Sunteți pe pagina 1din 18

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA PENTRU LOCUL DE MUNCA DIRECTOR GENERAL IN CADRUL S.C. SC COLAJ DESIGN S.R.L.

1.1.Procesul de munca

Procesul de munca are drept scop: intocmirea lucrarilor de birou curente; lucru la calculator; lucru la imprimanta .

1.2.Elementele componente ale sistemului de munca evaluat mijloace de productie

a. Mijloace de productie: monitor; unitatea centrala; calculator ; imprimanta; trusa sanitara de prim ajutor.

b. Sarcina de munca preluarea personale; prelucrarea datelor din dosarele lucratorilor; documentelor necesare intocmirii dosarelor

luarea in evidenta a situatiilor vanzarilor produselor si contractelor noi aparute; intocmirea documentelor necesare regulamentara pe drumurile publice; prelucrarea datelor furnizate ore de lucru; tehnoredactarea documentelor; realizarea copiilor necesare completarii lucrarilor de birou; prezentarea zilnica la sediul societatii, aspect ireprosabil, atitudine civilizata in discutiile cu clientii, si colegii de munca. referitor la motoresurse si pentru deplasarea

c. Mediul de munca Lucratorul isi desfasoara activitatea: in incinta societatii (birou): iluminat mixt. in exteriorul societatii,avand munca de teren: temperatura variabila,in functie de anotimp; trafic aglomerat. 1.3.Factorii de risc identificati A. Factori de risc proprii mijloacelor de productie a. Factori de risc mecanic: deplasari ale mijloacelor de transport - lovire de catre alte mijloace de transport mijloace auto;
3

- acces la locul de munca cu

cadere libera de materiale in procesul de transport sau manipulare;

b .Factori de risc termic:c . Factori de risc electric: deficiente la instalatia electrica care genereaza riscuri de electrocutare daca se umbla cu mana umeda.

B. Factori de risc proprii mediului de munca a. Factori de risc fizic: temperatura coborata a aerului stralucirea contrast; b. Factori de risc chimic: C. Factori de risc proprii sarcinii de munca a. Suprasolicitare fizica: efort static in timpul executarii lucrarilor de birou. monitorului datorita in timpul iernii datorita luminii puternice de

inexistentei unei centrale termice proprii ;

b. Solicitare psihica: atentie incordata la intocmirea lucrarilor de birou;

nemultumire si stare de incordare datorate complexitatii lucrarilor care nu sunt suficient apreciate; monotonia muncii in executarea lucrarilor de birou.

D. Factori de risc proprii executantului a. Actiuni gresite: cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare, impiedicare suprafete alunecoase, denivelate; reglarea defectuoasa a scaunului atat ca inaltime cat si ca inclinare; modificarea marginii anterioare a scaunului , prin mecanismul de basculare; reglarea defectuoasa atat ca inaltime cat si ca inclinare a spatarului scaunului; amplasarea imprimantei intr-o pozitie incomoda pentru preluarea documentelor elaborate; fumatul in locuri nepermise - risc de incendiu.

b. Omisiuni: lipsa trusei de prim ajutor la birou; neprevederea locului de munca cu reazem picioare, care sa aiba aderenta si stabilitate;

pentru

UNITATEA: S.C. COLAJ DESIGN S.R.L. NUMAR PERSOANE EXPUSE: TIMISOARA 1

DEPARTAMENT: COORDONARE , EVIDENTA,

FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA


DURATA EXPUNERII: 8 h/zi

LOCUL DE MUNCA: BIROU- TEREN FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri) 2 1. deplasari ale mijloacelor de transport lovire de catre alte mijloacele de transport - acces la locul de munca cu mijloace auto

ECHIPA DE EVALUARE: Evaluator de risc SSM Veronica Sebe ; Medic medicina muncii ..

COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCA 0 MIJLOACE DE PRODUCTIE

FACTORI DE RISC IDENTIFICATI 1 FACTORI DE RISC MECANIC

CONSECINTA MAXIMA PREVIZIBILA 3 DECES

CLASA DE GRAVITATE 4 7

CLASA DE NIVEL PROBADE RISC BILITATE 5 2 6 4

FACTORI DE RISC ELECTRIC

2. cadere libera de obiecte, aparatura, materiale in procesul de transport sau manipulare 3. deficiente la instalatia electrica care genereaza riscuri de electrocutare, daca se umbla cu mana umeda

ITM 30-45 zile DECES

2 7

5 2

3 4

MEDIUL DE MUNCA

FACTORI DE RISC FIZIC 4. stralucirea monitorului puternice de constrast. datorita luminii

NEGLIJABIL E

SARCINA DE MUNCA SUPRASOLICITARE PSIHICA

5. efort static in timpul executarii lucrarilor de birou.

ITM 3-45 zile

6. atentie incordata la intocmirea lucrarilor de birou 7. nemultumire si stare de incordare datorate aprecierii insuficiente a lucrarilor date. 8. risc marit de atac armat sau cu obiecte contondente in scop de jaf, cand se deplaseaza cu sume importante de bani de/sau la banca. 9. monotonia muncii in executarea lucrarilor de birou.

ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile DECES

2 2 7

4 4 2

2 2 4

NEGLIJABILE

ACTIUNI GRESITE EXECUTANT

10. cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare, impiedicare suprafete alunecoase, denivelate. 11. reglarea defectuoasa a scaunului atit ca inaltime cit si ca inclinare. 12. modificarea marginii anterioare scaunului, prin mecanismul de basculare. a

ITM 45180 zile ITM 3-45 zile ITM 345ZILE

2 2

5 5

3 3

13. amplasarea imprimantei intr-o pozitie incomoda , pentru imprimarea documentelor elaborate. 14. fumatul in locuri nepermise - risc de incendiu OMISIUNI 15. lipsa trusei de prim ajutor din birou

NEGLIJABILE ITM45-180 zile ITM3-45 zile

16. neprevederea locului de munca cu reazem pentru picioare, care sa aiba aderenta si stabilitate.

ITM3-45 zile

Nivelul de risc global al locului de munca DIRECTOR GENERAL este:

16

i=1

ri .Ri

4*(4x4) +6*(3x3) +3*(2x2) +3*(1x1)

133

Nrg=
16

=
4X 4 + 6x3 + 3x2 + 3x1

= 3.09
43

i=1

ri

NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC LOCUL DE MUNCA Director General NIVELUL GLOBAL DE RISC : 3,09

10

11

LEGENDA

F1F2F3-

deplasari ale mijloacelor de transport - lovire de catre alte mijloacele de transport - acces la locul de munca cu mijloace auto cadere libera de obiecte, aparatura, materiale in procesul de transport sau manipulare deficiente la instalatia electrica care genereaza daca se umbla cu mana umeda riscuri de electrocutare,

F4F5-

stralucirea monitorului datorita luminii puternice de constrast. efort static in timpul executarii lucrarilor de birou.

F6F7F8F9F10F11F12F13F14F15F16-

atentie incordata la intocmirea lucrarilor de birou nemultumire si stare de incordare datorate neaprecierii corecte a lucrarilor efectuate. . risc marit de atac armat sau cu obiecte contondente in scop de jaf, cand se deplaseaza cu sume importante de bani la banca. monotonia muncii in executarea lucrarilor de birou. cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare, impiedicare suprafete alunecoase, denivelate. reglarea defectuoasa a scaunului atit ca inaltime cit si ca inclinare. modificarea marginii anterioare a scaunului, prin mecanismul de basculare. amplasarea imprimantei intr-o pozitie incomoda , pentru imprimarea documentelor elaborate. fumatul in locuri nepermise - risc de incendiu lipsa trusei de prim ajutor la birou neprevederea locului de munca cu reazem pentru picioare, care sa aiba aderenta si stabilitate.

12

4.5.Fisa de masuri propuse Locul de munca : Director General

Nr. crt .

LOC DE MUNCA/ FACTOR DE RISC

NIVEL DE RISC

MASURI PROPUSE (Nominalizarea masurii)

F1 - deplasari ale mijloacelor de transport - lovire de catre alte mijloacele de transport - acces la locul de munca cu mijloace auto.

Masuri tehnice: respectarea termenelor pentru reviziile anuale. Masuri organizatorice: controlul permanent al parcului auto din punct de vedere al starii tehnice a autoturismelor existente; permanenta instruire si constientizare a importantei respectarii regulilor de circulatie. respectarea regulilor interne de acces si parcare in incinta societatii cu mijloace auto; Masuri organizatorice: efectuarea pamant verificarii semestriale a prizelor de

F3 - deficiente la instalatia electrica care genereaza riscuri de electrocutare.

F 8 - risc marit de atac armat sau cu obiecte contondente in scop de jaf, cand se deplaseaza cu sume

Masuri organizatorice: constientizarea fenomenului, dotarea executantului cu un mijloc de anuntare (telefon mobil, statie de
13

Nr. crt .

LOC DE MUNCA/ FACTOR DE RISC

NIVEL DE RISC

MASURI PROPUSE (Nominalizarea masurii)

importante de bani la banca.

emisie-receptie); depunerea zilnica a sumelor colectate in casieria societatii.

F14 - fumatul in locuri nepermise risc de incendiu

Masuri organizatorice: 4 stabilirea locurilor de fumat marcara si dotarea cu scrumiere.

14

4.6.Interpretarea rezultatelor evaluarii

Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca Director General este egal cu 3, 09 valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc mic spre mic nedepasind limita maxima acceptabila (3,5). Rezultatul este sustinut de Fisa de evaluare, din care se observa ca din totalul de 16 factori de risc identificati, numai 4 depasesc, ca nivel partial de risc, valoarea 3: toti 4 incadrandu-se in categoria factorilor de risc mediu. Cei 4 factori de risc ce se situeaza in domeniul inacceptabil sunt: F1: deplasari ale mijloacelor de transport - lovire de catre alte mijloacele de transport - acces la locul de munca cu mijloace auto; F3:deficiente la instalatia electrica care genereaza riscuri de electrocutare. F8: risc marit de atac armat sau cu obiecte contondente in scop de jaf, cand se deplaseaza cu sume importante de bani la banca; F14 : fumatul in locuri nepermise - risc de incendiu

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 4 factori de risc (care se situeaza in domeniul inacceptabil), sunt necesare masurile generic prezentate in Fisa de masuri propuse. In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum urmeaza:
15

50 %, factori proprii mijloacelor de productie; 0 %, factori proprii mediului de munca; 25%, factori proprii sarcinii de munca; 25 %, factori proprii executantului.

Din analiza Fisei de evaluare se constata ca % dintre factorii de risc identificati pot avea consecinte ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate), astfel incat locul de munca poate fi incadrat printre cele cu pericol mic de accidentare.

16

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICATI DUPA ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCA LOCUL DE MUNCA -1 NIVELUL GLOBAL DE RISC : 3,09

18