Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. DALIGA CONS SRL FISA POSTULUI (DULGHER) 1. 2. 3. 4. 5. NUMELE SI PRENUMELE : STUDII : Meseria : Dulgher . Vechime :. Ani, .

Luni . Subordonat : SEF ECHIPA .

APROBAT ADMINISTRATOR

A) Profilul professional : - pregatire si experienta profesionala corespunzatoare meseriei ; - disponibilitatea la efort suplimentar si in conditii de stres ; - realizarea volumului de munca cerut de nivelul meseriei ; - realizarea in cele mai bune conditii de calitate a lucrarilor incredintate - construieste, monteaza si instaleaza diferite structuri din lemn pe santier ; - ajusteaza , asambleaza , imbina , finiseaza , incadreaza usi , pereti despartitori din lemn in interiorul constructiilor ; - confectioneaza podine din lemn pentru schele ; - executa cofraje pentru turnarea betonului ; - executa constructii din lemn cu caracter provizoriu sau definitv ( baracamente , case de locuit , magazii , etc ) . B) Profilul etic si moral : - simtul datoriei : constiinciozitate si seriozitate ; - comportare corespunzatoare conform Regulamentului Intern ; - atitudine colegiala de colaborare si intrajutorare ; - apararea intereselor firmei atat in interior cat si in exterior , apararea prestigiului acesteia ; - conduita ireprosabila in colectivitate . C) Clauze de confidentialitate : - partile convin ca pe toata perioada contractului de munca si dupa incetarea acestuia , indiferent de motivul si modul in care s-a produs , sa nu transmita date sau informatii de care au luat la cunostinta in timpul executarii contractului , astfel : - nu se vor dezvalui secrete de fabricatie si procedeele de exploatare folosite in cadrul procesului de productie ; - nu se vor dezvalui date sau informatii de care au luat constinta in executarea meseriei ; - nu va divulga informatii cu privire la salarizare si la atributiile incredintate cu caracter confidential ; - nu va comunica sau transmite catre terte persoane , note , schite , planuri , documentatie tehnica , contracte comerciale cu privire la resurse materiale , umane si financiare incheiate de societate ; - nu va intreprinde nici un fel de actiuni care ar putea conduce , direct sau indirect , la prejudicierea societatii ; - nerespectarea clauzelor de confidentialitate de catre oricare dintre parti , atrage obligarea celui in culpa la plata de daune interese .

1. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI - sa-si insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate a muncii ( generale si specifice locului de munca ) si masurile de aplicare a acestora ; - sa cunoasca foarte bine principiile de functionare / exploatare a masinilor , utilajelor , echipamentelor si uneltelor de munca din dotarea sa ; - sa utilizeze corect echipamentele tehnice , substantele periculoase precum si mijloacele de proectie ; - sa nu procedeze la deconectarea , schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si sa utilizeze corect aceste echipamente ; - sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire professional ; - sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca , in cel mai scurt timp posibil , accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati ; - sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol de producere a unui accident si sa informeze de indata conducatorul locului de munca ; - sa refuze , intemeiat , executarea unei sarcini de munca , daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de productie ; - sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare , corespunzator scopului pentru care a fost acordat ; - sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca , atat timp cat este necesar , pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca ; - sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca , atat timp cat este necesar , pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si/sau bolilor profesionale ; - sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii ; - urmeaza intructiunile din proiect ; - alege , pregateste , verifica si sorteaza dupa calitate materialele , prefabricatele , semifabricatele , etc in vederea executarii productiei si/sau depozitarii acestora ; - curata si controleaza sculele si dispozitivele folosite in procesul de productie si inlatura defectele constatate sau semnaleaza sefului ierarhic despre defectiunile constatate ; - executa lucrari specifice meseriei in concordanta cu procedeele tehnice si tehnologice de executie , stabilite prin legi , norme , normative si instructiuni in vigoare ; - asigura transportul materialelor de orice fel , prefabricatelor , semifabricatelor etc . de la punctual de preluare pana la frontul de lucru ; - asigura curatirea si intretinerea mijloacelor de munca ; - asigura ordinea si curatenia la locul de munca ;

pastreaza legitimatia de serviciu si autorizatia ( dupa caz )asupra sa , in buna stare , si le va prezenta la cererea organelor de control din societate sau din afara acesteia ; respecta instructiunile verbale si/sau scrise transmise de sefii ierarhici ; executa alte lucrari trasate de seful ierarhic , in concordanta cu pregatirea pe care o detine ; verifica lucrarile executate si receptia acestora in bune conditii si de functionare ; este obligat sa intocmeasca fisa de lichidare la incetarea contractului individual de munca ; este obligat sa se prezinte la controlul medical periodic ori de cate ori este solicitat ;

Am citit cu atentie continutul fisei postului de mai sus , dupa care am semnat de luare la cunostinta .

Data :

Administrator