Sunteți pe pagina 1din 17

PLAN D E PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 2011

Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico-sanitare Masuri de alta natura Termen de realizare Persoana responsabila de realizare

Nr. crt.

Loc munca/ Post de lucru

Riscuri evaluare

Actiuni in scopul realizarii

Observ.

I. LOC DE MUNCA- HALA PRODUCTIE- MASURI TEHNICE, ORGANIZATORICE SI DE ALTA NATURA


7.Completarea si dotarea tuturor lucratorilor cu EIP adecvat riscului: bocanci, cu bombeu metalic, talpa antiderapanta si electroizolanta, imbracaminte pentru timp friguros, ochelari protectie, manusi protectie, etc. Conform identificare factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala Intocmire necesar EIP adecvat riscurilor Achizitionare EIP conform (marcaj CE si instructiuni de folosire) Distribuire EIP personalului pe baza de semnatura IPSSM privind utilizarea EIP (H.G.1048/2006) Intocmire instructiuni proprii aprobare director Prelucrare instructiuni conform tematicii anuale de instruire Nivelarea pardoselilor Marcarea pragurilor Mentinerea cailor de circulatie in permanenta libere

Loc de munca
LACATUS MECANIC

Loc de munca
PRELUCRATOR PRIN ASCHIERE

2011

- Administrator - Sef echipa - Serviciu Extern P.P.

Loc de munca
OPERATOR CNC

Loc de munca
MUNCITOR NECALIFICAT

8. Intocmire Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca( I.P.S.S.M), particularizate la conditiile concrete de munca ale lucrtorilor pe baza evalurii riscurilor profesionale i a legislaiei n vigoare 9. Intretinerea pardoselilor in atelierul de productie

2011

- Administrator - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P. - Administrator - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P.

Loc de munca
MANEVRANT MACARA

2011

10. Autorizarea tuturor lucratorilor care utilizeaza transpaleta manuala in conformitate cu prescriptiile ISCIR

Decizie/ Instruire/ testare Acordare echipament: bocanci cu bombeu metalic Autorizarea interna

2011

- Administrator - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P.

PLAN D E PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 2011


Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico-sanitare Masuri de alta natura Termen de realizare Persoana responsabila de realizare

Nr. crt.

Loc munca/ Post de lucru

Riscuri evaluare

Actiuni in scopul realizarii

Observ.

I. LOC DE MUNCA HALA PRODUCTIE- MASURI TEHNICE, ORGANIZATORICE SI DE ALTA NATURA


11. Autorizarea tuturor lucratorilor care utilizeaza/ manevreaza macaraua - ca legatori de sarcina 12. Inregistrarea si autorizarea macaralei Conform identificare factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala Decizie/ Instruire/ testare/ Autorizarea interna Inregistrare ISCIR - Administrator - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P. - Administrator - Serviciu Extern P.P. - Administrator

2011

Loc de munca
LACATUS MECANIC

si

autorizare 2011

Loc de munca

PRELUCRATOR PRIN ASCHIERE

Loc de munca
OPERATOR CNC

13. Achizitionarea elementelor de legare si prindere a sarcinilor insotite de documente de certificare, de la producatori autorizati ISCIR 14. Actualizarea / Completarea Fisei Postului cu stabilirea sarcinilor de munca, a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate Intocmire Fise post Informare si semnare de catre fiecare lucrator Aprobare conducere

Permanent

Loc de munca
MUNCITOR NECALIFICAT

2011

- Administrator - Manager HR - Serviciu Extern P.P. -Administrator -Medic Medicina Muncii - Serviciu Extern P.P.

Loc de munca
MANEVRANT MACARA

15. Supravegherea strii de sntate a Contract cu firm de medicina tuturor lucrtorilor prin examen medical la muncii angajare i control medical periodic asigurat Programare 2011 de medicul de medicina muncii Eviden fie de aptitudini pentru fiecare angajat

2011

PLAN D E PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 2011


Nr. crt. Loc munca/ Post de lucru Riscuri evaluare Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico-sanitare Masuri de alta natura Actiuni in scopul realizarii Termen de realizare Persoana responsabila de realizare Observ.

II. LOC DE MUNCA HALA PRODUCTIE- ORGANIZATORICE SI DE ALTA NATURA


1. Masuri tehnice si organizatorice pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere Contract cu firm abilitat directa sau indirecta, pentru lucratorii din Eviden buletin verificri atelier - cf. H.G.1146/ 2006 art. 3.3). PRAM 2011 Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor si a continuitatii centurii de impamantare (verificare PRAM) a echipamentelor de munca 2. Autorizarea sudorilor - sudura oxi- gaz in Decizie/ Instruire/ testare conformitate cu prescriptiile ISCIR Autorizarea interna 3. Utilizarea buteliilor cu oxigaz conform instructiunilor privind regimul recipientilor sub presiune in conformitate cu prescriptiile ISCIR 4. Umplerea buteliilor de catre personal autorizat in statii autorizate ISCIR. Transportul buteliilor de catre persoane autorizate, cu masini autorizate 5. Amenajare spatiu sudura (pereti antifoc, usi antifoc, ventilatie corespunzatoare, etc.) Amenajarea unui spatiu special destinat pentru depozitarea buteliilor sub presiune (pline sau goale) Contract cu societate autorizata ISCIR pentru umplerea buteliilor si transportul acestora Contract cu un proiectant autorizat pentru amenajarea spatiului

Martie 2011

- Administrator - Sef echipa - Serviciu Extern P.P. - Administrator - Serviciu Extern P.P. - Administrator - Serviciu Extern P.P. - Administrator - Serviciu Extern P.P. - Administrator - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P.

Loc de munca SUDOR (ELECTRIC si OXIGAZ

Conform identificare factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala

2011

2011

2011

2011

PLAN D E PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 2011

Nr. crt.

Loc munca/ Post de lucru

Riscuri evaluare

Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico-sanitare Masuri de alta natura

Actiuni in scopul realizarii

Termen de realizare

Persoana responsabila de realizare

Observ.

II. LOC DE MUNCA-HALA PRODUCTIE - MASURI TEHNICE, ORGANIZATORICE SI DE ALTA NATURA


6. Acordarea echipamentului individual de ntocmire liste EIP necesar protectie specific riscului (manusi de protectie Achizitionare EIP conform electroizolante, incaltaminte electroizolanta, (marcaj CE i instruciuni de masca de protectie pentru sudor, salopeta folosire) din bumbac si sort de protectie pentru sudor, Distribuire EIP personalului pe etc.) baz de semntur IPSSM privind utilizarea EIP (H.G.1048/2006) 7. Implementare semnalizare de securitate si/ Stabilirea necesarului de sau sanatate in atelier: semnalizarea cailor semnalizare de securitate de circulatie, semnalizarea tabloului electric, Cumparare dotari etc. Amplasare si semnalizare 8. Actualizarea / Completarea Fisei Postului cu stabilirea responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate (L319/2006, art.13, lit.d) 9. Intocmire Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca (I.P.S.S.M.), particularizate la conditiile concrete de munca ale sudorului pe baza evalurii riscurilor profesionale i a legislaiei n vigoare Intocmire Informare si semnare de catre fiecare lucrator Aprobare conducere Intocmire instructiuni proprii aprobare director Prelucrare instructiuni conform tematicii anuale 2011

Permanent

- Administrator - Serviciu Extern P.P.

Loc de munca SUDOR (ELECTRIC si OXIGAZ

Conform identificare factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala

2011

- Administrator - Serviciu Extern P. - Administrator - Lucrator SSM - Serviciu Etern P.P. - Administrator - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P.

2011

PLAN D E PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 2011


Nr. crt. Loc munca/ Post de lucru Riscuri evaluare Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico-sanitare Masuri de alta natura Actiuni in scopul realizarii Termen de realizare Persoana responsabila de realizare Observ.

II. LOC DE MUNCA-HALA PRODUCTIE - MASURI TEHNICE, ORGANIZATORICE SI DE ALTA NATURA


10. Asigurarea dotrilor pentru acordarea Verificarea valabilitatii kiturilor primului ajutor. si achizitionare materiale expirate sau consumate (unde este cazul) Amplasarea truselor de prim ajutor n locuri uor accesibile i vizibile Semnalizarea truselor de prim ajutor Desemnarea i instruirea persoanelor pentru aplicarea msurilor de prim ajutor 11. Asigurarea dotrilor pentru stingerea Semnalizare extinctoare incendiilor. Desemnarea i instruirea persoanelor pentru aplicarea msurilor de stingere a incendiilor Verificarea extinctoarelor aflate n dotare 12. Supravegherea sanatatii tuturor lucratorilor prin examen medical la angajare si control medical periodic asigurat de medicul de medicina a muncii Contract cu medic medicina muncii de 2011 - Administrator - Serviciu Extern P.P. - Medic Medicina Muncii

Loc de munca SUDOR (ELECTRIC si OXIGAZ

Conform identificare factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala

- Conducator loc munca - Lucrtor SSM - Serviciu Extern Permanent P.P. - Serviciu Medicina Muncii

Imediat

- Administrator - Lucrtor SSM - Serviciu Extern P.P.

PLAN D E PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 2011


Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico-sanitare Masuri de alta natura Termen de realizare Persoana responsabila de realizare

Nr. crt.

Loc munca/ Post de lucru

Riscuri evaluare

Actiuni in scopul realizarii

Observ.

III. LOC DE MUNCA-DEPOZIT- MASURI TEHNICE, ORGANIZATORICE SI DE ALTA NATURA

1. Intretinerea si completarea marcajelor sarcinilor admise pe fiecare rastel/ raft din depozit 2. Masuri tehnice si organizatorice pentru Contract cu firm abilitat protectia impotriva electrocutarii prin atingere Eviden buletin verificri directa sau indirecta, pentru lucratorii din PRAM 2011 depozit - verificarea PRAM- cf. H.G.1146/ Autorizare interna electricieni 2006 art. 3.3). 3. Implementare semnalizare de securitate si/ sau sanatate in depozit Stabilirea necesarului de semnalizare de securitate Achizitionare panouri de semnalizare Amplasare panouri de semnalizare

Permanent

- Administrator - Gestionar

Loc de munca GESTIONAR DEPOZIT

Conform identificare factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala

01.02.2011

- Administrator

01.03.2011

- Administrator - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P.

4. Asigurarea dotrilor pentru acordarea Verificarea valabilitatii kiturilor si achizitionare materiale primului ajutor, n depozit expirate sau consumate Semnalizarea truselor de prim ajutor Desemnarea i instruirea persoanelor pentru aplicarea msurilor de prim ajutor

- Conducator loc munca - Lucrtor SSM Permanent - Serviciu Extern P.P. - Serviciu Medicina Muncii

PLAN D E PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 2011


Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico-sanitare Masuri de alta natura Termen de realizare Persoana responsabila de realizare

Nr. crt.

Loc munca/ Post de lucru

Riscuri evaluare

Actiuni in scopul realizarii

Observ.

III. LOC DE MUNCA- DEPOZIT- MASURI TEHNICE, ORGANIZATORICE SI DE ALTA NATURA


5. Asigurarea dotrilor incendiilor, n depozit pentru stingerea Semnalizare extinctoare Desemnarea i instruirea persoanelor pentru aplicarea msurilor de stingere a -Conducator loc munca - Lucrtor SSM - Serviciu Extern P.P.

2011

Loc de munca GESTIONAR DEPOZIT

Conform identificare factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala

Extinctor

incendiilor Verificarea extinctoarelor aflate n dotare la scadenta, cu firma de profil Intocmire necesar EIP adecvat riscurilor Achizitionare EIP conform (marcaj CE si instructiuni de folosire) Distribuire EIP personalului pe baza de semnatura IPSSM privind utilizarea EIP (H.G.1048/2006) Intocmire instructiuni proprii aprobare director Prelucrare instructiuni conform tematicii anuale

6. Dotarea tuturor lucratorilor cu EIP adecvat riscului: bocanci, cu bombeu metalic, talpa antiderapanta, imbracaminte pentru timp friguros, manusi.

Permanent

- Administrator - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P

7. Intocmire Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca (I.P.S.S.M.), particularizate la conditiile concrete de munca ale lucratorilor din depozit pe baza evalurii riscurilor profesionale i a legislaiei n vigoare)

2009

- Administrator - Lucrator SSM - Serviciu extern SSM

PLAN D E PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 2011


Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico-sanitare Masuri de alta natura Termen de realizare Persoana responsabila de realizare

Nr. crt.

Loc munca/ Post de lucru

Riscuri evaluare

Actiuni in scopul realizarii

Observ.

IV. LOC DE MUNCA DEPOZIT- MASURI TEHNICE, ORGANIZATORICE SI DE ALTA NATURA


1. Program de intretinere/ revizii/ reparatii a motostivuitoarelor in conformitate cu prescriptiile din cartea tehnica 2. Intocmirea Fisei de lucru a utilajului, conform art. 9 (1) din H.G. 1146/ 2006 pe baza cartilor tehnice Intocmire program Realizare program Inregistrarea verificarilor Intocmirea fisei Informare 2011 Permanent - Administrator - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P. - Administrator - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P.

Loc de munca
MOTOSTIVUITORIST

Conform identificare

Permanent

factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala

3. Examinarea anuala a moto-stivuitoristului pentru verificarea cunostintelor si a deprinderilor practice 4. Autorizarea ISCIR a dispozitivului de ridicat cu carlig montat pe motostivuitor

Comisie interna sau ISCIR Carnet vizat anual

2011

2011

- Administrator - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P. - Administrator - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P. -Administrator -Medic Medicina Muncii - Serviciu Extern P.P.

5. Supravegherea strii de sntate a tuturor Contract cu firm de medicina lucrtorilor prin examen medical la angajare muncii i control medical periodic asigurat de Programare 2011 medicul de medicina muncii Eviden fie de aptitudini pentru fiecare angajat

2011

PLAN D E PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 2011


Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico-sanitare Masuri de alta natura Termen de realizare Persoana responsabila de realizare

Nr. crt.

Loc munca/ Post de lucru

Riscuri evaluare

Actiuni in scopul realizarii

Observ.

IV. LOC DE MUNCA DEPOZIT- - MASURI TEHNICE, ORGANIZATORICE SI DE ALTA NATURA


Intocmire necesar EIP adecvat riscurilor Achizitionare EIP conform ( marcaj CE si instructiuni de folosire) Distribuire EIP personalului pe baza de semnatura IPSSM privind utilizarea EIP (H.G.1048/2006) 6. Actualizarea / CompletareaFisei Postului Intocmire cu stabilirea sarcinilor de munca, a atributiilor Informare si semnare de si responsabilitatilor ce le revin in domeniul catre fiecare lucrator 6. Dotarea tuturor lucratorilor cu EIP adecvat riscului: bocanci cu bombeu metalic, talpa antiderapanta si electroizolanta, imbracaminte pentru timp friguros, manusi.

Permanent

Loc de munca
MOTOSTIVUITORIST

Conform identificare factori de risc de accidentare si

- Administrator - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P.

2011

- Administrator - Lucrator SSM - Serviciu

imbolnavire profesionala

SSM, corespunzator functiilor exercitate Aprobare conducere (L319/2006, art.13, litd) 7. Intocmire I.P.S.S.M., particularizate la Intocmire -aprobare director conditiile concrete de munca ale lucratorilor Prelucrare conform din depozit, privind manipularea manuala si tematicii anuale de instruire mecanizata, utilizarea si intretinerea motostivuitorului. Realizarea si urmarirea 8. Realizarea permanenta a verificarilor verificarilor ISCIR si inregistarea acestora in registrul de Instruire lucrtorilor evidenta pentru stivuitor.

Extern P.P. - Administrator - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P. - Lucrtor SSM - RSVTI

2011

2011

PLAN D E PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 2011


Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico-sanitare Masuri de alta natura Termen de realizare Persoana responsabila de realizare

Nr. crt.

Loc munca/ Post de lucru

Riscuri evaluare

Actiuni in scopul realizarii

Observ.

V. LOC DE MUNCA- ATELIER VOPSITORIE - MASURI TEHNICE, ORGANIZATORICE SI DE ALTA NATURA


1. Masuri tehnice si organizatorice pentru Contract cu firm abilitat protectia impotriva electrocutarii prin atingere Eviden buletin verificri directa sau indirecta, pentru lucratorii din PRAM 2011 atelierul de vopsitorie- cf. H.G.1146/ 2006 art. 3.3). Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor si a continuitatii centurii de impamantare (verificare PRAM) a echipamentelor de munca 2. Inregistrarea vasului compresorului la Iregistrare la ISCIR ISCIR, in cf. prescriptii ISCIR. Intocmire plan revizii Intocmirea unui plan de revizii si reparatii si Inregistrare interventii inregistrarea interventiilor efectuate pentru registrul de evidenta compresor

2011

- Administrator

Loc de munca
VOPSITOR

Conform identificare factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala

in

2011

- Administrator, - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P.

3. Amenajarea unui spatiu special destinat pentru depozitarea vopselei, a diluantilor, etc.

Amenajare spatiu pentru 2011 - Administrator, - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P.

depozitare - dulapuri special amenajate in functie de compatibilitatea acestora (cf. instructiunilor de depozitare a substantelor chimice)

PLAN D E PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 2011


Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico-sanitare Masuri de alta natura Persoana responsabila de realizare

Nr. crt.

Loc munca/ Post de lucru

Riscuri evaluare

Actiuni in scopul realizarii

Termen de realizare

Observ.

V. LOC DE MUNCA ATELIER VOPSITORIE - MASURI TEHNICE, ORGANIZATORICE SI DE ALTA NATURA


4. Gestionarea substanelor periculoase, nocive i toxice chimice Evidena substanelor chimice periculoase Decizie de desemnare a Conform identificare factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala persoanelor care gestioneaz, manipuleaz, depoziteaz substanele chimice periculoase Registru de intrare ieire a substanelor periculoase (nocive, toxice) 5. Proceduri specifice pentru gestionarea substanelor chimice periculoase (nocive, toxice), din atelierul de vopsitorie -Proceduri de depozitare a substanelor chimice periculoase - Proceduri de folosire a substanelor chimice periculoase - Proceduri de acordare a primului ajutor ntocmire proceduri pe - Administrator -Gestionar -Lucrator SSM -Serviciu Extern P.P. Permanent - Administrator - Gestionar - Lucrator SSM

Loc de munca
VOPSITOR

baza Fiselor cu Date de Securitate ale producelor chimice Aprobare conducere Prelucrare instruciuni

2011

sub semntur

PLAN D E PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 2011


Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico-sanitare Masuri de alta natura Termen de realizare Persoana responsabila de realizare

Nr. crt.

Loc munca/ Post de lucru

Riscuri evaluare

Actiuni in scopul realizarii

Observ.

V. LOC DE MUNCA-ATELIER VOPSITORIE- MASURI TEHNICE, ORGANIZATORICE SI DE ALTA NATURA


6. Curatarea periodica a sistemului de filtrare si ventilare din atelierul de vopsitorie Curatarea sistemului de catre persoane calificate Intocmire necesar EIP adecvat riscurilor Achizitionare EIP conform ( marcaj CE si instructiuni de folosire) Distribuire EIP personalului pe baza de semnatura IPSSM privind utilizarea EIP (H.G.1048/2006) Intocmire Informare si semnare de catre fiecare lucrator Aprobare conducere Intocmire -aprobare director Prelucrare conform tematicii anuale de instruire - Administrator - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P.

Periodic

Loc de munca

VOPSITOR

Conform identificare factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala

7. Dotarea tuturor lucratorilor cu EIP adecvat riscului: centura de siguranta, bocanci cu bombeu metalic, talpa antiderapanta, manusi prorectie, etc.

Permanent

- Administrator - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P.

8. Actualizarea/ Completarea Fisei Postului cu stabilirea responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca ( L319/2006, art.13, litd) 9. Intocmire instructiuni proprii de lucru, particularizate la conditiile concrete de munca ale lucratorilor pe baza evalurii riscurilor profesionale i a legislaiei n vigoare

2011

- Administrator - Manager HR -Sef atelier - Administrator - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P.

2011

PLAN D E PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 2011


Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico-sanitare Masuri de alta natura Termen de realizare Persoana responsabila de realizare

Nr. crt.

Loc munca/ Post de lucru

Riscuri evaluare

Actiuni in scopul realizarii

Observ.

VI. LOC DE MUNCA - MASURI TEHNICE, ORGANIZATORICE SI DE ALTA NATURA


1. Program de intretinere/ revizii / ale mijloacelor de transport auto, in conformitate cu prescriptiile din cartea tehnica a masinii Conform identificare factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala 2. Analizarea dotarii tuturor conducatorilor auto cu mijloace de protectie din dotarea obligatorie a autoturismului ( centura de siguranta, vesta / triunghi reflectorizant, trusa sanitara, cric corespunzator tonajului, dotari pe timp de iarna- cauciucuri, lanturi, lopata, etc.) Intocmire program; Realizare program; Inregistrarea verificarilor Verificarea periodica a dotarii autoturismelor cu mijloace de protectie conform prevederilor legale. Achizitionare, distribuire Prelucrarea si instruirea conducatoriilor auto conform legislatiei in vigoare Regulamentului privind circulatia pe drumurile publice Intocmire necesar EIP adecvat riscurilor Achizitionare EIP Distribuire EIP personalului pe baz de semntur IPSSM privind utilizarea EIP (H.G.1048/2006)

Periodic

- Administrator

Locul de munca CONDUCATOR AUTO

2011

- Administrator - Sef departament - Serviciu Extern P.P.

3. Dotarea lucratorilor ce desfasoara activitati de conducator auto/ incarcare/ descarcare cu echipament individual de protectie adecvat riscului: incaltaminte cu talpa antiderapanta, imbracaminte pentru timp friguros, etc.

Permanent

- Administrator - Serviciu Extern P.P.

PLAN D E PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 2011


Nr. Loc munca/ Riscuri Masuri tehnice Actiuni in scopul realizarii Termen Persoana Observ.

crt.

Post de lucru

evaluare

Masuri organizatorice Masuri igienico-sanitare Masuri de alta natura

de realizare

responsabila de realizare

VI. LOC DE MUNCA - MASURI TEHNICE, ORGANIZATORICE SI DE ALTA NATURA


4. Actualizare instructiuni proprii de sanatate securitate in munca ( I.P.S.S.M.) particularizate la conditiile concrete de munca ale conducatorilor auto: instructiuni pentru soferi, instructiuni de manipulare/ depozitare/ transport cu mijloace auto, completate cu Codul Rutier, regulamentul de aplicarea a O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice 5. Actualizarea / Completarea Fisei Postului cu stabilirea sarcinilor de munca, a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate Intocmire si / sau actualizare instructiuni proprii Aprobare conducere Prelucrare conform tematicii anuale de instruire

2011

Locul de munca CONDUCATOR AUTO

Conform identificare factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala

- Administrator - Serviciu Extern P.P.

Intocmire Fise post Informare si semnare de catre fiecare lucrator Aprobare conducere

2011

- Administrator - Manager HR - Serviciu Extern P.P. -Administrator -Medic Medicina Muncii - Serviciu Extern P.P.

6. Supravegherea strii de sntate a tuturor Contract cu firm de medicina lucrtorilor prin examen medical la angajare muncii i control medical periodic asigurat de Programare 2011 medicul de medicina muncii Eviden fie de aptitudini pentru fiecare angajat

2011

PLAN D E PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 2011


Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico-sanitare Masuri de alta natura Termen de realizare Persoana responsabila de realizare

Nr. crt.

Loc munca/ Post de lucru

Riscuri evaluare

Actiuni in scopul realizarii

Observ.

VII. LOC DE MUNCA BIROURI-DEPOZIT-ATELIER- MASURI TEHNICE, ORGANIZATORICE SI DE ALTA NATURA


1. Verificarea deconectarii echipamentelor electrice inainte de stergera acestora 2. Aplicarea semnalizarii de securitate: ATENTIE PODEA UMEDA! pana la uscarea podelii 3. Depozitarea substantelor chimice folosite in procesul de igienizare, in spatii special amenajate, folosind etichetarea corespunzatoare a flacoanelor 4. Dotarea tuturor lucratorilor cu EIP adecvat riscului: incaltaminte cu talpa antiderapanta, manusi de protectie din cauciuc 2011 2011 Amenajare spatiu Verificarea permanenta a etichetarii acestor substante - Lucrator - Lucrator - Lucrator - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P.

Loc de munca INGRIJITOR SPATII CLADIRE

Conform identificare factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala

2011

Intocmire necesar EIP adecvat riscurilor Achizitionare EIP conform (marcaj CE si instructiuni de folosire) Distribuire EIP personalului pe baza de semnatura IPSSM privind utilizarea EIP (H.G.1048/2006) 5. Actualizarea / Completarea Fisei Postului Intocmire cu stabilirea sarcinilor de munca, a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul Informare si semnare de catre fiecare lucrator securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate Aprobare conducere

Permanent

- Administrator - Lucrator SSM - Serviciu ExternP.P.

- Administrator 2011 -Manager HR

PLAN D E PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 2011


Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico-sanitare Masuri de alta natura Termen de realizare Persoana responsabila de realizare

Nr. crt.

Loc munca/ Post de lucru

Riscuri evaluare

Actiuni in scopul realizarii

Observ.

VIII. LOC DE MUNCA- BIROURI - MASURI TEHNICE, ORGANIZATORICE SI DE ALTA NATURA

Locul de munca PERSONAL TEHNICOADMINISTRATIV

Conform identificare factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala

1. Masuri tehnice si organizatorice pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa sau indirecta, cf. H.G.1146/ 2006 art. 3.3) Verificarea rezistentei de dispersie a prizelor si a continuitatii centurii de impamantare (verificare PRAM) in birouri 2. Asigurarea dotarilor pentru implementarea semnalizarii de securitate: prim ajutor, stingerea incendiilor si de evacuare in cazul situatiilor de urgenta, in birouri

Contract cu firm abilitat Eviden buletin verificri PRAM 2011

Martie 2011

- Administrator

3. Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca ( I.P.S.S.M.) particularizate la conditiile concrete de munca ale lucratorilor ce desfasoara activitati de birou pe baza evalurii riscurilor profesionale i a legislaiei n vigoare

Intocmire necesar truse de prim ajutor Intocmire necesar stingatoare de incendiu Achizitionare panouri de semnalizare Amplasarea panouri de semnalizare Intocmire - aprobare director Prelucrare instructiuni conform tematicii anuale de instruire

2011

- Administrator - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P.

2011

- Administrator - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P.

PLAN D E PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 2011


Masuri tehnice Masuri organizatorice Masuri igienico-sanitare Masuri de alta natura Termen de realizare Persoana responsabila de realizare

Nr. crt.

Loc munca/ Post de lucru

Riscuri evaluare

Actiuni in scopul realizarii

Observ.

VIII. LOC DE MUNCA - BIROURI- MASURI TEHNICE, ORGANIZATORICE SI DE ALTA NATURA


4. Msuri pentru reducerea psihosociale la locul de munc Conform riscurilor Respectarea prevederilor Codului Muncii (durata timpului de munc, munca suplimentar, repausul sptmnal etc). Folosirea unor chestionare - Conducator loc munca - Lucrtor SSM

2011

Locul de munca PERSONAL TEHNICOADMINISTRATIV

identificare factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala

pentru aflarea situaiilor ce produc stres 5. Actualizarea /Completarea Fisei Postului cu stabilirea sarcinilor de munca, a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate ( L319/2006, art.13, lit.d) Intocmire Informare si semnare de catre fiecare lucrator Aprobare conducere

2011

- Administrator - Manager HR

6. Implementarea semnalizrii de securitate Achizitionare panourilor de i/sau sntate, cf. H.G. 971/2006, n birouri semnalizare Amplasarea panourilor de semnalizare

2011

- Conducator loc munca - Lucrtor SSM - Serviciu Extern P.P.

MG1

MG2

MASURI GENERALE (MG) ORGANIZATORICE SI DE ALTA NATURA LA NIVELUL INTREGII SOCIETATI COMERCIALE PENTRU TOATE LOCURILE DE MUNCA Masuri tehnice Masuri organizatorice Termen de Persoana care Actiuni in scopul realizarii masurii Masuri igienico-sanitare realizare raspunde Masuri de alta natura Asigurarea aplicarii masurilor de prim ajutor, stingerea - Desemnarea persoanelor responsabile incendiilor si de evacuare a lucratorilor pentru acordarea masurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor si de evacuare a - Administrator lucratorilor-DECIZIE - Sef echipa 01.02.2011 - Instruirea persoanelor desemnate prin - Serviciu Extern P.P. cursuri de specialitate - Elaborarea instructiunilor pentru acordarea primului ajutor in caz de accidentare Supravegherea sanatatii tuturor lucratorilor prin examen - Contract cu firma de medicina a muncii - Administrator medical la angajare si control medical periodic asigurat de - Programare 2011 2011 - Serviciu Extern P.P. medicul de medicina a muncii - Evidenta fise aptitudini pentru fiecare angajat - Medic Medicina Muncii

MG3

MG4

Asigurarea materialelor igienico sanitare in cantitati suficiente (sapun, prosop de hartie, hartie igienica, solutii pe baza alcool pentru dezinfectarea mainilor,etc.) pentru toti lucratori Instruirea si informarea suficienta si adecvata in domeniul SSM la intervalele stabilite prin tematica anuala si instructiunile proprii, precum si evaluarea cunostintelor dobandite in procesul de instruire prin teste si probe practice: (Legea 319/2006, art. 16 si 20) Asigurarea si completarea dotarilor pentru acordarea primului ajutor truse de prim ajutor

- Intocmire necesar - Achizitionare materiale igienico-sanitare - Distributie - Intocmirea necesarului de documentatie cu caracter tehnic de informare si instruire - Efectuarea instruirii SSM pe faze de instruire - Testarea cunostintelor - Consemnarea in fisele de instruire - Verificarea valabilitatii kiturilor si achizitionare materiale expirate sau consumate (unde este cazul) - Amplasarea si semnalizarea truselor de prim ajutor - Desemnarea i instruirea persoanelor pentru aplicarea msurilor de prim ajutor - Evidenta posturilor specifice; -Autorizarea interna a lucratorilor care desfasoara astfel de activitati - Contract cu firma de medicina a muncii - Programare 2011 - Evidenta fise aptitudini pentru fiecare angajat - Intocmire necesar

Permanent 2011 2011 La intervalele stabilite prin instructiunile proprii

- Administrator

- Administrator - Serviciu Extern P.P.

MG5

Permanent

- Administrator - Serviciu Extern P.P.

MG6

MG7

MG8

Evidenta meseriilor si profesiilor pentru care este necesara autorizarea exercitarilor (ex: utilizarea transpaletei manuale si a mecanismului de ridicat, sudor, conducatore auto, etc.) precum si controlul medical suplimentar Obtinerea avizului medical, acordat de medicul de medicina muncii pe baza exemenelor clinico-functionale si de laborator, pentru lucratorii care executa lucrari la inaltime: APT PENTRU LUCRUL LA INALTIME Asigurarea EIP adecvat, a apei 2/4l persoana/ schimb, 0 dusuri, etc pe perioade caniculare extreme (+37 C) si a 1/ 2 l 0 ceai fierbinte pe perioadele extreme reci (-20 C) cf. Legii 436/ 2001 ptr. Aprobarea O.U.G. 99/ 2000 Intocmirea/Actualizarea/Completarea Fisei Postului pentru toti lucratorii cu stabilirea precisa a sarcinilor ce revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate (L 319/2006, art. 13, lit.d.)

Permanent Permanent

- Administrator - Medic Medicina Muncii - Serviciu Extern P.P. - Administrator - Medic Medicina Muncii - Lucrator SSM - Serviciu Extern P.P. - Administrator - Serviciu Extern P.P.

Permanent dupa caz - Intocmire/Actualizare Fise Post - Aprobare director

MG9

01.02.2011

- Administrator - Manager HR

Prezentul Plan de Prevenire si Protectie va fi adus la cunostinta tuturor lucratorilor