Sunteți pe pagina 1din 4

SC PREMIER PALACE SRL

Bd.Ghencea , Nr. 134 ,bl.Corp 90,Parter,Camera 110, Sector 6 , BUCURESTI Cod fiscal: RO 18830740 , Reg. Com. J40/11084/2006

FISA POST
ANEXA LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA AL Drei Paslaru Cornelia-Carmela DENUMIRE POST: Agent vanzari (Cod C.O.R.: 332203) LOCUL DESFASURARII MUNCII: sediul societatii DEPARTAMENT: Vanzari RELAII IERARHICE : se subordoneaz: Directorului de Vanzari,Director General RELAII FUNCIONALE: cu personalul firmei RELAII DE COLABORARE: cu partenerii contractuali ai firmei. SCOPUL POSTULUI: titularul postului are rolul de a asigura promovarea si vanzarea directa a marfurilor si serviciilor ce fac obiectul ofertei comerciale a organizatiei. SARCINI SI NDATORIRI SPECIFICE: Agentul de vanzari negociaza contractele si raspunde pentru corecta executare contractelor si acordurilor incheiate cu clientii din portofoliu . Raspunde de intocmirea documentelor de livrare (facturi fiscale in conformitate cu acordurile incheiate cu clientii), incasari si plati in numerar. Urmareste atragerea permanenta de noi clienti. Urmareste realizarea planului de vanzari lunar si anual stabilit. Stabileste si dezvolta o relatie profesionala cu clientii organizatiei. Intocmeste periodic materiale de sinteza (rapoarte, statistici) si de prezentare (bugete estimative). Acorda asistenta tehnica si comerciala clientilor si potentialilor clienti. Participarea activa la sedinte interne si colective, impreuna cu clientii si partenerii. ATRIBUTII PRINCIPALE (si sarcini aferente): Administrarea si dezvoltarea portofoliului de clienti si de furnizori autohtoni si straini. Prezentarea, promovarea si vanzarea produselor in conformitate cu standardele si politicile comerciale ale companiei. Urmarirea realizarii planului de vanzari lunar, trimestrial, annual. Participarea la negocieri, intocmirea contractelor, monitorizarea derularii si finalizarii acestora. Autoritatea postului: Participa activ la planificarea si implementarea strategiei de vanzari. Asista directorul comercial la intalniri si negocieri. Urmareste derularea si finalizarea contractelor.

Responsabilitatile postului: a. In raport cu sarcinile de munca: Raspunde pentru calitatea aprovizionarii clientilor. Raspunde de urmarirea incasarii sumelor datorate de catre clienti si de transmiterea documentelor de vanzare.

SC PREMIER PALACE SRL


Bd.Ghencea , Nr. 134 ,bl.Corp 90,Parter,Camera 110, Sector 6 , BUCURESTI Cod fiscal: RO 18830740 , Reg. Com. J40/11084/2006

Este responsabil de intocmirea documentelor de transport-marfa conform normativelor. Raspunde pentru modul in care se elibereaza marfa (doar pe baza documentelor fiscale). b. IN RAPORT CU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA: Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora; Respecta cerintele de securitate a muncii in timpul executarii sarcinilor de munca; Respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioar i Instruciunile proprii de securitete si sanatate a muncii; Participa la instructajele periodice de prevenire si stingerea incendiilor si instructajele periodice de securitate si sanatate in munca; Sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie; Sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitivie ; Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatia care constituie un pericol de accidente sau imbolnavire profesionala; Semnaleaza imediat sefului ierarhic orice defectiune sau alta situatie care poate constitui un factor de risc sau de accidentare sau imbolnavire profesionala; Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati; Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducatorului locului de munca; Intrerupe activitatea sau refuza sa o continue daca nu sunt respectate cerintele de securitate fara sa fie sanctionat pentru aceata, cu conditia ca astfel sa nu dea nastere la un pericol iminent de accidentare sau imbolnavire profesionala si anunta seful direct asupra pericolului; Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de productie; Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat; Sa coopereze cu angajatorului si / sau angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca; Sa coopereze cu angajatorul si / sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesa, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale. Nu permite ridicarea, deplasarea, distrugerea unui dispozitiv de securitate sau nu o face el insusi si nu impiedica aplicarea metodelor si procedurilor adaptate in vederea reducerii / diminuarii factorilor de risc de acidentare si imbolnavire profesionala; Mentine locul sau de munca din punct de vedere al mediului intr-o stare corespunzatoare cerintelor de securitate (inclusiv igiena) si curatenie; Anunta imediat seful ierarhic in cazul producerii unui accident de munca si ia masuri pentru acordarea primului ajutor si stabilizarea situatiei, astfel incat pericolul sa nu se extinda si sa produca alte incidente; Face propuneri de masuri pentru programul anual de securitate a muncii; Utilizeaza echipamentul individual de protectie din dotare corespunzator scopului pentru care a fost acordat; Da realatii solicitate de organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii; Locul de munca si specificul postului nu reprezinta riscuri particulare daca sunt respectate normele generale de protectia muncii

SC PREMIER PALACE SRL


Bd.Ghencea , Nr. 134 ,bl.Corp 90,Parter,Camera 110, Sector 6 , BUCURESTI Cod fiscal: RO 18830740 , Reg. Com. J40/11084/2006

b1. PE LINIA MANAGEMENTULUI CALITATII SI MEDIULUI Raspunde de implementarea, mentinerea si imbunatatirea Sistemului de Management al Calitatii si Mediului, prin implementarea Politicii de Calitate si Mediu si realizarea obiectivelor calitatii la nivelul compartimentului astfel: Implementeaza politicile de managementul calitatii si mediului si aplica procedeele specifice locului de munca ce influienteaza eficacitatea sistemului si implicit satisfacerea cerintelor clientilor; Identifica produsele neconforme sau potentialele surse necesare fiecarui subcontrol al produsului neconform sau dupa caz prevenirii aparitiei neconformitatilor; Actioneaza conform Fisei Postului pentru imbunatatirea continua a activitatilor / proceselor care influienteaza eficacitatea Sistemului de Management al Calitatii Mediului; Poate reprezenta Departamanetul in calitate de reprezentant al auditului in relatiile cu Echipele de audit. Conditii de ocupare a postului : Studii : medii / superioare (avantaj pentru absolventii de marketing sau management); Carnet de conducere cat. B; Experienta: minim 1 ani de experienta in munca pe o pozitie similara; nu este necesara experienta in management sau in organizatie. Cunostinte necesare: cunostinte de limbi straine la nivel avansat; cunostinte relevante in domeniu; cunostinte tehnice de baza proiectare, structuri de rezistenta, constructii sau orice alt domeniu relationat; cunostinte privind modul de executie al sarcinilor; cunostinte operare PC pachetul Office avansat. Caracteristici de personalitate, aptitudini i deprinderi necesare : flexibilitate, rabdare, atentie la detaliu; abilitati de negociere; disponibilitate pentru deplasari frecvente i program de munca prelungit; abilitati reale de planificare, organizare i viteza de reactie; rezistent la stres.

1. Secretul de serviciu : 11. 1. Salariatul se obliga sa pastreze secretul de servici si confidentialitatea tuturor informatiilor si datelor la care are acces, prin natura atributiunilor de servici sau accidental, apartinand firmei PREMIER PALACE SRL ori beneficiarilor, si nici sa le foloseasca in propriul sau avantaj ori al altor persoane sau firme. 11. 2. Prin secret de serviciu sau informatie confidentiala se inteleg (enumerarea este exemplificativa si nu limitativa) : a. prevederile contractelor incheiate cu furnizorii (preturi, identitate furnizorilor, modalitatii si termene de plata, parole, dotare, etc.) ;

SC PREMIER PALACE SRL


Bd.Ghencea , Nr. 134 ,bl.Corp 90,Parter,Camera 110, Sector 6 , BUCURESTI Cod fiscal: RO 18830740 , Reg. Com. J40/11084/2006

b. prevederile Contractului de Munca (salarii, atributiuni, raporturi, etc.), Regulament de Ordine Interioara, Fisa Postului, etc. c. Costurile, adaos comercial practicat, planurile de afaceri, situatia financiara, programele de dotare, investitii, dezvoltare, etc. ale companiei ; d. orice alte asemenea date, informatii, acte, documente, etc. 2. Obligatii generale 12.1. Colaborarea, alta decat in interesul firmei, cu alte societati care au un obiect de activitate identic sau asemanator cu cel al Societatii este posibila numai cu acordul prealabil al administratorului. 12.2. Respectarea confidentialitatii asupra activitatilor economice desfasurate/efectuate in raporturile cu tertii (persoane fizice sau juridice), in caz contrar angajatul va raspunde potrivit legislatiei in vigoare. 3. RESPONSABILITATILE POSTULUI : 13.1. Financiare : raspunde, conform legislatiei in vigoare, de prejudiciul produs (lipsa in gestiune sau de orice natura) societatii din vina sa si in legatura cu munca pe care o desfasoara. 13.2. Materiale : raspunde de integritatea fizica a tuturor marfurilor, materialelor si a obiectelor de inventar pe care le gestioneaza. 13.3. Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute n fisa de post sunt descrise pe larg n Regulamentul intern (ROI). 4. II ESTE INTERZIS : 14.1. Sa se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice, sau a substantelor stupefiante si nici sa nu consume astfel de bauturi si substante in timpul serviciului; 14.2. Sa pretinda sau sa primeasca foloase materiale sau banesti necuvenite de la furnizori/clenti. 14.3. Sa-si creeze relatii in randul salariatilor, furnizorilor, clientilor si sa nu desfasoare activitatii care prin natura lor ar aduce prejudicii morale sau materiale societatii. TITULARUL POSTULUI : Nume : ____________________________ DATA SI SEMNATURA LUARII LA CUNOSTINA