Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. DALIGA CONS SRL FISA POSTULUI (FIERAR BETONIST) 1. 2. 3. 4. 5. NUMELE SI PRENUMELE : STUDII : Meseria : Fierar Betonist .

Vechime :. Ani, . Luni . Subordonat : SEF ECHIPA .

APROBAT ADMINISTRATOR

A) Profilul professional : - pregatire si experienta profesionala corespunzatoare meseriei ; - disponibilitatea la efort suplimentar si in conditii de stress ; - realizarea volumului de munca cerut de nivelul meseriei ; - realizarea in cele mai bune conditii de calitate a lucrarilor incredintate - executa operatii privind construirea structurilor si lucrarilor din beton armat ; - executa fasonarea si montarea fierului beton in carcase . B) Profilul etic si moral : - simtul datoriei : constiinciozitate si seriozitate ; - comportare corespunzatoare conform Regulamentului Intern ; - atitudine colegiala de colaborare si intrajutorare ; - apararea intereselor firmei atat in interior cat si in exterior , apararea prestigiului acesteia ; - conduita ireprosabila in colectivitate . C) Clauze de confidentialitate : - partile convin ca pe toata perioada contractului de munca si dupa incetarea acestuia , indifferent de motivul si modul in care s-a produs , sa nu transmita date sau informatii de care au luat la cunostinta in timpul executarii contractului , astfel : - nu se vor dezvalui secrete de fabricatie si procedeele de exploatare folosite in cadrul procesului de productie ; - nu se vor dezvalui date sau informatii de care au luat constinta in executarea meseriei ; - nu va divulga informatii cu privire la salarizare si la atributiile incredintate cu character confidential ; - nu va comunica sau transmite catre terte persoane , note , schite , planuri , documentatie tehnica , contracte comerciale cu privire la resurse materiale , umane si financiare incheiate de societate ; - nu va intreprinde nici un fel de actiuni care ar putea conduce , direct sau indirect , la prejudicierea societatii ; - nerespectarea clauzelor de confidentialitate de catre oricare dintre parti , atrage obligarea celui in culpa la plata de daune interese . 6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI - sa-si insuseasca sis a respecte normele de securitate si sanatate a muncii ( generale si specifice locului de munca ) si masurile de aplicare a acestora ;

sa cunoasca foarte bine principiile de functionare / exploatare a masinilor , utilajelor , echipamentelor si uneltelor de munca din dotarea sa ; sa utilizeze correct echipamentele tehnice , substantele periculoase precum si mijloacele de proectie ; sa nu procedeze la deconectarea , schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice sis a utilizeze correct aceste echipamente ; sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire professional ; sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca , in cel mai scurt timp posibil , accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati .; sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol de producere a unui accident sis a informeze de indata conducatorul locului de munca ; sa refuse , intemeiat , executarea unei sarcini de munca , daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de productie ; sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare , corespunzator scopului pentru care a fost acordat ; sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca , atat timp cat este necesar , pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca ; sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca , atat timp cat este necesar , pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si/sau bolilor profesionale ; sad ea relatii din proprie initiative sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii ; urmeaza intructiunile din proiect ; allege , pregateste , verifica si sorteaza dupa calitate materialele , prefabricatele , semifabricatele , etc in vederea executarii productiei si/sau depozitarii acestora ; curata si controleaza sculele si dispozitivele folosite in procesul de productie si inlatura defectele constatate sau semnaleaza sefului ierarhic despre defectiunile constatate ; executa lucrari specifice meseriei in concordanta cu procedeele tehnice si tehnologice de executie , stabilite prin legi , norme , normative si instructiuni in vigoare ; asigura transportul materialelor de orice fel , prefabricatelor , semifabricatelor etc . de la punctual de preluare pana la frontal de lucru ; asigura curatirea si intretinerea mijloacelor de munca ; asigura ordinea si curatenia la locul de munca ; pastreaza legitimatia de serviciu si autorizatia ( dupa caz )asupra sa , in buna stare , si le va prezenta la cererea organelor de control din societate sau din afara acesteia ; respecta instructiunile verbale si/sau scrise transmise de sefii ierarhici ;

executa alte lucrari trasate de seful ierarhic , in concordanta cu pregatirea pe care o detine ; verifica lucrarile executate si receptia acestora in bune conditii si de functionare ; este obligat sa intocmeasca fisa de lichidare la incetarea contractului individual de munca ; este obligat sa se prezinte la controlul medical periodic ori de cate ori este solicitat ;

Am citit cu atentie continutul fisei postului de mai sus , dupa care am semnat de luare la cunostinta .

Data :

Administrator