Sunteți pe pagina 1din 12

LOCUL DE MUNCǍ Nr.

CASIER
1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

Activitatea constǎ în efectuarea de plati si incasari, conform documentelor primite si


avizate de contabilitate.

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

 Birou;
 Calculator;
 Imprimantǎ;
 Casa de bani;
 Maşină de calculat;
 Articole de papetărie (ace cu gămălie, agrafe, pixuri etc.);
 Perforator, capsator, cutter;
 Scaun;
 Fişete;
 Rafturi;
 Bibliorafturi;
 Dosare.

SARCINA DE MUNCǍ

Intocmeste zilnic registrul de casa si il preda la contabilitate.


Efectueaza plati si incasari numai dupa ce documentele au fost vizate si aprobate de
conducerea unitatii si contabilul sef;
Asigura si pastreaza valorile si documentele numai in casa de bani;
Nu ridica numerar de la banca decat cu insotitor;
Nu permite intrarea in caseria unitatii a persoanelor straine;
Raspunde administrativ, disciplinar sau penal, dupa caz, precum si material in conformitate
cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiilor ce ii revin;
Indeplineste orice alte sarcini primite verbal sau scris de la conducerea unitatii;
Respecta Regulamentul de ordine interioara al unitatii;

MEDIUL DE MUNCǍ

Casierul îşi desfăşoară activitatea la birou, unde condiţiile de temperaturǎ, iluminare, zgomot
sunt corespunzătoare.

2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE


 Factori de risc mecanic:
- Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto sau mijloace
de transport în comun;
- Contact cu suprafeţe sau contururi periculoase;
- Contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare, înţepătoare, alunecoase etc.
 Factori de risc electric
- Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte, cabluri cu izolaţia
deteriorată, etc).
 Factori de risc biologic:
- Manipularea frecventă a bancnotelor si monezilor.

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCǍ


 Factori de risc fizic:
- Curenţi de aer, tiraj natural prin deschiderea uşilor şi geamurilor;
- Calamitǎţi naturale (seisme etc.);
- Temperatura ridicată în perioadele caniculare şi scăzută în perioadele geroase.

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCǍ


 Solicitare fizicǎ:
- Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona lombară
şi cervicală şi a membrelor superioare;
 Solicitare psihicǎ:
- Monotonia muncii;
- Risc mărit de atac armat în scop de jaf;
- Radiaţii de la videoterminal.

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI


 Acţiuni greşite:
- Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
 Comportament socio–profesional:
- Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale, stări tensionate,
agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare cu colegii sau
clientii);
- Lipsa de satisfacţie în muncă;
UNITATEA: NUMǍR PERSOANE EXPUSE: 1
C.A.R. COMPLEX CFR- IFN
DURATA EXPUNERII: 8 h
3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ
LOCUL DE MUNCǍ: NR. 1
CASIER ECHIPA DE EVALUARE:
CLEMENT MIHAI-Evaluator autorizat
EPURAN BIRZOIANU CONSTANTIN
EMANOIL-Presedinte
CONSE- CLASA CLASA NIVEL
COMPONENŢA FACTORI DE FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC CINTA DE DE PARŢI
SISTEMULUI DE RISC (descriere, parametri) MAXIMA GRAVIT PROBAB AL DE
MUNCǍ IDENTIFICAŢI PREVIZI- ATE ILITATE RISC
BILǍ
0 1 2 3 4 5 6
1. Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto
DECES 7 1 3
sau mijloace de transport în comun.
FACTORI DE
ITM < 3
RISC 2. Contact cu suprafeţe sau contururi periculoase. 1 4 1
zile
MECANIC
3. Contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare, înţepătoare, ITM < 3
MIJLOACE DE 1 5 1
alunecoase etc. zile
PRODUCŢIE
FACTORI DE
4. Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte,
RISC DECES 7 1 3
cabluri cu izolaţia deteriorată, etc).
ELECTRIC
FACTORI DE
ITM 3-45
RISC 5. Manipularea frecventă a RON. 2 5 3
zile
BIOLOGIC

MEDIUL DE FACTORI DE ITM 3-45


6. Curenţi de aer, tiraj natural prin deschiderea uşilor şi geamurilor. 2 5 3
MUNCǍ RISC FIZIC zile

0 1 2 3 4 5 6
7. Calamitǎţi naturale (seisme etc.). DECES 7 1 3

8. Temperatura ridicată în perioadele caniculare şi scăzută în ITM 3-45


2 5 3
perioadele geroase. zile

SOLICITARE 9. Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în ITM 45-


3 5 4
FIZICĂ zona lombară şi cervicală şi a membrelor superioare. 180 zile

SARCINA DE ITM 3-45


10. Monotonia muncii. 2 2 2
MUNCǍ zile
SOLICITARE
PSIHICĂ 11. Risc mărit de atac armat în scop de jaf. DECES 7 1 3

ITM 45-
12. Radiaţii de la videoterminal. 3 5 4
180 zile

ACŢIUNI ITM 3-45


13. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare. 2 3 2
GREŞITE zile

EXECUTANTUL 14. Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale, stări


COMPORTA- ITM 45-
tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de 3 2 2
MENT SOCIO 180 zile
comunicare cu colegii sau clientii).
PROFESIO-
NAL ITM < 3
15. Lipsa de satisfacţie în muncă. 1 3 1
zile
CASIER

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCǍ NR. 1 ESTE:

15

 riRi 2(4  4)  7(3  3)  3(2  2)  3(1 1) 110


Nrg 1  i 1
   2,89
15
2  4  7  3  3  2  3 1 38
 ri
i 1

NIVELURILE DE RISC PARŢIALE PE FACTORI DE RISC (Fig.nr.1)


Locul de muncǎ nr. 1
CASIER
Nivel de risc global: 2,89
LEGENDǍ FIGURA NR. 1

F1 Deplasarea la/de la locul de muncă – lovire de către mijloace auto sau mijloace
de transport în comun;
F2 Contact cu suprafeţe sau contururi periculoase;
F3 Contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare, înţepătoare, alunecoase etc;
F4 Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ (prize defecte, cabluri cu izolaţia
deteriorată, etc).
F5 Manipularea frecventă RON;
F6 Curenţi de aer, tiraj natural prin deschiderea uşilor şi geamurilor;
F7 Calamitǎţi naturale (seisme etc.);
F8 Temperatura ridicată în perioadele caniculare şi scăzută în perioadele geroase;
F9 Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona lombară
şi cervicală şi a membrelor superioare;
F10 Monotonia muncii;
F11 Risc mărit de atac armat în scop de jaf;
F12 Radiaţii de la videoterminal;
F13 Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare;
F14 Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale, stări tensionate, agresiuni
verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare cu colegii sau clientii);
F15 Lipsa de satisfacţie în muncă.
4. FIŞA DE MǍSURI PROPUSE

MǍSURI PROPUSE PENTRU ELIMINAREA SAU


Nr. NIVEL DIMINUAREA FACTORILOR DE RISC
FACTOR DE RISC
crt. DE RISC
Nominalizarea măsurii
0 1 2 3

F9 Lucrul în poziţie şezând cu


- Selectarea personalului la angajare;
suprasolicitarea coloanei vertebrale în
1. 4 - Control medical periodic;
zona lombară şi cervicală şi a
- Scaun ergonomic pentru lucrul la calculator.
membrelor superioare.

- În timpul lucrului la videoterminale, se va evita purtarea ochelarilor


coloraţi;
- Pentru evitarea reflexiilor difuze sau speculare se vor utiliza filtre
2. F12 Radiaţii de la videoterminal. 4
antireflexii (sub formă de reţea, aplicate pe suprafaţa ecranului);
- Videoterminalele vor fi astfel amplasate astfel încât direcţia de privire
să fie paralelă cu sursele de lumină (naturală sau artificială).
5. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVELUǍRII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluǎrii efectuate, nivelul de risc global (Ng)
calculat conform metodei, are valoarea 2,89, încadrându-se în categoria riscurilor medii
(situate sub limita de acceptabilitate 3,5).
S-au identificat un numǎr de 15 de factori de risc, dintre care: 13 factori de risc au
niveluri parţiale de risc sub limita admisǎ, iar 2 factori de risc depăşesc aceastǎ limitǎ (fig.nr.2)
situându-se în categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate mǎsuri de eliminare
sau diminuare a efectelor lor. Aceştia sunt:

F9 Lucrul în poziţie şezând cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona


lombară şi cervicală şi a membrelor superioare;
F12 Radiaţii de la videoterminal.

Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare
mǎsurile prezentate în „Fişa de mǎsuri propuse”.
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcǎ ponderea
majoritarǎ a factorilor de risc mijloacelor de producţie cu 33,33 %, sarcina de muncă cu 26,67
%, iar mediul de muncă şi executantul cu o pondere de 20,00 % fiecare.
PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUPǍ SURSA
GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ (Fig.nr.2)
Locul de muncǎ nr. 1
CASIER
Nivel de risc global: 2,89