Sunteți pe pagina 1din 11

EVALUAREA RISCURILOR DE

IMBOLNAVIRE SI
ACCIDENTARE PROFESIONALA LA
LOCUL DE MUNCA:
………………………………………………………………………

LOC DE MUNCĂ – SUPRAVEGHETOR SALA JOCURI DE NOROC


1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

Activitatea constǎ în deservirea clientilor in sala de jocuri.

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

 Materiale ( Componente electronice,obiecte tehnico-sanitare, materiale electrice),


 Calculator;
 Casa de marcat
 Birou;
 Scaun ergonomic;
 Dulap ;
 Ace cu gămălie;
 Agrafe;
 Capsator;
 Perforator;
 Rafturi;

SARCINA DE MUNCǍ

 Raspunde de condițiile concrete de desfășurare a activității in salile de jocuri de


noroc.
 Raspunde de evidenta exacta a sumelor de bani incasate,a
echipamentelor/aparatelor de joc,produselor si materialelor , constantand
diferentele dintre scriptic si faptic la predarea/primirea schimburilor;
 Raspunde de aplicarea intocmai a normelor PSI din salile de jocuri de noroc si
verifica periodic functionalitatea echipamentelor de prevenire si stingerea
incendiilor.

MEDIUL DE MUNCǍ

Activitatea se desfăşoară la salile de jocuri de noroc.


Iluminatul este natural sau artificial, în funcţie de perioada din zi.
În perioada de iarna, confortul termic este realizat de la sistemul centralizat în mod
corespunzător.

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE


 Factori de risc mecanic:
- Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto sau mijloace
de transport în comun;
- Contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase - înţepătoare, tăioase etc;
- Deplasări sub efectul gravitaţiei (răsturnare sau cădere liberă a obiectelor).
 Factori de risc electric:
- Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte, cabluri
dezizolate, aparatură necarcasată si neconforma functionarii in bune
conditii,etc).

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ


 Factori de risc fizic:
- Calamitǎţi naturale (seisme, alunecări de teren, viituri etc.);
- Curenţi de aer – în zona uşilor ;
- Radiaţii la videoterminal.

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ


 Solicitare fizică:
- Lucrul în poziţie ortostatică cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona
lombară şi cervicală şi a membrelor superioare;
- Efort dinamic la aşezarea, manipularea şi transportul
echipamentelor/aparatelor de joc,produselor si materialelor.
 Solicitare psihicǎ:
- Monotonia muncii si siguranta la locul de munca

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI


 Acţiuni greşite:
- Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
- Cădere de la înălţime mică , prin păşire în gol, alunecare, împiedicare sau
dezechilibrare.
 Omisiuni:
- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie.
 Comportamentul socio - profesional
- Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări
tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare);
- Lipsa de satisfacţie în muncă;
- Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu
obosit sau în stare de ebrietate.
NUMǍR PERSOANE EXPUSE: 1

DURATA EXPUNERII: 8 h
3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ
LOCUL DE MUNCǍ:
SUPRAVEGHETOR SALA JOCURI
DE NOROC
CONSE- CLASA CLASA NIVEL
COMPONENŢA FACTORI DE FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC CINTA DE GRAVI DE PARŢI
SISTEMULUI DE RISC (descriere, parametri) MAXIMA TATE PROBABIL AL DE
MUNCǍ IDENTIFICAŢI PREVIZI- ITATE RISC
BILǍ
0 1 2 3 4 5 6
1. Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto
DECES 7 1 3
MIJLOACE DE sau mijloace de transport în comun.
PRODUCŢIE 2. Contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase-înţepătoare, ITM 3-45
RISC MECANIC 2 5 3
tăioase etc. zile

3. Deplasări sub efectul gravitaţiei (răsturnare sau cădere liberă a ITM 45-
3 5 4
obiectelor). 180 zile
4. Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize defecte,
RISC ELECTRIC cabluri dezizolate, lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare DECES 7 1 3
şi autorizare, aparatură necarcasată etc).

5. Calamitǎţi naturale (seisme, alunecări de teren, viituri etc.). DECES 7 1 3

MEDIUL DE ITM 3-45


RISC zile
MUNCǍ 6. Curenţi de aer – în zona uşilor.
FIZIC
2 5 3

0 1 2 3 4 5 6
7. Radiaţii la videoterminal. ITM 3-45 2 5 3
zile

8. Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în ITM 45-


3 5 4
zona lombară şi cervicală şi a membrelor superioare. 180 zile
SOLICITARE
FIZICǍ
SARCINA DE 9. Efort dinamic la aşezarea, manipularea şi transportul ITM 45-
3 5 4
MUNCǍ echipamentelor/aparatelor de joc,produselor si materialelor. 180 zile

SOLICITARE ITM 3-45


10. Monotonia muncii si siguranta la locul de munca. 2 5 3
PSIHICǍ zile
11. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare. ITM 3-45
2 5 3
ACŢIUNI zile
GREŞITE 12. Cădere de la înălţime mică , prin păşire în gol, alunecare, ITM 45-
3 5 4
împiedicare sau dezechilibrare. 180 zile
ITM 3-45
OMISIUNI 13. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie. 2 5 3
zile
EXECUTANT
14. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între
colegi, stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în DECES 7 1 3
sistemul de comunicare).
COMPORTA-
MENT SOCIO ITM 3-45
15. Lipsa de satisfacţie în muncă. 2 3 2
PROFESIO-NAL zile

16. Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la ITM 3-45


2 5 3
serviciu obosit sau în stare de ebrietate. zile
Supraveghetor sala de jocuri de noroc-NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCĂ ESTE:3,23
16

 riRi 4(4  4)  11(3  3)  2(1 1) 165


Nrg 1  i 1
   3,23
16
4  4  11  3  1 2 51
 ri
i 1

NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC (Fig.nr.1 )


Locul de muncǎ Supraveghetor sala de jocuri de noroc -Nivel de risc global: 3,23

NIVEL DE RISC . 3

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16
FACTORI DE RISC
LEGENDǍ FIGURA NR. 1

F1 Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto sau mijloace
de transport în comun;
F2 Contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase - înţepătoare, tăioase etc;
F3 Deplasări sub efectul gravitaţiei (răsturnare sau cădere liberă a obiectelor);
F4 Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte, cabluri dezizolate,
aparatură necarcasată etc);
F5 Calamitǎţi naturale (seisme, alunecări de teren, viituri etc.);
F6 Curenţi de aer – în zona uşilor;
F7 Radiaţii la videoterminal;
F8 Lucrul în poziţie ortostatică cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona
lombară şi cervicală şi a membrelor superioare;
F9 Efort dinamic la aşezarea, manipularea şi transportul echipamentelor/aparatelor de
joc,produselor si materialelor;
F10 Monotonia munciisi securitatea la locul de munca
F11 Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
F12 Cădere de la înălţime mică , prin păşire în gol, alunecare, împiedicare
sau dezechilibrare;
F13 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie;
F14 Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări
tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare);
F15 Lipsa de satisfacţie în muncă;
F16 Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit
sau în stare de ebrietate.
4. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate, nivelul de risc global (Ng) calculat

conform metodei, are valoarea 3,23, încadrându-se în categoria riscurilor mici (situate sub limita

de acceptabilitate 3,5).

S-au identificat un număr de 16 de factori de risc, dintre care: 12 factori de risc au

niveluri parţiale de risc sub limita admisǎ, iar 4 factori de risc depăşesc aceastǎ limitǎ (fig.nr.2)

situându-se în categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate mǎsuri de eliminare sau

diminuare a efectelor lor..

Pentru diminuarea sau eliminarea efectului acestui factor de risc sunt necesare mǎsurile

prezentate în „Fişa de mǎsuri propuse”.

Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcǎ ponderea majoritarǎ

a factorilor de risc proprii executantului cu 37,50 %, mijloacele de producţie cu 25,00 % iar

mediul de muncă şi sarcina de muncă cu o pondere de 18,75 % fiecare.


5. FIŞA DE MǍSURI PROPUSE

MǍSURI PROPUSE PENTRU ELIMINAREA SAU


Nr. DIMINUAREA FACTORILOR DE RISC
FACTOR DE RISC NIVEL DE RISC
crt.
Nominalizarea măsurii

0 1 2 3
- Categoriile de echipamentelor/aparatelor de joc,produselor si materialelor trebuie să se
preteze formării de stive nepericuloase atat pe podiumuri cat si pe rafturi;
- echipamentelor/aparatelor de joc,produselor si materialelor vor fi aşezate lângă perete sau
F3 Deplasări sub efectul gravitaţiei
1. 4 pe podiumuri,rafturi;
(răsturnare sau cădere liberă a obiectelor).
- Scoaterea echipamentelor/aparatelor de joc,produselor si materialelor se va face astfel
încât să se evite prăbuşirea
- Stivuirea ambalajelor cu diferite forme geometrice nu este permisă
F8 Lucrul în poziţie ortostatică cu - Respectarea regimului de lucru şi al pauzelor cu aşezarea lucrătorilor pe perioade scurte
suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona de timp;
2. 4
lombară şi cervicală şi a membrelor - Selectarea personalului;
superioare. - Control medical la angajare şi periodic.
- Dotarea cu EIP şi instruirea privind modul de utilizarea a acestuia. ;
- Instruirea personalului privind poziţiile ergonomice de lucru şi efectele nerespectǎrii
acestora;
- Selectarea de personal corespunzător din punct de vedere fizic pentru manipularea şi
F9 Efort dinamic la aşezarea, manipularea şi
transportul manual al maselor ;
3. transportul echipamentelor/aparatelor de 4
- Alternarea activităţii de manipulare cu perioade pentru repaus fiziologic sau de
joc,produselor si materialelor
recuperare ;
- Respectarea legislaţiei privind limitele maxime admise pentru ridicare, purtare, tragere şi
împingere manuală a maselor;
- Control medical la angajare şi periodic.
F12 > Cădere de la înălţime mică, prin păşire - Este interzisa folosirea scarilor care nu corespund standardelor in vigoare;
4. în gol, alunecare, împiedicare sau 4 - Este interzisă folosirea încălţămintei tip papuc (neasigurată la călcâi);
dezechilibrare; - Personalul va purta încălţăminte bine fixată pe picior cu talpă antiderapantă.
PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA

GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ ( Fig.nr2 )


Locul de muncǎ - supraveghetor sala de jocuri de noroc

Nivel de risc global: 3,23

FACTORI DE RISC
FACTORI DE RISC PROPRII
PROPRII
MIJLOACELOR DE
EXECUTANTULUI PRODUCŢIE
37,50% 25,00%

FACTORI DE RISC FACTORI DE RISC


PROPRII SARCINII PROPRII MEDIULUI
DE MUNCA 18,75% DE MUNCĂ 18,75%

S-ar putea să vă placă și