Sunteți pe pagina 1din 24

Ghid practic de acordare a echipamentului

individual de protecţie, alimentaţiei de protecţie şi


materialelor igienico-sanitare din unitate
CUPRINS

Cap. 1. Echipamentul individual de protecţie.................................................................................. 3


Cap. 2. Alimentaţia de protecţie ................................................................................................... 16
Cap. 3. Materiale igienico-sanitare ............................................................................................... 17
Cap. 4. Anexe ............................................................................................................................... 19
Bibliografie ........................................................................................................................ 23

pagina 2 din 24 pagini


Cap. 1. Echipamentul individual de protecţie

Cadru legal
Constituţia României Art. 22 „Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei
sunt garantate”
L 319/2006: angajatorul are următoarele obligații
Art. 12 pct. b) să decidă asupra măsurilor de protecție care trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului
de protecție care trebuie utilizat;
Art. 12 pct. r) sa asigure echipamente individuale de protecție;
Art. 12 pct. s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protecție nou, în cazul degradării sau al pierderii
calităților de protecție.
HG 1048/2006, art. 3: Prin echipament individual de protecţie (EIP) se înţelege orice echipament destinat sa
fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună
în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu
proiectat în acest scop.
HG 115/2004, Art. 2. - (1) Prin EIP se înțelege dispozitivele sau articolele destinate a fi purtate ori ținute cu
mâna de către o persoană pentru a asigura protecție împotriva unuia sau mai multor riscuri pentru sănătate si
securitate.
(2) Se consideră, de asemenea, EIP:
a) un ansamblu constituit din mai multe dispozitive sau mijloace integrate de către producător în scopul
asigurării protecției unei persoane împotriva unuia sau mai multor riscuri simultane,
potențiale;
b) un dispozitiv sau un mijloc de protecție combinat, detașabil ori nedetașabil, cu un echipament individual
care nu are rol de protecție, purtat sau ținut cu mană de o persoană pentru executarea unei activități specifice;
c) componente interschimbabile ale EIP, esențiale pentru o funcționare corespunzătoare şi utilizate exclusiv
pentru un astfel de echipament.
(3) Se consideră ca parte integrantă a EIP orice sistem introdus pe piață împreună cu acesta, pentru
racordarea acestuia la un alt dispozitiv extern, complementar, chiar dacă acest sistem nu este destinat a fi
purtat sau ținut cu mana în permanenţă de către utilizator, pe întreaga durata de expunere la risc.
Scop
Determinarea tipului de echipament individual de protecţie necesar fiecărui domeniu de activitate sau
expunere la risc.
Procedură de acordare a EIP
a. evaluarea riscurilor în vederea acordării EIP conform HG 1048/2006 (anexa 1);
b. stabilirea necesarului de EIP în urma evaluării – document cumulativ;
c. achiziţia echipamentului individual de protecţie conform HG 115/2004;
d. predarea către lucrător a EIP prin magazie (fişă inventar – anexa 2) în urma declaraţiei
caracteristicilor fizice proprii (talia, înălţimea, număr încălţăminte – anexa 3);
e. instruirea lucrătorului cu privire la utilizarea şi întreținerea în siguranţă a EIP cu notare în fişa
individuală de instruire;

pagina 3 din 24 pagini


Clasificare echipamentului individual de protecţie pe diferite categorii de locuri de muncă sau riscuri

Activitatea / Caracteristicile Consecinţele Informaţii


Riscul profesional Echipamentul individual de protecţie
contextul materialului / EIP neutilizării EIP suplimentare
Organe de maşini în Antrenarea unor părţi a Cască protecţie Material plastic, Invaliditate
mişcare vestimentaţiei sau a părului metal, carbon Deces
între organele în mişcare ale Salopetă protecţie ajustată pe corp Pânză, doc
utilajelor în funcţiune – lovire, Încălţăminte de protecţie cu legare şi Piele
zdrobire, mutilare, amputare; asigurarea călcâiului.
Tăierea extremităţilor Mănuşi anti-tăiere Piele Incapacitate
(degetelor) Degetare de protecţie temporară de muncă
Invaliditate
Lucrul la înălţime Cădere de la înălţime – Centură protecţie; Rezistent la şoc şi Incapacitate Echipamentele de
zdrobire, lovire; Ham protecţie; uzură temporară de muncă lucru la înălţime se
Coardă de protecţie statică – înălţimi mici; Invaliditate verifică de ori de câte
Coardă de protecţie dinamică – înălţimi Deces ori au avut loc
mari; incidente (căderi de
Cască de protecţie la înălţime reţinute
Colţari (lucru pe stâlpi) sau nu)
Căderi de obiecte de la Cască de protecţie Material plastic, Incapacitate
înălţime – zdrobire, lovire metal, carbon temporară de muncă
Ochelari de protecţie Material plastic Invaliditate
Deces
Lucrări pe căi de Lovire, coliziune cu mijloace Cască de protecţie Material plastic, Incapacitate Benzi reflectorizante
circulaţie: rutieră, de transport metal, carbon temporară de muncă
feroviară Vestă reflectorizantă Poliester sintetic Invaliditate
Bocanci de protecţie Piele Deces

Proiectare de corpuri Lovirea ochilor Ochelari protecţie Material plastic Incapacitate Se schimbă în caz de
sau particule Vizieră protecţie temporară de muncă zgârieturi multiple,

pagina 4 din 24 pagini


Activitatea / Caracteristicile Consecinţele Informaţii
Riscul profesional Echipamentul individual de protecţie
contextul materialului / EIP neutilizării EIP suplimentare
Invaliditate abraziune, crăpături
Lovirea capului Cască de protecţie Material plastic, Incapacitate
metal, carbon temporară de muncă
Invaliditate
Deces
Lovirea feţei Vizieră de protecţie Material plastic Incapacitate Se schimbă în caz de
temporară de muncă zgârieturi multiple,
Invaliditate abraziune, crăpături
Deces
Lovirea corpului Salopetă de protecţie Pânză, doc Incapacitate
Combinezon de protecţie Piele temporară de muncă
Invaliditate
Deces
Lovire la mâini Mănuşi de protecţie Piele Incapacitate
temporară de muncă
Invaliditate
Lovirea la picioare Bocanci sau cizme de protecţie cu Piele Incapacitate
bombeu întărit (metalic) temporară de muncă
Invaliditate
Lovirea integrală a corpului Costum de sablare Cauciucat Incapacitate
Piele temporară de muncă
Invaliditate
Manipulare de Tăiere, înţepare la mâini, Mănuşi de protecţie Piele Incapacitate
obiecte tăioase, agăţare, sfâşiere Mănuşi anti-tăiere Metalice (zale), temporară de muncă
penetrante, kevlar Invaliditate
înţepătoare, abrazive, Mănuşi palmare Piele
alunecoase,
Degetare de protecţie Piele
agăţătoare
Metalice
Cotiere Piele cu burete
Salopetă protecţie Material textil

pagina 5 din 24 pagini


Activitatea / Caracteristicile Consecinţele Informaţii
Riscul profesional Echipamentul individual de protecţie
contextul materialului / EIP neutilizării EIP suplimentare
Încălţăminte de protecţie Piele
Tăiere sau înţepare în zona Şorţ de protecţie Piele Incapacitate
abdominală Burtieră Piele temporară de muncă
Invaliditate

Tăiere sau înţepare la Bocanci sau cizme de protecţie cu Piele Incapacitate


picioare bombeu întărit (metalic) şi talpă temporară de muncă
antipenetrantă Invaliditate
Jambiere de protecţie
Ghetre
Manipulare de Lipirea obiectelor de Bonetă de protecţie Pânză Incapacitate
substanţe adezive tegumente sau haine Salopetă de protecţie Doc temporară de muncă
Şorţ de protecţie Piele
Cauciuc
Mănuşi de protecţie Piele
Cizme de protecţie Cauciuc
Manipularea manuală Suprasolicitarea coloanei Centură abdominală Textil Incapacitate
a maselor vertebrale Piele temporară de muncă
Lezarea mâinilor Mănuşi de protecţie Piele Incapacitate
Palmare de protecţie temporară de muncă
Lezarea piciorului Bocanci de protecţie cu bombeu întărit Piele Incapacitate
(metalic) temporară de muncă
Genunchiere

Lezarea umărului Umerar Textil Incapacitate


Piele temporară de muncă
Lezarea abdomenului Şorţ de protecţie Textil Incapacitate
Piele temporară de muncă
Curent electric în Electrocutare Mănuşi de protecţie electroizolante Cauciuc Incapacitate
atingere directă, Încălţăminte de protecţie electroizolantă temporară de muncă

pagina 6 din 24 pagini


Activitatea / Caracteristicile Consecinţele Informaţii
Riscul profesional Echipamentul individual de protecţie
contextul materialului / EIP neutilizării EIP suplimentare
indirectă sau Invaliditate
tensiune de pas Deces
Arc electric Arsura electrică Cască de protecţie Material plastic, Incapacitate
metal, carbon temporară de muncă
Vizieră de protecţie Lentile de sticlă cu Invaliditate
absorbție UV Deces
Lucru cu substanţe Rănire sau arsură prin Bonetă Textil fibre naturale Incapacitate Fără accesorii
explozive explozie Caschetă Piele temporară de muncă metalice
Textil Invaliditate Antistatizante
Material plastic Deces
Ochelari de protecţie Material plastic
Vizieră de protecţie Material plastic
Salopetă de protecţie Textil fibre naturale
Costum protecţie Piele
Şorţ protecţie Piele
Mănuşi sau palmare de protecţie Piele
Mănuşi chirurgicale Cauciuc
Degetare protecţie Cauciuc
Cămaşă protecţie Textil fibre naturale
Lenjerie de corp Textil fibre naturale
Şosete Textil fibre naturale
Încălţăminte protecţie Piele
Lucru în mediu Rănire sau arsură prin Bonetă Textil fibre naturale Incapacitate Fără accesorii
exploziv explozie Salopetă de protecţie Textil fibre naturale temporară de muncă metalice
Halat de protecţie Textil fibre naturale Invaliditate Antistatizante
Deces
Mănuşi sau palmare de protecţie Piele
Cămaşă protecţie Textil fibre naturale
Lenjerie de corp Textil fibre naturale
Şosete Textil fibre naturale

pagina 7 din 24 pagini


Activitatea / Caracteristicile Consecinţele Informaţii
Riscul profesional Echipamentul individual de protecţie
contextul materialului / EIP neutilizării EIP suplimentare
Încălţăminte protecţie Piele

Lucru cu substanţe Rănire sau arsură prin Cască de protecţie Material plastic, Incapacitate Fără accesorii
sau mediu inflamabil incendiu carbon temporară de muncă metalice
Salopetă de protecţie Textil fibre naturale Invaliditate Antistatizante
Bonetă Textil fibre naturale Deces
Cămaşă protecţie Textil fibre naturale
Lenjerie de corp Textil fibre naturale
Şosete Textil fibre naturale
Încălţăminte protecţie Piele
Lucru cu flacără Arsură termică Cască de protecţie Plastic, carbon Incapacitate Termoizolantă sau tip
deschisă şi/sau cu temporară de muncă pompier
particule Cască sudor Plastic, carbon Invaliditate Ignifug
incandescente, Ochelari de protecţie Cu lentile de sticlă Deces
inclusiv lucrări de contra radiaţiilor
sudură termice
Mască sudor Material plastic Ignifug
Mănuşi de protecţie Piele Termoizolante şi
Material plastic ignifugate
Costum de protecţie Piele Ignifugat
Aluminizat
Şorţ de protecţie Piele Ignifugat
Aluminizat
Jambiere Piele Ignifugate
Ghetre Piele Ignifugate
Lucrul cu substanţe Intoxicaţii acute sau cronice, Masca de protecţie contra gazelor Cauciuc Incapacitate Cartuş filtrant pentru
periculoase şi/sau arsuri chimice, dermatite temporară de muncă fiecare noxă sau
nocive, toxice, Deces cartuş filtrant
caustice, corozive universal
Mască de protecţie cu aducţiune de aer Cauciuc

pagina 8 din 24 pagini


Activitatea / Caracteristicile Consecinţele Informaţii
Riscul profesional Echipamentul individual de protecţie
contextul materialului / EIP neutilizării EIP suplimentare
proaspăt
Aparat de respirat autonom Cauciuc Se verifică periodic
Material plastic şi reîncarcă după
fiecare utilizare
Costum de protecţie Lână naturală Anticorozivi
Materiale textile Protecţie acizi şi
sintetice baze
Cizme de protecţie Cauciuc
Material plastic
Bocanci de protecţie Piele
Mănuşi de protecţie Cauciuc
Textil cauciucat
Piele cauciucată
Ochelari de protecţie Material plastic Se schimbă în caz de
Vizieră de protecţie zgârieturi multiple,
abraziune, crăpături
Cămaşă protecţie Textil fibre naturale
Lenjerie de corp Textil fibre naturale
Şosete Textil fibre naturale
Lucrul în condiţii de Pneumoconioze, iritaţii ale Mască contra prafului Cauciuc Incapacitate Etanş cu cartuş
praf (pulberi mucoaselor, astm bronşic, temporară de muncă filtrant
pneumoconiogene) bronşită acută sau cronică Ochelari de protecţie Material plastic Se schimbă în caz de
zgârieturi multiple,
abraziune, crăpături,
etanşi
Salopetă de protecţie Material textil
Halat de protecţie Material textil
Cămaşă de protecţie Material textil
Încălţăminte de protecţie Piele Etanş
Lucru în condiţii de Asfixiere Mască de protecţie cu aducţiune de aer Cauciuc Deces Se verifică periodic şi

pagina 9 din 24 pagini


Activitatea / Caracteristicile Consecinţele Informaţii
Riscul profesional Echipamentul individual de protecţie
contextul materialului / EIP neutilizării EIP suplimentare
atmosferă cu conţinut proaspăt reîncarcă după
scăzut de oxigen Aparat de respirat autonom Cauciuc fiecare utilizare
Material plastic
Lucrul în condiţii de Infecţii acute sau cronice ale Mască de protecţie Textil Incapacitate Unică folosinţă
risc biologic (bacterii, organismului temporară de muncă
virusuri, richeţii, Deces
spirochete, ciuperci,
protozoare)
Salopetă de protecţie Material textil
Halat de protecţie Material textil Unică folosinţă
Bonetă de protecţie Material textil Unică folosinţă
Cămaşă de protecţie Material textil
Încălţăminte de protecţie Cauciuc Impermeabil
Mănuşi de protecţie Cauciuc Unică folosinţă
Şorţ de protecţie Cauciuc Impermeabil
Ochelari de protecţie Material plastic Se schimbă în caz de
Vizieră de protecţie zgârieturi multiple,
abraziune, crăpături,
etanşi
Lucrul cu obiecte cu Arsura termică Cască de protecţie Material plastic, Incapacitate Termoizolante
temperaturi ridicate carbon temporară de muncă
Costum de protecţie Piele
Şorţ de protecţie Piele
Mănuşi de protecţie Piele
Încălţăminte de protecție Piele
Lucrul cu obiecte cu Degerare Costum de protecţie Material textil Incapacitate Termoizolante
temperaturi scăzute Căciulă de protecţie Material textil temporară de muncă
Blană
Lână

pagina 10 din 24 pagini


Activitatea / Caracteristicile Consecinţele Informaţii
Riscul profesional Echipamentul individual de protecţie
contextul materialului / EIP neutilizării EIP suplimentare
Capişon Material textil
Mănuşi de protecţie Material textil
Piele
Lână
Şosete Textil fibre naturale
Încălţăminte de protecţie Piele
Lucrul în mediu cald Supraîncălzire, deshidratare Costum de protecţie Textil fibre naturale Incapacitate Materiale de culori
(temperatura aerului Halat pânză Textil fibre naturale temporară de muncă deschise
ridicată), izolare de Pantalon scurt Textil fibre naturale
sursele de apă
Cămaşă pânză Textil fibre naturale
Lenjerie corp Textil fibre naturale
Încălţăminte de protecţie Piele
Şapcă de protecţie Textil fibre naturale
Ochelari de protecţie Material plastic Protecţie UV
Bidon de apă Material plastic
Lucrul în mediu rece Suprarăcire, degerare Costum de protecţie Material textil Incapacitate Termoizolante
(temperatura aerului Şubă de protecţie Material textil temporară de muncă Căptuşite
scăzută asociată cu Piele Deces Îmblănite
vânt) Pantalon de protecţie Material textil Impermeabile
Căciulă de protecţie Material textil
Piele
Mănuşi de protecţie Material textil
Piele
Hanorac Material textil
Costum tip ski Material textil
Bocanci de protecţie Piele Antiderapante
Cizme de protecţie Piele
Pâslari Piele
Lână

pagina 11 din 24 pagini


Activitatea / Caracteristicile Consecinţele Informaţii
Riscul profesional Echipamentul individual de protecţie
contextul materialului / EIP neutilizării EIP suplimentare
Lucru în mediu Înec, reumatism, afecţiuni Pelerină de protecţie Material plastic Incapacitate Impermeabil
acvatic sau umezeală musculo-scheletale, Cauciuc temporară de muncă Antiderapant
excesivă pulmonare Cizme de protecţie Cauciuc Deces
Costum de protecţie Material textil
Glugă de protecţie Material plastic
Colac de salvare Cauciuc
Vestă de salvare Material plastic Gonflabil
Vestă reflectorizantă Cauciuc Flotabil
Lucru în condiţii de Afecţiuni ale urechilor, Căşti antifoane Material plastic Incapacitate
zgomot hipoacuzie, surditate Dopuri antifoane Burete temporară de muncă Unică folosinţă
Cauciuc Invaliditate
Lucrul în spaţii Lovire, rănire Cască de protecţie Material plastic Incapacitate
înguste, strâmte Carbon temporară de muncă
Salopetă de protecţie Material textil
Cotiere Material textil
Plastic
Piele
Genunchere Material textil
Plastic
Piele
Jambiere Material textil
Plastic
Piele
Fundieră Material textil
Plastic
Piele
Centură de siguranţă Material textil
Piele
Ham de siguranţă Material textil
Piele

pagina 12 din 24 pagini


Activitatea / Caracteristicile Consecinţele Informaţii
Riscul profesional Echipamentul individual de protecţie
contextul materialului / EIP neutilizării EIP suplimentare
Coardă de siguranţă Material textil
Vestă reflectorizantă Material textil
Ochelari de protecţie Material plastic Se schimbă în caz de
zgârieturi multiple,
abraziune, crăpături
Lucrul la stupi de Înţepare, alergii, şoc Pălărie apicultor Material textil Incapacitate
albine, cercetări anafilactic temporară de muncă
biologice la diferite Mănuşi de protecţie Cauciuc Deces
insecte, păianjeni Salopetă de protecţie Material textil
Halat de protecţie Material textil
Lucrul în condiţii de Arsuri, iradieri Ochelari de protecţie Material plastic Incapacitate Protecţie UV
radiaţii (ultraviolete, temporară de muncă Protecţie laser
laser) Bonetă protecţie Material textil
Mănuşi protecţie Piele
Halat de protecţie Material textil
Lucru în condiţii de Afecţiuni nervoase, digestive, Mănuşi de protecţie Piele Incapacitate
vibraţi şi trepidaţii musculo-scheletate Burtieră amortizoare Material textil temporară de muncă
Piele
Pieptar amortizor Material textil
Piele
Echipamentul Individual de Protecţie trebuie să fie utilizat numai după ce s-au luat toate celelalte măsuri de prevenire şi protecţie.
Echipamentul Individual de Protecţie trebuie în principiu să fie folosit doar de o singură persoană.
Excepţie: Dacă se garantează că nu vor exista pericole de sănătate sau probleme de igienă.
Dacă se utilizează mai multe articole de EIP în acelaşi timp, acestea trebuie compatibile între ele.
Angajatorul poate furniza doar echipamentul individual de protecţie care este în conformitate cu specificaţiile de securitate şi sănătate, oferă protecţie fără să prezintă un
pericol major în sine, este adecvat pentru condiţiile date, este ergonomic, se potriveşte lucrătorului.

pagina 13 din 24 pagini


Dacă echipamentul individual de protecţie este etichetat în conformitate cu prevederile legale relevante (marcaj CE), angajatorul poate presupune că acesta este conform cu
specificaţiile relevante de securitate şi sănătate.
Instrucțiunile de utilizare trebuie să furnizeze informațiile necesare pentru echiparea sau dezechiparea corectă a echipamentului individual de protecție, precum şi cele
referitoare la ajustările necesare pe morfologia purtătorului, în timp ce instrucțiunile de curăţare, întreținere şi dezinfecție trebuie nu numai să specifice produsele (sau cel
puțin criteriile necesare pentru a le selecta) ci, dacă este relevant, şi procedurile aplicabile.
Aceste proceduri trebuie să specifice operațiile preliminare, cum ar fi dezasamblarea anumitor componente, incluzând concentrațiile produselor de curățare, temperatura,
condiţiile de depozitare şi transport etc.
Echipamentul individual de protecţie se schimbă ori de câte ori se constată diminuarea capacităţii acestuia de a proteja lucrătorul. Echipamentul individual de protecţie se
scoate din uz pe baza de proces verbal de casare. Este interzisă utilizarea echipamentului individual de protecţie casat sau cu defecte.
Contravaloarea echipamentului individual de protecţie deteriorat din motive imputabile lucrătorului se poate recupera pe căi administrative de către angajator. Echipamentul
individual de protecţie deteriorat din motive neimputabile lucrătorului se înlocuieşte obligatoriu şi gratuit de către angajator.
Unele echipamente individuale de protecţie speciale cum ar fi: centuri, hamuri, corzi de protecţie, aparate izolante, măşti de gaze se verifică periodic în ateliere speciale de
către personal calificat în acest scop chiar dacă nu au fost utilizate. În cazul în care echipamentul individual de protecţie a fost supus unor incidente (căderi de la înălţime
reţinute, intervenţii cu aparatul izolant) acesta se verifică imediat şi nu se repune în folosinţă decât în cazul în care caracteristicile acestora de protecţie nu a fost afectată.
Avizul de utilizare asupra unui echipament individual de protecţie verificat/reparat/reîncărcat (periodic sau în caz de incident) se dă de către persoana care a făcut verificarea,
repararea sau reîncărcarea echipamentului sau de către un supervizor calificat al acestuia. În acest scop se ţine un registru de evidenţă cu verificările şi/sau reparaţiile
efectuate.
Exemple de necesar de echipament individual de protecţie pe locuri de muncă/angajat în urma evaluării:
Cantitatea
Locul de muncă Echipamentul individual de protecţie Periodicitatea Observaţii
acordată
Echipă construcţii cu lucru Salopetă protecţie 2 anual
la înălţime Cămaşă pânză 2 anual
Tricou bumbac 2 anual
Izmene 2 anual
Cască de protecţie 2 anual
Centură de protecţie 2 anual Se verifică periodic şi după fiecare incident
Coardă de protecţie dinamică 1 anual
Mănuşi de piele 4 anual
Bocanci cu bombeu metalic şi talpă antipenetrantă 1 anual
Cizme de cauciuc pentru apă şi noroi 1 anual
Haină vătuită 1 la 3 ani

pagina 14 din 24 pagini


Ochelari de protecţie 1 anual
Pelerină ploaie 1 la 2 ani
Vestă reflectorizantă 1 anual
Mască praf 1 anual
Dopuri antifoane 1 anual de unică folosinţă
Atelier mecanic Salopetă protecţie 2 anual
Cămaşă pânză 2 anual
Bocanci cu bombeu metalic şi talpă antipenetrantă 1 anual
Ochelari de protecţie 1 la 3 ani
Haină vătuită 1 la 3 ani
Cască protecţie 1 anual
Căşti antifoane 1 la 3 ani
Şapcă din pânză 1 anual
Mănuşi de piele 4 anual
Atelier croitorie industrial Halat pânză 2 anual
Batic material textil 2 anual
Încălţăminte antiderapantă 1 anual
Degetar metalic 1 anual
Mănuşi anti-tăiere 1 anual
Industria cărnii Halat alb pânză 4 anual
Mănuşi anti-tăiere 1 anual
Cizme de cauciuc albe antiderapante 1 anual
Bonetă 2 anual
Mască chirurgicală 1 anual de unică folosință
Şorţ alb cauciucat 1 anual
Haină vătuită 1 la 3 ani

pagina 15 din 24 pagini


Cap. 2. Alimentaţia de protecţie

Cadru legal
Angajatorul are următoarele obligații conform L 319/2006:
Art. 14. Alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori, persoanelor care lucrează în
condiţii de muncă ce impun acest lucru şi se stabileşte prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de
muncă.

Scop
Determinarea alimentaţiei de protecţie necesare fiecărui domeniu de activitate sau expunere la risc şi intemperii
Clasificarea alimentaţie de protecţie în funcţie de expunere:

Mediul de lucru care necesită Alimentul de protecţie Cantitatea Informaţii


alimentaţie de protecţie acordat acordată suplimentare
Temperaturi de peste 37 grade Celsius Apă minerală 2 litri/persoană
corelate cu condiţii de umiditate mare,
pot fi echivalate cu acest nivel
Temperaturi sub -20 grade Celsius Ceai cald 1 litru/persoană Se amenajează
sau, corelate cu condiţii de vânt suplimentar spaţii
intens, pot fi echivalate cu acest de încălzire
nivel;
Mediu toxic – sudura electrică şi Lapte antidot 0,5 litri/persoană Se depozitează în
autogenă, executarea lucrărilor de frigider
revizie, reparare, gresare la
autovehicule, lucrări de forjare,
turnătorie, tratamente termice,
rectificarea şi şlefuirea cu abrazive
uscate, rodarea motoarelor, reparaţii
pompe de injecţie, lucrări de
tinichigerie la caroserii, radiatoare,
manipularea în depozite şi magazii a
substanţelor chimice, toxice, corozive,
lipirea cu cositor în spaţii închise,
distribuirea produselor petroliere în
depozite, magazii şi camere închise,
operaţii de arhivare şi xerox;
Vopsire cu duco, nitro şi pe bază de Lapte antidot 1 litru/persoană Se depozitează în
plumb, repararea şi încărcarea frigider
acumulatoarelor, industria chimică şi
petrochimică - secţii productive cu
personal expus la noxe, laboratoare;
Temperaturile prevăzute în tabelul de mai sus sunt temperaturi monitorizate şi certificate de Institutul Naţional de
Meteorologie şi Hidrologie şi transmise de centrele regionale ale acestuia.

pagina 16 din 24 pagini


Cap. 3. Materiale igienico-sanitare
Art. 15. - (1) Materialele igienico-sanitare se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori.
(2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum şi locurile de muncă ce impun acordarea acestora se stabilesc prin
contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă.
Acordarea materialelor igienico-sanitare* - exemple
Tipul de activitate Materialul acordat Cantitatea Periodicitatea
Atelier lăcătuşărie, Săpun toaletă 200 grame lunar
mecanic, vopsitorie, Hârtie igienică 2 role lunar
tinichigerie Prosop 1 bucată anual
Detergent 1 kg lunar
Cremă de mâini 1 cutie lunar
Cârpe, lavete Centralizat lunar
Perie de unghii 1 bucată anual
Şantier construcţii Săpun toaletă 200 grame lunar
Hârtie igienică 2 role lunar
Prosop 1 bucată anual
Detergent 1,5 kg lunar
Cremă de mâini 1 cutie lunar
Cârpe, lavete Centralizat lunar
Industria uşoară Săpun toaletă Centralizat lunar
Hârtie igienică Centralizat lunar
Industria chimică Săpun toaletă 200 grame lunar
Hârtie igienică 2 role lunar
Prosop 1 bucată anual
Detergent 1 kg lunar
Cremă de mâini 1 cutie lunar
Pastă de dinţi 1 tub lunar
Periuţă de dinţi 1 bucată trimestrial
Industria alimentară Săpun toaletă 200 grame lunar
Hârtie igienică 2 role lunar
Soluţie antibacteriană Centralizat permanent
Activităţi medicale Săpun toaletă 200 grame lunar
Hârtie igienică 2 role lunar
Soluţie antibacteriană Centralizat permanent
Soluţie de dezinfecţie Centralizat permanent
Administraţie, birouri, Săpun toaletă Centralizat permanent
învăţământ Hârtie igienică Centralizat permanent
*Listă neexhaustivă
Conţinutul trusei de prim ajutor
Denumire material Cantitatea
cutie din material plastic, etanşă, cu colturi rotunjite 1 bucată
foarfece cu vârfuri boante 1 bucată
garou 50cm 1 bucată
deschizător de gură din material plastic 1 bucată
dispozitiv de respirație gură la gură 1 bucată
pipa Guedel mărimea 4 1 bucată
pipa Guedel mărimea 10 1 bucată
mănuși de examinare, pereche 4 bucăţi

pagina 17 din 24 pagini


Denumire material Cantitatea
pahare de unică folosinţă 5 bucăţi
batiste de hârtie cu soluție dezinfectantă 10 bucăţi
atele din material plastic 2 bucăţi
fașe din tifon mici 5cm/4m 2 bucăţi
fașe din tifon mari 10cm/5 m 3 bucăţi
bandaj triunghiular l = 80mm 2 bucăţi
vată hidrofilă sterilă, pachet A 50 g 2 bucăţi
ace de siguranţă 12 bucăţi
leucoplast 5cm/3m 1 bucată
leucoplast 2,5cm/2,5m 1 bucată
alcool sanitar 200ml 1 bucată
comprese sterile 10cm/8cm 10 bucăţi
pansament individual 2cm/6cm 10 bucăţi
pansament cu rivanol 6cm/10cm 5 bucăţi
plasture 6cm/50cm 1 bucată
creion 1 bucată
caiet 50 pagini 1 bucată
broşură cu instrucţiuni de prim-ajutor 1 bucată
rivanol soluţie 10/0 200ml 1 bucată
apă oxigenată sau perogen 1 bucată
alcool iodat 1 bucată
Trusa de prim ajutor se compune dintr-o cutie din material plastic, cu colţuri şi muchii rotunjite, în care sunt
depozitate instrumente şi materiale sanitare, de mai sus.
Cutia trusei de prim ajutor trebuie să:
 asigure etanşeitatea corespunzătoare pentru protejarea conținutului fată de praf şi/sau umezeală
printr-un sistem de închidere eficient;
 fie inscripţionată, vizibil de la o distanţă de minimum 5m;
 permită vizualizarea conținutului sau să aibă inscripționată lista conținutului;
 permită utilizarea imediată în caz de accidentare (să nu fie încuiată).
Numărul necesar de truse de prim ajutor se stabileşte în funcţie de domeniul de activitate a unităţii, numărul de
angajaţi numărul punctelor de lucru. Astfel (ca exemplu) se poate aloca o trusă de prim ajutor la 50 de lucrători în
cadrul unităţilor cu riscuri scăzute, o trusă la 20 de lucrători în cadrul unităţilor cu riscuri ridicate. În cadrul punctelor de
lucru izolate este obligatoriu să existe o trusă de prim ajutor indiferent de numărul de lucrători.

pagina 18 din 24 pagini


Anexa 1

Cap. 4. Anexe

pagina 19 din 24 pagini


pagina 20 din 24 pagini
Anexa 2
Model fişă de inventar – acordare echipament individual de protecţie
Fişa numărul: ___________________________/________________________
Numele şi prenumele: ______________________________________________
Funcţia: _________________________________________________________
Secţia/departamentul: _____________________________________________

Echipamentul individual de protecţie acordat Data acordării Semnătura gestionarului Semnătura de primire

Verificat şef secţie,

pagina 21 din 24 pagini


Anexa 3
Fişa angajatului

Numele:__________________________
Prenumele:________________________
Funcţia:__________________________
Secţia: __________________________

Mărime haină
Talia
Mărime cămaşă
Mărime tricou
Mărime haină vătuită
Mărime încălţăminte

Alergii la diferite tipuri de materiale:

Material DA* NU*


Cauciuc
Piele
Bumbac
In
Material plastic
Textile sintetice
Burete
Detergent
Săpun

* Se marchează cu semnul X opţiunea corectă

Notă: Prezenta fişă se completează la angajare sau ori de câte ori este necesar la modificarea fizionomiei.

Semnătura angajatului,

_____________________

pagina 22 din 24 pagini


Bibliografie

Constituţia României
Legea 319/2006 – Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă din România
Normele Metodologice de Aplicare a Legii 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006
HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a
echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
HG 115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție şi
a condițiilor pentru introducerea lor pe piață

pagina 23 din 24 pagini


pagina 24 din 24 pagini