Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. INTER DESIGN CONSTRUCT SERVICES S.R.L.

Sediu: Bucureşti, sector 1, str.Biharia, nr.67-77, corp I, parter, cam.22


Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J40/12172/2007
Cod Unic de Înregistrare 20958025
N.I. …………/……………………….

RAPORT PREZENTAT DE ANGAJATOR REPREZENTANTILOR


LUCRATORILOR CU RASPUNDERI SPECIFICE IN DOMENIUL
SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
(conform art.57, al.’(5) si art.69, al.(1) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, aprobate prin
HG nr.1425/2006, actualizata)

PENTRU ANUL 2018

1. Activitatea de securitate si sănătate în muncă in anul 2018, s-a desfăşurat


în conformitate cu cerinţele legale, cuprinse in legea nr.319/2006 a
securitatii si sanatatii in munca, in Normele Metodologice de aplicare a
legii nr.319/2006, aprobate prin HG nr.1425/2006, actualizată, precum si
in alte acte legislative aplicabile.

2. S-a stabilit politica societăţii în ce priveşte securitatea si sănătatea în


muncă pentru anul 2018.

3. S-a urmarit monitorizarea riscurilor de securitate si sanatate in munca


identificate pentru locurile de munca si categoriile de personal existente
in unitate, precum si a altor riscuri de securitate si sanatate in munca
nou aparute in cadrul societatii.

4. A fost permanent in atentie planul de prevenire si protectie aferent


evaluarii, in vederea realizarii masurilor dispuse.

5. In functie de necesitati s-au stabilit punctual si alte masuri locale


suplimentare necesare.

6. S-a avut in vedere dotarea cu echipamente de muncă, echipamente de


protecţie colectivă, echipamente individuale de protecţie
corespunzătoare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
si in functie de riscurile identificate in cadrul societatii.

1
7. S-au stabilit măsurile de prim ajutor, de prevenire si stingere a incendiilor
si evacuarea lucrătorilor.

8. Au fost realizate controale medicale atât la angajare cât si periodic pentru


toţi lucrătorii.

9. Au fost realizate controale medicale psihologice pentru categoriile de


personal pentru care legislatia de securitate si sanatate in munca
precizeaza acest lucru.

10. Nu s-au semnalat cazuri de îmbolnăviri profesionale sau situatii de


reconversii profesionale.

11. Nu s-au înregistrat accidente de muncă.

12. Societatea are încheiat contract de prestări servicii în domeniul


securităţii şi sănătăţii în muncă şi situaţii de urgenţă cu serviciu extern de
prevenire si protectie care isi indeplineste atribuţiile stabilite.

13. Planul de prevenire si protectie pentru anul 2019 va cuprinde măsuri de


natură organizatorică, tehnice, sanitare si de altă natură, având ca scop
cresterea eficientei activităţii desfăşurate sub toate aspectele.

Data:………………… Angajator,
……………………………….

Avizat
Reprezentantii salariatiilor

1. …………………………………

2. …………………………………