Sunteți pe pagina 1din 19

IDENTIFICAREA SI EVALUAREA FACTORILOR DE RISC PROFESIONAL

de ACCIDENTARE si IMBOLNAVIRE PROFESIONALA


PENTRU

LOCUL DE MUNCǍ

MECANIC UTILAJE

Echipa de evaluare Nume Si Prenume Semnatura


Serviciu Extern de Prevenire Baiculescu Nicolae
si Protectie-Secure Work Gornateanu Simona
Solutions
Director General A.D.P.B. Corbuleanu Florentin
Lucrător desemnat SSM Plecan Simona
Conducator loc de munca Preda Ion

Identificare si evaluare factori de risc-mecanic utilaje


1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

Procesul de muncǎ are drept scop deservirea utilajelor la punctele de lucru din cadrul A.D.P.B.

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
-buldozer;
-excavator;
-trusă scule;
-carburanţi ( motorina)
-lubrifianti (ulei motor, ulei transmisie, ulei hidraulic);
-electrolit baterie acumulatori;
-agregate;

SARCINA DE MUNCǍ
-sosirea la serviciu;
-verificarea stării tehnice a utilajului;
-verifică nivelurile de carburanţi, lubrifianţi, lichid de răcire, lichid de frână şi electrolit în bateriile
de acumulator;
-verifică funcţionarea corectă a instalaţiei electrice, a motorului şi a sistemelor de frânare şi direcţie;
-alimentează cu carburanţi dacă este cazul;
-completează nivelurile deficitare;
-la sfârşitul programului se reîntoarce cu utilajul la locul de parcare;
-verifică din nou starea tehnică a utilajului;
-raportează toate neregulile întâmpinate sau referitoare la starea tehnică a utilajului;
-execută lucrări de întreţinere specifice utilajelor; (spălare, curăţare etc.);
-participă la reparaţii şi revizii tehnice, executând lucrări de complexitate mică şi medie;
-cunoasterea si respectarea normelor de SSM si PSI ;
-utilizarea obligatorie a EIP din dotare ;
-respectarea ordinii si disciplinei la locul de munca in conformitate cu prevederile ROI ;
-interdictia de introducere si consumare a bauturilor alcoolice in timpul programului de lucru ;

Identificare si evaluare factori de risc-mecanic utilaje


MEDIUL DE MUNCǍ
Mecanicul de utilaj îşi desfăşoară activitatea în habitaclul utilajului;
-utilajele nu sunt prevăzute cu sisteme de climatizare;
-apar curenţi de aer din cauza neetanşeităţilor(mai mult sau mai putin);
-nivelul de zgomot se plasează sub limita de 87 dB;
-la deplasarea pe unele drumuri rurale sau neamenajate apar pulberi pneumoconiogene (praf) .

2.FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI


A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE
 Factori de risc mecanic
- Organe de maşini în mişcare:-prindere, antrenare mânǎ sau vestimentaţie
(mâneci,etc.) de cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ de apǎ, curea distribuţie;
- Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto sau de transport intern) în caz incident rutier,accidente
rutiere in timpul deplasarii intre punctele de lucru ale unitatii ;
- Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânareîn mers;
- Rostogoliri de piese-materiale de formǎ cilindricǎ precum si rǎsturnare piese, neasigurate împotriva
deplasǎrilor necontrolate ;
- Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale, la lucrul sub utilaj ;
- Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub utilaj ;
- Proiectare de corpuri sau particule:
- la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor electric manual mentenanta+reparatii; particule de
parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia;
- Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de mentenanţǎ şi la
micile reparaţii ;
- Vibratii-transmiterea vibratiilor produse de utilaje in timpul functionarii lor sau autilizarii unor
echipamente tehnice portabile(polizoare portabile, flex, etc) folosite la operatia de intretinere si
reparatie.
 Factori de risc termic
- Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental (sistem de evacuare, bloc motor etc.);
- Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece
(caroserie, scule, dispozitive etc.);
- Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.)
 Factori de risc electric

Identificare si evaluare factori de risc-mecanic utilaje


- Electrocutare prin atingere directǎ:-deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de curent, la lucrul
cu unelte cu acţionare electricǎ, portabile (la reparaţii);
 Factori de risc chimic
- Lucrul cu substanţe toxice si caustice – antigel, electrolitul bateriilor de acumulatori-arsurǎ
chimicǎ;
- Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, etc.

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ


 Factori de risc fizic
- Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în habitaclul utilajelor care nu sunt dotate cu instalaţie
de condiţionare a aerului;
- Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului utilajelor ;
- Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme,lucrul în aer
liber în condiţii de vijelie etc, ;

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ


 Suprasolicitare psihica
-Solicitare psihică: ritm de munca mare, operatii repetitive de ciclu scurt - solicitare permanentǎ a
atenţiei în realizarea sarcinilor de serviciu (solicitarea sistemului nervos);
- Solicitare psihică: decizii dificile în timp scurt ;
-efort mental accentuat în cazul luarii unor decizii cu implicatii profunde, responsabile privind
realizarea atributiilor de serviciu;
-intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul lucrului în condiţii atmosferice
grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare).
 Solicitare fizica;
- efort static, poziţie fixǎ pe perioade lungi de timp ;
- pozitii de lucru fortate sau vicioase.

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

 Acţiuni greşite

- Efectuarea serviciului sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu
avansat de obosealǎ;
- Executarea de manevre nepermise in conducerea utilajului;
- Manevrarea cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare;

Identificare si evaluare factori de risc-mecanic utilaje


- Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ ;
- Cǎdere de la mica inaltime - prin pasire in gol sau dezechilibrare la urcarea-coborarea din utilaj.
- Efectuarea defectuoasa de operatii:
-parasirea utilajului in timpul functionarii acestuia si urcarea pe el in aceleasi conditii;
-lasarea sculelor sau a altor obiecte metalice pe bateria de acumulatoare;
-pornirea sau franarea brusca cu sarcina ridicata-pentru a preveni caderea sarcinii sau rasturnarea
utilajului;
-angajarea de discutii in timp ce manevreaza utilajul;
-manevrarea utilajului -cu riscul de a lovi parti din constructiile apropiate, copaci, stanci sau liniile
electrice aeriene ;
-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme a incarcaturii, respectarea tonajului si
gabaritului acesteia ;

 Omisiuni

- Omiterea verificarii starii tehnice a utilajului inainte de inceperea lucrului(sistemul hidraulic,


sistemul de ridicare, de franare, de directie, de semnalizare si stabilitatea) sau inceperea lucrului cu
starea de intretinere necorespunzatoare(scurgeri de carburanti si lubrifianti, lipsa busoanelor de la
rezervoare, etc) ;
- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare.

Identificare si evaluare factori de risc-mecanic utilaje


TEA : A.D.P.B SA
NUMAR DE PERSOANE EX
3.FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA
COMISIA DE EVALUARE :
LOCUL DE MUNCA :
MECANIC UTILAJE

MPONENTA FACTORI DE RISC CONSE CLASA CLASA


FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE CINTA DE DE
EMULUI DE IDENTIFICATI A FACTORILOR DE RISC MAXIMA GRAVI PROBABI
MUNCA (DESCRIERE, PARAMETRI) PREVIZIBI TATE LITATE
LA
1 2 3 4 5 6
1- Organe de maşini în mişcare:-prindere, antrenare mânǎ
sau vestimentaţie (mâneci, etc.) de cǎtre transmisiile prin
curele ventilator/pompǎ de apǎ, curea distribuţie DECES 7 1

2 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto sau de


transport intern) în caz de incident rutier,accidente rutiere DECES
OACE DE FACTORI 7 1
DE RISC accidente rutiere in timpul deplasarii intre punctele de
DUCŢIE
MECANIC lucru ale unitatii
3 - Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie
DECES 7 3
sau a sistemului de frânare în mers
4 - Rostogoliri de piese-materiale de formǎ cilindricǎ ITM
precum si rǎsturnare piese, materiale, neasigurate 45-180 3 2
împotriva deplasǎrilor necontrolate zile
5 - Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale, la lucrul sub ITM
utilaj 45-180 3 2
zile
6 - Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub
ITM
utilaj 2 4
3-45 zile
FACTORI 7 - Proiectare de corpuri sau particule:
DE RISC  la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor
MECANIC INV
electric manual-mentenanta+reparatii; 4 4
gr. III
 particule de parbriz rezultate ca urmare a
spargerii acestuia;
8 - Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, ITM
2 5
în special la operaţii de mentenanţǎ şi la micile reparaţii 3-45 zile
9 - Vibratii-transmiterea vibratiilor produse de utilaje in
timpul functionarii lor sau a utilizarii unor echipamente ITM
2 4
tehnice portabile(polizoare portabile, flex, etc) folosite la 3-45 zile
operatia de intretinere si reparatie
10 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse ITM
accidental (sistem de evacuare, bloc motor etc.); 3-45 2 5
zile
11 - Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse ITM 2 5
FACTORI
la lucrul în aer liber în anotimpul rece (caroserie, scule, 3-45 zile
DE RISC
dispozitive etc.);

Identificare si evaluare factori de risc-mecanic utilaje


TERMIC 12 - Incendii provocate de izolaţii electrice
necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.) DECES 7 1

13 - Electrocutare prin atingere directǎ:-deteriorarea


FACTORI accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de curent, la lucrul cu DECES 7 1
DE RISC unelte cu acţionare electricǎ, portabile (la reparaţii);
ELECTRIC
14 - Lucrul cu substanţe toxice si caustice – antigel,
electrolitul bateriilor de acumulatori-arsurǎ chimicǎ; DECES 7 1
15 - Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili,
FACTORI uleiuri, unsori etc. DECES 7 1
DE RISC
CHIMIC
16 - Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în ITM
habitaclul utilajelor care nu sunt dotate cu instalaţie de 3-45 2 4
condiţionare a aerului; zile
17 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului ITM
utilajelor 3-45 2 5
EDIUL FACTORI
DE DE RISC zile
UNCA FIZIC 18 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de
teren, prǎbuşiri de copaci, seisme DECES 7 1
lucrul în aer liber în condiţii de vijelie etc
SUPRASOLICIT 19 - Solicitare fizicǎ : ITM
ARE FIZICA - efort static, poziţie fixǎ pe perioade lungi de timp. 3-45 2 4
- pozitii de lucru fortate sau vicioase zile
20 - Solicitare psihică: ritm de munca mare, operatii
ITM
repetitive de ciclu scurt - solicitare permanentǎ a atenţiei
3-45 2 4
în realizarea sarcinilor de serviciu (solicitarea sistemului
zile
nervos)
21 - Solicitare psihică : decizii dificile în timp scurt
RCINA -efort mental accentuat în cazul luarii unor decizii cu
DE SUPRASOLICIT implicatii profunde, responsabile privind realizarea ITM
UNCA ARE PSIHICA atributiilor de serviciu 3-45 2 5
-intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai zile
accentuat în cazul lucrului în condiţii atmosferice grele –
ceaţǎ, ploaie, ninsoare).
22 - Efectuarea serviciului sub influenţa bǎuturilor
alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat DECES 7 2
de obosealǎ;
23 - Executarea de manevre nepermise in conducerea
utilajului; DECES 7 1
UTANT ACTIUNI
GRESITE 24 - Manevrarea cu defecţiuni la mecanismul de direcţie,
instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare; DECES 7 1

F25 - Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, ITM


dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ. 3-45 2 4
zile
26 - Cǎdere de la mica inaltime - prin pasire in gol sau
dezechilibrare la urcarea-coborarea din utilaj DECES 7 1

Identificare si evaluare factori de risc-mecanic utilaje


27 - Efectuarea defectuoasa de operatii:
-parasirea utilajului in timpul functionarii acestuia si
ACTIUNI urcarea pe el in aceleasi conditii
GRESITE -lasarea sculelor sau a altor obiecte metalice pe bateria de
acumulatoare
-pornirea sau franarea brusca cu sarcina ridicata-pentru a
preveni caderea sarcinii sau rasturnarea utilajului
-angajarea de discutii in timp ce manevreaza utilajul
-manevrarea utilajului -cu riscul de a lovi parti din DECES 7 1
constructiile apropiate, copaci, stanci sau liniile electrice
aeriene
-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme a
incarcaturii, respectarea tonajului si gabaritului acestei
28 - Omiterea verificarii starii tehnice a utilajului inainte
de inceperea lucrului(sistemul hidraulic, sistemul de
ridicare, de franare, de directie, de semnalizare si
stabilitatea) sau inceperea lucrului cu starea de intretinere DECES 7 2
necorespunzatoare(scurgeri de carburanti si lubrifianti,
OMISIUNI
lipsa busoanelor de la rezervoare, etc)
29 - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie
şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare. DECES 7 1

MECANIC UTILAJE

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ ESTE:

29

 riRi 1(5  5)  3(4  4)  17(3  3)  2(2  2) 258


Nrg 2  i 1
   3,07
29
1 5  3  4  17  3  2  2 84
 ri
i 1

Identificare si evaluare factori de risc-mecanic utilaje


NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC ( Fig.nr.1 )
Locul de muncǎ :
MECANIC UTILAJE
Nivel de risc global : 3,07

Identificare si evaluare factori de risc-mecanic utilaje


LEGENDǍ

F01 - Organe de maşini în mişcare:-prindere, antrenare mânǎ sau vestimentaţie (mâneci, etc.)
de cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ de apǎ, curea distribuţie
F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto sau de transport intern) în caz de incident
rutier, accidente rutiere in timpul deplasarii intre punctele de lucru ale unitatii
F03 - Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers
F04 - Rostogoliri de piese-materiale de formǎ cilindricǎ precum si rǎsturnare piese, materiale,
neasigurate împotriva deplasǎrilor necontrolate
F05 - Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale, la lucrul sub utilaj
F06 - Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub utilaj
F07 - Proiectare de corpuri sau particule:
 la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor electric manualmentenanta+reparatii;
 particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia;
F08 - Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de
mentenanţǎ şi la micile reparaţii
F09 - Vibratii-transmiterea vibratiilor produse de utilaje in timpul functionarii lor sau a
utilizarii unor echipamente tehnice portabile(polizoare portabile, flex, etc) folosite la operatia
de intretinere si reparatie
F10 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental (sistem de evacuare, bloc motor
etc.)
F11 - Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul
rece (caroserie, scule, dispozitive etc.)
F12 - Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.)
F13 - Electrocutare prin atingere directǎ:-deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de
curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricǎ, portabile (la reparaţii);
F14 - Lucrul cu substanţe toxice si caustice – antigel, electrolitul bateriilor de acumulatori-
arsurǎ chimicǎ;
F15 - Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, etc.
F16 - Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în habitaclul utilajelor care nu sunt dotate cu
instalaţie de condiţionare a aerului;
F17 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului utilajelor
F18 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme

Identificare si evaluare factori de risc-mecanic utilaje


lucrul în aer liber în condiţii de vijelie etc
F19 - Solicitare fizicǎ :
- efort static, poziţie fixǎ pe perioade lungi de timp
- pozitii de lucru fortate sau vicioase
F20 - Solicitare psihică: ritm de munca mare, operatii repetitive de ciclu scurt - solicitare
permanentǎ a atenţiei în realizarea sarcinilor de serviciu (solicitarea sistemului nervos)
F21 - Solicitare psihică : decizii dificile în timp scurt
-efort mental accentuat în cazul luarii unor decizii cu implicatii profunde, responsabile
privind realizarea atributiilor de serviciu
-intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul lucrului în condiţii
atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare)
F22 - Efectuarea serviciului sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-
un stadiu avansat de obosealǎ
F23 - Executarea de manevre nepermise in conducerea utilajului
F24 - Manevrarea cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de
frânare;
F25 - Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea
pedestrǎ.
F26 - Cǎdere de la mica inaltime - prin pasire in gol sau dezechilibrare la urcarea-coborarea
din utilaj
F27 - Efectuarea defectuoasa de operatii:
-parasirea utilajului in timpul functionarii acestuia si urcarea pe el in aceleasi conditii
-lasarea sculelor sau a altor obiecte metalice pe bateria de acumulatoare
-pornirea sau franarea brusca cu sarcina ridicata-pentru a preveni caderea sarcinii sau
rasturnarea utilajului
-angajarea de discutii in timp ce manevreaza utilajul
-manevrarea utilajului -cu riscul de a lovi parti din constructiile apropiate, copaci, stanci sau
liniile electrice aeriene
-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme a incarcaturii, respectarea tonajului si
gabaritului acesteia
F28 - Omiterea verificarii starii tehnice a utilajului inainte de inceperea lucrului(sistemul
hidraulic, sistemul de ridicare, de franare, de directie, de semnalizare si stabilitatea) sau
inceperea lucrului cu starea de intretinere necorespunzatoare(scurgeri de carburanti si
lubrifianti, lipsa busoanelor de la rezervoare, etc)

Identificare si evaluare factori de risc-mecanic utilaje


F29 - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie
din dotare.

Identificare si evaluare factori de risc-mecanic utilaje


4 FIŞA DE MǍSURI PROPUSE

NR LOC DE MUNCA NIVEL MASURA PROPUSA


CRT FACTORUL DE RISC DE NOMINALIZAREA MASURII
MECANIC UTILAJ RISC
01 F03 - Autoblocarea funcţionǎrii 5 -executarea reviziilor tehnice la termenele stabilite de legislatia in vigoare si de
mecanismului de direcţie sau a celelalte norme interne
sistemului de frânare în mers; -raportarea imediata a tuturor defectiunilor semnalate sau a suspiciunii asupra
modului de functionare la mecanismele si sistemele mijloacelor de transport
-controlul starii tehnice la inceputul lucrului
02 F07 - Proiectare de corpuri sau 4 -dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie corespunzator
particule: activitatii ce urmeaza a fi desfasurata
 la lucrul la polizorul electric, -instruirea lucratorilor privind consecintele neutilizarii sau utilizarii incompleta sau
bormaşinǎ, polizor electric incorecta a mijloacelor de protectie, etc
manual-mentenanta+reparatii; -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM -referitor la aceste operatii cu ocazia
 particule de parbriz rezultate ca instructajului periodic si ori de cate ori este necesar
urmare a spargerii acestuia; -inlocuirea imediata a parbrizului atunci cand se costata ca acesta a fost lovit si
deteriorat
-evitarea conducerii cu geamurile deschise pe suprafetele de teren pe care se ridica
pulberi pneumoconiogene
03 F22 - Efectuarea serviciului sub 4 -respectarea IPSSM-urilor si prevederilor care reglementează activitatea
influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor desfasurata
medicamente sau într-un stadiu avansat -interdictia consumului de alcool in timpul programului de lucru
de obosealǎ; -interzicerea primirii la lucru de catre seful ierarhic daca lucratorul a consumat
bauturi alcoolice sau este obosit….
04 F28 - Omiterea verificarii starii tehnice 4 -executarea reviziilor tehnice la termenele stabilite de legislatia in vigoare si de
a utilajului inainte de inceperea celelalte norme interne
lucrului(sistemul hidraulic, sistemul de -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM referitor la obligativitatea efectuarii
ridicare, de franare, de directie, de acestor operatii cu ocazia instructajului periodic si ori de cate ori este necesar
semnalizare si stabilitatea) sau inceperea -efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de madicina muncii
lucrului cu starea de intretinere conform periodicitatii stabilite de acesta

Identificare si evaluare factori de risc-mecanic utilaje


necorespunzatoare(scurgeri de
carburanti si lubrifianti, lipsa busoanelor
de la rezervoare, etc)
05 F01 - Organe de maşini în mişcare:- 3 -dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie corespunzator
prindere, antrenare mânǎ sau activitatii ce urmeaza a fi desfasurata
vestimentaţie (mâneci, etc.) de cǎtre -instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate-
transmisiile prin curele ventilator/pompǎ neutilizarea sau utilizarea incompleta sau incorecta a mijloacelor de protectie, etc
de apǎ, curea distribuţie; -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM -referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este necesar
-efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de madicina muncii
conform periodicitatii stabilite de acesta
06 F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de 3 -respectarea prevederilor care reglementează circulaţia pe drumurile publice si a
transport (auto sau de transport intern) IPSSM -transport intern.
în caz de incident rutier; -efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de madicina muncii
conform periodicitatii stabilite de acesta

07 F08 - Tǎiere, înţepare la contactul cu 3 -dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie corespunzator
suprafeţe periculoase, în special la activitatii ce urmeaza a fi desfasurata
operaţii de mentenanţǎ şi la micile -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM -referitor la aceste operatii cu ocazia
reparaţii instructajului periodic si ori de cate ori este necesar
-efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de madicina muncii
conform periodicitatii stabilite de acesta
08 F10 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor 3 -dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie corespunzator
suprafeţe atinse accidental (sistem de activitatii ce urmeaza a fi desfasurata
evacuare, bloc motor etc.);
-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM -referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este necesar
-efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de madicina muncii
conform periodicitatii stabilite de acesta
09 F11 - Temperaturǎ coborâtǎ a 3 -dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie corespunzator

Identificare si evaluare factori de risc-mecanic utilaje


suprafeţelor metalice atinse la lucrul în activitatii ce urmeaza a fi desfasurata
aer liber în anotimpul rece (caroserie, -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM -referitor la aceste operatii cu ocazia
scule, dispozitive etc.); instructajului periodic si ori de cate ori este necesar
-efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de madicina muncii
conform periodicitatii stabilite de acesta
10 F12 - Incendii provocate de izolaţii 3 -executarea reviziilor tehnice la termenele stabilite de legislatia in vigoare si de
electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu celelalte norme interne
defecte etc.) -efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de madicina muncii
conform periodicitatii stabilite de acesta
11 F13 - Electrocutare prin atingere 3 -itruirea si autorizarea potrivit prevederilor legale in vigoare, precum si testarea
directǎ:-deteriorarea accidentalǎ a periodica a cunostintelor tehnice si de securitate a muncii dobandite de executanti
izolaţiilor unor cǎi de curent, la lucrul cu -executarea conform procedurilor autorizate, a tuturor interventiilor, indiferent de
unelte cu acţionare electricǎ, portabile natura lor
(la reparaţii); -controlul periodic cu tematica vizand respectarea masurilor de electrosecuritate

12 F14 - Lucrul cu substanţe toxice si 3 -dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie corespunzator
caustice – antigel, electrolitul bateriilor activitatii ce urmeaza a fi desfasurata
de acumulatori-arsurǎ chimicǎ; -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM -referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este necesar
-efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de madicina muncii
conform periodicitatii stabilite de acesta
13 F15 - Lucrul cu substanţe inflamabile – 3 -dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie corespunzator
combustibili, uleiuri, unsori etc. activitatii ce urmeaza a fi desfasurata
-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM -referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este necesar
-efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de madicina muncii
conform periodicitatii stabilite de acesta
14 F17 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale 3 -dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie corespunzator
habitaclului utilajelor activitatii ce urmeaza a fi desfasurata
-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM -referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este necesar
-efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de madicina muncii

Identificare si evaluare factori de risc-mecanic utilaje


conform periodicitatii stabilite de acesta
15 F18 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, 3 -in caz de pericol iminent, angajatul poate lua, in lipsa sefului ierarhic superior
inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri masurile care se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajati
de copaci, seisme
lucrul în aer liber în condiţii de vijelie
etc

16 F21 - Solicitare psihică : decizii dificile 3 -control medical periodic


în timp scurt -alternarea activitatii desfasurate cu un regim de pauza corespunzator
-efort mental accentuat în cazul luarii
unor decizii cu implicatii profunde,
responsabile privind realizarea
atributiilor de serviciu
-intervenţii pe baza reflexelor dobândite
(efort mai accentuat în cazul lucrului în
condiţii atmosferice grele – ceaţǎ,
ploaie, ninsoare).

17 F23 - Executarea de manevre 3 -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM -referitor la aceste operatii cu ocazia
nepermise in conducerea utilajului; instructajului periodic si ori de cate ori este necesar
-respectarea prevederilor care reglementează deservirea utilajelor in conditii de
securitate respectand prevederile in vigoare
18 F24 - Manevrarea cu defecţiuni la 3 -executarea reviziilor tehnice la termenele stabilite de legislatia in vigoare si de
mecanismul de direcţie, instalaţia celelalte norme intern
electricǎ, instalaţia de frânare; -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM -referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este necesar
19 F26 - Cǎdere de la mica inaltime - prin 3 -dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie corespunzator
pasire in gol sau dezechilibrare la activitatii ce urmeaza a fi desfasurata-incaltaminte cu talpa antiderapanta
urcarea-coborarea din utilaj -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM -referitor la aceste operatii cu ocazia
instructajului periodic si ori de cate ori este necesar
-efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de madicina muncii
conform periodicitatii stabilite de acesta

Identificare si evaluare factori de risc-mecanic utilaje


20 F27 - Efectuarea defectuoasa de 3 -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM -referitor la aceste operatii cu ocazia
operatii: instructajului periodic si ori de cate ori este necesar
-parasirea utilajului in timpul -efectuarea controlului medical periodic de catre medicul de medicina muncii
functionarii acestuia si urcarea pe el in conform periodicitatii stabilite de acesta
aceleasi conditii
-lasarea sculelor sau a altor obiecte
metalice pe bateria de acumulatoare
-pornirea sau franarea brusca cu sarcina
ridicata-pentru a preveni caderea sarcinii
sau rasturnarea utilajului
-angajarea de discutii in timp ce
manevreaza utilajul
-manevrarea utilajului -cu riscul de a
lovi parti din constructiile apropiate,
copaci, stanci sau liniile electrice
aeriene
-neverificarea dupa incarcare a
repartizarii uniforme a incarcaturii,
respectarea tonajului si gabaritului
acesteia
21 F29 - Neutilizarea echipamentului 3 -dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie corespunzator
individual de protecţie şi a celorlalte activitatii ce urmeaza a fi desfasurata
mijloace de protecţie din dotare. -instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate-
neutilizarea sau utilizarea incompleta sau incorecta a mijloacelor de protectie, etc
-verificarea de catre seful ierarhic a purtarii EIP din dotare de catre salariatii din
subordine,

Identificare si evaluare factori de risc-mecanic utilaje


5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng) calculat
conform metodei are valoarea 3,07 incadrându-se în categoria riscurilor medii ( situate sub limita de
acceptabilitate 3,5 )
S-au identificat un număr de 29 de factori de risc, dintre care: 25actori de risc au niveluri
parţiale de risc sub limita admisǎ, iar 4 factoride risc depăşesc aceastǎ limitǎ ( fig.nr.2) situându-se în
categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate mǎsuri de eliminare sau diminuare a
efectelor lor.
Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare mǎsurile
prezentate în „Fişa de mǎsuri propuse”.
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcǎ ponderea majoritarǎ a
factorilor mijloacelor de productie 51,73% urmata de ponderea factorilor proprii executantului cu
27,59%, urmat de ponderea factorilor proprii mediului de munca si a sarcinii de munca cu 10,34 %

Identificare si evaluare factori de risc-mecanic utilaje


PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ ( Fig.nr.2 )
Locul de muncǎ :
MECANIC UTILAJE
Nivel de risc global : 3,07

Identificare si evaluare factori de risc-mecanic utilaje