Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa 1 la contractul individual de munca nr. 1230 din 18.12.

2012

FISA POSTULUI
1. Denumirea postului / Cod COR:
Economist 263102

2. Titularul postului:
ELIAN LILIANA

3. Departament / Locatie:
Economic Polisano Craiova

4. Relatii in cadrul companiei:


Relatii ierarhice Relatii functionale Relatii de colaborare Se subordoneaza Director Economic Are in subordine Nu Cu toate departamentele firmei Intern Extern Cu toate departamentele din cadrul firmei Cu bancile colaboratoare, cu furnizorii si cu clientii

5. Cerintele postului:
Studii Experienta profesionala Cunostinte necesare Insusiri personale Studii medii Experienta in domeniu de minim 6 luni Cunostinte de operare PC Cunostinte de contabilitate primara - Capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvoltata; - Asumarea responsabilitatilor; - Rezistenta la sarcini repetitive; - Capacitate de relationare interumana; - Adaptare la sarcini de lucru schimbatoare; - Echilibru emotional; - Seriozitate, responsabilitate, abilitati de munca in echipa, atitudine pozitiva;

6. Scopul postului:
Efectuarea operatiunilor legate de plati, depuneri la banca a banilor din casieria punctului de lucru in care-si desfasoara activitatea si gestionarea chitantierelor din cadrul punctelor de lucru.

7. Atributii si obligatii:
I. 1.

2. 3.

4.

Atributii specifice: Primeste, pastreaza si depune zilnic la banc soldul de casa integral, din casieria punctului de lucru; Efectueaza plati in limitele legale numai cu aprobarea Directorului Economic; Efectueaza corect, cronologic si la zi inregistrarile privind operatiunile de incasari si plati in registrul de casa, respectand intocmai prevederile legale in vigoare referitoare la operatiunile cu numerar; Transmite zilnic prin fax, departamentului Contabilitate de la sediul central Sibiu, registrul de casa
1

5.

6.

completat si semnat impreuna cu foaia de varsamant; Transmite departamentului Contabilitate de la sediul central Sibiu, registrele de casa impreuna cu documentele justificative originale atat pentru incasari (exemplarul rosu al chitantelor), cat si cele pentru plati, prin delegati ori de cate ori acestia se afla in zona sa de activitate; Raspunde de gestionarea chitantierelor in cadrul filialei: 6.1. Intocmeste referatele de comanda a chitantierelor necesare pentru filiala (in cazul in care cele vechi au fost deja completate), pe care le trimite la departamentul contabilitate, in atentia Doamnei Bratu Doina Director Economic max. 10 chitantiere/comanda; 6.2. Urmareste primirea fiselor de evidenta a documentelor cu regim special (fisa de magazie) si a chitantierelor comandate, le completeaza conform legii si le retrimite la Sibiu; 6.3. Distribuie chitantierele angajatilor care incaseaza numerar de la clienti (agenti vanzari divizia farmacii si distribuitori marfa) pe baza de semnatura, doar daca acestia predau chitantierele vechi completate in totalitate; 6.4. Verifica chitantierele completate, ca numar de file si sume inscrise in chitante cu precadere chitantele anulate; urmareste daca cele trei exemplare ale chitantei anulate se regasesc la cotorul chitantierului; 6.5. Completeaza fisele de evidenta a chitantierelor in momentul distribuirii acestora angajatilor; 6.6. Trimite la sediul central departamentului contabilitate chitantierele completate impreuna cu fisa de magazie pentru arhivarea acestora; 6.7. Verifica chitantierele persoanelor care au in primire chitantiere astfel: - Daca au fost depusi banii la casierie zilnic si/sau la banca si corespund cu sumele inscrise pe fiecare chitanta; - Daca au fost depusi banii pana la ultima chitanta eliberata din chitantier inclusiv; 6.8. Aduce la cunostinta, in scris, Directorului Economic orice inscris care este in neregula in legatura cu chitantierele date spre folosinta angajatului si cu sumele de bani nepredate la casierie de catre acesta in termen de max. 2 ore de la constatare; 6.9. Informeaza in scris Directorul Economic, despre lipsa din cotorul chitantierului a vreunui formular de chitanta, lipsa chitantierului sau orice alta situatie neobisnuita in termen de max. 2 ore de la constatare; 6.10. Informeaza in scris Directorul Economic, despre persoanele care nu au depus zilnic banii la casierie sau la banca in termen de max. 2 ore de la constatare; Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse: 7. Pentru a putea fi nregistrate n contabilitate, operaiunile economico-financiare trebuie s fie justificate cu documente legale originale, ntocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme metodologice. 8. Se obliga sa aduca la cunostinta superiorului direct, in scris, in termen de 24 de ore de la constatare, pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor justificative sau contabile pe care le utilizeaza in activitatea sa; se obliga sa participe oferind toate informatiile necesare la intocmirea dosarului de reconstituire in baza solicitarilor superiorilor ierarhici; 9.Realizeaza si alte sarcini de serviciu stabilite operativ de Seful superior direct; Atributii privind securitatea si sanatatea in munca: Sa se prezinte la lucru in stare normala, fara a fi sub influenta bauturilor alcoolice, a medicamentelor, a unei situatii puternic stresante sau a unor manifestari maladive si suficient de odihnit; Sa-si insusasca si sa respecte normele de protectia muncii si masurile de aplicare a acestora; Sa desfasoare activitatea in asa fel, incit sa nu expuna la pericol de accidente sau imbolnavire profesionala atit persoana proprie, cit si pe celelalte persoane participante la procesul de munca; Sa verifice, inainte de inceperea lucrului, daca instalatiile, uneltele etc., corespund cerintelor de securitate si sa nu le foloseasca pe cele neconforme, anuntandu-si seful ierarhic despre situatia creata; Sa interzica ridicarea,deplasarea,distrugerea unui dispozitiv de securitate sau sa nu o faca el
2

II. 1.

2. 3. 4.

5.

6. 7. 8.

9.

10. 11. 12. III. 1. 2.

insusi, sa nu impiedice aplicarea metodelor si procedurilor adoptate in vederea reducerii/eliminarii factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala; Sa mentina locul de munca, din punct de vedere al mediului, intr-o stare corespunzatoare cerintelor de securitate (inclusiv de igiena); Sa semnalizeze imediat conducatorului direct al locului de munca orice defectiune sau alta situatie care poate constitui un risc de accidentare si imbolnavire profesionala; Sa anunte imediat conducatorul sau direct in cazul producerii unui accident de munca si sa ia masuri pentru acordarea primului ajutor si stabilizarea situatiei, astfel incat pricolul sa nu se extinda, daca acesta nu este prezent; Sa intrerupa activitatea si sa refuze sa o continuie daca nu sunt respectate cerintele de securitate, fara sa fie sanctionat pentru aceasta, cu conditia ca astfel sa nu dea nastere uni pericol iminent de accidentare sau imbolnavire profesionala si sa-si anunte conducatorul direct; Sa folosesca efectiv si corect echipamentul individual de protectie si de lucru; Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniu protectiei muncii; Realizeaza si alte sarcini de serviciu stabilite operativ de superiorul direct; Atributii privind situatiile de urgenta: Sa anunte conducerea unitatii despre orice inceput de incendiu; Sa respecte deciziile interne privind: Modul de gestionare a deseurilor, rezidurilor ambalajele specifice activitatii: Reglementarea utilizarii focului deschis la locul de munca; Reglementarea fumatului; Instruirea personalului; Respectarea normelor de situatii de urgenta cu privire la reducerea gabariturilor sau blocarea cailor de acces-evacuare; Sa-si aduca la indeplinire sarcinile stabilite prin planul de evacuare in cazul producerii unui incendiu; La plecarea de la locul de munca sa scoata din priza masinile electrice, sa stinga lumina, sa opreasca apa si gazul, acolo unde este cazul; Obligatii Respecta cerintele din Standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 si Declaratia conducerii privind politica si obiectivele in domeniul calitatii: Participa la sesiunile periodice de instruire pentru calitate; Ia la cunostinta si respecta Procedurile si Instructiunile de lucru; Participa la auditurile de calitate efectuate de catre responsabilii managementului calitatii; Coopereaza cu responsabilii managementului calitatii pentru luarea unor decizii de imbunatatire atunci cand se constata abateri de la proceduri si instructiuni de lucru; Cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare si Regulamentului Intern; Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educatie continua; Se obliga sa-si realizeze corect si la timp toate sarcinile ce decurg din postul detinut si sa raspunda de indeplinirea lor fata de conducerea societatii, sa respecte programul de lucru, sa foloseasca integral si cu eficienta timpul de lucru, sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca, normele de protectia muncii, cele ale mediului inconjurator si cele de PSI; Se obliga sa foloseasca intrega sa capacitate de munca in interesul societatii, pe toata durata programului de lucru; Manifesta in orice situatie loialitate fata de companie, un comportament politicos, deschis si amabil fata de colegi, superiori; Se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor datelor si informatiilor referitoare la activitatea societatii, ofertele comerciale, colaboratorii companiei, proceduri si politici interne,
3

3. 4.

IV.

1.

2. 3. 4.

5. 6. 7.

8.

9.

orice abatere de la aceasta obligatie fiind sanctionata conform codului muncii; Se obliga sa aduca la cunostinta superiorului direct, in mod operativ, orice fel de neregula constatata in sfera atributiilor sale de serviciu si dupa caz, sa ia masurile de prevenire a pagubelor sau a altor probleme negative in limita competentelor ce i-au fost stabilite; Se obliga sa pastreze confidentialitatea salariului, orice abatere de la aceasta obligatie fiind sanctionata conform codului muncii.

8. Responsabilitati:
Raspunde de realizarea corecta si la timp a atributiilor sale, conform fisei postului; Raspunde de prejudiciile rezultate in urma abaterilor de la dispozitiile primite sau pentru greselile savarsite; Raspunde material, disciplinar, administrativ si penal dupa caz de integritatea patrimoniului primit in folosinta.

9. Mediul de lucru:
Programul de lucru Inlocuieste la nevoie pe: Este inlocuit la nevoie de: Conform contractului

Desemnarea persoanei pe care o inlocuieste si a persoanei care il inlocuieste se face de catre seful direct ori de cate ori este cazul. Prevederile prezentei fise a postului inlocuiesc orice alte dispozitii anterioare si se pot modifica in functie de schimbarile ulterioare intervenite in organigrama companiei si in structura postului, printr-o anexa la fisa postului. Prezenta fisa de post a fost redactata in trei exemplare (un exemplar angajat, un exemplar Superior Ierarhic, un exemplar departament Resurse Umane).

Data: 18.12.2012

Aprobat Director General Cascaval Coca ___________________________

Nume si prenume titular post: Elian Liliana Functie titular post Economist Semnatura titular ________________________

Nume si prenume superior direct: Bratu Doina Functie superior direct Director Economic Semnatura superior direct _________________________