Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. DISAN EXPERT S.R.L.

J13/1736/2003
RO 15469553
CONSTANTA
Aprob
Administrator
Presedinte al Comitetului
de Securitate si Sanatate in Munca
Economist
Simboteanu Victor

PROGRAM
DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
PE ANUL 2017

1. Instruirea CSSM cu prevederile legislatiei in vigoare pe linie de SSM, a instructiunilor proprii de


securitate si sanatate in munca specifice societatii, pentru toate locurile de munca, a evaluarii de riscuri
si planului de prevenire si protectie, discutarea acordarii EIP si a Regulamentului intern.
Termen: 31.01.2017
Raspund: membrii CSSM

2. Executarea periodica a instruirii de S.S.M. in toate compartimentele de lucru si a instruirii


introductiv -generale pentru persoanele nou angajate.
Termen: conform deciziei aprobate
Raspund: administrator, ing. Caprar Simion, ing. Vinca Valentin

3. Verificarea anuala a personalului societatii cu privire la insusirea instructiunilor de securitate si


sanatate in munca.
Termen: 20.12.2016
Raspunde: administrator.

4. Efectuarea controlului medical periodic si a analizelor medicale de catre toti angajatii societatii.
Termen: conform legislatiei si programarii cu cabinetul medical.
Raspund: inspector personal, reprezentantul societatii de medicina muncii

5. Verificarea tehnica a tuturor mijloacelor auto, utilajelor, echipamentelor tehnice si sculelor electrice
si de mana, cu privire la gradul de protectie pentru evitarea producerii de accidente, pe baza unui plan
de mentenanta.
Termen: conform programului de mentenanta si obligatoriu trimestrial
(ultima saptamana).
Raspunde: administrator.

6. Verificarea rezistentei de izolatie a prizelor de pamant la imobile in constructie.


Termen: anual
Raspunde: administrator.
7. Urmarirea acordarii materialelor igienico-sanitare si a alimentatiei de protectie personalului
societatii si obtinerea avizului medicului de medicina muncii la acordare.
Termen: anual
Raspunde: administrator.

8. Controlul utilizarii echipamentului individual de protectie si de lucru.


Termen: zilnic
Raspund: administrator si sefi punct lucru.

9. Completarea truselor sanitare de prim-ajutor.


Termen: anual
Raspunde: administrator.

Intocmit
Secretarul Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca
Inginer
Caprar Simion