Sunteți pe pagina 1din 59

PUNCT DE LUCRU

INTRODUCERE La evaluarea locului de munca 062201 vnztor produse nealimentare din cadrul La data de Punctul de plecare in optimizarea activitatii de prevenire a accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale intr-un sistem il constituie evaluarea riscurilor din locul de munca 062201 vnztor produse nealimentare. Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din locul de munca 062201 vnztor produse nealimentare si cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinatiei dintre doi parametri: gravitatea si frecventa consecintei maxime posibile asupra organismului uman. Se obtin astfel niveluri de risc partiale pentru fiecare factor de risc, respectiv niveluri de risc global pentru intregul sistem analizat (loc de munca). Acest principiu de evaluare a riscurilor este inclus deja in standardele europene (CEI 812/85, respectiv EN 292-1/1991, EN 1050/96) si sta la baza diferitelor metode cu aplicabilitate practica. Astfel, SR EN 292-1/1996, preluat in Romania dupa standardul european amintit, in cap. 6, precizeaza ca factorii ce trebuie luati in considerare la evaluarea riscului sunt: a) Probabilitatea producerii unei leziuni sau afectari a sanatatii; b) Gravitatea maxima previzibila a leziunii sau afectarii sanatatii." Obligativitatea evaluarii riscurilor la locul de munca 062201 vnztor produse nealimentare decurge din legislatia actuala in domeniu, care a fost armonizata cu legislatia Uniunii Europene privind sanatatea si securitatea in munca. Art. 15 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 , preluand paragraful 2 pct. b art. 6 din Directiva-cadru 391/89/CEE, prevede: ... conductorul SC ) S.R.L. trebuie: a) sa evalueze riscurile pentru sanatatea si securitatea muncitorilor, in vederea stabilirii masurilor de prevenire Indeplinirea efectiva a acestei obligatii se face de catre un evaluator autorizat si abilitat daca este vorba de un serviciu extern de prevenire si protectie sau de catre un evaluator autorizat daca este vorba de un serviciu intern de prevenire si protectie.

PREMISE TEORETICE

Relatia risc - securitate; risc acceptabil In terminologia de specialitate, securitatea lucratorului care incadreaza locul de munca 062201 vnztor produse nealimentare in procesul de munca este considerata ca acea stare a sistemului de munca in care este exclusa posibilitatea de accidentare si imbolnavire profesionala.
1

In limbajul uzual, securitatea este definita ca faptul de a fi la adapost de orice pericol, iar riscul posibilitatea de a ajunge intr-o primejdie, pericol potential (Sursa: Dictionarul explicativ al limbii romane, editat sub egida Academiei Romaniei). Daca luam in considerare sensurile uzuale ale acestor termeni, se poate defini securitatea ca starea sistemului de munca in care riscul de accidentare si imbolnavire este zero. Prin urmare, securitatea si riscul sunt doua notiuni abstracte, contrare, care descriu doua stari care se exclud reciproc. In realitate, datorita trasaturilor oricarui sistem de munca, nu se pot atinge asemenea stari cu caracter de absolut. Nu exista sistem in care sa fie exclus complet pericolul potential de accidentare sau imbolnavire; apare intotdeauna un risc rezidual", fie si numai datorita imprevizibilitatii actiunii omului. Daca nu se fac interventii corectoare pe parcurs, acest risc rezidual creste, pe masura ce elementele sistemului de munca se degradeaza prin imbatranire". In consecinta, sistemele pot fi caracterizate prin niveluri de securitate", respectiv niveluri de risc", ca indicatori cantitativi ai starilor de securitate/risc. In acest context, in practica trebuie admise o limita de risc minim, respectiv un nivel al riscului diferit de zero, dar suficient de mic pentru a se considera ca sistemul este sigur, ca si o limita de risc maxim, care sa fie echivalenta cu un nivel atat de scazut de securitate, incat sa nu mai fie permisa functionarea sistemului. Notiunea de risc acceptabil Riscul a fost definit in literatura de specialitate in domeniul securitatii muncii prin probabilitatea cu care, intr-un proces de munca, intervine un accident sau o imbolnavire profesionala, cu o anumita frecventa si gravitate a consecintelor. In consecinta putem atribui unor cupluri gravitate - probabilitate diferite acelasi nivel de risc. Orice studiu de securitate are drept obiectiv stabilirea riscurilor acceptabile. O asemenea tratare a riscului ridica doua probleme: cum se stabilesc coordonatele riscului (cuplul gravitate - probabilitate); ce coordonate ale riscului se vor alege pentru a delimita zonele de acceptabilitate de cele de inacceptabilitate. Pentru a le rezolva, premisa de la care s-a pornit in elaborarea metodei de evaluare a fost relatia risc - factor de risc. Existenta riscului intr-un sistem de munca este datorata prezentei factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala. Prin urmare, elementele cu ajutorul carora poate fi caracterizat riscul, deci pot fi determinate coordonatele sale, sunt de fapt probabilitatea cu care actiunea unui factor de risc poate conduce la accident si gravitatea consecintei actiunii factorului de risc asupra victimei. Ca urmare, pentru evaluarea riscului/securitatii este necesara parcurgerea urmatoarelor etape: identificarea factorilor de risc din sistemul analizat; stabilirea consecintelor actiunii asupra victimei, respectiv gravitatea lor; -stabilirea

frecventei probabile de actiune a lor asupra executantului; -atribuirea nivelurilor de risc functie de gravitatea si probabilitatea consecintelor actiunii factorilor de risc. Modelul teoretic al genezei accidentelor de munca si bolilor profesionale elaborat in cadrul I.N.C.D.P.M., abordand sistematic cauzalitatea acestor evenimente, permite elaborarea unui instrument pragmatic pentru identificarea tuturor factorilor de risc dintr-un sistem (ANEXA 1 din metoda PECE). In conditiile unui sistem de munca real, aflat in functiune, nu exista
2

suficiente resurse (de timp, financiare, tehnice etc.) pentru ca sa se poata interveni simultan asupra tuturor factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala. Chiar daca ar exista, criteriul eficientei (atat in sensul restrans, al eficientei economice, cat si al celei sociale) interzice o astfel de actiune. Din acest motiv, nici in cadrul analizelor de securitate nu se justifica luarea lor integral in considerare. Din multitudinea factorilor de risc a caror inlantuire se finalizeaza potential cu un accident sau o imbolnavire, factorii care pot reprezenta cauze finale, directe, sunt cei a caror eliminare garanteaza imposibilitatea producerii evenimentului, deci devine obligatorie orientarea studiului asupra acestora. Diferentierea riscurilor in raport cu gravitatea consecintei este usor de realizat. Indiferent de factorul de risc si de evenimentul pe care-l poate genera, consecintele asupra executantului pot fi grupate dupa categoriile definite prin lege: incapacitate temporara de munca, invaliditate si deces. Mai mult, pentru fiecare factor de risc se poate afirma cu certitudine care este consecinta sa maxima posibila. De exemplu, consecinta maxima posibila a electrocutarii va fi intotdeauna decesul, in timp ce consecinta maxima a depasirii nivelului normat de zgomot va fi surditatea profesionala - invaliditate. Cunoscand tipurile de leziuni si vatamari, ca si localizarea potentiala a acestora, in cazul accidentelor si bolilor profesionale, asa cum sunt ele precizate de criteriile medicale de diagnostic clinic, functional si de evaluare a capacitatii de munca elaborate de Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (ANEXA 2), se poate aprecia pentru fiecare factor de risc in parte la ce leziune va conduce in extremis, ce organ va fi afectat si, in final, ce tip de consecinta va produce: incapacitate, invaliditate sau deces. La randul lor, aceste consecinte se pot diferentia in mai multe clase de gravitate. De exemplu, invaliditatea poate fi de gradul I, II sau III, iar incapacitatea: mai mica de 3 zile (limita minima stabilita prin lege pentru definirea accidentului de munca), intre 3 - 45 zile si intre 45 - 180 zile. Ca si in cazul probabilitatii de producere a accidentelor sau imbolnavirilor, putem stabili si pentru gravitatea consecintelor mai multe clase, dupa cum urmeaza: clasa 1: consecinte neglijabile (incapacitate de munca mai mica de 3 zile);
clasa 2: consecinte mici (incapacitate cuprinsa intre 3 - 45 zile, care necesita tratament medical); clasa 3: consecinte medii (incapacitate 45 - 180 zile, tratament medical

si spitalizare);

clasa 4: consecinte mari (invaliditate gradul III): clasa 5: consecinte grave (invaliditate gradul II); clasa 6: consecinte foarte grave (invaliditate gradul I); clasa 7: consecinte maxime (deces).

Referitor la frecventa, este cunoscut ca accidentul sau boala sunt evenimente aleatorii. Prin urmare, factorii de risc se vor diferentia intre ei prin faptul ca fiecare conduce cu o alta probabilitate la producerea unui accident/imbolnavire. Astfel, frecventa probabilitatea de producere a unui accident datorita miscarii periculoase a organelor in miscare ale unei foreze este diferita fata de cea a producerii, la acelasi loc de munca, a unui accident datorita trasnetului. De asemenea, acelasi factor va putea fi caracterizat printr-o alta frecventa de actiune asupra executantului, in diverse momente ale functionarii unui sistem de munca sau in sisteme analoge, in functie de natura si de starea elementului generator. De exemplu, probabilitatea de electrocutare prin atingere directa la manevrarea unui aparat actionat electric este mai mare daca acesta este vechi si are uzata izolarea de protectie a conductorilor decat daca aparatul
3

este nou. Din punct de vedere al operativitatii, nu se poate lucra insa cu frecvente determinate strict pentru fiecare factor de risc. In unele cazuri, ele nici nu pot fi calculate, cum se intampla cu factorii proprii executantului. Probabilitatea de a actiona intr-o anumita maniera generatoare de accident nu poate fi decat aproximata. In alte situatii, calculul necesitat de determinarea riguroasa a frecventei probabile de producere a consecintei este atat de elaborios, incat ar fi mai costisitor si mai indelungat decat aplicarea efectiva a masurilor de prevenire. De aceea ar fi mai indicat sa se stabileasca frecventele, de regula prin apreciere, si sa se grupeze pe intervale. Este mai usor si mai eficient pentru scopul urmarit sa se aproximeze ca un anumit accident este probabil sa fie generat de actiunea unui factor de risc cu o frecventa mai mica de o data la 100 de ore. Diferenta fata de niste valori riguroase de 1 la 85 ore sau 1 la 79 ore este nesemnificativa, evenimentul putand fi caracterizat in toate trei cazurile ca fiind foarte frecvent. Din acest motiv, daca utilizam intervalele precizate in CEI-812/1985, obtinem 6 grupe de evenimente, pe care le putem ordona astfel: extrem de rare: P < 10-7/h; foarte rare: 10-7 < P < 10-5/h; rare: 10-5 < P < 10-4/h; putin frecvente: 10-4 < P < 10-3/h; frecvente: 10-3 < P < 10-2/h; foarte frecvente: P > 10 /h. Vom atribui acum fiecarei grupe o clasa de probabilitate, de la 1 la 6, asa incat vom spune ca evenimentul E1, a carui frecventa probabila de producere este de P 1 < 10-7/h,este de clasa 1 de probabilitate, iar evenimentul E 6, cu frecventa P6 >10 /h, este de clasa a 6-a de probabilitate. Obtinem o scala de cotare a probabilitatii cum este cea din ANEXA 3 din metoda PECE. Avand la dispozitie aceste doua scale - de cotare a probabilitatii si gravitatii consecintelor actiunii factorilor de risc (ANEXA 3 din metoda PECE) - putem sa asociem fiecarui factor de risc dintr-un sistem un cuplu de elemente caracteristice, gravitate - probabilitate, pentru fiecare cuplu stabilindu-se un nivel de risc. Pentru atribuirea nivelurilor de risc/securitate s-a utilizat curba de acceptabilitate a riscului. Mai intai, deoarece gravitatea este un element mai important din punct de vedere al finalitatii protectiei muncii, s-a admis ipoteza ca are o incidenta mult mai mare asupra nivelului de risc decat frecventa. In consecinta, corespunzator celor 7 clase de gravitate s-au stabilit 7 niveluri de risc, in ordine crescatoare, respectiv 7 niveluri de securitate, data fiind relatia invers proportionala intre cele doua stari (risc - securitate): N1 - nivel minim de risc N2 - nivel foarte mic de risc N3 - nivel mic de risc N4 - nivel mediu de risc N5 - nivel mare de risc N6 - nivel foarte mare de risc N7 - nivel maxim de risc S7 - nivel maxim de securitate S6 - nivel foarte mare de securitate S5 - nivel mare de securitate; S4 - nivel mediu de securitate S3 - nivel mic de securitate S2 - nivel foarte mic de securitate S1 - nivel minim de securitate

Prin suprapunerea succesiva, in anumite conditii, a curbei de acceptabilitate a riscului asupra reprezentarii obtinute a multimii nivelurilor de risc s-a stabilit incadrarea cuplurilor pe niveluri de
4

risc, asa cum se expliciteaza in continuare. Mentinand logica reprezentarii prin segmente egale a claselor, rezulta ca si curbele care delimiteaza nivelurile de risc trebuie sa fie echidistante. In consecinta, impartim diagonala mare a dreptunghiului care semnifica suma multimilor nivelurilor de risc in 7 segmente egale, prin care se vor trasa curbele. Nivelul de risc 1 - cuplurile g-p: (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (2,1); Nivelul de risc 2 - cuplurile g-p: (2,2) (2,3) (2,4) (3,1) (3,2) (4,1); Nivelul de risc 3 - cuplurile g-p: (2,5) (2,6) (3,3) (3,4) (4,2) (5,1) (6,1) (7,1); Nivelul de risc 4 - cuplurile g-p: (3,5) (3,6) (4,3) (4,4) (5,2) (5,3) (6,2) (7,2); Nivelul de risc 5 - cuplurile g-p: ((4,5) (4,6) (5,4) (5,5) (6,3) (7,3); Nivelul de risc 6 - cuplurile g-p: (5,6) (6,4) (6,5) (7,4); Nivelul de risc 7 - cuplurile g-p: (6,6) (7,5) (7,6). Din relatia risc - securitate definita se deduce imediat ca nivelul 7 de risc reprezinta un nivel critic, la care securitatea sistemului este minima. Dincolo de aceasta limita, securitatea tinde catre zero, deci desfasurarea procesului de munca nu mai poate avea loc, deoarece ea ar fi echivalenta cu producerea accidentului/imbolnavirii. Despre factorii de risc caracterizati prin cuplurile (6,6), (7,5), (7,6) se poate afirma ca ei vor conduce rapid si cu certitudine la producerea evenimentului extrem -decesul (pericol iminent). Reglementarile normative din majoritatea tarilor nu permit insa atingerea stadiului critic. Pentru aceasta, in general, se stabilesc pentru fiecare factor de risc fie limite maxime sub forma de valori, in cazul factorilor a caror forma de manifestare poate fi caracterizata prin elemente masurabile, fie interdictii - factorii la care masuratorile nu sunt posibile. Normele respective corespund unui nivel de risc maxim acceptabil, care difera de la o tara la alta, in functie de conditiile economice si sociale. Plecand de la aceste premise, s-a elaborat metoda de evaluare a riscurilor la locurile de munca, denumita generic METODA PECE.

DESCRIEREA METODEI UTILIZATE PENTRU EVALUAREA RISCULUI LA LOCUL DE MUNCA : 062201 vnztor produse nenealimentare
Scop si finalitate Metoda folosita la aceasta evaluare este metoda I.N.C.D.P.M. denumita metaoda PECE. Metoda aplicata pentru aceasta evaluare are ca scop determinarea cantitativa a nivelului de risc pentru un loc de munca, sector, sectie sau intreprindere, pe baza analizei sistemice si evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala. Aplicarea metodei se finalizeaza cu un document centralizator numit Fisa de evaluare a riscului pentru locul de munca evaluat, care in final cuprinde nivelul de risc global pentru locul de munca care a fost evaluat. Fisa de evaluare a riscului pentru locul de munca evaluat astfel intocmita constituie baza fundamentarii programului de prevenire si protectie de SSM pentru locul de munca evaluat, (sectorul, sectia, operatorul economic). Conform celor mai inainte prezentate in dosarul cu documente de evaluare pentru locul de munca evaluat imediat dupa fisa de evaluare de riscuri se afla documentul intitulat Plan de prevenire si protectie post evaluare care are structura prevazuta in anexa 7 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006. Iar la nivel de punct de lucru acest document se regaseste ca anexa la Planul de
5

prevenire si protectie de SSM pentru punctul de lucru din care face parte acest loc de munca evaluat. Principiul metodei Esenta metodei consta in identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat (locul de munca 062201 vnztor produse nealimentare) pe baza unor liste de control prestabilite si cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinatiei dintre gravitatea si frecventa consecintei maxim previzibile. Aceasta lista de control prestabilita cu grupe si tipuri de factori de risc posibili sta la baza documentului numit Fisa de identificare a factorilor de risc la locul de munca 062201 vnztor produse nenealimentare (ce urmeaza sa fie evaluat) . Acest document este in dosarul de evaluare a locului de munca : 062201 vnztor produse nenealimentare ( imediat dupa fisa de prezentare a locului de munca evaluat). Cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinatiei dintre gravitatea si frecventa consecintei maxim previzibile se executa pe masura ce se evalueaza riscurile identificate. In finalul acestei operatiuni de cuantificare a dimensiunii fiecarui tip de risc identificat si apoi evaluat rezulta un nivel de risc global pentru locul de munca : 062201 vnztor produse nealimentare. Nivelul de securitate pentru locul de munca 062201 vnztor produse nealimentare, este invers proportional cu nivelul de risc. Etapele metodei Metoda cuprinde urmatoarele etape obligatorii: definirea elementelor care definesc locul de munca : 062201 vnztor produse nealimentare; identificarea factorilor de risc care sunt prezenti sau pot fi prezenti la locul de munca : 062201 vnztor produse nealimentare; stabilirea masurilor de prevenire si protectie pentru fiecare risc identificat , astfel incat pana la evaluarea riscurilor si stabilirea masurilor finale de prevenire si protectie, sa se poata lua deja masuri pe aceste riscuri astfel incat acestea sa nu afecteze starea de sanatate a lucratorilor ori viata acestora; evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, identificate deja ; stabilirea masurilor de prevenire si protectie pentru fiecare risc identificat si evaluat cu nivel de risc cotat cu cel putin nivel 3; intocmirea propunerilor/planului de prevenire si protectie de SSM pentru riscurile de cel putin nivel 3 la locul de munca : 062201 vnztor produse nealimentare. Instrumente de lucru utilizate Etapele necesare pentru evaluarea locului de munc 062201 vnztor produse nealimentare, se realizeaza utilizand urmatoarele instrumente de lucru: Lista de identificare a factorilor de risc; Lista de consecinte posibile ale actiunii factorilor de risc asupra organismului uman; Scala de cotare a gravitatii si probabilitatii consecintelor; Grila de evaluare a riscurilor; Scala de incadrare a nivelurilor de risc, respectiv a nivelurilor de securitate; Continutul si structura acestor instrumente sunt prezentate in continuare. Lista de identificare a factorilor de risc este un formular care cuprinde, intr-o forma usor identificabila si comprimata, principalele categorii de factori de risc de accidentare si
6

imbolnavire profesionala, grupate dupa criteriul elementului generator din cadrul sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de productie si mediu de munca). Model Anexa 1 metoda Pece Lista de consecinte posibile ale actiunii factorilor de risc asupra organismului uman ; este un instrument ajutator in aplicarea scalei de cotare a gravitatii consecintelor. Ea cuprinde categoriile de leziuni si vatamari ale integritatii si sanatatii organismului uman, localizarea posibila a consecintelor in raport cu structura anatomofunctionala a orgaganismului si gravitatea minima - maxima generica a consecintei. Model Anexa 2 metoda Pece Scala de cotare a gravitatii si probabilitatii consecintelor actiunii factorilor de risc asupra organismului uman , este o grila de clasificare a consecintelor in clase de gravitate si clase de probabilitate a producerii lor. Model Anexa 3 metoda Pece Partea din grila referitoare la gravitatea consecintelor se bazeaza pe criteriile medicale de diagnostic clinic, functional si de evaluare a capacitatii de munca elaborate de Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. In ceea ce priveste clasele de probabilitate, in urma experimentarilor s-a optat in forma finala a metodei pentru adaptarea standardului Uniunii Europene, astfel incat in locul intervalelor precizate de acesta s-au luat in considerare urmatoarele: clasa 1 de probabilitate: frecventa evenimentului peste 10 ani;
clasa 2: frecventa de producere: o data la 5 -10 ani; clasa 3: o data la 2 - 5 ani; clasa 4: o data la 1 - 2 ani; clasa 5: o data la 1 an - 1 luna; clasa 6: o data la mai putin de o luna.

Grila de evaluare a riscurilor (Model Anexa 4 metoda Pece) Cu ajutorul grilei se realizeaza exprimarea efectiva a riscurilor existente in sistemul analizat, sub forma cuplului gravitate - frecventa de aparitie. Scala de incadrare a nivelurilor de risc/securitate a muncii (Model Anexa 5 metoda Pece), construita pe baza grilei de evaluare a riscurilor, este un instrument utilizat in aprecierea nivelului riscului previzionat, respectiv a nivelului de securitate. Scala cuprinde in fapt cele 7 zone din matricea Mgp , transformate in niveluri, numerotate de la 1 la 7 pentru nivelul de risc, si de la 7 la 1 pentru nivelul de securitate; in zona centrala a formularului sunt prezentate explicit elementele din submatricele delimitate, precum si elementele singulare corespunzatoare fiecarui nivel de risc, respectiv toate cuplurile gravitate - probabilitate aferente nivelurilor de risc.

APLICAREA METODEI Procedura de lucru 1. Constituirea echipei de analiza si evaluare Primul pas in aplicarea metodei il reprezinta constituirea echipei de analiza si evaluare. Aceasta s-a facut in baza contractului de evaluare de riscuri intocmit intre prestator (evaluatorul autorizat si abilitat) si beneficiarul evaluarii si a cuprins specialisti in domeniul securitatii muncii pusi la dispozitie de prestator si de beneficiar , buni cunoscatori ai proceselor de munca analizate. Inainte de inceperea evaluarii, s-a facut o documentare prealabila asupra locului de munca 062201 vnztor produse nealimentare si proceselor tehnologice care urmeaza sa fie analizate si evaluate de la acest loc de munca.
7

2. Descrierea locului de munca analizat In aceasta etapa s-a efectuat o analiza detaliata a locului de munca 062201 vnztor produse nealimentare, urmarind: identificarea si descrierea componentelor sistemului (locul de munca 062201 vnztor produse nealimentare) si modului sau de functionare: scopul sistemului, descrierea procesului tehnologic, a operatiilor de munca, masinile si utilajele folosite - parametri si caracteristici functionale, unelte etc.; precizarea in mod expres a sarcinii de munca ce-i revine executantului in sistem (pe baza fisei postului, a ordinelor si deciziilor scrise, a dispozitiilor verbale date in mod curent etc.); descrierea conditiilor de mediu existente; precizarea cerintelor de securitate pentru fiecare componenta a sistemului, pe baza normelor si standardelor de securitate a muncii, precum si a altor acte normative incidente. Informatiile necesare pentru aceasta etapa s-au preluat din documentele aflate la conducatorul locului de munca : 062201 vnztor produse nealimentare (fisa tehnologica, cartile tehnice ale masinilor si utilajelor, fisa postului pentru executant, caiete de sarcini, buletine de analiza a factorilor de mediu, norme, standarde si instructiuni de securitate a muncii). O sursa complementara de informatii pentru definirea sistemului a constituit-o discutiile cu lucratorii de la locul de munca 062201 vnztor produse nealimentare. 3. Identificarea factorilor de risc din sistem In aceasta etapa, esentiala pentru calitatea analizei, s-a stabilet pentru fiecare componenta a sistemului de munca evaluat (locul de munca 062201 vnztor produse nealimentare), in baza listei prestabilite (ANEXA 1 din metoda PECE) ce disfunctii poate prezenta, in toate situatiile previzibile si probabile de functionare. Pentru identificarea tuturor riscurilor posibile s-a facut simularea functionarii sistemului si deducerea respectivelor abateri. Aceasta se poate face fie printr-o analiza verbala cu tehnologul, in cazul unor locuri de munca relativ putin periculoase, in care disfunctiile accidentogene (sau generatoare de imbolnaviri) sunt cvasievidente, fie prin aplicarea metodei arborelui de evenimente. Indiferent de solutia adoptata, metodele de lucru sunt observarea directa si deductia logica. In cazul factorilor de risc obiectivi (generati de echipamentul de munca , mijloacele de productie, sau mediul de munca), identificarea lor este relativ usoara, cunoscandu-se parametrii si caracteristicile functionale ale masinilor, utilajelor, instalatiilor, proprietatile fizico-chimice ale materiilor si materialelor utilizate, sau buletinele de analiza a conditiilor de mediu aflate la conducatorul locului de munca 062201 vnztor produse nealimentare. Referitor la executant, operatia este mult mai dificila si implica un grad ridicat de nedeterminare. Pe cat posibil, se analizeaza toate erorile previzibile si probabile ale acestuia in raport cu sarcina de munca atribuita, sub forma omisiunilor si actiunilor sale gresite, si impactul lor asupra propriei sale securitati si asupra celorlalte elemente ale sistemului. Identificarea factorilor de risc dependenti de sarcina de munca se realizeaza, pe de o parte, prin analiza conformitatii dintre continutul sau si capacitatea de munca a executantului caruia ii este atribuita, iar pe de alta parte, prin precizarea eventualelor operatii, reguli de munca, procedee de lucru gresite. Factorii de risc identificati s-au inscris in Fisa de identificare a factorilor de risc, unde s-a specificat si forma concreta de manifestare . 4. Stabilirea masurilor urgente de prevenire si protectie pe riscurile identificate dar neevaluate inca.
8

S-a mers pe ideea ca pana la evaluarea efectiva a riscurilor doar identificate, este necesar ca persoana numita conducator de loc de munca (beneficiarul acestei evaluari) sa poata lua deja niste masuri cu caracter de a preveni actiunea acestor riscuri doar identificate, asupra lucratorilor care incadreaza locul de munca 062201 vnztor produse nealimentare. In consecinta s-a considerat ca este necesar un document suplimentar metodei PECE denumit Plan de prevenire si protectie post identificare de riscuri care este conceput ca structura pe modelul anexei 7 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 319/2006. 5. Evaluarea riscurilor Pentru determinarea consecintelor posibile ale actiunii factorilor de risc se utilizeaza lista din ANEXA 2 din metoda PECE. Gravitatea consecintei astfel stabilite se apreciaza pe baza grilei din ANEXA 3 din metoda PECE. Informatii importante pentru aprecierea cat mai exacta a gravitatii consecintelor posibile se obtin din statisticile accidentelor de munca si bolilor profesionale produse la locul de munca respectiv sau la locuri de munca similare. Pentru determinarea frecventei consecintelor posibile se foloseste scala din ANEXA 3 din metoda PECE. Incadrarea in clasele de probabilitate se face dupa ce se stabilesc, pe baza statistica sau de calcul, intervalele la care se pot produce evenimentele (zilnic, saptamanal, lunar, anual etc.). Intervalele respective se transforma ulterior in frecvente exprimate prin numar de evenimente posibile pe an. Rezultatul obtinut in urma procedurilor anterioare se identifica in Grila de evaluare a riscurilor (ANEXA 4 din metoda PECE) si se inscrie in Fisa de evaluare a locului de munca care inlocuieste documentul model Anexa 6 din metoda PECE. Cu ajutorul scalei de incadrare a nivelurilor de risc/securitate se determina apoi aceste niveluri pentru fiecare factor de risc in parte. Se obtine astfel o ierarhizare a dimensiunii riscurilor la locul de munca, ceea ce da posibilitatea stabilirii unei prioritati a masurilor de prevenire si protectie, functie de factorul de risc cu nivelul cel mai mare de risc. Nivelul de risc global (Nr) pe locul de munca se calculeaza ca o medie ponderata a nivelurilor de risc stabilite pentru factorii de risc identificati. Pentru ca rezultatul obtinut sa reflecte cat mai exact posibil realitatea, se utilizeaza ca element de ponderare rangul factorului de risc, care este egal cu nivelul de risc. In acest mod, factorul cu cel mai mare nivel de risc va avea si rangul cel mai mare. Se elimina astfel posibilitatea ca efectul de compensare intre extreme, pe care il implica orice medie statistica, sa mascheze prezenta factorului cu nivel maxim de risc. Nivelul de securitate (Ns) pe loc de munca se identifica pe Scala de incadrare a nivelurilor de risc/securitate, construita pe principiul invers proportionalitatii nivelurilor de risc si securitate. Nivelul de risc global, s-a inscris in Fisa de evaluare a locului de munca 062201 vnztor produse nealimentare 6. Stabilirea masurilor de prevenire si protectie Pentru stabilirea masurilor necesare imbunatatirii nivelului de securitate a sistemului de munca (loc de munca : 062201 vnztor produse nealimentare) respectiv pentru diminuarea riscurilor cotate cu cel putin nivel 3, se impune luarea in considerare a ierarhiei riscurilor evaluate, conform Scalei de incadrare a nivelurilor de risc/securitate a muncii in ordinea: 7 - 1 daca se opereaza cu nivelurile de risc; 1 - 7 daca se opereaza cu nivelurile de securitate. De asemenea, se tine seama de ordinea ierarhica generica a masurilor de prevenire, respectiv: masuri de prevenire intrinseca; masuri de protectie colectiva;
9

masuri de protectie individuala. Masurile propuse s-au inscris in documentul numit Plan de prevenire si protectie post evaluare si este ca structura conform modelului anexei nr. 7 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006. 7 Redactarea documentatiei de evaluare. Aplicarea metodei se incheie cu redactarea documentatiei de evaluare. Aceasta documentatie, care trebuie sa contina, urmatoarele: Prezentrea metodei utilizate Fisa de prezentare a locului de munca : 062201 vnztor produse nealimentare Planul de prevenire si protectie post identificare de riscuri pentru locul de munca 062201 vnztor produse nealimentare Fisa de evaluare de riscuri si a nivelului de risc global rezultat la locul de munca 062201 vnztor produse nealimentare Planul de prevenire si protectie post evaluare pentru locul de munca 062201 vnztor produse nealimentare

Luat la cunostinta de Reprezentant legal al

Intocmit de Evaluator autorizat si abilitat

Luat la cunostinta Conducator loc de munca 062201 vnztor produse nealimentare

10

PUNCT DE LUCRU

FIA DE PREZENTARE
a locului de munca 062201 vnztor produse nealimentare din

cadrul La data de
1. La
locul de munca 062201 vnztor produse nealimentare, este urmatorul echipament de munca (conform definitiei din Hotararea nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca):

Echipament tehnic : - casa de marcat - cntar electronic - teracota pe gaz Scule si unelte - cutit - foarfeca - rafturi pentru expunerea marfurilor 2. Personalul care este incadrat la acest loc de munca necesita calificare 3. Personalul care este incadrat la acest loc de munca nu necesita autorizare 4. Sarcina de munca a personalului care este incadrat in acest loc de munca este detaliata astfel (aici sunt prezentate toate activitatile pe care trebuie sa le desfasoare lucratorul care incadreaza acest loc de munca) : - 1 La inceperea programului de lucru, ia in primire locul de munca - 2 Verifica aparatura si echipamentele tehnice cu care urmeaza sa lucreze, prin

aspectare
- 3 Daca la verificarea prin aspectare nu sunt nereguli, pune in functiune

aparatura si echipamentele tehnice pe care le are in dotare - 4 La punerea in functiune a aparaturii si a echipamentelor tehnice pe care le are in dotare , verifica daca acestea functioneaza normal - 5 Daca la punerea in functiune a aparaturii si a echipamentelor tehnice, acestea functioneaza normal, atunci incepe efectiv lucrul, daca nu ia masuri de remediere a neregulilor constatate si abia apoi poate continua lucru
11

6 Serveste clientii 7 Emite bon de casa 8 Incaseaza banii pe marfa data clientilor 9 Da relatii clientilor despre diferite produse aflate la vinzare - 10 Aranjeaza marfa pe rafturi - 11 Scoate de la vinzare marfa cu termen de valabilitate expirat - 12 Face necesarul de produse ce trebuie aprovizionate si il comunica sefului de magazin - 13 Face curat la locul sau de munca ori de cite ori este nevoie - 14 La terminarea programului de lucru face curat la locul sau de munca - 15 La terminarea programului de lucru face situatia incasarilor si preda banii incasati sefului de magazin - 16 Nu paraseste locul de munca fara aprobarea sefului de magazin
5 . Lucrul in acest loc de munca este organizat de un singur schimb, cu durata de 8 ,ore lucrindu-se saptaminal 6, zile 6.
Acest loc de munca este la suprafata solului

7 . Dimensiunile aproximative ale acestui loc de munca sunt: lungime 18 m, latime 6 m si inaltime 3 m 8 . Pentru acest loc de munca sunt urmatoarele date: - nivelul de zgomot de la acest loc de munca: valori normale - iluminat natural: valori normale - iluminat artificial: valori normale

- temperatura medie a mediului ambiant de la acest loc de munca: valori normale - curenti de aer: Valori normale - umiditatea aerului: valori normale - presiunea aerului: valori normale - agenti chimici periculosi: valori normale - agenti biologici periculosi: nu sunt - agenti fizici periculosi: valori normale
Luat la cunostinta de Reprezentant legal al SC ) SRL Luat la cunostinta Conducator loc de munca lucrator comercial Intocmit de Evaluator autorizat i abilitat

12

FIA DE IDENTIFICARE
A RISCURILOR SPECIFICE PENTRU TIPUL DE LOC DE MUNCA :
062201 vnztor produse nealimentare DATA :
Cod lucru 1 A000 A100 A101 A102 A103 A104 A105 A106 A107 A108 A109 A110 A111 A112 Factorii de risc identificati pe componente ale sistemului de munca 2 MIJLOACE DE PRODUCTIE FACTORII DE RISC MECANIC Miscari de rotatie ale diferitelorparti din compunerea ETcare pot genera care pot genera risc de accidentare Miscari de translatie ale diferitelor parti din compunerea ET care pot genera care pot genera risc de accidentare Miscari de forfecare ale diferitelor parti din compunerea ET care pot genera care pot genera risc de accidentare Scurgeri de lichide cu presiune dinspre ET Scurgeri de gaze cu presiune dinspre ET Scurgeri de pulb eri sau particule cu presiune dinspre ET Deplasari ale partilor mobile ale echipamentului tehnic Autodeclansari sau autodeblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale ET Riscuri de accidentare prin nefunctionarea elementelor de limitare sau a
elementelor de sigurana

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere ,

parametrii )

3 40 20 Aparatul de feliat daca nu este folosit conform instructiunilor recomandate de producator poate accidenta persoana care il deserveste

Daca centrala termica si instalatia interioara de gaz nu sunt verificate din doi in doi ani de catre persoana fizica autorizata , pot exista scapari de gaz si din cauza acestora personalul poate fi accidentat prin axfisiere sau explozie Instalatiile frigorifice daca nu sunt inchise ( carcasa nu este complet inchisa ) pot genera accidente mecanice

Risc de accidentare prin alunecarea accidentala a diferitelor corpuri aflate in


interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat

Daca produsele pe rafturi nu sunt corect asezate , pot aluneca si in ca dere pot accidenta
personalul din imediata lor apropiere

Risc de accidentare prin rostogolire accidentala a diferitelor corpuri aflate in


interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat

Risc de accidentare prin rulare pe roti accidentala a diferitelor corpuri aflate in interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat Risc de accidentare prin rasturnare accidentala a diferitelor corpuri aflate in interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat Risc de accidentare prin cadere libera accidentala a diferitelor corpuri aflate in interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat Risc de accidentare prin scurgere libera accidentala a diferitelor corpuri aflate in interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat Risc de accidentare prin deversare accidentala a diferitelor corpuri aflate in interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat Risc de accidentare prin surpare accidentala a diferitelor parti componente din interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat Risc de accidentare prin prabusire accidentala a diferitelor parti componente din interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat

A113 A114 A115 A116 A117 A118

Daca produsele pe rafturi nu sunt corect asezate , se pot rostogoli de pe raft si in cadere pot accidenta personalul din imediata lor apropiere Pe timpul descarcarii produselor din mijloacele de transport si al manipularii acestora din mijloacul de transport in magazin, daca mijlocul de transport nu este parcat regulamentar , se poate deplasa accidental si surprinde persoanele din apropiere participante la descarcarea manipularea produselor Produsele , la manipulare necorespunzatoare (luate in cantitate mare, stiva instabila, voluminoase, ...) pot prin rasturnarea lor accidenta sa accidenteze personalul care le manipuleaza Produsele aflate pe rafturi sau in spatiul de depozitare, daca nu sunt corect asezate, pot in caderea lor libera din locul unde sunt puse sa accidenteze personalul din apropiere

Pe rafturi daca greutatea totala a produselor de pe raft depaseste greutatea maxima admisa de raft , acesta se poate rupe iar personalul aflat in apropiere se poate accidenta prin caderea raftului si a produselor de pe raft peste acesta - Daca produsele care se depoziteaza sunt in stiva prea mare sau instabila , acestea se pot prabusi peste personalul aflat in apropiere

A119 A120 A121 A122

Risc de accidentare prin scufundare accidentala a diferitelor parti componente din interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat Risc de accidentare prin rupere accidentala a diferitelor parti componente din interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat Risc de accidentare prin proiectarea accidentala de corpuri in interiorul zonei care
delimiteaza locul de munca analizat

Risc de accidentare prin deviere accidentala de la traiectoria de corpuri in interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat Risc de accidentare prin balans accidental de corpuri in interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat Risc de accidentare prin recul accidental de corpuri in interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat Risc de accidentare prin soc excesiv accidental generat de corpuri in interiorul zonei care delimiteaza locul de munca analizat Risc de accidentare prin jet accidental de la corpuri aflate in interiorul zonei care
delimiteaza locul de munca analizat

Daca la manipularea produselor din mijlocul de transport spre locul de depozitare , dinpre locul de depozitare pe rafturi sau dinspre rafturi spre locul de depozitare, se foloseste procedeul aruncarii produselor de la un manipulant la altul , aceste produse azvirlite pot accidenta personalul manipulant

A123 A124 A125

Daca la luarea/punerea produselor de pe/pe rafturi se creaza socuri mecanice la contactul cu raftul , produsele de pe raft datorita socului pot cadea si accidenta persoana care ia acel produs

A126 A127 A128

Risc de accidentare prin eruptie accidentala in interiorul zonei care delimiteaza


locul de munca analizat

A129

A130

A131

Pericol de accidentare prin taiere accidentala a diferitelor parti ale corpului celui care lucreaza in acest loc de munca cu diferite parti ale obiectelor aflate in interiorul zonei care delimiteaza acest loc de munca Pericol de accidentare prin intepare accidentala a diferitelor parti ale corpului celui care lucreaza in acest loc de munca cu diferite parti ale obiectelor aflate in interiorul zonei care delimiteaza acest loc de munca Pericol de accidentare prin alunecare accidentala a diferitelor parti ale corpului celui care lucreaza in acest loc de munca pe diferite suprafete aflate in interiorul zonei care delimiteaza acest loc de munca Pericol de accidentare prin zgiriere accidentala a diferitelor parti ale corpului celui care lucreaza in acest loc de munca cu diferite parti ale obiectelor aflate in interiorul zonei care delimiteaza acest

Daca la portionarea produselor ( mezeluri, piine ... ) sau la ascutirea cutitelor nu se lucreaza cu atentie personalul se poate accidenta prin taiere Daca la portionarea produselor ( mezeluri, piine ... ) sau la ascutirea cutitelor nu se lucreaza cu atentie personalul se poate accidenta prin intepare Daca caile de acces intre rafturi si spre magazie nu sunt mentinute permanent curate , acestea pot deveni alunecoase si pot accidenta personalul

13

A132

A133 A134 A135 A136 A137 A138

loc de munca Pericol de accidentare prin strivire accidentala a diferitelor parti ale corpului celui care lucreaza in acest loc de munca cu diferite parti ale obiectelor aflate in interiorul zonei care delimiteaza acest loc de munca Pericol de accidentare a lucratorului datorat pardoseli denivelate
existente in interiorul zonei care marcheaza acest loc de munca

Daca pe caile de acces dintre rafturi si inspe magazie sunt depozitate diferite produse (contrar prevederilor ca nu se pun in aceste locuri nici un fel de materiale) , acestea pot accidenta prin impiedicare personalul

Pericol de accidentare a lucratorului datorat pardoseli a lunecoase


existente in interiorul zonei care marcheaza acest loc de munca

Pericol de accidentare a lucratorului datorat pardoseli


existente in interiorul zonei care marcheaza acest loc de munca

inguste subrede denivelate

Pericol de accidentare a lucratorului datorat pardoseli


existente in interiorul zonei care marcheaza acest loc de munca existente in interiorul zonei care marcheaza acest loc de munca

Pericol de accidentare a lucratorului datorat platformelor


existente in interiorul zonei care marcheaza acest loc de munca

Pericol de accidentare a lucratorului datorat platformelor a lunecoase

A139

Pericol de accidentare a lucratorului datorat platformelor


existente in interiorul zonei care marcheaza acest loc de munca

inguste

A140

Pericol de accidentare a lucratorului datorat platformelor


existente in interiorul zonei care marcheaza acest loc de munca

subrede

Daca pentru asezarea/luarea produselor pe/de pe rafturi se folosesc diferite improvizatii pentru a se ajunge la aceste locuri mai sus amenajate, persoana care foloseste un asemenea mijloc improvizat poate aluneca de pe acesta si in cadere poate fie rasturna raftul si apoi raftul sa-l accidenteze fie in cadere se poate accidenta prin lovirea de diferite obiecte din zona Daca pentru asezarea/luarea produselor pe/de pe rafturi se folosesc diferite improvizatii pentru a se ajunge la aceste locuri mai sus amenajate, persoana care foloseste un asemenea mijloc improvizat poate cadea de pe acesta si in cadere poate fie rasturna raftul si apoi raftul sa-l accidenteze fie in cadere se poate accidenta prin lovirea de diferite obiecte din zona Daca pentru asezarea/luarea produselor pe/de pe rafturi se folosesc diferite improvizatii pentru a se ajunge la aceste locuri mai sus amenajate, persoana care foloseste un asemenea mijloc improvizat poate cadea prin ruperea platformei pe care se afla si in cadere poate fie rasturna raftul si apoi raftul sa-l accidenteze fie in cadere se poate accidenta prin lovirea de diferite obiecte din zona

A141 A142 A143 A144 A145 A146 A147 A148 A200 A201 A202 A203 A204 A300 A301

Pericol de accidentare a lucratorului datorat platformelor


balustrade existente in interiorul zonei care marcheaza acest loc de munca

fara

Pericol de accidentare a lucratorului datorat platformelor Pericol de accidentare a lucratorului datorat scarilor
existente in interiorul zonei care marcheaza acest loc de munca

cu balustrade necorespunzatoare existente in interiorul zonei care marcheaza acest loc de munca cu alunecoase subrede existente

Pericol de accidentare a lucratorului datorat scarilor


in interiorul zonei care marcheaza acest loc de munca

Daca pentru manipularea produselor aflate la inaltime ( rafturi ina;te ) se folosesc diferite scari improvizate, personalul care le foloseste pentru a ajunge mai usor la acele produse poate cadea si se poate accidenta

Pericol de accidentare a lucratorului datorat scarilor


existente in interiorul zonei care marcheaza acest loc de munca

fara balustrada fara parapet de

Pericol de accidentare a lucratorului datorat scarilor


protectie existente in interiorul zonei care marcheaza acest loc de munca

A302

A303

A304

A305

Pericol de accidentare/ imbolnavire a lucratorului datorat vibratii excesive ale echipamentelor tehnice, care se transmit direct corpului lucratorului aflat in acest loc de munca Alte riscuri mecanice generate de mijloacele de productie de la acest loc de munca FACTORII DE RISC TERMIC Pericol de ardere a diferitelor parti ale corpului lucratorului datorat temperaturii excesiv de ridicate ale diferitele parti ale ET cu care acesta se afla in contact accidental Pericol de degerare a diferitelor parti ale corpului lucratorului datorat temperaturii excesiv de mici ale diferitelor parti ale ET cu care acesta se afla in contact accidental Pericol de ardere a diferitelor parti ale corpului lucratorului datorat expunerii directe la flacari sau flame generate accidental de ET din acest loc de munca Alte riscuri generate de factori termici ai mijloacelor de productie FACTORII DE RISC ELECTRIC Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub tensiune (parti care in mod normal nu ar trebui sa fie sursa de electrocutare dar care au devenit surse de electrocutare datorita prizei de impamintare iesite din perioada de siguranta data de buletinul de verificare ) Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub tensiune (parti care in mod normal nu ar trebui sa fie sursa de electrocutare dar care au devenit surse de electrocutare datorita prizei de impamintare lipsa sau rupte accidental) Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub tensiune (parti care in mod normal nu ar trebui sa fie sursa de electrocutare dar care au devenit surse de electrocutare datorita izolatiei necorespunzatoare a cablurilor de nealimentare ) Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub tensiune (parti care in mod normal nu ar trebui sa fie sursa de electrocutare dar care au devenit surse de electrocutare datorita trecerilor cablurilor de nealimentare prin carcasa ET fara mansonarea locului de trecere) Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub tensiune (parti care in mod normal nu ar trebui sa fie sursa de electrocutare dar care au devenit surse de electrocutare datorita cablurilor de nealimentare
a ET fara fir de impamintare , sau fara steker SUKO ori fara priza SUKO)

In zona in care se afla vitrine frigorifice, mai ales unde sunt expuse mezelui sau alte produse care trebuie mentinute la temperaturi sub 20 grade C, personalul daca nu este echipat corespunzator se poate imbolnavi

15 Daca nu se verifica anual starea centurii de impamintare si a legaturiilor la aceasta pentru diferite echipamente si aparate aflate sub tensiune , personalul care le deserveste sau se afla ocazional in zona poate fi electrocutat Daca nu se verifica zilnic, inainte de cuplarea alimentarii cu energie electrica a diferitelor aparate sau utilaje , existenta legaturiilor la centura de impamintare , personalul care le deserveste sau se afla ocazional in zona poate fi electrocutat
Daca nu se verifica zilnic, inainte de nealimentarea aparatelor sau utilajelor, cu energie electrica , starea cablurilor de nealimentare (izolatiei de pe acestea) personalul care le deserveste se poate electrocuta

Daca la inlocuirea cablurilor electrice care alimenteaza diferite echipamente sau aparate aflate sub tensiune , nu se mansoneaza locul de trecere al cablului prin caracasa aparatului , in acel loc izolatia sau continuitatea cablului se poate deteriora si personalul care deserveste acest aparat sau utilaj se poate electrocuta

Daca pentru nealimentarea aparatelor sau utilajelor se folosesc cabluri , stekere sau prize fara al treilea fir de pamintare (sistemul suko) personalul care deservestea aceste aparate sau utilaje se poate electrocuta

A306

A307

Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub tensiune (parti care in mod normal nu ar trebui sa fie sursa de electrocutare dar care au devenit surse de electrocutare datorita condensului sau umezelii din interiorul ET ) Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub tensiune (parti care in mod

Daca aparatele care se afla sub tensiune sunt expuse la umezeala sau condens , acestea pot produce electrocutarea personalului care le deserveste

Daca nu se verifica inainte de punerea in priza a cablurilor , ca acestea sa nu fie ude sau daca se lucreaza cu miinile ude la aceste cabluri de nealimentare , personalul care le manipuleaza se poate electrocuta la introducerea acestora in

14

A308

A309

A310

A311

A312

A313 A314

normal nu ar trebui sa fie sursa de electrocutare dar care au devenit surse de electrocutare datorita condensului sau umezelii de pe cablurile / stecherele / prizele de nealimentare ale ET) Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub tensiune (parti care in mod normal nu ar trebui sa fie sursa de electrocutare dar care au devenit surse de electrocutare datorita modificarilor neautorizate aduse acestui ET) Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub tensiune (parti care in mod normal nu ar trebui sa fie sursa de electrocutare dar care au devenit surse de electrocutare datorita scurgerilor de lichide peste acest ET) Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub tensiune (parti care in mod normal nu ar trebui sa fie sursa de electrocutare dar care au devenit surse de electrocutare datorita scoaterii capacelor de protectie de la acest ET) Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub tensiune (parti care in mod normal nu ar trebui sa fie sursa de electrocutare dar care au devenit surse de electrocutare datorita spargerii carcasei ET) Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub tensiune (parti care in mod normal nu ar trebui sa fie sursa de electrocutare dar care au devenit surse de electrocutare datorita deformarii carcasei ET) Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub tensiune datorita amplasarii acestui ET in umezeala sau condens Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub tensiune datorita incercarii acestuia sa il repare fara a avea calificarea necesara Pericol de electrocutare a lucratorului care se afla in contact cu diferite parti ale unui ET aflat sub tensiune datorita incercarii acestuia sa il repare fara a avea calificarea necesara Alte riscuri generate de nealimentarea cu energie electrica sau de prezenta curentului electric la mijloacele de productie de la acest loc de munca FACTORII DE RISC CHIMIC Pericol de intoxicare la manipularea substantelor toxice Pericol de ardere la manipularea substantelor caustice Pericol de ardere la manipularea substantelor usor inflamabile

priza

Daca pentru remedierea diferitelor deranjamente la aparatele din dotare se fac modificari neautorizate la acestea , personalul care le deserveste se poate electrocuta Daca peste aparatele aflate sub tensiune se varsa accidental lichide , persoanele care se afla in apropiere sau care deservesc acel aparate se pot electrocuta

Daca aparatele electrice care se afla sub tensiune functioneaza cu capacele de protectie demontate sau deteriorate exista riscul ca personalul care deserveste aceste aparate electrica sa se accidenteze Daca se lucreaza cu aparate electrice din dotare , care au carcase deteriorate , sparte , fisurate , peticite ... , personalul care deserveste aceste aparate in aceasta stare , se poate electrocuta ajungind accidental in contact cu diferite parti aflate sub tensiune

Daca se lucreaza cu aparate din dotare, in zone cu umezeala excesiva , personalul care deserveste aceste aparate se poate electrocuta Daca pentru remedierea diferitelor deranjamente la aparatura din dotare, se solicita interventia unui personal necalificat si neautorizat in acest sens , remedierea este posibil sa nu se faca de calitate si personalul care deserveste aceste aparate reparate artizanal se poate electrocuta Daca la remedierea diferitelor deranjamente la aparatura din dotare nu se lucreaza cu personal calificat pentru acest gen de activitate , personalul in cauza pe timppul interventiei se poate electrocuta Daca ,la inlocuirea cablurilor de nealimentare , se folosesc cabluri sub calibrate , exista riscul
supraincalzirii acestuia si electrocutarii personalului care deserveste aparatul electric in cauza

A315 A116 A400 A401 A402 A403

A404 A405 A406 A407 A408 A500 A501 A502 A503 A504 A505 A507 A508 A509 A510 A511 A512 A513 B000 B100 B101 B102 B103 B104 B105 B106 B107

Pericol de accidentare la manipularea substantelor explozive Pericol de imbolnavire la manipularea substantelor cancerigene/mutagene Pericol de iradiere la manipularea substantelor radioactive Pericol de iradiere prin expunerea lucratorului la radiatii nocive Alte riscuri generate de surse chimice ale mijloacelor de productie FACTORII DE RISC BIOLOGIC Pericol de imbolnavire a lucratorului , lucrului cu ciupercil parazite Pericol de imbolnavire a lucratorului , datorat lucrului cu virusi Pericol de imbolnavire a lucratorului , datorat lucrului cu bacterii patogene Pericol de imbolnavire a lucratorului , datorat lucrului cu microorganisme de tip richete Pericol de imbolnavire a lucratorului , datorat lucrului cu microorganisme de tip spirochete Pericol de imbolnavire a lucratorului , datorat lucrului cu plante periculoase Pericol de imbolnavire a lucratorului , datorat lucrului cu animale periculoase Pericol de imbolnavire a lucratorului , datorat lucrului cu animale bolnave Pericol de imbolnavire a lucratorului , datorat lucrului cu personae purtatoare de agenti patogeni Pericol de accidentare a lucratorului , datorat lucrului cu persoane cu afectiuni psihice Pericol de accidentare a lucratorului , datorat lucrului / contactului accidental cu infractori sau teroristi Alte riscuri generate de surse biologice ale mijloacelor de productie MEDIUL DE MUNCA FACTORII DE RISC FIZIC Pericol de afectare a organismului datorita temperaturii ridicate a aerului de la locul de
munca

Pe timpul manipularii alcoolului sub diferite forme de ambalare , nu se lucreaza cu atentie si fara surse de foc deschis (fumat), prin spargerea accidentala a ambalajului in care se gaseste si in contact cu focul deschis direct sau provocat ( alcoolul deversat peste cabluri electrice sau aparate electrice produce scurtcircuit si scinteile produc aprinderea alcoolului) , se aprinde si poate incendia zona in care se afla iar din cauza incendiului personalul se poate accidenta grav Faina vrac ( in saci ) in anumite conditii de temperatura ( peste 40 grade C) si la socuri mecanice ( manipularea prin trintire a sacilor ) poate fi exploziva

Unii clienti pot avea afectiuni psihice . Din cauza comportamentului necontrolat al acestora personalul care il deserveste poate fi accidentat de acestia Unii dintre clienti pot fi in realitate infractori sau criminali, care pot pune in pericol viata vnztorului

14 3 Lazile frigorifice si vitrinele frigorifice , determina in jurul lor temperaturi scazute . Stationarea timp indelungat neprotejat la aceste temperaturi poate determina imbolnavirea personalului care lucreaza la aceste utilaje

Pericol de afectare a organismului datorita temperaturii scazute a aerului de la locul de munca Pericol de afectare a organismului datorita variatiilor bruste de temperature (peste 15 grade) a aerului de la locul de munca Pericol de afectare a organismului datorita umiditatii ridicate a aerului de la locul de munca Pericol de afectare a organismului datorita umiditatii scazute a aerului de la locul de munca Pericol de afectare a organismului datorita presiunii scazute a aerului de la locul de munca Pericol de afectare a organismului datorita presiunii ridicate a

15

B108 B109 B110 B111 B112 B113 B114 B115 B116 B117 B118 B119 B120 B121 B122 B123 B124 B125 B126 B127 B128 B129 B130 B200 B201 B202 B203 B300 B301

aerului de la locul de munca Pericol de afectare a organismului datorita curentilor de aer de la locul de munca Pericol de afectare a organismului datorita ionizarii necorespunzatoare din aer de la locul de munca Pericol de afectare a organismului datorita vibratiilor peste limitele admise generate de diferite surse de la locul de munca Pericol de afectare a organismului datorita zgomotelor peste limitele admise generate de diferite surse de la locul de munca Pericol de afectare a organismului datorita ultrasunetelor peste limitele admise generate de diferite surse de la locul de munca Pericol de afectare a organismului datorita iluminatului insuficient de la locul de munca Pericol de afectare a organismului datorita iluminatului intermitent (pilpiire) de la locul de munca Pericol de afectare a organismului datorita reflexiilor orbitoare de la diferite surse de la locul de munca Pericol de afectare a organismului datorita expunerii organismului la radiatii Pericol de a fi lovit de trasnet Pericol de a innec Pericol de afi trintit / afectat de vint puternic Pericol de a fi afectat de viituri Pericol de a fi afectat de precipiitatii abundente de zapada Pericol de a fi afectat de viscol Pericol de a fi afectat de expunere indelungata la soare Pericol de a fi afectat de expunere indelungata la temperaturi ridicate Pericol de a fi afectat de expunere indelungata la temperaturi scazute Pericol de a fi afectat de avalanse Pericol de a fi afectat de cutremur Pericol de a fi afectat de surpare de baraj Pericol de a fi afectat de alunecare de teren Alte riscuri generate de factori fizici ai mediului de munca FACTORII DE RISC CHIMIC Risc generat de substante periculoase aflate in mediul de munca Risc generat de pulberi periculoase aflate in mediul de munca Alte riscuri generate de factori chimici ai mediului de munca FACTORII DE RISC BIOLOGIC Pericol de imbolnavire a lucratorului , datorat existentei in mediul din locul de munca analizat a ciupercilor parazite

Iluminatul din spatiul comercial este uneori folosit necorespunzator din ratiuni economice. Slaba iluminare poate afecta vederea vnztorilor Corpurile de iluminat inainte de arderea lor au o functionare intermitenta . Daca aceste corpuri nu sunt schimbate la timp pot afecta vederea vnztorilor

11 Daca nu se mentine spatiul de depozitare si cel de prezentare a marfurilor in permanenta curatenie, pot aparea in diferite zone culturi de ciuperci parazite mai ales unde sunt depozitate mezeluri sau alte produse nealimentare usor alterabile. Aceste culturi pot afecta starea de
sanatate a lucratorului si chiar a clientilor

B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308

B309 B310 B311 B312 B313 C000 C100 C101 C102 C103

C104 C105 C106

Pericol de imbolnavire a lucratorului , datorat existentei in mediul Lucratorii pot fi afectati direct de starea de sanatate a clientilor din magazin care din locul de munca analizat a virusilor pot fi purtatori de diferiti agenti patogeni Pericol de imbolnavire a lucratorului , datorat existentei in mediul Lucratorii pot fi afectati direct de starea de sanatate a clientilor din magazin care pot din locul de munca analizat a bacteriilor patogene fi purtatori de diferiti agenti patogeni Pericol de imbolnavire a lucratorului , datorat existentei in mediul Lucratorii pot fi afectati direct de starea de sanatate a clientilor din magazin care din locul de munca analizat a microorganismelor de tip richete pot fi purtatori de diferiti agenti patogeni Pericol de imbolnavire a lucratorului , datorat existentei in mediul Lucratorii pot fi afectati direct de starea de sanatate a clientilor din magazin care din locul de munca analizat a microorganismelor de tip spirochete pot fi purtatori de diferiti agenti patogeni Pericol de imbolnavire a lucratorului , datorat existentei in mediul Pe timp ploios, pe talpile incaltamintei clientilor pot fi diferiti agenti patogeni care sunt din locul de munca analizat a altor microorganismelor periculoase lasati apoi pe pardoseala magazinului . Daca nu se face permanent curat acesti agenti patogeni pot afecta starea de sanatate a lucratorilor Pericol de imbolnavire a lucratorului , datorat coabitarii cu plante periculoase Pericol de imbolnavire a lucratorului , datorat coabitarii cu animale Daca nu se interzice accesul in magazin al clientilor cu animale de companie , aceste periculoase animale pot in anumite imprejurari sa puna in pericol prin comportamentul lor , lucratorii din magazin Pericol de imbolnavire a lucratorului , datorat coabitarii cu animale Daca nu se interzice accesul in magazin al animalelor de companie, acestea pot fi bolnave purtatoare de diferiti agenti patogeni care pot afecta starea de sanatate a lucratorilor din magazin Pericol de imbolnavire a lucratorului , datorat coabitarii cu Daca la locul de munca sunt acceptati lucratori bolnavi , acestia pot imbolnavi si personae purtatoare de agenti patogeni pe cei sanatosi Pericol de accidentare a lucratorului , datorat coabitarii cu persoane cu afectiuni psihice Pericol de accidentare a lucratorului , datorat lucrului / contactului Unii dintre clienti , pot fi hoti sau criminali care pot pune in pericol viata lucratorilor in accidental cu infractori sau teroristi intentia lor de a fura produse sau banii din incasari Alimentele usor perisabile, daca nu sunt pastrate in conditii stricte de temperatura si Alte riscuri generate de surse biologice ale mijloacelor de igiena si daca nu sunt schimbate la expirarea termenului de valabilitate, pot deveni productie surse de agenti patogeni si pot afecta starea de sanatate a lucratorilor SARCINA DE MUNCA 4 CONTINUT NECORESPUNZATOR AL SARCINII DE MUNCA IN 3 RAPORT CU CERINTELE DE SSM Risc generat de incadrarea unui lucrator care nu are calificarea necesara tipului de activitate incredintata Risc generat de incadrarea unui lucrator care nu are autorizarea necesara tipului de activitate incredintata Risc generat de trimiterea la lucru a unui luctator care are calificarea necesara tipului de activitate incredintata dar care a fost acceptat la lucru fara parcurgerea etapelor de instruire de SSM specifice locului de munca pe care este repartizat Risc generat trimiterea la lucru de lucratori in zone de risc fara a li se asigura echipamentul de protectie specific riscurilor in care isi desfasoara activitatea Risc generat de punere la lucru a lucratorilor pe ET ne certificate CS Risc generat de punere la lucru a lucratorilor la ET care trebuiau omologate ISCIR dar nu au fost omologate

16

C107 C108 C109 C110 C 111 C200 C201 C202 C203 C204 C205 C206 C207 C208 D000 D100 D101 D102 D103 D104 D105 D106 D107 D108 D109 D110 D111 D112 D113 D114 D200 D201 D202 D203 D204 D205

Risc generat de punere la lucru a lucratorilor la ET care sunt necorespunzator intretinute Risc generat de punere la lucru a lucratorilor la ET care sunt cu uzura avansata Risc generat de punere la lucru a lucratorilor la ET care sunt fara revizia tehnica periodica Risc generat de punere la lucru a lucratorilor la ET care sunt fara revizia tehnica periodica Alte riscuri generate de continutul necorespunzator al sarcinii de munca SARCINA SUPRADIMENSIONATA IN RAPORT CU CAPACITATEA EXECUTANTULUI Solicitare fizica/ - efort static Solicitare fizica/ - efort dinamic Solicitare fizica/ - pozitii de lucru fortate sau vicioase Solicitare fizica/ - pozitie ortostatica de lucru Solicitare psihica/ - ritm mare de munca Solicitare psihica/ - decizii dificile in timp scurt Solicitare psihica/ - operatii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex Solicitare psihica/ - monotonia muncii EXECUTANT ACTIUNI GRESITE Efectuarea defectuoasa de comenzi Efectuarea defectuoasa de manevre Efectuarea defectuoasa de pozitionari Efectuarea defectuoasa de fixari Efectuarea defectuoasa de asamblari Efectuarea defectuoasa de reglaje Neutilizarea mijloacelor de protectie Utilizarea unui echipament de protectie neadecvat Utilizarea unui echipament de protectie necorespunzator Nesincronizarea operatiilor Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca Comunicari accidentogene Utilizarea de foc deschis Utilizarea de scule, unelte, sau materiale OMISIUNI Omiterea unor operatiuni Montarea incompleta a ET Neutilizarea echipamentului individual de protectie Neverificarea periodica a starii de sanatate Neverificarea periodica a starii de sanatate

Daca utilajele si aparatele electrice din dotare nu sunt verificate periodic conform prevederilor fabricantului lor , prin defectarea lor pot produce accidentarea personalului care le deserveste

1 Pe timpul lucrului datorita statului in picioare timp indelungat poate fi afectat sistemul osos al vnztorului

9 5 Nu se verifica inainte de punerea sub tensiune , starea aparatelor ce urmeaza a fi alimentate cu tensiune Se manipuleaza mai multa marfa odata decit este normal , pentru a scurta timpul de descarcare Pe rafturi , uneori marfa este asezata ( aranjata ) instabil

Nu se foloseste la manipulare echipament de protectie( palmare sau manusi de protectie). Nu se foloseste la locru in zona vitrinelor frigorifice , echipament adecvat expunerii la frig

La descarcarea marfi din autoutilitara.

Se fumeaza in locuri neamenajate 4 Nu se suparvegheaza functionarea aparaturii aflate sub tensiune . Se lasa sub tensiune fara supraveghere - Nu se inscriptioneaza rafturile cu greutatea maxima pe care o suporta raftul

Nu se verifica anual, starea de sanatate a lucratorilor. Nu se consemneaza in fisele de aptitudini despre controlul efectuat. Nu se consemneaza in fisa individuala de instructaj de controlul anual efectuat Nu se planifica anual controlul medical al lucratorilor. Nu se comunica lucratorilor data este planificat controlul
medical

SITUAIA CENTRALIZATOARE
cu riscurile identificate la acest loc de munc

17

Nr.crt
A1 A2 A3 A4 A5 FACTORII DE RISC MECANIC FACTORII DE RISC TERMIC FACTORII DE RISC ELECTRIC FACTORII DE RISC CHIMIC FACTORII DE RISC BIOLOGIC

Denumire factorilor de risc

Riscuri constatate
20 1 15 2 2

TOTAL FACTORI DE RISC - MIJLOACE DE PRODUCTIE

40

Riscuri Constatate

A1

A2

A3

A4

A5

FACTORI DE RISC - MIJLOACE DE PRODUCTIE

Riscuri Nr.crt B1 B2 B3 Denumirea factorilor de risc FACTORI DE RISC FIZIC FACTORI DE RISC CHIMIC FACTORI DE RISC BIOLOGIC constatate 3 0 11

TOTAL FACTORI DE RISC MEDIUL DE MUNCA

14

12 10
Riscuri constatate

11

8 6 4 2 0 B1 3 0 B2 B3

FACTORI DE RISC MEDIUL DE MUNCA

Nr.crt

Denumirea factorilor de risc

Riscuri constatate

C1

Continut necorespunzator al sarcinii de munca in raport cu cerintele de securitate

18

C2

Sarcina supradimensionata in raport cu capacitatea executantului

TOTAL FACTORI DE RISC SARCINA DE MUNCA

10

Riscuri constatate

3 1

0 C1 C2

FACTORI DE RISC SARCINA DE MUNCA

Nr.crt D1 D2 Actiuni gresite Omisiuni

Denumire factorilor de risc

Riscuri constatate 5 4

TOTAL FACTORI DE RISC - EXECUTANT

6 5 4 Riscuri constatate 3 2 1 0

5 4

D1

D2

FACTORI DE RISC - EXECUTANT

Nr.crt A B C D

Denumire factorilor de risc TOTAL FACTORI DE RISC - MIJLOACE DE PRODUCTIE TOTAL FACTORI DE RISC - MEDIUL DE MUNCA TOTAL FACTORI DE RISC - SARCINA DE MUNCA TOTAL FACTORI DE RISC - EXECUTANT

Riscuri constatate 40 14 4 9

TOTAL FACTORI DE RISC - LOC DE MUNCA

67

19

PUNCT DE LUCRU

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE


POST IDENTIFICARE DE SSM
PENTRU LOC DE MUNCA :062201 vnztor produse nealimentare

DATA :
Acest document este in conformitate cu : - Anexa nr. 7 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 - Anexa 1 din metoda de evaluare de riscuri a INCDPM Bucuresti (metoda PECE) NOTA: Fiind vorba de identificare de riscuri la acest nivel (in acest document) s-au trecut toate riscurile identificate si masurile de prevenire si protectie pentru fiecare risc identificat, urmand ca dupa evaluarea riscurilor (document intitulat Evaluare de riscuri pentru locul de munca 062201 vnztor produse nealimentare) , care se afla in acest dosar de evaluare pentru loc de munca 062201 vnztor produse nealimentare , sa se intocmeasca un alt plan de prevenire si protectie de aceasta data pentru riscurile cotate cu cel putin nivel 3 . A : FACTORI DE RISC - MIJLOACE DE PRODUCTIE : 40
A1 FACTORI DE RISC MECANIC : 20
Cod lucru 1 A101 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 Aparatele electrice daca nu sunt folosit conform instructiunilor recomandate de producator poate accidenta persoana care il deserveste Masuri Tehnice 3
Se foloseste

Masuri Organizatorice 4
Se controleaza

Masuri Igienico- Masuri de alta sanitare natura 5 6


Se instruieste Se instruieste

Cine raspunde 7
Conducatorul

Cine executa 8 Vnztor produse nealimentare

A105

aparatul potrivit modul in care lucratorul recomandarilor sunt respectate privitor la masurile masurile de fabricantului; Se des fasoara stabilite, modul prin ajutor care activitatile in care s-a se pot da in prevazute la rezolvat asemenea procedura de neconformitatea s ituatii; s e verificare zilnica, si numai dupa asigura trusa de pregatire a aceasta se de prim ajutor si locului de poate continua personal care m unca s i de lucrul tinand sa intervina in remediere a cont de caz de urgenta; unei expunerea la se acorda neconformitati acest risc . primul ajutor constatate persoanei vatamate ca urmare a actiunii acestui factor de risc. Se verifica la Se instruieste Daca instalatia interioara de gaz nu Inainte de termenele personalul sunt verificate din doi in doi ani de catre persoana expirarea privitor la stabilite de masurile de fizica autorizata , pot exista scapari de gaz si din gaz de catre un termenului de SSM ce trebuie cauza acestora personalul poate fi accidentat prin verificare a reprezentatnt respectate axfisiere sau explozie instalatiei de autorizat gaz se face adresa scrisa prin care se
solicita executarea verificarii

personalul pentru
cunoasterea

locului de m unca

continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.
La terminarea verificarii , reprezentantul Conducatorul locului de m unca

gaz emite
un proces verbal de verificare

Vnztor produse nealimentare


- Reprezentant

societate

A110

Daca produsele pe rafturi nu sunt corect asezate , pot aluneca si in cadere pot accidenta personalul din im ediata lor apropiere

Se instruieste Se aranjeaza Se controleaza Se instruieste personalul care produsele in modul in care lucratorul manipuleaza asa fel incit sa sunt respectate privitor la produsele nu cada , sa nu masurile masurile de privitor la m odul se stabilite, modul prin ajutor cum trebuie rostogoleasca in care s-a care se pot da aranjate si la sau sa nu rezolvat in asemenea masurile de alunece din neconform itatea s ituatii; s e SSM ce trebuie locul in care si numai dupa asigura trusa respectate sunt puse; Se aceasta se de prim ajutor desfasoara poate continua si personal

Conducatorul

Vnztor

locului de m unca

produse nealimentare

20

activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a locului de munca si de remediere a unei neconformitati constatate ; A111 Daca produsele pe rafturi nu sunt corect asezate , se pot rostogoli de pe raft si in cadere pot accidenta personalul din imediata lor apropiere
Se instruieste Se aranjeaza

lucrul tinand cont de expunerea la acest risc .

care sa intervina in caz de urgenta; s e acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urmare a actiunii acestui factor de risc.
Se instruieste Conducatorul

Se controleaza

personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

produsele in asa fel incit sa nu cada, sa nu se rostogoleasca sau sa nu alunece din locul in care sunt puse

A112

Pe timpul descarcarii produselor din mijloacele de transport si al manipularii acestora din mijloacul de transport in magazin, daca mijlocul de transport nu este parcat regulamentar , se poate deplasa accidental si surprinde persoanele din apropiere participante la descarcarea manipularea produselor

Se instruieste Se incep personalul operatiunile de pentru descarcare cunoasterea /incarcare a produselor in stabilite, modul continutului procedurii /din mijlocul de in care s-a adoptate transport doar rezolvat corelate cu dupa ce acesta neconform itatea acest factor de este parcat si numai dupa risc si a regulamentar si aceasta se masurilor de este frinat poate continua SSM pe care dis pozitivul de lucrul tinand trebuie sa le rulare.Se cont de respecte pe desfasoara expunerea la timpul activitatile acest risc . procedurii prevazute la concomitent cu procedura de expunerea verificare zilnica, lucratorului la de pregatire a acest risc. locului de munca si de remediere a unei
Se instruieste Se aranjeaza Se controleaza

modul in care lucratorul sunt respectate privitor la masurile masurile de stabilite, modul prin ajutor in care s-a care se pot da rezolvat in asemenea neconform itatea s ituatii; s e si numai dupa asigura trusa aceasta se de prim ajutor poate continua si personal lucrul tinand care sa cont de intervina in expunerea la caz de acest risc . urgenta; se acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urmare a actiunii acestui factor de risc. Se instruieste Se controleaza modul in care lucratorul sunt respectate privitor la masurile masurile de
prin ajutor

locului de m unca

Vnztor produse nealimentare

Conducatorul

Vnztor

locului de m unca

produse nealimentare

care se pot da in asemenea s ituatii; s e asigura trusa de prim ajutor si personal care sa intervina in caz de urgenta; s e acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urmare a actiunii acestui factor de risc.
Se instruieste Conducatorul Vinzator

A113

Produsele, la manipulare necorespunzatoare (luate in cantitate mare, stiva instabila, voluminoase, ... ) pot prin rasturnarea lor accidenta sa accidenteze personalul care le manipuleaza

personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

A114

Produsele aflate pe rafturi sau in spatiul de depozitare, daca nu sunt corect asezate, pot in caderea lor libera din locul unde sunt puse sa accidenteze personalul din apropiere

Se instruieste personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul

modul in care lucratorul locului de sunt respectate privitor la m unca masurile masurile de stabilite, modul prin ajutor in care s-a care se pot da rezolvat in asemenea neconform itatea s ituatii; s e si numai dupa asigura trusa aceasta se de prim ajutor poate continua si personal lucrul tinand care sa cont de intervina in expunerea la caz de acest risc . urgenta; s e acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urmare a actiunii acestui factor de risc. Se desfasoara Se controleaza Se instruieste Conducatorul activitatile modul in care lucratorul locului de prevazute la sunt respectate privitor la munca procedura de masurile masurile de verificare zilnica, stabilite, modul prin ajutor de pregatire a in care s-a care se pot da locului de rezolvat in asemenea munca si de neconform itatea s ituatii; s e remediere a si numai dupa asigura trusa unei aceasta se de prim ajutor neconformitati poate continua si personal constatate lucrul tinand care sa cont de intervina in expunerea la caz de acest risc . urgenta; s e

produsele in asa fel incit sa nu cada, sa nu se rostogoleasca sau sa nu alunece din locul in care sunt puse

produse nealimentare

Vinzator produse nealimentare

21

procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urmare a actiunii acestui factor de risc.
Se instruieste Masura tehnica: Se instruieste Conducatorul Vinzator

A118

Se controleaza Pe rafturi daca greutatea totala a produselor de pe raft depaseste greutatea maxima admisa de m odul in care raft , acesta se poate rupe iar personalul aflat in sunt respectate apropiere se poate accidenta prin caderea raftului masurile si a produselor de pe raft peste acesta stabilite, modul Daca produsele care se depoziteaza sunt in stiva in care s-a prea mare sau instabila , acestea se pot prabusi rezolvat peste personalul aflat in apropiere neconformitatea si numai dupa aceasta se poate continua lucrul tinand cont de expunerea la acest risc .

A122

personalul se aranjeaza pentru produsele in cunoasterea asa fel incit sa continutului nu se rupa procedurii rafturile, sa nu adoptate se corelate cu rostogoleasca acest factor de sau sa nu risc si a alunece din masurilor de locul in care SSM pe care sunt puse; Se trebuie sa le des fasoara respecte pe activitatile tim pul prevazute la procedurii procedura de concomitent cu verificare zilnica, expunerea de pregatire a lucratorului la locului de acest risc. m unca s i de remediere a unei neconformitati constatate Daca la manipularea produselor din mijlocul de Se desfasoara Se controleaza Se instruieste transport spre locul de depozitare , dinpre locul de activitatile modul in care personalul depozitare pe rafturi sau dinspre rafturi spre locul prevazute la sunt respectate pentru de depozitare, se foloseste procedeul aruncarii procedura de masurile cunoasterea produselor de la un manipulant la altul , aceste verificare zilnica, stabilite, modul continutului produse azvirlite pot accidenta personalul de pregatire a in care s-a procedurii manipulant locului de rezolvat adoptate m unca s i de neconformitatea corelate cu remediere a si numai dupa acest factor de unei aceasta se risc si a neconformitati poate continua masurilor de constatate ; Se lucrul tinand SSM pe care aranjeaza cont de trebuie sa le produsele in expunerea la respecte pe acest risc . asa fel incit sa timpul nu cada, sa nu procedurii se concomitent cu rostogoleasca EXPUNEREA sau sa nu expunerea alunece lucratorului la acest risc.

lucratorul privitor la masurile de prin ajutor care se pot da in asemenea s ituatii; s e asigura trusa de prim ajutor si personal care sa intervina in caz de urgenta; s e acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urmare a actiunii acestui factor de risc.

locului de munca

produse nealimentare

Se instruieste Conducatorul lucratorul locului de m unca privitor la masurile de prin ajutor care se pot da in asemenea s ituatii; s e asigura trusa de prim ajutor si personal care sa intervina in caz de urgenta; s e acorda primul Ajutor persoanei vatamate ca urmare a actiunii acestui factor de risc.
Se instruieste Conducatorul

Vinzator produse nealimentare

A125

Daca la luarea/punerea produselor de pe/pe rafturi se creaza socuri mecanice la contactul cu raftul, produsele de pe raft datorita socului pot cadea si accidenta persoana care ia acel produs

Se instruieste

Se aranjeaza

Se controleaza

personalul produsele in modul in care lucratorul pentru raft; Se sunt respectate privitor la cunoasterea desfasoara masurile masurile de continutului activitatile stabilite, modul prin ajutor procedurii prevazute la in care s-a care se pot da adoptate procedura de rezolvat in asemenea corelate cu verificare zilnica, neconform itatea s ituatii; s e acest factor de de pregatire a si numai dupa asigura trusa risc si a locului de aceasta se de prim ajutor masurilor de munca si de poate continua si personal SSM pe care remediere a lucrul tinand care sa trebuie sa le unei cont de intervina in respecte pe neconformitati expunerea la caz de timpul constatate ; acest risc . urgenta; s e procedurii acorda primul concomitent cu ajutor expunerea persoanei lucratorului la vatamate ca acest risc. urmare a actiunii acestui factor de risc.
Se respecta Se controleaza Se instruieste Se instruieste

locului de m unca

Vnztor produse nealimentare

A128

Daca la ascutirea cutitelor nu se lucreaza cu atentie personalul se poate accidenta prin taiere

Conducatorul

masurile de modul in care lucratorul SSM stabilite la sunt respectate privitor la portionarea masurile masurile de produselor stabilite, modul prin ajutor care in care s-a se pot da in nealimentare; Se des fasoara rezolvat asemenea activitatile neconformitatea s ituatii; s e prevazute la si numai dupa asigura trusa procedura de aceasta se de prim ajutor si verificare zilnica, poate continua personal care de pregatire a lucrul tinand sa intervina in locului de cont de caz de urgenta; munca s i de expunerea la se acorda remediere a acest risc . primul ajutor unei persoanei neconformitati vatamate ca constatate ; urmare a

personalul pentru cunoasterea continutului


procedurii

locului de m unca

Vnztor produse nealimentare

adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea

22

actiunii acestui factor de risc. A129 Daca la ascutirea cutitelor nu se lucreaza cu atentie personalul se poate accidenta prin intepare
Se respecta Se controleaza Se instruieste

lucratorului la acest risc.


Se instruieste Conducatorul

masurile de modul in care lucratorul SSM stabilite la sunt respectate privitor la portionarea masurile masurile de produselor stabilite, modul prin ajutor care in care s-a se pot da in nealimentare; Se desfasoara rezolvat asemenea activitatile neconformitatea s ituatii; s e prevazute la si numai dupa asigura trusa procedura de aceasta se de prim ajutor si verificare zilnica, poate continua personal care de pregatire a lucrul tinand sa intervina in locului de cont de caz de urgenta; m unca s i de expunerea la se acorda remediere a acest risc . primul ajutor unei persoanei neconformitati vatamate ca constatate urmare a actiunii acestui factor de risc.
Se tin caile de Se controleaza Se instruieste

personalul pentru cunoasterea continutului


procedurii

locului de m unca

Vnztor produse nealimentare

adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.
Se instruieste Conducatorul

A130

Daca caile de acces intre rafturi si spre magazie nu sunt mentinute permanent curate , acestea pot deveni alunecoase si pot accidenta personalul

acces curate si modul in care lucratorul libere ; Se sunt respectate privitor la des fasoara masurile masurile de activitatile stabilite, modul prin ajutor care prevazute la in care s-a se pot da in procedura de rezolvat asemenea verificare zilnica, neconformitatea s ituatii; s e de pregatire a si numai dupa asigura trusa locului de aceasta se de prim ajutor si m unca s i de poate continua personal care remediere a lucrul tinand sa intervina in unei cont de caz de urgenta; neconformitati expunerea la se acorda constatate ; acest risc . primul ajutor persoanei vatamate ca urmare a actiunii acestui factor de risc.
Se desfasoara activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a locului de m unca s i de remediere a unei neconformitati constatate ;Se tin caile de acces curate si libere Se controleaza modul in care sunt respectate masurile stabilite, modul in care s-a rezolvat neconformitatea si numai dupa aceasta se poate continua lucrul tinand cont de expunerea la acest risc . Se instruieste lucratorul privitor la masurile de prin ajutor care se pot da in asemenea s ituatii; s e asigura trusa de prim ajutor si personal care sa intervina in caz de urgenta; se acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urmare a actiunii acestui factor de risc

personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.
Se instruieste personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc

locului de m unca

Vnztor produse nealimentare

A133

Daca pe caile de acces dintre rafturi si inspe magazie sunt depozitate diferite produse (contrar prevederilor ca nu se pun in aceste locuri nici un fel de materiale), acestea pot accidenta prin impiedicare
personalul

Conducatorul locului de m unca

Vnztor produse nealimentare

A138

Daca pentru asezarea/luarea produselor pe/de pe rafturi se folosesc diferite improvizatii pentru a se ajunge la aceste locuri mai sus amenajate, persoana care foloseste un asemenea mijloc improvizat poate aluneca de pe acesta si in cadere poate fie rasturna raftul si apoi raftul sa-l accidenteze fie in cadere se poate accidenta prin lovirea de diferite obiecte din zona

Pentru

Se controleaza

Se instruieste

Se instruieste personalul

Conducatorul locului de

Vnztor produse

asemenea modul in care lucratorul s ituatii s e sunt respectate privitor la foloseste masurile masurile de scarita special stabilite, modul prin ajutor care construita ; Se in care s-a se pot da in des fasoara rezolvat asemenea activitatile neconformitatea s ituatii; s e prevazute la si numai dupa asigura trusa procedura de aceasta se de prim ajutor si verificare zilnica, poate continua personal care de pregatire a lucrul tinand sa intervina in locului de cont de caz de urgenta; m unca s i de expunerea la se acorda remediere a acest risc . primul ajutor unei persoanei neconformitati vatamate ca constatate ; urmare a actiunii acestui factor de risc.
Pentru Se controleaza Se instruieste

pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.
Se instruieste

m unca

nealimentare

A139

Daca pentru asezarea/luarea produselor pe/de pe rafturi se folosesc diferite improvizatii pentru a se ajunge la aceste locuri mai sus amenajate, persoana care foloseste un asemenea mijloc improvizat poate cadea de pe acesta si in cadere poate fie rasturna raftul si apoi raftul sa-l accidenteze fie in cadere se poate accidenta prin lovirea de diferite obiecte din zona

Conducatorul

asemenea modul in care lucratorul s ituatii s e sunt respectate privitor la foloseste masurile masurile de scarita special stabilite, modul prin ajutor care construita ; Se in care s-a se pot da in des fasoara rezolvat asemenea activitatile neconformitatea s ituatii; s e prevazute la si numai dupa asigura trusa procedura de aceasta se de prim ajutor si verificare zilnica, poate continua personal care de pregatire a lucrul tinand sa intervina in locului de cont de caz de urgenta; m unca s i de expunerea la se acorda remediere a acest risc . primul ajutor

personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul

locului de m unca

Vnztor produse nealimentare

23

unei neconformitati constatate ; A140

persoanei vatamate ca urmare a actiunii acestui factor de risc.

procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.


Se instruieste personalul Conducatorul locului de Vnztor produse

A144

Se desfasoara Se controleaza Se instruieste Daca pentru asezarea/luarea produselor pe/de pe lucratorul rafturi se folosesc diferite improvizatii pentru a se activitatile modul in care ajunge la aceste locuri mai sus amenajate, prevazute la sunt respectate privitor la persoana care foloseste un asemenea mijloc procedura de masurile masurile de improvizat poate cadea prin ruperea platformei pe verificare zilnica, stabilite, modul prin ajutor care care se afla si in cadere poate fie rasturna raftul si de pregatire a in care s-a se pot da in apoi raftul sa-l accidenteze fie in cadere se poate locului de rezolvat asemenea accidenta prin lovirea de diferite obiecte din zona m unca s i de neconformitatea s ituatii; s e remediere a si numai dupa asigura trusa unei aceasta se de prim ajutor si neconformitati poate continua personal care constatate lucrul tinand sa intervina in ;Pentru cont de caz de urgenta; asemenea expunerea la se acorda s ituatii s e acest risc . primul ajutor foloseste persoanei scarita special vatamate ca construita urmare a actiunii acestui factor de risc. Pentru Se controleaza Se instruieste Daca pentru manipularea produselor aflate la modul in care lucratorul inaltime (rafturi inalte) se folosesc diferite scari asemenea improvizate, personalul care le foloseste pentru a s ituatii s e sunt respectate privitor la ajunge mai usor la acele produse poate cadea si se poate foloseste masurile masurile de accidenta scarita special stabilite, modul prin ajutor care construita ; Se in care s-a se pot da in des fasoara rezolvat asemenea activitatile neconformitatea s ituatii; s e prevazute la si numai dupa asigura trusa procedura de aceasta se de prim ajutor si verificare zilnica, poate continua personal care de pregatire a lucrul tinand sa intervina in locului de cont de caz de urgenta; m unca s i de expunerea la se acorda remediere a acest risc . primul ajutor unei persoanei neconformitati vatamate ca constatate urmare a actiunii acestui factor de risc.

pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.
Se instruieste personalul

m unca

nealimentare

Conducatorul locului de

Vnztor produse

pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

m unca

nealimentare

24

A3 FACTORI DE RISC ELECTRIC : 15


Cod lucru 1 A301 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 Daca nu se verifica anual starea centurii de impamintare si a legaturiilor la aceasta pentru diferite echipamente si aparate aflate sub tensiune, personalul care le deserveste sau se afla ocazional in zona poate fi electrocutat Masuri Tehnice 3
Se face anual

Masuri Organizatorice 4
Se

Masuri Igienicosanitare 5
Se solicita

Masuri de alta natu ra 6


Se face anual

Cine raspunde 7
Conducatorul

Cine executa 8
electrician

verificare cu semnalizeaza specialist riscul ; se autorizat PRAM; restrictioneaza Anual electrician accesul in zona autorizat verifica de lucru; se neconformitatile controleaza cauzate de un modul in care asemenea factor sunt respectate de risc si masurile remediaza stabilite; se neregulile controleaza constatate; zilnic modul in care se verifica prin s-a rezolvat aspectare starea neconformitatea echipamentului si daca de munca din neconformitatea dotare inainte de nu se mai cuplarea m anifes ta, alimentarii cu numai dupa energie electrica aceasta se si remediaza poate continua neconformitatea lucrul. conform procedurii de remediere a unei neconform itati constatate.
Zilnic trebuie Se

specialistului adresa catre PRAM dupa specialist PRAM term inarea pentru solicitare verificare de verificare ; Se procesul verbal solicita un de cons tatare ; electrician Se instruieste autorizat pentru lucratorul remedierea privitor la neconformitatii. masurile de Nu se continua prin ajutor care lucrul la acest se pot da in caz aparat pana nu de electrocutare se remediaza sau soc electric; neconformitatea se asigura constatata de trusa stationara catre o persoana de prim ajutor ; autorizata. Se se acorda instruieste primul ajutor personalul celui pentru electrocutat. cunoasterea continutului procedurii adoptate si a masurilor de electrosecuritate.
Se instruieste Se solicita un

locului de munca

autorizat - Vanzator

A302

Daca nu se verifica zilnic, inainte de cuplarea alimentarii cu energie electrica a diferitelor aparate sau utilaje , existenta legaturiilor la centura de impamintare , personalul care le deserveste sau se afla ocazional in zona poate fi electrocutat

Conducatorul

facuta aceasta semnalizeaza verificare de riscul ; se catre fiecare restrictioneaza lucrator la accesul in zona aparatura pe de lucru; se care o controleaza deserveste ; modul in care Anual electrician sunt respectate autorizat verifica masurile neconformitatile stabilite; se cauzate de un controleaza asemenea factor modul in care de risc si s-a rezolvat remediaza neconformitatea neregulile si daca constatate; zilnic neconformitatea se verifica prin nu se mai aspectare starea m anifes ta, echipamentului numai dupa de munca din aceasta se dotare inainte de poate continua cuplarea lucrul. alimentarii cu energie electrica si remediaza neconformitatea conform procedurii de remediere a unei Neconformitati
constatate

lucratorul privitor la masurile de


prin ajutor care

electrician autorizat pentru remedierea


neconformitatii.

locului de munca

Vnztor produse nealimentare - electrician autorizat

se pot da in caz Nu se continua de electrocutare lucrul la acest sau soc electric; aparat pana nu se asigura se remediaza trusa stationara neconformitatea de prim ajutor ; constatata de se acorda catre o persoana primul ajutor autorizata. Se celui instruieste electrocutat. personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate si a masurilor de electrosecuritate.

A303

Daca nu se verifica zilnic, inainte de nealimentarea aparatelor sau utilajelor, cu energie electrica , starea cablurilor de nealimentare (izolatiei de pe acestea)
personalul care le deserveste se poate electrocuta

Anual electrician

Se

Se instruieste

Se solicita un

Conducatorul

Vinzator

autorizat verifica semnalizeaza lucratorul electrician neconformitatile riscul ; se privitor la autorizat pentru cauzate de un restrictioneaza masurile de remedierea asemenea factor accesul in zona prin ajutor care neconformitatii. de risc si de lucru; se se pot da in caz Nu se continua remediaza controleaza de electrocutare lucrul la acest neregulile modul in care sau soc electric; aparat pana nu constatate; zilnic sunt respectate se asigura se remediaza se verifica prin masurile trusa stationara neconformitatea aspectare starea stabilite; se de prim ajutor ; constatata de echipamentului controleaza se acorda catre o persoana de munca din modul in care primul ajutor autorizata. Se dotare inainte de s-a rezolvat celui instruieste cuplarea neconformitatea electrocutat. personalul alimentarii cu si daca pentru energie electrica neconformitatea cunoasterea si remediaza nu se mai continutului neconformitatea m anifes ta, procedurii conform numai dupa adoptate si a procedurii de aceasta se masurilor de remediere a unei poate continua electrosecuritate. neconform itati lucrul. constatate.
Anual electrician Se Se instruieste Se solicita un

locului de munca

produse nealimentare - Electrician autorizat

A304

Daca la inlocuirea cablurilor electrice care alimenteaza diferite echipamente sau aparate aflate sub tensiune , nu se mansoneaza locul de trecere al cablului prin caracasa aparatului , in

Conducatorul

Electrician

autorizat verifica neconformitatile cauzate de un

semnalizeaza riscul ; se restrictioneaza

lucratorul privitor la masurile de

electrician autorizat pentru remedierea

locului de munca

autorizat - Vanzator

25

acel loc izolatia sau continuitatea cablului se poate deteriora si personalul care deserveste acest aparat sau utilaj se poate electrocuta

asemenea factor accesul in zona prin ajutor care neconformitatii. de risc si de lucru; se se pot da in caz Nu se continua remediaza controleaza de electrocutare lucrul la acest neregulile modul in care sau soc electric; aparat pana nu constatate; zilnic sunt respectate se asigura se remediaza se verifica prin masurile trusa stationara neconformitatea aspectare starea stabilite; se de prim ajutor ; constatata de echipamentului controleaza se acorda catre o persoana de munca din modul in care primul ajutor autorizata. Se dotare inainte de s-a rezolvat celui instruieste cuplarea neconformitatea electrocutat. personalul alimentarii cu si daca pentru energie electrica neconformitatea cunoasterea si remediaza nu se mai continutului neconformitatea m anifes ta, procedurii conform numai dupa adoptate si a procedurii de aceasta se masurilor de remediere a unei poate continua electrosecuritate. neconform itati lucrul. constatate.
Anual electrician autorizat verifica neconformitatile cauzate de un asemenea factor de risc si remediaza neregulile constatate; zilnic se verifica prin aspectare starea echipamentului de munca din dotare inainte de cuplarea alimentarii cu energie electrica si remediaza neconformitatea conform procedurii de remediere a unei neconform itati constatate. Se Se instruieste Se solicita un Conducatorul Vinzator

A305

Daca pentru nealimentarea aparatelor sau utilajelor se folosesc cabluri , stekere sau prize fara al treilea fir de pamintare (sistemul suko) personalul care deservestea aceste aparate sau utilaje se poate electrocuta

semnalizeaza lucratorul electrician riscul ; se privitor la autorizat pentru restrictioneaza masurile de remedierea accesul in zona prin ajutor care neconformitatii. de lucru; se se pot da in caz Nu se continua controleaza de electrocutare lucrul la acest modul in care sau soc electric; aparat pana nu sunt respectate se asigura se remediaza masurile trusa stationara neconformitatea stabilite; se de prim ajutor ; constatata de controleaza se acorda catre o persoana modul in care primul ajutor autorizata. Se s-a rezolvat celui instruieste neconformitatea electrocutat. personalul si daca pentru neconformitatea cunoasterea nu se mai continutului m anifes ta, procedurii numai dupa adoptate si a aceasta se masurilor de poate continua electrosecuritate. lucrul.
Se semnalizeaza riscul ; se restrictioneaza accesul in zona de lucru; se controleaza modul in care sunt respectate masurile stabilite; se controleaza modul in care s-a rezolvat neconformitatea si daca neconformitatea nu se mai m anifes ta, numai dupa aceasta se poate continua lucrul. Se instruieste lucratorul privitor la masurile de prin ajutor care se pot da in caz de electrocutare sau soc electric; se asigura trusa stationara de prim ajutor ; se acorda primul ajutor celui electrocutat. Se solicita un electrician autorizat pentru remedierea neconformitatii. Nu se continua lucrul la acest aparat pana nu se remediaza neconformitatea constatata de catre o persoana autorizata. Se instruieste personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate si a masurilor de electrosecuritate.

locului de munca

produse nealimentare - electrician autorizat

A306

Daca aparatele care se afla sub tensiune sunt expuse la umezeala sau condens , acestea pot produce electrocutarea personalului care le deserveste

Anual electrician autorizat verifica neconformitatile cauzate de un asemenea factor de risc si remediaza neregulile constatate; zilnic se verifica prin aspectare starea echipamentului de munca dub ditare ubaubte
de munca din dotare inainte de cuplarea alimentarii cu energie electrica si remediaza neconformitatea conform procedurii de remediere a unei neconform itati constatate.

Conducatorul locului de munca

Vinzator produse

nealimentare
- electrician autorizat

26

A307

Daca nu se verifica inainte de punerea in priza a cablurilor , ca acestea sa nu fie ude sau daca se lucreaza cu miinile ude la aceste cabluri de nealimentare , personalul care le manipuleaza se poate electrocuta la introducerea acestora in priza

Anual electrician autorizat verifica neconformitatile cauzate de un asemenea factor de risc si remediaza neregulile constatate; zilnic se verifica prin aspectare starea echipamentului de munca din dotare inainte de cuplarea alimentarii cu energie electrica si remediaza neconformitatea conform procedurii de remediere a unei neconform itati constatate.

Se semnalizeaza riscul ; se restrictioneaza accesul in zona de lucru; se controleaza modul in care sunt respectate masurile stabilite; se controleaza modul in care s-a rezolvat neconformitatea si daca neconformitatea nu se mai m anifes ta, numai dupa aceasta se poate continua lucrul.

Se instruieste lucratorul privitor la masurile de prin ajutor care se pot da in caz de electrocutare sau soc electric; se asigura trusa stationara de prim ajutor ; se acorda primul ajutor celui electrocutat.

Se solicita un electrician autorizat pentru remedierea neconformitatii. Nu se continua lucrul la acest aparat pana nu se remediaza neconformitatea constatata de catre o persoana autorizata. Se instruieste personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate si a masurilor de electrosecuritate.

Conducatorul locului de munca

Vnztor produse nealimentare


- Electrician autorizat

A308

Daca pentru remedierea diferitelor deranjamente la aparatele din dotare se fac modificari neautorizate la acestea , personalul care le deserveste se poate electrocuta

A309

Anual electrician autorizat verifica neconformitatile cauzate de un asemenea factor de risc si remediaza neregulile constatate; zilnic se verifica prin aspectare starea echipamentului de munca din dotare inainte de cuplarea alimentarii cu energie electrica si remediaza neconformitatea conform procedurii de remediere a unei neconform itati constatate. Daca peste aparatele aflate sub tensiune se Se solicita un varsa accidental lichide , persoanele care se afla electrician in apropiere sau care deservesc acel aparate se autorizat pentru pot electrocuta remedierea neconformitatii. Nu se continua lucrul la acest aparat pana nu se remediaza neconformitatea constatata de catre o persoana autorizata. Se instruieste personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate si a masurilor de electrosecuritate. Daca aparatele electrice care se afla sub tensiune functioneaza cu capacele de protectie demontate sau deteriorate exista riscul ca personalul care deserveste aceste aparate electrica sa se accidenteze

Se semnalizeaza riscul ; se restrictioneaza accesul in zona de lucru; se controleaza modul in care sunt respectate masurile stabilite; se controleaza modul in care s-a rezolvat neconformitatea si daca neconformitatea nu se mai m anifes ta, numai dupa aceasta se poate continua lucrul.

Se solicita un Se instruieste lucratorul electrician privitor la autorizat pentru masurile de remedierea prin ajutor care neconformitatii. se pot da in caz Nu se continua de electrocutare lucrul la acest sau soc electric; aparat pana nu se asigura se remediaza trusa stationara neconformitatea de prim ajutor ; constatata de se acorda catre o persoana primul ajutor autorizata. Se celui instruieste electrocutat. personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate si a masurilor de electrosecuritate.

Conducatorul

Persoana

locului de munca

autorizata - Electrician autorizat

Nu s e trec Se recipienti , cani , semnalizeaza pahare etc. cu riscul ; se apa sau alte restrictioneaza lichide peste accesul in zona aparate aflate de lucru; se s ub tens iune controleaza modul in care sunt respectate masurile stabilite; se controleaza modul in care s -a rezolvat neconform itatea si daca neconform itatea nu se mai m anifesta, numai dupa aceasta se poate continua lucrul.
Se instruieste

Se instruieste lucratorul privitor la masurile de prin ajutor care se pot da in caz de electrocutare sau soc electric; se asigura trusa stationara de prim ajutor ; se acorda primul ajutor celui electrocutat.

Conducatorul locului de munca

Vnztor

produse nealimentare - Electrician autorizat

A310

Se Se folosesc num ai aparate semnalizeaza care au carcasa riscul ; se complet montata restrictioneaza si echipata; accesul in zona Anual electrician de lucru; se autorizat verifica controleaza neconformitatile modul in care cauzate de un sunt respectate asemenea factor masurile de risc si stabilite; se remediaza controleaza neregulile modul in care constatate; zilnic s-a rezolvat se verifica prin neconformitatea aspectare starea si daca echipamentului neconformitatea de munca din nu se mai dotare inainte de m anifes ta, cuplarea numai dupa alimentarii cu aceasta se energie electrica poate continua si remediaza lucrul. neconformitatea conform procedurii de remediere a unei neconform itati constatate. Se folosesc Se

Se solicita un

Conducatorul

Vnztor

lucratorul electrician privitor la autorizat pentru remedierea masurile de prin ajutor care neconformitatii. se pot da in caz Nu se continua de electrocutare lucrul la acest sau soc electric; aparat pana nu se asigura se remediaza trusa stationara neconformitatea de prim ajutor ; constatata de se acorda catre o persoana primul ajutor autorizata. Se celui instruieste electrocutat. personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate si a masurilor de electrosecuritate.

locului de munca

produse nealimentare

A311

Daca se lucreaza cu aparate electrice din dotare , care au carcase deteriorate , sparte , fisurate , peticite personalul care deserveste aceste aparate in aceasta stare , se poate electrocuta

Se instruieste

Se solicita un

Conducatorul

num ai aparate care sunt fara defecte vizibile;

semnalizeaza riscul ; se restrictioneaza

lucratorul privitor la masurile de

electrician autorizat pentru remedierea

locului de munca

Vnztor produse nealimentare 27 - Electrician

A4 FACTORI DE RISC CHIMIC : 2


Masuri Masuri Masuri IgienicoForma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati sanitare lucru (descriere , parametrii ) Tehnice Organizatorice 1 2 3 4 5 Se Se controleaza Se instruieste A403 Pe timpul manipularii produselor volatile sub diferite forme de modul in care lucratorul ambalare, nu se lucreaza cu atentie si fara surse de foc manipuleaza cu atentie sunt respectate privitor la deschis (fumat), prin spargerea accidentala a ambalajului in care se gaseste si in contact cu focul deschis direct sau aceste masurile masurile de provocat ( alcoolul deversat peste cabluri electrice sau produse; Se s tabilite, m odul prin ajutor care aparate electrice produce scurtcircuit si scinteile produc des fasoara in care s-a se pot da in activitatile rezolvat asemenea aprinderea alcoolului) , se aprinde si poate incendia zona in care se afla iar din cauza incendiului personalul se poate prevazute la neconform itatea situatii; se accidenta grav procedura de si numai dupa asigura trusa verificare aceasta se de prim ajutor si zilnica, de poate continua personal care pregatire a lucrul tinand sa intervina in locului de cont de caz de urgenta; m unca s i de expunerea la se acorda remediere a acest risc . primul ajutor unei persoanei neconform itati vatam ate ca constatate ; urmare a actiunii acestui factor de risc.

Cod

Masuri de alta natura

Cine raspunde

Cine executa

6
Se instruieste personalul

7
Conducatorul locului de munca

8
Vnztor produse

pentru cunoasterea continutului


procedurii

nealimentar e - cadru tehnic PSI

adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.
Se instruieste lucratorul privitor la Conducatorul locului de munca

A404

Produsele vrac (in saci) in anumite conditii de temperatura ( peste 40 grade C) si la socuri mecanice (manipularea prin trintire a sacilor) poate fi exploziva

Se des fasoara activitatile

Se instruieste personalul pentru cunoasterea

Se controleaza modul in care sunt respectate masurile

Vnztor
produse

prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a locului de m unca s i de remediere a unei neconform itati constatate ;

continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu Expunerea
lucratorului la acest risc. acorda primul ajutor persoanei vatamate

stabilite, modul in care s-a rezolvat neconformitatea si numai dupa aceasta se poate continua lucrul tinand cont de expunerea la acest risc .

masurile de prin ajutor care se pot da in asemenea situatii; se asigura trusa de prim ajutor si personal care sa intervina in caz de urgenta; se

nealimentar e - cadru tehnic PSI

A5 FACTORI DE RISC BIOLOGIC : 2


Cod lucru 1 A511 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 Unii clienti pot avea afectiuni psihice . Din cauza comportamentului necontrolat al acestora personalul care il deserveste poate fi accidentat de acestia Masuri Tehnice 3
Clientii din

Masuri Organizatorice 4
Se controleaza

Masuri Igienicosanitare 5
Se

Masuri de alta natura 6


Se instruieste

Cine raspunde 7
Conducatorul locului de

Cine executa 8
Vnztor produse

m agazin s unt modul in care tratati cu sunt respectate

instruieste lucratorul

personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

munca

nealimentar e

atentie. Cei masurile privitor la care stabilite, modul masurile m anifes ta in care s-a de prin diferite rezolvat ajutor care simptome neconformitatea se pot da sau afectiuni si numai dupa in psihice de aceasta se asemenea recomandat poate continua situatii; se sa fie serviti lucrul tinand asigura cu prioritate cont de trusa de .Se expunerea la prim ajutor desfas oara acest risc . si activitatile personal prevazute la care sa procedura de intervina in verificare caz de zilnica, de urgenta; pregatire a se acorda locului de primul munca si de ajutor remediere a persoanei unei vatam ate neconformitati ca urm are constatate ; a actiunii acestui factor de risc. A512 Unii dintre clienti pot fi in realitate infractori sau criminali, care pot pune in pericol viata vnztorului
Se instaleaza Se controleaza Se

Se

Conducatorul

Vnztor produse

dis pozitiv de

modul in care

instruieste

instruieste

locului de

28

alarmare

sunt respectate

lucratorul

personalul pentru
cunoasterea

munca

(sirena sau masurile privitor la masurile sonerie stabilite, modul exterioara) in care s-a de prin care sa poata rezolvat ajutor care fi actionata in neconformitatea se pot da caz de nevoie si numai dupa in din mai multe aceasta se asemenea locuri din poate continua situatii; se m agazin ; Se lucrul tinand asigura desfas oara cont de trusa de activitatile expunerea la prim ajutor prevazute la acest risc . si procedura de personal verificare care sa zilnica, de intervina in pregatire a caz de locului de urgenta; munca si de se acorda remediere a primul unei ajutor neconformitati persoanei constatate ; vatam ate ca urm are a actiunii acestui factor de risc.

nealimentar e - s ocietate de paza

continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

B : FACTORI DE RISC - MEDIU DE MUNCA : 14


B1 FACTORI DE RISC FIZIC : 3
Cod lucru 1 B113 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 Iluminatul din spatiul comercial este uneori folosit necorespunzator din ratiuni economice. Slaba iluminare poate afecta vederea vnztorilor Masuri Tehnice 3 Se asigura
functionarea

Masuri Organizatorice 4 Se controleaza


modul in care

Masuri Igienicosanitare 5 Se
ins truies te

Masuri de alta natura 6 Se


instruieste

Cine raspunde 7 conducatorul


locului de

Cine executa 8 vnztor


produse

tuturor sunt respectate lucratorul masurile privitor la corpurilor de iluminat din s tabilite, m odul masurile dotarea in care s-a de prin m agazinului; rezolvat ajutor care Se neconform itatea se pot da des fasoara si numai dupa in activitatile aceasta se asemenea prevazute la poate continua situatii; se procedura de lucrul tinand asigura verificare cont de trusa de zilnica, de expunerea la prim ajutor pregatire a acest risc . si locului de personal m unca s i de care sa remediere a intervina in unei caz de neconform itati urgenta; constatate ; se acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urm are a actiunii acestui factor de risc.
Se des fasoara Se controleaza modul in care Se ins truies te lucratorul

personalul
pentru

munca

cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

nealimentare - Electrician autorizat

B114

Corpurile de iluminat inainte de arderea lor au o functionare intermitenta . Daca aceste corpuri nu sun schimbate la timp pot afecta vederea vnztorilor

Se instruieste personalul

conducatorul locului de munca

vnztor produse

sunt respectate activitatile prevazute la masurile procedura de s tabilite, m odul verificare in care s-a zilnica, de rezolvat pregatire a neconform itatea locului de si numai dupa m unca s i de aceasta se remediere a poate continua unei lucrul tinand neconform itati cont de constatate ;Se expunerea la asigura acest risc . functionarea tuturor corpurilor de iluminat din dotarea m agazinului

privitor la masurile de prin ajutor care se pot da in asemenea situatii; se asigura trusa de prim ajutor si personal care sa intervina in caz de urgenta; se acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urm are a actiunii

pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

nealimentare - Electrician autorizat

29

acestui factor de risc.

B2 FACTORI DE RISC CHIMIC


Cod lucru 1 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 Masuri Tehnice 3 Masuri Organizatorice 4 Masuri Igienicosanitare 5 Masuri de alta natura 6 Cine raspunde 7 Cine executa 8

B3 FACTORI DE RISC BIOLOGIC : 11


Cod lucru 1 B301 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 Daca nu se mentine spatiul de depozitare si cel de prezentare a marfurilor in permanenta curatenie, pot aparea in diferite zone culturi de ciuperci parazite mai ales unde sunt depozitate mezeluri sau alte produse nealimentare usor alterabile. Aceste culturi pot afecta starea de sanatate a lucratorului si chiar a clientilor Masuri Tehnice 3
Se face curat

Masuri Organizatorice 4
Se

Masuri Igienicosanitare 5
Se aplica

Masuri de alta natura 6


Se instruieste

Cine raspunde 7
conducatorul

Cine executa 8 vnztor produse nealimentar e - Medic de m edicina muncii

ori de cite ori este nevoie;

semnalizeaza riscul ; se

masurile de igiena

personalul pentru cunoasterea si respectarea masurilor de igiena individuala si colectiva si pentru cunoasterea procedurii de actiune in caz de contaminare biologica.

locului de munca

Se aplica m onitorizeaza individuala procedura de starea de si colectiva lucru in mediu s anatate a si dupa caz contaminat lucratorilor; se masurile in biologic. Se controleaza caz de desfasoara m odul in care contaminare activitatile sunt biologica. prevazute la respectate procedura de masurile verificare stabilite zilnica, de pregatire a locului de munca si de remediere a unei neconformitati constatate.
Se aplica Se Se aplica

B302

Lucratorii pot fi afectati direct de starea de sanatate a clientilor din magazin care pot fi purtatori de diferiti agenti patogeni

Se instruieste

conducatorul

procedura de lucru in mediu

semnalizeaza riscul ; se

masurile de igiena

personalul pentru cunoasterea si


respectarea

locului de munca - m edicul de


m edicina

contaminat m onitorizeaza individuala biologic. Se starea de si colectiva desfasoara s anatate a si dupa caz activitatile lucratorilor; se masurile in prevazute la controleaza caz de procedura de m odul in care contaminare verificare sunt biologica. zilnica, de respectate pregatire a masurile locului de stabilite munca si de remediere a unei neconformitati constatate.; Clientii bolnavi s unt serviti cu prioritate pentru a nu li se face rau in m agazin cat si pentru a nu contamina persoanele sanatoase din magazin B303 Daca nu se mentine spatiul de depozitare si cel de prezentare a marfurilor in permanenta curatenie, pot aparea in diferite zone culturi de ciuperci parazite mai ales unde sunt depozitate mezeluri sau alte produse nealimentare usor alterabile. Aceste culturi pot afecta starea de sanatate a lucratorului si chiar a clientilor
Se face curat Se Se aplica

vnztor produse nealimentar e - Medic de


m edicina

masurilor de igiena individuala si colectiva si pentru cunoasterea procedurii de actiune in caz de contaminare biologica.

muncii

muncii

Se instruieste

conducatorul

vnztor

ori de cite ori este nevoie;

semnalizeaza riscul ; se

masurile de
igiena

personalul
pentru

locului de
munca

Se aplica m onitorizeaza individuala procedura de starea de si colectiva lucru in mediu s anatate a si dupa caz contaminat lucratorilor; se masurile in biologic. Se controleaza caz de desfasoara m odul in care contaminare activitatile sunt biologica. prevazute la respectate procedura de masurile verificare stabilite zilnica, de pregatire a locului de munca si de remediere a unei neconformitati

cunoasterea si respectarea masurilor de igiena individuala si colectiva si pentru cunoasterea procedurii de actiune in caz de contaminare biologica.

produse nealimentar e - Medic de m edicina muncii

30

B304

Lucratorii pot fi afectati direct de starea de sanatate a clientilor din magazin care pot fi purtatori de diferiti agenti patogeni

constatate. Se aplica Se Se aplica procedura de semnalizeaza masurile de lucru in mediu riscul ; se igiena contaminat m onitorizeaza individuala biologic. Se starea de si colectiva desfasoara s anatate a si dupa caz activitatile lucratorilor; se masurile in prevazute la controleaza caz de procedura de m odul in care contaminare biologica. verificare sunt zilnica, de respectate pregatire a masurile stabilite locului de munca si de remediere a unei neconformitati constatate.; La primele simptome de imbolnavire lucratorul in cauza este trimis la control medical
La primele Se Se aplica

Se instruieste personalul pentru cunoasterea si respectarea masurilor de igiena individuala si colectiva si


pentru cunoasterea procedurii de actiune in caz de contaminare biologica.

conducatorul locului de munca - medic de m edicina muncii

nealimentar e

vnztor produse

B305

Lucratorii pot fi afectati direct de starea de sanatate a clientilor din magazin care pot fi purtatori de diferiti agenti patogeni

Se instruieste

conducatorul

vnztor

simptome de im bolnavire

semnalizeaza riscul ; se

masurile de igiena

personalul pentru cunoasterea si respectarea masurilor de igiena individuala si colectiva si pentru cunoasterea procedurii de actiune in caz de contaminare biologica.

locului de munca

B306

B308

lucratorul in m onitorizeaza individuala cauza este starea de si colectiva trimis la s anatate a si dupa caz control lucratorilor; se masurile in m edical ; Se controleaza caz de aplica m odul in care contaminare procedura de sunt biologica. lucru in mediu respectate contaminat masurile biologic. Se stabilite desfasoara activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a locului de munca si de remediere a unei neconformitati constatate. Se Se aplica Pe timp ploios, pe talpile incaltamintei clientilor pot fi Se aplica diferiti agenti patogeni care sunt lasati apoi pe pardoseala procedura de semnalizeaza masurile de magazinului . Daca nu se face permanent curat acesti lucru in mediu riscul ; se igiena agenti patogeni pot afecta starea de sanatate a lucratorilor contaminat m onitorizeaza individuala biologic. Se starea de si colectiva desfasoara s anatate a si dupa caz activitatile lucratorilor; se masurile in prevazute la controleaza caz de procedura de m odul in care contaminare verificare sunt biologica. zilnica, de respectate pregatire a masurile locului de stabilite munca si de remediere a unei neconformitati constatate.; Se face curat ori de cite ori este nevoie Daca nu se interzice accesul in magazin al clientilor cu Se interzice Se Se accesul in semnalizeaza instruieste animale de companie , aceste animale pot in anumite imprejurari sa puna in pericol prin comportamentul lor magazin cu riscul ; se lucratorul lucratorii din magazin animale de m onitorizeaza companie; Se starea de desfasoara s anatate a activitatile lucratorilor; se prevazute la controleaza procedura de m odul in care verificare sunt zilnica, de respectate pregatire a masurile locului de stabilite munca si de remediere a unei neconformitati constatate privitor la masurile de prin ajutor care se pot da in asemenea situatii; se asigura trusa de prim ajutor si personal care sa intervina in caz de urgenta; s e acorda primul ajutor persoanei

produse nealimentar e - medic de m edicina muncii

Se instruieste

conducatorul

vnztor

personalul pentru cunoasterea si respectarea masurilor de igiena individuala si colectiva si pentru cunoasterea procedurii de actiune in caz de contaminare biologica.

locului de munca

produse nealimentar e - medic de m edicina muncii

Se instruieste
personalul

Conducatorul
locului de

Vnztor
produse

pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

munca

nealimentar e - medic de m edicina muncii

31

B309

Daca nu se interzice accesul in magazin al animalelor de companie, acestea pot fi purtatoare de diferiti agenti patogeni care pot afecta starea de sanatate a lucratorilor din magazin

Se Se desfasoara semnalizeaza activitatile riscul ; se prevazute la m onitorizeaza procedura de starea de verificare s anatate a zilnica, de lucratorilor; se pregatire a controleaza locului de m odul in care munca si de sunt remediere a respectate unei masurile stabilite neconformitati constatate ; Se interzice accesul in m agazin cu animale de companie;

vatam ate ca urmare a actiunii acestui factor de risc. Se instruieste lucratorul privitor la masurile de prin ajutor care se pot da in asemenea situatii; se asigura trusa de prim ajutor si personal care sa intervina in caz de urgenta; s e acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urmare a actiunii acestui factor de risc
Se

Se instruieste personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le
respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

Conducatorul locului de munca

Vnztor produse

nealimentar e
- medic de m edicina muncii

B310

Daca la locul de munca sunt acceptati lucratori bolnavi , acestia pot imbolnavi si pe cei sanatosi

Lucratorii bolnavi se trimit la

Se semnalizeaza riscul ; se

Se instruieste

Conducatorul

Vnztor

instruieste lucratorul privitor la masurile de prin ajutor care se pot da in asemenea situatii; se asigura trusa de prim ajutor si personal care sa intervina in caz de urgenta; s e acorda primul ajutor persoanei vatam ate ca urmare a actiunii acestui factor de risc.
Se

personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

locului de munca

controlul m onitorizeaza m edical; Se starea de desfasoara s anatate a activitatile lucratorilor; se prevazute la controleaza procedura de m odul in care verificare sunt zilnica, de respectate pregatire a masurile locului de stabilite munca si de remediere a unei neconformitati constatate

produse nealimentar e - Medic de m edicina muncii

B312

Unii dintre clienti , pot fi hoti sau criminali care pot pune in pericol viata lucratorilor in intentia lor de a fura produse sau banii din incasari

Se instaleaza

Se instruieste

Se controleaza

Conducatorul

Vnztor

sirena sau sonerie

lucratorul privitor la

instruieste personalul

m odul in care sunt respectate

locului de munca

exterioara; Se masurile de pentru masurile desfasoara prin ajutor cunoasterea stabilite, modul activitati le care se pot da continutului in care s-a prevazute la in asemenea procedurii rezolvat procedura de s ituatii; s e adoptate neconform itatea verificare asigura trusa corelate cu si numai dupa zilnica, de de prim ajutor acest factor aceasta se pregatire a si personal de risc si a poate continua locului de care sa masurilor lucrul tinand munca si de intervina in de SSM pe cont de remediere a caz de care trebuie expunerea la unei urgenta; s e sa le acest risc . neconformitati acorda primul respecte pe constatate ajutor tim pul persoanei procedurii vatamate ca concomitent urmare a cu actiunii expunerea acestui factor lucratorului de risc. la acest risc. B313 Alimentele usor perisabile, daca nu sunt pastrate in conditii stricte de temperatura si igiena si daca nu sunt schimbate la expirarea termenului de valabilitate, pot deveni surse de agenti patogeni si pot afecta starea de sanatate a
lucratorilor Se inlocuiesc Se instruieste Se Se controleaza Conducatorul

produse nealimentar e - societate de paza; serviciu de politie comunitara

Vnztor

produsele la expirarea termenului de valabilitate ; Se desfasoara activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a

personalul
pentru

instruieste
lucratorul

m odul in care
sunt respectate

locului de
munca

produse nealimentar e

cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le

privitor la masurile masurile de stabilite, modul prin ajutor in care s-a care se pot rezolvat da in neconform itatea asemenea si numai dupa situatii; se aceasta se asigura poate continua trusa de lucrul tinand prim ajutor cont de

32

locului de munca si de remediere a unei neconformitati constatate

respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

si personal care sa intervina in caz de urgenta; s e acorda primul ajutor persoanei vatam ate ca urmare a actiunii acestui factor de risc.

expunerea la acest risc .

C : FACTORI DE RISC - SARCINA DE MUNCA : 4


C1 FACTORI DE RISC continut necorespunzator al sarcinii de munca in raport cu cerintele de securitate : 3
lucru 1 C104 identificati (descriere , parametrii ) 2 De multe ori personalul care lucreaza in zona vitinelor frigorifice nu au echipament adecvat si se pot imbolnavi 3
Se desfasoara

Organizatorice 4
Se instruieste

Igienicosanitare 5
Se

natura 6
Se controleaza

raspunde 7
Conducatorul

activitatile personalul prevazute la pentru procedura de cunoasterea verificare zilnica, continutului de pregatire a procedurii locului de adoptate m unca s i de corelate cu remediere a acest factor de unei risc si a neconformitati masurilor de constatate ; Se SSM pe care tin ecranele de trebuie sa le protectie respecte pe culisabile in tim pul pozitia inchis si procedurii numai pentru concomitent cu s coaterea expunerea produselor din lucratorului la vitrina se trec acest risc. ecranele de protectie in pozitia lucru

instruieste lucratorul privitor la


masurile de

modul in care sunt respectate masurile


stabilite, modul

locului de m unca

8 Vnztor produse nealimentare - persoana desemnata cu SSM

prin ajutor care se pot da in asemenea situatii; se asigura trusa de prim ajutor si personal care sa intervina in caz de urgenta; se acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urmare a actiunii acestui factor de risc.
Se

in care s-a rezolvat neconformitatea si numai dupa aceasta se poate continua lucrul tinand cont de expunerea la acest risc .

C107

Daca utilajele si aparatele electrice din dotare nu sunt verificate periodic conform prevederilor
fabricantului lor , prin defectarea lor pot produce accidentarea personalului care le deserveste

Se instruieste

Se intocmeste

Se controleaza

Conducatorul

persoana

personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

un plan anual de verificare tehnica si de intretinere a aparaturii si tehnicii din


dotarea

instruieste lucratorul privitor la masurile de prin ajutor care se pot


da in

modul in care sunt respectate masurile stabilite, modul in care s-a rezolvat
neconformitatea

locului de m unca

ca l ifi cata/auto rizata - Vnztor produse nealimentare

m agazinului

asemenea situatii; se asigura trusa de prim ajutor si personal care sa intervina in caz de urgenta; se acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urmare a actiunii acestui factor de risc.

si numai dupa aceasta se poate continua lucrul tinand cont de expunerea la acest risc .

C2 FACTORI DE RISC sarcina supradimensionata in raport cu capacitatea executantului : 1


Cod lucru 1 C201 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 Pe timpul lucrului datorita statului in picioare timp indelungat poate fi afectat sistemul osos al vnztorului Masuri Tehnice 3
La fiecare ora

Masuri Organizatorice 4
Se instruieste

Masuri Igienicosanitare 5
Se

Masuri de alta natura 6


Se controleaza

Cine raspunde 7
Conducatorul

Cine executa 8
Vnztor

lucrata se asigura 5-10 minute posibilitatea lucrului in pozitia as ezat ; Se desfasoara

personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor

instruieste lucratorul
privitor la

modul in care sunt respectate


masurile

locului de munca

masurile de prin ajutor care se pot da in

stabilite, modul in care s-a rezolvat neconformitatea si numai dupa

produse nealimentar e - medic de medicina muncii

33

activitatile prevazute la procedura de verificare pregatire a locului de m unca s i de remediere a unei neconformitati constatate ;

de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

asemenea s ituatii; s e asigura trusa de prim ajutor si personal care sa intervina in caz de urgenta; se acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urm are a actiunii acestui factor de risc.

aceasta se poate continua lucrul tinand cont de


expunerea la acest risc

D : FACTORI DE RISC - EXECUTANT : 9


D1 FACTORI DE RISC ACTIUNI GRESITE : 5
Cod lucru 1 D101 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 Nu se verifica inainte de punerea sub tensiune , starea aparatelor ce urmeaza a fi alimentate cu tensiune Masuri Tehnice 3
Inainte de

Masuri Organizatorice 4
Se instruieste

Masuri Igienicosanitare 5
Se

Masuri de alta natura 6


Se controleaza

Cine raspunde 7
Conducatorul

Cine executa 8
Persoana

punerea sub tensiune a aparaturii, se verifica starea fizica a aparatelor respective; Se desfasoara activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a locului de m unca si de rem ediere a unei neconform itati constatate

personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe tim pul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

ins truies te modul in care lucratorul sunt respectate privitor la masurile masurile stabilite, modul de prin in care s-a ajutor care rezolvat
se pot da neconformitatea

locului de m unca

calificata/autorizata - Vnztor produse nealimentare

D102

Se manipuleaza mai multa marfa odata decit este normal , pentru a scurta timpul de descarcare

Se m anipuleaza marfa cu respectarea instructiunilor proprii de manipulare si cu recomandarile producatorului m arfii m anipulate; Se desfasoara activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a locului de m unca si de rem ediere a unei neconform itati constatate ;

Se instruieste personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe tim pul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

in si numai dupa asemenea aceasta se situatii; se poate continua asigura lucrul tinand trusa de cont de prim ajutor expunerea la si acest risc . personal care sa intervina in caz de urgenta; se acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urm are a actiunii acestui factor de risc. Se Se controleaza Conducatorul ins truies te modul in care locului de lucratorul sunt respectate munca privitor la masurile masurile stabilite, modul de prin in care s-a ajutor care rezolvat se pot da neconformitatea in si numai dupa asemenea aceasta se situatii; se poate continua asigura lucrul tinand trusa de cont de prim ajutor expunerea la si acest risc . personal care sa intervina in caz de urgenta; se acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urm are a actiunii acestui factor de risc.

Vnztor produse nealimentare - persoana desemnata cu SSM

34

D103

Pe rafturi , uneori marfa este asezata ( aranjata ) instabil

Pe rafturi si in locul de depozitare , m arfa s e aranjeaza astfel incit sa nu cada , sa nu se rostogoleasca , sa nu alunece sa nu striveasca sau sa sparga sub greutatea ei m arfa de s ub ea ; Se des fas oara activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a locului de munca si de remediere a unei neconformitati constatate ; La manipulare se folosesc manusi de protectie sau palmare; Se desfasoara activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a locului de munca si de rem ediere a unei neconform itati constatate ;

Se instruieste personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

Se Se controleaza Conducatorul ins truies te modul in care locului de m unca lucratorul sunt respectate privitor la masurile masurile stabilite, modul de prin in care s-a ajutor care rezolvat se pot da neconformitatea in si numai dupa asemenea aceasta se situatii; se poate continua asigura lucrul tinand trusa de cont de prim ajutor expunerea la acest risc . si personal care sa intervina in caz de urgenta; se acorda primul ajutor persoanei vatam ate ca urmare a actiunii acestui factor de risc
Se Se controleaza Conducatorul

Vnztor produse nealimentare

D107

Nu se foloseste la manipulare echipament de protectie (palmare sau manusi de protectie). Nu se foloseste echipament adecvat expunerii la frig

Se instruieste

Vnztor produse

personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe tim pul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

D113

Se fumeaza in locuri neamenajate

Se interzice fumatul in alta parte decit in loc special amenajat; Se desfasoara activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a locului de m unca si de rem ediere a unei neconform itati constatate ;

Se organizeaza loc special pentru fumat

ins truies te modul in care locului de lucratorul sunt respectate m unca privitor la masurile masurile stabilite, modul de prin in care s-a ajutor care rezolvat se pot da neconformitatea in si numai dupa asemenea aceasta se situatii; se poate continua asigura lucrul tinand trusa de cont de prim ajutor expunerea la si acest risc . personal care sa intervina in caz de urgenta; se acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urm are a actiunii acestui factor de risc. Se Se controleaza Conducatorul instruiesc daca se locului de fum atorii respecta m unca masurile

nealimentare - persoana desemnata cu SSM

Vnztor produse nealimentare - cadru tehnic PSI

D2 FACTORI DE RISC OMISIUNI : 4


Cod lucru 1 D201 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 Nu se suparvegheaza functionarea aparaturii aflate sub tensiune . Se lasa sub tensiune fara supraveghere. Nu se
inscriptioneaza rafturile cu greutatea maxima pe care o suporta raftul

Masuri Tehnice 3
Se solicita

Masuri Organizatorice 4
Se instruieste

Masuri Igienicosanitare 5
Personalul care

Masuri de alta natura 6


Se controleaza

Cine raspunde 7
Conducatorul locului

Cine executa 8
Vnztor

pentru rem edierea neregulii constatate o persoana calificata /autorizata

lucratorul deserveste privitor la aparatura aflata masurile de sub tensiune prin ajutor verifica periodic care se pot da modul ei de in asemenea functionare iar situatii; se daca cons tata asigura trusa de prim ajutor si personal care sa neregului scoate im ediat aparatura de sub tensiune si

modul in care sunt respectate masurile stabilite, modul in care s-a rezolvat neconform itatea si numai dupa aceasta se poate continua lucrul tinand

de munca

produse nealimentare

35

intervina in caz de urgenta; se acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urmare a actiunii D204 Nu se verifica anual, starea de sanatate a lucratorilor. Nu se consemneaza in fisele de aptitudini despre controlul efectuat. Nu se consemneaza in fisa individuala de instructaj de controlul anual efectuat
Anual se iau La terminarea

solicita interventia unei persoane calificate

cont de expunerea la acest risc .

Se controleaza

Anual lucratorii

Conducatorul locului

Vinzator

fis e de aptitudini pentru fiecare lucrator care dupa completarea lor de catre medicul de mediciona muncii se pun in fisele individuale de ins tructaj de SSM

controlului , m odul in care pentru fiecare sunt respectate lucrator, masurile medicul de stabilite, modul m edicina in care s-a m uncii rezolvat com pleteaza neconformitatea fisa de si numai dupa aptitudini in aceasta se care este poate continua consemnat lucrul tinand rezultatul cont de controlului expunerea la medical. Tot acest risc . medicul de m edicina m uncii consemneaza rezultatul controlului medical in fis a individuala de instructaj de SSM

D205

Nu se planifica anual controlul medical al lucratorilor. Nu se comunica lucratorilor data este planificat controlul medical

Aceasta planificare se comunica lucratorilor si medicului de medicina muncii; Medicului de medicina muncii i se comunica fisele de supraveghere ce trebuie sa le aiba in vedere potrivit H 355/2007

Se intocm este Se afiseaza in luna planificarea la decembrie a loc vizibil pentru anului in curs toti lucratorii pentru anul urmator planificarea controlului medical al lucratorilor

sunt verificati m edical de medic de medicina m uncii . La terminarea controlului , pentru fiecare lucrator, m edicul de medicina m uncii com pleteaza fis a de aptitudini in care este consemnat rezultatul controlului m edical. Tot m edicul de medicina muncii consemneaza rezultatul controlului m edical in fisa individuala de instructaj de SSM Se controleaza daca se respecta masurile stabilite

de munca

produse nealimentare - medic de m edicina m uncii

conducatorul locului de munca/administrator

Medic de medicina muncii - lucrator/ vinzator produse nealimentare

36

SITUATIA CENTRALIZATOARE cu riscurile identificate la acest loc de munca


Riscuri Nr.crt A1 A2 A3 A4 A5 Denumire factorilor de risc FACTORII FACTORII FACTORII FACTORII FACTORII DE DE DE DE DE RISC RISC RISC RISC RISC MECANIC TERMIC ELECTRIC CHIMIC BIOLOGIC constatate 20 1 15 2 2

A
Nr.crt B1 B2 B3

TOTAL FACTORI DE RISC - MIJLOACE DE PRODUCTIE


Denumire factorilor de risc FACTORII DE RISC FIZIC FACTORII DE RISC CHIMIC FACTORII DE RISC BIOLOGIC

40
Riscuri constatate 3 11

B
Nr.crt C1 C2

TOTAL FACTORI DE RISC - MEDIUL DE MUNCA


Denumire factorilor de risc Continut necorespunzator al sarcinii de munca in raport cu cerintele de securitate Sarcina supradimensionata in raport cu capacitatea executantului

14
Riscuri constatate 3 1

C
Nr.crt D1 D2

TOTAL FACTORI DE RISC - SARCINA DE MUNCA


Denumire factorilor de risc Actiuni gresite Omisiuni

4
Riscuri constatate 5 4

D
Nr.crt A B C D

| TOTAL FACTORI DE RISC - EXECUTANT_______________________|


Denumire factorilor de risc MIJLOACE DE PRODUCT,IE MEDIUL DE MUNCA SARCINA DE MUNCA EXECUTANT

9
Riscuri constatate 40 14 4 9

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

FACTORI FACTORI FACTORI FACTORI

DE DE DE DE

RISC RISC RISC RISC

TOTAL FACTORI DE RISC - LOC DE MUNCA

67

ACEASTA FISA A FOST COMPLETATA DE

37

PUNCT DE LUCRU

APROB

REPREZENTANT LEGAL AL SC ) S.R.L.

FIA DE EVALUARE DE RISCURI


PENTRU LOC DE MUNCA : 062201 vnztor produse nealimentare
DATA :

A : FACTORI DE RISC - MIJLOACE DE PRODUCTIE : 38


A1 FACTORI DE RISC MECANIC : 19
Cod lucru Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati ( descriere , parametrii )
Consecinta m axim a posibila

Cls grav (G) 4


4 7

prob (P)

Cls Nivel risc (R) 5


2 1

1
deserveste

2 A101 Aparatele electrice daca nu sunt folosit conform instructiunilor recomandate de producator poate accidenta persoana care il A105 Daca instalatia termica si instalatia interioara de gaz nu sunt verificate din doi in doi ani de catre persoana fizica autorizata , pot
exista scapari de gaz si din cauza acestora personalul poate fi accidentat prin axfisiere sau explozie

3
INV. GR. III DECES

6
3 3

A110 Daca produsele pe rafturi nu sunt corect asezate , pot aluneca si in cadere pot accidenta personalul din imediata lor apropiere A111 Daca produsele pe rafturi nu sunt corect asezate , se pot rostogoli de pe raft si in cadere pot accidenta personalul din imediata lor apropiere A112 Pe timpul descarcarii produselor din mijloacele de transport si al manipularii acestora din mijloacul de transport in magazin, daca mijlocul de transport nu este parcat regulamentar , se poate deplasa accidental si surprinde persoanele din apropiere participante la descarcarea manipularea produselor A113 Produsele , la manipulare necorespunzatoare (luate in cantitate mare, stiva instabila, voluminoase, ... ) pot prin rasturnarea lor accidenta sa accidenteze personalul care le manipuleaza A114 Produsele aflate pe rafturi sau in spatiul de depozitare, daca nu sunt corect asezate, pot in caderea lor libera din locul unde sunt puse sa accidenteze personalul din apropiere A118 Pe rafturi daca greutatea totala a produselor de pe raft depaseste greutatea maxima admisa de raft , acesta se poate rupe iar personalul aflat in apropiere se poate accidenta prin caderea raftului si a produselor de pe raft peste acesta - Daca produsele care se depoziteaza sunt in stiva prea mare sau instabila , acestea se pot prabusi peste personalul aflat in apropiere A122 Daca la manipularea produselor din mijlocul de transport spre locul de depozitare , dinpre locul de depozitare pe rafturi sau dinspre rafturi spre locul de depozitare, se foloseste procedeul aruncarii produselor de la un manipulant la altul , aceste produse azvirlite pot accidenta personalul manipulant A125 Daca la luarea/punerea produselor de pe/pe rafturi se creaza socuri mecanice la contactul cu raftul , produsele de pe raft datorita socului pot cadea si accidenta persoana care ia acel produs A128 Daca la portionarea produselor ( mezeluri, piine ... ) sau la ascutirea cutitelor nu se lucreaza cu atentie personalul se poate accidenta prin taiere A129 Daca la portionarea produselor ( mezeluri, piine ... ) sau la ascutirea cutitelor nu se lucreaza cu atentie personalul se poate accidenta prin intepare A130 Daca caile de acces intre rafturi si spre magazie nu sunt mentinute permanent curate , acestea pot deveni alunecoase si pot accidenta personalul A133 Daca pe caile de acces dintre rafturi si inspe magazie sunt depozitate diferite produse (contrar prevederilor ca nu se pun in aceste locuri nici un fel de materiale) , acestea pot accidenta prin impiedicare personalul A138 Daca pentru asezarea/luarea produselor pe/de pe rafturi se folosesc diferite improvizatii pentru a se ajunge la aceste locuri mai sus amenajate, persoana care foloseste un asemenea mijloc improvizat poate aluneca de pe acesta si in cadere poate fie rasturna raftul si apoi raftul sa-l accidenteze fie in cadere se poate accidenta prin lovirea de diferite obiecte din zona A139 Daca pentru asezarea/luarea produselor pe/de pe rafturi se folosesc diferite improvizatii pentru a se ajunge la aceste locuri mai sus amenajate, persoana care foloseste un asemenea mijloc improvizat poate cadea de pe acesta si in cadere poate fie rasturna raftul si apoi raftul sa-l accidenteze fie in cadere se poate accidenta prin lovirea de diferite obiecte din zona A140 Daca pentru asezarea/luarea produselor pe/de pe rafturi se folosesc diferite improvizatii pentru a se ajunge la aceste locuri mai sus amenajate, persoana care foloseste un asemenea mijloc improvizat poate cadea prin ruperea platformei pe care se afla si in cadere poate fie rasturna raftul si apoi raftul sa-l accidenteze fie in cadere se poate accidenta prin lovirea de diferite obiecte din zona A144 Daca pentru manipularea produselor aflate la inaltime ( rafturi ina;te ) se folosesc diferite scari improvizate, personalul care le foloseste pentru a ajunge mai usor la acele produse poate cadea si se poate accidenta

ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 1-3 zile ITM 3-45 zile INV. GR. III

2 2 2

3 4 2

2 2 2

1 2 4

4 4 1

1 2 2

ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile INV. GR. III INV. GR. III INV. GR. III

2 2 2 4 4 4

3 3 4 1 2 2

2 2 2 2 3 3

ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile

INV. GR. III

A2 FACTORI DE RISC TERMIC: 1


Cod lucru Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel m axim a grav risc prob posibila (R) (G) (P) 3 4 5 6

A3 FACTORI DE RISC ELECTRIC : 15


Cod lucru Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel m axim a grav prob risc posibila (P) (R) (G)

38

2 A301 Daca nu se verifica anual starea centurii de impamintare si a legaturiilor la aceasta pentru diferite echipamente si aparate aflate sub tensiune , personalul care le deserveste sau se afla ocazional in zona poate fi electrocutat A302 Daca nu se verifica zilnic, inainte de cuplarea alimentarii cu energie electrica a diferitelor aparate sau utilaje , existenta legaturiilor la centura de impamintare , personalul care le deserveste sau se afla ocazional in zona poate fi electrocutat A303 Daca nu se verifica zilnic, inainte de nealimentarea aparatelor sau utilajelor, cu energie electrica , starea cablurilor de nealimentare (izolatiei de pe acestea) personalul care le deserveste se poate electrocuta A304 Daca la inlocuirea cablurilor electrice care alimenteaza diferite echipamente sau aparate aflate sub tensiune , nu se mansoneaza locul de trecere al cablului prin caracasa aparatului , in acel loc izolatia sau continuitatea cablului se poate deteriora si personalul care deserveste acest aparat sau utilaj se poate electrocuta A305 Daca pentru nealimentare a aparatelor sau utilajelor se folosesc cabluri , stekere sau prize fara al treilea fir de pamintare
(sistemul suko) personalul care deservestea aceste aparate sau utilaje se poate electrocuta

3 DECES DECES
DECES

4 7 7
7

5 2

6 4 3 3 3

DECES

DECES

4 3 3 3 3 3 3 3 2 2
1

A306 Daca aparatele care se afla sub tensiune sunt expuse la umezeala sau condens , acestea pot produce electrocutarea personalului care le deserveste A307 Daca nu se verifica inainte de punerea in priza a cablurilor , ca acestea sa nu fie ude sau daca se lucreaza cu miinile ude la aceste cabluri de nealimentare , personalul care le manipuleaza se poate electrocuta la
introducerea acestora in priza

DECES
DECES

7
7

A308 Daca pentru remedierea diferitelor deranjamente la aparatele din dotare se fac modificari DECES neautorizate la acestea , personalul care le deserveste se poate electrocuta A309 Daca peste aparatele aflate sub tensiune se varsa accidental lichide , persoanele care se afla in DECES apropiere sau care deservesc acel aparate se pot electrocuta A310 Daca aparatele electrice care se afla sub tensiune functioneaza cu capacele de protectie DECES demontate sau deteriorate exista riscul ca personalul care deserveste aceste aparate electrica sa se accidenteze A311 Daca se lucreaza cu aparate electrice din dotare , care au carcase deteriorate , sparte , fisurate , DECES peticite ... , personalul care deserveste aceste aparate in aceasta stare , se poate electrocuta ajungind accidental in contact cu diferite parti aflate sub tensiune A313 Daca se lucreaza cu aparate din dotare, in zone cu umezeala excesiva , personalul care DECES deserveste aceste aparate se poate electrocuta A314 Daca pentru remedierea diferitelor deranjamente la aparatura din dotare, se solicita interventia unui INV. GR. III personal necalificat si neautorizat in acest sens , remedierea este posibil sa nu se faca de calitate si personalul care deserveste aceste aparate reparate artizanal se poate electrocuta A315 Daca la remedierea diferitelor deranjamente la aparatura din dotare nu se lucreaza cu personal INV. GR. III calificat pentru acest gen de activitate , personalul in cauza pe timppul interventiei se poate electrocuta DECES A316 Daca ,la inlocuirea cablurilor de nealimentare , se folosesc cabluri sub calibrate , exista riscul supraincalzirii acestuia si
electrocutarii personalului care deserveste aparatul electric in cauza

7 7 7 7 7 4 4
7

3
3

A4 FACTORI DE RISC CHIMIC:2


Cod lucru Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel m axim a grav prob risc posibila (P) (R) (G) 3 4 5 6 INV. GR. III 4 1 2

1 A403

2 Pe timpul manipularii alcoolului sub diferite forme de ambalare , nu se lucreaza cu atentie si fara surse de foc deschis (fumat), prin spargerea accidentala a ambalajului in care se gaseste si in contact cu focul deschis direct sau provocat ( alcoolul deversat peste cabluri electrice sau aparate electrice produce scurtcircuit si scinteile produc aprinderea alcoolului) , se aprinde si poate incendia zona in care se afla iar din cauza incendiului personalul se poate accidenta grav
Faina vrac ( in saci ) in anumite conditii de temperatura ( peste 40 grade C) si la socuri mecanice manipularea prin trintire a sacilor ) poate fi exploziva

A404

DECES

A5 FACTORI DE RISC BIOLOGIC:1


Cod lucru Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel m axim a grav prob risc posibila (P) (R) (G) 3 4 5 6 ITM 3-45 2 2 2 zile
DECES 7 1 3

1 A511 A512

2 Unii clienti pot avea afectiuni psihice . Din cauza comportamentului necontrolat al acestora personalul care il deserveste poate fi accidentat de acestia Unii dintre clienti pot fi in realitate infractori sau criminali, care pot pune in pericol viata vnztorului

B : FACTORI DE RISC - MEDIU DE MUNCA : 13


B1 FACTORI DE RISC FIZIC : 3
Cod lucru Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel m axim a prob grav risc posibila (P) (R) (G) 3 4 5 6 INV. GR. III 4 1 2 ITM 3-45 zile 2 3 2

2 B113 Iluminatul din spatiul comercial este uneori folosit necorespunzator din ratiuni economice. Slaba iluminare poate afecta vederea vnztorilor B114 Corpurile de iluminat inainte de arderea lor au o functionare intermitenta . Daca aceste corpuri nu sunt schimbate la timp pot afecta vederea vnztorilor

B2 FACTORI DE RISC CHIMIC : 0


Cod lucru Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta m axim a posibila

Cls grav (G)


4

Cls prob (P)


5

Nivel risc (R)


6

B3 FACTORI DE RISC BIOLOGIC : 10


Cod lucru 1 B301 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 Daca nu se mentine spatiul de depozitare si cel de prezentare a marfurilor in permanenta curatenie, pot aparea in diferite zone culturi de ciuperci parazite mai ales unde sunt depozitate Consecinta Cls Cls Nivel m axim a grav prob risc posibila (G) (P) (R) 3 4 5 6
ITM 3-45 zile 2 4 2

39

mezeluri sau alte produse nealimentare usor alterabile. Aceste culturi pot afecta starea de sanatate a lucratorului si chiar a
clientilor

B302 B303

Lucratorii pot fi afectati direct de starea de sanatate a clientilor din magazin care pot fi purtatori de diferiti agenti patogeni Daca nu se mentine spatiul de depozitare si cel de prezentare a marfurilor in permanenta curatenie, pot aparea in diferite zone culturi de ciuperci parazite mai ales unde sunt depozitate mezeluri sau alte produse nealimentare usor alterabile. Aceste culturi pot afecta starea de sanatate a lucratorului si chiar a
clientilor

ITM 3-45 zile


ITM 3-45 zile 2

2
5

5
3

B304 B305 B306 B308 B309 B310 B312 B313

Lucratorii pot fi afectati direct de starea de sanatate a clientilor din magazin care pot fi purtatori de ITM 3-45 2 diferiti agenti patogeni zile Lucratorii pot fi afectati direct de starea de sanatate a clientilor din magazin care pot fi purtatori de diferiti agenti patogeni Pe timp ploios, pe talpile incaltamintei clientilor pot fi diferiti agenti patogeni care sunt lasati apoi pe ITM 3-45 2 pardoseala magazinului . Daca nu se face permanent curat acesti agenti patogeni pot afecta starea zile de sanatate a lucratorilor Daca nu se interzice accesul in magazin al clientilor cu animale de companie , aceste animale pot ITM 45-180 3 in anumite imprejurari sa puna in pericol prin comportamentul lor , lucratorii din magazin zile Daca nu se interzice accesul in magazin al animalelor de companie, acestea pot fi purtatoare de ITM 3-45 2 diferiti agenti patogeni care pot afecta starea de sanatate a lucratorilor din magazin zile Daca la locul de munca sunt acceptati lucratori bolnavi , acestia pot imbolnavi si pe cei sanatosi ITM 1-3 zile 1 Unii dintre clienti , pot fi hoti sau criminali care pot pune in pericol viata lucratorilor in intentia lor de DECES 7 a fura produse sau banii din incasari Alimentele usor perisabile, daca nu sunt pastrate in conditii stricte de temperatura si igiena si daca ITM 3-45 2 nu sunt schimbate la expirarea termenului de valabilitate, pot deveni surse de agenti patogeni si zile pot afecta starea de sanatate a lucratorilor

2 2 3 6 1 4

2 2 2 1 3 2

C : FACTORI DE RISC - SARCINA DE MUNCA : 4


C1 FACTORI DE RISC continut necorespunzator al sarcinii de munca in

raport cu cerintele de securitate :


Consecinta Cls Cls Nivel m axim a grav prob risc posibila (G) (P) (R) 3 4 5 6
ITM 3-45 zile DECES 2 7 5 3 3 5

3
Cod lucru 1 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 C104 De multe ori personalul care lucreaza in zona frigoros si nu au echipament adecvat se pot imbolnavi C106 Daca instalatia termica nu este verificata la termenele prevazute , aceasta datorita functionarii necorespunzatoare poate
afecta starea de sanatate a personalului din magazin

C107 Daca utilajele si aparatele electrice din dotare nu sunt verificate periodic conform prevederilor fabricantului lor , prin defectarea lor pot produce accidentarea personalului care le deserveste

DECES

C2 FACTORI DE RISC sarcina supradimensionata in raport cu capacitatea executantului : 1


Cod lucru 1 C201 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 Pe timpul lucrului datorita statului in picioare timp indelungat poate fi afectat sistemul osos al vnztorului Consecinta Cls Cls Nivel m axim a grav prob risc posibila (G) (P) (R) 3 4 5 6
ITM 3-45 zile 2 4 2

D : FACTORI DE RISC - EXECUTANT : 8


D1 FACTORI DE RISC ACTIUNI GRESITE : 5
Cod lucru 1 D101 D102 D103 D107 D113 Forma concreta de manifestare a factor ilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 Nu se verifica inainte de punerea sub tensiune , starea aparatelor ce urmeaza a fi alimentate cu tensiune Se manipuleaza mai multa marfa odata decit este normal , pentru a scurta timpul de descarcare Pe rafturi , uneori marfa este asezata ( aranjata ) instabil Nu se foloseste la manipulare echipament de protectie( palmare sau manusi de protectie). Nu se foloseste la locru in zona vitrinelor frigorifice , echipament adecvat expunerii la frig Se fumeaza in locuri neamenajate
Consecinta m axim a posibila

3 DECES

Cls grav (G) 4 7

Cls prob (P) 5 2 1 1 5 1

Nivel risc (R) 6 4 2 2 1 3

INV. GR. III 4 INV. GR. III 4 ITM 1-3 zile 1 DECES 7

D2 FACTORI DE RISC OMISIUNI : 3


Cod lucru 1 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta Cls Cls Nivel m axim a grav prob risc posibila (G) (P) (R) 3 4 5 6 ITM 3-45 2 3 2 zile INV. GR. III 4 2 3 INV. GR. III 4 2 3

2 D201 Nu se suparvegheaza functionarea aparaturii aflate sub tensiune . Se lasa sub tensiune fara supraveghere - Nu se inscriptioneaza rafturile cu greutatea maxima pe care o suporta raftul D204 Nu se verifica anual, starea de sanatate a lucratorilor. Nu se consemneaza in fisele de aptitudini despre controlul efectuat. Nu se consemneaza in fisa individuala de instructaj de controlul anual efectuat D205 Nu se planifica anual controlul medical al lucratorilor. Nu se comunica lucratorilor data este planificat controlul medical

40

SITUATIA CENTRALIZATOARE cu riscurile identificate la acest loc de munca


Denumire factorilor de risc FACTORII DE RISC MECANIC FACTORII DE RISC TERMIC FACTORII DE RISC ELECTRIC FACTORII DE RISC CHIMIC FACTORII DE RISC BIOLOGIC 1 2 1 2 Centralizator pe nivel de risc 3 4 5 6 11 6 1 1 1 14 12 1 19 2 7 Total 19 1 15 2 1

TOTAL FACTORI DE RISC - MIJLOACE DE PRODUCTIE

38

Centralizator pe nivel de risc Denumire factorilor de risc Nr . crt B1 FACTORII DE RISC FIZIC B2 FACTORII DE RISC CHIMIC B3 FACTORII DE RISC BIOLOGIC 1 1 6 9 3 3 1 2 3 4 5 6 7 Total

3 0 10 13

B TOTAL FACTORI DE RISC - MEDIUL DE MUNCA

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

TOTAL FACTORI DE RISC - MEDIUL DE MUNCA

41

TOTAL FACTORI DE RISC - SARCINA DE C MUNCA

Nr . Denumire factorilor de risc cr Continut necorespunzator al sarcinii de munca in raport cu cerintele de t securitate C Sarcina supradimensionata in raport cu capacitatea executantului 1 C 2

Centralizator pe nivel de risc 1 2 3 1 1 1 1 1 1 4 1 5 1 6 7 Total 3 1 4

Centralizator pe nivel de risc Nr . cr t D Actiuni gresite 1 D Omisiuni 2 Denumire factorilor de risc 1 2 3 4 5 6 7 Total

2 1

1 2 3

5 3

D TOTAL FACTORI DE RISC - EXECUTANT

Centralizator pe nivel de risc Nr Denumire factorilor de risc . cr t A TOTAL FACTORI DE RISC - MIJLOACE DE PRODUCTIE B C D TOTAL FACTORI DE RISC - MEDIUL DE MUNCA TOTAL FACTORI DE RISC - SARCINA DE MUNCA TOTAL FACTORI DE RISC - EXECUTANT 1 5 1 2 3 4 5 6 7 Total

3 1

14 9 1 3 27

19 3 1 3 26

38 13

1 1 4

4 8

TOTAL FACTORI DE RISC - LOC DE MUNCA

63

42

TOTAL FACTORI DE RISC LOC DE MUNCA

NOTA
Nivelul de risc global (Nr) pentru acest locul de munca se calculeaza ca o medie ponderata a nivelurilor de risc stabilite pentru factorii de risc identificati.
Pentru ca rezultatul obtinut sa reflecte cit mai exact posibil realitatea, se utilizeaz ca element de ponderare rangul factorului de risc, care este egal cu nivelul de risc. In acest mod, factorul cu cel mai mare nivel de risc va avea si rangul cel mai mare. Se elimina astfel posibilitatea ca efectul de compensare intre extreme, pe care il implica orice medie statistica, sa mascheze prezenta factorului cu nivel maxim de risc. Formula de calcul al nivelului de risc global este urmtoarea:

Nr =
(N1 X 1)+ (N2

x 2)+ (N x 3)+ (N x 4) +(N x 5) +(N x 6)+


3 4 5 6

(N7

x 7)

N
in care Nr = nivelul de risc global pe loc de munca
N1 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 1 ; In acest caz N1 = 5

1+

N2 + N3 + N4 + N5 + N6 + N7

N2 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 2 ; In acest caz N2 = 27 N3 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 3 ; In acest caz N3 = 26 N4 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 4 ; In acest caz N4 = 4 N5 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 5 ; In acest caz N 5 = 1 N6 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 6 ; In
acest caz N6 = 0 N7 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 7 ; In acest caz N7 = 0

Nivelul de risc determinat cu formula de mai sus pentru acest loc de munca ( 062201
vnztor produse nealimentare) evaluat este de : 2.76

Nivelului de risc determinat la acest loc de munca (062201 vnztor produse nealimentare) comparat cu nivelurile de risc din tabelul de mai jos duce la urmatoarea concluzie : Mediu __________________________________________________________________________ Categoria de risc predefinita de metoda PECE 0 Sub 0,5 inclusiv exclusiv 0,5-1,5 inclisiv exclusiv 1,5-2,5 inclisiv exclusiv 2,5-3,5 inclisiv exclusiv 3,5-4,5 inclisiv exclusiv 4,5-5,5 inclisiv Peste 5,5 Clasificarea grupei de Nivelul de risc evaluat pentru acest loc de risc munca este 1 2 Minim Foarte mic Mic Mediu 2.76 Mare Foarte mare Inaceptabil

43

LISTA CU NECONFORMITATILE REZULTATE IN URMA EVALUARII LA ACEST LOC DE MUNCA


In lista de mai jos sunt trecuti toti factorii de risc evaluati si cotati cu cel putin nivel 3 inclusiv . Acesti factori de risc vor trebui sa fie inclusi in Planul de prevenire si protectie post evaluare ce se intocmes te pentru acest loc de munca in conformitate cu
prevederile art. 15 si anexei nr. 7 la Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 319/2006

A : FACTORI DE RISC - MIJLOACE DE PRODUCTIE : 22


A1 FACTORI DE RISC MECANIC : 6
Cod lucru 1 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) grav 2 A101 Aparatele electrice daca nu sunt folosit conform instructiunilor recomandate de producator poate accidenta persoana care il
deserveste

Cls Consecinta m axim a prob (P) posibila (G) 3 4 5 Cls


4 2 INV. GR. III

Nvel risc (R) 6


3

A105 Daca centrala termica si instalatia interioara de gaz nu sunt verificate din doi in doi ani de catre persoana fizica autorizata , pot exista scapari de gaz si din cauza acestora personalul poate fi accidentat prin axfisiere sau explozie A122 Daca la manipularea produselor din mijlocul de transport spre locul de depozitare , dinpre locul de depozitare pe rafturi sau dinspre rafturi spre locul de depozitare, se foloseste procedeul aruncarii produselor de la un manipulant la altul , aceste produse azvirlite pot accidenta personalul manipulant A133 Daca pe caile de acces dintre rafturi si inspe magazie sunt depozitate diferite produse (contrar prevederilor ca nu se pun in aceste locuri nici un fel de materiale) , acestea pot accidenta prin impiedicare personalul A138 Daca pentru asezarea/luarea produselor pe/de pe rafturi se folosesc diferite improvizatii pentru a se ajunge la aceste locuri mai sus amenajate, persoana care foloseste un asemenea mijloc improvizat poate aluneca de pe acesta si in cadere poate fie rasturna raftul si apoi raftul sa-l accidenteze fie in cadere se poate accidenta prin lovirea de diferite obiecte din zona A144 Daca pentru manipularea produselor aflate la inaltime ( rafturi ina;te ) se folosesc diferite scari improvizate, personalul care le foloseste pentru a ajunge mai usor la acele produse poate cadea si se poate accidenta

7 2 4 4

DECES

3 3 3 3

5 ITM 3-45 zile 2 INV. GR. III 2 INV. GR. III

2 INV. GR. III

A2 FACTORI DE RISC TERMIC


Cod lucru Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) grav (G) 1 2 Cls Cls prob (P) 3 4 Consecinta m axim a posibila 5 Nivel risc (R) 6

A3 FACTORI DE RISC ELECTRIC : 14


Cod lucru Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) grav (G) 1 2 A301 Daca nu se verifica anual starea centurii de impamintare si a legaturiilor la aceasta pentru diferite echipamente si aparate aflate sub tensiune , personalul care le deserveste sau se afla ocazional in zona poate fi electrocutat A302 Daca nu se verifica zilnic, inainte de cuplarea alimentarii cu energie electrica a diferitelor aparate sau utilaje , existenta legaturiilor la centura de impamintare , personalul care le deserveste sau se afla ocazional in zona poate fi electrocutat A303 Daca nu se verifica zilnic, inainte de nealimentarea aparatelor sau utilajelor, cu energie electrica , starea cablurilor de nealimentare (izolatiei de pe acestea) personalul care le deserveste se poate electrocuta A304 Daca la inlocuirea cablurilor electrice care alimenteaza diferite echipamente sau aparate aflate sub tensiune , nu se mansoneaza locul de trecere al cablului prin caracasa aparatului , in acel loc izolatia sau continuitatea cablului se poate deteriora si personalul care deserveste acest aparat sau utilaj se poate electrocuta A305 Daca pentru nealimentare a aparatelor sau utilajelor se folosesc cabluri , stekere sau prize fara al treilea fir de pamintare (sistemul
suko) personalul care deservestea aceste aparate sau utilaje se poate electrocuta

Cls Cls prob (P) 3 4 7 2 7


7

Consecinta m axim a posibila 5 DECES DECES DECES DECES

Nivel risc (R) 6 4 3 3 3

DECES DECES DECES DECES DECES DECES DECES DECES INV. GR. III DECES

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

A306 Daca aparatele care se afla sub tensiune sunt expuse la umezeala sau condens , acestea pot produce electrocutarea personalului care le deserveste A307 Daca nu se verifica inainte de punerea in priza a cablurilor , ca acestea sa nu fie ude sau daca se lucreaza cu miinile ude la aceste cabluri de nealimentare , personalul care le manipuleaza se poate electrocuta la
introducerea acestora in priza

7
7

A308 Daca pentru remedierea diferitelor deranjamente la aparatele din dotare se fac modificari neautorizate la acestea , personalul care le deserveste se poate electrocuta A309 Daca peste aparatele aflate sub tensiune se varsa accidental lichide , persoanele care se afla in apropiere sau care deservesc acel aparate se pot electrocuta A310 Daca aparatele electrice care se afla sub tensiune functioneaza cu capacele de protectie demontate sau deteriorate exista riscul ca personalul care deserveste aceste aparate electrica sa se accidenteze A311 Daca se lucreaza cu aparate electrice din dotare , care au carcase deteriorate , sparte , fisurate , peticite personalul care deserveste aceste aparate in aceasta stare , se poate electrocuta ajungind accidental in contact cu diferite parti aflate sub tensiune A313 Daca se lucreaza cu aparate din dotare, in zone cu umezeala excesiva , personalul care deserveste aceste aparate se poate electrocuta A315 Daca la remedierea diferitelor deranjamente la aparatura din dotare nu se lucreaza cu personal calificat pentru acest gen de activitate , personalul in cauza pe timppul interventiei se poate electrocuta A316 Daca ,la inlocuirea cablurilor de nealimentare , se folosesc cabluri sub calibrate , exista riscul supraincalzirii acestuia si electrocutarii persnalului care deserveste

7 7 7 7 7 4
7

44

A4 FACTORI DE RISC CHIMIC : 1


Cod lucru 1 A404 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) grav (G) 2 Produsele vrac ( in saci ) in anumite conditii de temperatura ( peste 40 grade C) si la socuri mecanice ( manipularea prin trintire a sacilor )
poate fi exploziva

Cls prob 3
7

Cls Consecinta m axim a (P) posibila 4 5


1 DECES

Nivel risc (R) 6


3

A5 FACTORI DE RISC BIOLOGIC : 1


Cod lucru 1 A512 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) grav (G) 2 Unii dintre clienti pot fi in realitate infractori sau criminali, care pot pune in pericol viata vnztorului 3 7 Cls prob Cls Consecinta m axim a (P) posibila 4 5 1 DECES Nivel risc (R) 6 3

B : FACTORI DE RISC - MEDIU DE MUNCA : 3


B1 FACTORI DE RISC FIZIC :
Cod lucru 1 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc id entificati (descriere , parametrii ) 2 Cls grav (G) 3 Cls prob (P) 4 Consecinta m axim a posibila 5 Nivel risc (R) 6

B2 FACTORI DE RISC CHIMIC


Cod lucru 1 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 Cls grav (G) 3 Cls prob (P) 4 Consecinta m axim a posibila 5 Nivel risc (R) 6

B3 FACTORI DE RISC BIOLOGIC : 3


Cod lucru 1 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) grav (G) 2 B302 Lucratorii pot fi afectati direct de starea de sanatate a clientilor din magazin care pot fi purtatori de diferiti agenti patogeni B303 Daca nu se mentine spatiul de depozitare si cel de prezentare a marfurilor in permanenta curatenie, pot aparea in diferite zone culturi de ciuperci parazite mai ales unde sunt depozitate mezeluri sau alte produse nealimentare usor alterabile. Aceste culturi pot afecta starea de sanatate a lucratorului si chiar a clientilor B312 Unii dintre clienti , pot fi hoti sau criminali care pot pune in pericol viata lucratorilor in intentia lor de a fura produse sau banii din incasari 3 2
2

Cls prob

Cls Consecinta Nivel m axim a risc (P) posibila (R) 4 5 6 5 ITM 3-45 zile 3
5 ITM 3-45 zile 3

DECES

C : FACTORI DE RISC - SARCINA DE MUNCA : 3


C1 FACTORI DE RISC continut necorespunzator al sarcinii de munca in raport cu cerintele de securitate : 3
Cod lucru 1 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) grav (G) 2 C104 De multe ori personalul care lucreaza in zona friguroase nu au echipament adecvat si se pot imbolnavi C106 Daca instalatia termica nu este verificata la termenele prevazute de fabricant , aceasta datorita functionarii
necorespunzatoare poate afecta starea de sanatate a personalului din magazin

Cls prob 3
2 7

Cls Consecinta m axim a (P) posibila 4 5


5 3 ITM 3-45 zile DECES

Nivel risc (R) 6


3 5

C107 Daca utilajele si aparatele electrice din dotare nu sunt verificate periodic conform prevederilor fabricantului lor , prin defectarea lor pot produce accidentarea personalului care le deserveste

DECES

C2 FACTORI DE RISC supradimensionata in raport cu capacitatea executantului


Cod lucru 1 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 Cls grav (G) 3 Cls prob (P) 4 Consecinta m axim a posibila 5 Nivel risc (R) 6

D : FACTORI DE RISC - EXECUTANT : 4


D1 FACTORI DE RISC ACTIUNI GRESITE : 2
Cod lucru Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Cls grav (G) 3 7 7 Cls prob Consecinta maxima (P) posibila 4 5 2 DECES 1 DECES Nivel risc (R) 6 4 3

1 D101 D113

2 Nu se verifica inainte de punerea sub tensiune , starea aparatelor ce urmeaza a fi alimentate cu tensiune Se fumeaza in locuri neamenajate

D2 FACTORI DE RISC OMISIUNI : 2


Cod lucru 1 D204 D205 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) grav (G) 2 Nu se verifica anual, starea de sanatate a lucratorilor. Nu se consemneaza in fisele de aptitudini despre controlul efectuat. Nu se consemneaza in fisa individuala de instructaj de controlul anual efectuat Nu se planifica anual controlul medical al lucratorilor. Nu se comunica lucratorilor data este planificat controlul medical 3 4 4 Cls prob Cls Consecinta Nivel m axim a risc (P) posibila (R) 4 5 6 2 INV. GR. III 3 2 INV. GR. III 3

45

CONCLUZIE FINALA LA EVALUARE


Nivelul de risc determinat cu formula de mai sus pentru acest loc de munca (062201 vnztor produse nealimentare) evaluat este de: 2.76 Nivelului de risc determinat la acest loc de munca (062201 vnztor produse nealimentare) comparat cu nivelurile de risc din tabelul de mai jos duce la urmatoarea concluzie : Mediu
Categoria de risc predefinita de metoda PECE 0 Clasificarea grupei de risc 1 Nivelul de risc evaluat pentru acest loc de munca este 2

Sub 0,5 inclusiv exclusiv 0,5-1,5 inclisiv exclusiv 1,5-2,5 inclisiv exclusiv 2,5-3,5 inclisiv exclusiv 3,5-4,5 inclisiv exclusiv 4,5-5,5 inclisiv Peste 5,5

Minim Foarte mic Mic Mediu Mare Foarte mare Inaceptabil


Numele si CNP SEMNATURA

2.76

Echipa de
evaluatori : prenumele

Evaluator sef: Evaluator 1: Evaluator 2: Specialist 1: Specialist 2: Seful locului de munca: Datele din coloana 3 au fost introduse de

conducator loc de munca +


persoana desemnata cu SSM la acest punct de lucru

Prelucrarea automata a datelor a fost facuta de :


Abilitarea de evaluator nr: din : / emisa de : Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si al Familiei /

ACEASTA FISA A FOST


COMPLETATA DE

46

PUNCT DE LUCRU

APROB REPREZENTANT LEGAL

AL SC ) S.R.L.

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE DE SSM


(POST EVALUARE)

PENTRU LOC DE MUNCA: 062201 vnztor produse nealimentare DATA :


Acest plan este in conformitate cu Anexa nr. 7 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L.319/2006 cu urmatoarele mentiuni: - au fost cuprinse in acest plan doar riscurile care au fost evaluate cu cel putin nivel de risc 3; - pentru a evidentia cat mai bine componentele locului de munca 062201 vnztor produse nealimentare s-a ales varianta segmentarii planului de prevenire si protectie pe componente distincte ale locului de munca iar in cadrul acestor componente pe grupe de riscuri specifice , conform anexei 1 din metodologia INCDPM ( Metoda PECE) - in dreptul fiecarei componente a locului de munca si apoi in dreptul fiecarei grupe de riscuri specifice, s-au trecut numeric cate riscuri au fost identificate si apoi cotate cu cel putin nivel 3 de risc . - in continuarea fiecarui segment de tabel sunt apoi enumerate : forma concreta de manifestare a riscului;nivelul de risc;masurile tehnice;masurile organizatorice; masurile igienico-sanitare; masurile de alta natura; cine raspunde; cine executa si termen de executie sau periodicitatea executiei A : FACTORI DE RISC - MIJLOACE DE PRODUCTIE : 44
A1 FACTORI DE RISC MECANIC : 12
Cod lucru 1 A101 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 Aparatele electrice daca nu unt folosit conform instructiunilor recomandate de producator poate accidenta persoana care il deserveste Nivel risc (R) 3 3 Masuri Tehnice Masuri Organizatorice 4 Se foloseste aparatul potrivit recomandarilor fabricantului; Se desfasoara activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a locului de m unca s i de remediere a unei neconformitati constatate 5 Se instruieste personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent Masuri Igienico s anitare 6
Se

Masuri de alta natura 7


Se controleaza

Cine raspunde 8
Conducatorul

Cine executa 9
Vnztor

Termen executie 10
permanent

instruieste lucratorul privitor la

modul in care locului de sunt respectate munca masurile

produse nealimentare

masurile stabilite, modul de prin in care s-a ajutor care rezolvat se pot da neconform itatea in si numai dupa asemenea aceasta se situatii; se poate continua asigura lucrul tinand trusa de cont de prim ajutor expunerea la si acest risc . personal care sa

47

cu expunerea lucratorului la acest risc.

intervina in caz de urgenta; se acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urm are a actiunii acestui factor de risc
Se La terminarea Conducatorul Reprezentant Permanent

A105

Daca instalatia termica si instalatia interioara de gaz nu sunt verificate din doi in doi ani de catre persoana fizica autorizata , pot exista scapari de gaz si din cauza acestora personalul poate fi accidentat prin axfisiere sau explozie

Se verifica la

Inainte de

term enele stabilite de fabricantul centralei s tarea centralei si a ins talatiei de gaz de catre un reprezentatnt autorizat ISCIR

expirarea termenului de verificare a centralei si ins talatiei de gaz se face adresa scrisa catre reprezentant ISCIR prin care se solicita executarea verificarii la centrala termica si la instalatia interioara de gaz Se instruieste personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

instruieste personalul privitor la masurile de SSM ce trebuie respectate

verificarii , reprezentantul ISCIR emite un proces verbal


de verificare

locului de munca

ISCIR Vnztor produse nealimentare

prin care consemneaza ca centrala a fost verificata si poate fi folosita pina in data de

A122

Daca la manipularea produselor 3 din mijlocul de transport spre locul de depozitare , dinpre locul de depozitare pe rafturi sau dinspre rafturi spre locul de depozitare, se foloseste procedeul aruncarii produselor de la un manipulant la altul , aceste produse azvirlite pot accidenta personalul manipulant

Se desfasoara activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a locului de m unca s i de remediere a unei neconform itati constatate ; Se aranjeaza produsele in asa fel incit sa nu cada, sa nu se rostogoleasca sau sa nu alunece

Se instruieste lucratorul

Se controleaza modul in care sunt respectate

Conducatorul locului de munca

Vnztor Permanent produse nealimentare

privitor la masurile masurile stabilite, modul de prin in care s-a ajutor care rezolvat se pot da neconform itatea in si numai dupa asemenea aceasta se situatii; se asigura trusa de prim ajutor si personal care sa intervina in caz de urgenta; se acorda primul ajutor persoanei vatam ate ca urm are a actiunii acestui factor de risc. Se instruieste lucratorul
privitor la

poate continua lucrul tinand cont de expunerea la acest risc .

A133

Daca pe caile de acces dintre rafturi si inspe magazie sunt depozitate diferite produse (contrar prevederilor ca nu se pun in aceste locuri nici un fel de m ateriale) , acestea pot accidenta prin impiedicare personalul

Se desfasoara activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a locului de m unca s i de remediere a unei neconform itati constatate ;Se tin caile de acces curate si libere

Se instruieste personalul pentru


cunoasterea

Se controleaza modul in care sunt respectate


masurile

Conducatorul locului de munca

Vnztor Permanent produse nealimentare

continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

masurile

stabilite, modul

de prin in care s-a ajutor care rezolvat se pot da neconform itatea in si numai dupa asemenea aceasta se situatii; se poate continua asigura lucrul tinand trusa de cont de prim ajutor expunerea la si acest risc . personal care sa intervina in caz de urgenta; se acorda primul ajutor persoanei vatam ate ca urm are a actiunii acestui factor de risc.

48

A138

Daca pentru asezarea/luarea produselor pe/de pe rafturi se folosesc diferite improvizatii pentru a se ajunge la aceste locuri mai sus amenajate, persoana care foloseste un asemenea mijloc improvizat poate aluneca de pe acesta si in cadere poate fie rasturna raftul si apoi raftul sa-l accidenteze fie in cadere se poate accidenta prin lovirea de diferite obiecte din zona

Pentru

Se instruieste

Se

Se controleaza

Conducatorul

asemenea s ituatii s e foloseste scarita special construita ; Se desfasoara activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a locului de m unca s i de remediere a unei neconform itati constatate ;

personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

instruieste modul in care lucratorul sunt respectate privitor la masurile masurile stabilite, modul de prin in care s-a ajutor care rezolvat se pot da neconform itatea in si numai dupa asemenea aceasta se situatii; se poate continua asigura lucrul tinand trusa de cont de prim ajutor expunerea la si acest risc . personal care sa intervina in caz de urgenta; se acorda primul ajutor persoanei vatam ate ca urm are a actiunii acestui factor de risc.
Se Se controleaza

locului de munca

Vnztor Permanent produse nealimentare

A144

Daca pentru manipularea produselor aflate la inaltime ( rafturi ina;te ) se folosesc diferite scari improvizate, personalul care le foloseste pentru a ajunge mai us or la acele produs e poate cadea si se
poate accidenta

Pentru

Se instruieste

Conducatorul

Vnztor produse

Permanent

asemenea s ituatii s e foloseste scarita special construita ; Se desfasoara activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a locului de m unca s i de remediere a unei neconform itati constatate

personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

instruieste modul in care lucratorul sunt respectate privitor la masurile masurile stabilite, modul de prin in care s-a ajutor care rezolvat se pot da neconform itatea in si numai dupa asemenea aceasta se situatii; se poate continua asigura lucrul tinand trusa de cont de prim ajutor expunerea la si acest risc . personal care sa intervina in caz de urgenta; se acorda primul ajutor persoanei vatam ate ca urm are a actiunii acestui factor de risc.

locului de munca

nealimentare

A2 FACTORI DE RISC TERMIC


Cod lucru 1 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Nivel identificati (descriere , parametrii ) risc (R) 2 3 Masuri Tehnice 4 Masuri Organizatorice 5 Masuri Igienico sanitare 6 Masuri Cine de alta raspunde natu ra 7 8 Cine executa 9 Termen executie 10

A3 FACTORI DE RISC ELECTRIC : 28


Cod lucru 1 Forma concreta de manifestare Nivel a factorilor de risc identificati risc (descriere , parametrii ) (R) 2 3 Masuri Tehnice 4 Masuri Organizatorice 5 Masuri Igienico s anitare 6 Masuri de alta natura 7 Cine raspunde 8 Cine executa 9 Termen executie 10

49

A301

Daca nu se verifica anual starea centurii de impamintare si a legaturiilor la aceasta pentru diferite echipamente si aparate aflate sub tensiune , personalul care le deserveste sau se afla ocazional in zona poate fi electrocutat

Se face anual verificare cu specialist autorizat PRAM; Anual electrician autorizat verifica neconformitatile cauzate de un asemenea factor de risc si remediaza neregulile constatate; zilnic se verifica prin aspectare s tarea echipamentului de munca din dotare inainte de cuplarea alimentarii cu energie electrica si remediaza neconform itatea conform procedurii de remediere a unei neconformitati constatate.
Zilnic trebuie

Se face anual adresa catre specialist PRAM pentru solicitare de verificare ; Se solicita un electrician autorizat pentru rem edierea neconformitatii. Nu se continua lucrul la acest aparat pana nu se remediaza neconformitatea constatata de catre o persoana autorizata. Se instruieste personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate si a masurilor de electrosecuritate.

Se solicita Se Conducatorul specialistului semnalizeaza locului de PRAM dupa riscul ; se munca terminarea restrictioneaza verificare accesul in zona procesul de lucru; se verbal de controleaza constatare ; modul in care Se sunt respectate instruieste masurile lucratorul stabilite; se privitor la controleaza masurile de modul in care prin ajutor s-a rezolvat care se pot neconformitatea da in caz de si daca electrocutare neconform sau soc itatea electric; se nu se mai asigura trusa m anifes ta, stationara de numai dupa prim ajutor ; aceasta se se acorda poate continua primul ajutor lucrul. celui electrocutat.

electrician autorizat Vanzator

anual / zilnic

A302

Daca nu se verifica zilnic, inainte de cuplarea alimentarii cu energie electrica a diferitelor aparate sau utilaje , existenta legaturiilor la centura de impamintare , personalul care le deserveste sau se afla
ocazional in zona poate fi electrocutat

Se solicita un

Se

Se

Conducatorul

Vnztor

anual /

facuta aceasta verificare de

electrician autorizat pentru

instruieste
lucratorul

semnalizeaza
riscul ; se

locului de
munca

catre fiecare rem edierea privitor la restrictioneaza lucrator la neconformitatii. masurile de accesul in zona aparatura pe Nu se continua prin ajutor de lucru; se care o lucrul la acest care se pot controleaza deserveste ; aparat pana nu da in caz de modul in care Anual electrician se remediaza electrocutare sunt respectate autorizat verifica neconformitatea sau soc masurile neconformitatile constatata de electric; se stabilite; se cauzate de un catre o persoana asigura trusa controleaza asemenea autorizata. Se stationara de modul in care factor de risc si instruieste prim ajutor ; s-a rezolvat remediaza personalul se acorda neconformitatea neregulile pentru primul ajutor si daca constatate; zilnic cunoasterea celui neconformitatea se verifica prin continutului electrocutat. nu se mai aspectare procedurii m anifes ta, s tarea adoptate si a numai dupa echipamentului masurilor de aceasta se de munca din electrosecuritate. poate continua dotare inainte lucrul. de cuplarea alimentarii cu energie electrica si remediaza neconformitatea conform procedurii de remediere a unei neconform itati constatate.
3 Anual electrician Se solicita un Se Se Conducatorul locului de

produse zilnic nealimentar e electrician autorizat

A303

Daca nu se verifica zilnic, inainte de nealimentarea aparatelor sau utilajelor, cu energie electrica , starea cablurilor de nealimentare
(izolatiei de pe acestea) personalul care le deserveste se poate electrocuta

Vnztor produse

anual / zilnic

autorizat verifica neconformitatile

electrician autorizat pentru

instruieste lucratorul

semnalizeaza riscul ; se

munca

cauzate de un rem edierea privitor la restrictioneaza asemenea neconformitatii. masurile de accesul in zona factor de risc si Nu se continua prin ajutor de lucru; se remediaza lucrul la acest care se pot controleaza neregulile aparat pana nu da in caz de modul in care constatate; zilnic se remediaza electrocutare sunt respectate se verifica prin neconformitatea sau soc masurile aspectare constatata de electric; se stabilite; se s tarea catre o persoana asigura trusa controleaza echipamentului autorizata. Se stationara de modul in care de munca din instruieste prim ajutor ; s-a rezolvat dotare inainte personalul se acorda neconformitatea de cuplarea pentru primul ajutor si daca alimentarii cu cunoasterea celui neconformitatea energie continutului electrocutat. nu se mai electrica si procedurii m anifes ta, remediaza adoptate si a numai dupa neconformitatea masurilor de aceasta se conform electrosecuritate. poate continua procedurii de lucrul. remediere a unei neconform itati constatate.
3 Anual electrician Se solicita un Se Se Conducatorul

nealimentar e Electrician autorizat

A304

Daca la inlocuirea cablurilor electrice care alimenteaza

Electrician

anual /

autorizat verifica

electrician

instruieste

semnalizeaza

locului de

autorizat

zilnic

50

diferite echipamente sau aparate aflate sub tensiune , nu se mansoneaza locul de trecere al cablului prin caracasa aparatului , in acel loc izolatia sau continuitatea cablului se poate deteriora si personalul care deserveste acest aparat sau utilaj se poate
electrocuta

neconformitatile autorizat pentru lucratorul riscul ; se cauzate de un rem edierea privitor la restrictioneaza asemenea neconformitatii. masurile de accesul in zona factor de risc si Nu se continua prin ajutor de lucru; se remediaza lucrul la acest care se pot controleaza neregulile aparat pana nu da in caz de modul in care constatate; zilnic se remediaza electrocutare sunt respectate se verifica prin neconformitatea sau soc masurile aspectare constatata de electric; se stabilite; se s tarea catre o persoana asigura trusa controleaza echipamentului autorizata. Se stationara de modul in care de munca din instruieste prim ajutor ; s-a rezolvat dotare inainte personalul se acorda neconformitatea de cuplarea pentru primul ajutor si daca alimentarii cu cunoasterea celui neconformitatea energie continutului electrocutat. nu se mai electrica si procedurii m anifes ta, remediaza adoptate si a numai dupa neconformitatea masurilor de aceasta se conform electrosecuritate. poate continua procedurii de lucrul. remediere a unei
4 neconformitati constatate Anual electrician Se solicita un Se Se

munca

Vanzator

A305

Daca pentru nealimentare a aparatelor sau utilajelor se folosesc cabluri , stekere sau prize fara al treilea fir de pamintare (sistemul suko) personalul care deservestea aceste aparate sau utilaje se poate electrocuta

Conducatorul

Vinzator

anual /

autorizat verifica neconformitatile

electrician autorizat pentru

instruieste lucratorul

semnalizeaza riscul ; se

locului de munca

cauzate de un rem edierea privitor la restrictioneaza asemenea neconformitatii. masurile de accesul in zona factor de risc si Nu se continua prin ajutor de lucru; se remediaza lucrul la acest care se pot controleaza neregulile aparat pana nu da in caz de modul in care constatate; zilnic se remediaza electrocutare sunt respectate se verifica prin neconformitatea sau soc masurile aspectare constatata de electric; se stabilite; se s tarea catre o persoana asigura trusa controleaza echipamentului autorizata. Se stationara de modul in care de munca din instruieste prim ajutor ; s-a rezolvat dotare inainte personalul se acorda neconformitatea de cuplarea pentru primul ajutor si daca alimentarii cu cunoasterea celui neconformitatea energie continutului electrocutat. nu se mai electrica si procedurii m anifes ta, remediaza adoptate si a numai dupa neconformitatea masurilor de aceasta se conform electrosecuritate. poate continua procedurii de lucrul. remediere a unei neconform itati constatate.
3 Anual electrician Se solicita un Se Se Conducatorul

produse zilnic nealimentar e electrician autorizat

A306

Daca aparatele care se afla sub tensiune sunt expuse la umezeala sau condens , acestea pot produce electrocutarea personalului care le des erves te

Vinzator

anual /

autorizat verifica neconformitatile cauzate de un asemenea

electrician autorizat pentru rem edierea neconformitatii.

instruieste lucratorul privitor la masurile de

semnalizeaza riscul ; se restrictioneaza accesul in zona

locului de munca

produse zilnic nealimentar e electrician autorizat

A307

Daca nu se verifica inainte de 3 punerea in priza a cablurilor , ca acestea sa nu fie ude sau daca se lucreaza cu miinile ude la aceste cabluri de nealimentare, personalul care le manipuleaza se poate electrocuta la introducerea acestora in priza

factor de risc si Nu se continua prin ajutor de lucru; se remediaza lucrul la acest care se pot controleaza neregulile aparat pana nu da in caz de modul in care constatate; zilnic se remediaza electrocutare sunt respectate se verifica prin neconformitatea sau soc masurile aspectare constatata de electric; se stabilite; se s tarea catre o persoana asigura trusa controleaza echipamentului autorizata. Se stationara de modul in care de munca din instruieste prim ajutor ; s-a rezolvat dotare inainte personalul se acorda neconformitatea de cuplarea pentru primul ajutor si daca alimentarii cu cunoasterea celui neconformitatea energie continutului electrocutat. nu se mai electrica si procedurii m anifes ta, remediaza adoptate si a numai dupa neconformitatea masurilor de aceasta se conform electrosecuritate. poate continua procedurii de lucrul. remediere a unei neconform itati constatate. Anual electrician Se solicita un Se Se Conducatorul autorizat verifica electrician instruieste semnalizeaza locului de neconformitatile autorizat pentru lucratorul riscul ; se restrictioneaza accesul in zona de lucru; se controleaza modul in care sunt respectate masurile stabilite; se controleaza modul in care s-a rezolvat munca

Vinzator produse nealimentar e Electrician autorizat

anual / zilnic

cauzate de un rem edierea privitor la asemenea neconformitatii. masurile de factor de risc si Nu se continua prin ajutor remediaza lucrul la acest care se pot neregulile aparat pana nu da in caz de constatate; zilnic se remediaza electrocutare se verifica prin neconformitatea sau soc aspectare constatata de electric; se s tarea catre o persoana asigura trusa echipamentului autorizata. Se stationara de de munca din instruieste prim ajutor ;

51

A308

Daca pentru remedierea diferitelor deranjamente la aparatele din dotare se fac modificari neautorizate la acestea , personalul care le deserveste se poate electrocuta

dotare inainte personalul de cuplarea pentru alimentarii cu cunoasterea energie continutului electrica si procedurii remediaza adoptate si a neconformitatea masurilor de conform electrosecuritate. procedurii de remediere a unei neconform itati constatate. Anual electrician Se solicita un autorizat verifica electrician neconformitatile autorizat pentru cauzate de un rem edierea asemenea neconformitatii. factor de risc si Nu se continua

se acorda primul ajutor celui electrocutat.

neconformitatea si daca neconformitatea nu se mai m anifes ta, numai dupa aceasta se poate continua lucrul.

Se instruieste lucratorul privitor la masurile de prin ajutor

Se semnalizeaza riscul ; se restrictioneaza accesul in zona de lucru; se

Conducatorul locului de munca

Persoana anual / autorizata zilnic Electrician autorizat

remediaza lucrul la acest care se pot controleaza neregulile aparat pana nu da in caz de modul in care constatate; zilnic se remediaza electrocutare sunt respectate se verifica prin neconformitatea sau soc masurile aspectare constatata de electric; se stabilite; se s tarea catre o persoana asigura trusa controleaza echipamentului autorizata. Se stationara de modul in care de munca din instruieste prim ajutor ; s-a rezolvat dotare inainte personalul se acorda neconformitatea de cuplarea pentru primul ajutor si daca

A309

Daca peste aparatele aflate sub tensiune se varsa accidental lichide , persoanele care se afla in apropiere sau care deservesc acel aparate se pot
electrocuta

Nu s e trec

Se solicita un

Se

Se semnalizeaza

Conducatorul locului de

Vnztor produse

anual / zilnic

recipienti , cani , pahare etc. cu apa sau alte lichide pes te aparate aflate sub tensiune

electrician autorizat pentru

instruieste lucratorul

riscul ; se

munca

rem edierea privitor la restrictioneaza neconformitatii. masurile de accesul in zona Nu se continua prin ajutor de lucru; se lucrul la acest care se pot controleaza aparat pana nu da in caz de modul in care se remediaza electrocutare sunt respectate neconformitatea sau soc masurile constatata de electric; se stabilite; se catre o persoana asigura trusa controleaza autorizata. Se stationara de modul in care instruieste prim ajutor ; s-a rezolvat personalul se acorda neconformitatea pentru primul ajutor si daca cunoasterea celui neconformitatea continutului electrocutat. nu se mai procedurii m anifes ta, adoptate si a numai dupa masurilor de aceasta se electrosecuritate. poate continua lucrul.
Conducatorul

nealimentar e Electrician autorizat

A310

Daca aparatele electrice care 3 se afla sub tensiune functioneaza cu capacele de protectie demontate sau deteriorate exista riscul ca personalul care deserveste aceste aparate electrica sa se accidenteze

Se solicita un Se Se Se folosesc num ai aparate electrician instruieste semnalizeaza care au carcasa autorizat pentru lucratorul riscul ; se complet m ontata s i rem edierea privitor la restrictioneaza echipata; Anual neconformitatii. masurile de accesul in zona electrician Nu se continua prin ajutor de lucru; se autorizat verifica lucrul la acest care se pot controleaza neconformitatile aparat pana nu da in caz de modul in care cauzate de un se remediaza electrocutare sunt respectate asemenea neconformitatea sau soc masurile factor de risc si constatata de electric; se stabilite; se remediaza catre o persoana asigura trusa controleaza neregulile autorizata. Se stationara de modul in care constatate; zilnic instruieste prim ajutor ; s-a rezolvat se verifica prin personalul se acorda neconformitatea aspectare pentru primul ajutor si daca s tarea cunoasterea celui neconformitatea echipamentului continutului electrocutat. nu se mai de munca din procedurii m anifes ta, dotare inainte adoptate si a numai dupa de cuplarea masurilor de aceasta se electrosecuritate. poate continua alimentarii cu lucrul. energie electrica si remediaza neconformitatea conform procedurii de remediere a unei neconform itati constatate.

Vnztor

anual /

locului de munca

produse zilnic nealimentar e

52

A311

Daca se lucreaza cu aparate electrice din dotare , care au carcase deteriorate , sparte , fisurate , peticite ... , personalul care deserveste aceste aparate in aceasta stare , se poate electrocuta ajungind accidental in contact cu diferite parti aflate sub tensiune

Se folosesc num ai aparate care sunt fara defecte vizibile; Anual electrician autorizat verifica neconformitatile cauzate de un asemenea factor de risc si remediaza neregulile constatate; zilnic se verifica prin aspectare s tarea echipamentului de munca din dotare inainte de cuplarea alimentarii cu energie electrica si remediaza neconformitatea conform procedurii de remediere a unei neconform itati constatate.

Se solicita un electrician autorizat pentru

remedierea neconformitatii. Nu se continua lucrul la acest aparat pana nu se remediaza neconformitatea constatata de catre o persoana autorizata. Se instruieste personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate si a masurilor de electrosecuritate.

Se instruieste lucratorul privitor la masurile de prin ajutor care se pot da in caz de electrocutare sau soc electric; se asigura trusa stationara de prim ajutor ; se acorda primul ajutor celui electrocutat.

Se semnalizeaza riscul ; se restrictioneaza accesul in zona de lucru; se controleaza modul in care sunt respectate masurile stabilite; se controleaza modul in care s-a rezolvat neconformitatea si daca neconformitatea nu se mai m anifes ta, numai dupa aceasta se poate continua lucrul.

Conducatorul

locului de munca

Vnztor produse nealimentar e


Electrician autorizat

anual / zilnic

A313

Daca se lucreaza cu aparate din dotare, in zone cu umezeala


excesiva, personalul care deserveste aceste aparate se poate electrocuta

Se folosesc numai aparate care nu sunt afectate de umezeala; Anual


electrician autorizat verifica neconformitatile cauzate de un asemenea factor de risc si remediaza neregulile constatate; zilnic se verifica prin aspectare s tarea echipamentului de munca din dotare inainte de cuplarea alimentarii cu energie electrica si remediaza neconformitatea conform procedurii de remediere a unei neconform itati constatate.

Se instruieste lucratorul remedierea privitor la neconformitatii. masurile de Nu se continua prin ajutor lucrul la acest care se pot aparat pana nu da in caz de se remediaza neconformitatea electrocutare sau soc constatata de catre o persoana electric; se asigura trusa autorizata. Se stationara de instruieste prim ajutor ; personalul se acorda pentru primul ajutor cunoasterea celui continutului electrocutat. procedurii adoptate si a masurilor de electrosecuritate.

Se solicita un electrician autorizat pentru

Se semnalizeaza riscul ; se restrictioneaza accesul in zona de lucru; se controleaza modul in care sunt respectate masurile stabilite; se
controleaza modul in care s-a rezolvat neconformitatea si daca neconformitatea nu se mai m anifes ta, numai dupa aceasta se poate continua lucrul.

Conducatorul locului de munca

Vnztor produse

nealimentar e
Electrician autorizat

anual / zilnic

A315

Daca la remedierea diferitelor deranjamente laparatura din dotare nu se lucreaz cu personal calificat pentru acest gen de activitate , persolalul in cauz pe timpul de intervenie se poate electrocuta

Se solicita un Se electrician instruieste autorizat pentru lucratorul cauzate de un remedierea privitor la asemenea neconformitatii. masurile de factor de risc si remediaza Nu se continua prin ajutor neregulile lucrul la acest care se pot constatate; zilnic aparat pana nu da in caz de se verifica prin aspectare se remediaza electrocutare s tarea neconformitatea sau soc echipamentului de munca din constatata de electric; se dotare inainte catre o persoana asigura trusa de cuplarea autorizata. Se stationara de alimentarii cu energie instruieste prim ajutor ; electrica si personalul se acorda remediaza neconformitatea pentru primul ajutor conform cunoasterea celui procedurii de electrocutat. continutului remediere a unei procedurii neconform itati adoptate si a constatate. masurilor de Remedierea deranjamentului electrosecuritate. se face numai de catre personal calificat i alutorizat

Anual electrician autorizat verifica neconformitatile

Se semnalizeaza riscul ; se restrictioneaza accesul in zona de lucru; se controleaza modul in care sunt respectate masurile stabilite; se controleaza modul in care s-a rezolvat
neconformitatea si daca neconformitatea nu se mai m anifes ta, numai dupa aceasta se poate continua lucrul.

Conducatorul locului de munca

Vnztor produse

nealimentar e
Electrician autorizat

anual / zilnic

A316

Daca la inlocuirea cablurilor de nealimentare se folosesc cabluri sub calibrate, exista riscul suprainclzirii acestuia i electrocutrii personalului care

Cablurile nou puse trebuie sa asigure o rezerv de putere de cel

Se solicita un electrician autorizat pentru remedierea


neconformitatii.

Se instruieste lucratorul privitor la masurile de prin ajutor care se pot

Se semnalizeaza riscul ; se restrictioneaza accesul in zona de lucru; se controleaza

Conducatorul locului de munca

Vnztor produse nealimentar e


Electrician

anual / zilnic

53

deservete aparatul electric n cauz

puin 50% fata de cea folosita curent ; Anual electrician autorizat verifica neconformitatile cauzate de un asemenea factor de risc si remediaza neregulile constatate; zilnic se verifica prin aspectare s tarea echipamentului de munca din dotare inainte de cuplarea alimentarii cu energie
electrica si remediaza neconformitatea conform procedurii de remediere a unei neconform itati constatate.

Nu se continua lucrul la acest aparat pana nu se remediaza neconformitatea constatata de catre o persoana autorizata. Se instruieste personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate si a masurilor de electrosecuritate.

da in caz de electrocutare sau soc electric; se asigura trusa stationara de prim ajutor ; se acorda primul ajutor celui electrocutat.

modul in care sunt respectate masurile stabilite; se controleaza modul in care s-a rezolvat neconformitatea si daca neconformitatea nu se mai m anifes ta, numai dupa aceasta se poate continua lucrul.

autorizat

A4 FACTORI DE RISC CHIMIC : 2


Cod lucru 1 A404 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 Faina vrac (in saci) in anumite conditii de temperatura (peste 40 grade C) si la socuri mecanice ( manipularea prin trintire a sacilor) poate fi exploziva Nivel risc (R) 3
3

Masuri Tehnice 4
Se

Masuri Organizatorice 5
Se instruieste

Masuri
Igienico

Masuri de alta
natura

Cine
raspunde

Cine
executa

Termen
executie

sanitare 6
Se

7
Se controleaza

8
Conducatorul

9
Vnztor

10
permanent

desfas oara activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a locului de munca si de remediere a unei neconformitati constatate ;

personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

instruieste lucratorul privitor la masurile de prin ajutor care se pot da in asemenea s ituatii; s e asigura trusa de prim ajutor si personal care sa intervina in caz de urgenta; se acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urmare a actiunii acestui factor de risc.

modul in care locului de sunt respectate munca masurile stabilite, modul in care s-a rezolvat neconform itatea si numai dupa aceasta se poate continua lucrul tinand cont de expunerea la acest risc .

produse nealimentar e cadru tehnic PSI

A5 FACTORI DE RISC BIOLOGIC : 2


Cod lucru 1 A512 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 Unii dintre clienti pot fi in realitate infractori sau criminali, care pot pune in pericol viata vnztorului Nivel risc (R) 3
3

Masuri Tehnice 4
Se instaleaza

Masuri Organizatorice 5
Se instruieste

Masuri Igienico sanitare 6


Se

Masuri de alta natura 7


Se controleaza

Cine raspunde 8
Conducatorul

Cine executa 9
Vnztor

Termen executie 10
permanent

dis pozitiv de alarmare (sirena sau sonerie exterioara) care sa poata fi actionata in caz de nevoie din mai multe locuri din m agazin ; Se desfasoara activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de

personalul
pentru

instruieste
lucratorul

modul in care
sunt respectate

locului de
munca

cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea

privitor la masurile de prin ajutor care se pot da in asemenea s ituatii; s e asigura trusa de prim ajutor si personal care sa intervina in

masurile stabilite, modul in care s-a rezolvat neconform itatea si numai dupa aceasta se poate continua lucrul tinand cont de expunerea la acest risc .

produse nealimentar e s ocietate de paza

54

pregatire a locului de munca si de remediere a unei neconformitati constatate ;

lucratorului la acest risc.

caz de urgenta; se acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urmare a actiunii acestui factor de risc.

B : FACTORI DE RISC - MEDIU DE MUNCA : 6


B1 FACTORI DE RISC FIZIC :
Cod lucru 1 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Nivel identificati (descriere , parametrii ) risc (R) 2 3 Masuri Tehnice 4 Masuri Organizatorice 5 Masuri Igienico sanitare 6 Masuri Cine de alta raspunde natu ra 7 8 Cine executa 9 Termen executie 10

B2 FACTORI DE RISC CHIMIC


Cod lucru 1 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Nivel identificati (descriere , parametrii ) risc (R) 2 3 Masuri Tehnice 4 Masuri Organizatorice 5 Masuri Igienico sanitare 6 Masuri Cine de alta raspunde natu ra 7 8 Cine executa 9 Termen executie 10

B3 FACTORI DE RISC BIOLOGIC : 6


Cod lucru 1 B302 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 Lucratorii pot fi afectati direct de starea de sanatate a clientilor din magazin care pot fi purtatori de diferiti
agenti patogeni

Nivel risc (R) 3 3

Masuri Tehnice 4 Se aplica procedura de lucru in mediu contaminat biologic. Se desfas oara activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a locului de munca si de remediere a unei neconformitati constatate.; Clientii bolnavi sunt s erviti cu prioritate pentru a nu li s e face rau in m agazin cat si pentru a nu contamina persoanele sanatoase din magazin

Masuri Organizatorice 5 Se instruieste personalul pentru cunoasterea s i res pectarea masurilor de igiena individuala si colectiva si pentru cunoasterea procedurii de actiune in caz de contaminare biologica.

Masuri Igienico sanitare 6 Se aplica masurile de igiena individuala s i colectiva si dupa caz masurile in caz de contaminare biologica.

Masuri de alta natura 7 Se semnalizeaza riscul ; se monitorizeaza starea de sanatate a lucratorilor; se controleaza modul in care sunt respectate masurile stabilite

Cine raspunde 8 medicul de m edicina muncii conducatorul locului de munca

Cine executa

Termen executie

9 10 vnztor permanent produse nealimentar e Medic de m edicina m uncii

B303

Daca nu se mentine spatiul de depozitare si cel de prezentare a m arfurilor in perm anenta curatenie, pot aparea in diferite zone culturi de ciuperci parazite m ai ales unde s unt depozitate mezeluri sau alte produse nealimentare usor alterabile. Aceste culturi pot afecta starea de sanatate a lucratorului si chiar a clientilor

Se face curat

Se instruieste

Se aplica

Se

conducatorul

ori de cite ori este nevoie; Se aplica procedura de lucru in mediu contaminat biologic. Se desfas oara activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a locului de munca si de remediere a unei neconformitati constatate.
3 Se iinstaleaza

personalul pentru cunoasterea s i res pectarea masurilor de igiena individuala si colectiva si pentru cunoasterea procedurii de actiune in caz de contaminare biologica.

masurile de igiena individuala s i colectiva si dupa caz masurile in caz de contaminare biologica.

semnalizeaza riscul ; se monitorizeaza


starea de

locului de munca

vnztor permanent produse nealimentar e Medic de m edicina m uncii

sanatate a lucratorilor; se controleaza modul in care sunt respectate masurile stabilite

B312

Unii dintre clienti , pot fi hoti sau criminali care pot pune in pericol viata lucratorilor in intentia lor de

Se instruieste

Se

Se controleaza

Conducatorul

sirena sau sonerie

personalul pentru

ins truies te lucratorul

modul in care sunt respectate

locului de munca

Vnztor permanent produse nealimentar

55

a fura produse sau banii din


incasari

exterioara; Se desfas oara activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a locului de munca si de remediere a unei neconformitati constatate

cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe timpul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

privitor la masurile stabilite, modul masurile de prin ajutor in care s-a care se pot rezolvat da in neconform itatea asemenea si numai dupa situatii; se aceasta se asigura poate continua trusa de lucrul tinand prim ajutor cont de si personal expunerea la care sa acest risc . intervina in caz de urgenta; s e acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urmare a actiunii acestui factor de risc.

e s ocietate de paza; serviciu de politie comunitara

C : FACTORI DE RISC - SARCINA DE MUNCA : 6


C1 FACTORI DE RISC continut necorespunzator al sarcinii de munca in raport cu cerintele de securitate : 6
Cod lucru Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere
parametrii ) Nivel Masuri Masuri Masuri Igienico Masuri de alta Cine Cine Termen

risc (R)

Tehnice

Organizatorice

sanitare

natura

raspunde

executa

executie

1 C104

2 De multe ori personalul care lucreaza in zona vitinelor frigorifice nu au echipament adecvat si se pot imbolnavi

3 3

4 Se desfasoara activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a locului de munca si de rem ediere a unei neconform itati constatate ; Se tin ecranele de protectie culisabile in pozitia inchis si numai pentru

5 Se instruieste personalul pentru


cunoasterea

6 Se instruieste lucratorul privitor la


masurile de

7 Se controleaza modul in care sunt respectate


masurile

8 Conducatorul locului de munca

9 Vnztor produse nealimentare persoana desemnata cu SSM

10 permanent

continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le respecte pe tim pul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

prin ajutor care se pot da in asemenea situatii; se asigura trusa de prim ajutor si personal care sa intervina in caz de urgenta; se acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urmare a actiunii acestui factor de risc.

stabilite, modul in care s-a rezolvat neconformitatea si numai dupa aceasta se poate continua lucrul tinand cont de expunerea la acest risc .

56

s coaterea produselor din vitrina se trec ecranele de protectie in pozitia lucru C106 Daca centrala termica nu este verificata ISCIR la termenele prevazute de fabricantul centralei , aceasta datorita functionarii necorespunzatoare poate afecta starea de sanatate a personalului din magazin 5 Se verifica din anual centrala term ica de catre un reprezentatnt ISCIR se face adresa scrisa catre reprezentant ISCIR central termice pentru a veni sa faca verificarea s e face adresa scrisa catre reprezentant ISCIR care verifica centrale term ice Reprezentantul ISCIR pentru centrale termice trebuie sa lase la terminarea verificarii un proces verbal de verificare ISCIR Se controleaza modul in care sunt respectate masurile stabilite, modul in care s-a rezolvat neconformitatea si numai dupa aceasta se poate continua lucrul tinand cont de expunerea la acest risc . C107 Daca utilajele si aparatele electrice din dotare nu sunt verificate periodic conform prevederilor fabricantului lor , prin defectarea lor pot produce accidentarea personalului care le deserveste 4 Se intocmeste un plan anual de verificare tehnica si de intretinere a aparaturii si tehnicii din dotarea magazinului Se instruieste personalul pentru cunoasterea continutului procedurii adoptate corelate cu acest factor de risc si a masurilor de SSM pe care trebuie sa le Se instruieste lucratorul privitor la masurile de prin ajutor care se pot da in asemenea situatii; se asigura trusa de prim ajutor si personal care sa intervina in caz Se controleaza modul in care sunt respectate masurile stabilite, modul in care s-a rezolvat neconformitatea si numai dupa aceasta se poate continua lucrul tinand cont de Conducatorul locului de munca Vnztor produse nealimentare persoana calificata/autorizat a periodic
conform

persoana
autorizata

Vnztor produse nealimentare

anual

ISCIR Conducatorul locului de munca

graficului de intretinere

57

respecte pe tim pul procedurii concomitent cu expunerea lucratorului la acest risc.

de urgenta; se acorda primul ajutor persoanei vatamate ca urmare a actiunii acestui factor de risc.

expunerea la acest risc .

C2 FACTORI DE RISC sarcina supradimensionata in raport cu capacitatea executantului


Cod lucru 1 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Nivel identificati (descriere , parametrii ) risc (R) 2 3 Masuri Tehnice 4 Masuri Organizatorice 5 Masuri Igienico sanitare 6 Masuri Cine de alta raspunde natu ra 7 8 Cine executa 9 Termen executie 10

D : FACTORI DE RISC - EXECUTANT : 8


D1 FACTORI DE RISC ACTIUNI GRESITE : 4
Cod lucru 1 D101 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 Nu se verifica inainte de punerea sub tensiune , starea aparatelor ce urmeaza a fi alimentate cu tensiune Nivel risc (R) 3 4 Masuri Tehnice 4 Inainte de punerea sub tensiune a Masuri Organizatorice 5 Se instruieste personalul pentru Masuri Igienico sanitare 6 Se instruieste lucratorul Masuri de alta natura Cine raspunde Cine executa Termen executie

7 8 Se controleaza Conducatorul modul in care locului de sunt respectate munca


masurile stabilite, modul in care s-a rezolvat neconformitatea si numai dupa aceasta se poate continua lucrul tinand cont de expunerea la acest risc .

9 10 Vnztor produse permanent nealimentare Persoana calificata/autorizat a

aparaturii, se cunoasterea privitor la verifica starea fizica continutului masurile de prin a aparatelor procedurii adoptate ajutor care se respective; Se corelate cu acest pot da in desfasoara factor de risc si a asemenea activitatile prevazute masurilor de SSM pe situatii; se la procedura de care trebuie sa le asigura trusa de verificare zilnica, de respecte pe prim ajutor si pregatire a locului de tim pul procedurii personal care sa m unca si de concomitent cu intervina in caz remediere a expunerea de urgenta; se unei neconform itati lucratorului la acest acorda primul constatate risc. ajutor persoanei vatamate ca urmare a actiunii acestui factor de risc. 3 Se interzice fumatul in alta parte decit in loc special amenajat; Se desfasoara activitatile prevazute la procedura de verificare zilnica, de pregatire a locului de m unca si de remediere a unei neconform itati constatate ; Se organizeaza loc s pecial pentru fumat Se ins truies c fumatorii

D113

Se fumeaza in locuri neam enajate

Se controleaza Conducatorul daca se locului de respecta munca masurile

Vnztor produse permanent nealimentare cadru tehnic PSI

D2 FACTORI DE RISC OMISIUNI : 4


Cod lucru 1 Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) 2 Nivel risc (R) 3 Masuri Tehnice 4 Masuri Organizatorice 5 Masuri Igienico sanitare 6 Masuri de alta natura 7 Cine raspunde 8 Cine executa 9 Termen executie 10

58

D204

Nu se verifica anual, starea de sanatate a lucratorilor. Nu s e cons em neaza in fisele de aptitudini


despre controlul efectuat. Nu se consemneaza in fisa individuala de instructaj de controlul anual efectuat

Anual lucratorii sunt verificati medical de medic de medicina m uncii . La terminarea controlului , pentru fiecare lucrator, medicul de medicina muncii com pleteaza fis a de aptitudini in care este consemnat rezultatul controlului m edical. Tot medicul de medicina m uncii consemneaza rezultatul controlului medical in fis a individuala de ins tructaj de SSM

Anual se iau fise de aptitudini pentru fiecare lucrator care dupa com pletarea lor de catre m edicul de mediciona m uncii s e pun in fis ele individuale de instructaj de SSM

La terminarea controlului , pentru fiecare lucrator, medicul de m edicina muncii completeaza fisa de aptitudini in care este consemnat rezultatul controlului m edical. Tot medicul de m edicina muncii consemneaza rezultatul controlului m edical in fisa individuala de instructaj de SSM

Se controleaza modul in care sunt respectate masurile stabilite, modul in care s-a rezolvat neconform itatea si numai dupa aceasta se poate continua lucrul tinand cont de expunerea la acest risc .

Conducatorul locului de munca

Vnztor produse nealimentar e


medic de m edicina muncii

Anual

D205

Nu se planifica anual controlul medical al lucratorilor. Nu se comunica lucratorilor data este planificat controlul m edical

Se intocmeste in luna decembrie a anului in curs pentru anul


urm ator planificarea controlului medical al lucratorilor

Aceasta planificare se comunica lucratorilor si medicului de medicina muncii; Medicului de medicina m uncii i s e comunica fisele de supraveghere ce trebuie sa le aiba in vedere potrivit H 355/2007

Se afiseaza planificarea la loc vizibil pentru toti lucratorii

Se controleaza daca se respecta masurile stabilite

conducatorul locului de munca/administrator

lucrator/ Anual/ vnztor decembrie produse nealimentar e Medic de m edicina muncii

ACEASTA FISA A FOST COMPLETATA

59