Sunteți pe pagina 1din 4

SC SRL FISA DE POST ZUGRAV, VOPSITOR Nr. ____________ Organizatia: SC .

. SRL Denumirea postului: zugrav, vopsitor Codul COR: 714102 Titularul postului:__________________ Scopul postului ,activitati principale si responsa ilitati ! Munca implica zugravirea si decorarea cu tot elul de vopsele a interioarelor si e!terioarelor de cladiri precum si aplicarea de tapet pe peretii interiori ai cladirilor" ATRI"U#II$E POSTU$UI sa pregateasca supra etele de zugravit #sa umple gaurile$ crapaturile$ sa iniseze colturile%& sa pregateasca vopselele& sa amestece vopselele& sa zugraveasca si sa prepare di eritele tipuri de culori si de zugraveala& sa zugraveasca cu tra aletul sau sa oloseasca sa'loane& sa aca lucrari de zugraveala decorative& sa pregateasca supra etele pentru aplicarea tapetului #sa dea (os tencuiala$ sa trateze supra ata pe care se aplica tapetul$ sa taie tapetul etc"%& sa lipeasca tapetul pe pereti"

Aplicarea nor%elor &e protec'ie a %uncii (i prevenire (i stin)ere a incen&iilor *. Aplicarea nor%elor &e protec'ia %uncii 1"1" Toate activitatile se des a)oara cu respectarea permanenta a normelor de protec*ia muncii& 1"2" +ormele de protectia muncii sunt ,nsu)ite prin participarea la instructa(e periodice& 1"-" .nsu)irea normelor de protectia muncii este atestata prin i)a individual/ de instructa(& 1"4" De icien*ele constatate ,n aplicarea normelor de protec*ia muncii sunt identi icate )i eliminate cu urgenta ma!ima& 1"0" 1c2ipamentul de protectie individuala va i ,ntretinut )i utilizat cu responsa'ilitate ,n con ormitate cu prevederile cu speci ic te2nologic din normele de protec*ia muncii" +. Aplicarea nor%elor &e prevenire (i (i stin)ere a incen&iilor 2"1" +ormele )i modul de utilizare a mi(loacelor de prevenire )i stingere a stingere a incendiilor incendiilor sunt ,nsu)ite prin instructa(e )i aplicatii practice& 2"2" Toate lucr/rile sunt e ectuate cu respectarea normelor de prevenire& 2"-" 3tarea te2nic/ este veri icat/ periodic ,n vederea asigur/rii 'unei unctionari a ec2ipamentului de prevenire )i stingere a incendiilor&

,. Ac'ionarea -n ve&erea li%it.rii situa'iilor &e risc -"1" 3itua*iile critice sunt identi icate permanent pe toat/ durata des a)urarii activitatilor lucrative& -"2" .n cazul situa*iilor de risc se vor lua m/suri cu promptitudine pentru ,nl/turarea pericolului& -"-" 4ericolele identi icate care depa)esc nivelul sau de competenta sunt raportate actorilor responsa'ili ,n vederea elimin/rii lor" /. Aplicarea %.surilor &e ur)en'. (i evacuare 4"1" M/surile de urgen*/ ,n cazul accidentelor de munc/ sunt aplicate cu rapiditate )i luciditate& 4"2" 1vacuarea personalului a lat ,n situa*ii critice se ace con orm unui plan presta'ilit& 4"-" 5vertizarea personalului cu privire la pericole se ace cu mi(loacele din dotare #acustic sau optic%" 0ateriale (i ec1ipa%ente &e stin)ere a incen&iilor! 6 instala*ii automate de detectare )i stingere a incendiilor 6 e!tinctoare c2imice sau cu z/pad/ car'onic/ 6 nisip$ lope*i$ g/le*i$ etc" Surse &e incen&ii! 6 com'usti'il #'enzin/$ motorin/%& 6 uleiuri minerale& 6 acetilen/& 6 materiale din cauciuc )i mase plastice& 6 lacuri$ vopsele$ diluan*i" Su stan'e to2ice 6 su'stante din vopseluri& 6 su'stante din pra " DESFASURAREA A3TIVITATII Munca se des asoara ,n interiorul cladirilor si caselor$ uneori ,n locuri greu accesi'ile$ ,n pra si ,n mirosuri de su'stante c2imice" RESPONSA"I$IT4#I$E POSTU$UI DE 0UN34 5n raport cu aparatura (i %aterialele utili6ate! - 4ensule& - Raclete&

3cari& 3pra76uri& Tra alete& M8ini si picioare sanatoase"

3ERINTE$E POSTU$UI 3tudii necesare: scoala de cali icare ,n domeniu APTITUDINI 7I DEPRINDERI NE3ESARE! sa iti ,ndem8natic& agil& sa aveti simt estetic& sa iti apt izic& o vedere 'una& a'ilitate de perceptie a culorilor"

O"IE3TIVE DE PERFOR0ANTA! cunostinte si e!perienta& a'ateri disciplinare& reclamatii primite& (udecata si impactul deciziilor& conditii de munca& respectarea termenelor de indeplinire a sarcinilor& integrare in ec2ipa& stapaneste te2nicile de lucru legate de unctie& de ine)te rolul protec*iei muncii"

3RITERII DE EVA$UARE 1 Criteriul de evaluare Capacitatea de implementare Capacitatea de a rezolva e icient pro'lemele Capacitatea de autoper ectionare si de valori icare a e!perientei do'andite Capacitatea de asumare a responsa'ilitatilor Creativitate si spirit de initiativa Capacitatea de a pune e icient in practica solutiile proprii si pe cele dispuse pentru des asurarea in mod corespunzator a activitatilor$ pentru realizarea o'iectivelor Capacitatea de a depasi o'stacolele sau di icultatile intervenite in activitatea curenta$ prin identi icarea solutiilor adecvate" Capacitatea de im'unatatire a rezultatelor activitatii curente prin punerea in practica a cunostintelor si a'ilitatilor do'andite Capacitatea de a accepta erorile sau$ dupa caz$ de icientele propriei activitati si de a raspunde pentru acestea" 5titudine activa in solutionarea pro'lemelor si realizarea o'iectivelor prin

4 0

9 7 :

Capacitatea de plani icare si organizare a timpului de lucru Capacitatea de a lucra in ec2ipa Capacitatea de a lucra independent

; 10

Capacitatea de gestionare e icienta a resurselor alocate <ntegrarea morala si etica pro esionala

identi icarea unor alternative e iciente de rezolvare a acestor pro'leme Capacitatea de a anticipa solutii si de a6si organiza timpul propriu pentru indeplinirea e icienta a sarcinilor" Capacitatea de a se integra intr6o ec2ipa$ de a6si aduce contri'utia prin participare directa" Capacitatea de a des asura activitati pentru indeplinirea atri'utiilor de serviciu ara a solicita coordonare$ cu e!ceptia cazurilor in care activitatile implica luarea unor decizii care depasesc limitele de competenta" Capacitatea de a utiliza rational si e icient resursele materiale inanciare si in ormationale alocate" <ntelegerea si respectarea principiilor de moralitate si etica socio6pro esionala"

3ONDI#II$E POSTU$UI DE 0UN34 4rogram de lucru : Director, Data Titularul postului,

Am luat la cunostinta___________________ Am primit un exemplar_____________________

S-ar putea să vă placă și