Sunteți pe pagina 1din 4

APROBAT

ADMINISTRATOR

TEMATICA INSTRUIRII INTRODUCTIV GENERALE


DULGHER
Problemele ce se expun in cadrul Instruirii introductiv - generale sunt :
1) Legislatia de securitate si sanatate in munca.
a)Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006:
- Dispozitii generale ;
- Domeniul de aplicare ;
- Obligatiile angajatorului;
- Obligatiile lucratorilor ;
- Accidente de munca si boli profesionale;
- Raspundere juridica.
b)HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 319/2006:
- Organizarea activitatii de prevenire si protectie;
- Planul de prevenire si protectie;
- Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si
sanatatii in munca.
2) Consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in
munca.
- Accidente de munca si imbolnaviri profesionale;
- Avari tehnice ;
- Sanctiuni contraventionale sau penale.
3) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii. Masuri de
prevenire si protectie;
4) Masuri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea
lucratorilor.
5) Regulamentul intern.
Prezenta instruire se desfasoara pe parcursul a 8 ore (4 ore cu pauza dupa fiecare ora , urmat de 3
ore studiu individual de aprofundare a cunostintelor si 1 ora testarea cunostintelor acumulate).

APROBAT
ADMINISTRATOR

TEMATICA INSTRUIRII LA LOCUL DE MUNCA


DULGHER
Problemele ce se expun in cadrul instruirii la locul de munca sunt:
1

1) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca. Masuri


de prevenire si protectie
2) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca.
3) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatea
specifica locului de munca:
- HOTRRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinele minime pentru
semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de munca
- HOTRRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinele minime de securitate
i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de
protecie la locul de munca
- HOTRRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinele minime de securitate
i sntate pentru locul de munca
- HOTRRE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinele minime de securitate
i sntate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
- HOTRRE nr. 300 din 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate
pentru santierele temporare sau mobile
4) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor, stingerea
incendiilor si
evacuarea lucratorilor.
5) Demonstratii practice privind activitatea desfasurata si exercitii practice privind
utilizarea echipamentelor individuale de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie,
evacuare si prim ajutor.
Prezenta instruire se desfasoara pe parcursul a 8 ore (4 ore cu pauza dupa fiecare ora, urmat de 3
ore studiu individual de aprofundare a cunostintelor si 1 ora testarea cunostintelor acumulate)

APROBAT
ADMINISTRATOR

TEMATICA INSTRUIRII PERIODICE A LUCRATORILOR


DULGHER
Perioada
Continutul documentelor de instruire ssm
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM; HG
I
1425/2006 art. 74 100;
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca .
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de
munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1048/2006, HG
1091/2006, HG 1146/2006 , HG 300/2006 extrase.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor ,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM; HG
II
1425/2006 art. 14 19;
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca .
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de
munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1048/2006, HG
1091/2006, HG 1146/2006, HG 300/2006 extrase.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM; HG
III
1425/2006 art. 74 82;
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca .
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de
munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1048/2006, HG
1091/2006, HG 1146/2006,HG 300/2006 extrase.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
Test de verificare a cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
TRIMESTRUL 1) Legea 319/2006 art. 22, 23 (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM; HG
IV
1425/2006 art. 14 19;
2) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de
munca .
3) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de
munca si activitatii desfasurate.
4) Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind
activitatea specifica locului de munca: HG 971/2006, HG 1048/2006, HG
1091/2006, HG 1146/2006, HG 300/2006 extrase.
5) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
3