Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POST

ANEXA LA CIM NR.

I-Identificarea postului
1-Numele şi prenumele titularului:
2-Denumirea postului: Muncitor necalificat
3-Poziţia în COR / Cod: 931301
4- Nivelul postului: executie
5-Relaţii ierarhice (control, îndrumare):se subordonează administratorului companiei.
II-Descrierea postului
1.Nivelul de studii – nu este cazul.
2-Condiţiile de lucru ale postului
a-Desfăşurarea activităţii:
- pe teren
- utilizează: echipamentele companiei.
3.Aptitudini şi competenţe personale necesare
3.1-atenţie distributivă si ascultare activă, îndemânare, concentrare si punctualitate;
3.2-spirit de echipă dezvoltat dar si capacitatea de a lucra individual;
3.3- seriozitate si responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, fara violenta
fizica sau verbala, atitudine pozitiva;
3.4-fara antecedente penale;
3.5- apt din punct de vedere medical.
4- Atribuţii si activităţi specifice.
-incarcarea-descarcarea materialelor necesare in constructii,
-participarea la incarcarea-descarcarea acestora cu instalatii de ridicat,
-prepararea, amestecarea, prelucrarea materialelor si compozitiilor necesare in constructii,
-saparea si/ sau nivelarea terenului,
-participarea la executarea lucrarilor de demolare a zidariei,
-sa incarce, sa descarce sau sa stocheze materiale de constructie si produse,
-sa pregatesca materialul solicitate in utilizarea procesului tehnologic,
-sa le amestece in recipienti,
-sa le intinda, sa le taie,
-sa sorteze materialul rezultat din demolari,
-sa ajute in cadrul echipei deservirea diferitelor masini si echipamente (flex, ciocan,
bormasina, etc.)

Lucreaza in general pe santiere unde sunt conditi de vreme schimbatoare, se


lucreaza la inaltime, in mediu cu praf si in contact cu materiale de constructie care pot
contine substante chimice, etc.

III- ATRIBUTII SI RASPUNDERI CE LE REVIN ÎN DOMENIUL SECURITATII


SI SANATATII IN MUNCA, LUCRATORILOR CORESPUNZATOR FUNCTIILOR
EXERCITATE
 sa nu se prezinte la seviciu în stare de oboseala, bolnav, sub influenta bauturilor
alcoolice si sa nu consume bauturi alcoolice în timpul programului de lucru;

1
 sa respecte sarcinile de munca trasate de catre conducatorul societatii sau seful locului
de munca;
 sa respecte timpul de munca, intensitatea acestuia si regimul pauzelor;
 in cazul unei probleme personale sa anunte conducatorul societatii si seful locului de
munca pentru ca acestia sa ia masuri pentru înlocuirea cu alt personal la echipamentul
tehnic pe care-l deservea;
 nu trebuie sa lase (echipamentul de munca, utilajul, instalatile, etc.), nesupravegheat în
timpul functionarii acestuia si nici sa paraseasca locul de munca, respectiv fara
aprobarea conducatorului locului de munca;
 sa respecte si sa nu modifice procedeele stabilite în procesul tehnologic;
 sa nu intervina la organele de masini în miscare (cuplaje mecanic, roti dintate, curele,
lanturi, etc.);
 sa nu stationeze, sa nu odihneasca si sa nu se urce pe utilaje, instalatii etc.;
 sa nu paraseasca locul de munca stabilit în fisa postului;
 sa nu intervina la celelalte echipamente de munca din cadrul fluxului tehnologic;
 sa pastreze si sa nu sustraga A.M.C.-urile, etc. de comanda si control ale
echipamentelor de munca;
 sa nu se urce pe materialele stivuite decât în prezenta conducatorului societatii sau a
conducatorului locului de munca;
 sa nu manipuleze si sa nu transporte manual mase a caror greutate depasesc greutatea
maxima admisa;
 sa verifice zilnic la începutul programului de lucru integritatea dispozitivelor si a
aparatorilor de protectie, continuitatea si legaturile prizelor la centura de împamântare;
 sa curete si sa întretina anumite functii de pornire – oprire, oprire de urgenta etc. ale
echipamentelor de munca;
 sa aiba organele de comanda clar identificabile, foarte vizibile si rapid accesibile fara
depozitari de materiale etc., în jurul sau pe echipamentele de munca;
 nu va efectua modificari ale instalatiilor sau echipamentelor de munca electrice fara
acordul proiectantului;
 sa cunoasca metodele de acordare a primului ajutor în caz de accidentare a unui coleg
de serviciu;
 sa nu efectueze nici un fel de curatenie, întretinere, reparatie sau ungere a
echipamentelor de munca în timpul fuctionarii acestora;
 sa-si însuseasca si sa cunoasca noile reglementari ale prescriptiilor minime de
securitate si de sanatate afisate la locurile de munca;
 sa aiba un comportament civilizat fata de colegii de serviciu;
 sa nu fumeze si sa nu foloseasca focul deschis la locul de munca;
 sa-si însuseasca si sa respecte istructiunile proprii de securitate si sanatate in munca
(IP SSM) si masurile de aplicare ale acestora;
 sa desfasoare activitatea în asa fel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau
îmbolnavire profesionala atât persoana proprie cât si pe celelalte persoane participante
la procesul de munca;
 sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau
alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala;
 sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca orice accidentele de munca
suferite de persoana proprie si de alte persoane participante la procesul de munca;
 sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol grav si iminent de producere a unui accident
si sa informeze conducatorul locului de munca;

2
 sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare corespunzator scopului
pentru care a fost acordat;
 sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare în domeniul protectiei
muncii;
 sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau
colectiv în afara de cazurile în care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori
ar periclita viata accidentatiilor;
 sa participe la sedintele de instructaj pentru protectia muncii efectuat de catre
persoanele cu atributii în domeniu.
 sa participe la sedintele de instruire privind securitatea si sanatata in munca efectuata
de catre persoanele cu atributii în domeniu;
 sa nu actioneze sau sa intervina asupra echipamentelor de munca pentru care nu a
primit sau nu are sarcini in acest sens, nu este instruit, examinat si/sau autorizat;
 sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca sau oricarui sef superior
ierarhic incalcarile istructiunile proprii de securitate si sanatate in munca (IP SSM),
savarsite de alti salariati, atragand atentia celor vinovati;
 sa instiinteze conducatorului locului de munca, imediat ce s-a produs un eveniment;
 sa foloseasca efectiv si corect, in timpul lucrului, echipamentul individual de protectie
si de lucru specific factorilor de risc de la locul de munca si activitatii pe care o
desfasoara;
 sa posede imbracamintea si incaltamintea adecvate sarcinilor de munca repartizate,
corespunzator factorilor de risc de accidentare si/sau imbolnavire profesionala;
 sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea conducatorului acestuia;
 sa evite jocul si glumele in timpul programului de lucru, trecerea peste obstacole, fuga,
urcarea sau coborarea scarilor prin sarirea treptelor etc.;
 sa nu se culce, sa nu se aseze sau sa circule pe sina de cale ferata, sub taluzurile
sapaturilor sau pe langa stivele de materiale, langa masini sau in alte locuri
periculoase;
 sa participe la instructajele profesionale si de protectie a muncii;
 sa foloseasca in executarea sarcinilor de serviciu numai mijloace de comunicatie
prevazute prin instructiunile de serviciu sau de lucru (protectie);
 sa nu fumeze si sa nu introduca tigari si surse de foc (chibrituri, brichete etc.) la
locurile de munca unde acest lucru este interzis;
 sa asigure, potrivit prescriptiilor tehnice si de securitate (protectie) a muncii
supravegherea permanenta a echipamentelor de munca incredintate, in vederea bunei
functionari a dispozitivelor de siguranta, a aparatelor de masura si control;
 sa nu introduca, sa nu depoziteze si/sau sa nu transporte, la locul de munca sau in
perimetrul unitatii, materiale sau produse sau obiecte periculoase.

Data

APR O BAT SALARIAT


ADMINISTRATOR ANGAJATOR

S-ar putea să vă placă și