Sunteți pe pagina 1din 6

EVACUAREA LUCRĂTORILOR

IN CAZ DE INCENDIU

SCOP
Prezentul document se elaboreaza in scopul planificarii intr-o conceptie
unitara a masurilor necesare pentru evacuarea lucratorilor si a altor participanti la
procesul de munca in caz de pericol grav si imminent de accidentare, care poate fi
determinat de o situatie de urgenta/ poate determina o astfel de situatie.
Actiunile de evacuare se planifica si se organizeaza in functie de tipul de risc,
avandu-se in vedere parametrii specifici ce caracterizeaza evolutia si amploarea
consecintelor expunerii la risc.
Prezenta instructiune are sopul de a asigura instruirea lucratorilor privitor la :
 realizarea in timp scurt, in mod organizat si intr-o conceptie unitara a
masurilor si actiunilor de evacuare in cazul producerii unei situatii de urgenta;
 reducerea impactului asupra securitatii si sanatatii lucratorilor si a altor
participanti la procesul de munca, calitatii factorilor de mediu si integritatii
bunurilor materiale;
 informarea si alarmarea oportuna a lucratorilor si a altor participanti la
procesul de munca;
 stabilirea procedurilor de actiune a echipei constituite la nivelul unitatii pentru
acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea in caz de pericol
grav si imminent.

OBIECTUL INSTRUCTIUNII
Obiectul acestui document este de a stabili procedura si planul care trebuie
pus in aplicare in cazul unui eventual incendiu. Procedurile de evacuare, in caz de
incendiu, sunt elaborate pentru asigurarea sigurantei utilizatorilor din cladirile in
care functioneaza societatea pe timpul izbucnirii unui incendiu, prin coordonarea si
controlul evacuarii persoanelor din cladire, pana la sosirea serviciilor publice
profesioniste pentru interventia in caz de situatii de urgenta (pompieri militari,
Protectie Civila, Politie, Jandarmi, Salvare, etc.)

BAZA LEGALA
In conformitate cu art.6 alin.1 din Legea nr.319/2006 – Legea securitatii si
sanatatii in munca, “ Angajatorul are obligatia de a asiura securitatea si sanatatea
lucratorilor in toate aspectele de munca.”

Si in acest scop, art.10 din aceeasi reglementare stabileste ca:

1
“(1) Angajatorul are urmatoarele obligatii:
sa ia masuile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si
evacuarea lucratorilor, adaptate naturii activitatilor si marimii intreprinderii si/sau
unitatii, tinand seama de alte personae prezente;
sa stabileasca legaturile necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce
priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin.(1), angajatorul trebuie sa desemneze
lucratorii care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare
a lucratorilor.
(3) Numarul lucratorilor mentionati la alin. (2), instruirea lor si echipamentul pus
la dispozitia acestora trebuie sa fie adecvate marimii si/sau riscurilor specifice
intreprinderii si/sau unitatii.”
De asemenea, potrivit art.11 alin.3, “ Angajatorul trebuie sa se asigure ca, in
cazul unui pericol grav si iminent pentru propria securitate sau a altor personae,
atunci cand seful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toti lucratorii sunt
apti sa aplice masurile corespunzatoare, in conformitate cu cunostintele lor si cu
mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecintele unui astfel de pericol”.

CONTINUTUL INSTRUIRII
Instructiunea pentru activitatea de evacuare in caz de incendiu este structurata
in trei capitole:
Capitolul I se adreseaza tuturor persoanelor, care se pot afla la un moment dat
in unitate – chiar si cand acestea sunt pentru scurt timp (de ex. persoane aflate in
unitate cu acordul angajatorului). Instructiunea cuprinde reguli privind
comportamentul de urmat de aceste categorii de persoane in cazul in care este
necesara evacuarea.

COMPORTAMENTUL CORECT IN CAZ DE ALARMARE

 Orice semnal de alarma trebuie sa fie luat in serios;


 Fiecare persoana trebuie sa cunoasca calea de evacuare spre exterior din
incaperea si/sau cladirea in care se afla;
 Toate trecerile, coridoarele si scarile, care, in caz de pericol, sunt cai de
evacuare si salvare trebuie sa fie mentinute libere;
 Salvarea oamenilor primeaza stingerii incendiilor ! In caz de incendiu,
prioritate are evacuarea oamenilor din cladire;
 Comportament in caz de incendiu: se paraseste incaperea si/ sau cladirea in
ordine si liniste, dar rapid; nu se iau obiecte personale sau imbracaminte;
 Conducatorul locului de munca se convinge ca nu a ramas nimeni in incapere;
 Usile se inched, dar nu se blocheaza;
 Nu trebuie lasata lumina aprinsa;
2
 Nu alergati, dar nu mergeti nici agale;
 Nu utilizati ascensoarele ;
 In cazul in care nu puteti sa va evacuate in conditii de siguranta (culoare pline
de fum sau diverse obstacole pe caile de evacuare) : reveniti intr-o zona
neafectata de incendiu si va asezati in dreptul ferestrei pentru a fi vazuti de
pompieri;
 Pe timpul evacuarii, oamenii trebuie sa ramana impreuna. La locul de adunare
conducatorul locului de munca face prezenta. Persoanele lipsa sunt anuntate
angajatorului.
 Alarma este oprita doar de angajator sau reprezentantul sau. Cand semnalul de
alarma se opreste nu inseamna neaparat oprirea alarmei;
 De eventualele persoane cu handicap se ingrijesc membrii echipei constituite
penru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuare. Este valabil
si pentru cei cu handicap temporar (de exemplu: un picior in gips);
 La declansarea intentionata a unei alarme false, autorul va suporta
consecintele determinate de fapta sa. Sanctiunea va fi decisa si aplicata de
conducerea unitatii (de exemplu: plata cheltuielilor determinate de evacuare,
de deplasarea fortelor specializate, intreruperea activitatii, etc.).

In unitati aceste instructiuni trebuie sa fie amplasate la locuri vizibile (de


exemplu in casa scarii sau lift, in apropierea intrarii in unitate sau langa stingatoare).
Capitolul I se refera si la marcarea cailor de evacuare in caz de urgenta.
Capitolul II se adreseaza lucratorilor care isi desfasoara permanent activitatea
in cladire, deci care nu sunt doar in trecere.
La fiecare loc de munca vor fi afisate intr-un loc vizibil extrase din acest
capitol cuprinzand reguli pe care lucratorii trebuie sa le cunoasca si sa le respecte in
cazul declansarii alarmei de evacuare.

Este important ca :
Usile de evacuare catre exterior trebuie sa fie accesibile permanent pe timpul
functionarii unitatii si sa poata fi deschise usor din interior, fara dificultate.
Dimensiunile si numarul cailor de evacuare si salvare se asiura respectand
prevederile Normativului de siguranta la foc a constructiilor, Indicativ P 118/99.

La realizarea masurilor privind evacuarea se tine seama de urmatoarele


conditii:
Evacuarea rapida a cladirii
Siuranta primeaza rapiditatii
La evacuare fluxurile de persoane trebuie sa fie conduse compact spre
exterior
Supravegherea si ordinea pot evita panica
3
Salvarea oamenilor primeaza stingerii incendiilor

Un punct important il constituie stabilirea locului de adunare. Locul de


adunare va fi astfel ales incat sa indeplineasca urmatoarele conditii principale :
 asigura un spatiu suficient pentru toate persoanele care urmeaza a se evacua
din cladire
 este desemnat individual pentru fiecare cladire in parte
 drumul pana la locul de adunare este accesibil si fara pericole
 sa fie sigur , urmarindu-se ca persoanele aflate pe locul de adunare sa nu
poata fi afectate ca urmare a dezvoltarii incendiului sau interventiei
pompierilor (intoxicatii cu fum, caderea unor parti de constructie, accidente cu
vehiculele de interventie, etc.)
 sa nu incomodeze interventia pompierilor.

Capitolul III se adreseaza persoanelor, care pe langa obligatiile generale au


si atributii speciale in domeniul apararii impotriva incendiilor (de ex. angajatorul,
sefii locurilor de munca si asimilati acestora, cadrul ethnic cu atributii in domeniul
apararii impotriva incendiilor, lucratorii desemnati, membrii echipei constituite
pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuare).
Astfel, in caz de urgenta, personalul cu functii de conducere are ca atributie
principala “EVACUAREA CLADIRII”. Obligatiile personalului cu functii de
conducere sunt reglementate prin instructiuni de serviciu. In acest context mai
trebuie clarificate si alte aspecte, precum :
Cine verifica realizarea evacuarii totale ?
Cine ii intapina pe pompieri si lnformeaza pe seful de interventie ?

REGULI DE ORGANIZARE A ACTIVITATII DE EVACUARE, IN


CONDITII DE SECURITATE, A PERSOANELOR IN CAZUL PRODUCERII
UNOR SITUATII DE URGENTA
1. RESPONSABILITATI
2. RESPONSABILITATEA CONDUCERII

Persoanele responsabile pentru implementarea si administrarea producerii de


evacuare sunt sefii locurilor de munca sau asimilati acestora, care detin autoritate de
control asupra cladirii.

Sefii locurilor de munca sunt responsabili pentru :

4
 Repartizarea membrilor echipei constituite pentru acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuare pentru fiecre zona din cladirea in care sunt
responsabili cu evacuarea;
 Asigurarea resurselor necesare tuturor membrilor echipei constituite pentru
acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuare, pentru a-si putea
indeplini atributiile;
 Asigurarea implementarii masurilor si recomandarilor facute de pompierii
militari, cu ocazia controalelor de specialitate, pe timpul aplicatiilor si
exercitiilor;
 Asigurara implementarii eficiente si a gestionarii modului de evacuare.

Membrii echipei constituite pentru acordarea primului ajutor, stingerea


incendiilor si evacuare sunt responsabili pentru:
 Indeplinirea atributiilor, in cazul unui incendiu, asa cum reiese din procedura
de fata;
 Participarea la o analiza, dupa efectuarea unui exercitiu simulative de
evacuare;
 Raportarea, catre Dispeceratul pentru Situatii de Urgenta, la numarul de
telefon 112, a oricarui inceput de incendiu, incendiu sau alt accident tehnic,
generator de incendii sau explozii, care impune necesitatea evacuarii
persoanelor sau a altor situatii de risc deosebit, care presupune interventie
organizata, cu mijloace adecvate;
 Organizarea si efectuarea de controale si verificari periodice pe linie PSI, dar
n mai putin de 1/luna si de exercitii practice de stingere si evacuare a
persoanelor, in caz de incendiu.

Membrii echipei constituite pentru acordarea primului ajutor, stingerea


incendiilor si evacuare, potrivit prezentei instructiuni, au si urmatoarele
obligatii:
 Cunoasterea locurilor in care sunt amplasate stingatoarele de incendiu, iesirile
de urgenta si punctele de declansare manuala a alarmei de incendiu din zona
de care raspund;
 Asigurarea zonei de care raspund, impotriva izbucnirii unui eventual incendiu,
precum si controlul practicabilitatii si neobstructionarii cailor de evacuare;
 Anuntarea telefonica a Dispeceratului pentru Situatii de Urgenta, la numarul
112, sau instruirea altei personae in acest sens, care sa apeleze, in caz de
urgenta. Pompierii militari apelati vor pune intrebari cu privire la
eveniment. Nu incheiati convorbirea pana cand nu raspundeti la aceste
intrebari. Nu parasiti locul de unde ati apelat telephonic pompierii, deoarece
acestia vor suna imediat, pentru confirmarea apelului de urgenta efectuat.
5
Sefii locurilor de munca sau asimilati acestora (sefii formatiilor de lucru)
sunt responsabili pentru:
 Informarea celor din subordine asupra procedurilor ce trebuie adoptate in
cazul unei evacuari a cladirii, inclusive prezentarea cailor de evacuare, a
itinerariilor de iesire si a locului final de adunare;
 Instruirea celor din subordine de a evacua imediat cladirea in cazul activarii
unei alarme in timpul orelor de lucru;
 Anuntarea echipei constituite penru acordarea primului ajutor, stingerea
incendiilor si evacuare despre orice persoana care lipseste in cazul unei alarme
(pompierilor militari si celorlalte forte, in caz real de incendiu).

S-ar putea să vă placă și