Sunteți pe pagina 1din 22

EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE SI ACCIDENTARE PROFESIONALA LA LOCUL DE MUNCA: Inspector SSM SOCIETATEA: S.C.

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA LOCUL DE MUNCA: Inspector SSM, in cadrul S.C. PROCESUL DE MUNCA: Asigura aplicarea masurilor de securitate si sanatate in munca in compartimentele repartizate si instruirea salariatilor in acest sens, pentru prevenirea accidentelor de munca. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT MIJLOACE DE PRODUCTIE: documente de predare-primire a lucrarilor documente cu proceduri echipament de calcul

echipament individual de protectie echipament de comunicatie aparate de masura si control SARCINA DE MUNCA: Asigura cunoasterea si aplicarea prevederilor legislatiei in vigoare in domeniul securitatii si sanatatii in munca; Asigura instruirea si formarea personalului in probleme de ssm ,atat prin cele trei forme de instrure (introductiv generala,la locul de munca si periodica) cat si prin cursuri de perfectionare ; Difuzeaza la toate compartimentele din cadrul sectorului sau de activitate toate materialele cu privire la legislatia de ssm, urmarind prelucrarea acestora cu toti salariatii, inclusiv cu cei care apartin altor intreprinderi sau institutii care executa lucrari pe teritoriul societatii; Verifica daca la locurile de munca au fost constituite echipe de salvare, daca dotarea si instruirea membrilorechipelor de salvare corespunde legislatiei in vigoare Asigura evaluarea cunostintelor dobandite in procesul de instruire prin examene , teste , probe practice;

Controleaza realizarea in termen a masurilor stabilite in procesele verbale de cercetare a accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale si informeaza seful ierarhic despre stadiul realizarii lor ; Asigura evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca, precum si reevaluarea riscurilor ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca si propune masuri de prevenire corespunzatoare ce vor alcatui planul de prevenire si protectie anual; Identificarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala si stabilirea nivelului de risc pe loc de munca din sectoarele cu care colaboreaza, stabilind impreuna cu conducatorii locurilor de munca masurile de remediere a deficientelor constatate, termenele, responsabilitatile precum si persoanele care raspund de executarea acestora; Controleaza pe baza programului de activitate, toate locurile de munca in scopul prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale; Verifica modul in care se respecta dispozitiile legale in vigoare, normele, normativele si instructiunile de protectie a muncii, procedurile specifice de functionare ale instalatiilor, instructiunilor de lucru, organizarea in conditii de securitate a activitatii a operatiilor periculoase, eficienta instruirii si a

instruirilor facute personalului, mentinerea ordinii si disciplinei in sectoarele de activitate de care raspunde; Verifica periodic sau ori de cate ori este nevoie daca noxele se incadreaza in limitele de nocivitate admise pentru mediul de munca , pe baza masuratorilor efectuate de laboratorul propriu si propune masuri tehnice si organizatorice de reducere a acestora unde este cazul; Elaboreaza Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie pe baza identificarii factorilor de risc de accidentare pe fiecare loc de munca ; Urmareste modul in care se realizeaza depozitarea ,curatarea, denocivizarea si intretinerea echipamentului individual de protectie ; urmarste modul de utilizare a echipamentului de protectie ; In baza recomandarilor facute de medicul de medicina muncii intocmeste Normativul de acordare a alimentatiei de protectie la locurile de munca cu conditii grele si vatamatoare; Evalueaza natura, gradul si durata de expunere a salariatelor gravide, lehuze si care alapteaza la locul de munca, pentru depistarea oricarui risc pentru securitatea si sanatatea lor si orice efect posibil asupra sarcinii sau alaptarii si pentru a stabili masurile care trebue luate ;

Daca rezultatul evaluarii pt. securitatea si sanatatea angajatelor ori efecte asupra sarcinii sau alaptarii, informeaza conducatorul locului de munca pentru a lua masurile necesare pentru ca sa fie evitata expunerea acesteia la riscurile respective; Asigura supravegherea medicala corespunzatoare riscurilor pentru sanatate la care angajatii sunt expusi in timpul lucrului; Tine evidenta nominala a angajatilor cu handicap si acelor cu varsta sub 18 ani; Tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific; Pastreaza lista locurilor de munca cu riscuri profesionale si concluzia examinarii medicale (Fisa de aptitudine) Programeaza cu acordul medicului de medicina muncii, controlul medical periodic al salariatilor ; Instiinteaza conducatorii locurilor de munca cazul salariatilor care au primite avizele apt conditionat, inapt , inapt temporar in urma examenelor la angajare , de adaptare, periodic pentru respectarea/aplicarea recomandarilor medicale ; In activitatea de control urmareste:

Daca s-au stabilit masuri tehnice si organizatorice de ssm, corespunzatoare condiiilor de munca si factorilor de risc evaluai la locurile de munca; Daca s-au stabilit prin fisa postului pentru lucratiru si ceilali participani la procesul de munca atribuii si raspunderi ce le revin in domeniul securitaii muncii; Daca sunt asigurate materiale necesare informarii si educarii salariailor: afise, carti, brosuri, pliante, acte normative, manuale fise de securitate, indicatoare de securitate, etc. Daca angajaii unitailor terte care isi desfasoara activitatea pe teritoriul societatii au fost informati si instrutii cu riscurile pentru securitatea si sanatatea lor la care pot fi expusi pe durata desfasurarii activitatii respective; MEDIUL DE MUNCA: Executantul isi desfasoara activitatea in program de 8 ore/zi, atat la interior cat si la exterior. Pe durata programului poate fi expus la: temperaturi extreme in anotimpurile iarna si vara cand executa activitati in exteriori variatii de temperatura mai mari de 15 grade, la deplasari interior-exterior

noxe chimice specifice sectiei, pe timpul deplasarilor in diferite pucte de lucru ale sectiei iluminare slaba sau artificiala zgomot puternic in anumite zone ale sectiei

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI A. Factori de risc EXECUTANT Actiuni gresite 1) Stationarea in zone interzise, in care este posibila si normala purjarea de fluide la presiuni si/sau temperaturi ridicate 2) Prezentarea la program in stare de oboseala, ebrietate, sub influenta substantelor halucinogene 3) Nefolosirea echipamentului individual de protectie (casca, salopeta, pantofi sau bocanci, manusi) la deplasari in sectie 4) Cadere la acelasi nivel prin impiedicare sau dezechilibrare, pe timpul deplasarilor pedestre intre diferite locatii din cadrul societatii 5) Cadere de la inaltime prin dezechilibrare, alunecare, pasire in gol, pe timpul deplasarilor la diferite cote de inaltime 6) Indepartare mijloacelor de protectie (scuturi, paravane, carcase, sigurante, piedici, supape, etc.) 7) Pozitii incorecte si neergonomice pe scaun, la lucrul la birou 8) Lucrul cu foc sau fumatul in zone in care este interzis accesul cu foc

9) Deplasari sau stationari sub sarcini suspendate Omisiuni 1) Neaplicarea masurilor pentru combaterea actelor de abatere disciplinara sau pentru incalcare cerintelor ISCIR 2) Neinstiintarea sefului de tura sau a sefului de echipa despre neregulile constatate in aria acestora de deservire B. Factori de risc SARCINA DE MUNCA Sarcina sub/supradimensionala in raport cu cerintele de securitate 1) Stress psihic datorita raspunderii materiale, civile si penale pe care o are in cazul accidentelor dovedite a fi din visa sa 2) Efort fizic prin deplasari pedestre pe teritoriul instalatiilor si prin accesul la inaltime

C. Factori de risc MEDIUL DE MUNCA Factori de risc Fizic 1) Zgomot la locul de munca in anumite zone ale sectiei 2) Calamitati naturale: seisme, trasnete, furtuni 3) Iluminat artificial in spatii inchise sau intunecoase 4) Temperaturi scazute pe timpul iernii, la activitati efectuate in exterior 5) Alunecarea pe suprafete umede sau inghetate, la deplasari in sectie 6) Curenti de aer in zone cu ventilatie naturala Factori de risc Chimic 1) Gaze toxice provenite din mediul specific prin care efectueaza deplasare 2) Incendiu sau explozie provocate de locurile de munca invecinate Factori de risc Termic 1) Variatii de temperatura mai mari de 15 grade, la deplasari intre diferite puncte ale sectiilor

Factori de risc Biologic 1) Contact cu agenti patogeni in locuri intunecate si cu umiditate mare (camine, protectii subterane, etc.) D. Factori de risc MIJLOACE DE PRODUCTIE Factori de risc Mecanic 1) Lovirea corpului obiecte cu de muchii sau colturi datorita neatentiei la deplasari (tevi, robineti, ventile, cabluri de ancorare, etc.) 2) Accidentarea lucratorului de catre manevrantii ultilajelor dinamice sau a autoutilajelor, datorita neasigurarii acestora inaintea efectuarii manevrelor de ghidare, ridicare-coborare a sarcinilor, rotire a bratului, etc. 3) Explozia vaselor sau coloanelor cu supra presiune datorita acumularilor de presiune peste limita maxima admisa pentru vasul respectiv 4) Caderea de obiecte de la inaltime, la deplasari pe sub zone unde se executa lucrari la inaltime 5) Ruperea sau desprinderea scarilor sau estacadelor pentru acces la inaltime, pe timpul deplasarii in instalatii

Factori de risc Chimic 1) Intoxicatie cu gaze toxice in spatii neventilate, provenite din pierderi pe la neetanseitati Factori de risc Electric 1) Electrocutare prin atingere directa a cablurilor neizolate sau interventiilor la panourilor electrice

Unitatea: S.C. Loc de munca: INSPECTOR SSM


Componenta sistemului de munca Factori de risc identificati

FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA


Forma concreta de manifestare a factorilor de risc

Nr. persoane expuse: __ Durata expunerii: 8 ore/zi Echipa de evaluare: :


Consecinta maxima previzibila Clasa de gravitate Clasa de probabilitate Nivel partial de risc

EXECUTANT

Actiuni gresite

Omisiuni

1. Stationarea in zone interzise, in care este posibila si normala purjarea de fluide la presiuni si/sau temperaturi ridicate 2 Prezentarea la program in stare de oboseala, ebrietate, sub influenta substantelor halucinogene 3 Nefolosirea echipamentului individual de protectie (casca, salopeta, pantofi sau bocanci, manusi) la deplasari in sectie 4 Cadere la acelasi nivel prin impiedicare sau dezechilibrare, pe timpul deplasarilor pedestre intre diferite locatii din cadrul RAFO 5 Cadere de la inaltime prin dezechilibrare, alunecare, pasire in gol, pe timpul deplasarilor la diferite cote de inaltime 6 Indepartare mijloacelor de protectie (scuturi, paravane, carcase, sigurante, piedici, supape, etc.) 7 Pozitii incorecte si neergonomice pe scaun, la lucrul la birou 8 Lucrul cu foc sau fumatul in zone in care este interzis accesul cu foc 9 Deplasari sau stationari sub sarcini suspendate 10 Neaplicarea masurilor pentru combaterea actelor de abatere disciplinara sau pentru incalcare cerintelor ISCIR

DECES

DECES INV. Gr. III ITM 45-180 zile DECES

7 4

1 1

3 2

DECES ITM 3-45 zile DECES DECES DECES

7 2 7 7 7

1 2 1 1 1

3 2 3 3 3

Componenta sistemului de munca

Factori de risc identificati

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc

Consecinta maxima previzibila

Clasa de gravitate

Clasa de probabilitate

Nivel partial de risc

EXECUTANT

Omisiuni

SARCINA DE MUNCA

11 Neinstiintarea sefului de tura sau a sefului de echipa despre neregulile constatate in aria acestora de deservire Sarcina 1 Stress psihic datorita raspunderii materiale, civile si sub/supradimensi penale pe care o are in cazul accidentelor dovedite a onala fi din vina sa in raport cu
cerintele de securitate

DECES

ITM 3-45 zile

MEDIUL DE MUNCA

2 Efort fizic prin deplasari pedestre pe teritoriul instalatiilor si prin accesul la inaltime Factori de risc 1 Zgomot la locul de munca in anumite zone ale Fizic sectiei 2 Calamitati naturale: seisme, trasnete, furtuni 3 Iluminat artificial in spatii inchise sau intunecoase 4 Temperaturi scazute pe timpul iernii, la activitati efectuate in exterior 5 Alunecarea pe suprafete umede sau inghetate, la deplasari in sectie 6 Curenti de aer in zone cu ventilatie naturala
Factori de risc Chimic

ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile DECES ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile DECES DECES ITM 3-45 zile

2 2 7 2 2 3 2 7 7 2

2 3 1 2 3 2 2 1 1 4

2 2 3 2 2 2 2 3 3 2

7 Gaze toxice provenite din mediul specific prin care efectueaza deplasare 8 Incendiu sau explozie provocate de locurile de munca invecinate Factori de risc 9 Variatii de temperatura mai mari de 15 grade, la
Termic

deplasari intre diferite puncte ale sectiilor


Componenta sistemului de munca Factori de risc identificati Forma concreta de manifestare a factorilor de risc Consecinta maxima previzibila Clasa de gravitate Clasa de probabilitate Nivel partial de risc

MEDIU MUNCA MIJLOACE DE PRODUCTIE

DE

Factori de risc Biologic

ITM 10 Contact cu agenti patogeni in locuri intunecate si 3-45 zile cu umiditate mare (camine, protectii subterane, etc.) Factori de risc ITM 1 Lovirea corpului obiecte cu de muchii sau colturi Mecanic 3-45 zile datorita neatentiei la deplasari (tevi, robineti, ventile, cabluri de ancorare, etc.) 2 Accidentarea lucratorului de catre manevrantii DECES ultilajelor dinamice sau a autoutilajelor, datorita neasigurarii acestora inaintea efectuarii manevrelor de ghidare, ridicare-coborare a sarcinilor, rotire a bratului, etc. DECES 3 Explozia vaselor sau coloanelor cu supra presiune datorita acumularilor de presiune peste limita maxima admisa pentru vasul respectiv DECES 4 Caderea de obiecte de la inaltime, la deplasari pe sub zone unde se executa lucrari la inaltime DECES 5 Ruperea sau desprinderea scarilor sau estacadelor pentru acces la inaltime, pe timpul deplasarii in instalatii Factori de risc 6 Intoxicatie cu gaze toxice in spatii neventilate, DECES Chimic provenite din pierderi pe la neetanseitati Factori de risc 7 Electrocutare prin atingere directa a cablurilor DECES Electric neizolate sau interventiilor la panourilor electrice

2 2

3 4

2 2

7 7

1 1

3 3

7 7

2 1

4 3

REPREZENTAREA GRAFICA A PONDERII COMPONENTELOR SISTEMULUI DE MUNCA


Loc de munca: Inspector SSM

36.67 % -- EXECUTANT 6.67 % -- SARCINA DE MUNCA 33.33 % -- MEDIUL DE MUNCA 23.33 % -- MIJLOACE DE PRODUCTIE
Nivel global de risc: 2.72 %

executant sarcina de munca mediul de munca mijloace de productie

INTERPRETAREA REZULTATELOR SI CONCLUZIILE EVALUARII PENTRU LOCUL DE MUNCA: Inspector SSM Nivelul de risc global calculat pentru locul "Inspector SSM" este 2.72 %, valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc mediu. Rezultatul este sustinut de "Fisa de evaluare a locului de munca", din care se observa ca din totalul de 30 factori de risc identificati, 3.33 % ( 1 ) depasesc ca nivel partial de risc valoarea 3, incadrandu-se in categoria nivelelor de risc mari, putand avea consecinte ireversibile asupra executantului. Pentru acesti factori s-a intocmit fisa de masuri anexata. In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum urmeaza: -- 36.67 % sunt factori proprii EXECUTANT -- 6.67 % sunt factori proprii SARCINA DE MUNCA -- 33.33 % sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCA -- 23.33 % sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCTIE

Din analiza "Fisei de evaluare a locului de munca" se constata ca gravitatea maxima a 60.00 % ( 18 ) intre factorii de risc identificati prezinta un nivel de gravitate maxima ce poate avea consecinte ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

FISA DE MASURI SPECIFICE PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA:Inspector SSM


Nr. Crt. 1. 2. Factor de risc Nivel de risc Masuri propuse/nominalizarea masurii

FISA DE MASURI CU CARACTER GENERAL PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA: Inspector SSM In scopul prevenirii accidentelor si bolilor profesionale si a realizarii securitatii, lucratorii au urmatoarele obligatii: a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie; b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive; d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; f)sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; g)sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate; h)sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;