Sunteți pe pagina 1din 2

Evidentiati zonele cu risc ridicat si specific

Cuvinte cheie: evaluarea riscurilor, procesul de evaluarea a riscurilor


NOU! Centura dvs. de siguranta pe drumurile de trafic greu
ale legislatiei specifice transporturilor:
"Ghidul Transportatorului oman"
!! "ET#$%% C$%C& #%C% ''
Definitie
Zonele cu risc ridicat si specific sunt acele zone din cadrul intreprinderii si/sau unitatii in care
au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinte grave,
ireversibile, respectiv deces sau invaliditate.
In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea
accidentelor de munca si a bolilor profesionale, dvs., in calitate de angajator, aveti obligatia de
a tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific (art. 13 lit. k din !egea nr. 31"/#$$%.
&videnta zonelor cu risc ridicat si specific trebuie sa contina'
( nominalizarea acestor zone in cadrul intreprinderii si/sau unitatii)
( masurile stabilite in urma evaluarii riscurilor pentru aceste zone.
*tabilirea zonelor de munca cu risc ridicat si specific implica'
( identificarea si evaluarea riscurilor/factorilor de risc de accidentare si imbolnavire
profesionala, precum si a consecintelor actiunii acestora asupra organismului deces sau
invaliditate)
( nivelul cantitativ al factorilor de risc in cazul imbolnavirilor profesionale)
( durata de e+punere la actiunile factorilor de risc)
( nivelul morbiditatii prin accidente si boli profesionale.
,asurile de asigurare a securitatii si sanatatii in munca pot fi'
( te-nice)
( organizatorice)
( sanitare)
( de orice alta natura.
.azate pe evaluarea riscurilor acestea trebuie sa fie adaptate zonelor de munca respective,
corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii, avizate odata cu lista zonelor cu risc
ridicat specific.
/tentie
Dvs., ca angajator, trebuie'
1. sa aduceti la cunostinta tuturor lucratorilor care sunt zonele cu risc ridicat si specific si'
#. sa aduceti la cunostinta conducatorilor locurilor de munca si a lucratorilor care isi
desfasoara activitatea in zonele cu risc ridicat si specific masurile stabilite in urma evaluarii
riscurilor.
/ctiunile pentru realizarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor pentru zonele cu risc
ridicat si specific constituie o prioritate in cadrul planului de protectie si prevenire0