Sunteți pe pagina 1din 17

EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE SI

ACCIDENTARE PROFESIONALA LA LOCUL DE MUNCA:


Casier
SOCIETATEA: S.C. TROTUSUL S.A.
DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA
LOCUL DE MUNCA:
Casier
PROCESUL DE MUNCA:
Asigura desfasurarea operatiunilor de incasare bani din toate sectoarele, intocmit documente
si depunerea lor la banca;
Indeplineste si functia de lucrator desemnat pe probleme de securitate si sanatate in munca
ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT
MIJLOACE DE PRODUCTIE:
autoturism de serviciu
documente si proceduri
calculator (tastatura, mouse, imprimanta, monitor, unitate centrala)
aparatura de birou (telefon, copiator, aparat de aer contionat)
corespondenta
SARCINA DE MUNCA:
Incaseaza banii pe baza documentelor fiscale
Intocmeste documentele pentru banca
Se deplaseaza la banca cu autoturismul de serviciu si depune banii
Ca lucrator desemnat in domeniul SSM, intocmeste documentatia ceruta de legislatia in
domeniu, controleaza din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca toate locurile de
munca pe baza graficelor de control.
Eecuta si alte dispozitii date de catre conducatorul locului de munca, in legatura cu
activitatile sale, altele fata de cele mentionate in fisa postului;
MEDIUL DE MUNCA:
Eecutantul isi desfasoara activitatea in program de ! ore"zi, in interior dar si in eterior.
#e durata programului poate fi epus la$
iluminat artificial
variatii de temperaturi interior%eterior
radiatii electromagnetice generate de monitorul calculatorului
FACTORII DE RISC IDENTIFICATI:
1. Factori de risc EECUTANT
Acti!"i #resite
Adoptarea de pozitii incorecte si neergonomice in timpul lucrului la birou
&tilizarea ec'ipamentelor de calcul din dotare fara o prealabila verificare vizuala a integritati
lor
Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezec'ilibrare, alunecare
(easigurarea la traversarea cailor de acces rutier, la deplasari pedestre
Stationarea in zone periculoase, in care este posibila si normala pur)area de fluide la presiuni
si"sau temperaturi ridicate % in controale la locurile de munca
#rezentarea la program in stare de oboseala, ebrietate, sub influenta substantelor
'alucinogene
Cadere de la inaltime prin dezec'ilibrare, alunecare, pasire in gol, pe timpul deplasarilor la
diferite cote de inaltime
*umatul in zone in care este interzis accesul cu foc
O$isi!"i
(erespectarea codului rutier si a regulilor de circulatie pe drumurile publice, la deplasarea cu
autoturismul de serviciu
(everificarea sistemelor de siguranta (directie, rulare, semnalizare, franare)
(eaplicarea masurilor pentru combaterea actelor de abatere disciplinara sau pentru
incalcarea cerintelor ISCI+
(einstiintarea conducatorului locului de munca despre neregulile constatate in aria acestora
de deservire
%. Factori de risc SARCINA DE MUNCA
Sarci"a s!&'s!(radi$e"sio"a)a i" ra(ort c! ceri"te)e de sec!ritate
Stres psi'ic datorita lucrului cu regim strict de atentiei pentru primirea si predarea banilor
Efort fizic prin deplasari pedestre la locurile de munca pentru controale
,af armat, in special la deplasarea pentru depunerea banilor la banci
*. Factori de risc MEDIUL DE MUNCA
Factori de risc Fi+ic
-ariatii mari de temperatura la deplasari interior%eterior pe timp de iarna
Iluminat artificial cu tuburi fluorescente, ce poate produce afectiuni la nivelul oc'ilor
Alunecarea pe suprafete umede sau ing'etate, la deplasari in eterior sau pe scari
Curenti de aer si temperaturi etreme vara"iarna, la deplasari in eteriorul cladirii
.gomot la locul de munca in anumite zone controlate / bucatarie, cazane, etc.
Calamitati naturale$ seisme, trasnete, furtuni
Curenti de aer in zone cu ventilatie naturala
#ericol de lezare fizica in caz de )af armat cu arme albe, arme cu aer comprimat sau arme de
foc
,. Factori de risc MIJLOACE DE PRODUCTIE
Factori de risc Meca"ic
0efectiuni la sistemul de directie sau de franare ale autoturismului de serviciu
1bosirea sistemului vizual datorita radiatiilor electromagnetice generate de monitor
2ovirea corpului obiecte cu de muc'ii sau colturi datorita neatentiei la deplasari (tevi, robineti,
ventile, cabluri de ancorare, etc.)
Caderea de obiecte de la inaltime, la deplasari pe sub zone unde se eecuta lucrari la
inaltime
Accident rutier datorita defectiunilor te'nice sau ruperilor structurale la sistemul de rulare
Factori de risc Ter$ic
3emperatura scazuta a suprafetelor metalice atinse in anotimpul rece
Factori de risc E)ectric
Electrocutare prin atingere directa, in cazul deteriorarii izolatiei cablurilor aferente aparaturii
de birou sau datorita nefolosirii surselor de alimentare cu impamantare
Actionarea intrerupatoarelor"stec'erelor cu mainile ude
*olosirea unor surse de alimentare electrica ce nu au impamantare, sau care au
impamantare necorespunzatoare
&nitatea$
2oc de munca$ Casier
FISA DE EVALUARE
A LOCULUI DE MUNCA
(r. persoane epuse$
0urata epunerii$
Ec'ipa de evaluare$ :
Co$(o"e"ta
siste$!)!i
de $!"ca
Factori de risc
ide"ti-icati
For$a co"creta de $a"i-estare a -actori)or de risc Co"seci"ta
$a.i$a
(re/i+i&i)a
C)asa
de
#ra/itate
C)asa
de
(ro&a&i)itate
Ni/e)
(artia)
de risc
E4EC&3A(3 Actiuni gresite 5. Adoptarea de pozitii incorecte si neergonomice in timpul
lucrului la birou
I3M
6%78 zile
9 6 9
9. &tilizarea ec'ipamentelor de calcul din dotare fara o
prealabila verificare vizuala a integritati lor
I3M
6%78 zile
9 9 9
6. Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezec'ilibrare,
alunecare
I3M
6%78 zile
9 6 9
7. (easigurarea la traversarea cailor de acces rutier, la
deplasari pedestre
0ECES : 5 6
8. Stationarea in zone periculoase, in care este posibila si
normala pur)area de fluide la presiuni si"sau temperaturi
ridicate % in controale la locurile de munca
I(-
;r. III
7 6 7
<. #rezentarea la program in stare de oboseala, ebrietate,
sub influenta substantelor 'alucinogene
I3M
78%5!= zile
6 9 9
:. Cadere de la inaltime prin dezec'ilibrare, alunecare,
pasire in gol, pe timpul deplasarilor la diferite cote de
inaltime
0ECES : 5 6
!. &tilizarea focului desc'is (bric'eta, tigara) in zone
interzise
0ECES : 5 6
1misiuni >. (erespectarea codului rutier si a regulilor de circulatie
pe drumurile publice, la deplasarea cu autoturismul de
serviciu
0ECES : 9 7
5=. (everificarea sistemelor de siguranta (directie, rulare,
semnalizare, franare)
0ECES : 9 7
55. (eaplicarea masurilor pentru combaterea actelor de
abatere disciplinara sau pentru incalcarea cerintelor ISCI+
0ECES : 5 6
59. (einstiintarea conducatorului locului de munca despre
neregulile constatate in aria acestora de deservire
0ECES : 5 6
&nitatea$
2oc de munca$ Casier
FISA DE EVALUARE
A LOCULUI DE MUNCA
(r. persoane epuse$
0urata epunerii$
Ec'ipa de evaluare$ :
Co$(o"e"ta
siste$!)!i
de $!"ca
Factori de risc
ide"ti-icati
For$a co"creta de $a"i-estare a -actori)or de risc Co"seci"ta
$a.i$a
(re/i+i&i)a
C)asa
de
#ra/itate
C)asa
de
(ro&a&i)itate
Ni/e)
(artia)
de risc
SA+CI(A 0E
M&(CA
Sarcina
sub"supradime
nsionala in
raport cu
cerintele de
securitate
5. Stres psi'ic datorita lucrului cu regim strict de atentiei
pentru primirea si predarea banilor
I3M
6%78 zile
9 6 9
9. Efort fizic prin deplasari pedestre la locurile de munca
pentru controale
I3M
6%78 zile
9 6 9
6. ,af armat, in special la deplasarea pentru depunerea
banilor la banci
0ECES : 9 7
ME0I&2 0E
M&(CA
*actori de risc
*izic
5. -ariatii mari de temperatura la deplasari interior%eterior
pe timp de iarna
I3M
6%78 zile
9 6 9
9. Iluminat artificial cu tuburi fluorescente, ce poate
produce afectiuni la nivelul oc'ilor
I3M
6%78 zile
9 6 9
6. Alunecarea pe suprafete umede sau ing'etate, la
deplasari in eterior sau pe scari
I3M
78%5!= zile
6 6 6
7. Curenti de aer si temperaturi etreme vara"iarna, la
deplasari in eteriorul cladirii
I3M
6%78 zile
9 6 9
8. .gomot la locul de munca in anumite zone controlate /
bucatarie, cazane, etc.
I3M
6%78 zile
9 9 9
<. Calamitati naturale$ seisme, trasnete, furtuni 0ECES : 5 6
:. Curenti de aer in zone cu ventilatie naturala I3M
6%78 zile
9 6 9
!. #ericol de lezare fizica in caz de )af armat cu arme albe,
arme cu aer comprimat sau arme de foc
0ECES : 9 7
MI,21ACE 0E
#+10&C3IE
*actori de risc
Mecanic
5. 0efectiuni la sistemul de directie sau de franare ale
autoturismului de serviciu
0ECES : 9 7
9. 1bosirea sistemului vizual datorita radiatiilor
electromagnetice generate de monitor
I3M
6%78 zile
9 6 9
&nitatea$
2oc de munca$ Casier
FISA DE EVALUARE
A LOCULUI DE MUNCA
(r. persoane epuse$
0urata epunerii$
Ec'ipa de evaluare$ :
Co$(o"e"ta
siste$!)!i
de $!"ca
Factori de risc
ide"ti-icati
For$a co"creta de $a"i-estare a -actori)or de risc Co"seci"ta
$a.i$a
(re/i+i&i)a
C)asa
de
#ra/itate
C)asa
de
(ro&a&i)itate
Ni/e)
(artia)
de risc
6. 2ovirea corpului obiecte cu de muc'ii sau colturi
datorita neatentiei la deplasari (tevi, robineti, ventile,
cabluri de ancorare, etc.)
I3M
6%78 zile
9 6 9
7. Caderea de obiecte de la inaltime, la deplasari pe sub
zone unde se eecuta lucrari la inaltime
0ECES : 5 6
8. Accident rutier datorita defectiunilor te'nice sau
ruperilor structurale la sistemul de rulare
0ECES : 9 7
*actori de risc
3ermic
<. 3emperatura scazuta a suprafetelor metalice atinse in
anotimpul rece
I3M
6%78 zile
9 6 9
*actori de risc
Electric
:. Electrocutare prin atingere directa, in cazul deteriorarii
izolatiei cablurilor aferente aparaturii de birou sau datorita
nefolosirii surselor de alimentare cu impamantare
0ECES : 5 6
!. Actionarea intrerupatoarelor"stec'erelor cu mainile ude 0ECES : 5 6
>. *olosirea unor surse de alimentare electrica ce nu au
impamantare, sau care au impamantare
necorespunzatoare
0ECES : 5 6
REPRE0ENTAREA 1RAFICA A PONDERII COMPONENTELOR
SISTEMULUI DE MUNCA
2oc de munca$ Casier
6:.8 ? %% E4EC&3A(3
>.6: ? %% SA+CI(A 0E M&(CA
98 ? %% ME0I&2 0E M&(CA
9!.59 ? %% MI,21ACE 0E #+10&C3IE
(ivel global de risc$ * 2
INTERPRETAREA RE0ULTATELOR SI CONCLU0IILE EVALUARII
PENTRU LOCUL DE MUNCA: Casier
(ivelul de risc global calculat pentru locul 3Casier3 este * ?, valoare ce il incadreaza in categoria
locurilor de munca cu nivel de risc mediu.
+ezultatul este sustinut de @*isa de evaluare a locului de munca@, din care se observa ca din totalul de *%
factori de risc identificati, %1.45 2 ( 5 ) depasesc ca nivel partial de risc valoarea 6, incadrandu%se in categoria
nivelelor de risc mari, putand avea consecinte ireversibile asupra eecutantului. #entru acesti factori s%a intocmit
fisa de masuri aneata.
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum
urmeaza$
*5.67 ? sunt factori proprii EECUTANT
8.*5 ? sunt factori proprii SARCINA DE MUNCA
%6 ? sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCA
%4.1% ? sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCTIE
0in analiza 3Fisei de e/a)!are a )oc!)!i de $!"ca3 se constata ca gravitatea maima a 6*.1% 2 9 15 :
dintre factorii de risc identificati prezinta un nivel de gravitate maima ce poate avea consecinte ireversibile
asupra eecutantului (deces sau invaliditate).
FISA DE MASURI SPECIFICE PROPUSE PENTRU
LOCUL DE MUNCA :Casier
Nr.
crt.
Factor de risc Ni/e) de
risc
Mas!ri (ro(!se
No$i"a)i+area $as!rii
1. Stationarea in zone
periculoase, in care este
posibila si normala pur)area
de fluide la presiuni si"sau
temperaturi ridicate % in
controale la locurile de
munca
Controlul locurilor de munca se va efectua
intotdeauna insotit de catre conducatorul locului de
munca respectiv
#urtarea ec'ipamentului de protectie
Eistenta panourilor de avertizare si semnalizare
Impre)muirea zonelor periculoase
%. (erespectarea codului rutier
si a regulilor de circulatie pe
drumurile publice, la
deplasarea cu autoturismul
de serviciu
Instruirea si testarea periodica cu prevederile codului
rutier ; eercitii si demonstratii practice
Aplicarea de masuri corective la incalcarea
prevederilor codului rutier
Eaminarea medicala periodica
*. (everificarea sistemelor de
siguranta (directie, rulare,
semnalizare, franare)
Inspectia te'nica periodica a autove'iculului
-erificarea zilnica a sistemelor de siguranta
,. ,af armat, in special la
deplasarea pentru
depunerea banilor la banci
Insotirea casierului la depunerea banilor la banca de
catre persoana calificata ca garda de corp
0otarea lucratorului cu spraA paralizant si instruirea
acestuia cu modul de utilizare
3estarea psi'ologica
Nr.
crt.
Factor de risc Ni/e) de
risc
Mas!ri (ro(!se
No$i"a)i+area $as!rii
6. #ericol de lezare fizica in
caz de )af armat cu arme
albe, arme cu aer comprimat
sau arme de foc
Insotirea casierului la depunerea banilor la banca de
catre persoana calificata ca garda de corp
0otarea lucratorului cu spraA paralizant si instruirea
acestuia cu modul de utilizare
3estarea psi'ologica
;. 0efectiuni la sistemul de
directie sau de franare ale
autoturismului de serviciu
Inspectia te'nica periodica a autove'iculului
-erificarea zilnica a sistemelor de siguranta
5. Accident rutier datorita
defectiunilor te'nice sau
ruperilor structurale la
sistemul de rulare
+espectarea prevederilor codului rutier cu privire la
respectarea vitezei de circulatie, inspectia te'nica
periodica, verificarea zilnica a sistemelor de
siguranta etc.
FISA DE MASURI CU CARACTER 1ENERAL PROPUSE PENTRU
LOCUL DE MUNCA: Casier
Insusirea si respectarea normelor de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
0esfasurarea activitatilor in asa fel incat sa nu epuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la
procesul de munca;
Aducerea la cunostiinta a conducatorului locului de munca despre orice defectiune te'nica
sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
Instiintarea conducatorului locului de munca despre accidentele de munca suferite de propria
persoana si de alte persoane participante la procesul de munca;
1prirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si informarea de
indata a conducatorul locului de munca;
&tilizarea ec'ipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru
care a fost acordat;

S-ar putea să vă placă și