Sunteți pe pagina 1din 2

Denumirea unitatii:

Administrator:
FISA POSTULUI
POSTUL: BARMAN
TITULARUL POSTULUI:
RELATII ORGANIZATORICE :
-subordonat administratorului
-subordonat managerului
-relatii de colaborare cu angajatii unitatii
SUMARUL POSTULUI : Titularul postului are ca oboectiv pregatirea si prepararea bauturilor,servirea
corespunzatoare a clientilor, este responsabil cu curatenia barului.
ATRIBUTII SI SARCINI ALE POSTULUI
Prepara retetele conform retetarelor aprobate de conducerea societatii;
are obligatia de a respecta normele igienico sanitare ce decurg din aceasta activitate.
Serveste clientii, elibereaza bonuri fiscale pentru marfurile si preparatele vindute.
Executa dispozitiile sefului ierarhic direct;
Este obligat de a informa seful direct asupra oricaror abateri constatate
Efectueaza receptia calitativa si cantitativa a marfurilor achizitionate
Efectueaza manipularea marfurilor in incinta barului;
Incaseaza sumele rezultate din vinzari, predind la sfirsitul zilei sumele si raportul zilnic al casei de marcat
catre seful de sala
Participa la inventarierea periodica a marfurilor;
Semnaleaza aparitia oricaror defectiuni la aparatul de marcat fiscal precum si la utilaje electrice si
electronice existente in incinta;
Mentine ordinea si curatenia la locul de munca, atat in bar cat si pe terasa
Incaseaza sumele rezultate din vinzari, predind la sfirsitul zilei sumele si raportul zilnic al casei de marcat
catre administratorul societatii
Intocmeste inchiderea de zi, impreuna cu ospatarii.
RESPONSABILITATI:
Raspunde de exactitatea informatiilor transmise sefilor ierarhici, indiferent daca acestea sint comunicate
verbal, telefonic sau in scris.
Raspunde de buna intretinere precum si de functionarea corespunzatoare si igiena grupurilor igienicosanitare;
Raspunde de corectitudinea bonurilor fiscale emise, precum si de soldul aflat in casa atit in timpul zilei, cit
si la predarea monetarului
Raspunde conform legii de eventualele plusuri sau minusuri constatate in urma activitatii desfasurate
raspunde de efectuarea periodica a controlului medical,care va fi consemnat de
de medicina muncii in carnetul de sanatate ;
1

Ia toate masurile pentru prevenirea accidentelor si intoxicatiilor;


are obligatia de a respecta cu strictete normele de protectia muncii; isi insuseste in totalitate normele
departamentale si instructiunile de protectia muncii ce-i revin;
nu se prezinta la lucru in stare de ebrietate, oboseala avansata sau incapacitate de munca;
raspunde pentru tratarea superficiala a problemelor de protectia muncii;
Ia toate masurile necesare in vederea inlaturarii cauzelor ce pot genera incendii, in conditiile respectarii
prevederilor regulamentului P.S.I.;
Respecta disciplina la locul de munca pe linia normelor P.S.I.;
Raspunde de respectarea legislatiei in vigoare;
Raspunde de modul de evacuare si de depozitare a deseurilor;
Duce la indeplinire toate sarcinile ce-i revin, pe linie ierarhica si conform Regulamentului de Ordine
Interioara al societatii.
Duce la indeplinire orice alte dispozitii ale conducerii, verbale sau scrise, care nu contravin legislatiei in
vigoare.

ATRIBUTII IN DOMENIU SSM;


sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile
primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale
in timpul procesului de munca;
sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei in vigoare in domeniul securitatii si sanatatii in
munca si masurile de aplicare a acestora conform Legii 319/2006 art 22-23, cat si cele specifice locului de
munca
sa nu desfasoare alte activitati decat cele trasate de conducatorul locului de munca
sa utilizeze echipamentul individual de munca
sa nu utilizeze improvizatii ale utilajelor, masinilor, echipamentului, ustensilelor de lucru
sa nu lucreze la echipamentele de munca cu dispozitivele de protectie defecte sau scoase din functiune
sa aduca la cunostiinta conducatorului societatii orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un
pericol de accidentare sau de imbolnavire profesionala.

DATA:
SEMNATURA ANGAJAT :

CONDUCEREA: