Sunteți pe pagina 1din 16

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE

PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ


„LEGATOR DE SARCINA“ DIN CADRUL

DESCRIEREA PROCESULUI DE MUNCA


Procesul de munca are drept scop efectuarea tuturor lucrarilor de incarcare si
descarcare a vagoanelor CFsi a mijloacelor de transport auto cu produse RS si alte materii
prime si materiale, cu ajutorul macaralei sau a podurilor rulante.

DESCRIEREA COMPONENTELOR SISTEMELOR DE MUNCA


a. Mijloace de productie:
 Unelte si materiale specifice i;
 Polizor electric manual (Flex ) ;
 Clesti debitare otel beton ;
 Cabluri metalice ( sufe) pt. legat;
 Trusa de scule;
 Scari, schele ;
b. Sarcina de munca - descrierea atributiilor executantului
 Asigura executarea tuturor lucrarilor de incarcare si descarcare a vagoanelor CF
si a mijloacelor de transport auto cu produse RS si alte materii prime si materiale
cu ajutorul macaralei sau a podurilor rulante ;
 Asigura executarea lucrarilor manuale de manipulare, stivuire, restivuire a
produselor RS;
 Participa la executarea operatiilor de reparare a ambalajelor, curatirea spatiilor
de depozitare;
 Participa la executarea unor lucrari de reaparatii curente, capitale, investitii,
intretinere cale ferata, drumuri, etc.
 Asiguara executarea lucrarilor ordonate de conducerea unuitatii la activitatea
gospodareasca;
 Asigura intretinerea spatiilor administrative;
 Participa si isi insuseste instructajele periodice privind normele PSI si SSM si
raspunde de respectarea lor la locurile de munca unde isi desfasoara activitatea;
 Sa cunoasca mijloacele de prima interventie in caz de incendiu si modul lor de
folosire;
 Sa nu folosesca in spatiile cu pericol de incendiu sau explozie scule care prin
lovire produc scantei, focul deschis sau alte surse de incendiu;
 Raspunde de inventarul sculelelor si dispozitivelor ce le are in dotare;
 Sa respecte regulile de acces in unitate si spatiul tehnologic, ordinea si disciplina
la locul de munca;

c. Mediul de munca
Activitatea se desfăşoară în spaţii închise si deschise în cadrul unitatii.
Temperatura şi umiditatea aerului pot atinge valori mari pe timpul verii şi foarte mici pe
timpul iernii.
Iluminatul natural, asigurat prin ferestre este completat de iluminatul artificial,
respectând prevederile legislaţiei în vigoare.
Nivelul de zgomot se încadrează în limitele normale .
UNITATEA:
NUMAR PERSOANE EXPUSE: 3

FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE


COMPARTIMENT TEHNIC MUNCA
DURATA EXPUNERII: 8 h/zi
ENERGO-MECANIC
LOCUL DE MUNCA: LEGATOR DE
ECHIPA DE EVALUARE:
SARCINA
CONSECIN CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A CLASA DE
TA DE NIVEL
SISTEMULUI RISC FACTORILOR DE RISC (descriere, PROBA-
MAXIMA GRAVI- DERISC
DE MUNCA IDENTIFICATI parametri) BILITATE
PREVIZIBI TATE
0 1 2 LA
3 4 5 6
F1. Organe de masini in miscare: prindere,antrenare
mana sau articole vestimentatie de catre organele de
INV gr. III 4 3 4
lucru in miscare de la macara, pod rulant,flex etc.

F2. Lovire de catre mijloacele de transport (auto


MULOACE DE FACTORI DE RISC si/sau CF) in incinta unitatii sau in caz de incident DECES 7 1 3
PRODUCTIE MECANIC rutier la deplasarea la si de la locul de munca .
F3. Rostogoliri , caderi sau rasturnari de materiale ,
ITM 45-180zile 3 3 3
neasigurate in timpul reparatiilor
F4. Caderi sau rasturnari ale materialelor in timpul
incarcarii ,descarcarii sau a depozittarii. DECES 7 2 4

F5. Proiectare de corpuri sau particule la lucrul la


polizorul electric manual ( flex ) ; INV gr. III 4 3 4
0 1 2 3 4 5 6
F6. Contact direct cu suprafete periculoase:
(contondente , taietoare , intepatoare , alunecoase sau
abrazive ); ITM 3-45 zile 2 6 3

F7. Temperatura ridicata a unor suprafete atinse


accidental la reparatii (piese sudate sau prelucrate prin ITM 3-45
2 4 2
zile
FACTORI DE RISC aschiere si polizare.) – arsuri ;
TERMIC F8. Incendii provocate de izolatii electrice
necorespunzatoare (uzate, cu defecte etc)
DECES 7 1 3

F9. Electrocutare prin atingere directa: deteriorarea


accidentala a izolatiilor unor cai de curent, la lucrul cu
FACTORI DE RISC unelte si masini cu actionare electrica, sau la repararea
DECES 7 2 4
ELECTRIC
utilajelor ; panouri electrice neasigurate prin incuiere ;
0 1 2 3 4 5 6
15. F10.Electrocutare prin atingere indirecta sau aparitia
tensiunii de pas la deteriorarea circuitelor de legare DECES 7 2 4
la instalatia de impamantare

18. F11. Lucrul cu substante combustibile, inflamabile,


FACTORIDERISC
atmosfera potential exploziva. ( carburanti, vopseluri , DECES 7 1 3
CHIMIC
lacuri , diluanti, uleiuri, unsori etc.)

20. F12. Contactul cu mediul din depozite incarcat cu


FACTORI DE RISC microorganisme cauzatoare de infectii, alergii, reactii ITM 45
3 4 3
BIOLOGIC toxice. -180 zile

F13. Temperaturi ridicate vara si scazute iarna in cazul ITM 3-45


FACTORI DE RISC lucrului la exterior 2 4 2
zile
MEDIUL FIZIC ..
DE MUNCA 22. F14. Calamitati naturale- trasnet, inundatii, alunecari
de teren, prabusiri de copaci, seism si alte situatii de DECES 7 1 3
urgenta.

F15. Gaze degajate de la carburanti, vopseluri , lacuri


FACTORI DE RISC ITM 3-45
2 4 2
CHIMIC , diluanti. zile
25. F16.Efort static, pozitii fixe,dificile, timp indelungat
SARCINA SUPRASOLICITA- ITM 3-45
RE FIZICA
la unele operatii.
zile
2 5 3
DE MUNCA
0 1 2 3 4 5 6
F17. Efort dinamic intens la manevrarea materialelor
ITM 45-180
grele. 3 4 3
zile

26. F18.Ritm de munca intens , care solicita o atentie


SUPRASOLICITA-RE ITM 45-180
deosebita . 3 4 3
PSIHICA zile

F19.Comenzi gresite ale masinilor de gaurit , flex etc. DECES 7 1 3

F20. Lucrul fara a avea autorizatie ISCIR.


DECES 7 2 4

ACTIUNI F21.Lucrul fara folosirea ecranelor si a ochelarilor de


DECES 7 2 4
GRESITE protectie .
EXECUTANT
F22.Deplasari si stationari in zone periculoase . DECES 7 1 3

F23.Cadere la acelasi nivel sau de pe scari si schele


DECES
prin alunecare impiedicare , dezechilibrare . 7 1 3

35 F24.Neutilizarea echipamentului individual de


OMISIUNI protectie si a celorlalte mijloace de protectie din ITM 45-180 7 2 4
dotare zile

Nivelul de risc global al locului de munca este: 3,31


24

r  R i i
8 x(4 x 4)  12 x(3 x3)  4 x( 2 x 2) 252
N rg  i 1
   3,31
24
8 x 4  12 x3  4 x 2 76
r i 1
i
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă: LEGATOR DE SARCINA
Nivel global de risc: 3,31
Niveluri parţiale de risc

Factori de risc
LEGENDA
Fl - Organe de masini in miscare: prindere,antrenare mana sau articole vestimentatie de
catre organele de lucru in miscare de la macara,pod rulant ,flex etc.
F2- Lovire de catre mijloacele de transport (auto si/sau CF) in incinta unitatii sau in caz
de incident rutier.
F3- Rostogoliri , caderi sau rasturnari de materiale , neasigurate in timpul reparatiilor.

F4- Caderi sau rasturnari ale materialelor in timpul incarcarii ,descarcarii sau a
depozittarii.
F5- Proiectare de corpuri sau particule la lucrul la polizorul electric manual ( flex ) .

F6- Contact direct cu suprafete periculoase: (contondente , taietoare , intepatoare ,


alunecoase sau abrazive ).
F7- Temperatura ridicata a unor suprafete atinse accidental la reparatii (piese sudate sau
prelucrate prin aschiere si polizare.) – arsuri
F8 - Incendii provocate de izolatii electrice necorespunzatoare (uzate, cu

defecte etc).

F9 - Electrocutare prin atingere directa: deteriorarea accidentala a izolatiilor unor cai de


curent, la lucrul cu unelte si masini cu actionare electrica, sau la repararea utilajelor ;
panouri electrice neasigurate prin incuiere
F10 - Electrocutare prin atingere indirecta sau aparitia tensiunii de pas la deteriorarea
circuitelor de legare la instalatia de impamantare
F11 - Lucrul cu substante combustibile, inflamabile, atmosfera potential exploziva.
( carburanti, vopseluri , lacuri , diluanti, uleiuri, unsori etc.)
F12- Contactul cu mediul din depozite incarcat cu microorganisme cauzatoare de
infectii, alergii, reactii toxice.
F13 - Temperaturi ridicate vara si scazute iarna in cazul lucrului la exterior .
F14- Calamitati naturale- trasnet, inundatii, alunecari de teren, prabusiri de copaci,
seism si alte situatii de urgenta.
F15 - Gaze degajate de la carburanti, vopseluri , lacuri , diluanti.

F16 - Efort static, pozitii fixe, dificile, timp indelungat la unele operatii
F17- Efort dinamic intens la manevrarea materialelor grele .

F18 - Ritm de munca intens , care solicita o atentie deosebita .


F19- Comenzi gresite ale masinilor de gaurit, flex etc.
F20 - Lucrul fara a avea autorizatie ISCIR .
F21- Lucrul fara folosirea ecranelor si a ochelarilor de protectie .
F22- Deplasari si stationari in zone periculoase .
F23- Cadere la acelasi nivel sau de pe scari , schele prin alunecare impiedicare ,
dezechilibrare .
F24- Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de
protectie din dotare
FISA DE MASURI PROPUSE
Locul de munca: ,,LEGATOR DE SARCINA”

LOC DE NIVEL MASURI PROPUSE


Nr.
MUNCA/ DE
crt. NOMINALIZAREA MASURII
FACTOR RISC
DE RISC

F1- Organe de masini in miscare:


Masuri tehnice:
prindere,antrenare mana sau articole - Dotarea masinilor si utilajelor cu aparatori in zona organelor de masini in miscare .
Masuri organizatorice
1. vestimentatie de catre organele de lucru in 4
- instruirea salariatilor in conformitate cu prevederile HG 1425/2006.
miscare de la macara,pod rulant ,flex etc. - elaborarea de instructiuni propii de aplicare a legislatiei privind securitatea si
sanatatea in munca corespunzatoare activitatii desfasurate.

Masuri organizatorice
F4- Caderi sau rasturnari ale materialelor in
- instruirea salariatilor in conformitate cu prevederile HG 1425/2006.
2. timpul incarcarii ,descarcarii sau a 4
- elaborarea de instructiuni propii de aplicare a legislatiei privind securitatea si
depozittarii.
sanatatea in munca corespunzatoare activitatii desfasurate.
Masuri tehnice
F5- Proiectare de corpuri sau particule la - Dotarea masinilor cu aparatori in zona de lucru si a lucratorilor cu echipament de
3. lucrul la polizorul electric, polizor electric protectie ( ochelari , manusi , salopeta )
4 Masuri organizatorice
manual ( flex ) . - instruirea salariatilor in conformitate cu prevederile HG 1425/2006.
- elaborarea de instructiuni propii de aplicare a legislatiei privind securitatea si
sanatatea in munca corespunzatoare activitatii desfasurate.

F9-Electrocutare prin atingere directa: Masuri tehnice


deteriorarea accidentala a izolatiilor unor cai - identificarea instalatiilor electrice cu probleme si remedierea lor de personal
de curent, la lucrul cu unelte si masini cu calificat
4.
actionare electrica, sau la repararea - verificarea incuietorilor panourilor electrice
4
utilajelor ; panouri electrice neasigurate prin Masuri organizatorice
incuiere - elaborarea de instructiuni propii de aplicare a legislatiei privind securitatea si
sanatatea in munca corespunzatoare activitatii desfasurate in conformitate cu HG
1425/2006 si instruirea personalului .

Masuri tehnice
- identificarea instalatiilor electrice cu probleme si remedierea lor de personal
calificat
F10- Electrocutare prin atingere indirecta sau - verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor aparatajelor .
5. aparitia tensiunii de pas la deteriorarea - controlul periodic cu tematica vizand respectarea masurilor de
4 electrosecuritate
circuitelor de legare la instalatia de
impamantare . Masuri organizatorice
- elaborarea de instructiuni propii de aplicare a legislatiei privind securitatea si
sanatatea in munca corespunzatoare activitatii desfasurate in conformitate cu HG
1425/2006 si instruirea personalului .
4 Masuri organizatorice
6.
F20- Lucrul fara a avea autorizatie ISCIR . - elaborarea de instructiuni propii de aplicare a legislatiei privind securitatea si
sanatatea in munca corespunzatoare activitatii desfasurate in conformitate cu HG
1425/2006 si instruirea personalului .

F21-Lucrul fara folosirea ecranelor si a Masuri organizatorice


ochelarilor de protectie . - elaborarea de instructiuni propii de aplicare a legislatiei privind securitatea si
7. 4
sanatatea in munca corespunzatoare activitatii desfasurate in conformitate cu HG
1425/2006 si instruirea personalului .

F24-- Neutilizarea echipamentului


Masuri organizatorice
individual de protectie si a celorlalte - elaborarea de instructiuni propii de aplicare a legislatiei privind securitatea si
8. 4
mijloace de protectie din dotare sanatatea in munca corespunzatoare activitatii desfasurate in conformitate cu HG
1425/2006 si instruirea personalului .
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
LOCUL DE MUNCĂ: LEGATOR DE SARCINA
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,31
Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru ,,LEGATOR DE SARCINA" este egal cu


3,31, valoare ce il incadreaza in categoria de munca cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este sustinutde ,,Fisa de evaluare", din care se observa ca din totalul de 24
factori de risc identificati numai 8 depasesc valoarea 3 , incadrandu-se in categoria
factorilor de risc mediu.
Cei 8 factori de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil sunt:
Fl - Organe de masini in miscare: prindere,antrenare mana sau articole vestimentatie de
catre organele de lucru in miscare de la macara,pod rulant ,flex etc.
F4- Caderi sau rasturnari ale materialelor in timpul incarcarii ,descarcarii sau a
depozittarii

F5- Proiectare de corpuri sau particule la lucrul la polizorul electric manual ( flex ) .

F9 - Electrocutare prin atingere directa: deteriorarea accidentala a izolatiilor unor cai de


curent, la lucrul cu unelte si masini cu actionare electrica, sau la repararea utilajelor ;
panouri electrice neasigurate prin incuiere
F10 - Electrocutare prin atingere indirecta sau aparitia tensiunii de pas la deteriorarea
circuitelor de legare la instalatia de impamantare .
F20- Lucrul fara a avea autorizatie ISCIR .
F21- Lucrul fara folosirea ecranelor si a ochelarilor de protectie .
F24- Neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de
protectie din dotare .
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 8 factori de risc (care se situeaza in
domeniul inacceptabil), sunt necesare masurile generic prezentate in "Fisa de masuri
propuse".
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se
prezinta dupa cum urmeaza: 48,54 %, factori proprii mijloacelor de productie; 16,66 %,
factori proprii mediului de munca; 12,5 %, factori proprii sarcinii de munca; 25 %, factori
proprii executantului.
Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 52 % dintre factorii de risc identificati
pot avea consecinte ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate), astfel incat
locul de munca poate fi incadrat printre cele cu pericol deosebit de accidentare.

S-ar putea să vă placă și