Sunteți pe pagina 1din 24

Ghid practic de acordare a echipamentului individual de protecţie, alimentaţiei de protecţie şi materialelor igienico-sanitare din unitate

CUPRINS

Cap. 1.

Echipamentul individual de protecţie

3

Cap. 2.

Alimentaţia de protecţie

16

Cap. 3.

Materiale igienico-sanitare

17

Cap. 4.

Anexe

19

Bibliografie

23

pagina 2 din 24 pagini

Cap. 1.

Echipamentul individual de protecţie

Cadru legal

Constituţia României Art. 22 „Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate”

L 319/2006: angajatorul are următoarele obligații

Art. 12 pct. b) să decidă asupra măsurilor de protecție care trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului de protecție care trebuie utilizat;

Art. 12 pct. r) sa asigure echipamente individuale de protecție;

Art. 12 pct. s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protecție nou, în cazul degradării sau al pierderii calităților de protecție.

HG 1048/2006, art. 3: Prin echipament individual de protecţie (EIP) se înţelege orice echipament destinat sa fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.

HG 115/2004, Art. 2. - (1) Prin EIP se înțelege dispozitivele sau articolele destinate a fi purtate ori ținute cu mâna de către o persoană pentru a asigura protecție împotriva unuia sau mai multor riscuri pentru sănătate si securitate.

(2) Se consideră, de asemenea, EIP:

a) un ansamblu constituit din mai multe dispozitive sau mijloace integrate de către producător în scopul

asigurării protecției unei persoane împotriva unuia sau mai multor riscuri simultane,

potențiale;

b) un dispozitiv sau un mijloc de protecție combinat, detașabil ori nedetașabil, cu un echipament individual

care nu are rol de protecție, purtat sau ținut cu mană de o persoană pentru executarea unei activități specifice;

c) componente interschimbabile ale EIP, esențiale pentru o funcționare corespunzătoare şi utilizate exclusiv

pentru un astfel de echipament.

(3) Se consideră ca parte integrantă a EIP orice sistem introdus pe piață împreună cu acesta, pentru racordarea acestuia la un alt dispozitiv extern, complementar, chiar dacă acest sistem nu este destinat a fi purtat sau ținut cu mana în permanenţă de către utilizator, pe întreaga durata de expunere la risc.

Scop

Determinarea tipului de echipament individual de protecţie necesar fiecărui domeniu de activitate sau expunere la risc.

Procedură de acordare a EIP

a. evaluarea riscurilor în vederea acordării EIP conform HG 1048/2006 (anexa 1);

b. stabilirea necesarului de EIP în urma evaluării – document cumulativ;

c. achiziţia echipamentului individual de protecţie conform HG 115/2004;

d. predarea către lucrător a EIP prin magazie (fişă inventar – anexa 2) în urma declaraţiei caracteristicilor fizice proprii (talia, înălţimea, număr încălţăminte – anexa 3);

e. instruirea lucrătorului cu privire la utilizarea şi întreținerea în siguranţă a EIP cu notare în fişa individuală de instruire;

pagina 3 din 24 pagini

Clasificare echipamentului individual de protecţie pe diferite categorii de locuri de muncă sau riscuri

Activitatea /

Riscul profesional

Echipamentul individual de protecţie

Caracteristicile materialului / EIP

Consecinţele

Informaţii

contextul

neutilizării EIP

suplimentare

Organe de maşini în mişcare

Antrenarea unor părţi a vestimentaţiei sau a părului între organele în mişcare ale utilajelor în funcţiune – lovire, zdrobire, mutilare, amputare;

Cască protecţie

Material plastic,

Invaliditate

 

metal, carbon

Deces

 

Salopetă protecţie ajustată pe corp

Pânză, doc

Încălţăminte de protecţie cu legare şi asigurarea călcâiului.

Piele

Tăierea extremităţilor

Mănuşi anti-tăiere Degetare de protecţie

Piele

Incapacitate temporară de muncă Invaliditate

(degetelor)

Lucrul la înălţime

Cădere de la înălţime – zdrobire, lovire;

Centură protecţie; Ham protecţie; Coardă de protecţie statică – înălţimi mici; Coardă de protecţie dinamică – înălţimi mari; Cască de protecţie Colţari (lucru pe stâlpi)

Rezistent la şoc şi uzură

Incapacitate temporară de muncă Invaliditate Deces

Echipamentele de lucru la înălţime se verifică de ori de câte ori au avut loc incidente (căderi de la înălţime reţinute sau nu)

Căderi de obiecte de la înălţime – zdrobire, lovire

Cască de protecţie

Material plastic,

Incapacitate temporară de muncă Invaliditate Deces

 

metal, carbon

 

Ochelari de protecţie

Material plastic

Lucrări pe căi de circulaţie: rutieră, feroviară

Lovire, coliziune cu mijloace de transport

Cască de protecţie

Material plastic,

Incapacitate temporară de muncă Invaliditate Deces

Benzi reflectorizante

metal, carbon

 

Vestă reflectorizantă

Poliester sintetic

 

Bocanci de protecţie

Piele

Proiectare de corpuri sau particule

Lovirea ochilor

Ochelari protecţie

Material plastic

Incapacitate temporară de muncă

Se schimbă în caz de zgârieturi multiple,

Vizieră protecţie

pagina 4 din 24 pagini

Activitatea /

Riscul profesional

Echipamentul individual de protecţie

Caracteristicile materialului / EIP

Consecinţele

Informaţii

contextul

neutilizării EIP

suplimentare

       

Invaliditate

abraziune, crăpături

Lovirea capului

Cască de protecţie

Material plastic,

Incapacitate temporară de muncă Invaliditate Deces

 

metal, carbon

Lovirea feţei

Vizieră de protecţie

Material plastic

Incapacitate temporară de muncă Invaliditate Deces

Se schimbă în caz de zgârieturi multiple, abraziune, crăpături

Lovirea corpului

Salopetă de protecţie

Pânză, doc

Incapacitate temporară de muncă Invaliditate Deces

 

Combinezon de protecţie

Piele

Lovire la mâini

Mănuşi de protecţie

Piele

Incapacitate temporară de muncă Invaliditate

Lovirea la picioare

Bocanci sau cizme de protecţie cu bombeu întărit (metalic)

Piele

Incapacitate temporară de muncă Invaliditate

Lovirea integrală a corpului

Costum de sablare

Cauciucat

Incapacitate temporară de muncă Invaliditate

Piele

Manipulare de

Tăiere, înţepare la mâini, agăţare, sfâşiere

Mănuşi de protecţie

Piele

Incapacitate temporară de muncă Invaliditate

 

obiecte tăioase,

Mănuşi anti-tăiere

Metalice (zale),

kevlar

penetrante,

 

înţepătoare, abrazive,

Mănuşi palmare

Piele

 

alunecoase,

Degetare de protecţie

Piele

Metalice

agăţătoare

Cotiere

Piele cu burete

Salopetă protecţie

Material textil

pagina 5 din 24 pagini

Activitatea /

Riscul profesional

Echipamentul individual de protecţie

Caracteristicile materialului / EIP

Consecinţele

Informaţii

contextul

neutilizării EIP

suplimentare

   

Încălţăminte de protecţie

Piele

   
 

Şorţ de protecţie

Piele

Incapacitate temporară de muncă Invaliditate

Tăiere sau înţepare în zona abdominală

Burtieră

Piele

Tăiere sau înţepare la picioare

Bocanci sau cizme de protecţie cu bombeu întărit (metalic) şi talpă antipenetrantă

Piele

Incapacitate temporară de muncă Invaliditate

Jambiere de protecţie

Ghetre

Manipulare de

Lipirea obiectelor de tegumente sau haine

Bonetă de protecţie Salopetă de protecţie

Pânză

Incapacitate temporară de muncă

 

substanţe adezive

Doc

 

Şorţ de protecţie

Piele

 

Cauciuc

Mănuşi de protecţie

Piele

Cizme de protecţie

Cauciuc

Manipularea manuală

Suprasolicitarea coloanei vertebrale

Centură abdominală

Textil

Incapacitate temporară de muncă

 

a maselor

Piele

Lezarea mâinilor

Mănuşi de protecţie Palmare de protecţie

Piele

Incapacitate temporară de muncă

Lezarea piciorului

Bocanci de protecţie cu bombeu întărit (metalic) Genunchiere

Piele

Incapacitate temporară de muncă

Lezarea umărului

Umerar

Textil

Incapacitate temporară de muncă

Piele

Lezarea abdomenului

Şorţ de protecţie

Textil

Incapacitate temporară de muncă

Piele

Curent electric în atingere directă,

Electrocutare

Mănuşi de protecţie electroizolante Încălţăminte de protecţie electroizolantă

Cauciuc

Incapacitate temporară de muncă

 

pagina 6 din 24 pagini

Activitatea /

Riscul profesional

Echipamentul individual de protecţie

Caracteristicile materialului / EIP

Consecinţele

Informaţii

contextul

neutilizării EIP

suplimentare

indirectă sau tensiune de pas

     

Invaliditate

 

Deces

Arc electric

Arsura electrică

Cască de protecţie

Material plastic,

Incapacitate temporară de muncă Invaliditate Deces

 

metal, carbon

Vizieră de protecţie

Lentile de sticlă cu absorbție UV

Lucru cu substanţe explozive

Rănire sau arsură prin explozie

Bonetă

Textil fibre naturale

Incapacitate temporară de muncă Invaliditate Deces

Fără accesorii

Caschetă

Piele

metalice

   

Textil

Antistatizante

Material plastic

Ochelari de protecţie

Material plastic

 

Vizieră de protecţie

Material plastic

Salopetă de protecţie

Textil fibre naturale

Costum protecţie

Piele

Şorţ protecţie

Piele

Mănuşi sau palmare de protecţie

Piele

Mănuşi chirurgicale

Cauciuc

Degetare protecţie

Cauciuc

Cămaşă protecţie

Textil fibre naturale

Lenjerie de corp

Textil fibre naturale

Şosete

Textil fibre naturale

Încălţăminte protecţie

Piele

Lucru în mediu exploziv

Rănire sau arsură prin explozie

Bonetă

Textil fibre naturale

Incapacitate temporară de muncă Invaliditate Deces

Fără accesorii

Salopetă de protecţie

Textil fibre naturale

metalice

   

Halat de protecţie

Textil fibre naturale

Antistatizante

Mănuşi sau palmare de protecţie

Piele

Cămaşă protecţie

Textil fibre naturale

 

Lenjerie de corp

Textil fibre naturale

Şosete

Textil fibre naturale

pagina 7 din 24 pagini

Activitatea /

Riscul profesional

Echipamentul individual de protecţie

Caracteristicile materialului / EIP

Consecinţele

Informaţii

contextul

neutilizării EIP

suplimentare

   

Încălţăminte protecţie

Piele

   

Lucru cu substanţe sau mediu inflamabil

Rănire sau arsură prin incendiu

Cască de protecţie

Material plastic,

Incapacitate temporară de muncă Invaliditate Deces

Fără accesorii

carbon

metalice

   

Salopetă de protecţie

Textil fibre naturale

Antistatizante

Bonetă

Textil fibre naturale

Cămaşă protecţie

Textil fibre naturale

 

Lenjerie de corp

Textil fibre naturale

Şosete

Textil fibre naturale

Încălţăminte protecţie

Piele

Lucru cu flacără deschisă şi/sau cu particule incandescente, inclusiv lucrări de sudură

Arsură termică

Cască de protecţie

Plastic, carbon

Incapacitate temporară de muncă Invaliditate Deces

Termoizolantă sau tip pompier

Cască sudor

Plastic, carbon

Ignifug

Ochelari de protecţie

Cu lentile de sticlă contra radiaţiilor termice

 
 

Mască sudor

Material plastic

 

Ignifug

Mănuşi de protecţie

Piele

Termoizolante şi

Material plastic

ignifugate

Costum de protecţie

Piele

Ignifugat

Aluminizat

Şorţ de protecţie

Piele

Ignifugat

Aluminizat

Jambiere

Piele

Ignifugate

Ghetre

Piele

Ignifugate

Lucrul cu substanţe periculoase şi/sau nocive, toxice, caustice, corozive

Intoxicaţii acute sau cronice, arsuri chimice, dermatite

Masca de protecţie contra gazelor

Cauciuc

Incapacitate temporară de muncă Deces

Cartuş filtrant pentru fiecare noxă sau cartuş filtrant universal

Mască de protecţie cu aducţiune de aer

Cauciuc

 

pagina 8 din 24 pagini

Activitatea /

Riscul profesional

Echipamentul individual de protecţie

Caracteristicile materialului / EIP

Consecinţele

Informaţii

contextul

neutilizării EIP

suplimentare

   

proaspăt

     

Aparat de respirat autonom

Cauciuc

Se verifică periodic şi reîncarcă după fiecare utilizare

Material plastic

   

Costum de protecţie

Lână naturală

 

Anticorozivi Protecţie acizi şi baze

Materiale textile

sintetice

Cizme de protecţie

Cauciuc

 

Material plastic

Bocanci de protecţie

Piele

Mănuşi de protecţie

Cauciuc

Textil cauciucat

Piele cauciucată

Ochelari de protecţie

Material plastic

Se schimbă în caz de zgârieturi multiple, abraziune, crăpături

Vizieră de protecţie

Cămaşă protecţie

Textil fibre naturale

 

Lenjerie de corp

Textil fibre naturale

Şosete

Textil fibre naturale

Lucrul în condiţii de praf (pulberi pneumoconiogene)

Pneumoconioze, iritaţii ale mucoaselor, astm bronşic, bronşită acută sau cronică

Mască contra prafului

Cauciuc

Incapacitate temporară de muncă

Etanş cu cartuş filtrant

Ochelari de protecţie

Material plastic

Se schimbă în caz de zgârieturi multiple, abraziune, crăpături, etanşi

   

Salopetă de protecţie

Material textil

 

Halat de protecţie

Material textil

Cămaşă de protecţie

Material textil

Încălţăminte de protecţie

Piele

Etanş

Lucru în condiţii de

Asfixiere

Mască de protecţie cu aducţiune de aer

Cauciuc

Deces

Se verifică periodic şi

pagina 9 din 24 pagini

Activitatea /

Riscul profesional

Echipamentul individual de protecţie

Caracteristicile materialului / EIP

Consecinţele

Informaţii

contextul

neutilizării EIP

suplimentare

atmosferă cu conţinut scăzut de oxigen

 

proaspăt

   

reîncarcă după

Aparat de respirat autonom

Cauciuc

fiecare utilizare

 

Material plastic

Lucrul în condiţii de risc biologic (bacterii, virusuri, richeţii, spirochete, ciuperci, protozoare)

Infecţii acute sau cronice ale organismului

Mască de protecţie

Textil

Incapacitate temporară de muncă Deces

Unică folosinţă

   

Salopetă de protecţie

Material textil

   

Halat de protecţie

Material textil

Unică folosinţă

Bonetă de protecţie

Material textil

Unică folosinţă

Cămaşă de protecţie

Material textil

 

Încălţăminte de protecţie

Cauciuc

Impermeabil

Mănuşi de protecţie

Cauciuc

Unică folosinţă

Şorţ de protecţie

Cauciuc

Impermeabil

Ochelari de protecţie

Material plastic

Se schimbă în caz de zgârieturi multiple, abraziune, crăpături, etanşi

Vizieră de protecţie

Lucrul cu obiecte cu temperaturi ridicate

Arsura termică

Cască de protecţie

Material plastic,

Incapacitate temporară de muncă

Termoizolante

carbon

 

Costum de protecţie

Piele

 

Şorţ de protecţie

Piele

Mănuşi de protecţie

Piele

Încălţăminte de protecție

Piele

Lucrul cu obiecte cu temperaturi scăzute

Degerare

Costum de protecţie

Material textil

Incapacitate temporară de muncă

Termoizolante

Căciulă de protecţie

Material textil

 

Blană

 

Lână

pagina 10 din 24 pagini

Activitatea /

Riscul profesional

Echipamentul individual de protecţie

Caracteristicile materialului / EIP

Consecinţele

Informaţii

contextul

neutilizării EIP

suplimentare

   

Capişon

Material textil

   

Mănuşi de protecţie

Material textil

Piele

Lână

Şosete

Textil fibre naturale

   

Încălţăminte de protecţie

Piele

Lucrul în mediu cald (temperatura aerului ridicată), izolare de sursele de apă

Supraîncălzire, deshidratare

Costum de protecţie

Textil fibre naturale

Incapacitate temporară de muncă

Materiale de culori deschise

Halat pânză

Textil fibre naturale

Pantalon scurt

Textil fibre naturale

   

Cămaşă pânză

Textil fibre naturale

 

Lenjerie corp

Textil fibre naturale

Încălţăminte de protecţie

Piele

Şapcă de protecţie

Textil fibre naturale

Ochelari de protecţie

Material plastic

Protecţie UV

Bidon de apă

Material plastic

 

Lucrul în mediu rece (temperatura aerului scăzută asociată cu vânt)

Suprarăcire, degerare

Costum de protecţie

Material textil

Incapacitate temporară de muncă Deces

Termoizolante

Şubă de protecţie

Material textil

Căptuşite

Piele

Îmblănite

Pantalon de protecţie

Material textil

 

Impermeabile

 

Căciulă de protecţie

Material textil

Piele

Mănuşi de protecţie

Material textil

Piele

Hanorac

Material textil

Costum tip ski

Material textil

Bocanci de protecţie

Piele

Antiderapante

Cizme de protecţie

Piele

Pâslari

Piele

Lână

pagina 11 din 24 pagini

Activitatea /

Riscul profesional

Echipamentul individual de protecţie

Caracteristicile materialului / EIP

Consecinţele

Informaţii

contextul

neutilizării EIP

suplimentare

Lucru în mediu acvatic sau umezeală excesivă

Înec, reumatism, afecţiuni musculo-scheletale, pulmonare

Pelerină de protecţie

Material plastic

Incapacitate temporară de muncă Deces

Impermeabil

Cauciuc

Antiderapant

Cizme de protecţie

Cauciuc

 
   

Costum de protecţie

Material textil

 

Glugă de protecţie

Material plastic

Colac de salvare

Cauciuc

Vestă de salvare

Material plastic

 

Gonflabil

Vestă reflectorizantă

Cauciuc

Flotabil

Lucru în condiţii de zgomot

Afecţiuni ale urechilor, hipoacuzie, surditate

Căşti antifoane

Material plastic

Incapacitate temporară de muncă Invaliditate

 

Dopuri antifoane

Burete

Unică folosinţă

   

Cauciuc

Lucrul în spaţii înguste, strâmte

Lovire, rănire

Cască de protecţie

Material plastic

Incapacitate temporară de muncă

 

Carbon

 

Salopetă de protecţie

Material textil

 

Cotiere

Material textil

Plastic

Piele

Genunchere

Material textil

Plastic

Piele

Jambiere

Material textil

Plastic

Piele

Fundieră

Material textil

Plastic

Piele

Centură de siguranţă

Material textil

Piele

Ham de siguranţă

Material textil

Piele

pagina 12 din 24 pagini

Activitatea /

Riscul profesional

Echipamentul individual de protecţie

Caracteristicile materialului / EIP

Consecinţele

Informaţii

contextul

neutilizării EIP

suplimentare

   

Coardă de siguranţă

Material textil

   

Vestă reflectorizantă

Material textil

Ochelari de protecţie

Material plastic

Se schimbă în caz de zgârieturi multiple, abraziune, crăpături

Lucrul la stupi de albine, cercetări biologice la diferite insecte, păianjeni

Înţepare, alergii, şoc anafilactic

Pălărie apicultor

Material textil

Incapacitate temporară de muncă Deces

 

Mănuşi de protecţie

Cauciuc

Salopetă de protecţie

Material textil

 
 

Halat de protecţie

Material textil

Lucrul în condiţii de radiaţii (ultraviolete, laser)

Arsuri, iradieri

Ochelari de protecţie

Material plastic

Incapacitate temporară de muncă

Protecţie UV

Protecţie laser

Bonetă protecţie

Material textil

   
 

Mănuşi protecţie

Piele

Halat de protecţie

Material textil

Lucru în condiţii de vibraţi şi trepidaţii

Afecţiuni nervoase, digestive, musculo-scheletate

Mănuşi de protecţie

Piele

Incapacitate temporară de muncă

 

Burtieră amortizoare

Material textil

   

Piele

 

Pieptar amortizor

Material textil

Piele

Echipamentul Individual de Protecţie trebuie să fie utilizat numai după ce s-au luat toate celelalte măsuri de prevenire şi protecţie.

Echipamentul Individual de Protecţie trebuie în principiu să fie folosit doar de o singură persoană.

Excepţie: Dacă se garantează că nu vor exista pericole de sănătate sau probleme de igienă.

Dacă se utilizează mai multe articole de EIP în acelaşi timp, acestea trebuie compatibile între ele.

Angajatorul poate furniza doar echipamentul individual de protecţie care este în conformitate cu specificaţiile de securitate şi sănătate, oferă protecţie fără să prezintă un pericol major în sine, este adecvat pentru condiţiile date, este ergonomic, se potriveşte lucrătorului.

pagina 13 din 24 pagini

Dacă echipamentul individual de protecţie este etichetat în conformitate cu prevederile legale relevante (marcaj CE), angajatorul poate presupune că acesta este conform cu specificaţiile relevante de securitate şi sănătate.

Instrucțiunile de utilizare trebuie să furnizeze informațiile necesare pentru echiparea sau dezechiparea corectă a echipamentului individual de protecție, precum şi cele referitoare la ajustările necesare pe morfologia purtătorului, în timp ce instrucțiunile de curăţare, întreținere şi dezinfecție trebuie nu numai să specifice produsele (sau cel puțin criteriile necesare pentru a le selecta) ci, dacă este relevant, şi procedurile aplicabile.

Aceste proceduri trebuie să specifice operațiile preliminare, cum ar fi dezasamblarea anumitor componente, incluzând concentrațiile produselor de curățare, temperatura, condiţiile de depozitare şi transport etc.

Echipamentul individual de protecţie se schimbă ori de câte ori se constată diminuarea capacităţii acestuia de a proteja lucrătorul. Echipamentul individual de protecţie se scoate din uz pe baza de proces verbal de casare. Este interzisă utilizarea echipamentului individual de protecţie casat sau cu defecte.

Contravaloarea echipamentului individual de protecţie deteriorat din motive imputabile lucrătorului se poate recupera pe căi administrative de către angajator. Echipamentul individual de protecţie deteriorat din motive neimputabile lucrătorului se înlocuieşte obligatoriu şi gratuit de către angajator.

Unele echipamente individuale de protecţie speciale cum ar fi: centuri, hamuri, corzi de protecţie, aparate izolante, măşti de gaze se verifică periodic în ateliere speciale de către personal calificat în acest scop chiar dacă nu au fost utilizate. În cazul în care echipamentul individual de protecţie a fost supus unor incidente (căderi de la înălţime reţinute, intervenţii cu aparatul izolant) acesta se verifică imediat şi nu se repune în folosinţă decât în cazul în care caracteristicile acestora de protecţie nu a fost afectată. Avizul de utilizare asupra unui echipament individual de protecţie verificat/reparat/reîncărcat (periodic sau în caz de incident) se dă de către persoana care a făcut verificarea, repararea sau reîncărcarea echipamentului sau de către un supervizor calificat al acestuia. În acest scop se ţine un registru de evidenţă cu verificările şi/sau reparaţiile efectuate.

Exemple de necesar de echipament individual de protecţie pe locuri de muncă/angajat în urma evaluării:

   

Cantitatea

   

Locul de muncă

Echipamentul individual de protecţie

acordată

Periodicitatea

Observaţii

Echipă construcţii cu lucru la înălţime

Salopetă protecţie

2

anual

 

Cămaşă pânză

2

anual

 
 

Tricou bumbac

2

anual

 

Izmene

2

anual

 

Cască de protecţie

2

anual

 

Centură de protecţie

2

anual

Se verifică periodic şi după fiecare incident

Coardă de protecţie dinamică

1

anual

Mănuşi de piele

4

anual

 

Bocanci cu bombeu metalic şi talpă antipenetrantă

1

anual

 

Cizme de cauciuc pentru apă şi noroi

1

anual

 

Haină vătuită

1

la 3 ani

 

pagina 14 din 24 pagini

 

Ochelari de protecţie

1

anual

 

Pelerină ploaie

1

la 2 ani

 

Vestă reflectorizantă

1

anual

 

Mască praf

1

anual

 

Dopuri antifoane

1

anual

de unică folosinţă

Atelier mecanic

Salopetă protecţie

2

anual

 

Cămaşă pânză

2

anual

 

Bocanci cu bombeu metalic şi talpă antipenetrantă

1

anual

 

Ochelari de protecţie

1

la 3 ani

 

Haină vătuită

1

la 3 ani

 

Cască protecţie

1

anual

 

Căşti antifoane

1

la 3 ani

 

Şapcă din pânză

1

anual

 

Mănuşi de piele

4

anual

 

Atelier croitorie industrial

Halat pânză

2

anual

 

Batic material textil

2

anual

 

Încălţăminte antiderapantă

1

anual

 

Degetar metalic

1

anual

 

Mănuşi anti-tăiere

1

anual

 

Industria cărnii

Halat alb pânză

4

anual

 

Mănuşi anti-tăiere

1

anual

 

Cizme de cauciuc albe antiderapante

1

anual

 

Bonetă

2

anual

 

Mască chirurgicală

1

anual

de unică folosință

Şorţ alb cauciucat

1

anual

 

Haină vătuită

1

la 3 ani

 

pagina 15 din 24 pagini

Cap. 2.

Alimentaţia de protecţie

Cadru legal

Angajatorul are următoarele obligații conform L 319/2006:

Art. 14. Alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori, persoanelor care lucrează în condiţii de muncă ce impun acest lucru şi se stabileşte prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă.

Scop

Determinarea alimentaţiei de protecţie necesare fiecărui domeniu de activitate sau expunere la risc şi intemperii

Clasificarea alimentaţie de protecţie în funcţie de expunere:

Mediul de lucru care necesită alimentaţie de protecţie

Alimentul de protecţie acordat

 

Cantitatea

Informaţii

acordată

suplimentare

Temperaturi de peste 37 grade Celsius corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel

Apă minerală

2 litri/persoană

 

Temperaturi sub -20 grade Celsius sau, corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel;

Ceai cald

1 litru/persoană

Se amenajează

suplimentar spaţii

de încălzire

Mediu toxic – sudura electrică şi autogenă, executarea lucrărilor de revizie, reparare, gresare la autovehicule, lucrări de forjare, turnătorie, tratamente termice, rectificarea şi şlefuirea cu abrazive uscate, rodarea motoarelor, reparaţii pompe de injecţie, lucrări de tinichigerie la caroserii, radiatoare, manipularea în depozite şi magazii a substanţelor chimice, toxice, corozive, lipirea cu cositor în spaţii închise, distribuirea produselor petroliere în depozite, magazii şi camere închise, operaţii de arhivare şi xerox;

Lapte antidot

0,5 litri/persoană

Se depozitează în frigider

Vopsire cu duco, nitro şi pe bază de plumb, repararea şi încărcarea acumulatoarelor, industria chimică şi petrochimică - secţii productive cu personal expus la noxe, laboratoare;

Lapte antidot

1

litru/persoană

Se depozitează în frigider

Temperaturile prevăzute în tabelul de mai sus sunt temperaturi monitorizate şi certificate de Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie şi transmise de centrele regionale ale acestuia.

pagina 16 din 24 pagini

Cap. 3.

Materiale igienico-sanitare

Art. 15. - (1) Materialele igienico-sanitare se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori.

(2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum şi locurile de muncă ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă.

Acordarea materialelor igienico-sanitare* - exemple

Tipul de activitate

Materialul acordat

 

Cantitatea

Periodicitatea

Atelier lăcătuşărie,

Săpun toaletă

200

grame

lunar

mecanic, vopsitorie,

Hârtie igienică

2 role

lunar

tinichigerie

Prosop

1 bucată

anual

Detergent

1 kg

lunar

 

Cremă de mâini

1 cutie

lunar

Cârpe, lavete

Centralizat

lunar

Perie de unghii

1

bucată

anual

Şantier construcţii

Săpun toaletă

200

grame

lunar

Hârtie igienică

2 role

lunar

Prosop

1 bucată

anual

Detergent

1,5 kg

lunar

Cremă de mâini

1

cutie

lunar

Cârpe, lavete

Centralizat

lunar

Industria uşoară

Săpun toaletă

Centralizat

lunar

Hârtie igienică

Centralizat

lunar

Industria chimică

Săpun toaletă

200

grame

lunar

Hârtie igienică

2 role

lunar

Prosop

1 bucată

anual

Detergent

1 kg

lunar

Cremă de mâini

1 cutie

lunar

Pastă de dinţi

1 tub

lunar

Periuţă de dinţi

1 bucată

trimestrial

Industria alimentară

Săpun toaletă

200

grame

lunar

Hârtie igienică

2

role

lunar

Soluţie antibacteriană

Centralizat

permanent

Activităţi medicale

Săpun toaletă

200

grame

lunar

Hârtie igienică

2

role

lunar

Soluţie antibacteriană

Centralizat

permanent

Soluţie de dezinfecţie

Centralizat

permanent

Administraţie, birouri, învăţământ

Săpun toaletă

Centralizat

permanent

Hârtie igienică

Centralizat

permanent

*Listă neexhaustivă

Conţinutul trusei de prim ajutor

Denumire material

 

Cantitatea

cutie din material plastic, etanşă, cu colturi rotunjite

1

bucată

foarfece cu vârfuri boante

1

bucată

garou 50cm

1

bucată

deschizător de gură din material plastic

1

bucată

dispozitiv de respirație gură la gură

1

bucată

pipa Guedel mărimea 4

1

bucată

pipa Guedel mărimea 10

1

bucată

mănuși de examinare, pereche

4

bucăţi

pagina 17 din 24 pagini

Denumire material

 

Cantitatea

pahare de unică folosinţă

5

bucăţi

batiste de hârtie cu soluție dezinfectantă

 

10

bucăţi

atele din material plastic

2

bucăţi

fașe din tifon mici 5cm/4m

2

bucăţi

fașe din tifon mari 10cm/5 m

3

bucăţi

bandaj triunghiular l = 80mm

2

bucăţi

vată hidrofilă sterilă, pachet A 50 g

2

bucăţi

ace de siguranţă

 

12

bucăţi

leucoplast 5cm/3m

1 bucată

leucoplast 2,5cm/2,5m

1 bucată

alcool sanitar 200ml

1 bucată

comprese sterile 10cm/8cm

 

10

bucăţi

pansament individual 2cm/6cm

 

10

bucăţi

pansament cu rivanol 6cm/10cm

5 bucăţi

plasture 6cm/50cm

1 bucată

creion

1 bucată

caiet 50 pagini

1 bucată

broşură cu instrucţiuni de prim-ajutor

1 bucată

rivanol soluţie 10/0 200ml

1 bucată

apă oxigenată sau perogen

1 bucată

alcool iodat

1 bucată

Trusa de prim ajutor se compune dintr-o cutie din material plastic, cu colţuri şi muchii rotunjite, în care sunt depozitate instrumente şi materiale sanitare, de mai sus.

Cutia trusei de prim ajutor trebuie să:

asigure etanşeitatea corespunzătoare pentru protejarea conținutului fată de praf şi/sau umezeală printr-un sistem de închidere eficient;

fie inscripţionată, vizibil de la o distanţă de minimum 5m;

permită vizualizarea conținutului sau să aibă inscripționată lista conținutului;

permită utilizarea imediată în caz de accidentare (să nu fie încuiată).

Numărul necesar de truse de prim ajutor se stabileşte în funcţie de domeniul de activitate a unităţii, numărul de angajaţi numărul punctelor de lucru. Astfel (ca exemplu) se poate aloca o trusă de prim ajutor la 50 de lucrători în cadrul unităţilor cu riscuri scăzute, o trusă la 20 de lucrători în cadrul unităţilor cu riscuri ridicate. În cadrul punctelor de lucru izolate este obligatoriu să existe o trusă de prim ajutor indiferent de numărul de lucrători.

pagina 18 din 24 pagini

Anexa 1

Cap. 4.

Anexe

Anexa 1 Cap. 4. Anexe pagina 19 din 24 pagini

pagina 19 din 24 pagini

pagina 20 din 24 pagini

pagina 20 din 24 pagini

Anexa 2

Model fişă de inventar – acordare echipament individual de protecţie

Fişa numărul:

Numele şi prenumele:

Funcţia:

Secţia/departamentul:

/

Echipamentul individual de protecţie acordat Data acordării Semnătura gestionarului Semnătura de primire
Echipamentul individual de protecţie acordat
Data acordării
Semnătura gestionarului
Semnătura de primire

Verificat şef secţie,

pagina 21 din 24 pagini

Anexa 3

Fişa angajatului

Numele:

Prenumele:

Funcţia:

Secţia:

Mărime haină

Talia

Mărime cămaşă

Mărime tricou

Mărime haină vătuită

Mărime încălţăminte

Alergii la diferite tipuri de materiale:

Material

DA*

NU*

Cauciuc

   

Piele

   

Bumbac

   

In

   

Material plastic

   

Textile sintetice

   

Burete

   

Detergent

   

Săpun

   

* Se marchează cu semnul X opţiunea corectă

Notă: Prezenta fişă se completează la angajare sau ori de câte ori este necesar la modificarea fizionomiei.

Semnătura angajatului,

pagina 22 din 24 pagini

Bibliografie

Constituţia României

Legea 319/2006 – Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă din România

Normele Metodologice de Aplicare a Legii 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006

HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

HG 115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție şi a condițiilor pentru introducerea lor pe piață

pagina 23 din 24 pagini