Sunteți pe pagina 1din 16

FISA DE POST - BUCATAR

1. Denumirea compartimentului:
COMPARTIMENTUL BUCATARIE

2. Denumirea postului:
BUCATAR

3. Numele si prenumele salariatului:


NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Bucatarului sef;

5. Numele sefului ierarhic:


NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:

- cu sefii de birouri, personal administrativ, soferi de aprovizionare, contabilitate;


- cu personalul de deservire a clientilor.

9. Pregatirea si experienta:

• studii medii;
• diploma de calificare in domeniu ;
• vechimea in specialitate: min. 3 ani, cu recomandare scrisa de la cel putin unul dintre
locurile de munca anterioare;
• cunostinte medii de limba engleza;
• rigurozitate in ceea ce priveste regulile de igiena in alimentatia publica;
• imaginatie culinara, ordonat si disciplinat;
• capabilitatea sa pregateasca produse alimentare reci si calde in conformitate cu meniul
restaurantului;
• atitudine orientata catre client – politete, abilitati bune de comunicare, persoana energica si
amabila;
• rezistenta mare la stres;
• atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii;
• disponibilitate de a lucra in ture.

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

- pregateste mâncarurile din retetarul unitatii in conformitate cu standardele in vigoare;


- monteaza preparatele pe obiectele adecvate pentru servire si realizeaza elementele
estetice ale preparatelor;
- participa cu supervizare la determinarea necesarului de materii prime de comandat si la
realizarea comenzilor de aprovizionare;
- preia comenzile de la clienti si asigura servirea acestora;
- debaraseaza si asigura curatenia bucatariei;
- asigura implementarea si mentinerea standardelor de pastrare si depozitare a produselor,
semipreparatelor si preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare in
vigoare.
• raspundere pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si
respectarea termenelor de executie a acestora;
• pastrarea in bune conditii a ustensilelor si aparaturii;
• respectarea normelor de igiena si securitate a muncii;
• utilizarea resurselor existente, exclusiv in interesul firmei.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:


FISA DE POST - BARMAN

1. Denumirea compartimentului:
COMPARTIMENTUL RESTAURANT

2. Denumirea postului:
BARMAN

3. Numele si prenumele salariatului:


NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Sefului de sala;

5. Numele sefului ierarhic:


NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:

- cu personal de deservire / ateliere, seful de sala, chelnerii, ceilalti barmani, angajati


contabilitate, birou personal

9. Pregatirea si experienta:

a) studii medii;
domeniul de activitate: restaurant, bar, club;
b) vechimea in specialitate: min. 2 ani, cu recomandari de la cel putin un loc de munca
anterior;
c) alte cerinte specifice:
- limbi straine (nivel) Engleza (mediu), Franceza (mediu);
- abilitati de comunicare foarte bune, flexibilitate, amabilitate, dorinta de a fi pe placul
clientului.

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

- deservire bauturi alcoolice si nealcoolice conform retetarului propriu al unitatii;


- politete si profesionalism in servirea clientilor;
- pastrarea igienei si a curateniei la locul de munca;
- dozarea judicioasa a bauturilor servite in conformitate cu retetarul aprobat;
- admninistrarea corecta a stocului de bauturi;
- inregistrarea vanzarilor;
- intocmirea listei de vanzare de peste zi;
- intocmirea inventarului ori de cate ori este nevoie in conf. cu legislatia in vigoare.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:


FIŞA POSTULUI

anexă la contractul de muncă nr. ………….… înregistrat la ITM al mun./jud


…………………………………….

1. Denumirea postului: BUCĂTAR-ŞEF


2. Nume, prenume (angajat) …………………………………………………………………….
3. Cerinţele postului:
a) studii medii;
domeniul de activitate: alimentar;
locul desfăşurării activităţii: restaurant ..............................,
adresa: .....................................................................................................;
b) vechimea în specialitate: min. 3 ani cu recomandare scrisă de la min. unul dintre locurile
de muncă anterioare;
c) cerinţe specifice:
- şcoala de bucătari, cursuri de specializare, cunoşterea proceselor tehnologice de preparare
a alimentelor, cunoaşterea sortimentelor de alimente,cunoaşterea noilor tendinţe în
gastronomie, cunoştinţe de gastronomie internaţională, imaginaţie, creativitate, afinitate
pentru arta culinară, simţul ordinii şi curăţeniei, responsabilitate, autoritate, spirit de
organizare, experienţă în postul de bucătar-şef;
d) alte cerinţe specifice:
- limbi străine: franceză (mediu);
- abilităţi de comunicare persoană deschisă, capabilă de muncă în condiţii de stres;
- absolvent al şcolii de bucătari profesionişti;
- persoană capabilă să pregătească produse alimentare reci şi calde în conformitate cu
meniul restaurantului, persoană cu imaginaţie culinară, ordonată şi disciplinată;
- rigurozitate în ceea ce priveşte regulile de igienă în alimentaţia publică;
- atitudine orientată către client, abilităţi bune de comunicare, persoană energică şi amabilă;
- disponibilitate de a lucra în ture.
4. Relaţii
a) ierarhice:
- subordonat: bucătar-şef;
- are în subordine: ajutori de bucătar;
b) funcţionale:
- cu şefii de birouri: personal administrativ, şoferi de aprovizionare, contabilitate, personal de
deservire a clienţilor.
5. Sarcinile postului:
- participă cu supervizare la determinarea necesarului de materii prime de comandat şi la
realizarea comenzilor de aprovizionare;
- preia comenzile de la clienţi şi asigură servirea acestora;
- debarasează şi asigură curăţenia bucătăriei;
- asigură implementarea şi menţinerea standardelor de păstrare şi depozitare a produselor,
semipreparatelor şi preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare în
vigoare.
Oferta:
- salariu fix motivant, bonusuri în funcţie de performanţe, cazare în cazul candidaţilor din alte
judeţe, oraşe, atmosferă destinsă şi motivări sub diverse aspecte.
6. În funcţie de activitatea curentă a unităţii, salariatul va îndeplini orice alte sarcini dispuse
de către conducere în legătură cu deservirea corespunzătoare a clienţilor unitării, în funcţie
de competenţele sale profesionale.
7. Prezentul document se constituie în anexa la contractul individual de muncă şi a fost
întocmit în 3 (trei) exemplare originale, unul pentru salariat şi unul pentru dosarul său de
personal.
8. Am luat la cunoştinţă.
Data comunicării:
Salariat Departament Resurse Umane
Semnătura, Semnătura,
…………………. ………………………. .................................................
Fisa Postului: Bucatar Nr fisa : ……../…………..

Denumire post: Bucatar


Departament: Bucatarie

Titular: …………………………………………..

Locul desfasurarii muncii: sediul restaurantului "…………….. "

* Subordonare: Bucatarului sef

* Relatii functionale: cu bucatarul sef,cu seful de sala, barmanul, ospatarii ,ceilalti bucatari.

Scopul postului ,activitati principale si responsabilitati :


Munca de bucatar este aceea de a prepara mancarea
Obigatiile includ
-sa pregateasca meniul
-sa comande,sa testeze ,sa receptioneze si sa depoziteze ingredientele alimentare
-sa pregateasca mancarea in conformitate cu retetele si formulele date (care includ
calcularea cantitatiilor necesare de materiale specifice pentru restaurant
-sa aranjeze mancarea inainte de a fi servita
-sa pregateasca si sa aranjeze mancarea pentru diete speciale
-sa coopereze la intretinerea ustensilelor de bucatarie si a echipamentului

- indeplinirea altor sarcini curente atribuite de catre superiorul direct, in concordanta cu


necesitatile imediate ale unitatii.

Specificatiile postului:
* diploma de calificare in domeniu;
* experienta de minim 1 an ca bucatr ;
* aspect fizic placut, prezenta agreabila, amabilitate, solicitudine;
* atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu colegii;
* disponibilitate pentru compromisul constructiv.

Relatiile cu alte departamente:-descrise in Regulamentul de organizare si functionare si


Regulamentul de ordine interioara.
Conditii de munca:
* in sediul unitatii;
* program normal de lucru de 8 ore, in schimburi.

Salarizare: Salariul brut lunar este de ............ lei noi, la care se adauga sporurile negociate.

Facilitati: -…………………

Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in


fisa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI).

Intocmit ... ……………………..Functia ……………….... Semnatura………….. ...

Am luat la cunostinta, Semnatura ...

Data: ...
Fisa Postului: Ospatar Nr fisa : ……../…………..

Denumire post: Ospatar


Departament: Servicii
Titular: …………………………………………..
Locul desfasurarii muncii: sediul restaurantului "……………… "
• Subordonare: Sefului de sala
• Supervizare: Supervizeaza activitatea picolilor si a personalului responsabil de curatenie
• Relatii functionale: cu bucatarul, barmanul, ceilalti ospatari.
Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura servirea impecabila a clientilor cu
produsele/mancarurile/bauturile comandate de catre acestia.
Activitati principale:
• preluarea comenzilor de mancare si bautura intr-o maniera eficienta si profesionista;
• acordarea atentiei cuvenite si asigurarea unor servicii ireprosabile clientilor;
• cunoasterea meniului astfel incat sa poata oferi in orice situatie informatii competente cu
privire la felurile de mancare, tacamuri si bauturi.
Sarcini si indatoriri specifice:
• servirea exemplara a clientilor;
• indeplinirea altor sarcini curente atribuite de catre superiorul direct, in concordanta cu
necesitatile imediate ale unitatii.
Responsabilitati ale postului:
• asumarea responsabilitatii pentru corectitudinea intocmirii si incasarii notelor de plata si
predarea sumelor incasate la sfarsitul turei catre seful de sala.
• prezentarea la fiecare masa a bonului fiscal si al notei de plata.
• raspunderea pentru calitatea serviciilor oferite.
Autoritatea postului:
• Este autorizat sa asigure servirea impecabila a clientilor cu produsele/mancarurile/bauturile
comandate de catre acestia.
Specificatiile postului:
• diploma de calificare in domeniu;
• experienta de minim 1 an ca ospatar;
• cunostinte medii de limba engleza;
• aspect fizic placut, prezenta agreabila, amabilitate, solicitudine;
• atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii;
• disponibilitate pentru compromisul constructiv.
Relatiile cu alte departamente:-descrise in Regulamentul de organizare si functionare si
Regulamentul de ordine interioara.
Conditii de munca:
• in sediul unitatii;
• program normal de lucru de 8 ore, in schimburi.
Salarizare: Salariul brut lunar este de ............ lei noi, la care se adauga sporurile negociate.
Facilitati: -…………………
Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in
fisa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI).
Intocmit ... ……………………..Functia ……………….... Semnatura………….. ...
Am luat la cunostinta, Semnatura ...
Data: ...
Fisa Postului:BARMAN Nr fisa : ……../…………..

Denumire post: BARMAN


Departament: Servicii
Titular: …………………………………………..
Locul desfasurarii muncii: sediul restaurantului "…………….. "
• Subordonare: Sefului de sala
• Relatii functionale: cu bucatarul, si ospatarii.
Scopul postului: titularul postului are rolul de a pregati si servi o gama larga de amestecuri de
bauturi racoritoare si alcoolice .
Activitati principale:
• preluarea comenzilor de bautura intr-o maniera eficienta si profesionista;
• acordarea atentiei cuvenite si asigurarea unor servicii ireprosabile clientilor;
• cunoasterea meniului astfel incat sa poata oferi in orice situatie informatii competente cu
privire la felurile de bauturi.
Sarcini si indatoriri specifice:
• servirea exemplara a clientilor;
• indeplinirea altor sarcini curente atribuite de catre superiorul direct, in concordanta cu
necesitatile imediate ale unitatii.
Responsabilitati ale postului:
• sa serveasca bauturi în locurile destinate acestora, adica la bar
• sa serveasca clientii la bar, sa primeasca comenzi de la ospatarii care servesc la mese.
• amesteca bauturile, le serveste si încaseaza contravaloarea lor..
• intretine echipamentul de bar - pahare, bauturi, mixere, shakere, se asigura ca fructele,
diferitele ingrediente si materii prime folosite la bauturi sunt refrigerate sau pastrate în conditii
corespunzatoare.
• respectarea regulilor de igiena si de curatenie la locul de munca
Autoritatea postului:
• Este autorizat sa asigure servirea impecabila a clientilor cu bauturile comandate de catre
acestia.
Specificatiile postului:
• diploma de calificare in domeniu;
• experienta de minim 1 an ca barman;
• cunostinte medii de limba engleza;
• aspect fizic placut, prezenta agreabila, amabilitate, solicitudine;
• atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii;
• disponibilitate pentru compromisul constructiv.
Relatiile cu alte departamente:-descrise in Regulamentul de organizare si functionare si
Regulamentul de ordine interioara.
Conditii de munca:
• in sediul unitatii;
• program normal de lucru de 8 ore, in schimburi.
Salarizare: Salariul brut lunar este de ............ lei noi, la care se adauga sporurile negociate.
Facilitati: -…………………
Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in
fisa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI).
Intocmit ... ……………………..Functia ……………….... Semnatura………….. ...
Am luat la cunostinta, Semnatura ...
Data: ...
Misiune generala: bucatarul-sef asigura organizarea si calitatea produselor culinare ale
unitatii.
    Responsabilitati si mijloace: bucatarul-sef isi exercita functia in cadrul normelor si
procedurilor de exploatare definite de conducere si a directivelor si reglementarilor date de
director, in respectul normelor sanitare si de igiena legale. Postul si meseria, precum si
experienta, functii de baza ale acestuia, sunt puncte de pornire ale agendei dumneavoastra,
dar va atragem atentia si asupra calitatii productiei si igienei.
    Responsabilitati in privinta resurselor umane
    Bucatarul-sef:
    - organizeaza activitatea personalului: functii, atributii, program, relatii etc;
    - organizeaza sedinte de informare si de concertare a unui ritm regulat, permitand
exprimarea fiecarui membru al echipei;
    -  stabileste planul de formare profesionala si se implica in acest sens;
    - vegheaza la respectarea perioadei de proba inainte de angajare;
    - are, la diverse intervale de timp, o convorbire individuala de orientare profesionala cu
fiecare membru al echipei;
    - prevede sarcinile cantitative si calitative, precum si salariile angajatilor;
    - participa impreuna cu directorul la recrutarea echipei, decizia finala de angajare fiind
luata de director;
    - asigura debutul si integrarea noilor angajati;
    - asigura dezvoltarea personala a colaboratorilor si vegheaza la buna coordonare intre
serviciul sau si serviciul din sala; 
    - propune conducerii recompense si sanctiuni;
    - este totdeauna disponibil pentru personal si intretine spiritul de comunicare;
    - este responsabil cu tinuta si curatenia.
    Responsabilitati comerciale: gestiune, administrare si sarcini de natura juridica
    Bucatarul-sef este responsabil de:
    - bunele relatii cu furnizorii si reprezentantii acestora;
    - urmarirea preturilor, negocierea acestora si alegerea cu grija a produselor in privinta
raportului calitate/pret;
    - elaborarea meniului in colaborare cu directia si serviciul de sala;
    - propunerea, in functie de sezon si costuri, de meniuri specifice pentru evenimente.
    Bucatarul-sef stabileste pentru fiecare farfurie o fisa tehnica completa care este remisa
intr-un exemplar si directiunii. Tot el mai are urmatoarele atributii:
    - atributii de control si de supraveghere a cifrelor si rezultatelor bucatariei si restaurantului;

    - controlul asupra timpului de livrare si de stocare in zonele prevazute in acest scop, astfel
incat sa nu se rupa lantul comenzilor; la fiecare livrare, sunt verificate datele limita de
consum si datele optime de utilizare;
    - supravegherea regulilor de securitate si de igiena in vigoare si buna lor aplicare in cadrul
echipei;
    - buna urmarire si aplicare a normelor HACCP in bucatarie;
    - tinerea unui jurnal de operatiuni;
    - arhivarea si clasarea tuturor documentelor la sfarsitul lunii;
    - ii mai pot fi cerute in orice moment fisele de control si verificare a temperaturii;
documentele arhivate la sfarsitul lunii intr-un registru prevad aceste activitati.
    Responsabilizarea Bucatarului-sef nu poate fi evitata, ea reprezinta motiv de incetare a
contractului de munca in cazul in care acesta este vinovat. Daca se constata abateri de la
normele de igiena, dar acestea sunt cauzate de unele defecte de materiale sau de uzura,
modificarea sau repararea se face printr-o cerere scrisa adresata superiorilor. Bucatarul-sef
trebuie sa fie prezent pe cat posibil si sa faciliteze accesul in toate locurile care se afla sub
responsabilitatea lui atunci cand persoanele abilitate vin sa efectueze controlul periodic
(inspectorului sanitar, inspectorul de la protectia muncii etc).
    Trebuie sa respecte, pe cat posibil, bugetele previzionate, realizate impreuna cu directia,
in privinta costurilor materiilor prime, a cumparaturilor diverse, precum si a cheltuielilor cu
personalul.
    Bucatarul-sef asigura:
    - urmarirea activelor, a facturilor, comparand achizitiile sale cu actele din contabilitate;
fiecare factura trebuie insotita de un bon de comanda si unul de livrare, vizat de bucatarul-
sef si fiecare factura trebuie marcata cu mentiunea „buna de plata”;
    - tinerera statisticilor si tragerea concluziilor care decurg, impreuna cu directiunea.
Inlocuirea si alte misiuni speciale
    Bucatarul-sef poate si trebuie sa asigure permanenta serviciilor sale, polivalenta fiind parte
integranta a functiei. El poate fi inlocuit, in cazul absentei, de urmatorul angajat din schema.
Pe parcurs, i se pot cere atributii speciale de formare, informare, comisioane specifice.
    Relatii ierarhice
    Seful bucatariei raspunde in fata directorului unitatii sau adjunctului acestuia, in functie de
organigrama. El are in subordine intregral bucataria si poate interveni in serviciul de sala in
privinta igienei. Fiind seful unui departament, trebuie sa asigure legatura cu toate celelalte
servicii ale unitatii. Asigura relatii si cu diverse alte prestari de servicii, in acord cu
directiunea.
FISA DE POST SEF UNITATE

1. Denumirea compartimentului:

2. Denumirea postului:
Sef unitate

3. Numele si prenumele salariatului:


NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Directorului Economic si Directorului General

5. Numele sefului ierarhic:


NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:

9. Pregatirea si experienta:

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:


1. Coordoneaza activitatea sefilor de directii- coordonator LPC, inspector final, soferi
merceologi, delegati si, indirect, prin sefii de directii, pe angajatii aflati sub coordonarea
acestora;
2. Verifica si vegheaza permanent la indeplinirea sarcinilor de serviciu de catre toti angajatii
aflati sub coordonarea sa;
3. Asigura, respectand normele de lucru impuse pe unitate, gasirea unor solutii eficiente
pentru rezolvarea tuturor problemelor ce se ivesc si supervizeaza deciziile sefilor de directii,
asumandu-si raspunderea pentru deciziile luate si comunicate subordonatilor;
4. Asigura, dupa caz, legatura de comunicare dintre sefii de directii si Directorul General;
5. Supervizeaza permanent inlocuirea si circuitul documentelor justificative pentru materii
prime si produse finite;
6. Supervizeaza, la propunerea sefilor de directii, programul de lucru al angajatilor;
7. Verifica listele de cumparaturi, materii prime, pentru a corespunde cu ordinele de
productie;
8. Verifica raportul calitate / pret pentru materiile prime si stabileste furnizorii pentru acestea;
9. Aproba necesarul de unelte, ustensile, alte consumabile decat cele necesare activitatii
curente a unitatii, in limita valorii de....../ luna, valorile ce depasesc aceasta suma mergand in
Consiliul director pentru aprobare;
10. Asigura buna desfasurare a relatiilor cu clientii si partenerii de afaceri ce intra in contact
cu obiectivul pe care il conduce, prin gestionarea situatiilor ce apar, asigurandu-se ca
raspunde prompt oricarei solicitari venite, respectand conduita impusa de compania pe care
o reprezinta. Politetea, operativitatea in gestionarea cererii, profesionalismul si diplomatia
sunt elementele ce trebuie respectate de managerul de obiectiv in acest caz, in relatia cu
clientii sau cu potentialii clienti; de asemenea, trebuie sa dea dovada de aceste calitati si in
relatiile cu colegii, avand obligativitatea de a le insufla si subordonatilor;
11. Propune, pe baza de referat scris si argumentat sanctionarea personalului din
subordinea sa, in cazul abaterilor de la conduita de lucru pe unitate si de la obigatiile si
responsabilitatile acestora stabilite prin fisa postului..
12. Semnaleaza din timp directorului general orice situatie ce poate duce la neindeplinirea in
conditiile cerute a unuia sau mai multe ordine de productie, si propune masuri urgente ce
sunt menite sa resolve situatia aparuta.
13. Pastreaza confidentialitatea asupra afacerilor si informatiilor referitoare la activitatile
desfasurate de companie,care - daca ar fi communicate altei terte persoane - ar produce
prejudicii materiale si morale companiei.
14. Respecta circuitul intern privind circulatia documentelor.Are interdictia de a oferi sub
orice forma unei terte persoane,cu exceptia sefilor directi -care au dreptul sa intre in posesia
acestor informatii potrivit procedurilor interne de lucru- : informatii, documente originale sau
copii ale acestora ce fac referire sau reprezinta clientii companiei si care fac obiectul unei
activitati considerate de drept ca facind parte din portofoliul companiei.Pot fi oferite unei terte
persoane : orice material publicitar sau informatie care face parte din oferta oficiala a
companiei.
15. Drepturile angajatului sint cele prevazute de legislatia in vigoare,de legislatia muncii dar
si de clauzele contractuale negociate inainte de semnarea contractului de munca.
16. Divulgarea oricaror informatii,sub orice forma,care pot periclita desfasurarea normala a
activitatilor companiei in conformitate cu legislatia in vigoare implica de drept despagubirea
companiei de catre angajat cu suma echivalenta cu profitul prognozat in cazul sau cazurile
vizate de respectivele informatii.Despagubirea se va face de drept in termen de trezeci de
zile lucratoare.Dupa aceasta data debitorul va fi executat de drept.
17. Sub puterea sanctiunii de la paragraful precedent, se interzice angajatului sa desfasoare
activitati pentru orice tert,care constituie concurenta neloiala pentru companie,indiferent de
forma de proprietate sau tip de persoana : fizica sau juridica.
18. La solicitarea conducerii, participa la discutarea si sustinerea activtatii proprii.
 
Rapunderea gestionara:
Pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute la pct 5, 7, 8, reaspunde solidar cu seful bucatar
si seful de anexa pentru orice lipsuri de inventar constatate in gestiunea acestora.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:


Sanctionarea se face, dupa caz, sub forma de avertizare, prin retinere din salariu in procent
in functie de gravitatea abaterii, iar pentru situatiile in care este periclitata activitatea
companiei - desfacerea contractului de munca si penal.

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:


FIsĂ de POST

aferenta contractului de munca nr. ......... din data de .....................

Denumire post: sef de sala

Locul desfasurarii muncii: sediul restaurantului „ ..”

Departament: Servicii

Subordonare: Directorului de restaurant

Supervizare: Supervizeaza activitatea angajatilor departamentului Servicii  (4 ospatari, 1 barman, 2


picoli, 1 îngrijitor).

        

         Relatii functionale: cu reprezentantii departamentelor financiar-contabil, marketing,


aprovizionare/achizitii.

         Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura oferirea de servicii eficiente si
profesioniste în cadrul unitatii.

        Activitati principale:

         Supravegherea salii de mese din punctul de vedere al aspectului, facilitatilor, curateniei si igienei;

         Supravegherea si coordonarea activitatii ospatarilor, barmanilor si picolilor;

         Mentinerea unor relatii bune de munca între colegii din toate departamentele unitatii;

         Programarea si organizarea evenimentelor festive;

         Solutionarea eficienta a tuturor solicitarilor si/sau reclamatiilor clientilor.

        Sarcini si îndatoriri specifice:

         Planificarea si organizarea activitatii restaurantului astfel încât sa fie posibile atragerea de
noi clienti fideli si pastrarea celor existenti.

        Responsabilitati ale postului:

         Raspunde pentru calitatea serviciilor oferite în restaurant.

         Raspunde pentru calitatea activitatii personalului aflat în subordine.

         Raspunde de solutionarea prompta a solicitarilor si/sau reclamatiilor clientilor.

        Autoritatea postului:

         Este autorizat sa coordoneze si sa raspunda pentru activitatea ospatarilor, barmanilor, picolilor si
îngrijitorilor.
        Specificatiile postului:

         studii de calificare în domeniu; 

         experienta de minim 1an în functia de sef de sala;

         cunoasterea pietei de produse alimentare si a particularitatilor acesteia;

         abilitati foarte bune de comunicare si negociere, prezenta pozitiva si agreabila, calitati
manageriale;

         abilitati organizatorice, initiativa, seriozitate.

        Deplasari

         Frecventa: -

         Conditii asigurate: -

        Relatiile cu alte departamente:

         descrise în Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul de ordine


interioara.

        Conditii de munca:

-          obisnuite;

-          program normal de lucru, uneori prelungit.

        Salarizare:  Salariul brut lunar este de ..................... lei noi, la care se adauga sporurile negociate.

        Facilitati: telefon mobil.

      Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute în fisa
de post sunt descrise pe larg în Regulamentul intern (ROI).

S.C.  ………………………                                                                                Am luat la cunostinta,

Director General                                                 

…………………………….                                                                 ………..
………………………………

Data:...................................                 
Consiliul de administraţie a Restaurantului Studenţesc “Agronomia”
Administrator restaurant
Şef sală
Ospătar
Magazioner
Muncitor necalificat
Muncitor necalificat
Achizitor
Muncitor necalificat
Bucătar şef
Carmangier
Cofetar
Muncitor necalificat