Sunteți pe pagina 1din 3

S. C. S.R.L.

Aprobat

Administrator

FISA POST

1. Denumirea postului: Montator pereti si plafoane din ghips-carton


(COR 712406)
2. Poziţie in ierarhie: îi este subordonat administratorului societatii;
3. Rol: executa lucrari de montare pereti si plafoane cu ghips carton, gletuieste pereti sau tavane
si executa lucrari de zugravire sau vopsitorie interioare si exterioare;
4. Responsabilitati:
 se prezinta la serviciu conform graficului de lucru stabilit;
 se prezinta la serviciu odihnit, fara a fi sub influenta bauturilor alcoolice;
 se interzice categoric, consumul de bauturi alcoolice pe durata programului de lucru;
 executa lucrari de montare pereti si plafoane cu ghips carton
 gletuieste pereti sau tavane si executa lucrari de zugravire sau vopsitorie interioare si
exterioare;
 executa turnari si finisari de mozaicuri, pregateste peretii, aplica si imbina placile de
faianta si gresie;
 realizeaza placarea peretilor cu termoizolatie si masa de spaclu si aplicarea
decorativei
 urmareste permanent ca lucrarile sa fie de calitate si cu consum minim de materiale si
timp;
 executa orice alta sarcina transmisa scris sau verbal de catre conducerea societatii;
 raspunde promt la dispozitiile conducerii, ori de cite ori este solicitat, impreuna cu alti
colegi de serviciu, la executarea unor lucrari care necesita munca in echipa;
 in timpul programului respecta normele de securitatea muncii, P.S.I. si regulamentul
de ordine interioara in vigoare;

5. Se interzice lucratorilor accesul la tabloul si instalatiile electrice din dotarea locului de munca
6. Orice defectiune la instalatiile electrice vor fi sesizate de catre lucrator sefului de unitate
7. Interventiile la instalatiile electrice se vor face de catre personal autorizat la cererea
administratorului unitatii
 pe linie de SITUATII DE URGENTA
-sa-si insuseasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor

-sa utilizeze substantele periculoase, aparatura si echipamentele de lucru numai in scopul dat de
instructiuni si sefi;

- sa comunice imediat servicilor de urgenta orice situatie de pericol;

-sa participe la actiunea de stingere a incendiului, evacuarea bunurilor si acordarea primului


ajutor;
 pe linie de SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA:
- sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau
omisiunile sale in timpul procesului de munca ;

- in mod deosebit,lucratorii au urmatoarele obligatii :

a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de


transport si alte mijloace de productie;

b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il


inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare ;

c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea


arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special, al masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor
tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive ;

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca,


despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentu securitatea si sanatatea lucratorilor,
precum si orice deficienta a sistemelor de protectie ;

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele


suferite de propria persoana ;

f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru
a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii
sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor ;

g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau lucratorii desemnati, pentru a
permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri
pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate ;

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in


munca si masurile de aplicare a acestora ;

i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

j) sa mentina curatenia la locul de munca ;

k) sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta unitatii sa nu fumeze decat in


locuri special amenajate ;

l) sa respecte disciplina la locul de munca ;

m) sa acorde primul ajutor in cazul producerii unui accident de munca


n) este interzis interventia pentru remedierea defectiunilor, curatare sau revizii la
echipamentele de munca aflate in functiune ;
o) sa interzice joaca si glumele periculoase in timpul si la locul de munca ;
p) la inceperea programului de lucru, lucratorul trebuie sa se prezinte in stare normala,
odihnit si corect imbracat pentru a-si putea indeplini in mod corespunzator sarcinile ce ii
sunt incredintate
r) respecta normele de igiena pe toata perioada desfasurarii lucrului

8. Autoritate:
 verifica permanent starea constructiilor sau interioarelor si propune masuri de
remediere;
 raspunde de calitatea lucrarilor;
 urmareste lucrarile executate de muncitorul necalificat in constructii;

9. Rezultate: lucrarile de constructii si reparatii executate;


10. Competente:
 tehnice:
- cunostinte de tehnologia constructiilor;
- vechime in domeniu:- minimum 1 ani;
 psihoaptitudini:
- rezistenta la efort prelungit si la stress ;
- buna capacitate de cooperare in echipa;
11. Interfeţe: personalul muncitor;
12. Calificare : Montator pereti si plafoane din ghips-carton - diploma de absolvire a solii
profesionale sau curs de calificare;
13. Delegare: este înlocuit de un alt muncitor cu cunostinte de specialitate.

Luat la cunostinta Data