Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Economic Ion Ghica

Braila, Str. D. Bolintineanu 16


Compartimentul SSM
Aprobat in sedinta
CSSM din 1 septembrie 2009
Director, Prof. Puia Andrei

TEMATICA DE INSTRUIRE
PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA
PENTRU PERSONALUL NEDIDACTIC

Nr.
Luna Tematica - Legislatie Documentare - Evaluare
Crt .
1 Septembrie -Cerinte minime de SSM pentru utilizarea in munca de catre
2009 lucratori a EM, conform HG 1146/2006
-Instructiuni proprii specifice locului de munca
-Consultarea si participarea lucratorilor; instruirea lucratorilor;
informarea lucratorilor; art. 16 21, Legea 319/2006
-Instruirea lucratorilor in domeniul SSM, cap. V, art. 74 99,
HG 1425/2006
-Masuri de prim ajutor in traumatisme osteo-articulare
-Aplicatii practice la locul de munca
-Evaluare:Testare anuala

2 Octombrie -Cerinte minime de ssm referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile


2009 generate de agenti fizici (zgomot) HG 493/2006
-Instructiuni proprii specifice locului de munca
-Masuri de prim ajutor in caz de intoxicatii cu CO,medicamente, ciuperci,
substante caustice
-Evaluare: Aplicatii practice la locul de munca

3 Noiembrie -Cerinte minime de utilizare a echipamentelor cu ecran de vizualizare


2009 HG 1028 / 2006
-Instructiuni proprii specifice locului de munca
-Masuri de prim ajutor privind resuscitarea cardio-respiratorie
-Evaluare: Aplicatii practice la locul de munca

4 Decembrie -Cerinte minime privind expunerea lucratorilor la riscuri generate


2009 de vibratii HG 2876/2006
-Instructiuni proprii specifice locului de munca
-Masuri de prim ajutor in caz de obstructie a cailor aeriene superioare
-Evaluare: Aplicatii practice la locul de munca

5 Ianuarie -Instruirea lucratorilor in domeniul SSM HG 1425/2006 ,


2010 cap.V, art. 74 99
-Instructiuni proprii specifice locului de munca
-Drepturi si obligatii conform ROI
-Masuri de prim ajutor privind dezobstructia cailor aeriene superioare
- Evaluare: Aplicatii practice la locul de munca
6 Februarie -Obligatiile lucratorilor: cap. IV, art. 22 23, Legea 319/2006
2010 -Instructiuni proprii specifice locului de munca
-Organizarea timpului de munca conform ROI

Coordonator program de instruire SSM,


Inspector de specialitate protectia muncii: Prof. ec. Bitca Tudorita
Colegiul Economic Ion Ghica
Braila, Str. D. Bolintineanu 16
Compartimentul SSM
-Masuri de prim ajutor in caz de arsuri
- Evaluare: Aplicatii practice la locul de munca
7 Martie Cerinte minime de SSM pentru manipularea manuala a maselor
2010 conform HG 1051/2006
-Instructiuni proprii specifice locului de munca
-Protectia si igiena la locul de munca conform ROI
-Masuri de prim ajutor in caz de hemostaza
-Aplicatii practice la locul de munca
-Evaluare: Testare periodica
8 Aprilie -Accidente de munca, cap. V, art. 30 32, Legea 319/2006
2010 -Cerinte minime pentru imbunatatirea securitatii si protectiei sanatatii
lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferei
explozive conform HG 1058/2006
-Bolile profesionale, art. 33 34, Legea 319/2006
-Instructiuni proprii specifice locului de munca
-Raspundere disciplinara conform ROI
-Masuri de prim ajutor in caz de hemoragie
- Evaluare: Aplicatii practice la locul de munca
9 Mai -Cerinte minime de SSM pentru utilizarea de catre lucratori a
2010 echipamentelor de protectie la locul de munca, HG 1048/2006, art. 1 23,
anexele: 1; 2; 3
-Instructiuni proprii specifice locului de munca
-Respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei
forme de incalcare a demnitatii
-Masuri de prim ajutor :Protocoale de interventie ; prim - ajutor
de baza
- Evaluare: Aplicatii practice la locul de munca
10 Iunie -Cerinte minime de SSM pentru locul de munca, HG 1091/2006,
2010 art. 1 16, anexele: 1; 2
-Respectarea programului de munca conform ROI
-Instructiuni proprii specifice locului de munca
-Masuri de prim ajutor in caz de intoxicatie cu fum
-Evaluare: Aplicatii practice la locul de munca
11 Iulie -Legea 319/2006 a SSM, cap. I, II, III, art. 1 21
2010 -HG 1425/2006, cap. I, II, III, art. 1 46
-Instructiuni proprii specifice locului de munca
-Masuri de prim ajutor in caz de traumatisme ale partilor moi
-Evaluare: Aplicatii practice la locul de munca
12 August -Obligatiile lucratorilor, art. 22 23, Legea 319/2006
2010 -Cerinte minime pentru semnalizarea de SSM la locul de munca,
HG 971/2006,cap. I,II, III, Anexa 1 9
-Instructiuni proprii specifice locului de munca
-Masuri de prim ajutor in caz de electrocutare
-Evaluare: Aplicatii practice la locul de munca

NOTA: Tematica orientativa se adapteaza si se completeaza pe parcursul anului scolar, de catre cei care executa
instruirea, cu concluziile si invatamintele rezultate din:
a) controalele efectuate de organele ierarhice privind respectarea normelor si a sarcinilor stabilite ;
b) incendiile si evenimentele produse in sectoare de activitate similare;
c) alte probleme considerate necesare de director.

Presedinte CSSM, Dir. adj. Prof.ec Zafiu Doinita

Coordonator program de instruire SSM,


Inspector de specialitate protectia muncii: Prof. ec. Bitca Tudorita

S-ar putea să vă placă și