Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA

SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ


ÎN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE VADU PASII
PE ANUL 2017

În vederea aplicării prevederilor legislaţiei în vigoare, respectiv prevederile Legii


nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi ale Hotărârii Guvernul
României nr. 1425/2006 prin care se aprobă Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 319/2006, în anul 2017, comisia a întreprins o serie de
acţiuni menite să asigure cadrul organizatoric şi mijloacele necesare securităţii şi
sănătăţii în muncă, securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, prevenirea riscurilor
profesionale.

Implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţiei


sănătăţii lucrătorilor s-a realizat conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr.
319/2006 pe baza principiilor generale de prevenire: evitarea riscurilor, evaluarea
riscurilor care nu pot fi evitate, combaterea riscurilor la sursă, adaptarea muncii la
om prin proiectarea locurilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a
metodelor de muncă în vederea reducerii monotoniei muncii şi a diminuării
efectelor acestora asupra sănătăţii.

Cu ocazia controlului privind respectarea prevederilor legale în domeniul


securităţii şi sănătăţii în muncă, efectuat de inspectorii de muncă din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Munca Buzau, au fost dispuse următoarele măsuri:
- reanalizarea tuturor activităţilor instituţiei în vederea identificării tuturor
pericolelor şi revizuirii evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională
potrivit prevederilor art. 7, alin. (4) lit. a) din Legea nr. 319/2006 şi ale art. 15, alin. (1)
pct. 1 din HG nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- actualizarea planului de prevenire şi protecţie în conformitate cu prevederile


art. 13 lit. b) din Legea nr. 319/2006 şi ale art. 15, alin. (1) pct. 2 din HG nr. 1425/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, după identificarea tuturor pericolelor şi
evaluarea tuturor riscurilor;

- revizuirea instrucţiunilor proprii pentru completarea şi/sau aplicarea


reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă pentru fiecare componentă a
sistemului de muncă, după finalizarea evaluării riscurilor.
Achiziţiile s-au efectuat cu respectarea prevederilor art. 70 din HG. nr.
1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.
1
Toţi lucrătorii au fost instruiţi în vederea folosirii instalaţiilor de aer
condiţionat, pe parcursul programului de lucru sau poziţionarea echipamentelor de lucru
în curenţi de aer.
S-a efectuat instruirea în privinţa riscurilor de accidentare pe drumurile publice, s-
a recomandat respectarea traseului de deplasare la şi de la serviciu şi atenţie
deosebită la deplasarea în condiţii de temperatură extremă.

Autoturismele din dotare sunt verificate de conducătorii auto, înainte de


plecarea în cursă, precum şi periodic în ateliere autorizate, eventualele defecţiuni fiind
remediate imediat.
Pe parcursul anului 2017, la nivelul Scolii Gimnaziale VADU PASII nu au fost
înregistrate accidente de muncă.

Numărul de întruniri al CSSM în anul 2017, consemnate în procese verbale – 4.

DIRECTOR, INTOCMIT,

ROTARESCU VIORICA POPA IULIAN

S-ar putea să vă placă și