Sunteți pe pagina 1din 4

FI POST

Data APROBAT
DIRECTOR GENERAL

Denumire post Sef santier


Zona ( Secie, Serviciu) Santier constructii
Studii Studii superioare in domeniul constructiilor
Instruire Atestat MLPTL
Ordonat..B
Spirit de observatieFB
Cerine post Abiliti Capacitate de analiza.FB
Capacitate de sinteza.FB
Inteligenta..peste medie
Minim 10 ani vechime in munca
Experien
Minim 5 ani in domeniu similar sau conex
Este subordonat Director tehnic
Sefii de echipa si membrii echipelor de lucru
Are n subordine
Mecanici utilaje
Sefii de compartimente functionale
Realaii RMCMSSO
Colaboreaz cu
Responsabil aprovizionare
Sef serviciu mecano-energetic
Reprezinta organiztaia in relatiile cu clientii
De reprezentare Reprezinta organizatia in relatiile cu antreprenorii si
subantreprenorii
Atribuii Pe linie profesional respect i impune subordonailor respectarea
i Regulamentului Intern al firmei;
responsab coordoneaza activitatea subordonatilor proprii si a
subantreprenorilor de pe santierele din tara;
conduce direct lucrarile de pe santiere in cazul inor lucrari de
mare anvergura;
stabileste contacte cu potentialii clienti;
planifica, urmareste si coordoneaza activitatea din santier a
muncitorilor;
planifica si organizeaza executia lucrarilor, verifica in
realizarea lucrarilor respectarea ordinii de executie stabilita,
stadiul lucrarilor si incadrarea in termenele de executie;
propune necesarul de materiale atat din punct de vedere
cantitativ cat si referitor la specificarea cerintelor de calitate;
urmareste respectarea proiectelor, calitatea lucrarilor si
graficul de executie;
supravegheaza din punct de vedere tehnic lucrarile in curs si
realizeaza situatii de lucrari;
unoaste si aplica tehnologia din constructii;
mentine legatura cu beneficiarii si le acorda asistenta la
cerere;
se asigura ca termenele de finalizare a lucrarilor sunt
respectate;
sugereaza strategii pentru a optimiza activitatea, propune noi
solutii;
se implica in rezolvarea problemelor ce pot aparea si propune
strategii pentru eficientizarea activitatii personalului;
controleaza si imbunatateste constant calitatea serviciilor;
sprijina, motiveaza si coordoneaza personalul din
subordine;dispune cu autoritate executarea lucrarilor in timpul
normat;
luarea de masuri in domeniul protectiei muncii sub aspectul
instruirii personalului de pe santiere si a examinarii asupra
cunostintelor acestuia;
verificarea masurii in care sunt respectate normele de
protectia muncii si dispozitiile stabilite in urma controalelor
F-PG-06.3 ed.5 rev.0 Fisa post pag.1/4
efectuate;
urmarirea respectarii dispozitiilor legale privind accidentele
tehnice si accidentele de munca;
respectarea disciplinei muncii, a conduitei si eticii profesionale;
respectarea obligatiei de fidelitate fata de angajator in
executarea atributiilor de serviciu;
respectarea secretului de serviciu n sensul c nici o alt
persoan ter firmei(membrii ai familiei, cunoscui,
colaboratori, etc.) nu trebuie s tie de problemele de serviciu
ntmpinate n activitatea de zi cu zi.
Propune masuri pentru diminuarea riscurilor SSO
Participa si furnizeaza informatii pentru evaluarea riscurilor
sso
Aplica prevederile planurilor de sanatate si securitate pentru
santiere temporare si mobile
Pe linie NPM i PSI Supravegheaza respectarea normelor de securitate de catre
personalul subordonat
Cunoaste si aplica normele de securitate a muncii si prevenire
si stingere a incendiilor
Semnaleaza conducerii orice situatie care poate genera
incidente sau accidente de munca sau incendii

Aplica prevederile documentelor de planificare a calitatii


- plan calitate, PCCVI
Verifica din punct de vedere calitativ lucrarile executate
Pe linie de calitate
Cunoaste si aplica procedurile sistemului de management
Instruieste personalul din subordine privind cerintele de
calitate ale lucrarii executate

Atribuii
i
responsab
(continuare) Aplica masurile de gestionare a aspectelor de mediu pe
santier
Coordoneaza gestionarea deseurilor
Aplica cerintele cuprinse in avize
Pe linie de mediu
In cazul aparitiei unei situatii de urgenta aplica prevederile
planurilor de interventie aplicabile
Instruieste personalul din subordine privind cerintele de mediu
specifice lucrarii

Prezenta fisa de post are ca anexa evaluarea riscurilor pentru postul personal TESA cu activitate pe
santier

Luat n eviden ANGAJAT


Responsabil eviden personal Luat la cunotin
Contract Nr. . /data
N/P. N/P .
data . data ..
semntura.... semntura....

Atributii si sarcini:

F-PG-06.3 ed.5 rev.0 Fisa post pag.2/4


Asigura comunicarea cu partenerii din cadrul proiectului si respecta obligatiile contractuale ce decurg din
acordul de parteneriat;

Pregateste si organizeaza planul de activitate in cadrul proiectului si asigura resursele necesare pentru
atingerea obiectivelor proiectului;

Administreaza bugetul proiectului in conformitate cu procedurile interne aplicabile si cu conditiile


finantatorului;

Valorifica si dezvolta oportunitatile pe durata implementarii proiectului;

Coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand direct echipamentele tehnice, consultantii si pe
alti colaboratori implicati;

Stabileste relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si finantatorii proiectului;

Pregateste bugetul si cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale in conformitate cu propunerea


inaintata, cu comentariile beneficiarului si cu activitatile prevazute a se desfasura in cadrul proiectului,
asigurand resursele necesare bunei desfasurari a acestuia;

Monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse si redacteaza rapoarte lunare catre
finantatori, parteneri si beneficiari cu respectarea datelor prevazute in contracte;

Asigura circulatia informatiei in cadrul proiectului si pentru alte departamente ale organizatiei, organizand
periodic intalniri cu echipa de proiect si prezentand proiectul celorlalte departamente;

Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului si informeaza la timp echipa de


management despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul sau;

Arhiveaza corespunzator toata documentatia legata de proiect;

Face propuneri de imbunatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor propuse;

Evalueaza impactul proiectului si il comunica, conducerii, finantatorilor si partenerilor de proiect;

Stabileste, conform structurii organizatorice, sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine;

Motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a subordonatilor directi;

Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei
in limitele respectarii temeiului legal.

Responsabilitati principale:

Raspunde de gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea proiectului, precum si de


alocarea lor corecta pe activitatile proiectului;

Raspunde de respectarea termenelor stabilite prin contracte;

Raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator, parteneri si beneficiari;

Raspunde de predarea in bune conditii si de calitatea lucrarilor incredintate;

F-PG-06.3 ed.5 rev.0 Fisa post pag.3/4


Raspunde de activitatea de planificare, lansare in executie si urmarire a executiei lucrarilor, in corelatie cu
celelalte activitati conform cerintelor contractelor perfectate;

Raspunde de coordonarea activitatii tehnice si asigura documentarea si informarea tehnica, economica si de


reglementare ale compartimentelor organizatiei;

Monitorizarea executiei, din punct de vedere al cantitatilor, conformitatii cu proiectul, calitatii si respectarii
termenelor;

Are obligatia de a respecta confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul societatii;

Recruteaza personalul muncitor pe raza desfasurarii proiectului;

Selecteaza subantreprenori impreuna cu conducerea firmei.

Profilul candidatului:

Studii tehnice medii/superioare;

Cunoasterea normelor legale in domeniu;

Experienta de minim 5 ani pe santier;

Disponibilitate mare pentru relocare in tara pe durata derularii proiectelor de constructii;

Capacitate de coordonare a echipei din subordine;

Abilitati de lucru in echipa;

Abilitati reale de planificare si organizare;

Capacitate de asumare a responsabilitatii si de a lua decizii;

Abilitatea de a respecta deadline-uri;

Rigurozitate, atentie la detalii;

Persoana dinamica, motivata, flexibila;

Persoana serioasa, ordonata, responsabila;

Cunostinte si experienta de lucru cu contracte FIDIC (constituie un avantaj);

Cunostinte limba engleza nivel mediu (avantaj)

F-PG-06.3 ed.5 rev.0 Fisa post pag.4/4

S-ar putea să vă placă și