Sunteți pe pagina 1din 18

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE

SANTIER ________________________________________________
LOC DE MUNCA : SANTIER TEMPORAR SI MOBIL
POST / POSTURILE DE LUCRU : INSTALATOR SI LACATUS MECALIC
M S U R I (T I P U L M A S U R I I)
PERSOANA
ACIUNI N
CARE
SCOPUL
TERMEN DE
MASURI
MASURI
RSPUNDE DE
MASURI
REALIZRII
REALIZARE
MASURI TEHNICE
IGIENICODE ALTA
REALIZAREA
ORGANIZATORICE
MSURII
SANITARE
NATURA
MSURII

Nr.
crt.

RISCURI
EVALUATE

0.

1.

2.

Alunecarea la
acelasi nivel

Caile de acces vor fi


mentinute in perfecta
stare de functionare si
curatenie

Dotarea cu EIP.
Monitorizarea starii
de sanatate.
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM.

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

Cadere de la
inaltime

Schelele, scarile,
instalatiile tip colivie vor fi
verificate zilnic.
Se va urmari :
- sa fie autorizate ISCIR ;
- sa fie dotati cu centuri de
siguranta ;
-sa fie instalate numai sub
supravegherea sefului de
santier.

Dotarea cu EIP.
Monitorizarea starii
de sanatate.
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM.

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare de
prim ajutor.

Lovituri, taieturi
zgarieturi, intepaturi

Cunoasterea respectarea
si aplicarea masurilor de
securitate a muncii in
scopul prevenirii riscurilor
de accidentare

Monitorizarea starii
de sanatate.
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM.
Dotarea cu EIP.
Colaborarea
societatii cu
personal autorizat
pentru
efectuarea
verificarilor din
punct de vedere
electric - Iluminat
artificial cu
12 V - 24 V
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM
Dotarea cu EIP.

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare de
prim ajutor.

1.

2.

3.

4.

Electrocutare

5.

Caldura, foc

Verificarea si masurarea
d.p.d.v. al continuitatii la
centura de impamantare a
tutoror echipamentelor
tehnice.
Cunoasterea respectarea
si aplicarea masurilor de
securitate a muncii in
scopul prevenirii riscurilor
de accidentare.
Cunoasterea respectarea
si aplicarea masurilor de securitate a muncii
in scopul prevenirii
riscurilor

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare de
prim ajutor.
Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare de
prim ajutor.

3.

4.

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare.

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare.

Permanent

Administrator

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare.

5.

Observatii

6.

de accidentare

6.

Praf, pulberi si alte


noxe in aer;

7.

Conditii meteo

8.

Prabusire
obiecte, strivire

9.

10.

11.

Surpare maluri

Intunerc, ceata,
vizibilitae redusa;

Incendii, catastrofe

Aerisirea corespunzatoare
a locului de munca ;
Dotarea cu echipament de
exhaustare ;
Verificarea periodica a
niveluilui de noxe ;

Pe timp friguros
asigurarea unui spatiu
incalzit in santier ;
Curatirea cailor de acces
de gheata, zapada si
impastierea de material
antiderapant ;

Semnalizarea si
ingradirea spatiilor din
jurul macaralelor, lucru cu
sudura, spatii de
depozitare.
Intarirea cu parapet a
malurilor santurilor si
interzicerea depozitarii
pamintului la o distanta
mai mica de 1,5m de
malul santului ;
Asigurarea vestelor
reflectorizante ;
Asigurarea de lanterne ;
Iluminat suplimentar cu
tensiune de 24 V ;

Asigurarea stingatoarelor ;
Asigurarea hidranti ;
Verificarea cailor de
evacuare zilnic ;

Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea instruirii
pe linie SSM
Aplicarea masurilor
stabilite de OUG
99/ 2000.
Dotarea cu EIP pelerina, scurta
imblanita, salopeta
conform
anotimpului.

Dotarea cu EIP.
Asigurarea instruirii
pe linie SSM.

Dotarea EIP.
Asigurarea instruirii
pe linie SSM.

Prelucrarea
semnalelor de
avertizare

Asigurarea instruirii
pe linie SSM si SU
Prelucrarea
semnalelor de
alarmare ;

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare de
prim ajutor.
Organizarea
activitatilor
vizand
reducerea
timpului de
expunere a
lucratorilor la
temperaturi
extreme sau la
fenomene
meteo
periculoase.
Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului ajutor
Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordare prim
ajutor.
Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare
Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului ajutor.

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare.

Periodic

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare.

Periodic

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare.

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare.

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare.

Periodic

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare.

Periodic

Administrator

Semnali
zare
suplime
ntara si
chiar
dirijarea
circulati
ei ;
Prelucra
re
Plan de
evacuar
e.

LOC DE MUNCA : SANTIER TEMPORAR SI MOBIL


POST / POSTURILE DE LUCRU : SUDOR
M S U R I (T I P U L M A S U R I I)
ACIUNI N
SCOPUL
MASURI
MASURI
MASURI
REALIZRII
MASURI TEHNICE
IGIENICODE ALTA
ORGANIZATORICE
MSURII
SANITARE
NATURA

Nr.
crt.

RISCURI
EVALUATE

0.

1.

2.

Alunecarea la
acelasi nivel

Dotarea cu EIP.
Monitorizarea starii
de sanatate.
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM.

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

Achiziionarea si montarea
de panouri de semnalizare
a zonelor de risc.
Schelele, scarile,
instalatiile tip colivir vor fi
verificate zilnic si se va
urmari ca :
- sa fie autorizate ISCIR
- sa fie montate
balustrdele ;
- lucratorii sa fie dotati cu
centuri de siguranta si
EIP.
- sa fie instalate pe baza
de PV sau proiect numai
sub supravegherea sefului
de santier.

Dotarea cu EIP.
Monitorizarea starii
de sanatate.
Asigurarea instruirii
pe linie SSM.

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare.
Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului
ajutor ;

Cunoasterea respectarea
si aplicarea masurilor de SSM in
scopul prevenirii riscurilor
de accidentare

Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM
Dotarea EIP.

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

Colaborarea
societatii cu
personal autorizat
pentru efectuarea
verificarilor din
punct de vedere
electric

Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului ajutor
in caz de
electrocutare

Dotarea EIP.
Monitorizarea starii

Se va controla
si completa

1.

Cadere de la
inaltime

2.

Caldura, foc

3.

4.

Electrocutare

5.

Lovituri,
taieturi

Caile de acces vor fi


mentinute in perfecta
stare de functionare si
curatenie

Verificarea si masurarea
nulului impamintarii si
prizelor la care se
racordeaza echipamentele
tehnice ;
Tablourile de distributie a
energiei electrice din
santier vor fi asigurate si
incuiate
Cablurile vor fi pozitionate
aerian ;
Cunoasterea respectarea
si apli-

PERSOANA
CARE
TERMEN DE
RSPUNDE DE
REALIZARE
REALIZAREA
MSURII

3.

4.

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor

5.

Observatii

6.

6.

7.

8.

9.

10.

zgarieturi

carea masurilor de
securitate a muncii in
scopul prevenirii riscurilor
de accidentare

Praf, pulberi si alte


noxe in aer;

Aerisirea corespunzatoare
a locului de munca ;
Dotarea cu echipament de
exhaustare ;
Verificarea periodica a
niveluilui de noxe ;

Conditii meteo

Pe timp friguros
asigurarea unui spatiu
incalzit in santier ;
Curatirea cailor de acces
de gheata, zapada si
impastierea de material
antiderapant ;

Prabusire obiecte,
strivire

Semnalizarea si
ingradirea spatiilor din
jurul macaralelor, lucru cu
sudura, spatii de
depozitare ;

Incendii, catastrofe,
explozii,

Radiatii

Asigurarea stingatoarelor ;
Asigurarea hidranti ;
Verificarea cailor de
evacuare zilnic ;
Verificarea furtonelor si
supapa antifoc
pt .autogen ;
Asigurarea distantei de
10m intre tubul de O si
acetilena ;
Tuburile sa fie
transportate in carucior
Cunoasterea respectarea
si aplicarea masurilor de securitate a muncii
in scopul prevenirii
riscurilor
de accidentare
Locul de munca va fi
ingradit cu panouri

de sanatate
Asigurarea instruirii
pe linie SSM
Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea instruirii
pe linie SSM
Aplicarea masurilor
stabilite de OUG
99/2000
Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Pelerina, scurta
imblanita, salopeta
cnf anotimp ;
Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Asigurarea instruirii
pe linie SSM

continutul
truselor
sanitare

materiale
necesare

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului ajutor

Asigurarea instruirii
pe linie SSM si SU
Prelucrarea
semnalelor de
alarmare ;

Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului
ajutor ;

Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM
Dotarea cu
echipament
de protectie
(EIP

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

Prelucra
re Plan
de
evacuar
e

LOC DE MUNCA : SANTIER TEMPORAR SI MOBIL


POST / POSTURILE DE LUCRU : MUNCITOR NECALIFICAT CONSTRUCTII
M S U R I (T I P U L M A S U R I I)
PERSOANA
ACIUNI N
CARE
SCOPUL
TERMEN DE
MASURI
MASURI
RSPUNDE DE
MASURI
REALIZRII
REALIZARE
MASURI TEHNICE
IGIENICODE ALTA
REALIZAREA
ORGANIZATORICE
MSURII
SANITARE
NATURA
MSURII

Nr.
crt.

RISCURI
EVALUATE

0.

1.

2.

Alunecarea la
acelasi nivel

Caile de acces vor fi


mentinute in perfecta
stare de functionare si
curatenie

Dotarea cu EIP.
Monitorizarea starii
de sanatate.
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM.

Cadere de la
inaltime

Achiziionarea si montarea
de panouri de semnalizare
a zonelor de risc;
Schelele, scarile,
instalatiile tip colivie vor fi
verificate zilnic si se va
urmari ca :
-sa fie autorizate ISCIR
-sa fie montate
balustrdele ;
-sa fie dotati cu centuri de
siguranta si EIP
-sa fie instalate pe baza
de PV sau proiect sub
supraveghere ;

Dotarea EIP.
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea instruirii
pe linie SSM

Alunecarea la
acelasi nivel

Caile de acces vor fi


mentinute in perfecta
stare de functionare
Iluminat corespunzator la
locul de munca

Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea instruirii
pe linie SSM.

1.

2.

3.

4.

Electrocutare

5.

Lovituri,
taieturi
zgarieturi

Verificarea si masurarea
nulului impamintarii si
prizelor la care se
racordeaza echipamentele
tehnice ;
Tablourile de distributie a
energiei electrice din
santier vor fi asigurate si
incuiate
Cablurile vor fi pozitionate
aerian ;
Cunoasterea respectarea
si aplicarea masurilor de

3.

4.

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Permanent

Administrator

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

Colaborarea
societatii cu
personal autorizat
pentru efectuarea
verificarilor din
punct de vedere
electric
Dotarea EIP.
Monitorizarea starii
de sanatate.

Alocarea
fondurilor
materiale

5.

Observatii

6.

6.

7.

8.

securitate a muncii in
scopul prevenirii riscurilor
de accidentare

Asigurarea instruirii
pe linie SSM.

Praf, pulberi si alte


noxe in aer;

Aerisirea corespunzatoare
a locului de munca ;
Dotarea cu echipament de
exhaustare ;
Verificarea periodica a
niveluilui de noxe ;

Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea instruirii
pe linie SSM

Conditii meteo

Pe timp friguros
asigurarea unui spatiu
incalzit in santier ;
Curatirea cailor de acces
de gheata, zapada si
impastierea de material
antiderapant ;

Aplicarea masurilor stabilite de OUG


99/2000
Dotarea cu echipament de
protectie(EIP)
Pelerina, scurta imblanita, salopeta
cnf anotimp ;

Incendii, catastrofe

Asigurarea stingatoarelor ;
Asigurarea hidranti ;
Verificarea cailor de
evacuare zilnic ;

Asigurarea instruirii
pe linie SSM si SU
Prelucrarea
semnalelor de
alarmare ;

necesare

Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului
ajutor ;

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Administrator

Prelucra
rea
Plan de
evacuar
e

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Nr.
crt.

RISCURI
EVALUATE

0.

1.

1.

2.

3.

4.

Alunecarea la
acelasi nivel

Electrocutare

Prabusire obiecte,
strivire

Incendii, catastrofe

LOC DE MUNCA : SANTIER TEMPORAR SI MOBIL


POST / POSTURILE DE LUCRU : MZGAZIONER
M S U R I (T I P U L M A S U R I I)
ACIUNI N
SCOPUL
MASURI
MASURI
MASURI
REALIZRII
MASURI TEHNICE
IGIENICODE ALTA
ORGANIZATORICE
MSURII
SANITARE
NATURA

2.
Caile de acces vor fi
mentinute in perfecta
stare de functionare si
curatenie.
Iluminat corespunzator la
locul de munca
Verificarea si masurarea
nulului impamintarii si
prizelor la care se
racordeaza
echipamentele tehnice ;
Tablourile de distributie a
energiei electrice din
santier vor fi asigurate si
incuiate
Cablurile vor fi pozitionate
aerian ;
Semnalizarea si
ingradirea spatiilor din
jurul macaralelor, lucru cu
sudura, spatii de
depozitare ;
Asigurarea stingatoarelor ;
Asigurarea hidranti ;
Verificarea cailor de
evacuare zilnic ;

Dotarea cu EIP.
Monitorizarea starii
de sanatate.
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM.

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

Colaborarea
societatii cu
personal autorizat
pentru efectuarea
verificarilor din
punct de vedere
electric

Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului ajutor
in caz de
electrocutare

Dotarea EIP.
Asigurarea instruirii
pe linie SSM
Asigurarea instruirii
pe linie SSM si SU
Prelucrarea
semnalelor de
alarmare ;

Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului ajutor
Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului
ajutor ;

PERSOANA
CARE
TERMEN DE
RSPUNDE DE
REALIZARE
REALIZAREA
MSURII

3.

4.

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Prelucra
rea
Plan de
evacuar
e

5.

Observatii

6.

II
Nr.
crt.

RISCURI
EVALUATE

0.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

LOC DE MUNCA : SANTIER TEMPORAR SI MOBIL


POST / POSTURILE DE LUCRU : MECANIC UTILAJ
M S U R I (T I P U L M A S U R I I)
ACIUNI N
SCOPUL
MASURI
MASURI
MASURI
REALIZRII
MASURI TEHNICE
IGIENICODE ALTA
ORGANIZATORICE
MSURII
SANITARE
NATURA

2.

Alunecarea la
acelasi nivel

Caile de acces vor fi


mentinute in perfecta
stare de functionare
Iluminat corespunzator la
locul de munca

Praf, pulberi si alte


noxe in aer;

Aerisirea corespunzatoare
a locului de munca ;
Dotarea cu echipament de
exhaustare ;
Verificarea periodica a
niveluilui de noxe ;

Conditii meteo

Prabusire obiecte,
strivire

Surpare maluri

Intunerc, ceata,
vizibilitae redusa;

Pe timp friguros
asigurarea unui spatiu
incalzit in santier ;
Curatirea cailor de acces
de gheata, zapada si
impastierea de material
antiderapant ;
Semnalizarea si
ingradirea spatiilor din
jurul macaralelor, lucru cu
sudura, spatii de
depozitare ;
Intarirea cu parapet a
malurilor
santurilor
si
interzicerea
depozitarii
pamintului la o distanta
mai mica de 1,5m de
malul santului ;
Asigurarea vestelor
reflectorizante ;
Asigurarea de lanterne ;
Iluminat suplimentar cu
tensiune de 24 V ;

Dotarea cu EIP
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea instruirii
pe linie SSM
Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea instruirii
pe linie SSM
Aplicarea masurilor
stabilite de OUG
99/2000
Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Pelerina, scurta
imblanita, salopeta
cnf anotimp ;
Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Asigurarea instruirii
pe linie SSM
Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Asigurarea instruirii
pe linie SSM

Prelucrarea
semnalelor de
avertizare

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare
Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului ajutor
Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului ajutor
Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

PERSOANA
CARE
TERMEN DE
RSPUNDE DE
REALIZARE
REALIZAREA
MSURII

3.

4.

5.

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Semnali
zare
suplime
ntara si
chiar
dirijarea
circulati
ei ;

Observatii

6.

Nr.
crt.

RISCURI
EVALUATE

0.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

Alunecarea la
acelasi nivel

Accident de
circulatie

Conditii meteo

Intunerc, ceata,
vizibilitae redusa;

Incendii, catastrofe

LOC DE MUNCA : SANTIER TEMPORAR SI MOBIL


POST / POSTURILE DE LUCRU : SOFER
M S U R I (T I P U L M A S U R I I)
ACIUNI N
SCOPUL
MASURI
MASURI
MASURI
REALIZRII
MASURI TEHNICE
IGIENICODE ALTA
ORGANIZATORICE
MSURII
SANITARE
NATURA

2.
Caile de acces vor fi
mentinute in perfecta
stare de functionare

Verificarea periodica a
starii tehnice a
autovehicolului.

Pe timp friguros
asigurarea unui spatiu
incalzit in santier ;
Curatirea cailor de acces
de gheata, zapada si
impastierea de material
antiderapant ;

Dotarea cu (EIP)
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM
Dotarea cu
echipament
de protectie
(EIP)
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM
Aplicarea masurilor
stabilite de OUG
99/ 2000
Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Pelerina, scurta
imblanita, salopeta
cnf anotimp ;

PERSOANA
CARE
TERMEN DE
RSPUNDE DE
REALIZARE
REALIZAREA
MSURII

3.

4.

5.

Permanent

Administrator

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare
Vesta
reflectorizanta
Stingator
lanterna

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Asigurarea vestelor
reflectorizante ;
Asigurarea de lanterne ;
Iluminat suplimentar cu
tensiune de 24 V ;

Prelucrarea
semnalelor de
avertizare

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

Asigurarea stingatoarelor ;
Asigurarea hidranti ;
Verificarea cailor de
evacuare zilnic ;

Asigurarea instruirii
pe linie SSM si SU
Prelucrarea
semnalelor de
alarmare ;

Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului
ajutor ;

Semnali
zare
suplime
ntara si
chiar
dirijarea
circulati
ei ;
Prelucra
rea
plan de
evacuar
e

Observatii

6.

Nr.
crt.

RISCURI
EVALUATE

0.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

LOC DE MUNCA : SANTIER TEMPORAR SI MOBIL


POST / POSTURILE DE LUCRU : SEF SANTIER
M S U R I (T I P U L M A S U R I I)
ACIUNI N
SCOPUL
MASURI
MASURI
MASURI
REALIZRII
MASURI TEHNICE
IGIENICODE ALTA
ORGANIZATORICE
MSURII
SANITARE
NATURA

2.
Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

Alunecarea la
acelasi nivel

Caile de acces vor fi


mentinute in perfecta
stare de functionare si
curatenie

Cadere de la
inaltime

Schelele, scarile,
instalatiile tip colivie vor fi
verificate zilnic.
Se va urmari :
- echipamentele sa fie
autorizate ISCIR (daca
este cazul) ;
- lucratorii sa fie dotati cu
centuri de siguranta;
- schelele sa fie instalate
numai sub supravegherea
sefului de santier.

Dotarea cu (EIP) a
lucratorilor
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM

Incendii, catastrofe

Asigurarea stingatoarelor ;
Asigurarea hidranti (daca
este cazul) ;
Verificarea cailor de
evacuare zilnic ;

Asigurarea instruirii
pe linie SSM si SU
Prelucrarea
semnalelor de
alarmare ;

Accident de
circulatie

Conditii meteo

Verificarea periodica a
starii tehnice a
autovehicolului.

Pe timp friguros
asigurarea unui spatiu
incalzit in santier ;
Curatirea cailor de acces
de gheata, zapada si
impastierea de material
antiderapant ;

Dotarea cu
echipament
de protectie
(EIP)
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM
Aplicarea masurilor
stabilite de OUG
99/2000
Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Pelerina, scurta
imblanita, salopeta
cnf anotimp ;

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

3.

4.

5.

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Permanent

Administrator

Periodic

Administrator

Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului
ajutor ;
Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare
Vesta
reflectorizanta
Stingator
lanterna

Prelucra
re plan
de
evacuar
e

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

10

PERSOANA
CARE
TERMEN DE
RSPUNDE DE
REALIZARE
REALIZAREA
MSURII

Observatii

6.

Nr.
crt.

RISCURI
EVALUATE

0.

1.

1.

2.

Cadere de la
inaltime

Alunecarea la
acelasi nivel

LOC DE MUNCA : SANTIER TEMPORAR SI MOBIL


POST / POSTURILE DE LUCRU : DULGHER
M S U R I (T I P U L M A S U R I I)
ACIUNI N
SCOPUL
MASURI
MASURI
MASURI
REALIZRII
MASURI TEHNICE
IGIENICODE ALTA
ORGANIZATORICE
MSURII
SANITARE
NATURA

2.
Schelele, scarile,
instalatiile tip colivie vor fi
verificate zilnic.
Se va urmari :
- echipamentele sa fie
autorizate ISCIR (daca
este cazul) ;
- lucratorii sa fie dotati cu
centuri de siguranta;
- schelele sa fie instalate
numai sub supravegherea
sefului de santier.

Caile de acces vor fi


mentinute in perfecta
stare de functionare si
curatenie

Praf, pulberi si alte


noxe in aer;

Aerisirea corespunzatoare
a locului de munca ;
Dotarea cu echipament de
exhaustare ;
Verificarea periodica a
niveluilui de noxe ;

4.

Lovituri,
taieturi
zgarieturi

Cunoasterea respectarea
si aplicarea masurilor de
securitate a muncii in
scopul prevenirii riscurilor
de accidentare

5.

Conditii meteo

3.

Pe timp friguros
asigurarea unui spatiu
incalzit in santier ;
Curatirea cailor de acces
de gheata, zapada si
impastierea de material

Dotarea cu EIP.
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM

Dotarea cu
echipament
de protectie
(EIP)
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM
Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea instruirii
pe linie SSM
Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea instruirii
pe linie SSM
Aplicarea masurilor
stabilite de OUG
99/2000
Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare
Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare
Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare
-

11

PERSOANA
CARE
TERMEN DE
RSPUNDE DE
REALIZARE
REALIZAREA
MSURII

3.

4.

5.

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Periodic

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Observatii

6.

6.

Incendii, catastrofe

antiderapant ;

Pelerina, scurta
imblanita, salopeta
cnf anotimp ;

Asigurarea stingatoarelor ;
Asigurarea hidranti (daca
este cazul) ;
Verificarea cailor de
evacuare zilnic ;

Asigurarea instruirii
pe linie SSM si SU
Prelucrarea
semnalelor de
alarmare ;

Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului
ajutor ;

12

Prelucra
re plan
de
evacuar
e

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Nr.
crt.

RISCURI
EVALUATE

0.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

Cadere de la
inaltime

Alunecarea la
acelasi nivel

Praf, pulberi si alte


noxe in aer;

Lovituri,
taieturi
zgarieturi

Conditii meteo

LOC DE MUNCA : SANTIER TEMPORAR SI MOBIL


POST / POSTURILE DE LUCRU : FIERAR BETONIST
M S U R I (T I P U L M A S U R I I)
ACIUNI N
SCOPUL
MASURI
MASURI
MASURI
REALIZRII
MASURI TEHNICE
IGIENICODE ALTA
ORGANIZATORICE
MSURII
SANITARE
NATURA

2.
Schelele, scarile,
instalatiile tip COLIVIE vor
fi verificate zilnic.
Se va urmari ca :
-sa fie autorizate ISCIR
-sa fie dotati cu centuri de
siguranta
-sa fie instalate numai sub
supravegherea sefului de
santier
Caile de acces vor fi
mentinute in perfecta
stare de functionare si
curatenie

Aerisirea corespunzatoare
a locului de munca ;
Dotarea cu echipament de
exhaustare ;
Verificarea periodica a
niveluilui de noxe ;
Cunoasterea respectarea
si aplicarea masurilor de
securitate a muncii in
scopul prevenirii riscurilor
de accidentare

Pe timp friguros
asigurarea unui spatiu
incalzit in santier ;
Curatirea cailor de acces
de gheata, zapada si
impastierea de material
antiderapant ;

Dotarea cu
echipament
de protectie
(EIP)
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

Dotarea cu
echipament
de protectie
(EIP)
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM
Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea instruirii
pe linie SSM
Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea instruirii
pe linie SSM

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare
Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

Aplicarea masurilor
stabilite de OUG
99/2000
Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Pelerina, scurta
imblanita, salopeta

13

PERSOANA
CARE
TERMEN DE
RSPUNDE DE
REALIZARE
REALIZAREA
MSURII

3.

4.

5.

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Observatii

6.

6.

7.

8.

9.

Incendii, catastrofe

Prabusire obiecte,
strivire

Surpare maluri

Intunerc, ceata,
vizibilitae redusa;

Asigurarea stingatoarelor ;
Asigurarea hidranti ;
Verificarea cailor de
evacuare zilnic ;
Semnalizarea si
ingradirea spatiilor din
jurul macaralelor, lucru cu
sudura, spatii de
depozitare ;
Intarirea cu parapet a
malurilor santurilor si
interzicerea depozitarii
pamintului la o distanta
mai mica de 1,5m de
malul santului ;
Asigurarea vestelor
reflectorizante ;
Asigurarea de lanterne ;
Iluminat suplimentar cu
tensiune de 24 V ;

Asigurarea instruirii
pe linie SSM si SU
Prelucrarea
semnalelor de
alarmare ;

Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului
ajutor ;

Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Asigurarea instruirii
pe linie SSM

Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului ajutor

Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Asigurarea instruirii
pe linie SSM

Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului ajutor

Prelucrarea
semnalelor de
avertizare

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

14

Prelucra
Rea
PLAN
DE
EVACUARE
_

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Semnali
zare
suplime
ntara si
chiar
dirijarea
circulati
ei ;

Nr.
crt.

RISCURI
EVALUATE

0.

1.

1.

2.

Cadere de la
inaltime

Alunecarea la
acelasi nivel

LOC DE MUNCA : SANTIER TEMPORAR SI MOBIL


POST / POSTURILE DE LUCRU : MACARAGIU
M S U R I (T I P U L M A S U R I I)
ACIUNI N
SCOPUL
MASURI
MASURI
MASURI
REALIZRII
MASURI TEHNICE
IGIENICODE ALTA
ORGANIZATORICE
MSURII
SANITARE
NATURA

2.
Scarile vor fi verificate
zilnic.
Se va urmari ca :
-sa fie autorizate ISCIR
-sa fie dotati cu centuri de
siguranta
-sa fie instalate numai sub
supravegherea sefului de
santier

Caile de acces vor fi


mentinute in perfecta
stare de functionare si
curatenie

Electrocutare

Verificarea si masurarea
nulului impamintarii si
prizelor la care se
racordeaza echipamentele
tehnice ;
Tablourile de distributie a
energiei electrice din
santier vor fi asigurate si
incuiate
Cablurile vor fi pozitionate
aerian ;

4.

Conditii meteo

Pe timp friguros
asigurarea unui spatiu
incalzit in santier ;
Curatirea cailor de acces
de gheata, zapada si
impastierea de material
antiderapant ;

5.

Incendii, catastrofe

3.

Asigurarea stingatoarelor ;
Asigurarea hidranti ;
Verificarea cailor de
evacuare zilnic ;

Dotarea cu
echipament
de protectie
(EIP)
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM
Dotarea cu
echipament
de protectie
(EIP)
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM
Colaborarea
societatii cu
personal autorizat
pentru efectuarea
verificarilor din
punct de vedere
electric
Aplicarea masurilor
stabilite de OUG
99/2000
Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Pelerina, scurta
imblanita, salopeta
cnf anotimp ;
Asigurarea instruirii
pe linie SSM si SU
Prelucrarea
semnalelor de

PERSOANA
CARE
TERMEN DE
RSPUNDE DE
REALIZARE
REALIZAREA
MSURII

3.

4.

5.

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea

Prelucra
re Plan
de
evacuar

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului ajutor
in caz de
electrocutare

15

Observatii

6.

alarmare ;

6.

7.

Intunerc, ceata,
vizibilitae redusa;

Accident traseu

Asigurarea vestelor
reflectorizante ;
Asigurarea de lanterne ;
Iluminat suplimentar cu
tensiune de 24 V ;

Prelucrarea
semnalelor de
avertizare

Asigurarea instruirii
pe linie SSM si SU

primului
ajutor ;
Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare
Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului
ajutor ;

16

e
Semnali
zare
suplime
ntara si
chiar
dirijarea
macaragului;

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Nr.
crt.

RISCURI
EVALUATE

0.

1.

1.

2.

Cadere de la
inaltime

Alunecarea la
acelasi nivel

LOC DE MUNCA : SANTIER TEMPORAR SI MOBIL


POST / POSTURILE DE LUCRU : ZIDAR ZUGRAV
M S U R I (T I P U L M A S U R I I)
ACIUNI N
SCOPUL
MASURI
MASURI
MASURI
REALIZRII
MASURI TEHNICE
IGIENICODE ALTA
ORGANIZATORICE
MSURII
SANITARE
NATURA

2.
Scarile vor fi verificate
zilnic.
Se va urmari ca :
-sa fie autorizate ISCIR
-sa fie dotati cu centuri de
siguranta
-sa fie instalate numai sub
supravegherea sefului de
santier

Caile de acces vor fi


mentinute in perfecta
stare de functionare si
curatenie

Electrocutare

Verificarea si masurarea
nulului impamintarii si
prizelor la care se
racordeaza echipamentele
tehnice ;
Tablourile de distributie a
energiei electrice din
santier vor fi asigurate si
incuiate
Cablurile vor fi pozitionate
aerian ;

4.

Conditii meteo

Pe timp friguros
asigurarea unui spatiu
incalzit in santier ;
Curatirea cailor de acces
de gheata, zapada si
impastierea de material
antiderapant ;

5.

Incendii, catastrofe

3.

Asigurarea stingatoarelor ;
Asigurarea hidranti ;
Verificarea cailor de
evacuare zilnic ;

Dotarea cu
echipament
de protectie
(EIP)
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM
Dotarea cu
echipament
de protectie
(EIP)
Monitorizarea starii
de sanatate
Asigurarea
instruirii pe linie
SSM
Colaborarea
societatii cu
personal autorizat
pentru efectuarea
verificarilor din
punct de vedere
electric
Aplicarea masurilor
stabilite de OUG
99/2000
Dotarea cu
echipament de
protectie(EIP)
Pelerina, scurta
imblanita, salopeta
cnf anotimp ;
Asigurarea instruirii
pe linie SSM si SU
Prelucrarea
semnalelor de

PERSOANA
CARE
TERMEN DE
RSPUNDE DE
REALIZARE
REALIZAREA
MSURII

3.

4.

5.

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Permanent

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea

Prelucra
re Plan
de
evacuar

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare

Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului ajutor
in caz de
electrocutare

17

Observatii

6.

alarmare ;

6.

7.

Intunerc, ceata,
vizibilitae redusa;

Accident traseu

Asigurarea vestelor
reflectorizante ;
Asigurarea de lanterne ;
Iluminat suplimentar cu
tensiune de 24 V ;

Prelucrarea
semnalelor de
avertizare

Asigurarea instruirii
pe linie SSM si SU

primului
ajutor ;
Se va controla
si completa
continutul
truselor
sanitare
Se vor instrui
cel puti 2
lucratori privind
acordarea
primului
ajutor ;

e
Semnali
zare
suplime
ntara si
chiar
dirijarea
macaragului;

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

Alocarea
fondurilor
materiale
necesare

Periodic

Administrator

BAZA:
1) EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTE DE MUNCA SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA
2) AVIZAT COMITET DE SECURITATE SI SANATATEA MUNCII SAU ADMINISTRATOR :

o
o
o
o
o

presedinte CSSM rep. adm ______________________________________________


membru rep.adm ______________________________________________________
membru rep.lucr _______________________________________________________
membrurep.lucr _______________________________________________________
rep. med. mun _________________________________________________________

18

S-ar putea să vă placă și