Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE POST INGINER TOPOGRAF

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Inginer topograf 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: sefului de santier 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale; -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii superioare Experienta: Nivelul postului: executie 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului - Efectuarea de trasari si verificari in constructii Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: - Efectuarea profilurilor transversale si longitudinale. - Masurarea terenurilor pentru realizarea planurilor cotate - Efectuarea de trasari si verificari in constructii - Executarea masuratorilor topografice pentru reabilitare drumuri - Masuratori topografice si cadastrale, masuratori GPS, integrarea datele provenite din masuratori si alte metode de achizitie de date - Dezvoltare de programe existente si adaptare la piata romaneasca. - Extragerea datelor din plansele proiectului (plan situatie, profil longitudinal, profile transversale), inclusiv prin interpolare acolo unde este cazul, precum si verificarea acestor planse d.p.d.v. topografic - Materializarea (trasarea) in teren a datelor sus-mentionate

- Ridicari topografice in vederea determinarii cantitatilor de lucrari executate si calculul acestor cantitati pe baza profilelor transversale rezultate 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii: