Sunteți pe pagina 1din 52

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE SI Nr.

Pagini
S.C. REAGENT CHEMISTRY S.R.L. SECURITATE IN MUNCA PRIVIND 3
MANIPULAREA PULBERILOR
COD DOCUMENT I.P. - S.S.M. 03 Versiunea 1.0.
DATA 03.01.2011 Exemplarul nr. 1 SEMNATURA
ELABORAT COORDONATOR S.S.M. – ING. ADRIAN POP
APROBAT ADMINISTRATOR - OSCAR NARDO

1. SCOP
Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici
activitatilor efectuate manual.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prevederile prezentelor instructiuni se aplică tuturor salariatilor care manipuleaza pulberi.
Pentru scopurile acestor instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din Legea
319/2006.
Lucrător: persoană angajată de către angajator, care îşi desfăşoară activitatea într-un loc de
muncă şi care duce la îndeplinire o sarcină de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează
activităţi casnice.
Loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile sau şantierele
societăţii, inclusiv orice alt loc din aria societăţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfaşurării
activităţii.
Echipament individual de protecţie (EIP): orice echipament destinat să fie purtat sau mânuit de
un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să-i pună în
pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu
proiectat să îndeplinească acest obiectiv.
CSSM: Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă.
Lucrător desemnat SSM-SU: persoană desemnată prin decizia angajatorului să se ocupe de
activităţile de prevenire şi protecţie şi care îndeplineşte cerinţe minime de pregătire în domeniul
SSM, cel puţin de nivel mediu.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 OHSAS 18001:2004 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
4.2 Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
4.3 Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
4.5 HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
4.6 H.G. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorso-lombare.
4.7. HG nr. 971/2006 Privind cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate
la locul de muncă;
4.8. HG nr. 1091/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
4.9. HG 1.218 / 2006 - privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă
pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici
4.10. HG nr. 1092/2006 Privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
agenţi biologici în muncă;
4.11. Legea 360/2003 privind regimul SChP (OG 200/2000)
4.12. Legea 451/2001 privind clasificarea, etichetarea, ambalarea SCP

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


4.13. Hotararea nr. 1300/2002 privind notificarea substantelor chimice.
4.14. Hotararea nr. 2427/2004 privind evaluarea si controlul substantelor existente
4.15. HG 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
4.16. Fise tehnice de securitate

5.NORME GENERALE DE SECURITATEA MUNCII LA PULBERI

1. Personalul se prezinta la lucru apt fizic si psihic. Cei care prezinta stari avansate de
oboseala, ameteli( ebrietate) nu sunt primiti la lucru pe ziua respective.
2. Portul echipamentului de lucru din dotare( salopeta, manusi de cauciuc, masti de praf,
vizier cand este cazul) este obligatoriu. Raspunderea pentru accidentele de munca
provocate de neutilizarea echipamentului de lucru revine in totalitate accidentatului.
3. Este total interzisa ingerarea, mirosirea pulberilor sau contactul cu pulberi a mucoaselor(
nas, ochi, gura, etc.) Se interzice frecarea nasului, ochilor, gurii cu mana inmanusata sau
alte parti de echipament care pot prezenta riscul de a fi contaminate cu pulberi.
4. Este interzisa suflarea in interiorul pachetelor de pulberi desfacute( vaccidente oculare)
5. In timpul operatiunii de curatare a masinilor este obligatory purtarea vizierei pentru
prevenirea accidentelor in zona fetei.
6. Prepararea pulberilor se va efectua la nise iar acestea se vor verifica sa fie pornite pentru
aspirarea urmelor de praf.
7. Pentru evitarea contactului pulberilor cu pielea, manusile de cauciuc vor fi trecute peste
manseta manecii de salopeta. Pe masca de praf se va inscriptiona numele utilizatorului si
va fi folosita numai de acesta.
8. In cazul contactului cu pielea a pulberilor acestea se indeparteaza imediat cu apa distilata.
9. In cazul contactului cu mucoasele( ochi, nas, gura) se spala imediat cu apa distilata si se
anunta inginerul chemist. Daca produsele cu care s-a intrat in contact sunt caustic sau
corrosive( ochi) sau foarte toxice ( nas. Gura) se trimite accidentatul la spital.
10. In cazul in care echipamentul de lucru ( salopeta) a intrat in contact cu pulberi acestea se
indeparteaza de pe echipament cu aspiratorul de pulberi.
11. Inaintea de servirea mesei sau plecarea de la serviciu se curate cu apa si sapun mainile si
fata.
12. La incetarea lucrului manusile de protective se arunca la containerul de material plastice.
13. Este interzisa introducerea mainii sau altor parti de echipament intre partile aflate in
miscare ale masinilor.
14. Masinile se vor porni numai dupa ce au usile de protectie inchise. Niciodata nu se
introduce mana sau alte obiecte intre partile aflate in miscare ale echipamentelor.
15. Este interzisa desfacerea, demontarea echipamentelor electrice( cabluri, prize, etc.).
16. Manipularea pulberilor se va efectua cu deosebita atentie pentru a se evita imprastierea in
atmosfera sau pe echipamente a acestora. Cantitatile mici de pulberi cazute pe masini,
mese sau pe jos se vor indeparta cu atentie cu aspiratorul pentru pulberi

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


17. Ca regula permanenta, cand nu se cunoaste modul de efectuare a unor operatiuni sau apar
diferite problem se anunta imediat inginerul chimist.

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


INSTRUCTIUNI PROPRII DE Nr. Pagini
SANATATE SI SECURITATE IN 12
S.C. REAGENT CHEMISTRY S.R.L. MUNCA PRIVIND OPERAREA MASINI
DE IMPACHETAT Versiunea 1.0.

COD DOCUMENT I.P. - S.S.M. 20


DATA 03.01.2011 Exemplarul nr. 1 SEMNATURA
ELABORAT COORDONATOR S.S.M. – ING. ADRIAN POP
APROBAT ADMINISTRATOR - OSCAR NARDO

1. SCOP
Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici
activitatilor efectuate manual.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prevederile prezentelor instructiuni se aplică tuturor salariatilor care manipuleaza pulberi.
Pentru scopurile acestor instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din Legea
319/2006.
Lucrător: persoană angajată de către angajator, care îşi desfăşoară activitatea într-un loc de
muncă şi care duce la îndeplinire o sarcină de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează
activităţi casnice.
Loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile sau şantierele
societăţii, inclusiv orice alt loc din aria societăţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfaşurării
activităţii.
Echipament individual de protecţie (EIP): orice echipament destinat să fie purtat sau mânuit de
un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să-i pună în
pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu
proiectat să îndeplinească acest obiectiv.
CSSM: Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă.
Lucrător desemnat SSM-SU: persoană desemnată prin decizia angajatorului să se ocupe de
activităţile de prevenire şi protecţie şi care îndeplineşte cerinţe minime de pregătire în domeniul
SSM, cel puţin de nivel mediu.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 OHSAS 18001:2004 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
4.2 Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
4.3 Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
4.5 HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
4.6 H.G. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorso-lombare.
4.7. HG nr. 971/2006 Privind cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate
la locul de muncă;
4.8. HG nr. 1091/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
4.9. HG 1.218 / 2006 - privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă
pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici
4.10. HG nr. 1092/2006 Privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
agenţi biologici în muncă;
4.11. Legea 360/2003 privind regimul SChP (OG 200/2000)

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


4.12. Legea 451/2001 privind clasificarea, etichetarea, ambalarea SCP
4.13. Hotararea nr. 1300/2002 privind notificarea substantelor chimice.
4.14. Hotararea nr. 2427/2004 privind evaluarea si controlul substantelor existente
4.15. HG 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
4.16. Fise tehnice de securitate

5.INSTRUCTIUNI DE OPERARE MASINI DE IMPACHETAT

1. Verificarea vizuala a curatarii masinii.


Inainte de pornire se verifica visual urmatoarele aspecte:
1.1. In interiorul dozatorului sa nu eziste urme de praf sau apa. Daca sunt se curate cu hartie
umezita cu alcool apoi se usuca prin suflare cu aer.
1.2. In interiorul palniilor( funnels, long funnels) sau pe elementele dozatoare ( screw, tree) sa
nu fie urme de produse. Daca exista acestea se curate cu apa distilata si hartie iar piesele se
introduce pentru 10 minute in etuva ( Oven)
1.3. Pe rolele de incalzire si cutite sa nu fie urme de hartie sau plastic.Daca exista acestea se
curate ( cu atentie) prin frecare cu peria de sarma si suflare cu aer.

2. Alegerea si montarea pieselor dozatoare.


Piesele dozatoare sunt: palniile lungi ( long funnels), palniile scurte( funnels), suruburile
dozatoare( screw) si amestecatoarele( tree). Toate aceste piese sunt numerotate pentru
identificare. Pe suruburi este stantat un numar ( pentru cifra 1 surubul este numit A, pentru cifra
2 corespunde denumirea B, samd). Palniile si amestecatoarele au eticheta cu numar ( daca in
cursul curatarii se desprinde eticheta, imediat se pune alta cu acelasi numar pe ea).
Pentru alegerea pieselor dozatoare se consulta ultima reteta preparata pentru codul care urmeaza
a fi ambalat si se aleg acelasi tip de elemente dozatoare.
Atentie : efectuarea montajului se va face cu mare grija pentru a nu se lovi intre ele sau scapa pe
jos piesele dozatoare deoarece se deterioreaza. Niciodata nu se va forta montajul unei piese ci se
va cauta pozitia corecta de montaj.
Piesele dozatoare se monteaza in ordinea:
1. Palniile lungi ( long funnels) se introduce cu atentie in locasul circular in interiorul hartiei
pentru plicuri printer rolele de lipire. Palnia cu numar mai mic se introduce in partea din fata a
masinii. Ambele palnii sunt prinse de corpul masinii cu 2 suruburi fiecare.
2. Elementele dozatoare ( screw+ tree) se introduce prin gaurile de la baza camerei de dozare si
se monteaza prin infiltrare spre dreapta in arborii din interiorul camerei de dozare. Piesa cu
numar mic care corespunde capului 1 se monteaza in partea din fata a camerei de dozare iar
urmatorul numar de piesa in spate. Fixarea pieselor se face tinind cu mana stanga fix axul din
interiorl camerei de dozare iar cu mana dreapta se roteste spre dreapta cat este posibil elemental
dozator. Atentie stingerea necorespunzatoare a elementului dozator conduce la functionarea
defectuoasa a masinii.

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


3. Palniile scurte ( funnels). Montarea se va efectua prin introducerea elementului dozator fixat
in camera de dozare si ridicare a palniei pana la patrunderea in locasul de la baza dozatorului..
Partea taiata a palniei va fi orientate spre interior. Atentie nu se va forta introducerea palniei
pentru a nu se deterioara elemental dozator ( surubul) palniile se vor tine cu o mana pana la
montarea placilor de fixare.
4. Se monteaza placire de fixare prin stingerea piulitelor cu mana apoi cu cheia.
Important : fiecare masina are propria cutie de chei, dupa utilizare acestea se vor pune la loc.
3. Pornirea masinii
Foarte important: obligatoriu prima data se porneste masina prin rotirea butonului rosu spre
dreapta ( din oozitia 0 in pozitia 1). Pornirea imprimantei se va face la 1 minut dupa pornirea
masinii prin apasarea butonului situate in spatele ecranului ( in zona de intrare a firelor) din
pozitia 0 in pozitia 1.
Se asteapta incalzirea rolelor si cutitelor , masina fiind trecuta pe modul manual de operare(
butonul negru in pozitia K .
Se anunta inginerul chimist pentru introducerea codului si numarului de lot aferente pulberii care
se ambaleaza.
Se coboara camera de dozare astfel:
- Cu masina pe mod de operare manual se apasa pe tasta SPM GEP de pe ecran urmata de
introducerea parolei 02 si apasarea tastei Enter
- Se tine apasata tasta ADAGLE( pentru masina 3) sau tasta ADAGFEL ( pentru masina
2,4) sau pe sageata sus, jos la Universalpack si se coboara camera de dozare pan ace capetele
palniilor scurte( funnels) intra aproximativ 2 centimetri in palniile lungi( long funnels) si se
ridica degetul de pe tasta.
- Se apasa ESC pentru revenire la ecranul principal.
- Se trece masina in mod de operare automat prin rasucirea spre dreapta a butonuli negru
din pozitia K in pozitia A
- Se verifica ca dozarea pulberii sa fie oprita ( in dreptul tastei ADAGOLO este scris K1)
daca este scris BE se procedeaza la oprirea dozarii( vezi instructiune),
- Se porneste masina pe automat apasind pe butonul START( culoare verde) si masina
incepe sa lucreze. In acest moment plicurile sunt goale, dozarea fiind oprita ( ADAGOLO- K1)

Reglarea dimensiunilor plicurilor.

Pe fata plicului trebuie sa apara scris: codul produsului, numele produsului, numar lot si data
expirarii ( exemplu: HI 3847-0, Copper Reagent, lot H 008, expiry 07\ 2013)

Intotdeauna plicul din partea stanga corespunde capului 1= Head 1 de ambalare

Plicurile au dimensiuni bune atunci cand:

A. Marginile laterale ale plicurilor se suprapun( niciuna nu este iesita inafara)


B. Linia punctata de taiere a plicului de pe fata plicului se suprapune cu cea de pe spate

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


C. Marginile lipite ale plicurilor nu sunt incretite si sunt lipite bine
D. Plicul nu este umflat in fata, in lateral sau in spate
In cazul in care un a din dimensiunile de mai sus nu corespunde aceasta se va regla.

A. Reglarea marginilor laterale ale plicului.


Rozeta de reglare a dimensiunilor laterale ale plicurilor ( de culoare neagra) se afla in spatele
masinii lateral stanga jos.
A1. Marginea lateral stanga privind in fata plicului este iesita inafara ( partea argintie) mai mult
de 1mm ( vezi figura) se procedeaza astfel:

HANNA Instruments HANNA Instruments

Parte argintie
- Se urmareste ca in momentul efectuarii reglarii rola de hartie sa nu fie in miscare
- Cu mana dreapta se tine fixa rozeta de reglare iar cu mana stanga se deblocheaza piulita
de fixare prin rotire la stanga ( o rotire complete)
- Rozeta de reglare se roteste la stanga ( o jumatate de rotire pentru deplasarea marginii cu
1 mm sau o rotire complete pentru deplasarea marginii cu 2 mm)
- Se tine fixa rozeta de reglare si se stringe piulita de fixare
- Se asteapta 4 minute si se verifica rezultatul ( daca marginile se suprapun)
- In cazul in care nu se suprapun se face o noua reglare

A2. Marginea lateral dreapta privind din spatele plicului este iesita inafara( partea argintie) mai
mult de 1mm ( vezi figura) se procedeaza astfel:

Do not breathe dust. Avoid contact Do not breathe dust. Avoid contact
with skin and eyes. Do not ingest. with skin and eyes. Do not ingest.

Partea argintie
- Se urmareste ca in momentul efectuarii reglarii rola de hartie sa nu fie in miscare
- Cu mana dreapta se tine fixa rozeta de reglare iar cu mana stanga se deblocheaza piulita
de fixare prin rotire la stanga( o rotire complete)

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


- Rozeta de reglare se roteste la dreapta( o jumatate de rotire pentru deplasarea marginii cu
1 mm sau o rotire complete pentru deplasarea marginii cu 2 mm)
- Se tine fixa rozeta de reglare si se strange piulita de fixare
- Se asteapta 4 minute si se verifica rezultatul( daca marginile se suprapun)
- In cazul in care nu se suprapun se face o noua reglare

A3. Ambele margini privind din fata plicului sunt iesite inafara ( partea argintie)
mai mult de 1 mm ( vezi figura) se procedeaza astfel:

HANNA Instruments HANNA Instruments

Parte argintie Parte argintie

- In fata masinii, lateral stanga se gasesc 2 rozete de culoare neagra


- Se actioneaza rozeta neagra din partea dreapta( cea din fata masinii) rotind-o
spre stanga o jumatate de rotatie
- Dupa 1 minut se verifica rezultatul iar daca este nevoie se actioneaza rozeta
inca o data

B. Reglarea liniei punctuate de taiere a plicului

Se regleaza linia punctata de pe spatele plicului, asa incat aceasta sa fie la acelasi nivel cu
linia punctata de pe fata plicului. Rozetele pentru reglare sunt rozetele negre din fata
lateral stanga a masinii

B1. Linia punctata de pe spatele plicului este mai jos decat cea de pe fata plicului , se
procedeaza astfel:

- Se prind cu ambele maini cele doua rozete negre din lateral stanga fata a
masinii
- Se rotesc odata cele doua rozete spre stanga o jumatate de rotatie( pentru
ridicarea liniei cu1 mm) sau se face o rotatie complete( pentru ridicarea liniei
cu 2 mm)
- Dupa 1 minut se verifica rezultatul si daca este nevoie se actioneaza din nou.

B2. Linia punctata de pe spatele plicului este mai sus decat cea de pe fata plicului , se procedeaza
astfel:

- Se prind cu ambele maini cele 2 rozete negre din lateral stanga fata a masinii

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


- Se rotesc odata cele doua rozete spre dreapta o jumatate de rotatie( pentru
ridicarea liniei cu1 mm) sau se face o rotatie complete( pentru ridicarea liniei
cu 2 mm)
- Dupa 1 minut se verifica rezultatul si daca este nevoie se actioneaza din nou.

C. Marginile plicurilor sunt incretite sau nu sunt lipite bine.


In acest caz se anunta inginerul chimist pentru verificarea si modificarea valorilor
temperaturii rolelor si cutitelor de lipire.
Marginile sunt lipite daca indoind plicul si apasand-ul cu degetele de la mijloc
spre margine aerul ramane in interiorul plicului

D. Plicul este umflat in fata, spate sau lateral


Reglarea continutului de aer din plic se face pentru fiecare cap in parte prin reglarea
pozitiei palniilor lungi( long funnels)
Atentie intotdeauna inainte de reglarea palniilor se vor desface partial (slabi) cele 2
suruburi de fixare cu care palniile lungi sunt fixate pe masina. Operatiile vor fi executate
cu atentie foarte mare pentru a nu se scapa obiecte in interiorul masinii.
Suruburile de modificare a pozitiei palniei lungi sunt suruburi cu cap hexagonal
ingropat fiind in numar de trei pentru fiecare palnie, doua fiind situate la matginile partii
decupate a palniei iar unul pe marginea circulara.
Inainte de inceperea operatiunii de reglare se pastreaza un plic pentru a se compara
efectele operatiei de reglare

D1. Plicul este umflat in fata:


- Se slabesc suruburile de fixare a palniei lungi
- Cu cheia cu cap hexagonal se roteste spre dreapta un sfert de rotatie surubul
cu cap hexagonal din dreapta de pe partea taiata a palniei
- Dupa 30 secunde se verifica visual rezultatul si daca este nevoie se mai face o
manevra
- La obtinerea rezultatului dorit se strang cu cheia suruburile de fixare a palniei
lungi

D2. Plicul este umflat in spate:

- Se slabesc suruburile de fixare a palniei lungi


- Cu cheia cu cap hexagonal se roteste spre dreapta un sfert de rotatie surubul
cu cap hexagonal din stanga de pe partea taiata a palniei
- Dupa 30 de secunde se verifica visual rezultatul si daca este nevoie se mai
face o manevra
- La obtinerea rezultatului dorit se strang cu cheia suruburile de fixare a palniei
lungi

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


D3. Plicul este umflat in lateral stanga:

- Se slabesc suruburile de fixare a palniei lungi


- Cu cheia cu cap hexagonal se roteste spre dreapta un sfert de rotatie surubul
cu cap hexagonal de pe partea circular( rotunda) a palniei
- Dupa 30 de secunde se verifica visual rezultatul si daca este nevoie se mai
face o manevra
- La obtinerea rezultatului dorit se strang cu cheia suruburile de fixare a palniei
lungi

D4. Plicul este umflat in lateral dreapta:

- Se slabesc suruburile de fixare a palniei lungi


- Cu cheia cu cap hexagonal se rotesc spre dreapta un sfert de rotatie suruburile
cu cap hexagonal de pe partea taiata a palniei
- Dupa 30 de secunde se verifica visual rezultatul si daca este nevoie se mai
face o manevra
- La obtinerea rezultatului dorit se strang cu cheia suruburile de fixare a palniei
lungi

Dupa efectuarea operatiilor de reglare prezentate mai sus( daca este cazul) se
verifica inca o data etanseitatea plicurilor. Daca plicurile au dimensiuni bune
si sunt etanse se opreste masina apasand butonul STOP si se arunca plicurile
goale din cutie la containerul cu plicuri goale ( notat cu codul 15.01.04-
empty)

4. Alimentarea cu pulbere .
Se ia bidonul cu pulbere de la Nisa 2 sau dulap si se urmareste cu atentie codul
produsului, numarul de lot si data expirarii inscrise pe capacul bidonului sa fie
identice cu codul produsului, numarul de lot inscrise si data expirarii inscrise pe
pliculete. Daca se depisteaza diferente se anunta imediat inginerul chimist.
Daca nu sunt problem, se desface capacul bidonului si se introduce cu lingura de
plastic alb( necontaminata) pulberea in camera de dozare pan ace nivelul pulberii
ajunge la partea inferioara a vizorului din partea dreapta a camerei de dozare, apoi se
pune lingura alba in bidon si se inchide bine capacul bidonului. Bidonul se tine inchis
cu capac.
Pulberea din camera de dozare se niveleaza cu lingurita de culoare rosie.
ATENTIE!!! Alimentarea cu pulbere se va face cu foarte mare grija asa incat aceasta
sa nu fie imprastiata pe masina sau echipament.Mare atentie la manipularea bidonului
desfacut, tot timpul se va avea deosebita grija sa nu fie rasturnat. Eventualele urme de
pulbere scapate se vor curate cu aspiratorul pentru pulberi.

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


Dupa finalizarea alimentarii, se consulta ultima reteta ambalata, se noteaza
valorile impulsului si viteza de ambalare si se introduce in masina.

5. Introducerea valorii de impuls.


Marirea sau micsorarea valorii impulsului va conduce la cresterea sau
micsorarea greutatii plicurilor.
Modificarea valorii impulsului se face cu minim 5 unitati
Atentie- comenzile de pe ecranul masinii pot fi actionate numai daca sunt colorate in
maro
Pentru introducerea valorii impulsului se procedeaza astfel:
- Pe ecranul masinii, in stanga sus este tastata ADAGOLO colorata in maro
care se apasa usor
- Dupa apasare pe randul 2 apare IMPULZUZ SZAM ( necolorata), pentru
activare se apasa tasta RECEPT din partea dreapta jos a ecranului,
- Tasta IMPULZUZ SZAM apare colorata in maro si se apasa pe partea maro
- Pe ecran apare o tastatura cu cifre si se apasa pe cifrele corespunzatoare
valorii de impuls dorite ( exemplu pentru valoarea de impuls 185 se apasa in
ordine pe cifrele 1,8 si 5.
- Se verifica daca valoarea impulsului este tastata corect ( de exemplu 185) si
se apasa apoi pe tasta ENTER.daca valoarea impulsului nu este corecta se
apasa pe tasta ESC si se reiau pasii de mai sus
- Dupa apasarea ENTER se apasa pe tasta SAVE din partea de jos a ecranului
si va aparea testa ENTER si ESC- se apasa tasta ENTER
- In final se apasa pe tasta SEND introducerea valorii de impuls fiind realizata.
ATENTIE- se va proceda exact in modul descries mai sus, altfel valoarea
impulsului nu este introdusa
- Pentru marirea sau micsorarea impulsului se repeta procedura de mai sus

6. Introducerea vitezei de ambalare ( machine speed)


Pentru introducerea vitezei de ambalare
- Pe ecranul principal ( cu schema masinii) se apasa pe tasta SPM GEP. Pe
ecran vor aparea multe taste colorate in maro.
- Se apasa pe tasta FOMOTOR din partea dreapta jos a ecranului
- Se apasa pe tasta colorata in maro din dreptul inscriptiei FORDULATZAM,
pe necran apare o serie de taste cu cifre pe ele
- Se apasa pe cifrele aferente vitzei dorite ( exemplu pentru viteza de 20 pcs-
plicuri se apasa pe cifrele 2 si 0) apoi se apasa pe tasta ENTER. Viteza masinii
este introdusa
ATENTIE : daca din greseala se apasa gresit pe o tasta intotdeauna se apasa
apoi tasta ESC.

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


7. Pornirea dozarii
Se porneste masina pe automat ( buton negru in pozitia A) apasand pe butonul
START
Se porneste dozarea procedand astfel:
- Se apasa tasta ADAGOLO iar apoi tasta RECEPT din partea dreapta jos a
ecranului
- Pe ecran apare ADAGOLO KI colorat in maro
- Se apasa pe K! apoi pe sageata cu varful in sus si la sfarsit se pas ape tasta
ENTER
- Pe ecran apare scris ADGOLO BE –dozarea este pornita si se poate observa
in palniile lungi

La pornire , nla fiecare 2 minute se iau 2 plicuri ( stripes) sinse cantareste fiecare plic pe balanta
pentru plicuri. Greutatea plicurilor trebuie sa se incadreze in limitele de greutate pentru codul
produsului respectiv. Daca este nevoie se mareste sau se micsoreaza greutatea plicurilor prin
marirea sau micsorarea impulsului repetandu-se cantarirea plicurilor dupa 1 minut de la
modificarea impulsului. Daca timp de maxim 10 minute nu se reuseste incadrarea in limitele de
greutate se opreste dozarea si se anunta inginerul chimist. In momentul i care greutatea plicurilor
se incadreaza in limitele pentru codul de produs se inhlocuieste cutia cu plicuri cu una goala
pentru produs finit. ATENTIE ! Plicurile pline care nu corspund la greutate se arunca in
containerul cu plicuri contaminate( inscriptionat Powder Packets- Pachete Pulbere)

8. Oprirea dozarii
Se opreste dozarea procedand astfel :
- Se apasa tasta ADAGOLO iar apoi tasta RECEPT din partea dreapta jos a
ecranului
- Pe ecran apare ADAGOLO BE colorat in maro
- Se apasa pe BE apoi pe sageata cu varful in jos si la sfarsit se apasa pe tasta
ENTER
- Dozarea este oprita pe ecran este scris ADAGOLO KI

Dozarea se opreste cand :

- Greutatea plicurilor este iesita din limite


- Dimensiunile plicurilor sunt afara din limite
- Se finalizeaza ambalarea

ATENTIE ! Totdeauna inaintea opririi dozarii cutia cu plicuri ambalate corespunzator se


inlocuieste cu o cutie goala

9. Functionarea normala
In conditiile de functionare normala se cantaresc 4 plicuri ( 2 bucati a 2
plicuri=2 stripes) la fiecare 10 minute. Daca se constata ca greutatile plicurilor

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


au tendinta sa iasa din limite se scad sau cresc valorile de impuls. La 30
minute se recolteaza cate 6 bucati plicuri( stripes) se trece pe fiecare pli cora
la cre s-a luat , iar plicurile sunt introduse in cutia de probe( OLD LOT)
Tot la 30 minut se introduc 5 bucati plicuri la proba de vacuum. Dupa ce se
tin 10 minute la vacuum, plicurile se verifica daca au aer in interior prin
indoire si apasare cu degetele a plicului. Daca nu se simte aer in interior, se
taie cu foarfeca plicul si se verificapulberea din interior. Daca pulberea este
uscata proba vacuum este buna( good). Daca pulberea este umeda proba este
rea(bad) si se anunta inginerul chimist. Rezultatele obtinute se trec in table
pentru fiecare cap de dozare in parte.
Probleme:
1) Opriea ambalarii In cazul in care greutatile au tendinta sa iasa din limite
chiar daca se modifica valorile de impuls se da deoparte cutia cu plicuri
bune se anunta imediat inginerul chimist si se opreste dozarea .
2) In cazul in care marginile au tendinta sa se deplaseze se procedeaza la
reglarea lor.daca marginile depasesc 2 mm se da deoparte cutia cu plicuri
bune, se opeste dozarea pulberii si se procedeaza la reglarea marginilor.
Dupa reglare, plicurile goale se arunca la containerul cu plicuri goale, se
porneste dozarea pulberii, primele 20 bucati plicuri se arunca la
containerul cu plicuri pline, se cantaresc 2 bucati plicuri pentru verificarea
greutatii si daca totul este in ordine se continua functionarea. La fiecare 2-
3 minute pulberea din camera de dozare se afineaza prin introducerea
linguritei rosii la baza camerei si miscarea pulberii dinspre marginile
camerei spre centru. Nu se introduce lingurita la o distanta mai mica de 2
cm de axele de dozare sau intre axe pentru a se evita deteriorarea acestora.

10. Oprirea ambalarii


Se realizeaza in momentul terminarii lotului, cand nivelul din camera scade iar
greutatile plicurilor scad spre limita de jos. In acest moment se inlocuieste cutia cu
plicuri bune cu una goala, se aduna pulberea in fiecare minut spre elementele de
dozare iar la fiecare 2 minute se masoara fgreutatile plicurilor. Cand greutatea
plicurilor se limita inferioara se opreste ambalarea prin apasarea butonului STOP. Se
numara plicurile produse pe codul de produs si lotul respectiv, se aduna in cutie si se
face totalul plicurilor produse. Cutia cu plicuri va avea eticheta cu codul de produs,
numarul lotului si data expirarii iar inainte de introducerea plicurilor in cutie se va
verifica daca inscriptionarea de pe plicuri corespunde cu cea de pe cutie. Numai dupa
aceasta verificarea se introduc plicurile in cutia mare iar pe capacul cutiei se trece
numarul de plicuri introduse de fiecare data

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


Atentie ! fiecare produs( pliculete) se pune numai in cutia marcata
corespunzator cu cod, lot, data expirare. Pentru fiecare cod de produs cutiile se
tin in zone diferite ale incaperii. Absolut niciodata nu se vaor efectua 2
numratori in acelasi timp pentru 2 coduri de produs diferita.

Dupa efectuarea ambalarii plicurilor in cutie se procedeaza la « curatarea masinii »


Masina se poate opri si la decizia inginerului chimist. In acest caz se procedeaza la
« curatarea masinii » cu precizarea ca se vor utiliza cutii de plastic necontaminate
pentru recuperarea pulberii din camera de dozare si reintroducerea ei in bidonul din
care s-a facut alimentarea masinii. Recuperarea pulberii se va realiza rapid, o parte
prin golirea camerei cu lingura de plastic de culoare alba si cealalta parte prin
demontarea rapida a elementelor dozatoare.

11. Curatarea masinii


Pentru evitarea accidentelor oculare in timpul curatarii masinii portul vizierei este
obligatoriu. Inainte de inceperea operatiunii de curatare masina este trecuta pe modul
manual prin rasucirea butonului negru spre stanga in pozitia K .
Se ridica camera de dozare astfel :
- Se apasa tasta SPM GEP( daca este nevoie se introduce parola 02 si se apasa
tasta Enter)
- Se tine apasata tasta ADGLE ( la masina 2) sau ADAGFEL( la masina 3) si
se urmareste ridicarea camerei pana sub senzor , oprindu-se apoi apasarea
tastei. Se scoate cat este posibil , cu lingura de plastic alb utilizata la
alimentare, pulberea din interiorul camerei de dozare si se introduce intr-o
cutie de plastic decontaminata( curata si uscata )
- Se pune sub palniile scurte( funnels) cutia de plastic folosita la colectarea
pulberii din inteiorul camerei de dozare .

Demontare si curatarea se face in ordinea :

1) Se demonteaza placile de fixare B, J avandu-se grija ca sa se tina cu o mana palniile


scurte
2) Piesele demontate se introduc in cutia de plastic pentru piese
3) Se scot palniile scurte si se curata de pulbere cu lingurita rosie
4) Se scot piesele dozatoare ( screw + tree) prin desfiletare cu rasucire spre stanga, daca este
nevoie se tine cu mana stanga de axul din interiorul camerei de dozare iar cu mana
dreapta se rasuceste piesa dozatoare, se pun cu atentie( fara a se lovi de alte piese) in
cutia de piese
5) Cu mana stanga se ridica cutia pentru pulbere sub camera dozatoare iar cu dreapta se
curata de pulbere( cu lingurita rosie) camera dozatoare

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


6) Dupa curatare daca lotul este terminat pulberea din cutia de plastic se duce si se goleste in
cutia speciala pentru colectare pulberi deseu din Nisa 1.
7) Daca lotul nu este terminat se va anunta inginerul chimist pentru a se decide ce se va face
cu pulberea.
8) Cu aspiratorul pentru pulberi se curata urmele de pulberi din interiorul camerei de dozare
si din cutia in care a fost colectata pulberea .
9) Se demonteaza palniile lungi( long funnels), se pun cu atentie in cutia de piese care se
duce in camera de curatare
10) Cu aspiratorul de pulberi se curata eventualele urme de pulberi de pe masina
11) In cutia in care a fost pulbere se pune sub camera de dozare
12) Cu bidonul de apa distilata( cu varf ascutit) se curate prin stropire toate urmele de pulberi
din interiorul camerei de dozare
13) Cutia de plastic cu apa de la spalare se duce in camera de curatare
14) Se sterge cu hartie apa din interiorul camerei de dozare, iar dupa finalizare hartia se
arunca in containerul cu echipamente contaminate.
15) Dupa stergerea de apa camera de dozare se sterge ( pentru uscare) cu hartie umezita cu
alcool
16) In camera de curatare piesele demontate ale masinii se spala de praf cu bidonul de apa
distilata . Apa rezultata se colecteaza in cutia de plastic in care s-a colectat apa de la
curatarea masinii. Aceasta apa infestata se colecteaza in bidoane de plastic speciale
pentru ape contaminate. Se clateste cutia de plastic cu putina apa distilata apoi apa se
varsa in bidonul bspecial cu ape contaminate
17) Piesele masinii si cutiile de plastic utilizate se sterg cu hartie care se arunca la containerul
de echipamente contaminate
18) La final piesele se mai pot sterge cu hartie umeziza cu alcool dupa care se sufla cu aer si
se introduc in etuva( Oven) la uscat
19) In etuva piesele se pun separat pentru fiecare masina in parte in cutii de plastic
20) Se desfac usile laterale de protectie al rolelor si utitelor de la masina de ambalat
21) Se pune o cutie mare de plastic sub masina de ambalat
22) Se trece masina pe mod automat se modifica viteza la 10 pcs(db), se verifica ca dozarea
sa fie oprita ( ADAGOLO KI) se porneste masina apasand butonul START
23) Se stropsc cu bidonul de apa distilata rolele si cutitele de lipire iar cu peria de sarma se
curata plasticul si hartia depuse pe ele . ATENTIE MARE ca in momentul curatarii peria
de sarma sa nu fie prinsa de elementele aflate in miscare
24) Se opreste masina iar plicurile goale se arunca in containerul pentru plicurile goale
25) Se sufla cu pistolul cu aer in camera de dozare rolele si cutitele de lipire se inchid usile
de protectie

Oprirea totala a masinii


Intotdeauna aceasta oprire se face in ordinea :

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


1) Se opreste intotdeauna imprimanta apasandu-se butonul negru din spate ecranului din
pozitia I in pozitia O
2) Se opreste masina rotindu-se spre stanga butonul rosu de pe masina din pozitia I in
pozitia O

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE SI Nr. Pagini
SECURITATE IN MUNCA PRIVIND 3
S.C. REAGENT CHEMISTRY S.R.L. CANTARIREA PLICULETELOR SI
NUMARAREA PLICURILOR CU BALANTA Versiunea 1.0.

COD DOCUMENT I.P. - S.S.M. - 19


DATA 03.01.2011 Exemplarul nr. 1 SEMNATURA
ELABORAT COORDONATOR S.S.M. – ING. ADRIAN POP
APROBAT ADMINISTRATOR - OSCAR NARDO

1. SCOP
Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici
activitatilor efectuate manual.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prevederile prezentelor instructiuni se aplică tuturor salariatilor care cantaresc plicurile si
numararea plicurilor cu balanta
Pentru scopurile acestor instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din Legea
319/2006.
Lucrător: persoană angajată de către angajator, care îşi desfăşoară activitatea într-un loc de
muncă şi care duce la îndeplinire o sarcină de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează
activităţi casnice.
Loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile sau şantierele
societăţii, inclusiv orice alt loc din aria societăţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfaşurării
activităţii.
Echipament individual de protecţie (EIP): orice echipament destinat să fie purtat sau mânuit de
un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să-i pună în
pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu
proiectat să îndeplinească acest obiectiv.
CSSM: Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă.
Lucrător desemnat SSM-SU: persoană desemnată prin decizia angajatorului să se ocupe de
activităţile de prevenire şi protecţie şi care îndeplineşte cerinţe minime de pregătire în domeniul
SSM, cel puţin de nivel mediu.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 OHSAS 18001:2004 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
4.2 Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
4.3 Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
4.5 HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
4.6 H.G. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorso-lombare.
4.7. HG nr. 971/2006 Privind cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate
la locul de muncă;
4.8. HG nr. 1091/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
4.9. HG 1.218 / 2006 - privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă
pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici
4.10. HG nr. 1092/2006 Privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
agenţi biologici în muncă;

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


4.11. Legea 360/2003 privind regimul SChP (OG 200/2000)
4.12. Legea 451/2001 privind clasificarea, etichetarea, ambalarea SCP
4.13. Hotararea nr. 1300/2002 privind notificarea substantelor chimice.
4.14. Hotararea nr. 2427/2004 privind evaluarea si controlul substantelor existente
4.15. HG 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
4.16. Fise tehnice de securitate

5.CANTARIREA PLICULETELOR

Se realizeaza pe balanta mica pentru cantarire pliculete. Pe aceasta balanta este interzisa
punerea unor greutati mai mari de 200 grame( se defecteaza balanta)

Mod de cantarire :

1) Se apasa butonul rosu de pornire a balantei si se asteapta pana ce pe ecran ramane stabila
inscriptia 0,000
2) Se pune pe balanta 1 pliculet nedesfacut se apasa tasta O / t si se asteapta pana ce pe
ecran ramane stabila inscriptia 0,000
3) Se ia plicul si se loveste de 2-3 ori cu degetul ( bobarnac) in zona liniei punctate pentru
scuturarea prafului din partea de sus a plicului
4) Cu foarfeca se taie plicul pe linia punctata panala 2-3 milimetri de margine iar partea de
sus rasuceste in lateral
5) Se desface plicul departand marginile cu degetul aratator
6) Se goleste plicul de pulbere in cana pregatita pentru aceasta operatie
7) Se verifica vizual daca plicul este golit complet in special colturile din partea de jos
8) Se pune plicul gol pe balanta si se asteapta pana ce inscriptia de pe ecarn ramane stabila
n
9) Se citeste valoarea e pe ecran si se noteaza in fisa de greutate ( exemplu daca pe ecran
apare valoarea 0,150 valoarea care se noteaza in fisa ca 150 printr-o liniuta verticala in
dreptul cifrei de 150) atentie pe fisa se trece valoarea in dreptul fiecarui cap de dozare(
plicul din stanga este Head 1 iar cel din dreapta Head 2)
10) Plicul gol se pune in cana de plicuri goale . la umplere aceasta se goleste in ontainerul de
plicuri contaminate.

ATENTIE :

1. La fiecare asezare pe balanta a unui plic plin se apasa tasta O /T ( altfel cantarirea este
gresita)
2. Daca se taie total partea superioara a plicului aceasta se aseaza pe balanta impreuna cu
plicul golit( altfel cantarirea este gresita)
3. Daca se curata balanta, intai se apasa tasta rosie( pe ecran apare OFF) apoi se curata
balanta. Pentru repornire se apasa iar butonul rosu.

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


6.NUMARAREA PLICURILOR CU BALANTA

Se procedeaza astfel :

1. Se apasa tasta ON/OFF daca balanta este oprita


2. Se apasa de mai multe ori tasta MODE pana ce pe ecran apare scris BIL si se apasa tasta
ON/OFF
3. Se apasa tasta TARE/ZERO si se asteapta pana ce pe ecran apare 0,00
4. Se pune cutia goala pentru numarat plicuri pe balanta , ase apasa tasta TARE/ZERO si se
asteapta pana ce scrie pe ecran0,00
5. Se apasa repetat tasta MODE pana ce pe ecran scrie CP2 apoi se apasa tasta ON/OFF
6. Pe ecran apare P10( plicuri 10)
7. Se numara 10 plicuri si se pun in cutia de pe balanta
8. Se apasa tasta ON/OFF si se asteapta pana ce pe ecran scrie P10
9. Se mai pun in cutie 10 plicuri si se verifica dac ape ecran scrie P20( dac ape ecran nu
apare scris P20 se anunta inginerul chimist)
10. Daca pe ecran scrie P20 se poate efectua numararea
11. In cutia de pe balanta se introduc in jur de 2000- 2500 plicuri ( se prefera introducerea
plicurilor pana ce se obtine o cifra rotunda)
12. Pe ecran va aparea scris numarul de plicuri din cutia de pe balanta
13. Se urmareste ca numarul de cod , lot si data expirarii sa fie identic cu codul , lotul si data
expirarii de pe cutia in care se colecteaza plicurile cantarite
14. Se rastoarna cutia cu plicuri numarate de pe balanta in cutia de colectare plicuri si se
trece pe capacul cutiei de colectare numarul de plicuri care a fost introdus
15. Se repeta numararea cu balanta pana la terminarea plicurilor din codul si lotul respectiv

ATENTIE ! Fiecare produs( pliculete) se pun numai in cutia marcata identic cu


numar de cod, lot, data expirare. Pentru fiecare cod de produs cutiile se tin in zone
diferite ale incaperii. Absolut niciodata nu se vor efectua 2 numaratori in acelasi timp
pentru 2 coduri de produs diferite.

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE SI Nr. Pagini
SECURITATE IN MUNCA 3
S.C. SOLUTION CHEMISTRY S.R.L. PREGATIREA MESELOR DE LUCRU
Versiunea 1.0.
COD DOCUMENT I.P. - S.S.M. 20
DATA 03.01.2011 Exemplarul nr. 1 SEMNATURA
ELABORAT COORDONATOR S.S.M. – ING. ADRIAN POP
APROBAT ADMINISTRATOR - OSCAR NARDO

1. SCOP
Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici
activitatilor efectuate manual.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prevederile prezentelor instructiuni se aplică tuturor salariatilor care utilizeaza substante chimice.
Pentru scopurile acestor instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din Legea
319/2006.
Lucrător: persoană angajată de către angajator, care îşi desfăşoară activitatea într-un loc de
muncă şi care duce la îndeplinire o sarcină de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează
activităţi casnice.
Loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile sau şantierele
societăţii, inclusiv orice alt loc din aria societăţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfaşurării
activităţii.
Echipament individual de protecţie (EIP): orice echipament destinat să fie purtat sau mânuit de
un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să-i pună în
pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu
proiectat să îndeplinească acest obiectiv.
CSSM: Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă.
Lucrător desemnat SSM-SU: persoană desemnată prin decizia angajatorului să se ocupe de
activităţile de prevenire şi protecţie şi care îndeplineşte cerinţe minime de pregătire în domeniul
SSM, cel puţin de nivel mediu.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 OHSAS 18001:2004 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
4.2 Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
4.3 Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
4.5 HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
4.6 H.G. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorso-lombare.
4.7. HG nr. 971/2006 Privind cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate
la locul de muncă;
4.8. HG nr. 1091/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
4.9. HG 1.218 / 2006 - privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă
pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici
4.10. HG nr. 1092/2006 Privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
agenţi biologici în muncă;
4.11. Legea 360/2003 privind regimul SChP (OG 200/2000)
4.12. Legea 451/2001 privind clasificarea, etichetarea, ambalarea SCP

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


4.13. Hotararea nr. 1300/2002 privind notificarea substantelor chimice.
4.14. Hotararea nr. 2427/2004 privind evaluarea si controlul substantelor existente
4.15. HG 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
4.16. Fise tehnice de securitate

4.INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA


PREGATIREA MESELOR DE LUCRU

- Personalul este obligat sa se prezinte la serviciu in perfecta stare de sanatate ,


odihnit si sa nu fie sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor sau
medicamentelor care pot influenta activitatea de lucru. Este strict interzis
consumul acestor substante pe durata programului de lucru.
- Inainte de inceperea lucrului lucratorul este obligat sa verifice starea de
functionare a tuturor instrumentelor/ utilajelor/ uneltelor/ instalatiilor care sunt
implicate in activitatea dsfasurata si sa informeze seful sectiei despre
eventualele nereguli
- Lucratorul poarta intotdeauna echipamentul de protectie format din halat,
ajustat pe corp, incheiat la nasturi
- Aparatura defecta( instalatiile) nu vor fi utilizate pana cand defectiunea nu a
fost remediata. Nu folosi decat aparate si utilaje aflate in perfecta stare de
functionare.
- Nu se permite accesul altor persoane ( decat cele desemnate) la masa de lucru
- Nu se va lucra la comutatoare, prize, contactoare electrice cu mainile umede
sau murdare de grasime
- Dupa terminarea lucrului, se vor scoate de sub tensiune toate instrumentele/
utilajele/ uneltele/ instalatiile actionate electric- daca pentru efectuarea
activitatii a fost necesra punerea acestora sub tensiune
- Mentine in permaneta locul de munca curat, spala sau sterge zilnic masa de
lucru, pardoseala, instrumentele/ utilajele/ uneltele/ instalatiile, inclusiv de
oraf.
- Nu depozitati, chiar si temporar, produse / instrumente/ utilaje/ unelte/
instalatii pec aile de acces. Pastrati aceste cai in permanenta libere si curate.
- La inceputul si sfarsitul oricarei lucrari , mainile se spala cu apa si sapun.
Acelasi lucru se va face ori de cate ori activitatea este intrerupta temporar.
- Cand se utilizeaza aparatura de laborator din sticla si diferite substante
chimice :
 Inceperea activitatilor este permisa numai dupa verificarea prealabila a
aparaturii respective
 Utilizarea vaselor murdare este interzisa ; imediat dupa terminarea
activitatii, vasele folosite or fi curatate
- Lucratorilor le sunt interzise urmatoarele:

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


 Sa guste sau sa miroase substantele chimice utilizate
 Aplecarea asupra vaselor ce contin solutii chimice
 Atingerea altor obiecte decxat cele care fac obiectul activitatii cu
manusile de unica folosinta contaminate- manusa de unica folosinta va
fi aruncata imediat ce s-a constatat ca nu mai acopera intreaga zona
vizata sau a fost contaminata
- Incalzirea substantelor in vasele de sticla cu peretii subtiri se face pe o plita
sub agitare continua
- Baloanele, paharele si celelalte vase in care se afla lichid fierbinte nu se pun
direct pe masa, ci pe o placa din material termoizolant
- Paharele mari cu lichid se ridica numai cu ambele maini si se tin in asa fel
incat ca marginile rasfrante ale paharului sa se sprijine pe degetele mari si pe
degetele aratatoare
- Manipularea recipientelor cu substante chimicecare ciontin pe eticheta
avertizarea grafica specifica insotita de simbolurile : T< C Xn, Xi, O,F,N se
va face numai cu manui de unica folosinta
- Manipularea substantelor himice se va face numai in conformitate cu
prevederile MSDS

INSTRUCTIUNI PENTRU LUCRUL CU AER COMPRIMAT

- Nu folositi instalatiile de aer comprimat fara protejarea vederii cu ochelari de


protectie, impotriva particulelor de praf care ar putea fi antrenate de jetul de
aer
- Nu utiliza aerul comprimat decat in louri bine aerisite, a caror temperatura sa
fie cuprinsa intre +5 si +40 grade C
- Nu indrepta jetul de aer catre alte persoane sau catre tine
- Inainte de a incepe lucrul cu aer comprimat, controlati obligatoriu starea
furtunului flexibil. Acesta nu trebuie sa prezinte crapaturi, urme de uzura sau
alte deficiente.
- Dupa terminarea lucrului care implica folosirea instalatiei de aer comprimat,
sursa de aer comprimat va fi decuplata obligatoriu prin actionarea robinetului
pe pozitia OPRIT

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE SI Nr. Pagini
SECURITATE IN MUNCA 4
S.C. SOLUTION CHEMISTRY S.R.L. AMBALAREA PRIMARA. EXPLOATAREA
MASINILOR FOLOSITE LA AMBALAREA Versiunea 1.0.
PRIMARA- SACHETS
COD DOCUMENT I.P. - S.S.M. 19
DATA 03.01.2011 Exemplarul nr. 1 SEMNATURA
ELABORAT COORDONATOR S.S.M. – ING. ADRIAN POP
APROBAT ADMINISTRATOR - OSCAR NARDO

1. SCOP
Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici
activitatilor efectuate manual.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prevederile prezentelor instructiuni se aplică tuturor salariatilor care efectueaza ambalarea
primara. exploatarea masinilor folosite la ambalarea primara- sachets.
Pentru scopurile acestor instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din Legea
319/2006.
Lucrător: persoană angajată de către angajator, care îşi desfăşoară activitatea într-un loc de
muncă şi care duce la îndeplinire o sarcină de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează
activităţi casnice.
Loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile sau şantierele
societăţii, inclusiv orice alt loc din aria societăţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfaşurării
activităţii.
Echipament individual de protecţie (EIP): orice echipament destinat să fie purtat sau mânuit de
un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să-i pună în
pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu
proiectat să îndeplinească acest obiectiv.
CSSM: Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă.
Lucrător desemnat SSM-SU: persoană desemnată prin decizia angajatorului să se ocupe de
activităţile de prevenire şi protecţie şi care îndeplineşte cerinţe minime de pregătire în domeniul
SSM, cel puţin de nivel mediu.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 OHSAS 18001:2004 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
4.2 Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
4.3 Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
4.5 HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
4.6 H.G. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorso-lombare.
4.7. HG nr. 971/2006 Privind cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate
la locul de muncă;
4.8. HG nr. 1091/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
4.9. HG 1.218 / 2006 - privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă
pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici
4.10. HG nr. 1092/2006 Privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
agenţi biologici în muncă;

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


4.11. Legea 360/2003 privind regimul SChP (OG 200/2000)
4.12. Legea 451/2001 privind clasificarea, etichetarea, ambalarea SCP
4.13. Hotararea nr. 1300/2002 privind notificarea substantelor chimice.
4.14. Hotararea nr. 2427/2004 privind evaluarea si controlul substantelor existente
4.15. HG 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
4.16. Fise tehnice de securitate

5 INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA


AMBALAREA PRIMARA. EXPLOATAREA MASINILOR FOLOSITE LA
AMBALAREA PRIMARA- SACHETS

Personalul utilizat la exploatarea acestor masini va fi instruit preliminar conform WI-


CHEM_01 ; vor fi accentuate urmatoarele aspecte :

- Inainte de inceperea lucrului lucratorul este obligat sa verifice starea de


functionare a masinii folosite si sa informeze seful de sectie despre
eventualele nereguli
- Lucratorul poarta intotdeauna echipamentul de protectie format din halat,
ajustat pe corp, incheiat la nasturi
- Nu se va lucra la comutatoare, prize, contactoare electrice cu mainile umede
sau murdare de grasime.
- Nu depozitai, chiar si temporar, produse/ instrumente/ unelte pe caile de
acces. Pastrati aceste cai in permanenta libere si curate .
- La inceputul si sfarsitul oricarei lucrari, mainile se spala cu apa si sapun.
Acelasi lucru se va face ori de cate ori activitatea este intrerupta temporar.
- Nu folositi instalatiile de aer comprimat fara protejarea vederii cu ochelari de
protectie, impotriva particulelor de praf care ar putea fi antrenate de jetul de
aer.
- Nu utiliza aerul comprimat decat in locuri aerisite, a caror temperatura sa fie
cuprinsa intre +5 si +40 grade C
- Nu indrepta jetul de aer catre alte persoane sau catre tine
- Inainte de incepe lucrul cu aer comprimat, controlati obligatoriu starea
furtunului flexibil. Acesta nu trebuie sa prezinte crapaturi, urme de uzura sau
alte deficiente.
- Dupa terminarea lucrului care implica folosirea instalatiei de aer comprimat,
sursa de aer comprimat va fi decuplata obligatoriu prin actionarea robinetului
pe pozitia OPRIT

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


Instructiuni specifice

- Nici o instalatie nu va fi pusa in functiune daca prezinta urme de murdarie, nu


s-au indepartat toate uneltele/ instrumentele folosite la curatare/ intretinere
- Masinile vor fi puse in functiune numai cu usile de protectie inchise. In
momentul in care se va deschide usa de protectie, masina se opreste automat
- Punerea in functiune se va face treptat, urmarindu-se activ comportarea
masinii la conectarea la retea ; in cazul in care s-au observat neconformitati,
masina va fi deconectata de la reteaua electrica si va fi anuntat imediat seful
de sectie
- Inainte de alimentarea cu produs ce urmeaza sa fie ambalat, se va verifica
starea de functionare/ setare a fiecarei faze setabile a masinii, inclusiv unitatile
necesare.
- Daca toate fazele sunt in parametrii prestabiliti- operatia va continua. In caz
contrar va fi anuntat seul de sectie si se va actiona conform instructiunilor
primite
Alimentarea cu produs
- Inainte sa incepeti lucrul sigurati-va ca aveti manusi curate, neperforate
- Asigurati-va ca toate partile componente implicate functioneaza corect
- Setarea volumului dozat se face prin pornire de la cantitati mult mai mici, in
mod gradual
Pericole asociate acestei operatii
- Stropire cu produs : imediat indepartati orice parte a echipamentului de
protectie contaminat, spalati zona afectata ; se va consulta medicul in casz de
efecte adverse
- Zdrobire mecanica( in cazul LIQSAC2) : vor fi dezinfectate plagile si se ca
consulta de urgenta un medic

Ambalarea sub forma de sachet :


- Lipirea laturilor sachet-ului se face la temperaturi ridicate : cca 140 grade C in
cazul LIQSAC1 si max 290 grade C in cazul LIQSAC2
- Dozarea lichidului se va face numai dupa ce a fost atinsa temperatura minima
de lipire
- Risc specific : ardere
- Se va evita atingerea cu mana libera a zonelor evidentiate
ATENTIE !!!!!!!!!
Niciodata nu interveniti la reglarea acesteia in timpul functionarii, evitand
usile de protectie.daca un eveniment nedorit are loc, interveniti numai dupa
actionarea butonului « oprire de siguranta » imediat dupa oprire, in cazul
LIQSAC2, se vor elibera rotile de antrenare responsabile de lipirea pe
verticala, astfel incat sa nu fie in contact si sub presiune pe folie

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


Pasul urmator este reducerea temperaturii la minim. Pentru LIQSAC2,
temperatura minima pentru role este de 220 grade C, iar pentru bacurile de
lipire orizontala este de 220 grade C. Alte riscuri : strivire/ zdrbire/ taiere
Conectarea dispozitivului specific pentru actionare- reglare manuala se va
face numai in prezenta- cu indicatia sefului de sectie( in cazul LIQSAC2)
- Dupa utilizare, masinile vor fi curatate- pentru partea interna indicatorii de
curatenie sunt depunerile de sare, culoare, conductivitate
- Apoi toate butoanele vor fi comutate pe pozitia off
- In final masina va fi deconectata de la reteaua de alimentare cu energie
electrica

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE IN Nr. Pagini
MUNCA PRIVIND 3
S.C. SOLUTION CHEMISTRY S.R.L. UTILIZAREA MASINILOR PENTRU TESTARE
LA VACUUM Versiunea 1.0.

COD DOCUMENT I.P. - S.S.M. 21


DATA 03.01.2011 Exemplarul nr. 1 SEMNATURA
ELABORAT COORDONATOR S.S.M. – ING. ADRIAN POP
APROBAT ADMINISTRATOR - OSCAR NARDO

1. SCOP
Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici
activitatilor efectuate manual.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prevederile prezentelor instructiuni se aplică tuturor salariatilor care utilizeaza masinile pentru
testare la vacuum.
Pentru scopurile acestor instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din Legea
319/2006.
Lucrător: persoană angajată de către angajator, care îşi desfăşoară activitatea într-un loc de
muncă şi care duce la îndeplinire o sarcină de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează
activităţi casnice.
Loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile sau şantierele
societăţii, inclusiv orice alt loc din aria societăţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfaşurării
activităţii.
Echipament individual de protecţie (EIP): orice echipament destinat să fie purtat sau mânuit de
un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să-i pună în
pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu
proiectat să îndeplinească acest obiectiv.
CSSM: Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă.
Lucrător desemnat SSM-SU: persoană desemnată prin decizia angajatorului să se ocupe de
activităţile de prevenire şi protecţie şi care îndeplineşte cerinţe minime de pregătire în domeniul
SSM, cel puţin de nivel mediu.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 OHSAS 18001:2004 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
4.2 Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
4.3 Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
4.5 HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
4.6 H.G. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorso-lombare.
4.7. HG nr. 971/2006 Privind cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate
la locul de muncă;
4.8. HG nr. 1091/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
4.9. HG 1.218 / 2006 - privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă
pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici
4.10. HG nr. 1092/2006 Privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
agenţi biologici în muncă;

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


4.11. Legea 360/2003 privind regimul SChP (OG 200/2000)
4.12. Legea 451/2001 privind clasificarea, etichetarea, ambalarea SCP
4.13. Hotararea nr. 1300/2002 privind notificarea substantelor chimice.
4.14. Hotararea nr. 2427/2004 privind evaluarea si controlul substantelor existente
4.15. HG 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
4.16. Fise tehnice de securitate

5. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE IN MUNCA UTILIZAREA


MASINILOR PENTRU TESTARE LA VACUUM

Instruirea preliminara
Personalul utilizat la exploatarea acestor masini va fi instruit preliminar confor WI-CHEM-01 ;
vor fi accentuate urmatoarele aspecte :
- Inainte de inceperea lucrului lucratorul este obligat sa verifice starea de functionare a masinii
folosite si sa informeze seful de sectie despre eventualele nereguli
- Lucratorul poarta intotdeauna echipamentul de protectie format din halat, ajustat pe corp,
incheiat la nasturi
- Nu se va lucra la comutatoare, prize, contactoare electrice cu mainile umede sau murdare de
grasime
- Nu depozitati, chiar si temporar, produse/ instrumente/ unelte pec aile de acces. Pastrati aceste
cai in permanenta libere si curate .
- La inceputul si sfarsitul oricarei lucrari, mainile se spala cu apa si sapun. Acelasi lucru se va face
ori de cate ori activitatea este intrerupta temporar
Instructiuni specifice
- Nici o instalatie nu va fi pusa in functiune daca prezinta urme de murdarie, nu s-au indepartat
toate uneltele/ instrumentele folosite la curatare/ intretinere.
- In cazul in care s-au observat neconformitati, dispozitivul va fi deconectat de la reteaua electrica
si va fi anuntat imediat seful de sectie
- Lucratorii nu sunt autorizati sa inceapa lucrul la acest dispozitiv decat dupa o buna intelegere a
masurilor de precautie si o buna informare cu privire la modul de lucru( verificati informatiile
continute in manualul de utilizare)
- Atentie Acest dispozitiv este actionat electric. Nu deschideti compartimentul electric dupa
conectarea dispozitivului la retea. Acest dispozitiv poate fi conectat la retea numai dupa ce v-ati
asigurat ca priza de conectare este prevazuta cu impamantare .

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


- Detalii – panoul de control :

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE SI Nr. Pagini
SECURITATE IN MUNCA 15
S.C. SOLUTION CHEMISTRY S.R.L. DEPOZITAREA SI CANTARIREA SUBSTANTELOR
CHIMICE IN UNITATILE DE PRODUCTIE Versiunea 1.0.

COD DOCUMENT I.P. - S.S.M. 22


DATA 03.01.2011 Exemplarul nr. 1 SEMNATURA
ELABORAT COORDONATOR S.S.M. – ING. ADRIAN POP
APROBAT ADMINISTRATOR - OSCAR NARDO

1. SCOP
Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici
activitatilor efectuate manual.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prevederile prezentelor instructiuni se aplică tuturor salariatilor care utilizeaza substante chimice.
Pentru scopurile acestor instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din Legea
319/2006.
Lucrător: persoană angajată de către angajator, care îşi desfăşoară activitatea într-un loc de
muncă şi care duce la îndeplinire o sarcină de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează
activităţi casnice.
Loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile sau şantierele
societăţii, inclusiv orice alt loc din aria societăţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfaşurării
activităţii.
Echipament individual de protecţie (EIP): orice echipament destinat să fie purtat sau mânuit de
un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să-i pună în
pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu
proiectat să îndeplinească acest obiectiv.
CSSM: Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă.
Lucrător desemnat SSM-SU: persoană desemnată prin decizia angajatorului să se ocupe de
activităţile de prevenire şi protecţie şi care îndeplineşte cerinţe minime de pregătire în domeniul
SSM, cel puţin de nivel mediu.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 OHSAS 18001:2004 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
4.2 Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
4.3 Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
4.5 HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
4.6 H.G. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorso-lombare.
4.7. HG nr. 971/2006 Privind cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate
la locul de muncă;
4.8. HG nr. 1091/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
4.9. HG 1.218 / 2006 - privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă
pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici
4.10. HG nr. 1092/2006 Privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
agenţi biologici în muncă;

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


4.11. Legea 360/2003 privind regimul SChP (OG 200/2000)
4.12. Legea 451/2001 privind clasificarea, etichetarea, ambalarea SCP
4.13. Hotararea nr. 1300/2002 privind notificarea substantelor chimice.
4.14. Hotararea nr. 2427/2004 privind evaluarea si controlul substantelor existente
4.15. HG 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
4.16. Fise tehnice de securitate

5.INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA


DEPOZITAREA SI CANTARIREA SUBSTANTELOR CHIMICE IN UNITATILE DE
PRODUCTIE
Principii generale

 Lucratorul este obligat sa se prezinte la serviciu in perfecta stare de sanatate, odihnit si sa


nu fie sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor sau medicamentelor car pot influenta
activitatea de lucru. Este strict interzis consumul acestor substante pe durata programului
de lucru.
 Inainte de inceperea lucrului lucratoru l este obligat sa verifice starea de curatenie a
tuturor echipamentelor de munca implicate de activitatea ce urmeaza sa fie desfasurata
 In cazul in care se constata anomalii in functionarea echipamentului de munca din dotare
sau care pot impiedica buna functionare a acestuia, lucratorii sunt obligati sa intrerupa
activitatea, sa anunte seful de sectie sau persoana desemnata pentru astfel de situatii, fara
ca prin aceasta sa puna in pericol sanatatea si securitatea in munca a propriei personae, a
celorlalti lucratori sau a altor perticipanti la procesul de munca.
 Lucratorul poarta intotdeauna echipamentul de protectie format din halat, ajustat pe corp,
incheiat la nasturi
 Nu se va lucra la comutatoare, prize, contactoare electrice cu mainile umede sau murdare
de grasime.
 Lucratorul mentine in permanenta locul de munca curat, spala sau sterge zilnic masa de
lucru, pardoseala si echipamentele de lucru, inclusiv de prof
 Nu depozitati, chiar si temporar, produse, mobilier sau echipamante de munca pec aile
de acceas. Pastrati aceste cai in permanenta libere si curate
 La inceputul si sfarsitul oricarei activitati, mainile si spala cu apa si sapun. Acelasi lucru
se va face ori de cate ori activitatea este intrerupa temporar.

Considerente generale privind depozitarea substantelor chimice in sectiile de


productie

 Depozitarea substantelor si preparatelor chimice periculoase este permisa in depozite(


magazii sau alte incaperi amenajate in acest scop) si orice alte spatii de depozitare,
amenajate de regula in afara localitatilor, in ambalaje/ colete, palete sau rafturi, cu

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


respectarea obligatiilor legale prevazute de legislatia in vigoare privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.
 Este permisa depozitarea/ stocarea substantelor si preparatelor chimice periculoase in
spatiile si incaperile din unitatile de productie numai in cantitati minime necesare
procesului de productie in conditii similare celor mentionate anterior.
 Este interzisa depozitarea alaturi de substante si preparate chimice periculoase a
substantelor devenite improprii pentru a fi utilizate conform destinatiei lors au a celor
considerate deseuri ca urmare a expirarii termenului de garantie ori a degradarii acestora,
precum si a deseurilor rezultate.
 La depozitarea substantelor si preparatelor chimice vor fi avute in vedere proprietatile lor
fizico- chimice, toxice si ecotoxicologice, astfel incat : sa nu genereze incendui, explozii
sau alte accidente cu efecte toxice, nocive sau corozive si sa poata fi stinse sau
neutralizate cu aceleai produse de stingere sau neutralizare/ distrugere.

 Sa se limiteze posibilitatile ca un incendiu, o explozie sau un alt accident cu efecte toxice,


nocive sau corozive produse intr-un depozit sau spatiu de depozitare sa puna in pericol
constructiile sau instalatiile invecinate.
 Sa se limiteze posibilitatile aprinderii, incendierii sau distrugerii depozitului sau spatiului
de depozitare ca urmare a unui incendiu, explozie sau unui alt accident produs la un
obiectiv invecinat
 Sa fie situate in zone amplasate sub nivelul amplasamentului constructiilor invecinate,
astfel incat sa nu fie posibila deversarea sau scurgerea lichidelor si propagarea
incendiilor, exploziilor sau altor accidente cu efecte toxice nocive sau corozive in
vecenitati precum si sa se asigure cu masuri de protectie corespunzatoare cum ar fi :

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


diguri de protectie, santuri de protectie, ziduri de protectie, sisteme de conducte cu duze
de pulveriare a apei sau vaporilor de apa, ventilatii naturale sau artificiale etc.

Lucrul cu agentii chimici


 Este absolut necesar sa se cuniasca proprietatile periculoase ale agentilor himici si forma
in care sunt utilizati sau prezenti
 Informatiile privind proprietatile periculoase ale agentilor chimici prezenti la locurile de
munca, pot fi obtinute din sursele indicate in cele ce urmeaza :
 Eticheta

 Fisele cu date de securitate (cu cele 16 sectiuni specifice)


1. Identificarea substantelor/ preparatului si a societatii/ intreprinderii
2. Compozitie/informatii despre componentiu
3. Identificarea pericolelor
4. Primul ajutor
5. Masuri de combatere a incendiilor
6. Masuri care trebuie luate in caz de dispersare accidentala
7. Manipulare si depozitare

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


8. Control al expunerii/protectie individuala
9. Proprietati fizice si chimice
10. Stabilitate si reactivitate
11. Informatii toxicologice
12. Informatii ecologice
13. Consideratii referitoare la eliminare
14. Informatii referitoare la transport
15. Informatii despren reglementare
16. Alte informatii
 Valori limita de expunere profesionala
 Clasificare simboluri si indicatii pericol

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


 Expunerea la un agent chimic se poate face prin contactul cu pielea
 In general , trebuie vitat contactul direct al agentului chimic cu pielea, iar in caz de
contact accidental, trebuie procedat la spalarea pielii
 Imbracamintea impregnata trebuie imediat inlouita, eoarece ofera o suprafata de contact
si, prin urmare, de absorbtie cutanata. Pe de alta parte, imbracamintea murdara constitie o
sursa suplimentara de contaminare

PRINCIPII GENERALE DE PREVENIRE APLICARE


Reducerea la minim a numarului de lucratori  Limitarea accesului in anumite zone
expusi pentru a impiedica expunerea
inutila a lucratorilor de la alte
posturi de lucru
 Separarea fizica a zonelor in care se
realizeaza anumite operatiuni
Reducerea la minim a duratei si intensitatii  Ventilatia suficienta a localurilor
expunerii  Adaptarea variabilelor procesului
fara scaderea randamentului
Masuri adecvate de igiena  Amenajarea zonelor de servire a
mesei si a celor pentru fumat
Reducerea cantitatilor de agenti chimici  Punerea la dispozitie, la locul de
munca, a cantitatilor de agenti
chimici strict indispensabile sarcinii
de executat

Furnizarea de echipamente adecvate si de proceduri  Definirea, inainte de achizitionare,


sigure de intretinere a conditiilor pe care trebuie sa le
indeplineasca echipamentele de
lucru si elaborarea operatiunilor de
intretinere
Proietarea si organizarea sistemelor de lucru la  Eliminarea sau adaptarea
locul de munca operatiunilor care presupun
contacte inutile cu agentii chimici

Proceduri adecvate de lucru  Instructiuni scrise privind realizarea


sarcinilor, care sa detalieze
conditiile de conditiile de securitate
care trebuie luate in considerare
 Controlul aplicarii corecte a acestor
instructiuni scrise

 Asigurarea unui mediu de munca adecvat este posibila utilizand urmatoarele


instalatii auxiliare si mijloace de protectie :

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.
 Cand se utilizeaza aparatura de laborator din sticla si diferite substante chimice :
a. Inceperea activitatilor este permisa numai dupa verificarea prealabila a
aparaturii respective
b. Utilizarea vaselor murdare este interzisa, imediat dupa terminarea
activitatii, vasele folosite vor fi curatate
 Lucratorilor le sunt interzise urmatoarele :
a. Sa guste sau sa miroase substantele chimice utilizate
b. Aplecarea asupra vaselor ce contin solutii chimice
c. Atingerea altor obiecte decat cele care fac obiectul activitatii cu manusile
de unica folosinta contaminate- manusa de unica folosinta va fi aruncata
imediat ce s-a constatat ca nu mai acopera intreaga zona vizata sau a fost
contaminata
 Manipularea recipientelor cu substante chimice care contin pe eticheta avertizarea
grafica specifica insotita de simbolurile : T, C, Xn, Xi, O , F, N se va face numai
cu manusi de unica folosinta
 Manipularea substantelor chimice se va face numai in conformitate cu prevederile
MSDS

Frazele de risc oficiale


Natura riscurilor speciale atribuite substantelor si preparatelor chimice
periculoase

R1- Exploziv in stare uscata


R2- Risc de explozie la soc, frecare, foc sau alte surse de aprindere
R3- risc mare de explozie la soc, frecare, foc sau alte surse de aprindere
R4- Formeaza compusi metalici explozivi foarte sensibili
R5- Pericol de explozie sub actiunea caldurii
R6- Pericol de explozie in cantact sauf ara contact cu aerul
R7- Poate provoca incendiu
R8- Pericol de incendiu in contact cu materiale combustibile
R9- Pericol de explozie in amestec cu materiale combustibile
R10- Inflamabil
R11- Foarte inflamabil
R12- Extrem de inflamabil
R14-Reactioneaza violent cu apa
R15- in contact cu apa degaja gaze extrem de inflamabile
R16- Pericol de explozie in amestec cu substante oxidante
R17- Inflamabil spontan, in contact cu aerul
R18- La utilizare, poate forma amestec( vapori-aer) inflamabil/ exploziv

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


R 19- Poate forma peroxizi explozivi
R20- Nociv prin inhalare
R21- Nociv in contact cu pielea
R22- Nociv prin inghitire
R23- Toxic prin inhalare
R24- Toxic in contact cu pielea
R25- Toxic prin inghitire
R26- Foarte toxic prin inhalare
R27- Foarte toxic in contact cu pielea
R28- Foarte toxic prin inghitire
R29- In contact cu apa degaja gaze toxice
R30- Poate devein foarte inflamabil la utilizare
R31- In contact cu acizii( se) degaja gaze toxice
R32- In contact cu acizii( se) degaja gaze foarte toxice
R33- Pericol de efecte cumulative in organism
R34- provoaca arsuri
R35- Provoaca arsuri grave
R36- Iritant pntru ochi
R37- Iritant pentru caile respiratorii
R38- Pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sanatatii
R40- Posibil efect cancerigen, dovezi insuficiente
R41- Risc de leziuni oculare grave
R42- Poate provoca sensibilizare prin inhalare
R43-Poate provoca sensibilizare in contact cu pielea
R44- Risc de explozie daca este incalzit in spatiu inchis
R45- Poate cauza cancer
R46- Poate provoca anomalii genetice ereditare
R48- Pericol de efecte grave asupra sanatatii la expunerea prelungita
R49- poate cauza cancer prin inhalare
R50- Foarte toxic pentru organismele acvatice
R51- Toxic pentru organismele acvatice
R52- Nociv pentru organismele acvative
R53- Poate provoca efecte edverse pe termen lung asupra mediului acvatic
R54- Toxic pentru flora
R55- Toxic pentru fauna
R56- Toxic pentru organismele din sol
R57- Toxic pentru albine
R58- Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului
R59- Periculos pentru stratul de ozon
R60- Poate altera functia de reproducere( fertilitatea)

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


R61- Poate provoca efecte daunatoare asupra copilului nenascut, in timpul sarcinii
R62- Posibil risc de alterare a functiei de reproducere( fertilitatii)
R63- Posibil risc de efecte daunatoare asupra copilului nenascut, in timpul sarcinii
R64- Poate provoca efecte daunatoare asupra sugarilor hraniti cul apte matern
R65- Nociv : poate provoca afectiuni pulmonare prin inghitire
R66- Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii
R67- Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala
R68- Posibil risc de efecte ireversibile

Combinatii de fraze R

R14/15- Reactioneaza violent cu apa si (se) degaja gaze extrem de inflamabile


R15/29- In contact cu apa( se) degaja toxice si extrem de inflamabile
R20/21- Nociv prin inhalare si in contact cu pielea
R20/22- Nociv prin inhalare si prin inghitire
R20/21/22- Nociv prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire
R21/22- Nociv in contact cu pielea si prin inghitire
R23/24- Toxic prin inhalare si in contact cu pielea
R23/25- Toxic prin inhalare si prin inghitire
R23/24/25- Toxic prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire
R24/25- Toxic in contact cu pielea si prin inghitire
R26/27- Foarte toxic prin inhalare si in contact cu pielea
R26/ 28- Foarte toxic prin inhalare si prin inghitire
R26/27/28- Foarte toxic prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire
R27/28- Foarte toxic in contact cu pielea si prin inghitire
R36/37- Iritant pentru ochi si caile respiratorii
R36/38-Iritant pentru ochi si piele
R36/37/38- Iritant pentru ochi, caile respiratorii si piele
R37/38- Iritant pentru caile respiratorii si piele
R39/23- Toxic : pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sanatatii prin
inhalare
R39/24- Toxic : pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sanatatii in
contact cu pielea
R39/25- Toxic : pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sanatatii prin
inghitire
R39/23/24- Toxic : pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sanatatii prin
inhalare si in conatct cu pielea
R39/23/25- Toxic : pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sanatatii prin
inhalare si prin inghitire

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


R39/24/25- Toxic : pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sanatatii in
contact cu pielea si prin inghitire
R39/23/24/25- Toxic : pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sanatatii
prin inhalare, in conatct cu pielea si prin inghitite
R39/26- Foarte toxic- pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sanatatii
prin inhalare
R39/27- Foarte toxic-pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sanatatii in
contact cu ielea
r39/28-foarte toxic : pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra sanatatii
prin inghitire
R39/26/27- foarte toxic : pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra
sanatatii prin inhalare si in contact cu pielea
R39/26/28- Foarte toxic : pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra
sanatatii prin inhalare si prin inghitire
R39/27/28- Foarte toxic : pericol de efecte ireversibile foarte grave asupra
sanatatii in contact cu pielea si prin inghitire
R39/26/27/28- Foarte toxic : pericol de efecte ireversibile foarte grave prin
inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire
R42/43- Poate provoca sensibilizare prin inhalare si in contact cu pielea
R48/20- Nociv : pericol de efecte grave asupra sanatatii la expunerea prelungita
prin inhalare
R48/21- Nociv : pericol de efecte grave asupra sanatatii la expunerea prelungita in
contact cu pielea
R48/22- Nociv : pericol de efecte grave asupra sanatatii la expunerea prelungita
prin inghitire
R48/20/21- Nociv : pericol de efecte grave asupra sanatatii la expunerea
prelungita prin inhalare si in contact cu pielea
R48/20/22- nociv : pericol de efecte grave asupra sanatatii la expunerea prelungita
prin inhalare si prin inghitire
R48/21/22- Nociv : pericol de efecte grave asupra sanatatii la expunerea
prelungita in contact cu pielea si prin inghitire
R48/20/21/22- Nociv : pericol de efecge grave asupra sanatatii la expunerea
prelungita prin inhalare , in contact cu pielea si prin inghitire
R48/23- Toxic ; pericol de efecte grave asupra sanatatii la expunerea prlungita
prin inhalare
R48/24- Toxic : pericol de efecte grave asupra sanatatii la expunerea prelungita
in contact cu pielea
R48/25- Toxic- : pericol de efece grave asupra sanatatii la expunerea prelungita
prin inghitire

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


R48/23/24- Toxic ; pericol de efecte grave asupra sanatatii la expunerea
prelungita prin inhalare si in contact cu pielea
R48/23/25- Toxic ; pericol de efecte grave asupra sanatatii lla expunere prelungita
prin inhalare si prin inghitire
R48/24/25- toxic- pericol de efecte grave asupra sanatatii la expunerea preungita
in contact cu pielea si prin inghitire
R48/23/24/25- toxic : pericol de efecte grave asupra sanatatii la expunere
prelungita prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire
R50/53- Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse
pe termen lung asupra mediului acvatic.
R51/53- Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe
termen lung asupra mediului acvatic
R52/53- Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe
termen lung asupra mediului acvatic
R68/20- Nociv : posibil risc de efecte ireversibile prin inhalare
R68/21- Nociv : posibil risc de efecte ireversibile in contact cu pielea
R68/22- nociv : posibil risc de efecte ireversibile prin inghitire
R68/20/21- Nociv : posibil risc de efecte ireversibile prin inhalare si in contacxt
cu pielea
R68/20/22- Nociv ; posibil risc de efecte ireversibile prin inhalare si prin inghitire
R68/21/22-Nociv ; posibil risc de efecte ireversibile in contact cu pielea si prin
inghitire
R68/20/21/22- Nociv : posibil risc de efecte ireversibile prin inhalare, in contact
cu pielea si prin inghitire
Nota :
Sunt transpuse prevederile din anexa « natura riscurilor speciale atribuite
substantelor si preparatelor periculoase » la Directiva Consiliului 67/548/ EEC
privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase, cu
amendamentele si adaptarile la progresul tehnic (ATP), inclusiv Directiva
Consiliului 2001/59/EC, continand adaptarea pentru a 28-a oara la progresul
tehnic.

Frazele de securitate oficiale


Recomandari de prudenta privind substantele si preparatele
chimice periculoase

S1 – A se pastra sub cheie


S2- A nu se lasa la indemana copiilor
S3- a se pastra intr-un loc racoros

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


S4- A se pastra departe de zonele locuite
S5- A se pastra sub…………( lichidul corespunzator se specifica de producator)
S6- A se pastra sub………….( gazul ineret se specifica de producator)
S7- A se pastra recipientul inchis ermetic
S8- A se pastra recipientul ferit de umiditate
S9- A se pastra recipientul intr-un loc bine ventilat
S12- A nu se inchide ermetic recipientul
S13- A se pastra departe de alimente, bauturi si hrana pentru animale
S14- A se pastra departe de………..( materialele incompatibile se specifica de
producator)
S15- A se pastra departe de caldura
S16- A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei- Fumatul interzis
S17- A se pastra departe de materiale combustibile
S18- A se manipula si a se deschide recipientul cu prudenta
S20- A nu se consuma alimente si bauturi pe durata utilizarii
S21- Fumatul interzis pe durata utilizarii
S22- A nu inspira praful
S23- A nu inspira gazul/fumul/ vaporii aerosolii( termenul corespunzator se
specifica de producator)
S24- A se evita contactul cu pielea
S25- A se evita contactul cu ochii
S26- La contactul cu ochii , se spala imediat cu multa apa si se onsulta medicul
S 27- A se scoate imediat toata imbracamintea contaminata
S28- La contactul cu pielea, se spala imediat cu multa…….( agentul de spalare
corespunzator se specifica de producator)
S29- A nu se arunca la canalizare
S30- A nu se turna niciodata apa peste acest produs
S33- A se evita cumularea incarcarii electrostatice
S35- A se elimina reziduurile produsului si ambalajul( recipientul) dupa ce s-au
luat toate masurile de precautie
S36- A se purta echipament de protectie corespunzator
S37- A se purta manui de protectie corespunzatoare
S38- In cazul unei ventilatii insuficiente se utilizeaza echipament de protectie
corespunzator pentru asigurarea respiratiei
S39- A se proteja corespunzator ochii/ fata
S40- Pentru curatirea pardoselii si a tuturor obiectelor contaminate cu acest
produs, se utilizeaza……… ( se specifica de producator)
S41- In caz de incendiu si/sau explozie a nu se inspira fumul
S42- In timpul fumegarii/ pulverizarii, se utilizeaza echipamnet corespunzartor
pentru asigurarea respiratiei( tipurile corespunzatoare se specifica de producator)

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


S43- In caz de incendiu a se utiliza…….( mijloacele de stingere corespunzatoare
se precizeaza de producator. Daca apa mareste riscurile, se va adauga « Niciodata
nu utilizati apa »
S 45- In caz de accident sau daca va simtiti rau, a se consulta imediat medicul.(
daca este posibil, i se arata eticheta)
S46- In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul(
recipientul) sau eticheta.
S47- A se pastra la o temperatura care sa nu depaseasca …… grade C(
temperatura se specifica de producator)
S48- A se pastra umed cu………..( materialul corespunzator se specifica de
proiducator)
S49- A se pastra numai in ambalajul( recipientul) original
S50- A nu se amesteca cu…..( se specifica de producator)
S51- A se utiliza numai in spatiibine ventilate
S52- A nu se utilizape suprafete mari, in spatii locuite
S53- A se evita expunerea- a se procura instructiuni speciale inainte de utilizare
S 56- A se elimina acest produs si ambalajul( recipientul) la un centru de colectare
a dezseurilor periculoase sau nspeciale
S57- A se utiliza un ambalaj corespunzator pentru evitarea contaminarii mediului
S59- Adresati-va producatorului/ furnizorului pentru informatii privind
recuperarea/ reciclarea.
S60- A se elimina produsul si ambalajul( recipientul) ca deseu periculos.
S61- A se evita dispersarea in mediu. A se consulta instructiunile special/ fisa
tehnica de securitate
S62- In caz de inghitire, a nu se provoca voma ; se consulta imediat medicul si i
se arata ambalajyul sau eticheta
S63- In caz de accident prin inhalare, se transorta victima in afara zonei
contaminate si se mentine in stare de repaus.
S64- In caz de inghitire, se va clati gura cu apa( numai daca persoana este
constienta)

Combinatii de fraze S

S1/2- a se pastra sub cheie si a nu se lasa la indemana copiilor


S3/7- A se pastra recipientul inchis ermetic, intr-un loc racoros
S3/9/14- a se pastra intr-un loc racoros, bine ventilat, departe de…….( materialele
incompatibile se indica de prodiucator)
S3/9/14/49- A se pastra numai in ambalajul original, intr-un loc racoros, bine
ventilat, departe de……….( materialele incomptibile se indica de producator)

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


S3/9/49- A se pastra numai in ambalajul( recipientul) original, intr-un loc racoros,
bine ventilat.
S3/14- a se pastra intr-un loc racoros, departe de………(materialele incompatibile
se indica de producator)
S7/8- A se pastra recipientul inchis ermetic si uscat ( ferit de umiditate)
S7/9- A se pastra recipientul inchis ermetic si intr-un loc bine ventilat
S7/47- a se pastra recipientul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu
depaseasca … grade C( temperatura se specifica de producator)
S20/21- Este interzis consumul de alimente si bauturi , precum si fumatul, in
timpul utilizarii
S24/25- A se evita contactul cu pielea si cu ochii
S27/28- La contactul cu pielea, se scoate imediat toata imbracamintea
contaminata si se spala imediat cu multa ……………( agentul de spalare
corespunzator se specifica de producator)
S29/35- A nu se arunca la canalizare ; a se elimina reziduurile produsului si
ambalajul dupa ce s-au luat toate masurile de precautie
S29/56- A nu s arunca la canalizare , a se elimina acest produs si ambalajul lka un
centru de colectare a deseurilor periculoase sau speciale
S36/37- A se purta echipament de protectie si manusi de protectie
corespunzatoare
S36/37/39- A se purta echipament de protectie si manusi de protectie
corespunzatoare , a se proteja corespunzator ochii/ fata
S36/39- A se purta echipament de protectie corespunzator si a se proteja
corespunzator ochii/ fata
S37/39- A se purta manusi de protectie corespunzatoare si a se proteja
corespunzator ochii/fata
S47/49- A se pastra numai in ambalajul original, la o temperatura care sa nu
depaseasca……….. grade C ( temperatura se sprcifica de producator)

Nota :sunt transpuse prevederile din anexa IV » recomandari de prudenta privind


substantele si preparatele periculoase » la Directiva Consiliului 67/548/ EEC
privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase, cu
amendamentele si adaptarile la progresul tehnic ( ATP), inclusiv Directiva
Consiliului 2001/59/Ec, continand adaptarea pentru a 28-a oara la progresul
tehnic.

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE SI Nr. Pagini
SECURITATE IN MUNCA 3
AMBALAREA SECUNDARA. EXPLOATAREA
S.C. SOLUTION CHEMISTRY S.R.L. Versiunea 1.0.
MASINILOR FOLOSITE LA AMBALAREA
SECUNDARA- « SILARE »

COD DOCUMENT I.P. - S.S.M. -23


DATA 03.01.2011 Exemplarul nr. 1 SEMNATURA
ELABORAT COORDONATOR S.S.M. – ING. ADRIAN POP
APROBAT ADMINISTRATOR - OSCAR NARDO

1. SCOP
Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici
activitatilor efectuate manual.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prevederile prezentelor instructiuni se aplică tuturor salariatilor care utilizeaza masinile folosite
la ambalarea secundara- « SILARE ».
Pentru scopurile acestor instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din Legea
319/2006.
Lucrător: persoană angajată de către angajator, care îşi desfăşoară activitatea într-un loc de
muncă şi care duce la îndeplinire o sarcină de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează
activităţi casnice.
Loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile sau şantierele
societăţii, inclusiv orice alt loc din aria societăţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfaşurării
activităţii.
Echipament individual de protecţie (EIP): orice echipament destinat să fie purtat sau mânuit de
un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să-i pună în
pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu
proiectat să îndeplinească acest obiectiv.
CSSM: Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă.
Lucrător desemnat SSM-SU: persoană desemnată prin decizia angajatorului să se ocupe de
activităţile de prevenire şi protecţie şi care îndeplineşte cerinţe minime de pregătire în domeniul
SSM, cel puţin de nivel mediu.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 OHSAS 18001:2004 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
4.2 Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
4.3 Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
4.5 HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
4.6 H.G. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorso-lombare.
4.7. HG nr. 971/2006 Privind cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate
la locul de muncă;
4.8. HG nr. 1091/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
4.9. HG 1.218 / 2006 - privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă
pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


4.10. HG nr. 1092/2006 Privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
agenţi biologici în muncă;
4.11. Legea 360/2003 privind regimul SChP (OG 200/2000)
4.12. Legea 451/2001 privind clasificarea, etichetarea, ambalarea SCP
4.13. Hotararea nr. 1300/2002 privind notificarea substantelor chimice.
4.14. Hotararea nr. 2427/2004 privind evaluarea si controlul substantelor existente
4.15. HG 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
4.16. Fise tehnice de securitate

5.INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA


AMBALAREA SECUNDARA. EXPLOATAREA MASINILOR FOLOSITE LA
AMBALAREA SECUNDARA- « SILARE »

Personalul utilizat la exploatarea acestor masini va fi instruit preliminary conform W1-CHEM-


01; vor fi accentuate urmatoarele aspect:

- Inainte de inceperea lucrului lucratorul este obligat sa verifice starea de functionare a


masinii folosite sis a informeze seful de sectie despre eventualele nereguli
- Lucratorul poarta intotdeauna echipamentul de protectie format din halat, ajustat pe corp,
incheiat la nasturi
- Nu se va lucra la comutatoare , prize, contactoare electrice cu mainile umede sau murdare
de grasime
- Nu depozitati, chiar si temporar, produse/instrumente/ unelte pec aile de acces. Pastrati
aceste cai in permanenta libere si curate
- La inceputul si sfarsitul oricarei lucrari, mainile se spala cu apa si sapun. Acelasi lucru se
va face ori de cate ori activitatea este intrerupta temporar

Instructiuni specifice

- Nici o instalatie nu poate fi pusa in functiune daca prezinta urme de murdarie, nu s-au
indepartat toate uneltele, instrumentele folosite la curatare/ intretinere
- Punerea in functiune se va face treptat, urmarindu-se activ comportarea masinii la
conectarea la reea ; in cazul in care s-au observat neconformitati, masina va fi
deconectata de la reteaua electrica si va fi anuntat imediat seful de sectie
- Daca toate fazele sunt in parametrii prestabiliti- operatia va continua. In caz contrar va fi
anuntat seful de sectiesi se va actiona conform instructiunilor primite.

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


- Inainte sa incepeti lucrul asigurati-va ca toate partile componente implicate functioneaza
corect
- Pericole asociate utilizarii acestei masini :
 Zdrobire mecanica- smulgere( cazul benzii transportoare din tunel) : vor fi
dezinfectate plagile si se va consulta de urgenta un medic
 Risc specific : ardere
 Se va evita atingerea cu mana libera a zonelor evidentiate de cutitul de taiere
termica)
- Atentie !!!!!!!!!! niciodata nu interveniti la reglarea acestui modul in timpul functionarii
- Daca un eveniment nedorit are loc, interveniti numai dupa actionarea butonului « oprire
de siguranta »
- Nu introduceti lichide inflamabile in tunelul de silare
- Apoi toate butoanele vor fi comutate pe pozitia off
- Dupa utilizare, masinile vor fi curatate
- In final masina va fi deconectata de la reteaua de alimentare cu energie electrica

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


INSTRUCTIUNI DE SECURITATE SI Nr. Pagini
SANATATE IN MUNCA PRIVIND AMBALAREA 4
S.C. SOLUTION CHEMISTRY S.R.L. PRIMARA. EXPLOATAREA MASINILOR
FOLOSITE LA AMBALAREA PRIMARA- Versiunea 1.0.
FLACOANE
COD DOCUMENT I.P. - S.S.M. 24
DATA 03.01.2011 Exemplarul nr. 1 SEMNATURA
ELABORAT COORDONATOR S.S.M. – ING. ADRIAN POP
APROBAT ADMINISTRATOR - OSCAR NARDO

1. SCOP
Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici
activitatilor efectuate manual.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prevederile prezentelor instructiuni se aplică tuturor salariatilor care utilizeaza masinile folosite
la ambalarea primara- flacoane
Pentru scopurile acestor instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din Legea
319/2006.
Lucrător: persoană angajată de către angajator, care îşi desfăşoară activitatea într-un loc de
muncă şi care duce la îndeplinire o sarcină de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează
activităţi casnice.
Loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile sau şantierele
societăţii, inclusiv orice alt loc din aria societăţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfaşurării
activităţii.
Echipament individual de protecţie (EIP): orice echipament destinat să fie purtat sau mânuit de
un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să-i pună în
pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu
proiectat să îndeplinească acest obiectiv.
CSSM: Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă.
Lucrător desemnat SSM-SU: persoană desemnată prin decizia angajatorului să se ocupe de
activităţile de prevenire şi protecţie şi care îndeplineşte cerinţe minime de pregătire în domeniul
SSM, cel puţin de nivel mediu.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 OHSAS 18001:2004 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
4.2 Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
4.3 Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
4.5 HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
4.6 H.G. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorso-lombare.
4.7. HG nr. 971/2006 Privind cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate
la locul de muncă;
4.8. HG nr. 1091/2006 Privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
4.9. HG 1.218 / 2006 - privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă
pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici
4.10. HG nr. 1092/2006 Privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
agenţi biologici în muncă;

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


4.11. Legea 360/2003 privind regimul SChP (OG 200/2000)
4.12. Legea 451/2001 privind clasificarea, etichetarea, ambalarea SCP
4.13. Hotararea nr. 1300/2002 privind notificarea substantelor chimice.
4.14. Hotararea nr. 2427/2004 privind evaluarea si controlul substantelor existente
4.15. HG 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
4.16. Fise tehnice de securitate

5.AMBALAREA PRIMARA. EXPLOATAREA MASINILOR FOLOSITE LA


AMBALAREA PRIMARA- FLACOANE

Instruire preliminara

Personalul utilizat la exploatarea acestor masini va fi instruit preliminar conform WI-


CHEM_01 ; vor fi accentuate urmatoarele aspecte :

- Inainte de inceperea lucrului lucratorul este obligat sa verifice starea de


functionare a masinii folosite si sa informeze seful de sectie despre
eventualele nereguli
- Lucratorul poarta intotdeauna echipamentul de protectie format din halat,
ajustat pe corp, incheiat la nasturi
- Nu se va lucra la comutatoare, prize, contactoare electrice cu mainile umede
sau murdare de grasime.
- Nu depozitai, chiar si temporar, produse/ instrumente/ unelte pe caile de
acces. Pastrati aceste cai in permanenta libere si curate .
- La inceputul si sfarsitul oricarei lucrari, mainile se spala cu apa si sapun.
Acelasi lucru se va face ori de cate ori activitatea este intrerupta temporar.
- Nu folositi instalatiile de aer comprimat fara protejarea vederii cu ochelari de
protectie, impotriva particulelor de praf care ar putea fi antrenate de jetul de
aer.
- Nu utiliza aerul comprimat decat in locuri aerisite, a caror temperatura sa fie
cuprinsa intre +5 si +40 grade C
- Nu indrepta jetul de aer catre alte persoane sau catre tine
- Inainte de incepe lucrul cu aer comprimat, controlati obligatoriu starea
furtunului flexibil. Acesta nu trebuie sa prezinte crapaturi, urme de uzura sau
alte deficiente.
- Dupa terminarea lucrului care implica folosirea instalatiei de aer comprimat,
sursa de aer comprimat va fi decuplata obligatoriu prin actionarea robinetului
pe pozitia OPRIT

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


Instructiuni specifice

- Nici o instalatie nu va fi pusa in functiune daca prezinta urme de murdarie, nu


s-au indepartat toate uneltele/ instrumentele folosite la curatare/ intretinere de
pe banda transportoare
- Punerea in functiune se va face treptat( modul dupa modul), urmarindu-se
activ comportarea masinii la conectarea la retea ; in cazul in care s-au
observat neconformitati, masina va fi deconectata de la reteaua electrica si va
fi anuntat imediat seful de sectie
- Inainte de alimentarea cu produs ce urmeaza sa fie ambalat, se va verifica
starea de functionare/ setare a fiecarui modul al masinii.
- Daca toate modulele functioneaza in parametrii prestabiliti- operatia va
continua. In caz contrar va fi anuntat seul de sectie si se va actiona conform
instructiunilor primite

Exploatarea modulului 1.

 Inainte sa incepeti lucrul asigurati-va ca aveti ochelarii de protectie


bine fixati la ochi si manusi curate, neperforate.
 Asigurati-va ca toate partile componente implicate functioneaza corect
utilizand flacoane goale
 Setarea volumului dozat se face prin pornire de la cantitati mult mai
mici, in mod gradual
 Atentie !!!!! niciodata nu interveniti la reglarea acestui modul in
timopul functionarii
 Daca un eveniment nedorit are loc, interveniti numai dupa actionarea
butonului » oprire de siguranta »

Pericole asociate exploatarii acestui modul :

 Stropire cu produs : imediat indepartati orice parte a echipamentului de protectie


contaminat, spalati zona afectata ; se va consulta medicul in caz de efecte adverse.
 Zdrobire mecanica : vor fi dezinfectate plagile si se va consulta de urgenta un medic
 Smulgere( antrenata de banda transportoare) : vor fi dezinfectate plagile si se va consulta
de urgenta un medic

Exploatarea modulului 2.

Modul scos din uz ! asigurati-va ca setarile de eliminare a acestui modul sunt active( numai in
cazul LIQBTL !)

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.


Exploatarea modulului 3

Se vor lua toate masurile de protectie aferente modululuiu 1,exceptand

« Setarea volumului dozat se face prin pornire de la cantitati mult mai mici, in mod gradual »

Riscuri suplimentare : smulgere antrenata de dispozitivul de fixare a capacelor

Exploatarea modulului 4

Se vor lua masurile de protectie :

 Inainte sa incepeti lucrul asigurati-va ca aveti ochelarii de protectie


bine fixati la ochi si manusi curate, neperforate.
 Asigurati-va ca toate partile componente implicate functioneaza corect
utilizand flacoane goale
 Atentie !!!!! niciodata nu interveniti la reglarea acestui modul in
timopul functionarii
 Daca un eveniment nedorit are loc, interveniti numai dupa actionarea
butonului » oprire de siguranta »
 Zdrobire mecanica : vor fi dezinfectate plagile si se va consulta de
urgenta un medic
 Smulgere( antrenata de banda transportoare) : vor fi dezinfectate
plagile si se va consulta de urgenta un medic
- Risc specific :Ardere( imprimarea datelor specifice se face cu ajutorul unui dispozitiv
incalzit la 100- 140 grade C
- Se va evita atingerea cu mana libera a zonelor evidentiate
- Dupa utilizare, masinile vor fi curatate( toate modulele, chiar daca au fost folosite numai
unele dintre ele)- pentru partea interna indicatorii de curatenie sunt depunerile de
sare,conductivitatea si culoarea
- Apoi toate butoanele vor fi comutate pe pozitia off, in ordinea inversa « Punerea in
functiune se va face treptat( modul dupa modul), urmarindu-se activ comportarea masinii
la conectarea la retea ; in cazul in care s-au observat neconformitati, masina va fi
deconectata de la reteaua electrica si va fi anuntat imediat seful de sectie «
- In final masina va fi deconectata de la reteaua de alimentare cu energie electrica

S.E.P.P. S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMP.- EXP. S.R.L.

S-ar putea să vă placă și