Sunteți pe pagina 1din 8

USCTOR DE FRUCTE I LEGUME MODULAR 1. Prezentare instalaie de s!are !"#e!

ti#a $"d lar% Usctorul USCMER-30/60AC este echipat cu un cazan de ap cald cu putere termic util de 60 k t! El este complet automatizat" ceea ce permite uscarea #ructelor $i le%umelor &n re%im de $ar' sau semicontinuu de tip tunel! (entru a cre$te %radul de utilizare al usctorului acesta este construit &n )arianta modular" cu un modul de *az $i module de e+tindere" ceea ce permite ca supra#a, util pentru materialul de uscat s poat )aria de de la -0 la .-0/! Aceast solu,ie permite ca utilizatorul s-$i poat adapta u$or usctorul la speci#icul pro%ramelor de uscare ale di#eritelor #eluri de #ructe $i le%ume" la re%imuri de uscare &n $ar' sau semicontinuu" c0t si pentru optimizarea economic a )alori#icrii surselor disponi*ile de materiale pentru uscare ! Uscarea se #ace con)ecti)" materialul de uscat este pus pe casete 1sertare2 de uscare sti)uite pe rastele pe ro,i" care se introduc &n camerele de uscare din modulele de *aza ale usctorului!! A%entul de uscare este produs prin amestecarea aerului recilculat cu aer e+terior $i &nclzirea acestuia cu un schim*tor de cldur ap cald-aer" care prime$te apa cald cu temperatura medie de 3- 8C dintr-un rezer)or intermediar de 600 de litri! A%entul de uscare este aspirat de un )entilator $i trimis &n camera de uscare! Se poate realiza $i )arianta cu un schim*tor de cldur %aze arse/aer cu randamentul minim de trans#er de 3-/! Usctorul este #ormat dintr-un modul de *az &n care &ncap dou rastele la care" &n #unc,ie de necesit,i se pot ata$a" pentru e+tinderea camerei de uscare &nc patru module &n care intr c0te un rastel cu casete! 4n #i%ura .!6 este prezentat schema #unc,ional a unui usctor con)ecti) de capacitate medie cu &nclzirea a%entului de uscare cu ap cald" tip USCMER 30/60AC

5i%! .!6 Schema #unc,ional a unui usctor con)ecti) de capacitate medie cu &nclzirea a%entului de uscare cu ap cald" tip USCMER 30/60AC

&. Cal! l l 'rin!i'alil"r 'ara$etri !"nstr !ti#i (i ) n!i"nali &.1 Date !"nstr !ti#e &.1.1 S 'ra)ata de '"zii"nare $aterial de s!at Materialul de uscat se pozi,ioneaz pe casete de uscare cu urmtoarele caracteristici6 - dimensiuni6 0"7m + 0"8- m + 0"09 m - supra#a, util6 A cas : 0"6; + 0"88 : 0"3036 < 0"30 m9 - supra#a, de pozi,ionare pe un rastel cu -0 casete6 A car : -0 + 0"30 : .- m9 - supra#a, de pozi,ionare &n modul *az cu 9 rastele6 A *aza: 9 + .- m9 : 30 m9 &.1.& S'ai !ir! laie a*ent s!are Se consider c stratul de material de uscat pozi,ionat pe caset are o %rosime medie ma+im de circa 90 mm $i ca urmare mai rm0ne un spa,iu de 30 mm pentru trecerea aerului! Aria sectiunii %oale prin camera de uscare este Asec : ."988 m9! Aria ramei rastelului este6 Arast : .".7 m9! Sec,iunea li*era pentru trecerea aerului printre casetele sti)uite pe un rastel este6 S aer usc : 10"030 + 0";2 m9/r0nd + 19-=.2 r0nduri : 0"67- m9 Sec,iunea total de trecere a aerului prin spatiul util de uscare este de 6 Saer : 1."988 -.".72 =0"673 : 0"78; m9 0"7- m9 &.& Para$etri ) n!i"nali &.&.1 +iteza si de,it l de a*ent de s!are (entru re%imul cel mai intens de uscare se ale%e o )itez ma+ima a aerului &n &ncinta de uscare 6 ) aer ma+ - &.. m/s $i rezult un de*it ma+im de 6

> aer ma+ : 9"- m/s + 0"7-m9 : ."37- m3/s : 6!7-0 m3/h > aer min : 80/ > aer ma+ : 9!700 m3/h >e*itul masic de aer la 6- C )a #i de 6 >m aer : .!37- m3/s + 0";339 k%/m3 : 9"00;9 9 k%!au/s sau pentru condi,ii normale6 >) aer : 9 k%/s /."973. k%/?m3 : ."-7. ?m3/s : 9... ?m3/h Coe#icient Re@nolds pentru )aer : 9"- m/s este6 Re : 1A + )a2/ : 10"79"-2/19.0--2 : 3"7- .08 Unde 6 A este lun%imea de parcur%ere a aerului pe o caset 1m2 este coe#icientul de )iscozitate cinematica al aerului 1m9/s2 Coe#icientul criteriului ?usselt este6 ?u : 0"66 Re 0"- (r ./3 : 0"66 + 13"7-+ .0820"- + 10"72 ./3 : .73 unde6 pentru aer criteriul (randl este6 (r : 0"7 &.&.& Para$etri 'r"!es l i de s!are C"e)i!ient l de trans)er de !%ld r% se calculeaz cu 6 : 1?u + 2/A : .73 + 3.0--/0"7 : 7"8+ .0-3 1k /m9B2

unde6 C este coe#icientul de conducti*ilitate al aerului (entru uscarea materialelor de ori%ine )e%etal temperatura de intrare &n camera de uscare este &n medie de Dint : 6- oC! (entru #aza int0i de uscare se accept o temperatur ma+ima la supra#a,a materialului Dsup :3-oC! C"e)i!ient l de trans)er de $as% )a a)ea )aloarea 6

: + 1Dint E Dsup2 /r : 7"8 + .0-3 + 16--3-2/9-00 : 3"33 + .0-- 1k%!apa/m9s2

&.&./ S 'ra)aa de s!are a $aterial l i a. Mere t%iate ! , ri de 1 !$/ - )olum cu*6 Fc : . cm3 - supra#a,a lateral cu*6 Ac : 6 cm9 - masa cu*6 Mc : . cm3 + ."9 %/cm3 : ."9 %/cu* - supra#a,a de uscare pentru . k% mere tiate6 A spec - 6 + .0-8 m9/cu* + .000%/."9 %/cu* : 0"-00 m9/k%!mere Se ia &n considerare o densitate de &ncrcare pe casete de 6 .0 k%/m9 Mas $ar' &n modul de *az6 M$ar' : 30 m9 + .0 k%/m9 < 300 k%/$ar' Supra#a,a de uscare a materialului dintr-o $ar'6 Ausc e# : M$ar' + A spec - /00 + 0"-00 :.-0 m9 Coe#icientul de acces la supra#a,a de uscare6 kuni# 0"7" deci rezulta pentru calcul o supra#a, estimat la 6 Ac# usc. .0- m9 ,. Mere t%iate 1n r"ndele Rondela medie are dimensiunile 6 - diametrul interior 6 >i : .cm - diametrul e+terior6 >e : 8 cm - %rosime rondel6 - supra#a, rondel6 Arond : GHI 9H1>e9 E >i92/8= >eHsJ : 30 cm9 s : 0"- cm

- )olum rondel6 Frond : -"; < 6 cm3 - mas rondel6 Mrond : 6 + ."9 : 7"9 %/rondela - aria speci#ic6 A spec : 30 + .0-8 m9 + .000%/7"9 %/rondela : 0"8.6 m9/k% - arie uscare total6 A$ar' : 300 + 0"8.6 : .98"3 m9 - coe#icient de utilizare a supra#e,ei de uscare6 B sup usc < 0"3 - supra#a,a de uscare estimat6 Ausc e# < .00 m9

!. U$iditate $aterial de s!at Umiditatea relati) a merelor la intrare &n procesul de uscare 6 Ki : 3-/ Umiditatea a*solut la intrare &n uscare6 Ui : -"73 k%!a/k%!mus Umiditatea relati) a merelor la ie$irea din procesul de uscare 6 Ke : 90/ Umiditatea a*solut la ie$irea din procesul de uscare6 Ue : 0"9- k%!a/k%!mus Umiditatea critic de uscare se estimeaz la Ucr < ."6 k%!apa/k%!mus

&.&.2 Para$etrii a*ent de s!are (entru temperatura la supra#a,a materialului de uscat de Dus : 3- oC con,inutul &n ap la satura,ie este de +e: 0"0979 k% a/k% au! Rezult c umiditatea a*solut a aerului la intrare tre*uie sa #ie6 +i : +e- Se#/>m aer : 0"0979 - 3"33 + .0-- + .00/."7 : 0"099 k%!)/k%!au Se poate calcula care este coe#icientul ma+im de recirculare a%entului de la ie$ire6
x xex 0"099 0"003 krec = i = = 0"73 xe xex 0"0979 0"003

Cu datele e+istente se poate calcula temperatura estimat a aerului la ie$ire6 De : DiE1+e-+i2 r /Caer : 6-E10"0979-0"0992H 9-00/."096 : 6-E.9"67 < -3"3 oC

D : De - Di < .9"7oC Entalpia aerului la iesire din camera de uscare este 6 hies : .0;"8 kL/k% au Entalpia aerului la intrare in camera de uscare este6 hint : .30"3 kL/k% au Entalpia aerului e+terior introdus &n procesul de amestecare este6 he+ : 3-"9986 kL/k% au (uterea termic necesar pentru pre%tirea a%entului de uscare6
P t cons = P t cons Dm aer

izol

(hint 1. k rec 2hex krec hies )


kWt

."7 (.30"3 1. 0"732 3-"99- 0"73 .0;"3) = 73"8 0";-

Rezulta o putere speci#ica necesara de (spec : 9"8 k t/m9 (uterea speci#ica (spec a instalatiilor termice ale uscatoarelor de medie capacitate este in domeniul ."3!!!3 k t/m9" cu media la 9 k t/m9 ! Se ale%e pentru acest tip de uscator o putere termica ma+ima disponi*il de 30 45t!

&./ Di$ensi"nare #entilat"r Se estimeaza ca pierderea de presiune pe traseul circulatiei aerului prin uscator este de circa pusc 600 (a" )aloare similara cu cea data din incercarile uscatoarelor similare! (resiunea dinamica la iesirea din )entilator 10"- + 0"3-- : 0!.79- m92 este de 6 pdin : 1."37- m3/s /0".79- m929 + 10";339 k%/m3 /9 2 -6 (a (uterea utila a )entilatorului este de minim6 ( )en : ."37- m3/s + 1600 = -62 (a : .930 : ."9- k

Se ia pentru randamentul mediu al )entilatoarelor centri#u%ale cu palete cur*ate &nainte )aloarea de )ent 0"60" iar pentru randamentul motorului electric o )aloare

de me 0";-! Rezult puterea necesar pentru motorul electric de ac,ionare de 6 (me ."9- /10"60 + 0";-2 : 9"9 k Se )a utiliza un motor de 9"7 k !

&.2 Di$ensi"nare instalaie ter$i!% (uterea instalata de 60 k th este produs de o central termic de ap cald! (entru a se &nclzii aerul este necesar s se realizeze trans#erul de caldur de la apa cald la aer prin schim*toare de caldur cu aripioare! Se considera ca apa cald are o temperatura minim de 30 C $i ca trans#erul de caldura se poate #ace pentru DSC : 30 E 70 : .0 C! (entru a se trans#era (inc ma+ tre*uie s se asi%ure un de*it ma+im de ap cald >ac ma+ cu )aloarea6 >ac ma+ : 60/18".3.- + .02 : ."83- l/s : 36 l/min : -".6- m3/h -"9 m3/h Se impune o )itez a apei &n conducte de ."- m/s ceea ce necesit conducte cu sec,iunea de .000 mm9" cu diametru interior di 3-"7 mm" deci o conducta de . ./8 inch! (entru a scdea cderea de presiune se ale%e o conducta de . ./9 cu diametru interior di : 8."9- mm" &n care )iteza apei calde este de ."9 m/s cu cderea speci#ic de presiune de 3"- m*ar/m! Aun%imea ma+im a conductelor este de Ac ma+ .9 m" ceea duce la o pierdere ma+im de presiune pe conducte de pc : 89 m*ar (ierderea de presiune pe schim*toarele de caldur se estimeaza la psc 0".- *ar! (ierderea de presiune ma+im pe ro*inetul de re%lare" cu diametrul nominal de . ./9 " la un de*it de - m3/h este de prr 0"039 *ar (ierderile ma+ime de presiune &n circuitul secundar sunt6 ptot : 0"089 = 0".- = 0"039 : 0"998 *ar Ceea ce duce la o putere necesar util de pompare de 6 (pu : ."83- .0-3 + 0"998 .0- : 39".88 Randamentetul pompelor la sarcina nominal este de minim 60/ ceea ce

conduce la o pomp cu motor electric cu puterea 6 (mp 33 /0"60 : - 60 !

Se )a utiliza o pompa de apa calda cu >n : ../9 $i putere de 60

(entru o #unc,ionare normal a cazanului de ap cald se utilizeaz un rezer)or suplimentar de ap cald de -00 k% cu un randament de izola,ie de 0";-! Acesta se &nclzeste de la 90 la 3- MC &n perioada 6 tamorsare : I-00 8!.3- 13--902/60J / 0!;- : 9336 s: 0"67 h Consider0nd c ecartul de temperatur la o re&nclzire este de .0 MC $i puterea consumat din rezer)or este 0"667 din (cazan rezult c o perioad de re&nclzire &n care )a #unc,iona cazanul )a #i de ma+im 6 tince : I-00 8!.3- .02/90J / 0!;- : ..00 s: 0"3 h (erioada de pauz" &n care usctorul utilizeaz numai caldur din rezer)or" )a #i de minim6 trac : I-00 8!.3- .02/80J / 0!;- : --0 s: 0".- h