Sunteți pe pagina 1din 5

SC PREMIER PALACE SRL

Bd.Ghencea , Nr. 134 ,bl.Corp 90,Parter,Camera 110, Sector 6 , BUCURESTI


Cod fiscal: RO 18830740 , Reg. Com. J40/11084/2006

1/ 5

FIA DE POST
Constituie anex la contractul individual de munc nr. .........din data. ..............

DENUMIRE POST: AJUTOR OSPTAR (cod COR: 513101)


LOCUL DESFURRII MUNCII: sediul firmei, Hotel&Spa Premier Palace
DEPARTAMENT: F&B
RELAII IERARHICE: se subordoneaz efului de sal
RELAII FUNCIONALE: cu buctarul i cu ceilali osptari, barmani sau ajutor
-osptari
SCOPUL POSTULUI: titularul postului are rolul de a asigura servirea
ireproabil a clienilor cu produsele comandate de ctre acetia.
SARCINI I NDATORIRI SPECIFICE:
ndeplinirea sarcinilor curente ncredinate de ctre superiorul direct, n
concordan cu necesitile imediate ale unitii.
1.

ATRIBUII PRINCIPALE (i sarcini aferente):


preluarea comenzilor de mncare i butur ntr-o manier eficient i
profesionist;
acordarea ateniei cuvenite i asigurarea unor servicii ireproabile
clienilor;
ofer n orice situaie informaii competente cu privire la felurile de
mncare, tacmuri i buturi ;
servirea exemplar a clienilor, cu respectarea regulilor igienico sanitare;
aranjarea i supravegherea meselor din punctul de vedere al
aspectului, facilitilor, cureniei i igienei;
debarasarea meselor i pregtirea acestora pentru clienii urmtori;
acordarea ateniei cuvenite clienilor i asigurarea unor servicii
impecabile pentru acetia;
foarte bun cunoatere a meniului i oferirea de referine cu privire la
felurile de mncare, tacmuri i buturi;
raportarea ctre superiorul ierarhic a tuturor solicitrilor i/sau
reclamaiilor clienilor.

2. Responsabilitile postului:
a. In raport cu sarcinile de munca:
Rspunde de valabilitatea produselor; raportarea pierderilor de orice fel
(rebuturi, furturi); condiiile de igien a produselor/materii prime; informarea

SC PREMIER PALACE SRL


Bd.Ghencea , Nr. 134 ,bl.Corp 90,Parter,Camera 110, Sector 6 , BUCURESTI
Cod fiscal: RO 18830740 , Reg. Com. J40/11084/2006

2/ 5

clienilor; rezolvarea problemelor i de satisfacerea cerinelor clientului; buna


relaionare cu clienii existeni; meninerea unei bune evidene a ncasrilor.
b. N RAPORT CU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA:
Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii
si masurile de aplicare a acestora; Respecta cerintele de securitate a muncii in
timpul executarii sarcinilor de munca; Respectarea prevederilor
Regulamentului de Ordine Interioar i Instruciunile proprii de securitete si
sanatate a muncii; Participa la instructajele periodice de prevenire si stingerea
incendiilor si instructajele periodice de securitate si sanatate in munca; Sa
utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si celelalte
mijloace de productie; Sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau
mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si
ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitivie ; Sa aduca la
cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta
situatia care constituie un pericol de accidente sau imbolnavire profesionala;
Semnaleaza imediat sefului ierarhic orice defectiune sau alta situatie care
poate constitui un factor de risc sau de accidentare sau imbolnavire
profesionala; Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel
mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau
de alti angajati; Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere
a unui accident si sa informeze de indata conducatorului locului de munca;
Intrerupe activitatea sau refuza sa o continue daca nu sunt respectate cerintele
de securitate fara sa fie sanctionat pentru aceata, cu conditia ca astfel sa nu
dea nastere la un pericol iminent de accidentare sau imbolnavire profesionala
si anunta seful direct asupra pericolului; Sa refuze intemeiat executarea unei
sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de
productie; Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare,
corespunzator scopului pentru care a fost acordat; Sa coopereze cu
angajatorului si / sau angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si
sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului
posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare
si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca; Sa
coopereze cu angajatorul si / sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul
securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesa, pentru realizarea
oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru
prevenirea accidentelor si bolilor profesionale. Nu permite ridicarea,
deplasarea, distrugerea unui dispozitiv de securitate sau nu o face el insusi si
nu impiedica aplicarea metodelor si procedurilor adaptate in vederea
reducerii / diminuarii factorilor de risc de acidentare si imbolnavire
profesionala; Mentine locul sau de munca din punct de vedere al mediului intro stare corespunzatoare cerintelor de securitate (inclusiv igiena) si curatenie;

SC PREMIER PALACE SRL


Bd.Ghencea , Nr. 134 ,bl.Corp 90,Parter,Camera 110, Sector 6 , BUCURESTI
Cod fiscal: RO 18830740 , Reg. Com. J40/11084/2006

3/ 5

Anunta imediat seful ierarhic in cazul producerii unui accident de munca si ia


masuri pentru acordarea primului ajutor si stabilizarea situatiei, astfel incat
pericolul sa nu se extinda si sa produca alte incidente; Face propuneri de
masuri pentru programul anual de securitate a muncii; Utilizeaza echipamentul
individual de protectie din dotare corespunzator scopului pentru care a fost
acordat;
Da realatii solicitate de organelor de control si de cercetare in domeniul
protectiei muncii;
Locul de munca si specificul postului nu reprezinta riscuri particulare daca
sunt respectate normele generale de protectia muncii
b1. PE LINIA MANAGEMENTULUI CALITATII SI MEDIULUI
Raspunde de implementarea, mentinerea si imbunatatirea Sistemului de
Management al Calitatii si Mediului, prin implementarea Politicii de
Calitate si Mediu si realizarea obiectivelor calitatii la nivelul
compartimentului astfel:
Implementeaza politicile de managementul calitatii si mediului si aplica
procedeele specifice locului de munca ce influienteaza eficacitatea
sistemului si implicit satisfacerea cerintelor clientilor;
Identifica produsele neconforme sau potentialele surse necesare fiecarui
subcontrol al produsului neconform sau dupa caz prevenirii aparitiei
neconformitatilor;
Actioneaza conform Fisei Postului pentru imbunatatirea continua a
activitatilor / proceselor care influienteaza eficacitatea Sistemului de
Management al Calitatii Mediului;
Poate reprezenta Departamanetul in calitate de reprezentant al auditului in
relatiile cu Echipele de audit;
c. n raport cu aparatura i materialele utilizate:
Utilizeaz cu responsabilitate materialele i aparatura din dotare;
Anuntarea eventualelor defectiuni aparute.
Conditii de ocupare a postului :
9.1. Studii : medii ;
9.2. Experienta: Nu este obligatorie; Au prioritate persoanele cu experien
n domeniul comercial.
9.3. Calitati personale:
Profesionalism; Seriozitate; Responsabilitate; Corectitudine; Loialitate fata de
societate; Rezistenta la stres; Percepie vizual; Atenie: concentrare, mobilitate,
distributivitate, selectivitate; Rapiditate ; Spirit practic; Coordonare manual bun;
Memorie vizual bun; Abiliti de comunicare; Capacitate de a lua decizii;
Persoan de ncredere; Implicare n activitate; Dorin de a munci; Capacitatea
de a se descurca n condiii de stres; Rezisten la sarcini repetitive; Rezisten la
3.

SC PREMIER PALACE SRL


Bd.Ghencea , Nr. 134 ,bl.Corp 90,Parter,Camera 110, Sector 6 , BUCURESTI
Cod fiscal: RO 18830740 , Reg. Com. J40/11084/2006

4/ 5

oboseal; Capacitatea de a munci n echip; Autocontrol mediu; Motivaie.


4. Echipament necesar:
Tricou; Boneta/apc.
5. Secretul de serviciu :
11. 1. Salariatul se obliga sa pastreze secretul de servici si confidentialitatea
tuturor informatiilor si datelor la care are acces, prin natura atributiunilor de
servici sau accidental, apartinand firmei ori beneficiarilor, si nici sa le foloseasca
in propriul sau avantaj ori al altor persoane sau firme.
11. 2. Prin secret de serviciu sau informatie confidentiala se inteleg
(enumerarea este exemplificativa si nu limitativa) :
a. prevederile contractelor incheiate cu furnizorii (preturi, identitate
furnizorilor, modalitatii si termene de plata, parole, dotare, etc.) ;
b. prevederile Contractului de Munca (salarii, atributiuni, raporturi, etc.),
Regulament de Ordine Interioara, Fisa Postului, etc.
c. Costurile, adaos comercial practicat, planurile de afaceri, situatia
financiara, programele de dotare, investitii, dezvoltare, etc. ale companiei ;
d. orice alte asemenea date, informatii, acte, documente, etc.
6. Obligatii generale
12.1. Colaborarea, alta decat in interesul firmei, cu alte societati care au un
obiect de activitate identic sau asemanator cu cel al Societatii este posibila numai
cu acordul prealabil al administratorului.
12.2. Respectarea
confidentialitatii
asupra
activitatilor
economice
desfasurate/efectuate in raporturile cu tertii (persoane fizice sau juridice), in caz
contrar angajatul va raspunde potrivit legislatiei in vigoare.
7. RESPONSABILITATILE POSTULUI :
13.1. Financiare : raspunde, conform legislatiei in vigoare, de prejudiciul produs
(lipsa in gestiune sau de orice natura) societatii din vina sa si in legatura cu
munca pe care o desfasoara.
13.2. Materiale : raspunde de integritatea fizica a tuturor marfurilor, materialelor
si a obiectelor de inventar pe care le gestioneaza.
13.3. Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform
rigorilor prevazute n fisa de post sunt descrise pe larg n Regulamentul intern
(ROI).
8. II ESTE INTERZIS :
14.1. Sa se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice, sau a
substantelor stupefiante si nici sa nu consume astfel de bauturi si substante in
timpul serviciului;

SC PREMIER PALACE SRL


Bd.Ghencea , Nr. 134 ,bl.Corp 90,Parter,Camera 110, Sector 6 , BUCURESTI
Cod fiscal: RO 18830740 , Reg. Com. J40/11084/2006

5/ 5

14.2. Sa pretinda sau sa primeasca foloase materiale sau banesti necuvenite


de la furnizori/clenti.
Sa-si creeze relatii in randul salariatilor, furnizorilor, clientilor si sa nu
desfasoare activitatii care prin natura lor ar aduce prejudicii morale sau materiale
societatii.