Sunteți pe pagina 1din 6

Fisa post Sef Santier

FISA POSTULUI
Anexa la contractul individual de munca al Dl. Radu Stefan
DENUMIREA POSTULUI: SEF DE SANTIER , COD COR 132308
POZITIA
- COMPARTIMENT PRODUCTIE
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI
- NIVEL DE STUDII
Absolvent al invatamantului superior sau postliceal tehnic
- EXPERIENTA
Minim 3 ani pe o pozitie similara;
- SPECIFICE:
- Abilitati de comunicare, cooperare si spirit de echipa la nivelul
locului de munca si cu celelalte structuri ale societatii;
- Capacitate de analiza si sinteza;
- Abilitati de conducator;
- Rezistenta la stres si disponibilitate de lucru peste program;
RELATII IERARHICE :
- SUBORDONARE
ADMINISTRATOR
- ARE IN SUBORDINE
Sef Echipa
Muncitori
REPREZENTARE
Reprezinta S.C. EXPO INVEST CONSTRUCT SRL in fata organelor de
control in domeniul sau de activitate;
COMPETENTE DECIZIONALE
- Decide cu privire la repartizarea sarcinilor de munca la nivelul compartimentului;
- Decide asupra orelor efectiv lucrate de personalul din subordine , intocmind cu spirit
de raspundere pontajul zilnic
- Decide asupra problemelor diciplinare care sunt initiate la nivelul compartimentului
si face propuneri in acest sens;
- Decide in limita responsabilitatilor procedurile de lucru si obligatiile la nivelul
echipei din subordine
ATRIBUTII / RESPONSABILITATI:
- dezvolt, administreaz, conduce i duce la ndeplinire proiecte, pornind de la
stadiul de propunere pn la nivelul de ndeplinire a profitului propus, a termenelor de

Fisa post Sef Santier

execuie, a standardelor de calitate i pentru atingerea unui nivel superior al


satisfaciei beneficiarului final/ clientului.
- executa planul de productie , actualizeaz i monitorizeaz etapele proiectului i
bugetul acestuia;
- pregtete, proceseaz i asambleaz documentaiile pentru autorizaii i avize;
- coordoneaz activitatea subordonatilor , dar i a subcontractorilor cu care
compania trebuie s lucreze.
- gestioneaza mijloacele materiale si echipamentele de munca puse la dispozitie de
catre societate , in vederea desfasurarii activitatii, asigurand in permanenta paza si
securitatea lor
- raporteaza zilnic stadiul lucrarilor de care este raspunzator , precum si estimarea
pentru a doua zi

DESCRIEREA ACTIVITATII
- SPECIFICE
Managementul proiectului
- Implementeaz procesul de dezvoltare a proiectului ,
- Intocmete Fisa limita pe punctul de lucru
- Realizeaz o calculaie de cost detaliat i riguroas innd cont att de resursele
umane ct i de resursele materiale necesare fiecrei etape.
- Urmareste si coordoneaza colaborarea cu alte firme implicate in buna desfasurare a
lucrarilor :APA NOVA , DISTRIGAZ , ELECTRICA , LABORATOARE,etc. , precum si
cu beneficiarii
- Duce la indeplinire sarcinile primite de la superiori si raporteaza incheierea acestora
- Asigur existena materiilor prime care trebuie livrate n timp util.
- Supervizeaz activitatea sefilor de echipe pe perioada construciei.
- Dezvolt i aprob toate modificrile necesare de comenzi i de costuri n conformitate
cu cerinele actuale de la faa locului.

Fisa post Sef Santier

- Intocmeste sau vizeaza rapoartele de lucru intocmite de subantreprenori


- Se asigur c toate problemele ivite pe parcursul derulrii proiectului sunt rezolvate n
cele mai bune condiii, n cel mai scurt timp i cu cele mai mici costuri.
- Identific i implementeaz procesele i procedurile din echipele pe care le
coordoneaz, astfel nct toate prioritile sunt tratate corespunztor i termenele
intermediare ale lucrrilor sunt duse la bun sfrit n condiii de calitate superioar a
muncii.
- Coordoneaz resursele i activitile pentru a minimiza la maximum costurile i pentru
a mri productivitatea. Identific i rezolv problemele care apar pe parcurs.
Raportarea
Raporteaza in fiecare zi Situatia operativa , conform tipizatului
- Prepar n fiecare lun rapoartele necesare pentru conducerea unitii, prepar schia i
forma final a proiectului, precum i graficele intermediare de realizarea a etapelor de
construcie pentru a se asigura facturarea/ ncasarea corespunztoare pe etape de proiect.
- Pregtete i previzioneaz din timp orice modificare a etapelor de desfurare a
proiectului.
- Anunta de urgenta defectarea unui utilaj si urmareste repararea acestuia in cel mai scurt
timp
- Raporteaza orice neregula observata la punctul de lucru ,depozit sau alte puncte de
lucru ale companiei
Managementul Resurselor Umane
- Particip la recrutarea i instruirea personalului din subordine.
- Administreaz personalul muncitor (puterea de munc i echipamentul din dotare)
i coordoneaz sefii de echipe.
- Direcioneaz i menine disciplina muncitorilor, a inginerilor proiectani i
constructori pe toat desfurarea etapelor de construcie .
- Imprim spiritul de echip i de colaborare; evalueaz membrii echipelor,
consiliaz alegerea soluiilor pentru problemele ivite.
- Evalueaz performanele membrilor echipei, apreciaz productivitatea i calitatea
muncii depuse.

Fisa post Sef Santier

- Intocmeste pontajele necesare si le inainteaza compartimentelor resurse umane si


contabilitate .
- Nu admite sa inceapa activitatea lucratori care nu au incheiat contract de munca , nu
au fost instruiti din punct de vedere al protectiei muncii la angajare si la locul de
munca si nu au efectuat controlul medical de medicina muncii pentru angajare.

Atributiile privind securitatea si sanatatea muncii si prevenirea incendiilor,


conform: Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, HG nr. 1425/2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006,
HG nr. 955/2010, Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Ordinului nr.
166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor
la constructii si instalatiile aferente, Ordinului nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor
generale de aparare impotriva incendiilor, Legii nr. 481/2004 privind protectia civila,
republicata
Capitolul I : Obligatiile salariatilor privind securitatea si sanatatea in munca
Obligatii generale ale salariatilor:
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului,astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care
pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
La locul de munca lucratorii au urmatoarele obligatii :
a) sa utilizeze corect masinile,aparatura, uneltele,substantele periculoase, echipamentele
de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare, sa il
puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau la
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si a cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie.
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului acidentele
suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar,
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de
munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de munca
sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

Fisa post Sef Santier

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si


sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii de sanatate si
securitate in munca.
j) sa participe la instructajele de sanatate si securitate in munca organizate de societate
Capitolul II : Obligatiile salariatilor privind masurile de aparare impotriva
incendiilor conform Legii nr. 307/2006
Obligatii generale ale salariatilor :
a) Sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de
admistrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator dupa caz;
b) Sa intretina si sa foloseasca in scopul in care au fost realizate, dotarile pentru apararea
impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei ,
proprietar, producator sau importator;
c) Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si
instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
d) Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorul locului de munca orice incalcare
a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca
fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si
instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
e) Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul
tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in
vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
f) Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul
aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;
g) Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta,
referitoare la producerea incendiilor.
h) sa participe la instructajele de situatii de urgenta organizate de societate
i)
executa instructajele de sanatate si securitate in munca , precum si de situatii de
urgenta
subordonatilor sai, respectiv: instructajul la locul de munca (la
angajare),instructajul periodic,reinstruirea la schimbarea locului de munca ,instructajul
colectiv , etc.
;

LOC DE MUNCA SI RISCURI DE ACCIDENTE SI IMBOLNAVIRE


PROFESIONALA
Locul de munca este la S.C. EXPO INVEST CONSTRUCT SRL

Locul de munca si specificul postului nu reprezinta riscuri particulare daca sunt


respectate normele generale de protectia muncii;

Fisa post Sef Santier

Expunerea salariatului la riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala este


detaliata in FISA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE intocmita
conform prevederilor legale, anexa la prezenta Fisa a Postului;

REGIMUL FISEI POSTULUI


Prezenta Fisa a Postului reglementeaza principale functiuni ale postului in
procesul realizarii atributiilor de sef de santier (lucrare), precum si aspectele
legate de obligatiile salariatului angajat pe post in relatia de munca cu angajatorul
si imputernicitii acestuia;

Fisa Postului este anexa la Contractul Individual de Munca al salariatului angajat


pe post si reprezinta referinta principala a evaluarii salariatului respectiv.
Totodata, Fisa Postului reprezinta referinta pentru evaluarea candidatilor in cadrul
procedurii de angajare si evaluare pe postul devenit vacant;

TITULARUL POSTULUI :
Nume : ____________________________
DATA SI SEMNATURA LUARII LA CUNOSTINA

S-ar putea să vă placă și