Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICA

PRIVIND INSTRUIREA SALARIATIILOR IN DOMENIUL


SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA
2015
I. INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL:
1. Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca
2. HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca
3. HG 1391/2006 Regulamentul privind circulaia pe drumurile publice
4. Regulamentul de ordine interioara Atribuii de SSM
II. INSTRUCTAJUL LA LOCUL DE MUNCA:
1.
HG 1146/2006 Privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
2.
HG 1051/2006 Privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special afectiuni
dorsolombare
3.
HG 1048/2006 Privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale a protectie la locul de munca
4.
H.G. 537/2004 - Privind protectia maternitatii
5.
HG 1091/2006 Privind cerine minie de securitate i sntate n munc pentru locul de
munc
6.
Instruciuni proprii de SSM
7.
Plan de prevenire si protectie
8.
Primul ajutor la locul de munca
III. INSTRUCTAJUL PERIODIC:
Nr. crt.

1.
2.
3.
4.
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

LUCRATOR IN LABORATORUL DE COFETARIE-PATISERIE


Normele de protectie a muncii prelucrate
Perioada
Instructiuni proprii de securitate a muncii Cap. II; IV
Trimestrul I
Instructiuni proprii de securitate a muncii Cap. III; VI
Trimestrul II
Instructiuni proprii de securitate a muncii Cap. I; V
Trimestrul III
Instructiuni proprii de securitate a muncii Cap. VII; VIII
Trimestrul IV
PERSONAL CURATENIE
Tematica
Legea 319/2006 art. 22, 23. IP-SSM
OUG 96/2003
Accidente determinate de curentul electric
HG 1048/2006 art. 3 21
Primul ajutor Urgente medicale determinate de expunerea la caldura
HG 1146/2006 art. 1 10, anexa 1, 2
Primul ajutor - plagi
HG 971/2006 art. 1 11, anexele 1 9
HG 1051/2006 art. 1 15, anexele 1, 2
Primul ajutor - Hemoragii

Perioada
Trimestrul I
Trimestrul II
Trimestrul III
Trimestrul IV
Conductorul unitii: