Sunteți pe pagina 1din 10

REGISTRUL DE COORDONARE

Santier: ...................................... Adresa: .................................................................... Antreprenor general: SC BAU BAU SRL

BUCURESTI - 2010
Registrul de coordonare (Conform H.G. nr.300/2006, art.37, !t.a "#$

A. Numele i adresele antreprenorilor, subantreprenorilor i data interveniei


fiecruia pe antier.

B. Lista cu efectivul lucrtorilor pe antier i durata prevzut pentru efectuarea


lucrrilor.

C.

venimentele importante care trebuie luate !n considerare la realizarea proiectului, respectiv a lucrrilor, constatrile i deciziile adoptate .

". #bservaiile, informaiile i propunerile privind securitatea i sntatea !n munc


aduse la cunotin beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe antier i eventualele rspunsuri ale acestora.

. #bservaiile i propunerile antreprenorilor i subantreprenorilor privind


securitatea i sntatea !n munc.

$. Abaterile de la prevederile planului de securitate i sntate .

%. Rapoartele vizitelor de control pe antier i ale !ntrunirilor, dispoziiile care


trebuie transmise.

&. 'ncidente i accidente care au avut loc.

#B( R)A*''

Cuprins+
,. 'nformatii generale - Lo%at!a &ant!'r( (! - B'n'f!%!ar( (%rar!! (n(m' &! a)r'&a$ - *ata !n%'+'r!! (%rar! or - *(rata '&t!mat!,a a (%rar! or +' &ant!'r - -(mar( '&t!mat!, )' (%rator! %ar' (%r'a.a &!m( tan +' &ant!'r - Ant'+r'nor (n(m' &! a)r'&a$ -. Repartizarea e.ecutiei lucrarilor /conform contract0 - Cat'/or!a (%rar!! - *'n(m!r' ant'+r'nor - *ata !nt'r,'nt!'! !n &ant!'r 1. Lista cu efectivul lucratorilor pe santier - *'n(m!r' ant'+r'nor - *(rata +r',a.(ta +t. 'f'%t(ar'a (%rar! or - -(mar )' (%rator! 2. venimentele importante care trebuie luate in considerare la realizarea lucrarilor, constatarile si deciziile adoptate - *'&%r!'r'a +' &%(rt a ','n!m'nt( (! - 0ro%'&( ,'r1a )' !n&+'%t!' !n %ar' &-a %on&'mnat ','n!m'nt( , %on&tar! ' &! )'%!.!' - 0ro%'&( ,'r1a )' !n&+'%t!' !n %ar' &-a %on&'mnat mo)( )' r'.o ,ar' a )'%!.!! or 3. #bservatiile, informatiile si propunerile privind securitatea si sanatatea in munca aduse la cunostiinta beneficiarului, managerului de pro4ect sau celor care intervin pe santier si eventualele raspunsuri ale acestora - *o%(m'nt( %ar' %ont!n' o1&'r,at!!, !nformat!!, +ro+(n'r! +r!,!n) SS2 - Em!t'nt - *ata tran&m!t'r!! a 1'n'f!%!ar, mana/'r( )' +ro3'%t - 0'r&oana %ar' a tran&m!& )o%(m'nt' ' (1$ - *o%(m'nt( +r!n %ar' &-a tran&m!& ra&+(n&( 5. Abaterea de la prevederile planului de securitate si sanatate - *'&%r!'r'a +' &%(rt a ','n!m'nt( (! - 0ro%'&( ,'r1a )' !n&+'%t!' !n %ar' &-a %on&'mnat ','n!m'nt( , %on&tar! ' &! )'%!.!' - 0ro%'&( ,'r1a )' !n&+'%t!' !n %ar' &-a %on&'mnat mo)( )' r'.o ,ar' a )'%!.!! or 6. Rapoartele vizitelor pe santier si ale intrunirilor si dispozitiilor ce trebuie transmise - I)'nt!f!%ar'a )o%(m'nt( (! 'm!& (04 !n&+'%t!', +roto%o , )!&+o.!t!', 't%.$ - *ata 'm!t'r!! - 51&'r,at!!

- // -

Elaborat,

S-ar putea să vă placă și