Sunteți pe pagina 1din 24

Aprobat,

Administrator
FISA POST

1. Denumirea postului: Director;


2. Pozitia in ierarhie: este subordonat asociatilor;
3. Rol: defineste si formuleaza politica economica a societatii, planifica si
coordoneaza activitatea acesteia cu consultarea asociatilor, in fata carora
raspunde de deciziile luate si rezultatele obtinute si reprezinta societatea
in tranzactiile cu tertii;
4. Responsabilitati:
 Conduce intreaga activitate economica a societatii;
 Ia legatura cu furnizorii externi, analizeaza oferta si aproba comanda de
aprovizionare intocmita de directorul comercial;
 Conduce activitatea de receptie a marfurilor si urmareste conformitatea
datelor din documentele de insotire cu comenzile transmise (cantitatile
comandate, preturile de livrare in conformitate cu preturile din ofertele
transmise, calitatea produselor);
 Urmareste ca produsele sa fie insotite de documente in conformitate cu
reglementarile legale (documente vamale, aviz de insotire, factura fiscala,
certificate de calitate, certificate sanitare etc);
 Ia masuri de depozitare corecta a marfurilor si de asigurare a securitatii
acestora;
 Ia legatura cu eventualii clienti pentru marfurile sau serviciile societatii, face
oferta de pret si incheie contracte pentru vanzarea acestora;
 Planifica si organizeaza transportul marfurilor la beneficiar in conditii de
siguranta;
 Urmareste modul de realizare a contractelor, modalitatile de plata, respectarea
termenelor de plata;
 Analizeaza lunar situatia stocurilor din gestiune si ia masuri in consecinta ;
 Identifică noi segmente ale clientelei şi evaluează cerinţele acestora;.
 aproba planul anual de inventariere a patrimoniului;
 răspunde de incadrarea si pregatirea intregului personal;
 aproba statele de plata ale salariatilor;
 aproba consumurile de materiale;
 răspunde de respectarea normelor igienico- sanitare in societate;
 răspunde de respectarea masurilor de protectia muncii si de aparare impotriva
incendiilor in societate;
 Executa si alte dispozitii ale asociatilor;

 pe linie de SITUATII DE URGENTA
-sa-si insuseasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor
-sa utilizeze substantele periculoase, aparatura si echipamentele de lucru numai in
scopul dat de instructiuni si sefi;
- sa comunice imediat servicilor de urgenta orice situatie de pericol;
-sa participe la actiunea de stingere a incendiului, evacuarea bunurilor si acordarea
primului ajutor;
 pe linie de SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA:
- sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si
cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care
pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca ;
- in mod deosebit,lucratorii au urmatoarele obligatii :
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa
utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare ;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special, al masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive ;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de
munca, despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentu securitatea si
sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie ;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoana ;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este
necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre
inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii
lucratorilor ;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau lucratorii
desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile
de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de
activitate ;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora ;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
j) sa mentina curatenia la locul de munca ;
k) sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta unitatii sa nu
fumeze decat in locuri special amenajate ;
l) sa respecte disciplina la locul de munca ;
m) sa acorde primul ajutor in cazul producerii unui accident de munca
n) este interzis interventia pentru remedierea defectiunilor, curatare sau revizii la
echipamentele de munca aflate in functiune ;
o) sa interzice joaca si glumele periculoase in timpul si la locul de munca ;
p) la inceperea programului de lucru, lucratorul trebuie sa se prezinte in stare
normala, odihnit si corect imbracat pentru a-si putea indeplini in mod
corespunzator sarcinile ce ii sunt incredintate
r) respecta normele de igiena pe toata perioada desfasurarii lucrului
5. Autoritati :
 Verifica la receptie documentele de intrare, aproba NIR-urile;
 Refuza la receptie produsele neconrespunzatoare calitativ sau necomandate;
 Organizeaza depozitarea marfurilor;
 Organizeaza transportul marfurilor la beneficiari;
 Incheie contracte de aprovizionare/vanzare a marfurilor;
 Aproba incadrarea personalului pe posturi;
 aproba statele de plata ale salariatilor, balantele de verificare si bilantul
contabil .
6. Rezultate :
 Contracte de cumparare/vanzare a marfurilor;
 Bilantul contabil, contul de profit si pierderi.
 Alte situatii solicitate de asociati.
7. Competente :
 Tehnice:
- cunoasterea reglementarilor legale in vigoare;
 Psihoaptitudinale:
- capacitatea de a lucra cu oamenii;
- capacitatea de a evalua si a lua decizii;
- amabilitate, cinste, corectitudine, aptitudini organizatorice;
- atentie distributiva si concentrata;
- rezistenta la stres si efort prelungit;
- echilibru emotional, stapinire de sine, adaptibilitate la situatii noi;
 Experienta :
- vechime – minim 3 ani intr-o activitate similara;
 Interfete:
 Asociatii;
 furnizorii si clientii societatii;
 salariatii societatii.
8. Calificare: Studii superioare sau liceu de specialitate – diploma de absolvire;
9. Delegare: este inlocuit de directorul adjunct.

Data: Luat la cunostință


S. C OANA SHOP S.R.L. APROBAT
NR. 2008
FISA POST

1. Denumirea postului: Administrator;


2.Pozitia in ierarhie: este subordonat asociatilor;
Rol: defineste si formuleaza politica economica a societatii, planifica si coordoneaza
activitatea acesteia cu consultarea asociatilor, in fata carora raspunde de deciziile luate si
rezultatele obtinute si reprezinta societatea in tranzactiile cu tertii;
3.Responsabilitati:
 Conduce intreaga activitate economica a societatii;
 Ia legatura cu furnizorii , analizeaza oferta si aproba comanda de
aprovizionare intocmita;
 Conduce activitatea de receptie a marfurilor si urmareste conformitatea
datelor din documentele de insotire cu comenzile transmise (cantitatile
comandate, preturile de livrare in conformitate cu preturile din ofertele
transmise, calitatea produselor);
 Urmareste ca produsele sa fie insotite de documente in conformitate cu
reglementarile legale (documente vamale, aviz de insotire, factura fiscala,
certificate de calitate, certificate sanitare etc);
 Ia masuri de depozitare corecta a marfurilor si de asigurare a securitatii
acestora;
 Ia legatura cu eventualii clienti pentru marfurile sau serviciile societatii, face
oferta de pret si incheie contracte pentru vanzarea acestora;
 Urmareste modul de realizare a contractelor, modalitatile de plata, respectarea
termenelor de plata;
 Analizeaza lunar situatia stocurilor din gestiune si ia masuri in consecinta ;
 Identifică noi segmente ale clientelei şi evaluează cerinţele acestora;.
 aproba planul anual de inventariere a patrimoniului;
 răspunde de incadrarea si pregatirea intregului personal;
 aproba statele de plata ale salariatilor;
 aproba consumurile de materiale;
 răspunde de respectarea normelor igienico- sanitare in societate;
 răspunde de respectarea masurilor de protectia muncii si de aparare impotriva
incendiilor in societate;
 Executa si alte dispozitii ale asociatilor;

4.Autoritati :
 Verifica la receptie documentele de intrare, aproba NIR-urile;
 Refuza la receptie produsele neconrespunzatoare calitativ sau necomandate;
 Organizeaza depozitarea marfurilor;
 Organizeaza transportul marfurilor la punctele de lucru;
 Incheie contracte de aprovizionare/vanzare a marfurilor;
 Aproba incadrarea personalului pe posturi;
 aproba statele de plata ale salariatilor, balantele de verificare si bilantul
contabil .

5.Rezultate :
 Contracte de cumparare/vanzare a marfurilor;
 Bilantul contabil, contul de profit si pierderi.
 Alte situatii solicitate de asociati.

6.Competente :
Tehnice:
- cunoasterea reglementarilor legale in vigoare;
 Psihoaptitudinale:
- capacitatea de a lucra cu oamenii;
- capacitatea de a evalua si a lua decizii;
- amabilitate, cinste, corectitudine, aptitudini organizatorice;
- atentie distributiva si concentrata;
- rezistenta la stres si efort prelungit;
- echilibru emotional, stapinire de sine, adaptibilitate la situatii noi;
 Experienta :
- vechime – minim 3 ani intr-o activitate similara;
 Interfete:
 Asociatii;
 furnizorii si clientii societatii;
 salariatii societatii.
7.Calificare: Studii superioare sau liceu de specialitate – diploma de absolvire;

8.Delegare: este inlocuit de unul din asociati.

Data: Luat la cunostinta


S. C. M&M PRODCARN 23 AUGUST S.R.L.
Com. 23 AUGUST, Jud. Constanta Aprobat
Administrator
Mihaela MARIAN

FISA POST

1. Denumirea postului: Administrator;


2. Pozitia in ierarhie: este subordonat asociatilor;
Rol: defineste si formuleaza politica economica a societatii, planifica si
coordoneaza activitatea acesteia cu consultarea asociatilor, in fata carora
raspunde de deciziile luate si rezultatele obtinute si reprezinta societatea in
tranzactiile cu tertii;
3.Responsabilitati:
 Conduce intreaga activitate economica a societatii;
 Ia legatura cu furnizorii , analizeaza oferta si aproba comanda de
aprovizionare intocmita;
 Conduce activitatea de receptie a marfurilor si urmareste conformitatea
datelor din documentele de insotire cu comenzile transmise (cantitatile
comandate, preturile de livrare in conformitate cu preturile din ofertele
transmise, calitatea produselor);
 Urmareste ca produsele sa fie insotite de documente in conformitate cu
reglementarile legale (aviz de insotire, factura fiscala, certificate de calitate,
certificate sanitare etc); primirea spre sacrificare de animale suspecte de boala
este interzisa;
 Organizeaza activitatea de receptie a animalelor, de sacrificare a acestora si
prelucrarea subproduselor de abator;
 Nu va admite primirea de materie prima in sectia de preparate din carne, sau
de comercializare a carnii, fara analiza bacteriologica sau de trichinoscopie a
acesteia;
 Urmareste ca prepararea produselor din carne sa se desfasoare conform
proceselor tehnologice si retetarelor stabilite;
 Ia masuri de depozitare corecta la frig a preparatelor si de tranportare a
acestora la magazin in conditii de igiena;
 Organizeaza activitatea de comercializare a produselor la magazinul societatii;
 Ia legatura cu eventualii clienti pentru marfurile sau serviciile societatii, face
oferta de pret si incheie contracte pentru vanzarea acestora;
 Urmareste modul de realizare a contractelor, modalitatile de plata, respectarea
termenelor de plata;
 Analizeaza lunar situatia stocurilor din gestiune si ia masuri in consecinta ;
 Identifică noi segmente ale clientelei şi evaluează cerinţele acestora;.
 aproba planul anual de inventariere a patrimoniului;
 răspunde de incadrarea si pregatirea intregului personal;
 aproba statele de plata ale salariatilor;
 aproba consumurile de materiale;
 răspunde de respectarea normelor igienico- sanitare in societate;
 răspunde de respectarea masurilor de protectia muncii si de aparare impotriva
incendiilor in societate;
4.Autoritati :
 Verifica la receptie documentele de intrare, aproba NIR-urile;
 Refuza la receptie produsele neconrespunzatoare calitativ sau necomandate;
 Organizeaza primirea si sacrificarea animalelor, producerea de carne si
preparate din carne, transportul si comercializarea acestora;
 Incheie contracte de aprovizionare/vanzare a marfurilor;
 Aproba incadrarea personalului pe posturi;
 aproba statele de plata ale salariatilor, balantele de verificare si bilantul
contabil .
5.Rezultate :
 Contracte de cumparare/vanzare a marfurilor;
 Bilantul contabil, contul de profit si pierderi.
 Alte situatii solicitate de asociati.

6.Competente :
 Tehnice:
- cunoasterea reglementarilor legale in vigoare;
 Psihoaptitudinale:
- capacitatea de a lucra cu oamenii;
- capacitatea de a evalua si a lua decizii;
- amabilitate, cinste, corectitudine, aptitudini organizatorice;
- atentie distributiva si concentrata;
- rezistenta la stres si efort prelungit;
- echilibru emotional, stapinire de sine, adaptibilitate la situatii noi;
 Experienta :
- vechime – minim 3 ani intr-o activitate similara;
 Interfete:
 Asociati;
 furnizorii si clientii societatii;
 salariatii societatii.
7.Calificare: Studii superioare sau liceu de specialitate – diploma de absolvire;

8.Delegare: este inlocuit de catre asociat.


Data: Luat la cunostinta
S. C. COMILEX S.R.L.
MANGALIA, Jud. Constanta Aprobat

Administrator
Mitrina DINCA

FISA POST

1. Denumirea postului: Administrator;


2. Pozitia in ierarhie: este subordonat asociatilor;
Rol: defineste si formuleaza politica economica a societatii, planifica si
coordoneaza activitatea acesteia cu consultarea asociatilor, in fata carora
raspunde de deciziile luate si rezultatele obtinute si reprezinta societatea in
tranzactiile cu tertii;
3.Responsabilitati:
 Conduce intreaga activitate economica a societatii;
 Ia legatura cu furnizorii , analizeaza oferta si aproba comanda de
aprovizionare intocmita;
 Conduce activitatea de receptie a marfurilor si urmareste conformitatea
datelor din documentele de insotire cu comenzile transmise (cantitatile
comandate, preturile de livrare in conformitate cu preturile din ofertele
transmise, calitatea produselor);
 Urmareste ca produsele sa fie insotite de documente in conformitate cu
reglementarile legale (aviz de insotire, factura fiscala, certificate de calitate,
certificate sanitare etc);
 receptia de carne sau produse din carne fara avizul sanitar-veterinar si
analiza bacteriologica sau de trichinoscopie este interzisa;
 Organizeaza activitatea de receptie a animalelor sacrificate si prelucrarea
acestora;
 Urmareste ca prepararea produselor din carne sa se desfasoare conform
proceselor tehnologice si retetarelor stabilite;
 Ia masuri de depozitare corecta la frig a preparatelor si de tranportare a
acestora la magazin in conditii de igiena;
 Organizeaza activitatea de comercializare a produselor;
 Ia legatura cu eventualii clienti pentru marfurile sau serviciile societatii, face
oferta de pret si incheie contracte pentru vanzarea acestora;
 Urmareste modul de realizare a contractelor, modalitatile de plata, respectarea
termenelor de plata;
 Analizeaza lunar situatia stocurilor din gestiune si ia masuri in consecinta ;
 Identifică noi segmente ale clientelei şi evaluează cerinţele acestora;.
 aproba planul anual de inventariere a patrimoniului;
 răspunde de incadrarea si pregatirea intregului personal;
 aproba statele de plata ale salariatilor;
 aproba consumurile de materiale;
 răspunde de respectarea normelor igienico- sanitare in societate;
 răspunde de respectarea masurilor de protectia muncii si de aparare impotriva
incendiilor in societate;
4.Autoritati :
 Verifica la receptie documentele de intrare, aproba NIR-urile;
 Refuza la receptie produsele neconrespunzatoare calitativ sau necomandate;
 Organizeaza primirea si receptia animalelor sacrificate, producerea de carne si
preparate din carne, transportul si comercializarea acestora;
 Incheie contracte de aprovizionare/vanzare a marfurilor;
 Aproba incadrarea personalului pe posturi;
 aproba statele de plata ale salariatilor, balantele de verificare si bilantul
contabil .
5.Rezultate :
 Contracte de cumparare/vanzare a marfurilor;
 Bilantul contabil, contul de profit si pierderi.
 Alte situatii solicitate de asociati.

6.Competente :
 Tehnice:
- cunoasterea reglementarilor legale in vigoare;
 Psihoaptitudinale:
- capacitatea de a lucra cu oamenii;
- capacitatea de a evalua si a lua decizii;
- amabilitate, cinste, corectitudine, aptitudini organizatorice;
- atentie distributiva si concentrata;
- rezistenta la stres si efort prelungit;
- echilibru emotional, stapinire de sine, adaptibilitate la situatii noi;
 Experienta :
- vechime – minim 3 ani intr-o activitate similara;
 Interfete:
 Asociati;
 furnizorii si clientii societatii;
 salariatii societatii.
7.Calificare: Studii superioare sau liceu de specialitate – diploma de absolvire;

8.Delegare: este inlocuit de catre asociat.


Data: Luat la cunostinta

MANGALIA

FISA POST

1. Denumirea postului: Administrator;


2.Pozitia in ierarhie: este subordonat asociatilor;
Rol: defineste si formuleaza politica economica a societatii, planifica si coordoneaza
activitatea acesteia cu consultarea asociatilor, in fata carora raspunde de deciziile luate si
rezultatele obtinute si reprezinta societatea in tranzactiile cu tertii;
3.Responsabilitati:
 Conduce intreaga activitate economica a societatii;
 Organizeaza cu responsabilitate activitatea de alimentatie publica la barul
societatii si cea de prestari servicii la salonul de cosmetica;
 Urmareste programarile zilnice la salonul de infrumusetare si executa personal
in limita timpului disponibil, tratamente cosmetice clientilor;
 Ia legatura cu furnizorii, analizeaza oferta si aproba comanda de
aprovizionare;
 Conduce activitatea de receptie a marfurilor si urmareste conformitatea
datelor din documentele de insotire cu comenzile transmise (cantitatile
comandate, preturile de livrare in conformitate cu preturile din ofertele
transmise, calitatea produselor);
 Urmareste ca produsele sa fie insotite de documente in conformitate cu
reglementarile legale (aviz de insotire, factura fiscala, certificate de calitate,
certificate sanitare etc);
 Ia masuri de pastrare corecta a marfurilor si echipamentelor societatii si de
asigurare a securitatii acestora;
 Urmareste modul de realizare a contractelor, modalitatile de plata, respectarea
termenelor de plata;
 Analizeaza lunar situatia stocurilor din gestiune si ia masuri in consecinta ;
 Identifică noi segmente ale clientelei şi evaluează cerinţele acestora;.
 aproba planul anual de inventariere a patrimoniului;
 răspunde de incadrarea si pregatirea intregului personal;
 aproba statele de plata ale salariatilor;
 aproba consumurile de materiale;
 răspunde de respectarea normelor igienico- sanitare in societate;
 răspunde de respectarea masurilor de protectia muncii si de aparare impotriva
incendiilor in societate;
 Executa si alte dispozitii ale asociatilor;

4.Autoritati :
 Verifica la receptie documentele de intrare, aproba NIR-urile;
 Refuza la receptie produsele neconrespunzatoare calitativ sau necomandate;
 Incheie contracte de aprovizionare/vanzare a marfurilor;
 Aproba incadrarea personalului pe posturi;
 aproba statele de plata ale salariatilor, balantele de verificare si bilantul
contabil .

5.Rezultate :
 Contracte de cumparare/vanzare a marfurilor;
 Satisfactia clientilor tratati la salonul de cosmetica sau cei serviti la barul societatii;
 Bilantul contabil, contul de profit si pierderi.
 Alte situatii solicitate de asociati.

6.Competente :
 Tehnice:
- cunoasterea reglementarilor legale in vigoare;
 Psihoaptitudinale:
- capacitatea de a lucra cu oamenii;
- capacitatea de a evalua si a lua decizii;
- amabilitate, cinste, corectitudine, aptitudini organizatorice;
- atentie distributiva si concentrata;
- rezistenta la stres si efort prelungit;
- echilibru emotional, stapinire de sine, adaptibilitate la situatii noi;
 Experienta :
- vechime – minim 3 ani intr-o activitate similara;
 Interfete:
 Asociatii;
 furnizorii si clientii societatii;
 salariatii societatii.
7.Calificare: Studii superioare sau liceu de specialitate – diploma de absolvire;

8.Delegare: este inlocuit de unul din asociati.


Data: Luat la cunostinta

S. C. ALBRADA S.R.L.
MANGALIA

FISA POST

1. Denumirea postului: Administrator;


2.Pozitia in ierarhie: este subordonat asociatilor;
Rol: defineste si formuleaza politica economica a societatii, planifica si coordoneaza
activitatea acesteia cu consultarea asociatilor, in fata carora raspunde de deciziile luate si
rezultatele obtinute si reprezinta societatea in tranzactiile cu tertii;
3.Responsabilitati:
 Conduce intreaga activitate economica a societatii;
 Ia legatura cu furnizorii , analizeaza oferta si aproba comanda de
aprovizionare intocmita;
 Conduce activitatea de receptie a marfurilor si urmareste conformitatea
datelor din documentele de insotire cu comenzile transmise (cantitatile
comandate, preturile de livrare in conformitate cu preturile din ofertele
transmise, calitatea produselor);
 Urmareste ca produsele sa fie insotite de documente in conformitate cu
reglementarile legale (documente vamale, aviz de insotire, factura fiscala,
certificate de calitate, certificate sanitare etc);
 Ia masuri de depozitare corecta a marfurilor si de asigurare a securitatii
acestora;
 Organizeaza activitatea de confectionare a articolelor textile si urmareste ca
lucrarile sa fie de calitate si cu consum minim de timp si materiale;
 Ia masuri de intretinere periodica a masinilor si echipamentelor tehnice;
 Ia legatura cu eventualii clienti pentru marfurile societatii, face oferta de pret
si incheie contracte pentru vanzarea acestora;
 Urmareste modul de realizare a contractelor, modalitatile de plata, respectarea
termenelor de plata;
 Analizeaza lunar situatia stocurilor din gestiune si ia masuri in consecinta ;
 Identifică noi segmente ale clientelei şi evaluează cerinţele acestora;.
 aproba planul anual de inventariere a patrimoniului;
 răspunde de incadrarea si pregatirea intregului personal;
 aproba statele de plata ale salariatilor;
 aproba consumurile de materiale;
 răspunde de respectarea normelor igienico- sanitare in societate;
 răspunde de respectarea masurilor de protectia muncii si de aparare impotriva
incendiilor in societate;
 Executa si alte dispozitii ale asociatilor;

4.Autoritati :
 Verifica la receptie documentele de intrare, aproba NIR-urile;
 Refuza la receptie produsele neconrespunzatoare calitativ sau necomandate;
 Organizeaza depozitarea marfurilor;
 Organizeaza activitatea de productie a articolelor textile;
 Organizeaza transportul marfurilor clienti;
 Incheie contracte de aprovizionare/vanzare a marfurilor;
 Aproba incadrarea personalului pe posturi;
 aproba statele de plata ale salariatilor, balantele de verificare si bilantul
contabil .

5.Rezultate :
 Contracte de cumparare/vanzare a marfurilor;
 Articolele textile apreciaate de clienti;
 Bilantul contabil, contul de profit si pierderi;
 Alte situatii solicitate de asociati.

6.Competente :
 Tehnice:
- cunoasterea reglementarilor legale in vigoare;
 Psihoaptitudinale:
- capacitatea de a lucra cu oamenii;
- capacitatea de a evalua si a lua decizii;
- amabilitate, cinste, corectitudine, aptitudini organizatorice;
- atentie distributiva si concentrata;
- rezistenta la stres si efort prelungit;
- echilibru emotional, stapinire de sine, adaptibilitate la situatii noi;
 Experienta :
- vechime – minim 3 ani intr-o activitate similara;
 Interfete:
 Asociatii;

furnizorii si clientii societatii;
 salariatii societatii.
7.Calificare: Studii superioare sau liceu de specialitate – diploma de absolvire;

8.Delegare: este inlocuit de unul din asociati.

Data: Luat la cunostinta

S. C. SOFIL S.R.L.
MANGALIA

FISA POST

1. Denumirea postului: Administrator;


2.Pozitia in ierarhie: este subordonat asociatilor;
Rol: defineste si formuleaza politica economica a societatii, planifica si coordoneaza
activitatea acesteia cu consultarea asociatilor, in fata carora raspunde de deciziile luate si
rezultatele obtinute si reprezinta societatea in tranzactiile cu tertii;
3.Responsabilitati:
 Conduce intreaga activitate economica a societatii;
 Ia legatura cu furnizorii, analizeaza oferta si aproba comanda de aprovizionare
intocmita;
 Conduce activitatea de receptie a marfurilor si urmareste conformitatea
datelor din documentele de insotire cu comenzile transmise (cantitatile
comandate, preturile de livrare in conformitate cu preturile din ofertele
transmise, calitatea produselor);
 Urmareste ca produsele sa fie insotite de documente in conformitate cu
reglementarile legale (aviz de insotire, factura fiscala, certificate de calitate,
certificate sanitare etc);
 Ia masuri de depozitare corecta a marfurilor si de asigurare a securitatii
acestora;
 Conduce intreaga activitate a magazinului: modul de expunere a marfurilor,
indeplinirea sarcinilor de serviciu de catre vanzatoare etc;
 Urmareste modul de realizare a contractelor, modalitatile de plata, respectarea
termenelor de plata;
 Analizeaza lunar situatia stocurilor din gestiune si ia masuri in consecinta ;
 Tine evidenta contabila primara a operatiunilor financiare ale societati;
 Verifica exactitatea documentelor si operatiunilor contabile referitoare la
incasari si plati si a altor operatiuni financiare;
 Identifică noi segmente ale clientelei şi evaluează cerinţele acestora;.
 aproba planul anual de inventariere a patrimoniului;
 răspunde de incadrarea si pregatirea intregului personal;
 aproba statele de plata ale salariatilor;
 aproba consumurile de materiale;
 răspunde de respectarea normelor igienico- sanitare in societate;
 răspunde de respectarea masurilor de protectia muncii si de aparare impotriva
incendiilor in societate;

4.Autoritati :
 Verifica la receptie documentele de intrare, aproba NIR-urile;
 Refuza la receptie produsele neconrespunzatoare calitativ sau necomandate;
 Organizeaza depozitarea marfurilor;
 Organizeaza transportul marfurilor la punctele de lucru;
 Incheie contracte de aprovizionare/vanzare a marfurilor;
 Aproba incadrarea personalului pe posturi;
 aproba statele de plata ale salariatilor, balantele de verificare si bilantul
contabil.

5.Rezultate :
 Contracte de cumparare/vanzare a marfurilor;
 Bilantul contabil, contul de profit si pierderi.
 Alte situatii solicitate de asociati.

6.Competente :
 Tehnice:
- cunoasterea reglementarilor legale in vigoare;
 Psihoaptitudinale:
- capacitatea de a lucra cu oamenii;
- capacitatea de a evalua si a lua decizii;
- amabilitate, cinste, corectitudine, aptitudini organizatorice;
- atentie distributiva si concentrata;
- rezistenta la stres si efort prelungit;
- echilibru emotional, stapinire de sine, adaptibilitate la situatii noi;
 Experienta :
- vechime – minim 3 ani intr-o activitate similara;
 Interfete:

Asociatii;

furnizorii si clientii societatii;
 salariatii societatii.
7.Calificare: Studii superioare sau liceu de specialitate – diploma de absolvire;

8.Delegare: este inlocuit de directorul societatii.

Data: Luat la cunostinta

S.C. ROLEDA FARM S.R.L.


NAVODARI
APROB

FISA POST

1.Denumirea postului: Administrator;


2.Pozitia in ierarhie: este subordonat asociatilor;
3.Rol: defineste si formuleaza politica economica a societatii, planifica si coordoneaza
activitatea acesteia cu consultarea asociatilor, in fata carora raspunde de deciziile luate si
rezultatele obtinute si reprezinta societatea in tranzactiile cu tertii;
4.Responsabilitati:
 Conduce intreaga activitate economica a societatii;
 Ia legatura cu furnizorii externi, analizeaza oferta si aproba comanda de
aprovizionare;
 Conduce activitatea de receptie a marfurilor si urmareste conformitatea
datelor din documentele de insotire cu comenzile transmise (cantitatile
comandate, preturile de livrare in conformitate cu preturile din ofertele
transmise, calitatea produselor);
 Urmareste ca produsele sa fie insotite de documente in conformitate cu
reglementarile legale (documente vamale, aviz de insotire, factura fiscala,
certificate de calitate, certificate sanitare etc);
 Ia masuri de depozitare corecta a marfurilor si de asigurare a securitatii
acestora;
 Ia legatura cu eventualii clienti pentru marfurile sau serviciile societatii, face
oferta de pret si incheie contracte pentru vanzarea acestora;
 Planifica si organizeaza transportul marfurilor la beneficiar in conditii de
siguranta;
 Urmareste modul de realizare a contractelor, modalitatile de plata, respectarea
termenelor de plata;
 Analizeaza lunar situatia stocurilor din gestiune si ia masuri in consecinta;
 Identifică noi segmente ale clientelei şi evaluează cerinţele acestora;.
 aproba planul anual de inventariere a patrimoniului;
 răspunde de incadrarea si pregatirea intregului personal;
 aproba statele de plata ale salariatilor;
 aproba consumurile de materiale;
 răspunde de respectarea normelor igienico- sanitare in societate;
 răspunde de respectarea masurilor de securitatea muncii si de aparare
impotriva incendiilor in societate;
 Executa si alte dispozitii ale asociatilor;

5.Autoritati :
 Verifica la receptie documentele de intrare, aproba NIR-urile;
 Refuza la receptie produsele neconrespunzatoare calitativ sau necomandate;
 Organizeaza depozitarea marfurilor;
 Organizeaza transportul marfurilor la beneficiari si montajul acestora;
 Incheie contracte de aprovizionare/vanzare a marfurilor;
 Aproba incadrarea personalului pe posturi;
 Aproba statele de plata ale salariatilor, balantele de verificare si bilantul
contabil .

10. Rezultate :
 Contracte de cumparare /vanzare a marfurilor;
 Bilantul contabil, contul de profit si pierderi.
 Alte situatii solicitate de asociati.

11. Competente :
4. Tehnice:
- cunoasterea reglementarilor legale in vigoare;
5. Psihoaptitudinale:
- capacitatea de a lucra cu oamenii;
- capacitatea de a evalua si a lua decizii;
- amabilitate, cinste, corectitudine, aptitudini organizatorice;
- atentie distributiva si concentrata;
- rezistenta la stres si efort prelungit;
- echilibru emotional, stapinire de sine, adaptibilitate la situatii noi;
 Experienta :
- vechime – minim 3 ani intr-o activitate similara;
 Interfete:
 Asociatii;
 furnizorii si clientii societatii;
 salariatii societatii.
12. Calificare: Studii superioare – diploma de absolvire;

13. Delegare: este inlocuit de unul din asociati.

Data: Luat la cunostinta

S. C. MARCO TERRA S.R.L.


MANGALIA

FISA POST

1. Denumirea postului: ADMINISTRATOR;


2.Pozitia in ierarhie: este subordonat asociatilor;
Rol: defineste si formuleaza politica economica a societatii, planifica si coordoneaza
activitatea acesteia cu consultarea asociatilor, in fata carora raspunde de deciziile luate si
rezultatele obtinute si reprezinta societatea in tranzactiile cu tertii;
3.Responsabilitati:
 Conduce intreaga activitate economica a societatii;
 Organizeaza cu responsabilitate activitatea de alimentatie publica la bistroul societatii;
 Ia legatura cu furnizorii, analizeaza oferta si aproba comanda de aprovizionare;
 Conduce activitatea de receptie a marfurilor si urmareste conformitatea
datelor din documentele de insotire cu comenzile transmise (cantitatile comandate,
preturile de livrare in conformitate cu preturile din ofertele transmise, calitatea
produselor);
 Urmareste ca produsele sa fie insotite de documente in conformitate cu
reglementarile legale (aviz de insotire, factura fiscala, certificate de calitate, certificate
sanitare etc);
 urmareste aprovizionarea unitatii cu un sortiment variat de produse si materii prime de
calitate corespunzatoare pentru satisfacerea cerintelor de consum;
 indruma, supravegheaza si controleaza intreaga activitate a lucratorilor din
unitate in timpul procesului de productie, servire si intretinere;
 supravegheaza modul de prestare a serviciului de catre lucratorii din subordine, verifica
tinuta lor fizica si vestimentara, intervenind ori de cite ori este nevoie;
 urmareste pregatirea preparatelor culinare si initiaza introducerea in listele meniu a
unor noi sortimente clasice sau cu specific;
 urmareste fuctionarea echipamentelor din dotarea unitatii luind masuri de remediere a
eventualelor defectiuni;
 raspunde de justa utilizare a fortei de munca, conform graficului de lucru, functie de
fluctuatia clientilor in unitate;
 raspunde de mentinerea permanenta a starii de curatenie a unitatii prin spalare si
dezinfectie curenta a suprefetelor de lucru, utilaje, ustensile;
 efectueaza instruirea personalului privind masuri riguroase de igiena individuala,
utilizarea substantelor dezinfectante, masuri de protectia muncii si PSI;
 Urmareste modul de realizare a contractelor, modalitatile de plata, respectarea
termenelor de plata;
 Analizeaza lunar situatia stocurilor din gestiune si ia masuri in consecinta ;
 Identifică noi segmente ale clientelei şi evaluează cerinţele acestora;.
 aproba planul anual de inventariere a patrimoniului;
 răspunde de incadrarea si pregatirea intregului personal;
 aproba statele de plata ale salariatilor;
 aproba consumurile de materiale;
 Executa si alte dispozitii ale asociatilor;

4. Autoritati :
 Verifica la receptie documentele de intrare, aproba NIR-urile;
 Refuza la receptie produsele neconrespunzatoare calitativ sau necomandate;
 Incheie contracte de aprovizionare/vanzare a marfurilor;
 Aproba incadrarea personalului pe posturi;
 aproba statele de plata ale salariatilor, balantele de verificare si bilantul contabil .
5.Rezultate :
 Contracte de cumparare/vanzare a marfurilor;
 Satisfactia clientilor/consumatorilor serviti la bistroul societatii;
 Bilantul contabil, contul de profit si pierderi.
 Alte situatii solicitate de asociati.

6. Competente :
 Tehnice: cunoasterea reglementarilor legale in vigoare;
 Psihoaptitudinale:
- capacitatea de a lucra cu oamenii;
- capacitatea de a evalua si a lua decizii;
- amabilitate, cinste, corectitudine, aptitudini organizatorice;
- atentie distributiva si concentrata;
- rezistenta la stres si efort prelungit;
- echilibru emotional, stapinire de sine, adaptibilitate la situatii noi;
 Experienta :
- vechime – minim 3 ani intr-o activitate similara;
 Interfete:
 Asociatii;
 furnizorii si clientii societatii;
 salariatii societatii.

7. Calificare: Studii superioare sau liceu de specialitate – diploma de absolvire;

8. Delegare: este inlocuit de unul din asociati.

Data: Luat la cunostinta

S. C. AERIMPIANTE HOLDING S.R.L.


NEGRU VODA

FISA POST

1. Denumirea postului: Administrator;


2.Pozitia in ierarhie: este subordonat asociatilor;
Rol: defineste si formuleaza politica economica a societatii, planifica si coordoneaza
activitatea acesteia cu consultarea asociatilor, in fata carora raspunde de deciziile luate si
rezultatele obtinute si reprezinta societatea in tranzactiile cu tertii;
3.Responsabilitati:
 Conduce intreaga activitate economica a societatii;
 Organizeaza cu responsabilitate activitatea de alimentatie publica la barul
societatii si cea de vanzari la magazin;
 Ia legatura cu furnizorii, analizeaza oferta si aproba comanda de
aprovizionare;
 Conduce activitatea de receptie a marfurilor si urmareste conformitatea
datelor din documentele de insotire cu comenzile transmise (cantitatile
comandate, preturile de livrare in conformitate cu preturile din ofertele
transmise, calitatea produselor);
 Urmareste ca produsele sa fie insotite de documente in conformitate cu
reglementarile legale (aviz de insotire, factura fiscala, certificate de calitate,
certificate sanitare etc);
 Ia masuri de pastrare corecta a marfurilor si echipamentelor societatii si de
asigurare a securitatii acestora;
 Urmareste modul de realizare a contractelor, modalitatile de plata, respectarea
termenelor de plata;
 Analizeaza lunar situatia stocurilor din gestiune si ia masuri in consecinta ;
 Identifică noi segmente ale clientelei şi evaluează cerinţele acestora;.
 aproba planul anual de inventariere a patrimoniului;
 răspunde de incadrarea si pregatirea intregului personal;
 aproba statele de plata ale salariatilor;
 aproba consumurile de materiale;
 răspunde de respectarea normelor igienico- sanitare in societate;
 răspunde de respectarea masurilor de protectia muncii si de aparare impotriva
incendiilor in societate;
 Executa si alte dispozitii ale asociatilor;

4.Autoritati :
 Verifica la receptie documentele de intrare, aproba NIR-urile;
 Refuza la receptie produsele neconrespunzatoare calitativ sau necomandate;
 Incheie contracte de aprovizionare/vanzare a marfurilor;
 Aproba incadrarea personalului pe posturi;
 aproba statele de plata ale salariatilor, balantele de verificare si bilantul
contabil .

5.Rezultate :
 Contracte de cumparare/vanzare a marfurilor;
 Satisfactia clientilor serviti la barul societatii si vanzarile de marfuri la magazin;
 Bilantul contabil, contul de profit si pierderi.
 Alte situatii solicitate de asociati.

6.Competente :
 Tehnice:
- cunoasterea reglementarilor legale in vigoare;
 Psihoaptitudinale:
- capacitatea de a lucra cu oamenii;
- capacitatea de a evalua si a lua decizii;
- amabilitate, cinste, corectitudine, aptitudini organizatorice;
- atentie distributiva si concentrata;
- rezistenta la stres si efort prelungit;
- echilibru emotional, stapinire de sine, adaptibilitate la situatii noi;
 Experienta :
- vechime – minim 3 ani intr-o activitate similara;
 Interfete:
 Asociatii;
 furnizorii si clientii societatii;
 salariatii societatii.
7.Calificare: Studii superioare sau liceu de specialitate – diploma de absolvire;

8.Delegare: este inlocuit de unul din asociati.

Data: Luat la cunostinta

S. C. AGRICOLA SIMION S.R.L.


MANGALIA

FISA POST

1. Denumirea postului: ADMINISTRATOR;


2. Pozitia in ierarhie: este subordonat asociatilor;
3. Rol: defineste si formuleaza politica economica a societatii, planifica si coordoneaza
activitatea acesteia cu consultarea asociatilor, in fata carora raspunde de deciziile luate si
rezultatele obtinute si reprezinta societatea in tranzactiile cu tertii;
4. Responsabilitati:
 planifica si coordoneaza activitatea de productie agricola a societatii:
- lucrarile de pregatire a solului si insamantarea;
- plantarea, cultivarea si recoltarea produselor agricole;
 stabileste suprafata culturilor si urmareste respectarea tehnologiilor agricole;
 asigura aprovizionarea cu seminte, ingrasaminte, produse fito-sanitare si
combustibili;
 conduce activitatea de fertilizare a solului si de combatere a bolilor si
daunatorilor;
 raspunde de intretinerea constructiilor, masinilor si instalatiilor agricole;
 depoziteaza productia agricola in conditii de siguranta si o pregateste pentru
livrare la beneficiari;
 Desfasoara activitatea de comercializare a produselor agricole;
 analizează cererea de ofertă, efectueaza selectia furnizorilor şi întocmeşte
comanda pentru aprovizionare;
 Participa la receptia marfurilor si urmareste conformitatea datelor din
documentele de insotire cu comenzile transmise (cantitatile comandate,
preturile de livrare in conformitate cu preturile din ofertele transmise, calitatea
produselor);
 Urmareste ca produsele sa fie insotite de documente in conformitate cu
reglementarile legale (documente vamale, aviz de insotire, factura fiscala,
certificate de calitate, certificate sanitare etc);
 Ia masuri de depozitare corecta a marfurilor si de asigurare a securitatii
acestora;
 Ia legatura cu eventualii clienti pentru produsel-e societatii, face oferta de
pret si incheie contracte pentru vanzarea acestora, cu aprobarea asociatiilor;
 Planifica si organizeaza transportul marfurilor la beneficiar in conditii de
siguranta;
 Urmareste modul de realizare a contractelor, modalitatile de plata, respectarea
termenelor de plata;
 Analizeaza lunar situatia stocurilor din gestiune si face propuneri in
consecinta;
 Identifică noi segmente ale clientelei şi evaluează cerinţele acestora;.
 Aproba consumurile de materiale;
 Urmareste respectarea normelor igienico-sanitare in societate;
 Urmareste respectarea masurilor de protectia muncii si de aparare impotriva
incendiilor in societate;
 Aproba planul anual de inventariere a patrimoniului;
 Răspunde de incadrarea si pregatirea intregului personal;
 Aproba statele de plata ale salariatilor;
 Executa si alte dispozitii ale asociatilor;
5. Autoritati :
 Organizeaza activitatea de productie agricola;
 Verifica la receptie documentele de intrare, semneaza NIR-urile;
 Organizeaza depozitarea marfurilor;
 Organizeaza transportul marfurilor la beneficiari;
 Incheie contracte de vanzare a marfurilor.
 Aproba incadrarea personalului pe posturi;
 Aproba statele de plata ale salariatilor, balantele de verificare si bilantul
contabil .
6. Rezultate :
 Efecuarea la timp a lucrarilor agricole;
 Cantitatea si calitatea productiei agricole;
 Contracte de vanzare a produselor;
 Bilantul contabil, contul de profit si pierderi.
7. Competente :
 Tehnice: - cunoasterea tehnologiilor agricole;
- cunoasterea reglementarilor legale in vigoare;
 Psihoaptitudinale:
- capacitatea de a lucra cu oamenii;
- capacitatea de a evalua si a lua decizii;
- amabilitate, cinste, corectitudine, aptitudini organizatorice;
- atentie distributiva si concentrata;
- rezistenta la stres si efort prelungit;
- echilibru emotional, stapinire de sine, adaptibilitate la situatii noi;
 Experienta :
- vechime – minim 2 ani in activitatea de productie agricola;
8. Interfete:
- furnizorii si clientii societatii;
- muncitorii agricoli.
9. Calificare: Studii superioare – diploma de licenta;
10. Delegare: este inlocuit de unul din asociati.

Data: Luat la cunostinta