Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. HERT DESIGN S.R.L.

Fisa postului
- Tamplar -

1. Descrierea postului: Denumirea postului: TAMPLAR Titularul postului:_________________________________________________ Clasificare C.O.R.: 742201 Locul desfasurarii muncii: In ateliere si direct pe santierele de constructie. Obiectivul/obiectivele generale ale postului: Tamplarul detine sarcina de a produce, repara si intretine constructii din lemn precum si partile lor componente. Nivelul ierarhic: Executie Functia superiorului direct: Director/Manager Autonomia postului si autoritatea acordata: Nu este cazul 2. Principalele sarcini si responsabilitati ce revin titularului postului: citete i interpreteaz planurile de execuie i cele de detaliu pentru executarea lucrrilor n conformitate cu proiectul de execuie efectueaz calcule matematice simple de apreciere a necesarului de materiale pentru executarea lucrrilor de tmplrie msoar i traseaz amplasamentul lucrrilor de tmplrie n conformitate cu proiectul de execuie i normativele n vigoare organizeaz i cur propriul loc de munc n vederea desfurrii activitii de tmplrie verific calitatea lucrrilor de tmplrie n conformitate cu proiectul de execuie i normativele n vigoare, remediaz defeciunile aprute astfel nct lucrrile executate s corespund cu proiectul de execuie i normativele n vigoare alte sarcini trasate de Directorul General responsabilitatile postului in raport cu aparatura si materialele utilizate: unelte manuale de mestesugar, fierastrau, ciocan, pila, rindea, dalta, surubelnita, suruburi si alte unelte manuale/electrice 3. Specificatiile postului: Nivel de studii: Studii medii, Scoala profesionala in domeniu Experienta necesara (ca natura si durata): obligatorie, ___________________________ Calificari/Deprinderi necesare/Cunostinte specifice: scoala profesionala in domeniu agilitate si conditie fizica dexteritate manuala abilitate de lucru in echipa viziune spatiala rezistenta la stres 1

rezistenta la sarcini repetitive auz perfect ______________________________________________________________ Beneficii si recompense:________________________________________________ Conditii de munca: Natura muncii: independent si ca parte componenta a unei echipe Deplasari: in functie de lucrarea contractata Se lucreaza la inaltimi mari si uneori in locuri greu accesibile, in praf si in zgomot. Solicitare fizica intensa Angajatul are obligatia de a respecta normele de sanatate si securitate in munca. Art. 22 din Legea nr. 319/2006 Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. Art. 23 din Legea nr 319/2006 (1) In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art. 22, lucratorii au urmatoarele obligatii: a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie; b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive; d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate; h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. (2) Obligatiile prevazute la alin. (1) se aplica, dupa caz, si celorlalti participanti la procesul de munca, potrivit activitatilor pe care acestia le desfasoara. Sarcinile din prezenta nu sunt limitative, ele putand fi suplimentate ori de cate ori este cazul conform regulamentului intern aplicabil.

Orice alte modificari sau completari se constituie anexe ce se considera parte integrata a prezentei fise. Nerespectarea atributiilor din prezenta fisa atrage sanctiuni disciplinare in limitele prevazute de Codul Muncii, raspunderea patrimoniala sau penala dupa caz. Mi s-au adus la cunostinta si sunt de acord cu informatiile din prezentul document.

Aprobat Data, DIRECTOR GENERAL, _____________________

TITULAR DE POST Data, _________________