Sunteți pe pagina 1din 21

Evaluare riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala pentru postul de lucru:

AGENT VANZARI

1.DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

Lucratorii isi desfasoara activitatea pe teren, in diferite localitati din tara si strainatate, asigurand contactul cu agenti economici pentru
prezentarea ofertelor in vederea incheierii contractelor.

2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA

MIJLOACE DE PRODUCTIE
- încăperile de lucru cu destinaţie de birouri în care se lucrează cu calculatoare;
- mobilier de birou pentru lucrul cu calculatorul şi echipamentele auxiliare aferente;
- rafturi pentru arhivarea temporară a documentelor;
- tehnică de calcul, imprimante;
- monitoare;
- surse neîntreruptibile UPS;
- sisteme de operare (programe de bază);
- aplicaţii software specifice;
- suporturi pentru informaţii (disquettes, CD – uri, stik-uri memorie);
- stativ pentru documente curente;
- telefon fix, telefon mobil;
- materiale consumabile: bibliorafturi, dosare diverse de hârtie sau material plastic, hârtie de scris şi de copiat, folii pentru
plastifiat;
- rechizite: truse de scris, truse de desenat, capsator, perforator, pastă corectoare, soluţii de lipit, etc;
- documente primare, documente diverse elaborate, editate;
- cărţi de specialitate, reviste – publicaţii de specialitate, oferte publicitare, de prezentare;
- hărţi, planşe, afişe, etc;
- automobil de serviciu;

SARCINA DE MUNCĂ
Page 2 of 21

Lucratorii au atribuţii, obligaţii, sarcini şi responsabilităţi în conformitate cu fişa postului întocmită de conducătorul direct al locului de muncă şi
aprobată de conducerea societăţii.
- utilizarea tehnicii de calcul şi a aplicaţiilor software pentru prelucrarea informaţiilor, elaborarea şi editarea documentelor necesare desfăşurării
activităţii de agent de vanzare;
- verificarea şi corectarea informaţiilor din documentele primare, în colaborare cu personalul de specialitate din compartimentele de specialitate
ale societati;
- asigurarea înregistrării informaţiilor pe copii de siguranţă;
- participarea la programul de training (instruire, pentru utilizatori);
- alimentarea aparaturii (imprimantei) cu materiale consumabile;
- arhivează temporar documentele primare, documentele elaborate;
- relaţii cu reprezentantii agentilor economici, referitor la prezentarea ofertelor;
- prezinta documente justificative si intocmeste deconturile;
- mentine actele autovehicolului in buna stare;
- prezinta autovehicolul la termenele stabilite pentru reviziile curente sau pentru reparatii;
- raportează conducerii societatii toate neregulile întâmpinate pe parcurs sau referitoare la starea tehnică a autoturismelor;
- inainte de plecarea in cursa, verifica starea tehnica a autovehicolului;

MEDIUL DE MUNCĂ
- activitatea lucratorilor, consta in deplasarea la sediul agentilor economici atat in tara cat si in strainatate pentru prezentarea ofertelor societatii;
- stres acumulat in timpul deplasarilor pe distante mari pentru indeplinirea sarcinii de munca;
- curenti de aer datorati sistemului de aer conditionat din dotarea autovehicolului de serviciu;
- zgomot al carui nivel se plasează sub limita de 90 dB(A), in habitaclul autoturismului;
- suprasolicitarea vederii in timpul conducerii pet imp de noapte;
- utilizează mijloace automate de prelucrare a datelor cu display (laptop);

EXECUTANTUL
- lucreaza individual;
- programul de lucru este de 8 ore, 5 zile pe saptamana;
- lucratorii, au experienta posturile pe care sunt incadrati;

3. FACTORI DE RISC IDENTIFICATI


Factori de risc proprii executantului
a) Acţiuni greşite
- Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca;
- Utilizarea de surse de foc deschis (fumatul) in interiorul atoturismului;
- Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare in timpul urcarii sau coborarii scarilor de acces;
- Utilizarea echipamentelor de calcul fără asigurarea condiţiilor de securitate;
Page 3 of 21

- Interventii/reparatii neautorizate la instalatiile tehnice al echipamentului de lucru;


- Circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de obosealǎ;
- Executarea de manevre cu automobilul, nepermise de legislaţia care reglementeazǎ circulaţia pe drumurile publice;
- Circulaţia fǎrǎ închiderea centurii de siguranţǎ;
- Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare;
- Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ;
- Depǎşirea numǎrului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau angajarea de discuţii cu pasagerii;
- Intreruperea functionarii motorului în rampǎ şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru (la coborâre);

b) Omisiuni
- Omiterea opririi/decuplarii echipamentului de lucru (laptop, imprimanta) de la sursa de alimentare cu energie inainte de parasirea locului de
munca;
- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie acordat in timpul indeplinirii sarcinii de munca, la agentii economici unde se impune
acest lucru;
- Neverificarea functionarii sistemelor tehnice si de siguranta ale autovehicolului inainte de plecarea in cursa (sistemul de franare, de iluminat
si semnalizare, etc);

Factori de risc proprii sarcinii de munca


a) Suprasolicitare fizica
- Poziţie preponderent statică şi forţată atat in timpul lucrului la calculator, cat si in timpul deplasarilor cu autoturismul – afecţiuni ale
sistemului locomotor;
b) Solicitare psihica
- Solicitare crescută a analizatorului vizual în condiţii de atenţie şi concentrare mărite la lucrul cu tehnica de calcul – simptome nevrotice;
- Stress neuropsihic cauzat de ritm intens de muncă şi concentrare sporită la elaborarea la timp şi de calitate a lucrărilor încredinţate;
- Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii, decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai
accentuat în cazul deplasǎrii în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare);

Factori de risc proprii mijloacelor de productie


a) Factori de risc mecanic
- Lucrul la calculator, diminuarea acuităţii vizuale – reflexii, fenomenul de orbire – datorită poziţionării ecranului peste planul orizontal care
trece la nivelul ochilor;
- Amplasarea greşită a videoterminalelor faţă de sursa de lumină – diminuarea acuităţii vizuale;
- Lovire de către mijloace de transport auto, CF, la deplasarea pietonală sau in cazul unui accident auto pe traseele de deplasare pentru
îndeplinirea sarcinilor de serviciu, deplasări sau staţionări în locuri periculoase;
- Organe de maşini în mişcare: prindere, antrenare mânǎ sau articole vestimentaţie (mâneci, cravate, fular etc.) de cǎtre transmisiile prin curele
Page 4 of 21

ventilator/pompǎ de apǎ, curea distribuţie;


- Proiectare de corpuri in parbriz (pietris, criblura), fisurarea si spargerea acestuia;

b) Factori de risc termic


- Supraincalzirea echipamentului de calcul, a cablurilor electrice – incendiu de natura electrica - deces;
- Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental la inspecţii şi reparaţii (galerii sistem evacuare, bloc motor etc.);
- Incendii provocate la autoturism, de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.);

c) Factori de risc electric


- Electrocutare prin atingere directa (deteriorare protectie cabluri electrice), atingere indirecta (contact cu parti metalice ale echipamentului de
calcul aflate accidental sub tensiune) - deces;

d) Factori de risc chimic


- Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frânǎ, cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori (arsurǎ chimicǎ), cu
substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.;

Factori de risc proprii mediului de munca


a) Factori de risc fizic
- Radiaţii magnetice din spectrul invizibil şi pâlpâire sau strălucire excesivă datorită monitoarelor cu frecvenţă de lucru sub 75 Hz şi diagonala
sub 17” – diminuarea acuităţii vizuale;
- Nivel de iluminare, la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea incorectǎ a luminilor de cǎtre
participanţii la trafic;
- Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seism;
- Agresiune fizică in timpul desfăşurării sarcinilor de serviciu;
- Curenţi de aer datorati ventilatiei instalatiei de aer conditionat al automobilului, precum si a deschiderii gemurilor acestuia in timpul mersului
– afectiuni respiratorii;

UNITATEA NUMAR PERSOANE EXPUSE: 1


FLUOROCARBON SRL
SECTIA FISA DE EVALUARE A DURATA EXPUNERII : 8h/zi
ADMINISTRATIV POSTULUI DE LUCRU
Page 5 of 21

POSTUL DE LUCRU ECHIPA DE EVALUARE


AGENT VANZARI
Componenta Factori de risc Consecinta Clasa de Clasa de Nivel de
sistemului de identificati Forma concreta de manifestare a factorilor de risc maxima gravitate frecventa risc
munca previzibila
0 1 2 3 4 5 6
F1 – Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de ITM 45-180 2 4 2
munca; zile
F2 - Utilizarea de surse de foc deschis (fumatul) in ITM 45-180 3 4 3
interiorul atoturismului; zile
F3 – Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, ITM 45-180 3 2 2
alunecare in timpul urcarii sau coborarii scarilor de zile
acces;
F4 - Utilizarea echipamentelor de calcul fără asigurarea ITM 3-45 2 1 1
Executant Actiuni gresite condiţiilor de securitate; zile
F5 - Interventii/reparatii neautorizate la instalatiile DECES 7 1 3
tehnice al echipamentului de lucru;
F6 - Circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor DECES 7 1 3
medicamente sau într-un stadiu avansat de obosealǎ;
F7 - Executarea de manevre cu automobilul, nepermise
de legislaţia care reglementeazǎ circulaţia pe drumurile DECES 7 3 4
publice;
F8 - Circulaţia fǎrǎ închiderea centurii de siguranţǎ; DECES 7 1 3
F9 - Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie,
DECES 7 2 4
instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare;
F10 - Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la
DECES 7 3 4
starea atmosfericǎ;
F11 - Depǎşirea numǎrului maxim de persoane admis, a
sarcinii maxime admise sau angajarea de discuţii cu DECES 7 1 3
pasagerii;
F12 - Intreruperea functionarii motorului în rampǎ şi
ITM 45-180
aducerea manetei de viteze în poziţia neutru (la 3 4 3
zile
coborâre);
F13 - Omiterea opririi/decuplarii echipamentului de lucru
Omisiuni (laptop, imprimanta) de la sursa de alimentare cu energie DECES 7 1 3
inainte de parasirea locului de munca;
Page 6 of 21

F14 - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie


acordat in timpul indeplinirii sarcinii de munca, la agentii DECES 7 1 3
economici unde se impune acest lucru;
F15 - Neverificarea functionarii sistemelor tehnice si de
siguranta ale autovehicolului inainte de plecarea in cursa DECES 7 1 3
(sistemul de franare, de iluminat si semnalizare, etc);
Suprasolicitare F16 - Poziţie preponderent statică şi forţată atat in timpul
Sarcina de munca fizica lucrului la calculator, cat si in timpul deplasarilor cu ITM 3-45 2 5 3
autoturismul – afecţiuni ale sistemului locomotor; zile
Ssolicitare F17 - Solicitare crescută a analizatorului vizual în ITM 3-45 2 6 3
psihica condiţii de atenţie şi concentrare mărite la lucrul cu zile
tehnica de calcul – simptome nevrotice;
F18 - Stress neuropsihic cauzat de ritm intens de muncă
şi concentrare sporită la elaborarea la timp şi de calitate a ITM 3-45 2 5 3
lucrărilor încredinţate. zile
F19 - Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul
deplasǎrii, decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe
baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul DECES 7 3 5
deplasǎrii în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie,
ninsoare);
F20 - Lucrul la calculator, diminuarea acuităţii vizuale –
reflexii, fenomenul de orbire – datorită poziţionării ITM 3-45 2 5 3
ecranului peste planul orizontal care trece la nivelul zile
Factori de risc Factori de risc ochilor;
proprii mijloacelor mecanic F21 - Amplasarea greşită a videoterminalelor faţă de ITM 3-45 2 5 3
de productie sursa de lumină – diminuarea acuităţii vizuale; zile
F22 - Lovire de către mijloace de transport auto, CF, la
deplasarea pietonală sau in cazul unui accident auto pe
traseele de deplasare pentru îndeplinirea sarcinilor de DECES 7 2 4
serviciu, deplasări sau staţionări în locuri periculoase;
F23 - Organe de maşini în mişcare: prindere, antrenare
mânǎ sau articole vestimentaţie (mâneci, cravate, fular
DECES 7 1 3
etc.) de cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ de
apǎ, curea distribuţie;
F24 - Proiectare de corpuri in parbriz (pietris, criblura), INV gr. III 4 4 4
fisurarea si spargerea acestuia;
Page 7 of 21

Factori de risc F25 - Supraincalzirea echipamentului de calcul, a


DECES 7 1 3
termic cablurilor electrice – incendiu de natura electrica - deces;
F26 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse
ITM 3-45
accidental la inspecţii şi reparaţii (galerii sistem 2 4 2
zile
evacuare, bloc motor etc.);
F27 - Incendii provocate la autoturism, de izolaţii
DECES 7 1 3
electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.);
F28 - Electrocutare prin atingere directa (deteriorare
Factori de risc protectie cabluri electrice), atingere indirecta (contact cu DECES 7 1 3
electric parti metalice ale echipamentului de calcul aflate
accidental sub tensiune) - deces;
Factori de risc F29 - Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de
chimic frânǎ, cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de ITM 45-180
3 2 2
acumulatori (arsurǎ chimicǎ), cu substanţe inflamabile – zile
combustibili, uleiuri, unsori etc;
F30 - Radiaţii magnetice din spectrul invizibil şi pâlpâire
sau strălucire excesivă datorită monitoarelor cu frecvenţă ITM 3-45 2 5 3
de lucru sub 75 Hz şi diagonala sub 17” – diminuarea zile
acuităţii vizuale;
F31 - Nivel de iluminare, la deplasarea pe timp de noapte
Mediul de munca Factori de risc intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea DECES 7 3 5
fizic incorectǎ a luminilor de cǎtre participanţii la trafic;
F32 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri DECES 7 1 3
de teren, prǎbuşiri de copaci, seism;
F33 - Agresiune fizică in timpul desfăşurării sarcinilor de DECES 7 1 3
serviciu;
F34 - Curenţi de aer datorati ventilatiei instalatiei de aer
conditionat al automobilului, precum si a deschiderii ITM 3-45
2 5 3
gemurilor acestuia in timpul mersului – afectiuni zile
respiratorii;
Page 8 of 21

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL POSTULUI DE LUCRU


“AGENT VANZARI”:

34
å Ri ri
i=1 0(7x7) + 0(6x6) + 2(5x5) + 5(4x4) + 22(3x3) +4(2x2) + 1(1x1) 345
Nrg = -------- = --------------------------------------------------------------------------------- = --------- = 3,28
34 0x7+0x6+2x5+5x4+22x3 + 4x2+1x1 105
å ri
i=1

NIVELUL PARTIAL DE RISC PE FACTORI DE RISC


NIVELUL GLOBAL DE RISC = 3,28
Graficul 1
Page 9 of 21

LEGENDA GRAFICUL 1

F1 - Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca;


F2 - Utilizarea de surse de foc deschis (fumatul) in interiorul atoturismului;
F3 - Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare in timpul urcarii sau coborarii scarilor de acces;
F4 - Utilizarea echipamentelor de calcul fără asigurarea condiţiilor de securitate;
F5 - Interventii/reparatii neautorizate la instalatiile tehnice al echipamentului de lucru;
F6 - Circulaţia sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de obosealǎ;
F7 - Executarea de manevre cu automobilul, nepermise de legislaţia care reglementeazǎ circulaţia pe drumurile publice;
F8 - Circulaţia fǎrǎ închiderea centurii de siguranţǎ;
F9 - Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare;
F10 - Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ;
F11 - Depǎşirea numǎrului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau angajarea de discuţii cu pasagerii;
Page 10 of 21

F12 - Intreruperea functionarii motorului în rampǎ şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru (la coborâre);
F13 - Omiterea opririi/decuplarii echipamentului de lucru (laptop, imprimanta) de la sursa de alimentare cu energie inainte de parasirea
locului de munca;
F14 - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie acordat in timpul indeplinirii sarcinii de munca, la agentii economici unde se
impune acest lucru;
F15 - Neverificarea functionarii sistemelor tehnice si de siguranta ale autovehicolului inainte de plecarea in cursa (sistemul de franare, de
iluminat si semnalizare, etc);
F16 - Poziţie preponderent statică şi forţată atat in timpul lucrului la calculator, cat si in timpul deplasarilor cu autoturismul – afecţiuni ale
sistemului locomotor;
F17 - Solicitare crescută a analizatorului vizual în condiţii de atenţie şi concentrare mărite la lucrul cu tehnica de calcul – simptome nevrotice;
F18 - Stress neuropsihic cauzat de ritm intens de muncă şi concentrare sporită la elaborarea la timp şi de calitate a lucrărilor încredinţate;
F19- Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii, decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai
accentuat în cazul deplasǎrii în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare);
F20 - Lucrul la calculator, diminuarea acuităţii vizuale – reflexii, fenomenul de orbire – datorită poziţionării ecranului peste planul orizontal
care trece la nivelul ochilor;
F21 - Amplasarea greşită a videoterminalelor faţă de sursa de lumină – diminuarea acuităţii vizuale;
F22 - Lovire de către mijloace de transport auto, CF, la deplasarea pietonală sau in cazul unui accident auto pe traseele de deplasare pentru
îndeplinirea sarcinilor de serviciu, deplasări sau staţionări în locuri periculoase;
F23 - Organe de maşini în mişcare: prindere, antrenare mânǎ sau articole vestimentaţie (mâneci, cravate, fular etc.) de cǎtre transmisiile prin
curele ventilator/pompǎ de apǎ, curea distribuţie;
F24 - Proiectare de corpuri in parbriz (pietris, criblura), fisurarea si spargerea acestuia;
F25 - Supraincalzirea echipamentului de calcul, a cablurilor electrice – incendiu de natura electrica - deces;
F26 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental la inspecţii şi reparaţii (galerii sistem evacuare, bloc motor etc.);
F27 - Incendii provocate la autoturism, de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.);
F28 - Electrocutare prin atingere directa (deteriorare protectie cabluri electrice), atingere indirecta (contact cu parti metalice ale
echipamentului de calcul aflate accidental sub tensiune) - deces;
F29 - Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frânǎ, cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori (arsurǎ chimicǎ), cu
substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.;
F30 - Radiaţii magnetice din spectrul invizibil şi pâlpâire sau strălucire excesivă datorită monitoarelor cu frecvenţă de lucru sub 75 Hz şi
diagonala sub 17” – diminuarea acuităţii vizuale;
F31 - Nivel de iluminare, la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea incorectǎ a luminilor de cǎtre
participanţii la trafic;
F32 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seism;
F33 - Agresiune fizică in timpul desfăşurării sarcinilor de serviciu;
F34 - Curenţi de aer datorati ventilatiei instalatiei de aer conditionat al automobilului, precum si a deschiderii gemurilor acestuia in timpul
mersului – afectiuni respiratorii;
Page 11 of 21

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU


POSTUL “AGENT VANZARI”

Nivelul de risc global pentru postul de lucru AGENT VANZARI, este de 3,28 valoare ce îl încadrează în categoria posturilor de lucru cu nivel
de risc global “Mic”.
Rezultatul este susţinut de „FIŞA DE EVALUARE” din care se observă că din totalul de 34 de factori de risc identificaţi, 7 depaşesc valoarea 3
a nivelului parţial de risc mic, astfel:
- 2 încadrându-se în categoria factorilor de risc mare (Nivel de risc 5);
- 5 încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu (Nivel de risc 4);
- 22 încadrându-se în categoria factorilor de risc mic (Nivel de risc 3);
- 4 încadrându-se în categoria factorilor de risc foarte mic (Nivel de risc 2);
- 1 încadrându-se în categoria factorilor de risc minim (Nivel de risc 1);

Cei 7 factori de risc ce se situeaza în domeniul inacceptabil sunt:

F19 - Solicitare permanentǎ a atenţiei în timpul deplasǎrii, decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai
accentuat în cazul deplasǎrii în condiţii atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare);
N.V.P.R. = 5

F31 - Nivel de iluminare, la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea incorectǎ a luminilor de cǎtre
participanţii la trafic;
N.V.P.R. = 5

F7 - Executarea de manevre cu automobilul, nepermise de legislaţia care reglementeazǎ circulaţia pe drumurile publice;
N.V.P.R. = 4

F9 - Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare;


N.V.P.R. = 4
Page 12 of 21

F10 - Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosfericǎ;


N.V.P.R. = 4

F22 - Lovire de către mijloace de transport auto, CF, la deplasarea pietonală sau in cazul unui accident auto pe traseele de deplasare pentru
îndeplinirea sarcinilor de serviciu, deplasări sau staţionări în locuri periculoase;
N.V.P.R. = 4

F24 - Proiectare de corpuri in parbriz (pietris, criblura), fisurarea si spargerea acestuia;


N.V.P.R. = 4

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 29 factori de risc (cu nivelul valorii de risc de cel putin 3) sunt necesare măsurile prezentate în „ Fişa de
măsuri propuse”
FIŞA DE MĂSURI PROPUSĂ
Nr. Locul de munca/Factor de risc Nivelul de Page 13 of 21 MASURA PROPUSA
crt. risc Nominalizarea masurii Raspunderea Termen
0 1 2 3 4 5
F19 - Solicitare permanentǎ a atenţiei -Control medical periodic; - Medicul de -Periodic
în timpul deplasǎrii, decizii dificile în -Alcătuirea traseelor cu o respectare medicina
1 timp scurt – intervenţii pe baza 5 judicioasă a alternanţei conducere/odihnă, muncii
reflexelor dobândite (efort mai în funcţie de starea de oboseală a
accentuat în cazul deplasǎrii în condiţii conducătorului auto;
atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, -Adaptarea vitezei autovehicolului la -Lucratorul -Permanent
ninsoare); conditiile atmosferice si starea drumului;
-Folosirea spaţiilor de odihnă în intervalele
dintre deplasări.
F31 - Nivel variabil de iluminare (la -Respectarea regimului de utilizare a -Lucratorul -Permanent
2 deplasarea pe timp de noapte intervine 5 fazelor luminilor la circulatia pe timp de
fenomenul de orbire provocat de noapte;
folosirea incorectǎ a luminilor de cǎtre -Reducerea vitezei la intalnirea cu un
participanţii la trafic); autovehicul ce circula din sens invers si
care nu schimba faza de intalnire;
-Control medical periodic;
F7 - Executarea de manevre cu - Respectarea legislatiei de circulatie in -CLM
3 automobilul, nepermise de legislaţia 4 vigoare, referitor la semnele de circulatie, -Lucratorul
care reglementeazǎ circulaţia pe la executarea manevrelor cu aotomobilul-
drumurile publice; instruiri;
4 F9 - Circulaţia cu defecţiuni la 4 -Realizarea la termen a reviziilor -Lucratorul -Periodic
mecanismul de direcţie, instalaţia programmate ale automobilului in unitati
electricǎ, instalaţia de frânare; specialiate;
-Orice interventie la sistemele de -Permanent
functionare ale automobilului, va fi facuta
in unitati specializate;
5 F10 - Neadaptarea vitezei la condiţiile 4 -Respectarea vitezei de circulatie si adapta- -Lucratorul -Permanent
de trafic şi la starea atmosfericǎ; *rea la conditiile atmosferice si de trafic;
-Echiparea cu anvelope corespunzatoare;
6 F22 - Lovire de către mijloace de 4 -Respectarea prevederilor care reglemente- -Lucratorul -Permanent
transport auto, CF, la deplasarea ază circulaţia pe drumurile publice;
pietonală sau in cazul unui accident -Dotarea autovehicolului cu trusa de prim
auto pe traseele de deplasare pentru ajutor, cu echipamente de semnalizare
îndeplinirea sarcinilor de serviciu, (triughiuri reflectorizante);
deplasări sau staţionări în locuri -Instruiri SSM pentru acordarea primului
periculoase; ajutor;
7 F24 - Proiectare de corpuri in parbriz 4 -Inlocuirea imediată a parbrizului în -Lucratorul
(pietris, criblura), fisurarea si spargerea momentul în care se constată că acesta a
acestuia; fost lovit şi deteriorat;
-Evitarea conducerii cu viteza pe soselele
Page 14 of 21

În ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare (Graficul 2), situatia se prezinta dupa cum urmează:

- 44,11 % - factori proprii lucratorului (executantului)


- 11,78 % - factori proprii sarcinii de munca
- 29,41 % - factori proprii mijloacelor de productie
- 14,70 % - factori proprii mediului de munca

Din analiza FISEI DE EVALUARE se constată că 58,82 % dintre factorii de risc identificaţi, pot avea consecinţe ireversibile asupra lucrătorului
(DECES sau INVALIDITATE).

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ


Locul de muncă : AGENT VANZARI
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,28
Graficul 2
Page 15 of 21

Tabel centralizator cu factorii de risc proprii EXECUTANTULUI

Nr. Denumire factor de risc Nivele de risc al factorilor de risc


crt. 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 Actiuni gresite 1 2 6 3 0 0 0 12
2 Omisiuni 0 0 3 0 0 0 0 3
Total factori de risc executant 1 2 9 3 0 0 0 15
Page 16 of 21

Tabel centralizator cu factorii de risc proprii SARCINII DE MUNCA

Nr. Denumire factor de risc Nivele de risc al factorilor de risc


crt. 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 Suprasolicitare fizica 1 1
2 Suprasolicitare psihica 2 1 3
Total factori de risc executant 3 1 4
Page 17 of 21

Tabel centralizator cu factorii de risc proprii MIJLOACELOR DE PRODUCTIE

Nr. Denumire factor de risc Nivele de risc al factorilor de risc


crt. 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 Risc mecanic 3 2 5
2 Risc termic 1 2 3
3 Risc electric 1 1
4 Risc chimic 1 1
5 Risc biologic
Total factori de risc executant 2 6 2 10
Page 18 of 21

Tabel centralizator cu factorii de risc proprii MEDIULUI DE MUNCA

Nr. Denumire factor de risc Nivele de risc al factorilor de risc


crt. 1 2 3 4 5 6 7 Total
1 Risc fizic 4 1 5
Total factori de risc executant 4 1 5
Page 19 of 21

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE


AGENT VANZARI
Masuri Persoana care
Nr. Riscuri evaluate Masuri tehice Masuri igienico- Masuri de alta natura Actiuni in Termen de raspunde de
crt. organizatorice sanitare scopul realizarii realizare realizarea
masurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 F19 - Solicitare -Dotarea autovehicolului cu -Alcătuirea -Control -Adaptarea vitezei -Folosirea -Lucratorul
permanentǎ a atenţiei în faruri de ceata; traseelor cu o medical autovehicolului la spaţiilor de
timpul deplasǎrii, decizii respectare periodic conditiile atmosferice odihnă în
dificile în timp scurt – judicioasă a si starea drumului; intervalele
intervenţii pe baza alternanţei dintre deplasări;
reflexelor dobândite (efort conducere/odihnă,
mai accentuat în cazul în funcţie de starea
deplasǎrii în condiţii de oboseală a
atmosferice grele – ceaţǎ, conducătorului
ploaie, ninsoare); auto;
2 F31 - Nivel variabil de -Verificarea periodica a -Control -Respectarea -Lucratorul
iluminare (la deplasarea pe sistemului de iluminat si medical regimului de utilizare
timp de noapte intervine semnalizare; periodic; a fazelor luminilor la
fenomenul de orbire circulatia pe timp de
provocat de folosirea noapte;
incorectǎ a luminilor de -Reducerea vitezei la
Page 20 of 21

cǎtre participanţii la trafic); intalnirea cu un


autovehicul ce circula
din sens invers si care
nu schimba faza de
intalnire;
3 F7 - Executarea de - Respectarea -Realizarea -CLM
manevre cu automobilul, legislatiei de circulatie instruirilor
nepermise de legislaţia care in vigoare, referitor la privind
reglementeazǎ circulaţia pe semnele de circulatie, circulatia pe
drumurile publice; la executarea drumurile
manevrelor cu publice;
aotomobilul-instruiri;
4 F9 - Circulaţia cu -Realizarea la termen a -Orice interventie -Interzicerea utilizarii -Prezentarea -Lucratorul
defecţiuni la mecanismul reviziilor programmate ale la sistemele de autovehicolului cu riscurilor ce pot
de direcţie, instalaţia automobilului in unitati functionare ale defectiuni la sistemele apare la
electricǎ, instalaţia de specialiate; automobilului, va de functionare; utilizarea
frânare; fi facuta in unitati autovehicolelor
specializate; cu defectiuni in
sistemele de
functionare
5 F10 - Neadaptarea vitezei -Echiparea cu anvelope -Respectarea vitezei -Prezentarea -Lucratorul
la condiţiile de trafic şi la corespunzatoare; de circulatie si riscurilor ce pot
starea atmosfericǎ; adaptarea la conditiile apare in cazul
atmosferice si de nerespectarii
trafic; normelor de
circulatie si a
echiparii
corespunzatoare
a
autovehicolului;
6 F22 - Lovire de către -Dotarea -Respectarea -Instruiri SSM -CLM
mijloace de transport auto, autovehicolului prevederilor care pentru -Lucratorul
CF, la deplasarea pietonală cu trusa de reglementează acordarea
sau in cazul unui accident prim ajutor; circulaţia pe drumurile primului ajutor;
auto pe traseele de -Dotarea publice;
deplasare pentru autovehicolului
îndeplinirea sarcinilor de cu echipamente
serviciu, deplasări sau de semnalizare
staţionări în locuri (triughiuri
periculoase; reflectorizante)
;
7 F24 - Proiectare de corpuri -Inlocuirea imediată a -Dotarea -Evitarea conducerii -Instruiri SSM -CLM
in parbriz (pietris, parbrizului în momentul în care autovehicolului cu viteza pe soselele pentru -Lucratorul
criblura), fisurarea si se constată că acesta a fost lovit cu trusa de proaspat asfaltate sau acordarea
Page 21 of 21

spargerea acestuia; şi deteriorat; prim ajutor; acoperite cu criblura; primului ajutor;


-Mentinerea unei
distante de siguranta
fata de masina din
fata, pentru evitarea
proiectarii de nisip,
pietris sau criblura, in
parbriz;

Nume si Prenume
Semnatura