Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI

I. Postul: AJUTOR OSPATAR


Codul meseriei: 513101
Încadrare: AJUTOR OSPATAR
Studii: studii medii sau şcoala profesionala in domeniu
Abilitaţi: spirit organizatoric, temperament echilibrat, persoana capabila de a rezolva cu rapiditate
problemele ivite, îndemânatic, dexteritate, atentie distributiva.
Scopul Postului: Activitatea consta in ajutarea ospatarilor in servirea clientilor conform comenzilor primite.
Obiective de performanta pentru funcţia de AJUTOR OSPATAR:
- comunicare ireprosabila cu colegii si sefii;
- servirea rapidã si calitativa a clientului;
- autoperfectionare si valorificarea experientei dobandite;
- initiativa si spirit de echipa;
- interes pentru activitatile firmei;
Criterii principale de evaluare a realizarii obiectivelor de performanta:
- indeplinirea sarcinilor: corectitudine, implicare, perfectionism, organizarea sarcinilor,
incadrare in timp, indeplinirea sarcinilor primite
- competente: utilizare echipamentelor de munca, dexteritate
- relationare: respectul fata de colectiv, spirit de echipa, abilitati de lucru in echipa
- personale: incredere in sine, spirit practic, aptitudine generala de invatare, dorinta de a se
informa, echilibru emotional, amabilitate, capacitatea de autoevaluare.
- situationale: capacitatea de a lua decizii, rezistenta la stres, obiectivitate, organizare
personala, comportament adecvat (limbaj, vestimentatie, politete), capacitatea de adaptare.

II. Locul de munca: hotel- restaurant


Compartiment: operativ
Mediul de munca: - lucru in incinta hotelului (restaurant) in conditii de microclimat diferit si zgomot, pe
toata durata programului de munca;
Timpul de lucru: 8 ore / zi, 40 ore / saptamana
Relaţii: 1. Ierarhice: De subordonare: se subordoneaza osapatarilor si administratorului societatii.
2. De colaborare: Colaborează cu tot personalul pentru îndeplinirea in mod corect si conştiincios a
sarcinilor de serviciu ce-i revin.
3. De delegare: In cazul absentei este inlocuit de un alt ospatar.
4. De reprezentare: Indeplinirea atribuţiilor ce-i revin.

III. Atribuţii, sarcini si responsabilitati:


a) Activitati generale:
1. Respecta „Regulamentul Intern” al societatii.
2. Aplica si respecta normele de munca si alte sarcini privind organizarea muncii.
3. Respecta prevederile contractului individual de munca.
4. Respecta normele de securitate si sanatate in munca si PSI. In acest scop are urmatoarele atributii:
 sa utilizeze corect aparatura (casa de marcat fiscala), si alte mijloace de protectie;
 sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizare sa il inapoieze
sau sa il puna in locul destinat dupa purtare;
 sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrar a
dispozitivelor de securitate proprii, in special a aparaturii, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa
utilizeze corect aceste dispozitive;
 sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre
care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru sanatatea si securitatea lucratorilor,
precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
 sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoana;
 sa coopereze cu angajatorul si/sau lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face
posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte despuse de catre inspectorii de munca si inspectorii
sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
 sa coopereze, atat cat este necesar, cu angajatorul si/sau lucratorii desemnati, pentru a permite
angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri
pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
 sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca
si masurile de aplicare ale acestora;
 sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

5. Pastreaza relatii decente cu angajatii societatii si clientii.


6. Respecta orice sarcina (licita si morala) trasata de către seful ierarhic superior.
7. Respecta programul de lucru al societatii.
8. Efectueaza curatenia la locul de munca pe sectorul deservit.
9. Se prezinta la locul de munca odihnit, imbracat intr-o tinuta curata si decenta, fara a fi sub influenta
bauturilor alcoolice sau a unor medicamente sau substante care pot afecta capacitatea de munca, atentia
sau puterea de concentrare.
10. Este interzisa cu desavarsire practicarea jocurilor de noroc in timpul programului;
11. In timpul orelor de program desfasoara activitati strict legate de sarcinile de serviciu;
12. Nu incredinteaza altor persoane executarea sarcinilor ce ii revin;
13. Nu paraseste locul de munca fara acordul prealabil al sefului ierarhic superior;
14. Nu desfasoara activitati care pot genera concurenta neloiala;
15. Are grija de obiectele de inventar puse la dispozitie de angajator;
16. Cunoaste instructiunile de utilizare, posibilitatile de reglare si caracteristicile constructive, tehnice si
functionale ale echipamentelor de munca pe care le utilizeaza;
17. Participa la instruirile privind securitatea si sanatatea in munca si situtiile de urgenta, precum si la
controlul medical periodic;
18. Pastreaza confidentialitatea cu privire la toate problemele legate de serviciul prestat si firma, in cazul
incalcarii acesteia sanctiunea fiind desfacerea contractului de munca;
19. Anunta seful ierarhic superior cu privire la problemele aparute in procesul de munca si pe care nu le
poate rezolva singur;
20. Sarcinile de munca nu sunt limitative ele putand fi completate, in limita pregatirii profesionale de seful
ierarhic superior.

b) Activitati specifice:
1. Preia comenzile de la clienti intr-un mod eficient si profesionist;
2. Eliberează corect clienţilor restul de bani, fiindu-i interzis sa primeasca bani sau alte atentii in plus fata de
contravaloarea produselor solicitate de acestia;
3. Intocmeşte si transmite comenzile de marfa ori de cate ori este nevoie;
4. Debaraseaza si curata mesele;
5. Incaseaza masa monetara de la clienti;
6. Raspunde de manipularea corecta a masei monetare;
7. Elibereaza bonuri fiscale clientilor;
8. Nu trateaza clientii in mod preferential;
9. Prepara bauturi pe baza bonului de comanda;
10. Dozeaza corect bauturile conform specificatiilor primite sau retetei in cazul cockteil-urilor;
11. Raspunde de calitatea servirii;
12. Sa cunoasca instructiunile de utilizare, posibilitatile de reglare si caracteristicile constructive, tehnice si
functionale ale echipamentelor de munca pe care le utilizeaza (frigidere, congelator, masina de gheata, etc.);
c) Responsabilitati specifice:
1. Raspunde pentru calitatea serviciilor oferite;
2. Raspunde de obiectele de inventar puse la dispozitie de angajator;
3. Raspunde de indeplinirea corecta si corespunzatoare a sarcinilor ce ii revin.
4. Raspunde disciplinar, civil, material si penal, pentru pagubele provocate unitatii prin efectuarea
defectuasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora;

Aprobat, Luat la cunoştinţa,


Reprezentant Legal Salariat

S-ar putea să vă placă și