Sunteți pe pagina 1din 1

APROB,

ADMINSTRATOR

LISTA ZONELOR CU RISC RIDICAT SI SPECIFIC


conform HG 1425/2006 Art.101-107
Nr.
crt.

Zona cu risc ridicat si


specific

Localizare

Masuri de prevenire stabilite

Frecventa de
utilizare a
masurii

Persoana care
realizeaza
masura

1.

-CENTRALA TERMICA
- ARAGAZ

SEDIU SOCIAL

Instruirea personalului asupra modului de utilizare al


echipamentului precum si a obligatiilor utilizatorilor
de gaze naturale

Permanent

Conducator loc
de munca

CAILE DE ACCES

SEDIU SOCIAL

Marcarea si semnalizarea cailor de acces

Permanent

Conducator loc
de munca

Mentinerea in permanenta libera a acestora


3

INTOCMIT,
SERVICIU EXTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE
MIHALACHE ION