Sunteți pe pagina 1din 15

S.C. CONCEPT CONSULT GRUP S.R.L.-D.

Loc. Sibiu, str. Principatele Unite, nr. 22, jud. Sibiu

POST DE MUNCĂ NR. 2: PERSONAL TAMPLARIE

2.1.PROCESUL DE MUNCĂ

Procesul de muncă constă în montarea mobilei, lucrări de diverse alte lucrări conexe care nu necesită calificare în domeniu.

manipulare, precum şi

  • 2.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI

DE MUNCĂ EVALUAT

2.2.1. Mijloacele de producţie utilizate la locul de muncă sunt:

Ferăstrău

Maşina de găurit

Maşina îndreptat

flex;

unelte manuale;

Banc de lucru

Rafturi

alte echipamente de muncă specifice activităţii desfăşurate.

2.2.2. Mediul de muncă

 

În secţia de producţie;

Temperaturi ridicate pe timpul verii;

Lucru în condiţii de zgomot de fond pe toată durata programului de muncă;

Pulberi diferite în atmosfera locului de muncă, rezultate din procesele de muncă ;

Ritmul activităţii poate fi solicitant, pe baza unor termene stricte ce trebuiesc respectate

2.2.3.Sarcina si responsabilităţi

 

Executa lucrari de prelucrare a placilor si produselor din pal melaminat si lemn la masinile

de tamplarie

 

Executa imbinari ale placilor de lemn si pal melaminat

Executa masuratori la domiciliile beneficiarilor

Executa montajul mobilierului la domiciliile beneficiarilor

Executa si alte lucrari cu caracter ocazional

la care se cer cunostinte profesionale

similare.

Asigura efectuarea lucrarilor de manipulare a diverselor materiale;

Cunoaşte instrucţiunile de utilizare, posibilităţile de reglare şi caracteristicile constructive,

tehnice şi funcţionale ale echipamentelor de munca pe care le folosesc procesul de munca ;

Respectarea programului de lucru;

Respectarea prevederilor Regulamentului Intern şi a altor note interne emise de către conducerea societăţii; Să îşi însuşească si sa respecte prevederile instructiunilor proprii S.S.M. specifice activitatii sale si procedurile de lucru stabilite pentru postul sau de munca.

Să utilizeze echipamentul individual de protecţie prevazut pentru acest post de munca

( salopeta, bocanci, boneta, manusi, antifoane,ochelari de protectie, burtiera si masca antipraf daca pulberile emise la postul de munca depasesc limita maxima admisa de lege)

Se abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii societăţii comerciale;

Sa nu utilizeze in procesul muncii scule sau echipamente de munca care nu corespund din punct de vedere al securitatii muncii. Anunţă conducătorul locului de muncă cu privire la problemele apărute în procesul de producţie şi pe care nu le poate rezolva singur;

Păstrează relaţii decente cu angajaţii societăţii.

Gestioneaza cu responsabilitate materialele, sculele, dispozitivele de lucru, utilajele, etc, fiindu-i interzisa scoaterea acestora din unitate fara stirea angajatorului; Utilizeaza materialele, sculele, dispozitivele, energia electrica in mod rational si corect, conform prevederii Legii 319/ 2006 art 23 litera a); Nu consuma in timpul programului de lucru bauturi alcoolice sau alte substante care pot sa-i afecteze discernamantul si nu introduce la locul de munca astfel de substante sau bauturi ; In caz de accidentare sau orice situatie de urgenta, actioneaza in limitele competentei in vederea acordarii primului ajutor al evacuarii persoanelor si materialelor, ramanand la dispozitia angajatorului. Indeplineste si alte sarcini dispuse de superiorii ierarhici.

2.3. Echipament individual de protecţie

Mănuşi de protecţie

Ochelari de protecţie

Incaltaminte de protectie

Mijloace de protecţie antifonică

Masca anti-praf

Salopetă

PROBABILITATE CLASA DE

CLASA DE GRAVITATE

CONSECINTA MAXIMA PREVIZIBILA

ATEA: S.C. CONCEPT CONSULT GRUP S.R.L.-D UL DE MUNCA: ATELIER

TUL DE MUNCA :

SONAL TAMPLARIE

FISA DE EVALUARE A POSTULUI DE MUNCA

NUMAR PERSOANE EXP DURATA EXPUNERII:8h/_

ECHIPA DE EVALUARE: ing. TARCEA IOAN, TIRIBOI MIRCEA, MICLEA IOA

reprezentant lucratori BREZAE RAZVAN,

dr.

____________________

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC ( descriere, parametrii)

2

3

4

3

4

2

1.Lovire , strivire, contuzie, fractură sau ranirea membrelor inferioare, la prinderea si deplasarea reperelor procesate de către lucrator datorata scaparii acestora din mana in timpul preluarii.

ITM 45-

180 zile

Inv gr. III

5

4

4

4

4

FACTORII DE

RISC

IDENTIFICATI

1

FACTORI DE RISC MECANIC

PROIECTARE DE PARTICULE SUPRAFEŢE CU CONTURURI PERICULOASE

FACTORI DE RISC ELECTRIC

FACTORI DE

RISC FIZICI

PONENTA

TEMULUI

MUNCA

0

LOACE DE

ODUCŢIE

2.

Taiere, amputare membre superioare în timpul

indeplinirii sarcinii de munca datorita utilizarii

echipamentelor de munca.

3.Proiectare de particule in timpul utilizarii echipamentelor de munca (flex, masina de gaurit).

4.

Plagă înţepată la contactul cu suprafeţe

înţepătoare, tăioase ale sculelor, a reperelor

semifabricate, utilizate la îndeplinirea sarcinii de muncă.

5.

Pardoseli alunecoase datorita diverselor solutii

ajunse accidental sau a celor de spalare, gheata in

exteriorul sectiei de productie, prin curte, in timpul iernii.

ITM 3-45

zile

ITM 3-45

zile

2

2

7

7

2

2

2

2

ITM 3-45

zile

DECES

DECES

ITM 3-45

zile

5

6.

Electrocutare prin atingere directă din cauza unor

defecte de protecţie sau a unor defecte de izolaţie a

cablurilor de alimentare, a instalaţiei electrice sau tablourilor electrice neasigurate.

7.

Electrocutare prin atingere indirectă din cauza unor

defecţiuni a instalaţiei de împământare şi legare la nul

sau din lipsa unor circuite de protecţie.

8.

Afectiuni ale membrelor cauzate de temperaturile

scăzute din timpul iernii pe durata deplasării la si de la

locul de munca.

2

2

4

4

3

4

EDIUL DE

MUNCĂ

9.

Colaps caloric cauzat de temperaturile ridicate din

timpul verii pe durata îndeplinirii sarcinii de muncă.

10.

Afecţiuni ale căilor respiratorii din cauza existentei

particulelor în suspensie în mediul de lucru.

11.

Curenti de aer prezenti in mediul de munca.

ITM 3-45

zile

ITM 3-45

zile

ITM 3-45

zile

 

ZGOMOT

12. Afecţiuni ale urechii din cauza zgomotului de fond

Inv gr. III

4

 

existent in mediul de lucru

 

RCINA DE

SOLICITARE

13.Afecţiuni ale sistemului osteo- musculo- articular

repetitive , a manipulării, a transportării de greutăţi.

   

MUNCĂ

FIZICA

din cauza poziţiilor de lucru vicioase, a mişcărilor

ITM 45 –

180

zile

3

SOLICITARE

  • 14. Afecţiuni ale sistemului nervos, stres, determinate

ITM 3-45

 

PSIHICA

de mişcările repetitive , monotonia muncii, ritm de

lucru intens.

zile

2

ECUTANT

ACTIUNI

GRESITE

  • 15. Plagă taiata a degetelor membrelor superioare din

cauza neatenţiei la efectuarea operaţiei de debitare

ITM 45 –

3

materie prima si pozitionarii gresite a aparatorii panzei.

180

zile

  • 16. Lovire,

strivire

membre din cauza alunecării,

ITM 3-45

2

rostogolirii, răsturnării pieselor, a materialelor,

zile

subansamblelor depozitate necorespunzător.

17.Plaga taiata, intepata provocata de folosirea

ITM 3-45

2

necorespunzatoare a echipamentelor de munca.

zile

18.Taiere degete membere superioare la introducerea mainilor in zona periculoasa a echipamentelor de munca.

Inv. gr.III

4

  • 19. Deplasări, staţionări în zone periculoase în timpul

   

desfăşurării sarcinii de muncă (căi de acces, mijloace auto, de transportat si ridicat.).

DECES

7

20.Executarea unor manevre sau operatii gresite la efectuarera operatiilor de prelucrare mecanica a semifabricatelor.

Inv gr. III

4

21.Prezentarea la lucru in stare psihica necorespunzatoare a lucratorului ( sub imperiul unei

ITM 45 –

3

mari tensiuni nervoase, obosit, bolnav, sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, etc.)

180

zile

  • 22. Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare,

   

dezechilibrare de materiale, piese depozitate

personale.

ITM 3-45

necorespunzător, în timpul deplasării in incinta unitatii

zile

3

pentru rezolvarea unor probleme de munca sau

OMISIUNI

23. Neutilizarea echipamentului individual de protectie din dotare.

DECES

7

  • 24. Lovirea

de

către

mijloace de transport auto la

DECES

7

deplasarea la/de la locul de munca.

 

4

3

4

3

4

4

2

2

2

3

4

2

2

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL POSTULUI DE MUNCA ESTE : 24 Σ r i R i
NIVELUL DE RISC GLOBAL AL POSTULUI DE MUNCA ESTE :
24
Σ r i R i
i =1
9 ( 2 x2 ) + 8
(3x 3 )
+ 7 (4x4)
220
N r 2 = -------------- = --------------------------------------------- =
-------
=
3.1429
N r 2 = 3,1429
24
9 x 2 + 8 x 3 + 7 x 4
70
Σ
r i
i =
1
in care:
N r - nivelul de risc global al postului de munca
r i – rangul factorului de risc „ i ”
R i - nivelul de risc pentru factorul de risc „i ”
n – numărul factorilor de risc identificaţi la postul de munca

S.C. CONCEPT CONSULT GRUP S.R.L.-D. LOC DE MUNCĂ : ATELIER POST DE MUNCĂ: PERSONAL TÂMPLARIE

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE

NIVEL Nr. FACTOR DE RISC DE MĂSURI PROPUSE NOMINALIZAREA MĂSURII RASPUNDERI TERMENE Crt. RISC Lovire ,
NIVEL
Nr.
FACTOR DE RISC
DE
MĂSURI PROPUSE
NOMINALIZAREA MĂSURII
RASPUNDERI
TERMENE
Crt.
RISC
Lovire , strivire, contuzie, fractură sau
ranirea membrelor inferioare, la
prinderea si deplasarea reperelor
procesate de către lucrator datorata
scaparii acestora din mana in timpul
preluarii.
3
1.
1.1.La procesarea reperelor de dimensiuni
mari si grele vor participa 2 sau mai multi
lucratori care vor forma o echipa care va
actiona ca atare.
1.2.Spatiul din jurul utilajului necesar
manipularii reperelor procesate trebuie sa fie
suficient de larg, liber de orice obiect material
care ar putea ingreuna miscarile lucratorilor
sau chiar provoca impiedicarea acestora, fara
zone alunecoase sau denivelate.
1.3.Incaltamintea purtata de lucrator trebuie sa
aiba calitatile incaltamintei de protectie
(bocanci cu bombeu metalic) adica sa asigure
stabilitate, lucratorului in timpul miscarilor,
protectie impotriva intepaturilor la picior sau
loviturilor.
Angajat,
Permanent
Angajator
Taiere, amputare membre superioare în
timpul indeplinirii sarcinii de munca
datorita utilizarii echipamentelor de
4
2.
munca.
2.1.Personalul va fi instruit şi testat cu privire
la conţinutul sarcinii de muncă şi al
instrucţiunilor specifice locului de muncă.
2.2. Conducătorul locului de muncă va verifica
existenţa si utilizarea de către executanţi a
apărătorilor de protecţie din dotarea
echipamentelor de munca.
Angajat,
Permanent
Angajator
Proiectare de particule in timpul utilizarii echipamentelor de munca (flex, masina de gaurit). 2 3.1.Dotarea si
Proiectare de particule in timpul utilizarii
echipamentelor de munca (flex, masina
de gaurit).
2
3.1.Dotarea si ulilizarea echipamentului
Angajat,
Permanent
individual de protectie (ochelari de protectie) ;
Angajator
3.2.
Respectarea riguroasa a procedurilor de
3.
lucru si a instructiunilor proprii de securitate si
sanatate in munca specifice activitatii
desfasurate.
Plagă înţepată la contactul cu suprafeţe
înţepătoare, tăioase ale sculelor, a
reperelor semifabricate, utilizate la
îndeplinirea sarcinii de muncă.
2
4.1.
Verificarea înainte de începerea lucrului a
Angajat,
Permanent
sculelor şi materialelor folosite în procesul de
muncă şi se vor lua măsuri de remediere în
cazul constatării unor defecţiuni;
Angajator
4.2.
Respectarea procedurilor de lucru;
4.
4.3.
Efectuarea controlului medical la angajare
şi periodic în conformitate cu condiţiile de
lucru si legislatia în vigoare;
4.4.
Utilizarea de mănuşi de protecţie
corespunzătoare.
3
5.1.
Zonele alunecoase trebuie neutralizate
Angajat,
Permanent
Angajator
5.
Pardoseli alunecoase datorita diverselor
solutii ajunse accidental sau a celor de
spalare, gheata in exteriorul sectiei de
productie, prin curte, in timpul iernii.
imediat ce apar. Prin presarare cu rumegus si
maturare in cazul petelor de lichid petrolier,
uleiuri si alte asemenea, sau tratament cu
sare sau nisip cu sare in cazul zonelor cu
gheata.
Electrocutare prin atingere directă din cauza unor defecte de protecţie sau a unor defecte de izolaţie
Electrocutare prin atingere directă din
cauza unor defecte de protecţie sau a
unor defecte de izolaţie a cablurilor de
alimentare, a instalaţiei electrice sau
tablourilor electrice neasigurate.
4
6.1 Măsuri tehnice:
Angajat,
Permanent
6.
-acoperiri cu materiale electroizolante ale
părţilor active (izolarea de protecţie) ale
instalaţiilor şi echipamentelor electrice;
-îngrădiri în carcase sau acoperiri cu învelişuri
exterioare;
-scoaterea de sub tensiune a instalaţiei sau a
echipamentului electric la care urmează a se
efectua lucrări şi verificarea lipsei de tensiune;
-utilizarea de dispozitive speciale pentru legări
la pământ şi în scurtcircuit
-alimentarea la tensiune foarte joasă (redusă)
de protecţie;
-egalizarea potenţialilor şi izolarea faţă de
pământ a platformei de lucru.
Măsuri organizatorice :
Angajator
-executarea intervenţiilor la instalaţiile electrice
trebuie să se facă numai de personal calificat
în meseria de electrician, autorizat şi instruit
pentru lucrul respectiv;
-organizarea şi executarea verificărilor
periodice ale măsurilor tehnice de protecţie
împotriva atingerilor directe
- montarea de bare de protecţie în zona
tablourilor electrice ale echipamentelor tehnice
si a covoarelor de cauciuc.
Electrocutare prin atingere indirectă din cauza unor defecţiuni a instalaţiei de împământare şi legare la nul
Electrocutare prin atingere indirectă din
cauza unor defecţiuni a instalaţiei de
împământare şi legare la nul sau din
lipsa unor circuite de protecţie.
4
7.1 Protecţia împotriva electrocutării prin
Angajat,
Permanent
atingere indirectă trebuie să se realizeze şi să
se aplice numai măsuri şi mijloace de protecţie
TEHNICE.
Măsuri tehnice:
Angajator
1.Măsuri de protecţie principale:
-
folosirea tensiunilor foarte joase de
securitate (TFJS);
-
legarea la pământ;
-
legarea la nul de protecţie;
7.
-
izolarea suplimentară de protecţie aplicată
utilajului în procesul de fabricaţie;
-
separarea de protecţie.
2.Măsuri de protecţie secundare:
-
izolarea amplasamentului;
-
egalizarea şi/sau dirijarea potenţialelor;
-
deconectarea automată în cazul apariţiei
unei tensiuni sau unui curent de defect
periculoase;
-
folosirea mijloacelor de protecţie
electroizolante
Afectiuni ale membrelor cauzate de
temperaturile scăzute din timpul iernii pe
durata deplasării la si de la locul de
2
8.1. Utilizarea echipamentului de protectie
adecvat;
8.2. Dotarea şi utilizarea cu EIP corespunzător
sarcinii de muncă ( haină vătuită, manuşi de
protecţie, etc.) ;
8.3.Asigurarea de spaţii încălzite pentru
refacerea organismului;
Angajat,
Permanent
Angajator
8
munca.
Colaps caloric cauzat de temperaturile
ridicate din timpul verii pe durata
2
9.
îndeplinirii sarcinii de muncă.
9.1.Acordarea de apă carbogazoasă în timpul
anotimpului cald, conform Ord. 99/2000 ;
9.2.Efectuarea controlului medical la angajare
şi periodic conform condiţiilor de muncă şi
legislatiei în vigoare ;
Angajat,
Permanent
Angajator
Afecţiuni ale căilor respiratorii din cauza existentei particulelor în suspensie în mediul de lucru. 2 10.1.Dotarea
Afecţiuni ale căilor respiratorii din cauza
existentei particulelor în suspensie în
mediul de lucru.
2
10.1.Dotarea si utilizarea de catre lucratori a
echipamentului de protectie acordat (masca
de protectie);
Angajat,
Permanent
Angajator
10.
10.2.
Efectuarea controlului medical periodic
în funcţie de riscurile existente la locurile de
muncă si a legislatiei în vigoare.
Curenti de aer prezenti in mediul de
munca.
2
11.1.
Dotarea cu echipament de protectie
Angajat,
Permanent
corespunzator (haina vatuita);
Angajator
11.
11.2.
Efectuarea controlului medical la
angajare si periodic conform legislatiei.
Afecţiuni ale urechii din cauza
zgomotului de fond existent in mediul de
lucru
4
12.1 Conducerea societăţii va verifica purtarea
Angajat,
Permanent
echipamentului individual de protecţie a
auzului (antifoane ) de către executanţi si
Angajator
12.
neadmiterea la lucru fără acest echipament .
12.2.
Conducerea societăţii va aloca fondurile
necesare monitorizării nivelului noxei zgomot
şi a stării de sănătate a angajaţilor
Afecţiuni ale sistemului osteo- musculo-
articular din cauza poziţiilor de lucru
vicioase, a mişcărilor repetitive , a
3
13.1.Instruirea lucratorului cu privire la
greutatea maxima admisa a maselor pe care
le manipulaeza în functie de pozitia corpului si
frecventa operatiunilor;
Angajat,
Permanent
Angajator
13.
manipulării, a transportării de greutăţi.
13.2.
Efectuarea controlului medical periodic
în funcţie de riscurile existente la locurile de
muncă si a legislatiei în vigoare.
Afecţiuni ale sistemului nervos, stres,
determinate de mişcările repetitive ,
monotonia muncii, ritm de lucru intens.
2
14.1 Verificarea zilnică înainte de începerea
Angajat,
Permanent
lucrului a stării psihofiziologice a personalului.
Angajator
14.
14.2.
Efectuarea controlului medical la
angajare şi periodic.
Plagă taiata a degetelor membrelor superioare din cauza neatenţiei la efectuarea operaţiei de debitare materie prima
Plagă taiata a degetelor membrelor
superioare din cauza neatenţiei la
efectuarea operaţiei de debitare materie
prima si pozitionarii gresite a aparatorii
panzei.
3
15.1
Aparatoarea trebuie sa fie in stare
Angajat,
Permanent
tehnica perfecta si sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
Angajator
a)
sa asigure acoperirea dintilor partii active a
panzei pana la grosimea materialului care se
taie
b)
sa fie reglabila pe inaltime in functie
de grosimea materialului si sa asigure
acoperirea completa a partii active a panzei
pe perioada repausului
c)
sa fie montata si demontata cu usurinta
15.
d)
sa nu vina in contact cu panza
e)
sa nu ingreuneze sau sa impiedice
operatiile desfasurate
f)
sa evite posibilitatea aruncarii inapoi a
materialului
15.2
Este interzisa indepartarea protectiilor
din dotarea echipamentului de munca . In
conditiile ca acestea au fost indepartate,
utilajul va fi oprit din functiune imediat
deoarece prin aceasta nivelul de risc de
acciodentare creste la un nivel inacceptabil.
Lovire, strivire membre din cauza alunecării, rostogolirii, răsturnării pieselor, a materialelor, subansamblelor depozitate necorespunzător. 2 16.1.
Lovire, strivire membre din cauza
alunecării, rostogolirii, răsturnării
pieselor, a materialelor, subansamblelor
depozitate necorespunzător.
2
16.1.
Executanţii vor respecta prevederile
Angajat,
Permanent
sarcinilor de muncă şi instrucţiunile de lucru si
de securitate şi sănătate în muncă specifice
locului de muncă.
Angajator
16.2.
Conducătorul locului de muncă va
16.
verifica purtarea corectă si curentă a
echipamentului individual de protecţie din
dotare.
16.3.
Stivuirea corectă a materialelor, pieselor,
pentru evitarea aglomerării şi răsturnării
acestora;
16.4.
Efectuarea controlului medical la
angajare şi periodic conform legislatiei în
vigoare .
Plaga taiata, intepata provocata de
folosirea necorespunzatoare a
echipamentelor de munca.
2
17.
17.1.Inaintea de inceperea lucrului, lucratorii
vor verifica starea uneltelor de lucru si nu vor
utiliza sculele care nu corespund din punct de
vedere al legislatiei de securitate si sanatate in
munca ;
17.2.Verificarea periodica a uneltelor de lucru
si inlocuirea celor necorespunzatoare.
Angajat,
Permanent
Angajator
Taiere degete membere superioare la
introducerea mainilor in zona
periculoasa a echipamentelor de munca.
3
18.1.Personalul va fi instruit şi testat cu privire
la conţinutul sarcinii de muncă şi al
instrucţiunilor specifice locului de muncă .
Angajat,
Permanent
Angajator
18.
18.2.
Conducătorul locului de muncă va
verifica existenţa si utilizarea de către
executanţi a apărătorilor de protecţie din
dotarea echipamentelor de munca
Deplasări, staţionări în zone periculoase în timpul desfăşurării sarcinii de muncă (căi de acces, mijloace auto,
Deplasări, staţionări în zone periculoase
în timpul desfăşurării sarcinii de muncă
(căi de acces, mijloace auto, de
transportat si ridicat.).
4
19.1.
Pe timp de noapte se va asigura un
Angajat,
Permanent
iluminat fix şi portativ corespunzător la locul
intervenţiei ;
Angajator
19.2.
Locurile care prezintă un risc potenţial
de accidentare şi locurile unde se fac revizii
19.
şi/sau reparaţii se indică cu plăcuţe
avertizoare.
19.3.
Efectuarea controlului medical la
angajare şi periodic în conformitate cu
condiţiile de lucru si legislatia in vigoare ;
19.4.
Efectuarea periodică a instructajului la
locul de muncă ;
Executarea unor manevre sau operatii
gresite la efectuarera operatiilor de
prelucrare mecanica a semifabricatelor.
3
20.1.
Respectarea riguroasa a procedurilor de
Angajat,
Permanent
lucru si a instructiunilor proprii de securitate si
Angajator
sanatate in munca specifice activitatii
desfasurate.
20.2.Conducatorul locului de munca va
20.
verifica si urmari ca nicio interventie sa nu se
faca asupra echipamentului de munca daca
acesta nu este decuplat ;
20.3.
Efectuarea controlului medical la
angajare şi periodic în conformitate cu
condiţiile de lucru si legislatia in vigoare.
21.
Prezentarea la lucru in stare psihica
necorespunzatoare a lucratorului ( sub
imperiul unei mari tensiuni nervoase,
obosit, bolnav, sub influenta bauturilor
alcoolice sau a drogurilor, etc.)
3
21.1.
Este interzisa repartizarea sarcinilor de
Angajat,
Permanent
munca unor lucratori a caror stare de sanatate
Angajator
nu este corespunzatoare sau acestia se afla
sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor, a
medicamentelor, sau a unor stari psihice
depresive, surescitate,etc.
Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, dezechilibrare de materiale, piese depozitate necorespunzător, în timpul deplasării in
Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare,
dezechilibrare de materiale, piese
depozitate necorespunzător, în timpul
deplasării in incinta unitatii pentru
3
22.1.
Conducerea societatii va impune prin
Angajat,
Permanent
masuri interne o circulatie corecta a
persoanelor si materialelor astfel incat sa fie
respectate urmatoarele:
Angajator
22.
rezolvarea unor probleme de munca sau
personale.
suprafata incintei sa fie bine intretinuta
depozitarea materiei prime , produselor si
materialelor diverse sa se faca in asa fel incat
sa fie asigurate cai de acces pentru persoane
si mijloacele de transport si ridicat.
Neutilizarea echipamentului individual
de protectie din dotare.
4
23.
23.1.Verificarea utilizarii de catre lucratori a
echipamentului individual de protectie si
luarea masurilor necesare impotriva acelora
care nu folosesc acest echipament.
23.2.Instruirea lucratorilor cu privire la riscurile
la care se expun in cazul neutilizarii
echipamentului individual de protectie.
Angajat,
Permanent
Angajator
Lovirea de către mijloace de transport
auto la deplasarea la/de la locul de
4
24.1.
Respectarea cu strictete a indicatoarelor
Angajat,
Permanent
de circulatie;
Angajator
24.
munca.
24.2.
Efectuarea controlului medical la
angajare şi periodic în conformitate cu
condiţiile de lucru.