Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

REABILITAREA SI INCHIDEREA DEPOZITELOR URBANE NECONFORME IN


JUDETUL VRANCEA

2013 CANALIZARE/SANTURI DRENAJ APE PLUVIALE

Activitatea Risc pentru SSM Măsuri de prevenire Ilustraţii

Montaj conductă de canalizare şi cămine de vizitare


-Împrejmuire -Lovire de către utilaje -Păstrarea unei distanţe de siguranţă
şantier şi faţă de utilaje de construcţii sau
semnalizare autovehicul de transport
rutieră

-Efort fizic mare la - Manipularea pe cât posibil


manipularea materialelor mecanizată a semnelor de circulaţie (cu
sau la săpat auto, roabă etc.)
-Cădere din mijlocul de - Instruirea lucrătorilor referitor la
transport auto la pericolul de cădere
descărcarea
materialelor
-Tăiere, înţepare, lovire - Purtarea mănuşilor de protecţie
mână

-Lovire de către -Lucrătorul va purta vestă reflectorizantă


autovehicule pentru identificarea usoară de către
mecanicul deservent al utilajului.
- Îmbolnăvire datorată - Dotare cu pelerina de ploaie
expunerii la intemperii
(ploaie, ninsoare, vânt)

- Accident /incident de - Semnalizare rutieră conformă


circulaţie datorat
nesemnalizării conforme
a lucrărilor

Trasare şi -Lovire de către - Purtarea vestei reflectorizante


stabilire autovehicule
cotă
-Lovire de către utilaje -Păstrarea contactului vizual între
lucrător şi conducători auto.

- Lovire, tăiere, înţepare - Dotare cu EIP

1
- Accident /incident de -Semnalizare rutieră conformă
circulaţie datorat
nesemnalizării conforme
a lucrărilor

Săpare -Lovire de către utilaje -Păstrarea unei distanţe de siguranţă


şanţ cu faţă de utilaje de construcţii sau
excavatorul autovehicul de transport

-Pericol de răsturnare a -Circulaţia autovehiculelor sau utilajului


utilajului sau auto la o distanţă de siguranţă faţă de şanţ
datorat circulaţiei pe
marginea tranşeei

- Pericol de cădere în - Protecţia şi semnalizarea tranşeei


tranşee - Amplasarea de podeţe de trecere

- Pericol de lovire a - Interzicerea accesului lucrătorilor în


lucrătorului de către şanţ în timpul excavării
cupa excavatorului cănd
acesta lucrează în şanţ.
- Pericol de lovire a -Coordonarea între mecanicul
lucrătorilor de către deservent de utilaje şi îndrumător.
buldoexcaxator.
- Pericol de cădere în - Asigurarea căilor de acces în tranşee
cazul utilizării scărilor cu scări din Aluminiu.
improvizate

Săpare
şanţ cu
excavatorul - Pericol de - Verificarea planurilor cu reţele şi
electrocutare sau sondarea manuală a traseului de cabluri
explozie la distrugerea electrice
reţelelor subterane.
- Utilizarea sprijinirilor la adâncimi de
peste 2 m
- Se va evita traficul pe o distanţă mai
mică de 2 m de marginea şanţului.
- Se va evita depozitarea materialelor pe
marginea şanţului
- Zgomote mai mari de - Protecţie auditivă îndeosebi a
80dB, zgomote din trafic mecanicului deservent de utilaje

- Pericol de cădere a - Păstraţi distanţa adecvată faţă de


lucrătorului prin marginea tranşeei
alunecare sau surpare a
malului
- Distrugerea reţelelor în - Verificarea planurilor cu reţele şi
timpul săpăturii – sondarea manuală a traseului de gaze.
Pericol de electrocutare
sau explozie!

2
- Pericol de cădere în - Protecţia şi semnalizarea tranşeei
tranşee - Amplasarea de podeţe de trecere

- Cădere de obiecte -Nu staţi sub încărcătură


 Purtaţi cască de protecţie

- Lovire, tăiere, înţepare - Utilizaţi mănuşi de protecţie la


manipularea panourilor

- Surparea malurilor -Supravegherea continuă a lucrătorilor


din tranşee de către persoane de pe mal
- Pericol de lovire a - Coordonarea între deservent de utilaj
lucrătorilor de către şi îndrumător
buldoexcaxator.
Căderea obiectelor în - Utilizaţi utilaje de ridicare controlate
timpul manutanţei pentru montarea materialelor în tranşee

Montare – - Utilizarea sprijinirilor la adâncimi de


demontare peste
SPRIJINIRI 2m
- Se va evita traficul auto pe o distanţă
mai mică de 2 m de marginea şanţului.
-Se va evita depozitarea materialelor pe
marginea şanţului
- Contaminarea cu - Păstrarea igienei personale la sevirea
bacterii şi ciperci mesei ţinând cont că se evidenţiază
agenţi biologici (bacterii, ciuperci etc.)
- Pericol de surpare a - Verificaţi calitatea sprijinirii înainte de
malurilor lucru sau după ploaie
- Pericol de cădere în - Protecţia şi semnalizarea tranşeei
tranşee - Amplasarea de podeţe de trecere

- Accident rutier - Realizarea corespunzătoare a


semnalizării circulaţiei ziua şi noaptea

- Lovire, strivire - Evitarea suprapunerii activităţii de


săpătură manuală a tranşeei cu
săpătura mecanizată

- Cădere de materiale -Purtarea căştii de protecţie la lucrul în


(ex: pietre, pământ) şanţ
-Depozitarea pământului săpat la o
distanţă de cel puţin 0,5 m de marginea
şanţului
- Cădere de persoane - Sprijiniri suficient de înalte

3
- Utilizarea sprijinirilor la adâncimi de
peste 2 m
-
Săpătură
manuală

- Dorsalgii datorate - Utilizaţi pe cât posibil manipularea


muncii manuale grele şi mecanizată
sarcinii fizice.

- Pericol de lovire, - Coordonarea între deservent de utilaj şi


strivire îndrumător

-Pericol de răsturnare a - Păstraţi distanţa adecvată faţă de


utilajului sau auto marginea tranşeei
datorat circulaţiei pe
marginea tranşeei

- Distrugerea reţelelor în - Verificarea planurilor cu reţele şi


timpul săpăturii – săparea manuală pe traseul de cabluri
Pericol de electrocutare electrice
sau explozie!

- Se va evita traficul pe o distanţă mai


mică de 2 m de marginea şanţului.
-Se va evita depozitarea materialelor pe
marginea şanţului

-
- Contaminare cu - Păstrarea igienei personale la sevirea
ciuperci, bacterii, virus mesei ţinând cont că se evidenţiază
hepatic etc. agenţi biologici (bacterii, ciuperci etc.)
- Cădere în tranşee -Instalarea de podeţe de trecere
-Protecţia periferică şi balizarea
tranşeelor.

- Astuparea tranşeei catre sfărşitul


programului de lucru, împrejmuirea şi
semnalizarea şanţului rămas
- Interzicerea copiilor de a se juca in
tranşee
Montaj - Lovire, strivire - Evitarea suprapunerii activităţii de
Conductă/ săpătură mecanizată cu montaj
Santuri conductă
scurgere

- Coordonarea între deservent de utilaj şi


îndrumător

4
- Cădere de materiale - Purtarea căştii de protecţie
(ex: pietre, pământ) -Depozitarea pământului săpat la o
distanţă de cel puţin 0,5 m de marginea
şanţului
- Utilizarea sprijinirilor la adâncimi de
peste 2 m

- Păstraţi distanţa adecvată faţă de


marginea tranşeei şi amplasaţi garduri
de protecţie.

- Distrugerea reţelelor în - Verificarea planurilor cu reţele şi


timpul săpăturii – săparea manuală pe traseul de cabluri
Pericol de electrocutare electrice
sau explozie!

- Se va evita traficul pe o distanţă mai


mică de 2 m de marginea şanţului.
-Se va evita depozitarea materialelor pe
marginea şanţului

- Contaminare cu - Păstrarea igienei personale la sevirea


ciuperci, bacterii, virus mesei ţinând cont că se evidenţiază
hepatic etc. agenţi biologici (bacterii, ciuperci etc.)
- Expunerea la vibraţii la - Purtaţi mănuşi antivibraţii la lucrul cu
nivelul mâinilor maiul compactor sau cu pickhammerul

- Cădere în tranşee -Instalarea de podeţe de trecere


-Protecţia periferică şi balizarea
tranşeelor.

- Astuparea tranşeei catre sfărşitul


programului de lucru, împrejmuirea şi
semnalizarea şanţului rămas
- Interzicerea copiilor de a se juca in
tranşee
Montaj cămin - Lovire, strivire - Evitarea suprapunerii activităţii de
de vizitare săpătură mecanizată cu montaj
conductă

- Cădere de materiale - Purtarea căştii de protecţie


(ex: pietre, pământ) -Depozitarea pământului săpat la o
distanţă de cel puţin 0,5 m de marginea
şanţului
-Utilizarea sprijinirilor la adâncimi de
peste 2 m
-Atenţie la pămăntul care coinstituie
umplutură pentru conducta de
canalizare (este slab coeziv)

- Utilizaţi utilaje de ridicat pentru


montarea materialelor în cămin

5
- Pericol de lovire, - Coordonarea între deservent de utilaj şi
strivire îndrumător

- Păstraţi distanţa adecvată faţă de


marginea tranşeei

- Electrocutare – la - Utilizarea echipamentelor electrice


lucrul în mediul umed electroizolante şi legarea la pământ
- Utilizarea EIP electroizolant (cizme,
mănuşi)
- Se va evita traficul pe o distanţă mai
mică de 2 m de marginea gropii.
-Se va evita depozitarea materialelor pe
marginea şanţului

- Axfixiere datorată lipsei -Lucrătorul din cămin va fi supravegheat


de oxigen sau gaze permanet
toxice (monoxid de -Se asigură ventilarea forţată,
carbon, hidrogen -Se măsoară nivelul de oxigen, CO,
sulfurat, metan, etc.) gaze explozive, etc.
-Se dotează lucrătorul cu centură tip
ham, frânghie, trepied cu troliu şi cablu
etc.
- Dotare cu mască cu aducţiune de aer
proaspăt .
- Nu se lucrează cu motopompa sau
grup electrogen în spaţii închise.
- Zgomot generat de - Protecţie auditivă
utilajele pentru
construcţii

- Cădere în tranşee -Instalarea de podeţe de trecere


-Protecţia periferică şi balizarea
tranşeelor.

- Cădere în cămin -Astuparea căminului sau împrejmuirea


şi semnalizarea gropii
- Interzicerea copiilor de a se juca in
tranşee
- Lovire, strivire - Evitarea suprapunerii activităţii de
săpătură mecanizată cu montaj
conductă

17.01.2013
Întocmit,
Serviciu Intern de Prevenire si Protectie
ing. MURZEA SORIN

6
7

S-ar putea să vă placă și