Sunteți pe pagina 1din 15

8.6.

2.12 MECANIC DESERVENT UTILAJE

204
PROCESUL DE MUNCĂ

Procesul de muncă pentru MECANIC DESERVENT UTILAJE constă în exploatarea


diferitelor utilaje de construcţii cum ar fi: buldoexcavator, excavator, cilindru compactor, încărcător
frontal, compresor mobil etc.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACELE DE PRODUCŢIE

- Excavator echipat cu cupă, picon, foarfece, graifăr- buc.3


- Buldoexcavator multifuncţional JCB -3CX dotat cu cupă pentru lucrări de excavare,
cupă pentru încărcare, furci pentru stivuire, echipament de picon etc. - buc. 6
- Cilindru vibro-compactor VV1100D – buc 1
- Încărcător frontal WOLLA 534 – buc.1
- Trusă de scule: chei fixe, inelare, tubulare, şurubelniţe diverse, patenţi etc.
- Carburant (motorină);
- Lubrifianţi (ulei motor, ulei transmisie, ulei hidraulic, unsori);
- Antigel (toxic);
- Lichid de frână (toxic);
- Etc.

SARCINA DE MUNCĂ
ATRIBUŢII
- Verifică înainte de începerea programului starea tehnică a utilajului, sistemele de
securitate (limitatoare de sarcină, limitatoare de sfârşit de cursă etc.) şi sistemele de
avertizare şi atenţionare;
- Respectă normele de circulaţie internă, de manipulare şi depozitare, având în vedere
gabaritul încărcăturii şi starea traseului de deplasare;
- Verifică nivelurile de carburanţi, lubrifianţi, lichid de răcire, lichid de frână şi electrolit în
bateriile de acumulator;
- Completează nivelurile deficitare;
- La terminarea lucrului sau ori de câte ori conducătorul părăseşte utilajul, îl asigură
împotriva deplasării accidentale sau utilizării de persoane neautorizate, prin tragerea
frânei de mână, introducerea manetei în una din treptele de viteză şi luarea cheilor din
contact;
- Respectă normele de disciplină (inclusiv programul de lucru) de ordine interioară şi
normele de securitate în muncă şi PSI;
- Aduce la cunoştinţa şefului de echipa sau şefului de punct de lucru orice neregulă întâlnită
în cadrul procesului de execuţie;
- Execută măsuri tehnico- organizatorice de preîntâmpinare a accidentelor tehnice şi de
optimizare a activităţii, conform dispoziţiilor primite.

RESPONSABILITĂŢI
- Răspunde de calitatea lucrărilor executate şi de termenele de execuţie stabilite;
- Execută numai lucrările pentru care a fost construit utilajul, evitând forţarea acestuia;
- Lucrează în condiţii de siguranţă, evitând accidentarea lucrătorilor şi a trecătorilor;

205
- Asigură utilajul împotriva furtului de orice fel (îl parchează în loc păzit şi îl încuie);

- Verifică funcţionarea corectă a instalaţiei electrice, a motorului şi a sistemelor de frânare


şi direcţie;
- Intervine prompt pentru limitarea efectelor în cazul situaţiilor de urgenţă;
- Menţine utilajul în stare de curăţenie şi în lubrifiază periodic;
- Se prezintă la serviciu odihnit şi fără să fi consumat băuturi alcoolice;
- În timpul serviciului sunt interzise discuţiile care nu au legatură cu îndeplinirea
obligaţiilor şi atribuţiilor de serviciu;
- Răspunde la toate solicitările şefului direct legate de activitatea postului;
- Participă la toate formele de instruire:
 profesională;
 privind securitatea în muncă (instruire introductiv generală, la locul de muncă,
periodică);
 privind situaţiile de urgenţă (SU).

MEDIUL DE MUNCĂ
Mecanicul deservent de utilaje îşi desfăşoară activitatea în cabina utilajului şi în aer liber.

Mediul de muncă se caracterizează prin:


- Temperatura aerului este ridicată în timpul verii şi scăzută pe timp de iarnă;
- Nivelul de zgomot se plasează sub limita admisă dar are manifestare continuă, avînd
intensitate mai mare în cazul lucrului cu piconul;
- Vibraţiile sunt prezente la lucrul cu vibrocompactorul sau la piconare.
Lucrul în aer liber este caracterizat de intemperii (vânt, viscol, ploaie, ninsoare, trăsnet etc.)

206
FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

FACTORI DE RISC MECANIC

- Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare mâna sau articole vestimentaţie (mâneci, fular etc.) de
către transmisiile prin curele ventilator/ pompa de apa, curea de distribuţie;
- Prindere strivire corp prin deplasare necontrolată a utilajului în timpul utilizării;
- Autodeclanşări sau autoblocări ale elementelor de securitate ale utilajului;
- Pericol de lovire, tăiere, înţepare membre superioare sau inferioare la contactul cu suprafeţe periculoase;

FACTORI DE RISC TERMIC

- Temperatură ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental (galerii sistem evacuare, bloc motor etc.);

FACTORI DE RISC ELECTRIC

- Electrocutare prin atingere directă sau indirectă- în cazul utilizării de echipamente electrice defecte;

FACTORI DE RISC CHIMIC

- Deshidratarea mâinilor sau apariţia unor boli de piele – datorată impregnării cu unsori, motorină etc.;

MEDIUL DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC FIZIC

- Temperatura aerului scăzută iarna şi ridicată vara;


- Curenţi de aer;
- Zgomot continuu datorat funcţionării motorului termic cât şi la piconare;
- Calamităţi naturale – trăsnet, viscol, prăbuşiri de copaci, seism etc.;

FACTORI DE RISC CHIMIC

- Intoxicare cu monoxid de carbon la lucrul în spaţii închise;

SARCINA DE MUNCĂ

CONŢINUT NECORESPUNZĂTOR AL SARCINII DE MUNCĂ

- Adoptarea unor procedee greşite, sau absenţa unor operaţii cu scopul de a scurta timpul intervenţiei;

SUPRASOLICITARE FIZICĂ

- Efort static – poziţie fixă, numai şezând;

207
LUCRĂTOR

ACŢIUNI GREŞITE

- Manevre necorespunzătoare - ex: deplasarea cu viteză mare neadaptată la condiţiile de drum, neasigurarea
sarcinii în timpul deplasării etc.;
- Forţarea utilajului în poziţie de echilibru instabil - ex: excavator necalat corespunzător sau lucrul cu braţul
rotit;
- Executarea de lucrări de mentenanţă sau curăţenie în timpul funcţionării utilajului;
- Conducerea, deservirea utilajelor pentru construcţii de către persoane neinstruite corespunzător
şi neautorizate;
- Deplasări sau staţionări în zone periculoase -ex: sub sarcina ridicată, fără asigurarea deplasării
accidentale şi fără a lua cheia din contact;
- Conducerea utilajului în condiţii improprii – ex: când vizibilitatea este scăzută (sarcina de transportat
voluminoasă, noapte, ceaţă, mers înapoi etc), pe drumuri cu declivitate mare etc.;
- Cădere la acelaşi nivel prin alunecare sau împiedicare, sau de pe scara utilajului;
- Accidente de traseu - pe durata şi traseul deplasării normale de acasă la serviciu şi invers;
- Pericol de incendiu! -ex: la utilizarea focului deschis pentru încălzirea băii de ulei pe timp friguros;
- Comunicări accidentogene – ex: la ridicarea-coborârea sarcinilor, mersul înapoi

OMISIUNI

- Omiterea verificării utilajelor de construcţii înainte de utilizare (limitatori de sarcină, de sfârşit de cursă
etc.);
- Omiterea unor operaţii datorate prezentării la lucru în condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare
(oboseală, boală, condusul sub influenţa alcoolului);
- Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală.

208
UNITATEA:
_____________X GROUP NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE: 11
CONSTRUCŢII SRL
SECŢIA: FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8 (10)
ŞANTIER
FIŞA NR. 12 ECHIPA DE EVALUARE:
LOCUL DE MUNCĂ: evaluator -ing. Traian Boia,
medic de med. muncii -dr. Iuliana Popescu,
director calitate – ing. Jenica Anghel,
MECANIC DESERVENT UTILAJE şef şantier – ing. Aurel Nedu,
şef atelier reparaţii – tehn. Petrică Drăgoi.
CONSE- NIVEL
CLASA CLASA
COMPONENŢA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE CINŢA PAR-
FACTORI DE RISC DE DE
SISTEMULUI A FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ ŢIAL
IDENTIFICAŢI GRAVI- PROBA-
DE MUNCĂ (descriere, parametri) PREVI- DE
TATE BILITATE
ZIBILĂ RISC
0 1 2 3 4 5 6
1. Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare mâna
MIJLOACE FACTORI DE RISC sau articole vestimentaţie (mâneci, fular etc.) de către
DECES 7 1 3
DE MECANIC transmisiile prin curele ventilator/ pompa de apă, curea de
PRODUCŢIE distribuţie;
1. Prindere strivire corp prin deplasare necontrolată a DECES 7 1 3
utilajului în timpul utilizării;
2. Autodeclanşări sau autoblocări ale elementelor de Invaliditate
4 1 2
securitate ale utilajului; gr. III
3. Pericol de lovire, tăiere, înţepare membre superioare sau ITM
2 1 1
inferioare la contactul cu suprafeţe periculoase; 3-45 zile
FACTORI DE RISC 5. Temperatură ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental ITM
2 1 1
TERMIC (galerii sistem evacuare, bloc motor etc.); 3-45 zile
FACTORI DE RISC 6. Electrocutare prin atingere directă sau indirectă- în cazul DECES 7 1 3
ELECTRIC utilizării de echipamente electrice defecte;

209
0 1 2 3 4 5 6
FACTORI DE RISC 7. Deshidratarea mâinilor sau apariţia unor boli de piele –
ITM
CHIMIC datorată impregnării cu unsori, motorină etc.; 2 1 1
3-45 zile
MEDIUL FACTORI DE RISC 8. Temperatura aerului scăzută iarna şi ridicată vara; ITM
2 4 2
DE MUNCĂ FIZIC 3-45 zile
9. Curenţi de aer; ITM 3-45
2 4 2
zile
10. Zgomot continuu datorat funcţionării motorului termic cât Invaliditate
şi la piconare; 4 5 5
gr. III
11. Calamităţi naturale – trăsnet, viscol, prăbuşiri de copaci, DECES 7 1 3
seism etc.;
FACTORI DE RISC 12. Intoxicare cu monoxid de carbon la lucrul în spatii închise;
DECES 7 1 3
CHIMIC
SARCINA CONŢINUT 13. Adoptarea unor procedee greşite, sau absenţa unor operaţii ITM
2 1 1
DE MUNCĂ NECORESPUNZĂTOR cu scopul de a scurta timpul intervenţiei; 3-45 zile
SUPRASOLICITARE 14. Efort static – poziţie fixă, numai şezând; ITM
2 4 2
FIZICĂ 3-45 zile
LUCRĂTOR ACŢIUNI GREŞITE 15. Manevre necorespunzătoare - ex: deplasarea cu viteză
Invaliditate
mare neadaptată la condiţiile de drum, neasigurarea 4 1 2
gr. III
sarcinii în timpul deplasării etc.;
16. Forţarea utilajului în poziţie de echilibru instabil - ex:
DECES 7 2 4
excavator necalat corespunzător sau lucrul cu braţul rotit;
17. Executarea de lucrări de mentenanţă sau curăţenie în
DECES 7 1 3
timpul funcţionării utilajului;
18. Conducerea, deservirea utilajelor pentru construcţii de
DECES 7 1 3
către persoane neinstruite corespunzător şi neautorizate;
19. Deplasări sau staţionări în zone periculoase -ex: sub
sarcina ridicată, fără asigurarea deplasării accidentale şi DECES 7 1 3
fără a lua cheia din contact;
20. Conducerea utilajului în condiţii improprii – Invaliditate 4 1 2
ex: când vizibilitatea este scăzută (sarcina de transportat gr. III
voluminoasă, noapte, ceaţă, mers înapoi etc), pe drumuri
cu declivitate mare etc.;

210
0 1 2 3 4 5 6
21. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare sau împiedicare, sau ITM 3-45
2 1 1
de pe scara utilajului zile
22. Accidente de traseu - pe durata şi traseul deplasării normale DECES 7 1 3
de acasă la serviciu şi invers
23. Pericol de incendiu! -ex: la utilizarea focului deschis DECES 7 1 3
pentru încălzirea băii de ulei pe timp friguros.
24. Comunicări accidentogene – ex: la ridicarea-coborârea DECES 7 1 3
sarcinilor, mersul înapoi;
OMISIUNI 25. Omiterea verificării utilajelor de construcţii înainte de DECES 7 1 3
utilizare (limitatori de sarcină, de sfârşit de cursă etc.);
26. Omiterea unor operaţii datorate prezentării la lucru în
condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare (oboseală, DECES 7 1 3
boală, lucrul sub influenţa alcoolului)
27. Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă şi DECES 7 1 3
individuală

211
Nivelul de risc global al locului de muncă nr. 12– MECANIC DESERVENT UTILAJE

27

Riri
i=1 = 1(5x5)+1(4x4)+14(3x3)+6(2x2)+5(1x1) 196 2,88
Nrg 12 = = =
27 1x5+1x4+14x3+6x2+5x1 68

ri
i=1

212
Fig. 23 NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă Nr. 12 – MECANIC DESERVENT UTILAJE
NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,88

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27
FACTORI DE RISC

213
LEGENDA FIGURA Nr. 23

F1 Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare mâna sau articole vestimentaţie (mâneci, fular
etc.) de către transmisiile prin curele ventilator/ pompa de apă, curea de distribuţie;
F2 Prindere strivire corp prin deplasare necontrolată a utilajului în timpul utilizării;
F3 Autodeclanşări sau autoblocări ale elementelor de securitate ale utilajului;
F4 Pericol de lovire, tăiere, înţepare membre superioare sau inferioare la contactul cu suprafeţe
periculoase;
F5 Temperatură ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental (galerii sistem evacuare, bloc motor etc.);
F6 Electrocutare prin atingere directă sau indirectă- în cazul utilizării de echipamente electrice
defecte;
F7 Deshidratarea mâinilor sau apariţia unor boli de piele – datorată impregnării cu unsori, motorină
etc.;
F8 Temperatura aerului scăzută iarna şi ridicată vara;

F9 Curenţi de aer;

F 10 Zgomot continuu datorat funcţionării motorului termic cât şi la piconare;

F 11 Calamităţi naturale – trăsnet, viscol, prăbuşiri de copaci, seism etc.;

F 12 Intoxicare cu monoxid de carbon la lucrul în spatii închise;

F 13 Adoptarea unor procedee greşite, sau absenţa unor operaţii cu scopul de a scurta timpul
intervenţiei;
F 14 Efort static – poziţie fixă, numai şezând;

F 15 Manevre necorespunzătoare - ex: deplasarea cu viteză mare neadaptată la condiţiile de drum,


neasigurarea sarcinii în timpul deplasării etc.;
F 16 Forţarea utilajului în poziţie de echilibru instabil - ex: excavator necalat corespunzător sau lucrul
cu braţul rotit;
F 17 Executarea de lucrări de mentenanţă sau curăţenie în timpul funcţionării utilajului;

F 18 Conducerea, deservirea utilajelor pentru construcţii de către persoane neinstruite corespunzător şi


neautorizate;
F 19 Deplasări sau staţionări în zone periculoase -ex: sub sarcina ridicată, fără asigurarea deplasării
accidentale şi fără a lua cheia din contact;
F 20 Conducerea utilajului în condiţii improprii – ex: când vizibilitatea este scăzută (sarcina de
transportat voluminoasă, noapte, ceaţă, mers înapoi etc), pe drumuri cu declivitate mare etc.;
F 21 Cădere la acelaşi nivel prin alunecare sau împiedicare, sau de pe scara utilajului

F 22 Accidente de traseu - pe durata şi traseul deplasării normale de acasă la serviciu şi invers

F 23 Pericol de incendiu! -ex: la utilizarea focului deschis pentru încălzirea băii de ulei pe timp
friguros.
F 24 Comunicări accidentogene – ex: la ridicarea-coborârea sarcinilor, mersul înapoi
F 25 Omiterea verificării utilajelor de construcţii înainte de utilizare (limitatori de sarcină, de sfârşit de
cursă etc.)
F 26 Omiterea unor operaţii datorate prezentării la lucru în condiţii psiho-fiziologice
necorespunzătoare (oboseală, boală, condusul sub influenţa alcoolului)
F 27 Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală

214
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ

Nr. 12 - MECANIC DESERVENT UTILAJE

Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE


crt. de risc Nominalizarea măsurii TERMEN RĂSPUNDE
FACTOR DE RISC
0 1 2 3
1. F 10. Zgomot continuu datorat funcţionării 5 Măsuri organizatorice:
motorului termic cât şi la piconare;  Se recomandă utilizarea antifoanelor interne atunci Permanent Lucrătorul
când nivelul de zgomot atinge cote ridicate;

2. F 16. Forţarea utilajului în poziţie de echilibru 4 Măsuri organizatorice:


instabil - ex: excavator necalat cores-  Lucrul cu utilajul în parametrii proiectaţi; Permanent Lucrătorul
punzător sau lucrul cu braţul rotit;  Pregătirea profesională şi practică continuă a
mecanicului deservent de utilaje.

215
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 12

Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca Nr. 12 este egal cu 2,88, valoare ce îl
încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare Nr. 12”, din care se observă că din totalul de
27 factori de risc identificaţi (Fig. 23 ), 2 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3 astfel:
1 încadrându-se in categoria factorilor de risc mare, 1 încadrându-se in categoria factorilor
de risc foarte mediu, iar ceilalţi 25 factori de risc fiind de nivel mic, foarte mic şi minim.
Cei 2 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

F 10. Zgomot continuu datorat funcţionării motorului termic cât şi - N.V.P.R. 5


prezenţei altor utilaje în şantier;
F 24. Forţarea utilajului în poziţie de echilibru instabil - ex: excavator - N.V.P.R. 4
necalat corespunzător sau lucrul cu braţul rotit;

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 2 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse” pentru
locul de muncă Nr. 12.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se
prezintă după cum urmează (vezi Fig. 24):

 25,93 %, factori proprii mijloacelor de producţie;


 18,52 %, factori proprii mediului de muncă;
 7,41 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 48,14%, factori proprii lucrătorului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 70,37 % dintre factorii de risc identificaţi pot
avea consecinţe ireversibile asupra lucrătorului (DECES sau INVALIDITATE)

216
Fig. 24 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
Locul de muncă nr. 12 – MECANIC DESERVENT UTILAJE
NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,88

FACTORI DE RISC PROPRII


FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE
LUCRATORULUI 25,93%
48,14%

FACTORI DE RISC PROPRII


FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII MEDIULUI DE MUNCA
DE MUNCA 18,52%
7,41%

217
247