Sunteți pe pagina 1din 10

www.cartiaz.

ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

INSTRUMENTE CHIRURGICA
I. Instrumente pentru tiat esuturi: 1. Bisturie:

E UZUA E

m%ner de bisturiu

bisturiu cu lam fix (Pan) 2. Cuite de amputaie:

lame de bisturiu de unic folosin

cuit #iston 3. Fierstraie:

fierstru C"arri)re fierstru $igli (m%ner &i s%rm 4. Foarfeci: (curbe, drepte, diferite lungimi, etc. :

foarfec 'et(enbaum

foarfeci c"irurgicale II. Instrumente pentru hemostaz: 1. !ense cu dini (g"eare :


1

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

pens /oc"er dreapt, curb

pens 'ic6ulic( (de "isterectomie

2. !ense fr dini:

pens 'os.uito

pens !-an

pens !-an ade1rat (,n cioc de ra

pens buldog (4ieffenbac"

pens 01er"olt2Barra3a

pens 5atins6i (clamp 1ascular

pens de pedicul renal ($u3on

*ltele: pens +alsted (,ntre pensa !-an &i pensa 'os.uito , pens port tampon.
2

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

III. Pense pentru apucat i prezentat esuturi: 1. !ense autostatice:

pens #o1elace
pens Forester (en coeur

pens ,n 7

pens *llis

pens C"aput2!oirier (8,n dini de &oarece9

pens Babcoc6

2. *lte pense autostatice (de apucat colul uterin, de coprosta(, port2tampon :

pens 'useu: (de col

pensa de coprosta( !e3er (clampa intestinal

pensa porttampon (de servit)

*ltele: pens 7ierbald (pentru colul uterin, etc. .

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

3. !ense anatomice

pens anatomic fr dini (8c"irurgical9 pens anatomic cu dini (8anatomic9

4. !ense de fi:at c%mpuri sterile (8raci9

rac 4o3en

rac Bac6"aus2=oeder

rac <ones

rac Bac6"aus

IV. Instrumente de deprtat esuturi (retractoare):

1. ;nstrumente mane1rate de c"irurg:

1al1 abdominal /ell3 deprttoare Farabeuf


4

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

specul 1aginal 1al1e 1aginale

1al1 abdominal 4o3en

specul anal Trlat

deprttor #angenbec6

deprttor /oc"er

deprttor >ol6mann 1al1 supra1e(ical

2. 4eprttoare autostatice:

deprttor Balfour

deprttor $osset

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

deprttor Finoc"ietto deprttor !erc3

deprttor Collin
deprttor /irsc"ner

deprttor ?eitlaner

*ltele: deprttor 4artigues, deprttor +r3n6sc"a6 (,n c"irurgia urologic , etc..

V. Instrumente de sutur: 1. !ortace:

portac 'at"ieu

portac pens 'a3o2+-gar

2. *ce c"irurgicale:

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z


ac atraumatic (cu fir inserti(at

ac triung"iular (+agedorn

ac rotund (intestinal

ac 4esc"amps

ac =e1erdin

3. *grafe &i aplicator de agrafe:

aplicator de agrafe 'ic"el

agrafe 'ic"el (copci

VI. Varia:

stilet butonat

beni.ue

sond canelat

sond metalic uretral feminin

dilatator de col +-gar pens de os (#iston

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

periostotom (rzu) costal Doyen

c"iuret Bruns

rzu Farabeuf

curet >ol6mann

apstor de limb (D baise langue

pens de calculi 4esAardins

VII. "#$%& '(I)*)+I',-& 5unt sonde pentru aspiraie na(o2gastric (Fauc"er , uretro21e(icale (Folle3, 7iemann, @elaton, etc. , pentru "emosta( 1ariceal (5engsta6en2Bla6emore , pentru tubaA duode2 nal (Bin"orn , pentru aducerea diferitelor stome (digesti1e, urinare la piele (!e((er, 'alecot , pentru drenaA biliar e:tern (/e"r , pentru aAutarea e1acurii ga(elor colo2rectale (tub de ga(e C o sond @elaton mai groas , etc..

sond !e((er

sond 'alecot

sond @-laton

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

sond 7iemann sond 5engsta6en2Bla6emore

sond Folle3 (cu o cale, cu 2 ci

/ 7 (/e"r tub

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

sond Fauc er

10