Sunteți pe pagina 1din 10

____ S.R.L.

IPSSM __ Telemunca si munca la domiciliu

Securitate si sanatate in munca

APROBAT,

Nr. _______ din____________

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE


TELEMUNCA SI MUNCA LA DOMICILIU

Cod document: IPSSM __


Rev. 2

Intocmit,
Soare Camelia

1
____ S.R.L. IPSSM __ Telemunca si munca la domiciliu

Securitate si sanatate in munca

Cuprins
1. SCOP............................................................................................................................................3
2. DEFINITII SI ABREVIERI...........................................................................................................3
3. DESCRIEREA INSTRUCTIUNII................................................................................................3
3.1. Cerinte potrivit reglementarilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca privind
telemunca la domiciliu:....................................................................................................................3
3.2. Reguli generale pentru desfasurarea activitatii la domiciliu...............................................4
3.3. Reguli de securitate si sanatate la utilizarea calculatorului................................................4
3.4. Cerinte de securitate si sanatate la utilizarea mobilierului de lucru..................................5
3.5. Mediul de lucru.........................................................................................................................6
3.5.1. Principii ergonomice.............................................................................................................6
3.5.2. Iluminat................................................................................................................................6
3.5.3. Reflexii si straluciri................................................................................................................6
3.5.4. Microclimat..........................................................................................................................6
3.5.5. Ventilaţia locurilor de munca în spaţii închise......................................................................7
3.5.6. Zgomot.................................................................................................................................7
3.6. Cai şi ieşiri de urgenţa.............................................................................................................7
3.7. Situatii de urgenta....................................................................................................................7
3.8. Detectarea şi prevenirea incendiilor......................................................................................7
3.9. Radiaţii.......................................................................................................................................7
3.10. Instrucţiuni referitoare la securitatea împotriva electrocutării...........................................7
3.11. Reguli de folosire a liftului.....................................................................................................8
3.12. Deplasarea pe căile de circulaţie şi pe scările interioare din incinta locuintei...............8
3.13. Instrucţiuni referitoare la alte activități.................................................................................8
3.15. Realizarea sarcinilor de munca in alte locatii decat la domiciliu sau la locul de munca
...........................................................................................................................................................9
4. INREGISTRARI SI ANEXE............................................................................................................9
5. REVIZUIREA INSTRUCTIUNII.....................................................................................................9

2
____ S.R.L. IPSSM __ Telemunca si munca la domiciliu

Securitate si sanatate in munca

1. SCOP
Prezentele instructiuni raspund nevoilor de instruire a personalului in virtutea prevederilor art. 20
(1) din Legea nr. 319/2006.
Instructiunile proprii cuprind prevederi de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor si
imbolnavirilor profesionale ce pot fi provocate in timpul efectuarii muncii la domiciliu (telemunca).
Munca la domiciliu este reglementata de Codul muncii în cadrul Titlului II, Capitolul IX, iar regulile
de desfașurare a activitații de catre salariat în regim de telemunca sunt prevazute de Legea nr.
81/2018 privind reglementarea activitații de telemunca.

2. DEFINITII SI ABREVIERI
Munca la domiciliu reprezinta, conform însași titulaturii, îndeplinirea atribuțiilor specifice unei
funcții la domiciliul salariatului, adica, potrivit art. 87 din Codul civil, acolo unde acesta își are
locuința principala.

Telemunca este acea forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar,
își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât
locul de munca organizat de angajator, cel puțin o zi pe luna, folosind tehnologia informației și
comunicațiilor.

Post de lucru - ansamblu care cuprinde un echipament cu ecran de vizualizare, prevazut cu


tastatura, sau un dispozitiv de introducere a datelor şi/sau un program care stabileşte interfata
operator/masina, accesorii opţionale, periferice, inclusiv unitate de discheta şi/sau unitate optica,
telefon, modem, imprimanta, suport pentru documente, scaun, masa sau suprafata de lucru,
precum şi mediul de munca înconjurator;

Echipament cu ecran de vizualizare - ecran de vizualizare grafic sau alfanumeric, indiferent de


procedeul de afişare folosit.

3. DESCRIEREA INSTRUCTIUNII

3.1. Cerinte potrivit reglementarilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca privind


telemunca la domiciliu:
Art. 1. Angajatorul trebuie sa asigure mijloacele aferente tehnologiei informatiei si comunicatiilor
si/sau echipamentele de munca sigure necesare prestarii muncii, cu exceptia cazului in care partile
convin altfel.
Art. 2. Angajatorul trebuie sa instaleze, sa verifice si sa intretina echipamentul de munca necesar,
cu exceptia cazului in care partile convin altfel.
Art. 3. Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire
suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de
informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de desfasurare a activitatii de telemunca si
utilizarii echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfasurare
a activitatii de telemunca, la introducerea unui nou echipament de munca, la introducerea oricarei
noi proceduri de lucru.
Art. 4. Telesalariatul trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi
instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului,  astfel încât să nu expună
la  pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte
persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
Art. 5. Telesalariatul trebuie sa informeze angajatorul cu privire la echipamentele de munca
utilizate si la conditiile existente la locurile desfasurarii activitatii de telemunca si sa ii permita
acestuia accesul, in masura in care este posibil, in vederea stabilirii si realizarii masurilor de
securitate si sanatate in munca, necesare conform clauzelor din contractul individual de munca, ori
in vederea cercetarii evenimentelor.

3
____ S.R.L. IPSSM __ Telemunca si munca la domiciliu

Securitate si sanatate in munca

Art. 6. Telesalariatul trebuie sa nu schimbe conditiile de securitate si sanatate in munca de la


locurile in care desfasoara activitatea de telemunca.
Art. 7. Telesalariatul trebuie sa utilizeze numai echipamente de munca care nu prezinta pericol
pentru securitatea si sanatatea sa.
Art. 8. Telesalariatul trebuie sa isi desfasoare activitatea cu respectarea dispozitiilor privind
obligatiile lucratorilor, asa cum sunt ele prevazute in Legea securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006, cu modificarile ulterioare, precum si in conformitate cu clauzele contractului individual de
munca.
Art. 9. Telesalariatul trebuie sa respecte regulile specifice si restrictiile stabilite de catre angajator
cu privire la retele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispozitie.
Art. 10. Pentru aplicarea si verificarea conditiilor de munca ale telesalariatului, reprezentantii
salariatilor au acces la locurile de desfasurare a activitatii, in conditiile stipulate in contractul
individual de munca.

3.2. Reguli generale pentru desfasurarea activitatii la domiciliu


Art. 11. Lucratorii trebuie:
 sa manipuleze cu atentie si rabdare bibliorafturi si dosare care pot avea sine, ace, agrafe,
taioase si/sau ruginite;
 sa nu citeasca documente in timp ce coboara sau urca scarile, se vor sprijini de mana curenta,
acordandu-se prioritate celor care urca, nu se merge distrat sarind doua sau trei trepte deodata,
vor fi indepartate toate obiectele care ar putea provoca alunecarea ;
 sa urmeze instructiunile de folosire pentru echipamentele si pentru accesoriile din dotare;
 sa raporteze accidentele corect, complet si clar, in concordanta cu procedurile stabilite;
 sa pastreze ordinea in aria de lucru;
 in timpul lucrului, trebuie sa se foloseasca o incaltaminte corespunzatoare pentru a se evita
orice sursa de accident;
 sa cunoasca si sa aplice normele de securitatea muncii in locatia in care isi desfasoara
activitatea;
 pardoselile din incaperi trebuie sa sa fie intretinute iar urmele de apa sau ulei se vor sterge
imediat ;
 defectiunile din pardoseli, mocheta, linoleum (rupturi sau denivelari) se vor repara imediat;
 cioburile de sticla se vor strange cu mare atentie, cu faras, matura sau lopata, si se invelesc
astfel ca sa poata fi identificate cu usurinta;

3.3. Reguli de securitate si sanatate la utilizarea calculatorului


Instruire
Art. 12. Lucratorii vot fi instruiţi în utilizarea echipamentului cu ecran de vizualizare înainte de
începerea activitaţii şi ori de câte ori este necesara organizarea şi dotarea posturilor de lucru.
Art. 13. În cadrul instruirilor se va face referire la necesitatea amenajarii ergonomice a locului de
munca şi asupra poziţiilor corecte pe care trebuie sa le adopte în timpul lucrului
Art. 14. Se interzice lucratorilor sa utilizeze echipamentele de munca pe care nu le cunosc şi
pentru care nu au instruirea necesara.
Art. 15. Punerea sub tensiune a tablourilor de distribuţie va fi efectuata numai de catre personal
autorizat în acest scop. Se interzice personalului de deservire a echipamentelor cu ecran de
vizualizare sa intervina la tablouri electrice, prize, stechere, cordoane de alimentare, instalaţii de
climatizare sau la alte instalaţii auxiliare specifice.
Art. 16. Se interzice sa remedieze defectiunile constatate fara a fi autorizat.
Art. 17. Funcţionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheata pentru a se putea
interveni imediat ce se produce o defecţiune. Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de
munca când se constata o defecţiune a acestuia. Remedierea defecţiunilor se va realiza numai de
catre personalul de întreţinere autorizat.
Art. 18. Utilizatorii echipamentelor de calcul prevazute cu ecran de vizualizare trebuie sa
cunoasca necesitatea şi posibilitaţile de reglare a echipamentului şi mobilierului de lucru.

4
____ S.R.L. IPSSM __ Telemunca si munca la domiciliu

Securitate si sanatate in munca

Art. 19. Reglarile se vor efectua în raport cu cerinţele sarcinii de munca, condiţiile de mediu şi cu
caracteristicile antropofuncţionale şi psihofiziologice individuale.
Art. 20. Se vor regla în principal:
 lumina ecranului, contrastul între caractere şi fond, poziţia ecranului (înalţime, orientare,
înclinare)
 înalţimea şi înclinarea suportului pentru documente
 înalţimea mesei de lucru
 înalţimea suprafeţei de şedere a scaunului, înclinarea şi înalţimea spatarului scaunului.
c) ori de cate ori apar tulburari de vedere care pot fi cauzate de activitatea la ecranul de
Art. 21. Se interzice interventia la instalatiile electrice a persoanelor necalificate in meseria de
electrician si neautorizate.

3.4. Cerinte de securitate si sanatate la utilizarea mobilierului de lucru


Art. 22. Mobilierul de lucru trebuie conceput şi realizat în funcţie de caracteristicile
antropofuncţionale ale uitilizatorilor şi de caracteristicile sarcinii de lucru, astfel încât sa asigure
acestora libertatea miscarilor, o poziţie de lucru corecta, confortabila şi o performanţa ridicata.
Art. 23. Inainte de folosirea unui scaun, trebuie constatata starea lui, dupa care se potriveste intr-o
pozitie stabila, evitandu-se asezarea pe marginea lui.
Art. 24. Inainte de indepartarea unui scaun de birou, trebuie sa se asigure ca nu exista pericolul
de a se rasturna sau lovi alta persoana.
Art. 25. Este interzisa urcarea pe scaunul cu ax pentru a lua un obiect de la inaltime. Pentru
aceasta se recomanda un taburet solid, un podium sau o scara corespunzatoare.
Art. 26. Este interzisa urcarea pe scaunul ergometric, cu melc, rotative sau alte improvizatii
pentru a lua un obiect aflat la inaltime. Pentru aceasta se recomanda utilizarea unor scari
adecvate.
Art. 27. Atunci când se foloseşte un cutter pentru taierea hârtiei, trebuie ţinute degetele cât mai
departe de taişul lamei.
Art. 28. În sertare, obiectele taioase sau ascuţite trebuie aranjate în compartimente separate.
Art. 29. Uşile cu geamuri trebuie manevrate atent. Este interzis a se sprijini sau a se împinge
sticla uşilor.
Art. 30. Masa sau suprafata de lucru trebuie sa aiba o suprafata putin reflectanta, sa aiba
dimensiuni suficiente si sa permita o amplasare flexibila a ecranului, tastaturii, documentelor si
echipamentului auxiliar.
Art. 31. Sunt contraindicate culorile deschise care pot produce un contrast excesiv de luminanta.
Art. 32. Materialul din care este confectionat planul de lucru nu trebuie sa fie rece la atingere sau
sa antreneze o conductivitate excesiva a caldurii catre corpul utilizatorului.
Art. 33. Suportul pentru documente trebuie sa fie stabil si usor de reglat si trebuie pozitionat astfel
incat sa diminueze miscarile incomode ale capului si ochilor. Trebuie sa existe spatiu suficient
pentru a permite lucratorilor o pozitie confortabila.
Scaunul
Art. 34. Scaunul trebuie sa fie stabil şi sa-i permita utilizatorului libertate de mişcare şi o poziţie
confortabila.
Art. 35. Înalţimea scaunului trebuie sa poata fi reglabila. Mecanismele de reglare a înalţimii
scaunului trebuie sa poata fi acţionate cu uşurinţa şi concepute asfel încât sa nu fie posibila o
modificare involuntara a înalţimii scaunului.
Art. 36. Atunci când înalţimea scaunului nu poate fi reglata pentru a se adapta unor utilizatori de
talie mica, se va prevedea un reazem pentru picioare.
Art. 37. Scaunul trebuie prevazut cu mecanisme de basculare asfel încât sa fie posibila o
basculare de câteva grade spre înainte a suprafeţei de şedere şi sa poata fi adoptate poziţii de
lucru înclinate (caz in care bascularea scaunului trebuie sa funcţioneze sincronizat cu înclinarea
spatarului). Miscarile scaunului prin mecanismul de basculare nu trebuie sa modifice înalţimea
marginii anterioare a scaunului.
Art. 38. Spatarul scaunului trebuie sa fie reglabil atat ca înalţime cât şi ca inclinare. Scaunul
trebuie sa sprijine zona lombara, umerii si partea superioara a toracelui şi trebuie sa fie convex in

5
____ S.R.L. IPSSM __ Telemunca si munca la domiciliu

Securitate si sanatate in munca

regiunea lombara pentru a deveni plat sau concav mai sus. Se va evita curbarea excesiva a
spatarelor.
Art. 39. Unghiul sau bascularea suprafeţei de şedere a scaunului trebuie sa funcţioneze simultan
cu unghiul spatarului, determinând o basculare pozitiva atunci când spatarul este înclinat, dar nu o
basculare excesiva care sa deranjeze la aşezarea sau ridicarea de pe scaun.
Art. 40. Daca este necesar, locul de munca va fi prevazut cu reazem pentru picioare. Reazemul
trebuie poziţionat pe sol şi trebuie sa prezinte stabilitate. Suprafaţa trebuie sa fie antiderapanta şi
sa prezinte o marime suficienta pentru a permite libertate de miscare (laţime mai mare sau egala
cu 450 mm şi adancime mai mare sau egala cu 350 mm).

3.5. Mediul de lucru

3.5.1. Principii ergonomice


Art. 41. Dimensiunea locului de munca se realizeaza în funcţie de particularitaţile anatomice,
fiziologice, psihologice ale organismului uman, precum şi de dimensiunile şi caracteristicile
echipamentului de munca, ale mobilierului de lucru, de mişcarile şi deplasarile lucratorului în timpul
activitaţii, de distanţele de securitate, de dispozitivele ajutatoare pentru manipularea maselor, ca şi
de necesitatea asigurarii confortului psihofizic.
Art. 42. Eliminarea poziţiilor forţate, nenaturale, ale corpului lucratorului şi asigurarea posibilitaţilor
de modificare a poziţiei în timpul lucrului se realizeaza prin amenajarea locului de munca, prin
optimizarea fluxului tehnologic şi prin utilizarea echipamentelor de munca care respecta
prevederile reglementarilor în vigoare.
Art. 43. Locurile de munca la care se lucreaza în poziţie aşezat se doteaza cu scaune concepute
corespunzator caracteristicilor antropometrice şi funcţionale ale organismului uman, precum şi
activitaţii care se desfaşoara, corelându-se înalţimea scaunului cu cea a planului de lucru.
Art. 44. Inalţimea planului de lucru pentru poziţia aşezat sau ortostatica se stabileşte în funcţie de
distanţa optima de vedere, de precizia lucrarii, de caracteristicile antropometrice ale lucratorului şi
de marimea efortului membrelor superioare.

3.5.2. Iluminat
Art. 45. Iluminatul general si iluminatul local (lampi de lucru) trebuie sa asigure conditii de iluminat
satisfacatoare si un contrast corespunzator intre ecran si mediul inconjurator, tinand seama de
tipul de activitate si de necesitatile vizuale ale utilizatorului.
Art. 46. Stralucirile si reflexiile suparatoare pe ecran sau pe orice alte echipamente trebuie evitate
prin amenajarea locului de munca si a postului de lucru in functie de amplasarea si caracteristicile
tehnice ale surselor de lumina artificiala.

3.5.3. Reflexii si straluciri


Art. 47. Posturile de lucru trebuie sa fie amenajate astfel incat sursele de lumina, cum ar fi
ferestrele si alte deschideri, peretii transparenti sau translucizi, precum si echipamentele si peretii
de culori deschise, sa nu provoace straluciri orbitoare directe si sa antreneze cat mai putin posibil
reflexii pe ecran.
Art. 48. Ferestrele trebuie prevazute cu un sistem adecvat de acoperire, cu posibilitati de reglare
pentru a atenua lumina naturala la postul de lucru.
Art. 49. În masura în care este posibil, locurile de munca trebuie sa aiba iluminat natural suficient
şi sa fie prevazut un iluminat artificial adecvat pentru sanatatea şi securitatea lucratorilor.
Art. 50. Posibilele reflexii şi straluciri pe ecran sau pe alte elemente ale postului de munca, vor fi
evitate coreland caracteristicile tehnice şi amplasarea surselor de lumina cu amenajarea
încaperilor şi posturilor de munca.

3.5.4. Microclimat
Art. 51. În timpul programului de lucru, temperatura din încaperile ce cuprind posturi de lucru
trebuie sa fie adecvata organismului uman, ţinându-se seama de metodele de lucru utilizate şi de
cerinţele fizice impuse lucratorilor.

6
____ S.R.L. IPSSM __ Telemunca si munca la domiciliu

Securitate si sanatate in munca

Art. 52. Ferestrele, luminatoarele şi glasvandurile trebuie sa permita evitarea luminii solare
excesive la locurile de munca, în funcţie de natura muncii şi de locul de munca.

3.5.5. Ventilaţia locurilor de munca în spaţii închise


Art. 53. Trebuie luate masuri pentru a asigura suficient aer proaspat la locurile de munca în spaţii
închise, avându-se în vedere metodele de lucru utilizate şi cerinţele fizice impuse lucratorilor.
Art. 54. În încaperile în care se desfaşoara activitaţi de prelucrare automata a datelor, se vor
asigura condiţii de confort termic.
Art. 55. Atunci când este necesar un microclimat strict controlat, se va urmari sa nu se creeze
curenţi de aer suparatori. Umiditatea aerului va fi mai mare de 40% pentru a se evita uscarea
mucoaselor.

3.5.6. Zgomot
Art. 56. Zgomotul emis de echipamentele ce aparţin postului de munca nu trebuie sa distraga
atenţia şi sa perturbe comunicarea verbala.

3.6. Cai şi ieşiri de urgenţa


Art. 57. Caile şi ieşirile de urgenţa trebuie sa ramâna în permanenţa libere şi sa conduca în mod
cât mai direct posibil în aer liber sau în spaţii sigure.

3.7. Situatii de urgenta


Art. 58. In situatiile de urgenta generate de difersi factori de risc, confirmate de catre institutiile
statului, lucratorii au obligatia de respectare stricta a procedurilor si instructiunilor stabilite si
totodata de comunicare imediata a angajatorului in cazul in care ii este periclitata starea de
sanitate si intra in imposibilitatea desfasurarii activitatilor prevazute in fisa postului.

3.8. Detectarea şi prevenirea incendiilor


Art. 59. În vederea prevenirii incendiilor în spatiile de lucru este interzis:
a) focul deschis;
b) folosirea instalaţiilor şi echipamentelor cu defecţiuni sau improvizaţii, nerespectarea
instrucţiunilor de utilizare ori lasarea acestora în funcţiune nesupravegheate
c) folosirea unor mijloace de încalzire improvizate sau neomologate (reşouri, radiatoare electrice
etc.);
d) depozitarea materialelor inflamabile şi a altor substanţe ce pot constitui surse de izbucnire a
incendiilor.
Art. 60. Deşeurile de hârtie vor fi colectate în coşuri şi evacuate la terminarea programului de
activitate.

3.9. Radiaţii
Art. 61. Toate radiaţiile, exceptând parţile vizibile ale spectrului electromagnetic trebuie sa fie
reduse la niveluri neglijabile din punct de vedere al protecţiei sanataţii şi securitaţii lucratorilor.

3.10. Instrucţiuni referitoare la securitatea împotriva electrocutării


Art. 62. Este interzisă utilizarea calculatoarelor în următoarele situaţii:
 conectarea la energia electrică prin ştechere sau prize care prezintă defecţiuni, crăpături, şuruburi
lipsă sau slab înşurubate;
 conectarea mai multor aparate la aceeaşi priză pentru evitarea supraîncărcării şi supraîncălzirii
peste puterea maximă pe care o suportă priza;
 cuplarea consumatorilor la sursa de curent cu fire direct introduse în priză (fără ştecher);
 punerea în funcţiune fără carcasa de protecţie şi întrerupătorul care să permită operatorului
deconectarea separată a echipamentelor periferice în caz de necesitate;
 prezenţa defecţiunilor sau improvizaţiilor la instalaţiile electrice de alimentare cu energie
electrică, la tastatură, imprimantă, mouse, scaner, unitate centrală;
 conectarea echipamentului de calcul la prize defecte sau fără legatură la pământ.

7
____ S.R.L. IPSSM __ Telemunca si munca la domiciliu

Securitate si sanatate in munca

Art. 63. Cablurile de alimentare cu energie electrică trebuie să fie în stare perfectă, fără înnădiri sau
crăpături la izolaţia de protecţie.
Art. 64. La amplasarea cablurilor electrice se vor evita zonele de circulaţie ale salariaţilor, sau se va asigura
protecţia acestora prin tubulatură PVC împotriva deteriorării mecanice a izolaţiei.
Art. 65. Înainte de conectarea unui echipament electric la o priză electrică, acesta trebuie controlat pentru a
fi în poziția „deconectat”.
Art. 66. Orice operaţie de reglare, reparare, întreţinere şi curăţare la echipamente electrice se va efectua
atunci când s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică.
Art. 67. Nu se va pune niciodată în funcțiune un echipament electric căruia i s-a scos carcasa.
Art. 68. Punerea în funcţiune a panourilor de distribuţie va fi efectuată numai de personalul autorizat în
acest scop.
Art. 69. Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personalul autorizat în acest
scop.

3.11. Reguli de folosire a liftului


Art. 70. După ce intri în cabina unui lift mai vechi, asigură-te că ai închis bine uşile şi nu le deschide până
când cabina nu este oprită complet. Odată liftul pornit, nu face mişcări bruşte.
Art. 71. Nu vă speriaţi dacă la un moment dat cabina circulă cu viteză mai mare la coborâre. Nu cade
niciodată pentru că un sistem de securitate sesizează viteza crescută şi blochează cabina.
Art. 72. Atunci când deschizi uşa de palier pentru a intra în cabina liftului, să verifici dacă acesta este într-
adevăr acolo.
Art. 73. Întreruperea funcţionării unui ascensor poate să fie cauzată de o defecţiune, de uzura avansată,
vechime sau de întreruperea curentului electric. Cel mai important este să vă păstraţi calmul. Nu trebuie să
desfaceţi uşile dacă rămâneţi blocaţi între etaje.
Art. 74. În fiecare cabină este afişat un autocolant cu numărul de telefon al firmei de întreţinere. Acestea au
obligaţia de a ajunge în maximum 30 de minute de la anunţarea defecţiunii.
Art. 75. Dacă ascensorul este modern, are un buton care declanşează alarma. Dacă nu, soluţia ar fi să sunaţi
la numărul din cabină sau, dacă nu aveţi telefon, să ţipaţi până vă aude un vecin.

3.12. Deplasarea pe căile de circulaţie şi pe scările interioare din incinta locuintei


Art. 76. La deplasarea pe căile de circulaţie şi pe scările din incinta locuintei, lucrătorii vor aborda un
comportament civilizat si resposabil.
Art. 77. Este interzisa atingerea, escaladarea sau prinderea de echipamentele de muncă din incinta locuintei.
Art. 78. Se interzice lucrătorilor să calce sau să atingă cablurile electrice căzute.
Art. 79. Deschiderea uşilor trebuie realizată cu atenţie, lucrătorul având grijă să nu lovească cu uşa o alta
persoana; uşile cu geamuri trebuie manevrate cu atenţie evitând trântirea lor.
Art. 80. Circulația pe scări se va efectua respectându-se următoarele reguli:
 se va circula numai pe partea dreaptă;
 se va merge încet, unul după altul, în șir simplu;
 se va sprijini de mâna curentă;
 nu se va citi în timp ce se urcă sau coboară treptele scării;
 nu se merge distrat, sărind câte două, trei trepte deodată etc.
 vor fi îndepărtate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea (cotoare ori coji de
fructe, ambalaje de hârtie sau carton, etc.).
 se va evita călcarea pe cabluri, pe porțiuni uleiate sau alunecoase și pe orice alte obiecte care ar
provoca accidentări.

3.13. Instrucţiuni referitoare la alte activități


Art. 81. Atunci când se foloseşte un cuţit de mână sau o lamă pentru tăierea hârtiei, degetele trebuiesc ţinute
cât mai departe de tăişul lamei.
Art. 82. În sertare trebuie aranjate obiectele tăioase sau ascuţite (creioane, cuţite, lame, etc.) în
compartimente separate.
Art. 83. Înainte de folosirea unui scaun, trebuie controlată starea lui, după care se potriveşte într-o poziţie
stabilă, evitându-se aşezarea pe marginea lui.

8
____ S.R.L. IPSSM __ Telemunca si munca la domiciliu

Securitate si sanatate in munca

Art. 84. Este interzisă mişcarea de legănare pe două din picioarele scaunului sau de răsturnare pe spate.
Art. 85. Este interzisă urcarea pe scaunul rotitor pentru a lua un obiect aflat la înălţime. Pentru această
operaţie se recomandă un taburet solid sau o scară corespunzătoare.
Art. 86. Pentru evitarea împiedicărilor, sertarele birourilor, fişetelor sau ale dulapurilor trebuie ţinute
închise.
Art. 87. Pentru a se evita prinderea degetelor, trebuie apucate bine mânerele atunci când se închid sertarele
sau uşile birourilor şi dulapurilor.
Art. 88. Se interzice sa consume alimente sau bauturi pe masa suport a calculatorului sau deasupra
tastaturii.
Art. 89. Se interzice sa atinga in timpul functionarii partile fierbinti ale imprimatelor.

3.15. Realizarea sarcinilor de munca in alte locatii decat la domiciliu sau la locul de munca
Art. 90. Inainte de a va deplasa intr-un loc unde va desfasurati activitatea faceti-va cunoscuta
intentia catre conducatorul locului de munca. Instiintati-l cat timp intentionati sa ramaneti in locatie
si ce traseu aveti de strabatut.
Art. 91. Respectati toate regulile de circulatie pe drumurile publice si din incintele unde va
deplasati.
Art. 92. Inainte de a va pregati sa va desfasurati activitatea de telemunca in alte locatii informati-
va asupra conditiilor de munca si riscurilor existente, efectuati o evaluare a posibilitatii de a va
desfasura activitatea, a spatiului si mediului ambiant.
Art. 93. Daca ati constatat ca locatia nu este sufficient de sigura, renuntati la a va deplasa in
locatie.
Art. 94. Pentru o evaluare a riscurilor, trebuie sa cunoasteti:
- unde este amplasat locul unde va puteti desfasura activitatea;
- cine sunt cei care lucreaza in aceste locuri de munca;
- ce fel de echipamente tehnice, conexiuni la energie electrica, internet si ce procedee sunt utilizate
pentru conectare;
- ce sarcini de munca pot fi realizate in aceste locatii;
- ce pericole au fost deja identificate si care sunt sursele acestora;
- ce riscuri de contaminare cu diferiti agenti biologici, substante periculoase, noxe pot exista;
- care sunt consecintele posibilelor pericole;
- ce masuri de protectie sunt aplicate etc.
- asupra cailor de acces si evacuare;
- ce mijloace de aparare impotriva incendiilor, de acordare a primului ajutor exista si cum poate fi
accesata echipa de prima interventie;
- care este locul de adunare in caz de urgenta.
Art. 95. Respectati semnalizarea de Securitate si sanitate, prim ajutor si evacuare din locatie.
Art. 96. Nu intrati in zone cu accesul interzis.
Art. 97. Nu interveniti la echipamentele, sculele, utilajele din locatiile respective.
Art. 98. Nu va expuneti la riscuri.
Art. 99. Fiti atent la mediul de munca si fiti pregatiti sa va evacuati in regim de urgenta!
Art. 100. Prin activitatea ce o desfasurati nu expuneti alte persoane la riscuri suplimentare.
Art. 101. Evacuati-va imediat in cazul unei situatii de urgenta. Respectati planul si regulile de
evacuare din locatie. Nu intrati si nu creati panica.
Art. 102. In caz de accident informati imediat conducatorul locului de munca si responsabilul
locatiei.

4. INREGISTRARI SI ANEXE
 Fise de instruire individuala
 Fise de instruire colectiva

9
____ S.R.L. IPSSM __ Telemunca si munca la domiciliu

Securitate si sanatate in munca

5. REVIZUIREA INSTRUCTIUNII
Prezenta instructiune nu este restrictiva, se va revizui periodic şi se modifică ori de câte ori este
necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă survenite la nivel naţional, a schimbărilor
intervenite în tehnologia de lucru şi a particularităţilor metodelor de lucru ce urmează a fi
reglementate din punctul de vedere al securităţii muncii si se vor respecta de personalul angajat pe
perioada nedeterminata, in functie de personalul angajat pentru diverse lucrari, ucenici, elevi aflati
in perioada efectuarii practicii profesionale.

10