Sunteți pe pagina 1din 1

ORGANIGRAMA..........

An școlar 2017-2018
CEAC CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

SINDICAT
l
DIRECTOR
CONSILIUL PROFESORAL ..............
PROFESORI COORDONATORI:
.............
Școala Gimnazială .....
COMUNITATEA LOCALĂ COORDONATOR DE PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE
..... ...........

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR CONSILIUL ELEVILOR COMISIA DIRIGINŢILOR


............... .....

COMISII TEHNICE DE BIBLIOTECI


LUCRUCE DE LUCRU
COMITETE DE PĂRINȚI
PE CLASE
SECRETARIAT
.......

ADMINISTRATOR FINANCIAR
COMISII METODICE COMPARTIMENT ADMINISTRATIV COMPARTIMEN
........
COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI
COMISIA DE SECURITATE
COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE ȘI
COMISIA
ȘI SĂNĂTATE ÎN
COMBATEREA VIOLENȚEI
COMISIA
DE CONTROL MANAGERIAL INTERN
ÎN MEDIUL
PENTRU ȘCOLAR
PROGRAME SIȘI FINANCIAR
PROIECTE
COMISIA PENTRU CURRICULUM MUNCĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ
FORMARE CONTINUĂ A FAPTELOR DE CORUPȚIE EDUCATIVE
ȘI DISCRIMINĂRII
EDUCATIVE
ÎN MEDIU ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA
ADMINISTRATOR PATRIMONIU
ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR INTERCULTURALITĂȚII .......
.........
PERSONAL NEDIDACTIC
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
........

.=LIMBA ROMÂNĂ LIMBI MODERNE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE OM ŞI SOCIETATE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
..... ..... ..... ..... .....