Sunteți pe pagina 1din 18

Organizaia: SC Valdek Impex SRL Numr de ordine __/__/20 :___ $epar!amen!: %xe#u!

ii $rumuri "i &oduri

Si!uaia po"!ului: o#upa! 'n!o#mi! de: &(l )a!alin * #on"ilier +uridi#, -al("z ./0ng/12r * re3eren! re"ur"e umane 4nexa nr5 din da!a de __5__5_____ la Con!ra#!ul Indi1idual de 6un# nr5 _______ din da!a de ________

Fia de post
< Muncitor necalificat la ntreinerea de drumuri, osele, poduri, baraje > <Cod C.O.R.: 9 !"# 7aza legal $a!a primei 9n!o#miri $a!a ul!imei a#!ualizri Nr5 re1izuire $a!a urm!oarei a#!ualizri 6o!i1ul a#!ualizrii 8 Legi"laia 9n 1igoare, 4#!ele "!a!u!are ale organizaiei, Regulamen!ul de organizare :i 3un#ionare, Con!ra#!ul indi1idual de mun# 8 __5__5_____ 8 __5__5_____ 8 8 9n #on3ormi!a!e #u "#;im<area legi"laiei 9n 1igoare "au de#iziei #ondu#erii 8 9n!o#mire

1 Descrierea postului
1.1 Identificarea postului
!.!.! $ %enumire post: =6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, poduri, <ara+e> !.!." $ Cod C.O.R.: 9 !"# 8 ?@ 20@ pen!ru =6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, poduri, <ara+e>, "au !.!. $ &i'elul de instruire: A"!udii generaleBC !.!.( $ %epartamentul: %xe#u!ii $rumuri "i &oduri !.!.) $ &i'elul ierar*ic +or,ani,rama-:___ !.!.. $ Obiecti'ele postului:

DSC Valdek Impex SRLED#od do#5E 8 FIG4 $% &OSH 8 D 6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, poduri, <ara+e ED?@ 20@ 4nga+a!ul 6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, poduri, <ara+e "e o#up 9n prin#ipal #u 9n#r#area8de"#r#area ma!erialelor ne#e"are 9n #on"!ru#ii, par!i#iparea la 9n#r#area8de"#r#area a#e"!ora #u in"!alaii de ridi#a!, prepararea, ame"!e#area, prelu#rarea ma!erialelor :i #ompoziiilor ne#e"are, "parea :i/ "au ni1elarea !erenului5

1.2 Sarcinile postului


/unctaj 0ip %enumire

!. /re,1tirea acti'it1ii de nc1rcare$desc1rcare a materialelor necesare n construcii


!.!. 2dentific1 particularit1ile acti'it1ii de desf1urat Standarde de performan: 5 5 5 Cara#!eri"!i#ile "paiilor de depozi!are, "un! iden!i3i#a!e pen!ru de!erminarea #ondiiilor de 9n#r#are8de"#r#are :i de "!i1uire a ma!erialelorC 5 525 &ar!i#ulari!ile ma!erialelor de 9n#r#a!8de"#r#a! "un! iden!i3i#a!e #u a!enie a1Indu8"e 9n 1edere "ele#!area modali!ilor de 9n#r#are8de"#r#are ade#1a!eC 5 5@5 Normele de "iguran 9n a#!i1i!a!e "un! iden!i3i#a!e :i 9n"u:i!e 9n #adrul in"!ru#!a+elor zilni#e, 9n 3un#ie de "pe#i3i#ul 3ie#rui lo# de mun# :i "ar#ina de 9n#r#a!8de"#r#a!C 5 5J5 Ordinea operaiilor de e3e#!ua! e"!e iden!i3i#a! 9n #orelaie #u pro#e"ul !e;nologi# de apli#a!C !.". /reia sculele i dispo3iti'ele de lucru Standarde de performan: 525 5 S#ulele :i di"pozi!i1ele de 9n#r#are8de"#r#are ma!eriale "un! prelua!e de la magazie 9n 3un#ie de pro#e"ul !e;nologi# "!a<ili! pen!ru e!apa de lu#ruC 52525 S#ulele :i di"pozi!i1ele de 9n#r#are8de"#r#are "un! 1eri3i#a!e #u a!enie urmrindu8"e #a a#e"!ea " #ore"pund !ipului de ma!erial de 9n#r#a!8de"#r#a! A"olide, li#;ide, gazoa"eC alimen!are, nealimen!areC peri#uloa"e, !oxi#e, explozi<ile e!#5BC 525@5 $i"pozi!i1ele de lu#ru "un! prelua!e #u re"pe#!area mar#a+elor in"#ripiona!e pe a#e"!ea Apri1ind #ondiiile de depozi!are #um ar 3i !empera!ur, umidi!a!e, luminozi!a!eC pri1ind modali!ile de 9n#r#a!8de"#r#a!, 3ragili!a!ea, gradul de peri#ulozi!a!e e!#5B, 9n #orelaie #u greu!a!ea ma!erialelor de 9n#r#a!8de"#r#a!C 525J5 %1en!ualele de3e#iuni ale di"pozi!i1elor de 9n#r#are8de"#r#are "un! rapor!a!e #u promp!i!udine :e3ului de e#;ipC

". 4nc1rcarea$desc1rcarea materialelor necesare n construcii pe suprafee i n depo3ite


".!. 5tili3ea31 scule i dispo3iti'e pentru nc1rcarea$desc1rcarea materialelor +dac1 sunt necesareStandarde de performan: 25 5 5 S#ulele :i di"pozi!i1ele "un! u!iliza!e #orelIndu8"e par!i#ulari!ile a#e"!ora #u greu!a!ea :i 3orma "ar#inii de 9n#r#a!8de"#r#a!C 25 525 6ane1rarea "#ulelor :i di"pozi!i1elor "e realizeaz #on3orm pre1ederilor do#umen!aiei !e;ni#eC 25 5@5 S#ulele :i di"pozi!i1ele "un! u!iliza!e #ore#! :i #u a!enie, e1i!Indu8"e degradarea a#e"!ora :i di"!rugerea ma!erialelor 9n#r#a!e8de"#r#a!eC 25 5J5 $e3e#!ele !e;ni#e apru!e 9n !impul u!ilizrii "#ulelor :i di"pozi!i1elor "un! rapor!a!e #u promp!i!udine per"oanelor a<ili!a!eC ".". 6plic1 procedurile de nc1rcare$desc1rcare a materialelor Standarde de performan: 2525 5 &ro#edurile de 9n#r#are8de"#r#are a ma!erialelor "un! apli#a!e #om<ina!, pe par#ur"ul a#eluia:i pro#e" !e;nologi#C 252525 &ro#edurile de 9n#r#are8de"#r#are "un! apli#a!e di3erenia!, 9n 3un#ie de !ipul am<ala+elor :i #oninu!ul mar#a+elor exi"!en!e pe a#e"!eaC 2525@5 6a!erialele "un! 9n#r#a!e8de"#r#a!e re"pe#!Indu8"e regulile 9n"#ri"e 9n normele !e;ni#e "pe#i3i#eC 2525J5 &ro#edurile de 9n#r#are8de"#r#are "un! apli#a!e 9n 3un#ie de #ara#!eri"!i#ile "paiilor de depozi!a!C 2525K5 $e"#ar# ma!erialele :i le a:eaz la poziieC

&ag5 2 din L

DSC Valdek Impex SRLED#od do#5E 8 FIG4 $% &OSH 8 D 6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, poduri, <ara+e ED?@ 20@
". . 7ormea31 sarcini unitare de nc1rcare 8 desc1rcare Standarde de performan: 25@5 5 Sar#inile uni!are de 9n#r#are / de"#r#are "un! 3orma!e #u di"#ernmIn!, pen!ru a"igurarea in!egri!ii ma!erialelor de 9n#r#a!8de"#r#a!C 25@525 Formarea "ar#inilor uni!are de 9n#r#are / de"#r#are "e 3a#e inInd #on! de #ara#!eri"!i#ile 3izi#o8#;imi#e ale ma!erialelor 9n#r#a!e8de"#r#a!e Agreu!a!e "pe#i3i#, "!are de agregare, 1I"#ozi!a!e, !oxi#i!a!e e!#5BC 25@5@5 Sar#inile uni!are "un! 3orma!e 9n #orelaie #u #ara#!eri"!i#ile !e;ni#e ale u!ila+elor u!iliza!eC 25@5J5 Sar#inile uni!are de 9n#r#are / de"#r#are "un! 3orma!e 9n #on#ordan #u pre1ederile !e;nologiilor de lu#ruC ".(. 9ti'uiete materialele ambalate Standarde de performan: 25J5 5 6a!erialele "e "!i1uie"# 3olo"ind elemen!e de adao" pen!ru a"igurarea "!a<ili!ii :i in!egri!ii "ar#inilorC 25J525 6odul de "!i1uire A"!i1uirea pe palei, "!i1uirea 9n <lo#, "!i1uirea longi!udinal Ape axul mr3ii 9n lungul depozi!uluiB, "!i1uirea !ran"1er"al Aperpendi#ular pe axul depozi!uluiB, "!i1uirea 9n "!i1e, "!i1uirea pe ni1ele, "!i1uirea "a# pe "a#, "!i1uirea 9n!ree"u!, "!i1uirea <u!oaielor 9n pi#ioare "au #ul#a! e!#5B e"!e ale" #ore#!, 9n 3un#ie de !ipul ma!erialelor :i ne#e"i!ile de a##e"are a a#e"!oraC 25J5@5 S!i1uirea "e realizeaz re"pe#!Indu8"e !e;nologia a3eren! 3ie#rui !ip de ma!erialC 25J5J5 6a!erialele "un! "!i1ui!e 3r a "e dep:i #apa#i!a!ea de por!a<ili!a!e a "upor!uluiC 25J5K5 6a!erialele "un! "!i1ui!e #u re"pe#!area 9nlimii de "!i1uire, pen!ru e1i!area de!eriorrii a#e"!eia da!ori! "upra"ar#inilorC 25J5M5 6a!erialele "un! "!i1ui!e meninIndu8"e li<ere #ile de a##e" din "paiile de depozi!areC 25J5N5 S!a<ilirea lo#urilor de de"#r#are :i poziionare a ma!erialelor "e 3a#e #u a!enie inInd #on! de ampla"amen!ul lu#rrii :i de ordinea !e;nologi# a operaiilor5 25J5L5 6a!erialele "un! de"#r#a!e a"!3el 9n#I! " nu a3e#!eze :i " nu 3ie a3e#!a!e de mediul 9n#on+ur!orC

. /articiparea la nc1rcarea$desc1rcarea materialelor necesare n construcii cu instalaii de ridicat


.!. Reali3ea31 prinderea 8 desprinderea sarcinilor n 8 din dispo3iti'ul de nc1rcare$ desc1rcare Standarde de performan: @5 5 5 &rinderea / de"prinderea "ar#inilor 9n / din di"pozi!i1ul de 9n#r#are8de"#r#are "e realizeaz #u di"pozi!i1e "pe#i3i#e pen!ru a"igurarea "iguranei 9n !impul !ran"por!uluiC @5 525 &rinderea "e realizeaz a1Indu8"e 9n 1edere e#;ili<rul :i "!a<ili!a!ea ma!erialelor 9n di"pozi!i1ul de 9n#r#are8de"#r#areC @5 5@5 Sar#inile "un! de"prin"e din di"pozi!i1ul de 9n#r#are8de"#r#are numai dup a"igurarea #ondiiilor de "!a<ili!a!e a ma!erialelorC .". :;ecut1 codul de semnali3are Standarde de performan: @525 5 Hran"mi!erea "emnelor din #odul de "emnalizare e"!e realiza! #u exa#!i!a!e numai dup #e ma!erialele au 3o"! prin"e / de"prin"eC @52525 Semnele din #odul de "emnalizare "e exe#u! 9n #Impul 1izual al re#ep!oruluiC @525@5 Semnalizarea mane1relor in"!alaiilor de ridi#a! "e realizeaz "!andardiza!, numai #u "emne #uprin"e 9n #odul de "emnalizareC . . 9upra'e,*ea31 sarcina aflat1 n dispo3iti'ul de prindere n timpul transportului Standarde de performan: @5@5 5 %#;ili<rul "ar#inii e"!e 1eri3i#a! 9nain!ea !ran"por!ului, prin e3e#!uarea unei ridi#ri de 9n#er#areC @5@525 Hran"por!ul "ar#inii pe orizon!al :i 1er!i#al "e realizeaz dup 9ndepr!area preala<il a per"oanelor :i o<"!a#olelor a3la!e 9n raza de a#iune a in"!alaiei de ridi#a!C @5@5@5 Sar#ina e"!e "upra1eg;ea! 1izual pe !o! !ra"eul pIn la #o<orIrea :i pla"area #ore#! a a#e"!eia pe "upra3aa de a:ezareC

(. 91parea i8 sau ni'elarea terenului


(.!. Reali3ea31 lucr1ri de s1p1turi

&ag5 @ din L

DSC Valdek Impex SRLED#od do#5E 8 FIG4 $% &OSH 8 D 6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, poduri, <ara+e ED?@ 20@
Standarde de performan: J5 5 5 Sp!urile "e exe#u! me#aniza! "au manual 9n 3un#ie de do!are :i de #on3iguraia !erenuluiC J5 525 Sp!urile "un! realiza!e la dimen"iunile #eru!e de "pe#i3i#aiile proie#!ului "au #ele #eru!e de "uperioriC J5 5@5 Sp!urile "un! realiza!e 9n !ermenul #eru!C J5 5J5 6a!erialul ex!ra" e"!e ampla"a! a"!3el 9n#I! " nu 9ngreuneze lu#rrile de #on"!ru#ii, #u re"pe#!area !u!uror normelor de "n!a!ea :i "e#uri!a!ea mun#iiC (.". Reali3ea31 ni'elarea terenului Standarde de performan: J525 5 Operaiunea "e exe#u! me#aniza! "au manual 9n 3un#ie de do!are :i de #on3iguraia !erenuluiC J52525 Ni1elarea !erenului "e realizeaz 9n !ermenul #eru!C K525@5 Operaiunea !re<uie " a"igure uni3ormi!a!ea "upra3eei :i lip"a deni1elrilor de mi#rorelie3C

). /articiparea la e;ecutarea lucr1rilor de demolare


).!. /re,1tete frontul de lucru pentru e;ecutarea demol1rii Standarde de performan: K5 5 5 Fron!ul de lu#ru e"!e preg!i! prin adop!area !u!uror m"urilor de "e#uri!a!e ne#e"are pen!ru e1i!area ori#ror a##iden!e A<lo#area a##e"ului 9n zon, "emnalizarea #u a+u!orul ma!erialelor de a1er!izare, pro!e+area zonelor de lu#ru #u elemen!e de aprare e!#5BC K5 525 Fron!ul de lu#ru e"!e 1eri3i#a! minuio" urmrindu8"e gradul de deza3e#!are :i 9nl!urare a in"!alaiilor a3eren!e Ain"!alaii ele#!ri#e, de ap, 9n#lzire, gaze e!#5BC K5 5@5 Fron!ul de lu#ru e"!e preg!i! prin a"igurarea !u!uror mi+loa#elor manuale :i me#ani#e "imple ne#e"are de"3:urrii lu#rrilor de demolareC ).". Montea31 8 demontea31 sc*ele simple Standarde de performan: K525 5 6on!area :i demon!area "un! realiza!e 9n 3un#ie de ne#e"i!i :i pe m"ura 9nain!rii 3ron!ului de lu#ruC K52525 6on!area "e realizeaz alegIndu8"e !ipul de "#;el ade#1a! !ipului de lu#rare :i 9nlimii de lu#ruC K525@5 6on!area / demon!area "e realizeaz a"igurInd #ondiiile de lu#ru A"paiu "u3i#ien! pen!ru depla"are, limea ne#e"ar pen!ru depozi!area ma!erialelor, ni1elul podinei, 9n#r#area podinei #u ma!eriale e!#5B :i de "e#uri!a!e ne#e"are Aa"igurarea rezi"!enei, parape!e de pro!e#ie Aapr!oareB, mon!area #ore#! a elemen!elor, an#orare e!#5BC ). . :;ecut1 demol1ri cu mijloace simple Standarde de performan: K5@5 5 $emolarea "e exe#u! re"pe#!Ind #u "!ri#!ee "u##e"iunea operaiilor, 9n #on3ormi!a!e #u "pe#i3i#aiile !e;ni#e Ademolarea elemen!elor in"!a<ile, a elemen!elor de umplu!ur, a elemen!elor de rezi"!en e!#5BC K5@525 Sen"ul de realizare a demolrii Ade "u" 9n +o"B 9mpiedi# pr<u:irea ne#on!rola! a elemen!ului de #on"!ru#ie #are "e demoleazC K5@5@5 Lu#rrile de demolare "e exe#u! #u re"pe#!area "!ri#! a normelor de "n!a!e :i "e#uri!a!e 9n mun#, de pro!e#ie a mediului :i de &SIC ).(. 6si,ur1 recuperarea materialelor refolosibile Standarde de performan: K5J5 5 6a!erialele rezul!a!e din demolare "un! "or!a!e #u a!enie pe #a!egorii di"!in#!e, 9n 3un#ie de !ipul a#e"!ora :i po"i<ili!a!ea de re3olo"ireC K5J525 6a!erialele re#upera!e "un! #ura!e #u gri+ 9n 1ederea re3olo"irii ul!erioare a a#e"!oraC K5J5@5 6a!erialele re3olo"i<ile "un! a:eza!e ordona! 9n 1ederea !ran"por!ului, e1i!Indu8"e de!eriorarea a#e"!oraC ).). 0ransport1 materialele re3ultate din demolare Standarde de performan: K5K5 5 6a!erialele "un! !ran"por!a!e u!ilizInd mi+loa#ele ade#1a!e planului de !ran"por! Aorizon!al, 1er!i#al, 9n#lina!BC K5K525 6a!erialele re3olo"i<ile "un! !ran"por!a!e :i depozi!a!e #u a!enie pen!ru #on"er1area lor 9n 1ederea reu!ilizriiC

&ag5 J din L

DSC Valdek Impex SRLED#od do#5E 8 FIG4 $% &OSH 8 D 6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, poduri, <ara+e ED?@ 20@
K5K5@5 6a!erialele re3olo"i<ile "un! depozi!a!e :i "!i1ui!e #on3orm NSS6, 9n 1ederea e1i!rii a##iden!elorC K5K5J5 $e:eurile rezul!a!e "un! e1a#ua!e 9n lo#uri "pe#ial amena+a!e, pen!ru dega+area zonei de lu#ruC

<. Reali3area acti'it1ilor de finali3are a etapei de lucru


<.!. /red1 la ma,a3ie sculele i dispo3iti'ele folosite n etapa de lucru Standarde de performan: M5 5 5 S#ulele :i di"pozi!i1ele "un! preda!e la magazie 9n !o!ali!a!e :i 9n <un "!are de 3un#ionareC M5 525 S#ulele :i di"pozi!i1ele degrada!e "un! preda!e #ompar!imen!elor a<ili!a!e pen!ru remedierea a#e"!oraC M5 5@5 S#ulele :i di"pozi!i1ele 3olo"i!e "un! preda!e 9n #on3ormi!a!e #u pro#edura in!ernC <.". 6si,ur1 cur1enia la locul de munc1 Standarde de performan: M525 5 Curenia la lo#ul de mun# e"!e meninu! 9n permanen, prin u!ilizarea unor ma!eriale :i "u<"!ane "pe#i3i#eC M52525 6i+loa#ele de !ran"por! "un! #ura!e dup de"#r#area mr3ii / ma!erialelor 9n 1ederea #rerii #ondiiilor de reluare a #i#lului de lu#ruC M525@5 $e:eurile :i gunoaiele rezul!a!e la #urarea lo#urilor de mun# "un! #ole#!a!e :i depu"e 9n lo#uri "pe#ial amena+a!eC

.. 6plicarea normelor de securitate i s1n1tate n munc1 +&99M- de protecia mediului i de pre'enire i stin,ere a incendiilor +/92..!. 6plicarea &99M Standarde de performan: N5 5 5 6un#a e"!e exe#u!a! #u a!enie, a"!3el 9n#I! " "e e1i!e e1en!ualele a##iden!eC N5 525 Fie#are operaie #u po!enial de a##iden!are "e realizeaz #u mul! a!enie, "oli#i!Indu8"e "pri+inul !u!uror per"oanelor ne#e"areC N5 5@5 4para!ele :i e#;ipamen!ele "un! exploa!a!e :i depozi!a!e 9n #ondiii de "iguran, re"pe#!Ind 9n!o#mai regulamen!ele de exploa!are :i NSS6 "pe#i3i#e lo#ului de mun#C N5 5J5 S!area e#;ipamen!ului de lu#ru :i #el de "e#uri!a!e :i "n!a!e a mun#ii e"!e 1eri3i#a! zilni# pen!ru a #ore"punde !u!uror normelor 9n 1igoareC N5 5K5 Legi"laia :i normele de "e#uri!a!e :i "n!a!e 9n mun# "un! 9n"u:i!e :i apli#a!e #u "!ri#!ee, #on3orm #erinelor de la lo#ul de mun#C ..". 6plicarea normelor /92 Standarde de performan: N525 5 6un#a e"!e de"3:ura! 9n "iguran :i 9n a#ord #u "pe#i3i#ul a#!i1i!ii :i #u pre1ederile &SI 9n 1igoareC N52525 Re"pon"a<ili!ile :i "ar#inile re3eri!oare la apli#area &SI "un! apli#a!e #ore"punz!or 9n a#!i1i!a!ea zilni#C N525@5 %#;ipamen!ul &SI e"!e 3olo"i! :i depozi!a! #on3orm "pe#i3i#ului lo#ului de mun#C N525J5 S!area e#;ipamen!ului &SI e"!e 1eri3i#a! zilni# pen!ru a #ore"punde !u!uror normelor 9n 1igoareC .. . 6plic1 &ormele de /rotecie a Mediului Standarde de performan: N5@5 5 6ediul de lu#ru e"!e pro!e+a! permanen! prin apli#area unor me!ode "pe#i3i#e de #urenieC N5@525 Spaiile de lu#ru "un! #ura!e #u re"pon"a<ili!a!e pen!ru a 9mpiedi#a produ#erea de emi"ii de pul<eriC N5@5@5 $e:eurile "un! #ole#!a!e :i depozi!a!e #en!raliza!, 9n "paii "pe#ial amena+a!eC N5@5J5 &rodu"ele pe!roliere :i "u<"!anele !oxi#e "un! manipula!e #u a!enie e1i!Indu8"e de1er"area a#e"!ora 9n mediul 9n#on+ur!orC ..(. 9esi3ea31, elimin1 i 8 sau raportea31 pericolele care apar la locul de munc1 Standarde de performan: N5J5 5 &eri#olele #are apar la lo#ul de mun# "un! rapor!a!e 9n !imp u!il pen!ru in!er1enieC N5J525 &eri#olele iden!i3i#a!e "un! rapor!a!e per"oanei #ompe!en!e " ia m"uri, #on3orm in"!ru#iunilorC N5J5@5 S!area e#;ipamen!elor de "e#uri!a!e :i "n!a!e 9n mun# :i &SI e"!e rapor!a! per"oanelor a<ili!a!e prin pro#edura "pe#i3i# lo#ului de mun#C

&ag5 K din L

DSC Valdek Impex SRLED#od do#5E 8 FIG4 $% &OSH 8 D 6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, poduri, <ara+e ED?@ 20@
..). Respectarea procedurilor de ur,en1 i de e'acuare Standarde de performan: N5K5 5 'n #azul "emnalizrii unui a##iden! "un! anuna!e promp! per"oanele a<ili!a!e &SI pre#um :i "er1i#iile de urgenC N5K525 &ro#edurile de urgen :i e1a#uare "un! 9nele"e :i apli#a!e #ore"punz!orC N5K5@5 &rimul a+u!or e"!e a#orda! rapid, 9n 3un#ie de !ipul a##iden!ului, #u u!ilizarea ma!erialelor "ani!are "pe#i3i#eC N5K5J5 &lanul de e1a#uare a lo#ului de mun# e"!e re"pe#!a! 9n!o#mai 9n #az de urgenC

=. Comunicarea la locul de munc1


=.!. /rimete i transmite informaii Standarde de performan: L5 5 5 6e!oda de #omuni#are e"!e u!iliza! #ore"punz!or "i!uaiei da!e pen!ru !ran"mi!erea :i primirea #ore#! :i rapid a in3ormaiilorC L5 525 Hran"mi!erea :i primirea in3ormaiilor e"!e e3e#!ua! permanen! #u re"pe#!area rapor!urilor ierar;i#e :i 3un#ionaleC L5 5@5 Lim<a+ul u!iliza! e"!e "pe#ializa!, "pe#i3i# lo#ului de mun# pen!ru primirea :i !ran"mi!erea in3ormaiilor #u #ore#!i!udine :i #lari!a!eC L5 5J5 6odul de adre"are u!iliza! e"!e #on#i" :i poli!i#o"C L5 5K5 Formele de #omuni#are "un! u!iliza!e 9n 3un#ie de a#!i1i!a!ea de"3:ura!C L5 5M5 'n!re<rile u!iliza!e "un! per!inen!e :i logi#e pen!ru o<inerea de r"pun"uri rele1an!eC =.". /articip1 la discuii n ,rup n 'ederea obinerii soluiilor optime Standarde de performan: L525 5 4!ri<uiile #on#re!e "un! prelua!e 9n 3un#ie de normele in!erne :i indi#aiile :e3ului dire#!C L52525 $e#iziile, di"poziiile :i ordinele #ondu#erii "un! in!erpre!a!e #ore#! :i pre#i"C L525@5 Suge"!iile "un! #omuni#a!e "au reda#!a!e #u #lari!a!e, #on#izie, #u re"pe#!area rapor!urilor ierar;i#e :i 3un#ionaleC L525J5 &ar!i#iparea la di"#uii 9n grup e"!e e3e#!ua! prin "pri+inirea :i re"pe#!area opiniilor :i drep!urilor #elorlali #olegiC L525K5 &ro<lemele "un! di"#u!a!e :i rezol1a!e #Ind e"!e po"i<il, prin!r8un pro#e" agrea! :i a##ep!a! de !oi mem<rii grupuluiC L525M5 $i1ergenele apru!e "un! #omuni#a!e de"#;i" :e3ului dire#! pen!ru rezol1area #u promp!i!udine a a#e"!ora 9n "#opul de"3:urrii 3luen!e a a#!i1i!iiC

9. Munca n ec*ip1
9.!. 2dentific1 rolul i sarcinile n cadrul ec*ipei Standarde de performan: ?5 5 5 Rolul 9n #adrul e#;ipei e"!e iden!i3i#a! #ore#!, 9n #on3ormi!a!e #u !ipul lu#rrii de exe#u!a!C ?5 525 4!ri<uiile indi1iduale 9n #adrul e#;ipei "un! iden!i3i#a!e 9n 3un#ie de "ar#inile de realiza!C ?5 5@5 Sar#inile #omuni#a!e "un! #lari3i#a!e #u promp!i!udine 9n "#opul e1i!rii unor e1en!uale ne9nelegeriC ?5 5J5 Hermenele de realizare a "ar#inilor indi1iduale "un! iden!i3i#a!e 9n !imp u!ilC 9.". %esf1oar1 munca n ec*ip1 Standarde de performan: ?525 5 Sar#inile indi1iduale "un! 9ndeplini!e #on3orm #u #ele "!a<ili!e prin in!ermediul "ur"elor au!oriza!eC ?52525 6un#a proprie e"!e #orela! #u a #elorlali mem<ri ai e#;ipei pen!ru 9n#adrarea 9n !ermenele pre"!a<ili!eC ?525@5 Lu#rul 9n e#;ip "e realizeaz re"pe#!Ind rapor!urile ierar;i#e :i 3un#ionaleC ?525J5 4"i"!ena e"!e "oli#i!a! / a#orda! argumen!a! :i promp!C ?525K5 O<ie#!i1ul e#;ipei e"!e 9ndeplini! prin!r8o manier de lu#ru unanim a##ep!a!C ?525M5 %1en!ualele ne#orelri ale a#!i1i!ii proprii #u a#!i1i!a!ea #elorlali mem<rii ai e#;ipei "un! "oluiona!e 9n !imp u!ilC ?525N5 Re"pon"a<ili!ile "un! 9ndeplini!e e1i!Indu8"e de#lan:area ori#rui #on3li#! 9n #adrul e#;ipeiC

!#. 6lte sarcini


05 5 Realizeaz :i al!e "ar#ini "au poa!e primi delegri !emporare de "ar#ini, 9n #on3ormi!a!e #u

&ag5 M din L

DSC Valdek Impex SRLED#od do#5E 8 FIG4 $% &OSH 8 D 6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, poduri, <ara+e ED?@ 20@
regulamen!ele :i normele in!erne "au legale, ori la "oli#i!area "uperiorului "au al!or per"oane "!a<ili!e, pen!ru 9ndeplinirea normelor de mun# "au "ar#inilor reglemen!a!eC

1.3 Activitile postului ( - criterii de evaluare)


/onder e = = K0 2K = JK J0 @0 !. "# @0 @0 0 0 !( 20 20 20 K K K (. .# ?K ?0 KK J0 "( N0 @0 0 K K !" !! J0 0 0 0 K K K 0 < 0 %enumire Colectarea de informaii C1utarea i obinerea informaiilor rele'ante postului O<inerea in3ormaiilor 6oni!orizarea pro#e"elor, ma!erialelor :i 9mpre+urimilor 2dentificarea i e'aluarea informaiilor rele'ante postului In"pe#!area e#;ipamen!elor, "!ru#!urilor :i ma!erialelor %"!imarea #ara#!eri"!i#ilor #uan!i3i#a<ile ale produ"elor, e1enimen!elor "au in3ormaiilor Iden!i3i#area o<ie#!elor, a#iunilor :i e1enimen!elor /rocesele mentale /rocesarea datelor i informaiilor %1aluarea in3ormaiilor pen!ru a de!ermina re"pe#!area "!andardelor &ro#e"area in3ormaiilor 4nalizarea da!elor "au in3ormaiilor Oude#area #ali!ilor o<ie#!elor, "er1i#iilor "au per"oanelor >udecarea i luarea deci3iilor Luarea de#iziilor "au rezol1area pro<lemelor Organizarea, plani3i#area :i priori!izarea mun#ii 4#!ualizarea "au u!ilizarea #uno:!inelor rele1an!e .Indirea #rea!i1 $ez1ol!area o<ie#!i1elor :i "!ra!egiilor &rogramarea mun#ii :i a#!i1i!ilor Munca efectuat1 :fectuarea de acti'it1i producti'e fi3ice sau manuale 6ane1rarea :i mi:#area o<ie#!elor %3e#!uarea 9n general de a#!i1i!i 3izi#e Con!rolarea ma:inilor :i pro#e"elor P!ilizarea 1e;i#ulelor, in"!rumen!elor me#ani#e "au a e#;ipamen!elor :fectuarea de acti'it1i comple;e i te*nice $o#umen!area / 'nregi"!rarea in3ormaiilor Repararea :i 9n!reinerea e#;ipamen!elor me#ani#e S#;iarea, de3inirea :i "pe#i3i#area in"!rumen!elor !e;ni#e, #omponen!elor :i e#;ipamen!elor P!ilizarea #al#ula!oarelor Repararea :i 9n!reinerea e#;ipamen!elor ele#!roni#e 2nteracionarea cu alte persoane Comunicarea i interacionarea Comuni#area #u "uperiorii, egalii :i "u<ordonaii 4"i"!ena :i 9ngri+irea al!or per"oane Comuni#area #u al!e per"oane din a3ara organizaiei S!a<ilirea :i 9n!reinerea relaiilor in!erper"onale In!erpre!area 9nele"ului in3ormaiilor pen!ru alii Rezol1area #on3li#!elor :i nego#ierea #u al!e per"oane VInzri "au in3luenarea al!or per"oane 6un#a pen!ru pu<li# "au #u pu<li#ul Coordonare, de3'oltare, mana,ement i consiliere Coordonarea mun#ii "au a#!i1i!ilor al!or per"oane

&ag5 N din L

DSC Valdek Impex SRLED#od do#5E 8 FIG4 $% &OSH 8 D 6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, poduri, <ara+e ED?@ 20@
K K K K K "# KK K 0 Hu!elarea :i a+u!orul pri1ind dez1ol!area al!or per"oane $ez1ol!area :i #on"!ruirea e#;ipelor .;idarea, dire#ionarea :i mo!i1area "u<ordonailor Con"ul!an pen!ru al!e per"oane In"!ruirea :i edu#area al!or per"oane 6dministrare 4#!i1i!i admini"!ra!i1e 6oni!orizarea :i #on!rolul re"ur"elor Re#ru!area, "ele#!area, anga+area :i promo1area anga+ailor

1. !eco"pensarea "uncii
!.(.! ? Recompensarea direct1 !.(.!.! ? 9alariul 7orma de salari3are: 9n regieC 9alariul de ba31: #on3orm CI6C 2nter'alul de salari3are: Minim Q !.(.!." ? 6daosurile la salariu 8 "poruriC 8 premiiC 8 primeC 8 par!i#ipare la pro3i!5 !.(." ? Recompensarea indirect1 Concedii cu plat1: 8 pen!ru perioada #on#ediului de odi;n anga+a!ul <ene3i#iaz de o indemnizaie de #on#ediu, #are nu poa!e 3i mai mi# de#I! "alariul de <az, indemnizaiile :i "porurile #u #ara#!er permanen! #u1eni!e pen!ru perioada re"pe#!i1, indemnizaie #are reprezin! media zilni# a drep!urilor "alariale meniona!e din ul!imele @ luni an!erioare #elei 9n #are e"!e e3e#!ua! #on#ediul mul!ipli#a! #u numrul de zile de #on#ediuC 8 #on#edii medi#ale, de ma!erni!a!e :i de pa!erni!a!e, pen!ru 9ngri+irea #opilului <olna1C 8 #on#edii #u pla! pen!ru 3ormarea pro3e"ionalC Concedii f1r1 plat1: 8 @0 de zile de #on#ediu 3r pla!, a#orda! o "ingur da!, pen!ru preg!irea :i "u"inerea lu#rrii de diplom 9n 9n1mIn!ul "uperiorC 8 #on#ediu 3r pla! pen!ru rezol1area unor "i!uaii per"onaleC 6lte recompense indirecte: 8 Nu e"!e #azul5 Mediu Ma;im

1.# $ondiiile de "unc


!.).! $ 9tatutul an,ajatului: AQB &ermanen! !.)." $ @ocul desf1ur1rii muncii: :an!ier !.). $ Resurse disponibile A B Hemporar

&ag5 L din L

DSC Valdek Impex SRLED#od do#5E 8 FIG4 $% &OSH 8 D 6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, poduri, <ara+e ED?@ 20@ 9paiul disponibil: %otarea material1 8 9cule8unelte8ec*ipamente folosite la nc1rcare$desc1rcare : #ru#ioare, !ran"pale!e, !rgi, rampe, role, rngi, #le:!i, #Irlige, e!#5C 8 %ispo3iti'e folosite la nc1rcare$desc1rcare: di"pozi!i1 pen!ru palei, di"pozi!i1 pen!ru "linguri, di"pozi!i1 pen!ru <ig <ag"uri, di"pozi!i1 pen!ru pa#;e!e de !a<l, di"pozi!i1 pen!ru <u!oaie, di"pozi!i1 pen!ru <alo!uri, di"pozi!i1 pen!ru #on!ainere e!#5C 8 5nelte i materiale pentru cur1enie: lopei, m!uri, !Irn#oape, roa<a, ap mena+erC 8 Mijloace i materiale de s1n1tatea i securitatea muncii : "alope!e, mnu:i, <o#an#i, 1e"!a e!#5C 8 Mijloace i materiale /92: ni"ip, #azmale, "!ing!oare #u pra3, CO2 e!#5C :c*ipamente softAare:Nu e"!e #azul Resurse financiare:Nu e"!e #azul 6lte resurse: Nu e"!e #azul 6ccesul la informaii confideniale: are a##e" la in3ormaiile #on3ideniale Aal!ele de#I! #ele ne#e"are de"3:urrii "ar#inilor po"!uluiB doar #u a#ordul per"onalului re"pon"a<il #u paza :i pro!e#ia in3ormaiilor re"pe#!i1e, "au #on3orm regulamen!elor organizaiei5 !.).( $ 0impul de munc1: 0ipul de norm1: AQB Norm 9n!reag A B Norm redu" &r. ore munc1 8 3i: LC &r. ore munc1 suplimentar1 8 3i: 28J A9n 3un#ie de ne#e"i!iBC 0ipul pro,ramului de lucru: program normalC /ro,ramul de lucru: N:@0 * M:00C /au3e: @0 de minu!e pauz de ma"C Bilele lucr1toare: Luni * VineriC Bilele libere: 8 SIm<! :i $umini#, 8 Sr<!orile legale A :i 2 ianuarie, prima :i a doua zi de &a:!i, mai, prima :i a doua zi de Ru"alii, 4dormirea 6ai#ii $omnului, de#em<rie, prima :i a doua zi de Cr#iun, pre#um :i 2 zile pen!ru 3ie#are din!re #ele dou "r<!ori religioa"e anuale, de#lara!e a"!3el de #ul!ele religioa"e legale, al!ele de#I! #ele #re:!ine, pen!ru per"oanele aparinInd a#e"!oraBC 9n #azul 9n #are anga+a!ul lu#reaz 9n !impul "r<!orilor legale, i "e 1a o3eri #ompen"area #u !imp li<er #ore"punz!or 9n urm!oarele @0 de zile, "au un "por la "alariul de <az #on3orm CC6C 8 C"!oria anga+a!ului * #in#i zileC 8 4l!e zile li<ere #on3orm CC6C Concedii: #on#ediul de odi;n de <az pl!i! e"!e de 2 de zile lu#r!oare, 9n a3ara "r<!orilor legale :i a #elorlal!e zile li<ere pl!i!eC

1.5.5 Contextul muncii% ( - criterii de evaluare)

&ag5 ? din L

DSC Valdek Impex SRLED#od do#5E 8 FIG4 $% &OSH 8 D 6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, poduri, <ara+e ED?@ 20@
/onder e %enumire

&ag5 0 din L

DSC Valdek Impex SRLED#od do#5E 8 FIG4 $% &OSH 8 D 6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, poduri, <ara+e ED?@ 20@
! "< N? @0 2 2 2 0 "! KN K 0 K 0 " K 0 0 < ) NN NK ML MN J0 2@ ? "9 J0 @K @0 @0 @0 0 ! JK 20 0 K 0 0 )! L0 NK KK K0 K0 JK JK @K 2K ) Relaii interpersonale Metode de comunicare Comuni#are 3a 9n 3a Comuni#are prin !ele3on Comuni#are prin "#ri"ori :i memorii Comuni#are prin #on!a#!ul #u al!e per"oane Comuni#are prin 1or<irea 9n pu<li# Comuni#are prin e8mail Relaiile cu alte persoane 6un#a 9n grupe de lu#ru "au e#;ipe Comuni#are #u #lieni, 3urnizori :i in!ermediari ex!erni Coordonarea "au #ondu#erea al!or per"oane Responsabilitatea fa1 de ceilali R"punderea pen!ru e3e#!ele mun#ii :i rezul!a!ele al!or anga+ai R"punderea pen!ru "n!a!ea :i "igurana #elorlali Contactele conflictuale Comuni#are #u per"oane nepl#u!e "au ner1oa"e Comuni#are #u per"oane agre"i1e din pun#! de 1edere 3izi# Fre#1ena "i!uaiilor #on3li#!uale Condiii fi3ice de munc1 @ocaia muncii &roximi!a!ea 3izi# 6ediu in!erior, #on!rola! 6ediu ex!erior, pro!e+a! 6ediu in!erior, ne#on!rola! 6ediu ex!erior, nepro!e+a! 6un#a 9n 1e;i#ule "au e#;ipamen!e de"#operi!e 6un#a 9n 1e;i#ule "au e#;ipamen!e a#operi!e Condiiile de mediu %xpunerea la !empera!uri ex!reme %xpunerea la lumin neade#1a! Spaiul 9ng;e"ui!, poziii nepl#u!e %xpunerea la 3a#!ori #on!aminani %xpunerea la "une!e :i zgomo!e nepl#u!e "au de di"!ragere %xpunerea la 1i<raii ale 9n!regului #orp :;punerea la riscuri %xpunerea la ar"uri, !ie!uri, mu:#!uri "au 9nep!uri minore %xpunerea la lo#uri 9nal!e %xpunerea la #ondiii peri#uloa"e %xpunerea la e#;ipamen!e peri#uloa"e %xpunerea la <oli :i in3e#ii %xpunerea la radiaii /o3iia corporal1 P!ilizarea mIinilor pen!ru mane1rarea, #on!rolul "au "imirea o<ie#!elor, in"!rumen!elor "au <u!oanelor S!a!ul 9n pi#ioare 6er"ul "au alergarea Pr#area pe "#ri, "#;ele "au "!Ilpi 'ngenun#;erea, g;emuirea, aple#area "au !IrIrea 'ndoirea :i r"u#irea #orpului 6i:#ri repe!i!i1e &"!rarea "au re#I:!igarea e#;ili<rului Gederea 4mbr1c1mintea de lucru

&ag5

din L

DSC Valdek Impex SRLED#od do#5E 8 FIG4 $% &OSH 8 D 6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, poduri, <ara+e ED?@ 20@
M0 0 ) 9 K2 JJ J@ L (! K2 K0 @K 2K ") 2K ( KK 2 P!ilizarea e#;ipamen!elor o<i:nui!e de pro!e#ie :i "iguran P!ilizarea e#;ipamen!elor "pe#iale de pro!e#ie :i "iguran Caracteristici structurale ale postului 2mpactul po3iiei postului Fre#1ena lurii de#iziilor Li<er!a!ea lurii de#iziilor Impa#!ul lurii de#iziilor a"upra #olegilor :i rezul!a!elor organizaiei .ra1i!a!ea #on"e#inelor erorilor Rutina 'ersus pro'oc1rile postului S!ru#!urarea mun#ii Sar#ini repe!i!i1e %xa#!i!a!e :i a#ura!ee .radul de au!oma!izare a a#!i1i!ilor Competiia Compe!i!i1i!a!ea Ritmul i pro,ramarea acti'it1ilor &re"iunea !impului Ri!mul de!ermina! de 1i!eza e#;ipamen!elor

1.5.6 - Efortul depus ( - criterii de evaluare)


/onder e @M 2J

%enumire %3or!ul 3izi# %3or!ul p"i;i# :i men!al

!.).. $ /re,1tirea i perfecionarea personalului n cadrul or,ani3aiei 4nga+a!ul 1a <ene3i#ia de #ur"uri periodi#e :i neperiodi#e de preg!ire 9n domenii #onexe a#!i1i!ii, #um ar 3i #ur"uri de a"igurarea #ali!ii, #ur"uri pri1ind nou!ile 9n domeniu, #ur"uri di1er"e de "pe#ializare, #ur"uri de "n!a!ea :i "e#uri!a!ea mun#ii ANSS6B, pro!e#ia mediului, pre1enirea :i "!ingerea in#endiilor A&SIB e!#5 4nga+a!ul are o<ligaia de a par!i#ipa la !oa!e #ur"urile, "!agiile :i al!e 3orme de preg!ire :i per3e#ionare ne#e"are po"!ului, organiza!e "au #eru!e de organizaie5 !.).= $ 9istemul de promo'are /osturile n care poate a'ansa an,ajatul din postul actual: mun#i!or #ali3i#a! Criteriile de promo'are: #ur" de #ali3i#are

1.& !elaiile cu celelalte posturi( - criterii de evaluare)


!.<.! $ &i'elul de super'i3are: AQB 6inim A B 6ediu :;plicaii: nu are 9n "u<ordine ali anga+aiC !.<." $ /osturi subordonate ierar*ic: Nu e"!e #azul5 !.<. $ /osturi subordonate funcional: Nu e"!e #azul5 &ag5 2 din L A B 6axim

DSC Valdek Impex SRLED#od do#5E 8 FIG4 $% &OSH 8 D 6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, poduri, <ara+e ED?@ 20@ !.<.( $ /osturi superioare ierar*ic: _____________________________________________ !.<.) $ Relaii de cooperare: di1er:i mun#i!ori, opera!ori, lu#r!ori e!#5

1.' Stilul de "unc ( - criterii de evaluare)


/onder e N0 N0 MJ M@ M@ M2 M2 K? KL KN KM K@ K@ K2 JK 2@ %enumire Cooperare Re"pe#!area o<ligaiilor 4u!o8#on!rol 4!enie la de!alii Rezi"!ena la "!re" 4dap!a<ili!a!e / Flexi<ili!a!e .ri+a pen!ru al!e per"oane In!egri!a!e Independen .Indire anali!i# Realizare / %3or! Ino1are Orien!are "o#ial Iniia!i1 &er"e1eren Condu#ere

1.( )alorile i nevoile ataate "uncii ( - criterii de evaluare)


/onder e "! 2K M !) 22 2 2 "( JN ? M 2 (9 NL K@ M )= K? K? KM (< K? KM K0 @L %enumire Reali3area Realizarea P!ilizarea a<ili!ilor 2ndependena 4u!onomie Crea!i1i!a!ea Re"pon"a<ili!a!ea Recunoaterea 41an"area Re#unoa:!ere S!a!u!ul "o#ial 4u!ori!a!e Relaionarea Valorile morale Colegii Ser1i#iul "o#ial Oferirea de asisten1 Super1izare pri1ind Relaiile Pmane Super1izare !e;ni# &oli!i#ile :i &ra#!i#ile Organizaiei Condiii de munc1 4#!i1i!a!ea Sigurana lo#ului de mun# Independena Re#ompen"area

&ag5 @ din L

DSC Valdek Impex SRLED#od do#5E 8 FIG4 $% &OSH 8 D 6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, poduri, <ara+e ED?@ 20@
@L @J Condiiile de mun# Varie!a!ea

2 Specificaiile (cerinele) postului


2.1 Studii
".!.! ? /re,1tirea profesional1 de specialitate +//9 ? 9C/-: Nu e"!e #azul ".!." $ 9tudii superioare: #on3orm legi"laiei 9n 1igoare, nu "un! ne#e"areC ".!. $ 9tudii medii 8 postliceale: #on3orm legi"laiei 9n 1igoare, nu "un! ne#e"areC ".!.( $ 9tudii ,enerale: :#oala generalC ".!.) $ 6lte studii, cursuri i speciali31ri: Nu e"!e #azul

2.2 $unotine ( - criterii de evaluare)


/onder e JM JM J@ @L @@ @@ @2 2? 2 2 0 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %enumire Inginerie :i !e;nologie 6e#ani# Hran"por!uri Fizi# 6a!ema!i# &rodu#ie :i pro#e"are Con"!ru#ii Lim<a romana Comuni#aii :i media Sigurana :i Se#uri!a!ea &u<li# C;imie .eogra3ie Hele#omuni#aii Se#re!aria! Cal#ula!oare :i ele#!roni# %#onomie :i #on!a<ili!a!e %du#aie :i Hraining Legi"laie :i .u1ernare &"i;ologie So#iologie :i 4n!ropologie 4dmini"!raie :i 6anagemen! 7iologie Ser1i#ii per"onale :i orien!a!e #!re #lieni $e"ign 4r! :i Cul!ur &rodu#ie alimen!ar Lim<i "!rine I"!orie :i 4r;eologie 6edi#in Re"ur"e umane Filozo3ie :i Heologie VInzri :i 6arke!ing Herapie :i Con"iliere

2.3 Aptitudini ( - criterii de evaluare)

&ag5 J din L

DSC Valdek Impex SRLED#od do#5E 8 FIG4 $% &OSH 8 D 6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, poduri, <ara+e ED?@ 20@
/onder e %enumire

&ag5 K din L

DSC Valdek Impex SRLED#od do#5E 8 FIG4 $% &OSH 8 D 6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, poduri, <ara+e ED?@ 20@
"" K0 JM J2 @L M 2 L J J 0 != L < 2 J 0 0 ) 2 J J 0 0 0 = 2 2 ". KJ KJ J2 2? 2K 2 2 ? M 2 0 6ptitudini de ba31 'nelegerea !ex!elor #i!i!e 4"#ul!are a#!i1 S#riere 6a!ema!i# 6oni!orizare Vor<ire S!ra!egii de 9n1are 'n1are a#!i1 G!iin .Indire #ri!i# 6ptitudini de re3ol'are a problemelor comple;e Rezol1area pro<lemelor #omplexe 6ptitudini de mana,ement al resurselor 6anagemen!ul !impului 6anagemen!ul re"ur"elor ma!eriale 6anagemen!ul re"ur"elor 3inan#iare 6anagemen!ul re"ur"elor umane 6ptitudini sociale Coordonare In"!ruire Sen"i<ili!a!e "o#ial Nego#iere &er"ua"iune Orien!are "pre "er1i#ii 6ptitudini sistemice 4naliza :i luarea de#iziilor %1aluarea "i"!emelor 4naliza "i"!emelor 6ptitudini te*nice Sele#!area e#;ipamen!elor In"!alare Operare :i #on!rol 'n!reinerea e#;ipamen!elor Reparaii 6oni!orizarea operaiunilor $e"ign !e;nologi# 4naliza #on!rolului #ali!ii 4naliza operaiunilor Rezol1area pro<lemelor &rogramare

2. A*iliti ( - criterii de evaluare)


/onder e ") M0 KK K0 J0 @K @0 %enumire 6bilit1i co,niti'e 'nelegerea 1er<al 'nelegerea !ex!ele "#ri"e Organizarea in3ormaiilor Capa#i!a!ea de #la"i3i#are 6emorarea 4naliza dedu#!i1

&ag5 M din L

DSC Valdek Impex SRLED#od do#5E 8 FIG4 $% &OSH 8 D 6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, poduri, <ara+e ED?@ 20@
@0 @0 @0 2K 2K 20 K K K K 0 0 0 K 0 (! MK MK K0 J0 J0 @K @0 @0 0 "! K0 J0 @0 2K 20 K 0 0 0 !. J0 @K 2K 2K 20 K K 0 0 K 0 0 Orien!area 9n "paiu Vizualizarea imaginar %xpre"i1i!a!ea "#ri" &ro#e"area numerelor Iden!i3i#area pro<lemelor 4!enia "ele#!i1 4naliza indu#!i1 %xpre"i1i!a!ea 1er<al Vi!eza de #omparare 'mprirea !impului Capa#i!a!ea de #on#luzionare 4naliza ma!ema!i# Vi!eza de #on#luzionare Fluena ideilor Originali!a!ea 6bilit1i fi3ice Flexi<ili!a!ea ex!en"iilor Fora "!a!i# Rezi"!ena !run#;iului #orporal Fora explozi1 Coordonarea 9n!regului #orp %#;ili<rul 9n!regului #orp Fora dinami# Vigoarea Flexi<ili!a!ea dinami# 6bilit1i psi*omotorii $ex!eri!a!ea manual Coordonarea "imul!an a mai mul!or mem<re &re#izia #on!rolului Vi!eza 9n#;eie!urilor :i dege!elor Vi!eza de mi:#are a mem<relor Sigurana <raelor Himpul de rea#ie .radul de #on!rol Rea#ia de orien!are 6bilit1i sen3oriale &er#epia adIn#imii Vederea de aproape Vederea peri3eri# Re#unoa:!erea 1or<irii unei per"oane Vederea la di"!an 4!enia audi!i1 Sen"i<ili!a!ea auzului Sen"i<ili!a!ea la lumina or<i!oare $i3erenierea 1izual a #ulorilor Clari!a!ea 1or<irii Vederea de noap!e Lo#alizarea "une!elor

2.# +,periena
".).! $ :;periena n munc1: #el puin un an ".)." $ :;periena n specialitate: #el puin un an &ag5 N din L

DSC Valdek Impex SRLED#od do#5E 8 FIG4 $% &OSH 8 D 6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, poduri, <ara+e ED?@ 20@

3 Dispoziii finale atribuii conexe


@5 5 @5 52 @5 5@ @5 5J @5 5K @5 5M 8 Re"pe#! pre1ederile Regulamen!ului in!ern, a legi"laiei 9n domeniu, pro#edurile de lu#ru, pre#um :i #elelal!e reguli :i regulamen!e exi"!en!e 9n uni!a!e, di"poziii, de#izii, #ir#ulare :i ;o!rIri ale Condu#eriiC 8 Re"pe#! a!ri<uiile "!a<ili!e 9n prezen!a 3i: a po"!ului pre#um :i al!e "ar#ini "!a<ili!e de #ondu#!orii ierar;i# "uperioriC 8 'n"u:e:!e #uno:!inele ne#e"are 9ndeplinirii "ar#inilor de "er1i#iu pre#um :i a legilor, regulamen!elor, in"!ru#iunilor :i ordinelor re3eri!oare la "ar#inile de "er1i#iuC 8 'n #azul unor "i!uaii de ex#epie #e impun rezol1area opera!i1 a al!or "i!uaii "au pro<leme i1i!e, 1a r"punde a#e"!or #erine in#lu"i1 9n zilele nelu#r!oare, prin prelungirea programului de mun#a "p!mInal, la "oli#i!area #ondu#eriiC $ Respect1 confidenialitatea informaiilor obinute cu oca3ia e;ercit1rii atribuiilor i sarcinilor de ser'iciu atDt n timpul derul1rii C2M cDt i pe o perioad1 de ) ani dup1 ncetarea raportului contractualE 8 R"punde de de!eriorarea apara!elor, e#;ipamen!elor din do!are :i a #elor #u #are are in!era#iuni5

! Nerespectarea atribuiilor din prezenta fi atrage sanciuni disciplinare n limitele prevzute de Codul muncii i contractul colectiv de munc, rspunderea civil/patrimonial sau penal dup caz &rezen!a 3i: a po"!ului 3a#e par!e in!egran! din C5I565 "emna! 9n!re "alaria! :i #ondu#ere5

'n!o#mi! __________ Numele :i prenumele: &(l )a!alin -al("z ./0ng/12r __________________________ _ Fun#ia: Con"ilier +uridi#,

4pro<a! __________ Numele :i prenumele:

Lua! la #uno:!in __________ Numele :i prenumele:

Ing5 -alm(g/i %ugen ________________________ _________________________ _ _ Fun#ia: Fun#ia: 6un#i!or ne#ali3i#a! la 9n!reinerea de drumuri, :o"ele, Re3eren! re"ur"e umane $ire#!or .eneral poduri, <ara+e __________________________ ________________________ _________________________ _ _ _ Semn!ura Semn!ura Semn!ura __________________________ ________________________ _________________________ _ _ _

&ag5 L din L