Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. ALEVA MANAGEMENT S.R.L.

Mun. Constanta
Nr. 12 din 10.04.2019

Aprobat
ADMINISTRATOR,
Georgiana IFTIME.

ORGANIZAREA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR


la locul de munca :
Punct de lucru –str. Stefan cel Mare, nr. 18, mun. Constanta

I. PREVENIREA INCENDIILOR
1. MATERIALE COMBUSTIBILE SI INFLAMABILE
a. produse finite din lemn: mobilier
b. lacuri si vopseluri: NU
c. solventi: NU
d. hartie: DA

2. SURSE DE APRINDERE POSIBILE


a. de natura electrica: instalatie ventilatie;
b. termice: DA
c. foc deschis: NU;
d. fumatul in locuri nepermise;

3. ECHIPAMENTE SI MIJLOACE
a. motoare si corpuri electrice: DA;
b. instalatii de uscare: NU
c. sistem de ventilatie: DA
d. scule si dispozitive: NU

4. MASURI GENERALE
a. Este interzis:
- executarea sau modificarea constructiilor sau instalatiilor fara documentatia tehnica si
utilizarea instalatiilor, utilajelor si aparatelor de incalzit, iluminat si forta defecte sau cu
improvizatii;
- folosirea focului deschis si fumatul in locuri nepermise (cu pericol de incendiu sau explozie);
- parasirea locului de munca fara aprobarea organului superior sau lasarea in functiune fara
supravegherea instalatiei, utilajului sau masinii, agregatului si aparatelor la care sau cu care
se lucreaza;
- prezentarea la lucru a persoanelor sub influenta bauturilor alcoolice in unitate;
- depozitarea sau manipularea materialelor si substantelor inflamabile sau explozive in locuri
nepermise sau impreuna cu alte materiale care pot da nastere la incendii sau explozii;
- blocarea cailor de acces sau evacuare a persoanelor sau bunurilor si accesul la mijloacele
de interventie la incendii;
- folosirea mijloacelor si materialelor de interventie la incendii in alte scopuri,
descompletarea sau deteriorarea acestora;
La terminarea lucrului se va executa:
- oprirea tuturor masinilor, utilajelor, agregatelor si aparatelor si scoaterea de sub tensiune a
acestora;
- deconectarea instalatiei electrice de iluminat si punerea in functiune a iluminatului de
siguranta, unde exista;
- curatirea utilajelor, masinilor, agregatelor, aparatelor si a locului de munca cu evacuarea
deseurilor, gunoiului si ambalajelor la locurile stabile;
- asigurarea inchiderii incaperilor si predarea cheilor.

5. MASURI SPECIFICE:

a) In sali si pe caile de acces se va pastra in permanenta curatenia;


b) In sali se interzice folosirea de substante toxice, corozive sau inflamabile;
c) La sesizarea mirosului de ars, se intrerupe activitatea si se anunta electricianul pentru
remedierea defectiunii;
d) Fumatul este interzis in incinta societatii, cu exceptia locului pentru fumat marcate si dotate
corespunzator.
e) Reziduurile de orice fel se vor evacua, la terminarea activitatii, la pubelele corespunzatoare.
f) Mijloacele de prima interventie la incendiu se vor pastra in perfecta stare de functionare.

II. ORGANIZAREA INTERVENTIEI

1. MIJLOACE DE ALARMARE, ALERTARE:


a. telefon: mobil
b. buton de alarmare: DA
c. sonerie: NU
2. MIJLOACE SI DISPOZITIVE DE LIMITARE SI STINGERE: DA

3. MIJLOACE DE PROTECTIE A SALARIATILOR: NU

4. ASIGURA INTERVENTIA:
a. Intrerupe curentul electric si instalatia de ventilatie: Catalin Ene;
b. Alarmeaza personalul din apropiere si conducatorul locului de munca (strigat, telefon):
-lucratorul care sesizeaza incendiul;
a. Actioneaza cu stingatorul: lucratorul care sesizeaza incendiul;
b. Actioneaza cu alte mijloace ca: Apa;
c. Conduce actiunile de stingere si alarmeaza, dupa caz, Inspectoratul Situatiilor de
Urgenta la telefon 112: seful locului de munca.
5. EVACUARE DE BUNURI:
a. conduce evacuarea: Catalin Ene;
b. evacueaza persoanele si materialele: Catalin Ene si Georgiana Iftime.
c. utilizeaza mijloacele mecanizate pentru evacuare: NU;
d. locul de evacuare: in fata unitatii, pe trotuar, la o distanta sigura.

Intocmit,
Cadru tehnic PSI
Ec. Andrada-Roxana IONESCU