Sunteți pe pagina 1din 3

Aprobat, Director : FIA POSTULUI

Anexa la contractul individual de munca/

1.POSTUL:SEF COMPARTIMENT PPROIECTARE- CONSULTANTA 2. Cerinele postului : -studii : tehnice superioare - instruire: specializare in domeniul management -experien : minim 1 an n activitate de proiectare in domeniul management, constructii -abilitai :capacitate de decizie, de organizare, comunicare 3. Nivel ierarhic Este subordonat directorului. 4. Relaii : a) - Funcionale : cu toi efii de compartimente; b) - De colaborare : cu toate compartimentele, cu persoanele fizice sau juridice (clieni) ce colaboreaz cu societatea; c) - De reprezentare : cu beneficiari ai lucrrilor/ serviciior, furnizori de produse/ servicii, clieni, colaboratori, organismele locale etc; 5. Atribuii i responsabiliti 1. Intocmeste programul lucrrilor de proiectare mpreuna cu seful de proiect; 2. Verifica si urmareste respectarea termenelor de predare ale lucrrilor cuprinse in programul de proiectare; 3. Asigura transmiterea la beneficiar / client a documentaiei tehnice de proiectare; 4. Verifica, aproba si semneaz memoriul proiectului si a pieselor desemnate; 5. Asigura atribuirea sarcinilor de proiectare si consultanta in colectiv; 6. Aproba planul proiectului; 7. Participa la verificrile pe parcurs ale proiectului 8. Vizeaz si participa la elaborarea contractului de proiectare; 9. Asigura si menine dialogul cu clienii in probleme de proiectare; 10. Asigura pstrarea tuturor nregistrrilor din CTA (Comisia Tehnica de Avizare); 11. Verifica situaia periodica a indicatorilor de performanta; 12. Aproba executarea modificrilor in proiectare, dup analiza motivaiei care sta la baza modificrii; 13. Verifica modul de arhivare a proiectelor, aproba retragerea din arhiva a proiectelor, aproba retragerea definitiva a proiectelor din arhiva spre distrugere si casare; asigura arhivarea electronica a documentaiei elaborate; 14. Intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli in cadrul colectivului proiectareconsultanta; 15. participa mpreuna cu elaboratorul proiectului in susinerea proiectului in CTA; 16. Urmareste asigurarea cu materiale documentare necesare in realizarea proiectului; 1

17. Urmrete implementarea si mentinerea sistemului de management integrat n cadrul activitatii de proiectare - consultanta; 18. Trateaz neconformitile identificate n domeniul su de activitate i implementeaz coreciile/ aciunile corective/ preventive stabilite; 19. Pstreaz nregistrrile SMI privind domeniul su de activitate; 20. Este informat privind riscurile pentru securitate si si sanatate in munca precum si cu masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul postului de lucru; 21. Este consultat si participa la discutarea tuturor problemelor securitatii si sanatatii in munca; 22. Este instruit suficient si adecvat in domeniul securitatii si sanatatii in munca, periodic si ori de cite ori este necesar, iar instruirea este adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri; 23. Isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite astfel incit sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atit propria persoana cit si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca; 24. In vederea realizarii obiectivelor securitatii si sanatatii in munca are obligatia: -sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele si alte mijloace de productie -sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat -sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive -sa comunice imediat directorului/serviciului extern de prevenire si protectie orice situatie de munca pe care din motive intemeiate o considera un pericol pentru securitatea si sanatatea in munca -sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca si/sau directorului accidentele suferite de propria persoana -sa coopereze cu directorul si/sau cu serviciul extern de prevenire si protectie pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de inspectorii de munca sau de inspectorii sanitari in vederea protectiei sanatatii si securitatii lucratorilor -sa coopereze cu directorul si/sau serviciul extern de prevenire si protectie in vederea asigurarii ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate -sa-si insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora -sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari - Este numit prin Decizia directorului membru in Comisia de receptie a produselor/serviciilor aprovizionate cu atributii in receptia produselor si serviciilor pe baza verificarii corespondentei cantitative si calitative cu cerintele impuse, inscrierea in NIR, Note de custodie sau Note de refuz in cazul produselor/serviciilor necorespunzatoare/neacceptate - Este numit prin Decizia Directorului membru in Comisia Tehnica de Avizare (CTA) a societatii impruna cu proiectantul. Comisia va analiza, verifica si aviza documentatiile de proiectare (proiecte de afaceri, studii, proiecte tehnice, detalii de executie, caiete de sarcini) Elaborat Titularul postului Ghionu Marian Data:15.06.2011 Data: 01.07.2011 2