Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI

DENUMIREA POSTULUI (conform organigramei) : VOPSITOR


COD C.O.R: 713204
RELATII INTERNE:
1) Relatii de subordonare: se subordoneaza maistrului/sefului de echipa;
2) Relatii de colaborare: cu muncitorii din echipele care isi desfasora activitatea
in sectie.

Atributii principale si sarcini specifice:


 se prezinta la locul de munca in stare fizica si psihica corespunzatoare, purtand
echipamentul de protectie;
 calculeaza necesarul de materiale pentru realizarea lucrarii;
 identifica materialele necesare;
 verifica si utilizeaza corect uneltele manuale si macanizate din dotare;
 pregateste suprafetele suport ce vor fi vopsite ( curata suprafetele, astupa micile gauri si
fisurile, niveleaza, slefuieste suprafetele, curata de praf etc.)
 prepara materialele pentru stratul suport, pentru vopsitorii, respectand retelele si
dozajele;
 realizeaza corect vopsitorii, respectand succesiunea operatiilor;
 intretine uneltele din dotare;
 se instruieste la solicitarea firmei cu aspecte legate de functionarea echipamentelor pe
care le utilizeaza, tehnologia de fabricare, particularitati ale produselor prelucrate,
cerinte de mediu si SSM.

Responsabilitati:

 Cunoasterea politicii, obiectivelor si actiunilor specifice alocate din Programul de


management;
 Respectarea cerintelor din Reguli de firma documentate si Cerinte de reglementare
aplicabile
 Realizarea neconditionata, intocmai si la timp a obiectivelor si atributiilor din Fisa postului
si a dispozitiilor scrise sau verbale ale sefului ierarhic.
 Realizarea lucrarilor repartizate la calitatea ceruta prin specificatii tehnice si cerinte din
Reguli de firma documentate, Cerinte de reglementare.
 Respectarea termenelor impuse pentru realizarea locrarilor repartizate;
 Inlocuieste angajatii din sector la cererea Sefului;
 Informeaza seful cand identifica neconformitati in desfasurarea activitatii, neconformitati
ale produselor;
 Pastrarea in stare de utilizare a dotarilor, pastrarea curateniei si a ordiniui la locul de
munca;
 Pastrarea documentalor( regulilor de firma documentate si cerinte de reglementare) primite
si inregistrarilor
 Utlizarea rationala a materialelor si consumabilelor alocate;
 Autoinstruirea cu Fisa postului repartizate si cu reguli de firma documentate, cerinte de
reglementare aplicabile postului. Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de
specialitate;
 Cunoaste si respecta politica organizatiei, cerintelor impuse prin reguli de firma
documentate, Fisa postului si cerinte reglementate specifice, functionarea masinilor si a SDV-
urilor;
 Asigurarea corectitudinii datelor din documentele semnate, pansoanelor/stampilelor
aplicate
 Asigura confidentialitatea datelor din documente si a secretului de serviciu;

Atributiile si responsabilitatile privind normele de sanatate si securitate in munca, ISU sunt


elaborare de Responsabilul SSM ISU si sunt anexate la prezenta Fisa a postului.

AUTORITATEA POSTULUI – LIMITE DE COMPETENTA:


Utilizeaza masinile, echipamentele si materialele puse la dispozitie de firma;
Realizeaza operatii tehnologice in conformitate cu documentatia tehnica si regulile de firma
documentate aplicabile.
Informeaza seful cu probleme in desfasurarea activitatii, neconformitati.

PROGRAM DE LUCRU:
8 ore/zi , in 1 sau mai multe schimburi – saptamana normala de lucru. Ore suplimentare
conform prevederilor legale la solicitarea Conducerii.
NOTA 1 Prin reguli de firma documentate se intelege:
 Regulamentul intern , manuale, proceduri si instructiuni;
 Decizii interne;
 Reglementari interne pentru calitate, mediu, prevenire si protectie, securitate si sanatate
in munca, ISU.
NOTA 2 Prin Cerinte de reglementare se intelege:
 legi, HG, ordonante ale guvernului;
 standarde, prescriptii si norme romanesti si internationale.

ANEXE:

 Atributii si responsabilitatile privind normele de sanatate si securitate in munca, ISU;


 Fisa de evaluare periodica a personalului FEP specifica postului;
 Atributiile si responsabilitatile privind transportul si manipulare cu echipamente de transport si
ridicat( daca este cazul).
Director General Titular de post
(Am primit un exemplar si am luat la cunostinta)
Numele si prenumele:

Data:

Semnatura: